of 16 /16
ISSN 1452-6298 Izreka nedelje „Sreća ne leži u sreći, već u njenom postizanju.” Dostojevski

Izreka nedelje „Sreća ne leži u sreći, već u njenom ... · PDF fileISSN 1452-6298 Izreka nedelje „Sreća ne leži u sreći, već u njenom postizanju.” Dostojevski

Embed Size (px)

Text of Izreka nedelje „Sreća ne leži u sreći, već u njenom ... · PDF fileISSN 1452-6298...

 • ISSN 1452-6298

  Izreka nedeljeSrea ne lei u

  srei, ve u njenompostizanju.

  Dostojevski

 • 2br. 535

  21.02.2017. INFORMACIJE IZ SUBOTICE

  Informacije

  iz Subotice ....................... 2, 3

  Najava kulturnih deavanja 3

  Posao ................................... 3

  Sudoku .............................. 4

  GRAEVINARSTVO

  Grubi i zavrni radovi ............ 4

  Limari, dihtovanje, stolarije,

  salon kupatila, gra. materijal,

  specijalizovane trgovine, kot-

  lovi, centralno grejanje,

  garana vrata, vic po

  vic ..................................... 5, 6

  OPREMA ZA DOMAINSTVO

  Roletne i venecijaneri, PVC

  stolarija, ogrev, ............... 6, 7

  OPREMA ZA DOMAINSTVO

  Bela tehnika, tapacirung ..... 8

  Skandinavka .......................... 8

  NEKRETNINE

  Kue, stanovi ....................... 8

  VOZILA I TRANSPORT

  Auto delovi, servis kljueva, ta-

  paciranje, kombi prevoz, auto

  praona ......................................9

  MEDIJI .................................. 9

  ELEKTRONIKA

  Raunari, telefoni, televi-

  zori, alarmi............................ 10

  RAZNE USLUGE

  istione, emajlirnje,

  kamenoresci, knjigovodstvo,

  otkup, besplatne stvari 10, 11

  HRANA I PIE

  Restorani ......................... 11

  LEPOTA I ZDRAVLJE

  cveare, ona ordinacija, optika,

  stomatologija, krojaki salon,

  odea, sport,

  deiji butik, kuni ljubimci,

  igraonice i razno ....... 11, 12, 13

  Horoskop ............................. 12

  Kuhinjica, deiji kutak ..... 13

  Sportske informacije .... 14,15

  Re italaca ....................... 14

  Vani telefoni ...................... 15

  Red vonje .......................... 15

  Impresum ..................... 15

  Mapa distribucije ......... 16

  Darivana prvabeba roena u

  2017.U ponedeljak 13. janu-

  ara, Tivadar Bunford, pred-sednik Skuptine gradaSubotice, posetio je prvubebu roenu u Subotici u2017. godini. Prva koja serodila u 2017. je JanaGaletin, koja je roena 1.januara, u 8.50 asova, uporodilitu subotike Opte

  bolnice. Predsednik Bun-ford je, u ime gradonaelni-ka Subotice BogdanaLabana i svoje ime, estitaoroditeljima prvoroene be-be, Jeleni i Neboji Galetin,na prinovi i poeleo imdobro zdravlje i puno sree.Gradonaelnik je u imeGrada Subotice za prvu

  bebu roenu u ovoj godiniopredelio 50.000 dinara ita sredstva uplaena su nairo-raun Jelene Galetin.Sreni roditelji zahvalili su

  se predsedniku TivadaruBunfordu i gradonaelnikuBogdanu Labanu na pok-lonima i izdvojenim sredstvi-ma za njihovog erku. Je-lena je rekla da je beba bilateka 3.210 grama i duga-ka 51 centimetar i da jeporoaj protekao u najbol-jem redu.

  Nastavak proitati nawww.sunedeljnik.rsSavremenu medicinsku

  opremu odeljenju kardio-logije Opte bolnice, doni-rala je fondacija BatschkaStiftung, putem privrednogdrutva Phiwa i kompanijeBama.

  Vrednost donacije je oko30 hiljada evra, a odeljenjukardiologije donirani susavremeni digitalni EKGaparati, holteri za praenjesranog ritma, kao i holteriza praenje arterijskog pri-tiska. Digitalni EKG aparative su u upotrebi u Koro-narnoj jedinici i na Ode-

  ljenju kardiologije, gde sednevno obavi oko 50 pre-

  gleda. Odeljenju kardiologi-je Opte bolnice dobilo jenajmodernije aparate kojiimaju digitalnu sliku temoe napraviti bazu po-dataka za svakog pacijentau kompjuteru.

  Sada se moe pratitidinamika, stanje a postoji imogunost saradnje sadrugim centrima. Doniran jei jedan industrijski EKG,koji je neophodno u sva-kodnevnoj praksi.

  Nastavak proitati nawww.sunedeljnik.rs

  Donirana vredna medicinskaoprema odeljenju kardiologije

  RealizacijakonkursaMladi su

  zakonResurs centar Ministarstva

  omladine i sporta za Srednjo-banatski, Severnobaki i Sever-nobanatski okrug Centar lokalnedemokratije Subotica, u saradnjisa Kancelarijom za mlade GradaSubotica, Kancelarijom za mladeGrada Kikinda, Zrenjaninskomomladinskom razvojnom organi-zacijom ZORO i Somborskimedukativnim centrom objavio jerezultate konkursa Mladi suzakon - za finansiranje omladin-skih volonterskih projekata ucilju podsticanja aktivizma ivolontiranja mladih. U subotu18. februara u Gradskom omla-dinskom centru u Subotici, Sen-anski put br. 5, odrano je pot-pisivanje ugovora sa dobitnicimasredstava.

  Odran skup podrke zadecu obolelu i seanja nadecu preminulu od rakaIzvor: Subotica.comPutanjem balona podrke u centru grada obeleen je Svetski dan

  dece obolele od raka. U okviru kampanje ,,I ja se borim , Nacionalnoudruenje roditelja dece obolele od raka predstavilo je novu akcijupod nazivom ,,Stare stvari za novu nadu. Cilj kampanje I ja seborim, koju je NURDOR zapoeo prole godine, je da se skrenepanja javnosti na uestalost malignih oboljenja kod dece, kako bi sezajedniki pruila podrka projektu izgradnje novog dejeg hemato-onkolokog odeljenja pri Klinici za deje interne bolesti u Niu. Prvafaza izgradnje objekta je zavrena, a za drugu fazu ureenja i opre-manja prostora nedostaje 20 miliona dinara. U Srbiji se na godinjemnivou od malignih bolest lei oko 500 dece. Svakog dana jedno deteoboli, a svake nedelje jedno dete izgubi bitku sa ovom boleu.

  Ceo tekst proitati na www.subotica.com

  Poloeni venci na spomenikNjihovoj vernosti

  Izvor: Subotica.comMinistar za rad, zaponjavanje, boraka i socijalna pitanja

  Aleksandar Vulin, gradonaelnik Bogdan Laban, predstavnici lokalnesamouprave, borakih udruenja poloili su danas vence naspomenik Njihovoj vernosti i odali poast naim mladim sugraan-ima nastradalim u ratnom vihoru 90-tih godina. Na spomenikuNjihovoj vernosti u Parku Ferenca Rajhla nalaze imena 30 pogin-ulih Subotiana svih nacionalnosti. Predsednik Udruenje uesnikaoruanih sukoba na prostorima bive Jugoslavije eljko Vukeliizrazio je nadu da e i ostali gradovi u Srbiji slediti primer Subotice ina sveani nain sauvati spomen na rtve.

  Ceo tekst proitati na www.subotica.com

  Zaviajno udruenjeHercegovina proslavilo

  Dan udruenja naSretenje

  Zaviajno udruenje Hercegovina proslavilo je Danudruenja na Sretenje.

  Manifestacija obeleavanja Dana udruenja proslavlje-na je uz bogat kulturno umetniki i zabavni program inaravno uz nezaobilazne gusle.

  Iz Zaviajnog udruenja Hercegovina istiu da je ovamanifestacija vana za ouvanje identiteta ljudi koji potiuiz tih krajeva, a ive u Subotici.

  Jedan od moda najvanijih projekata s tim ciljem, biloje otvaranje kole gusala. Program Zaviajnog udruenjaHercegovina sadrao je, kao i svake godine, dva seg-menta: kulturno-umetniki i zabavni deo. Gosti su imalipriliku da uivaju u nastupima KUD Gusle iz Mostara,KUD Durmitor iz Kule, kao i uz narodne guslare, dok jeBojana arovi bila zaduena za dobru atmosferu ostata-ka veeri.

 • U subotu 18. februara,urestoranu Spartak odranoje etvrto po redu Likoprelo, u organizaciji Udru-enja Liana Lika. Ovamanifestacija okupilo jevie od tri stotine ljudi svihgeneracija. Udruenje Li-ana Lika iz Suboticeokuplja blizu etiri stotinelanova svih generacija,koji u organizuje brojnesekcije. Ovo prelo je imalohumanitarni karakter, te jedeo prihoda doniran mali-anima iz Udruenja zapomo osobama sa autiz-

  mom iz Subotice. Gostiovogodinjeg prela bi li suSrpsko prosvetno drutvoNikola Tesla iz Postojne(Slovenija), Udruenje "Za-vet otadbini" iz NovogSada, a u kulturno-umet-nikom programu nastupilisu KUD Krajina iz Beo-grada, Dejan Anelovi,humorista Milan Malbaa isekcija Udruenja.

  Nastavak proitati nawww.sunedeljnik.rs

  etvrto Liko prelo u Subotici

  3br. 535

  21.02.2017.INFORMACIJE IZ SUBOTICE / NAJAVA KULTURNIH DEAVANJA / POSAO

  TAPETARtrai posao tapaciranja i

  popravke stilskog istandardnog nametaja,

  lakiranje kuhinjskih stolica.Tel: 063/84-53-630

  MAJSTOR U KUIHOUSE MAJSTORtraim posao majstora u kui,

  vrim: manje kune popravke nabravariji, vodovodu, kanalizaciji,

  elektro, vratima, prozorima,nametaju i dr. po potrebi.

  Tel: 063/817-44-84

  ELEKTRIAR- trai posao popravkeelektroinstalacija i novih

  instalacija.Tel: 063/845-36-38

  MOLERFASADER

  Traim posao molera- demit fasadera.

  Tel: 062/11-22-146

  ROLETARtrai posao popravke

  roletni.Tel: 024/524-404 i

  063/53-88-19

  EMAJLIRANJE KADAtraim posao emajliranja

  kada za kupanje popovoljnoj ceni, u vie boja.

  Tel: 024/537-473 i063/83-72-805

  VODOINSTALATERtraim posao popravke i ie-nja bojlera, slavina, menjanjekupatila, odguenja. Pea.

  Tel: 064/134-0-486

  ELEKTRIARtraim posao ienja klima ure-aja, elektroinstalacije, popravkebojlera, TA pei i razne montae.Tel: 064/130-74-82

  VODOINSTALATERTraim posao popravke slavina,bojlera, vodokotlia, bunarskihpumpi, hidrofora. Odguenja i

  izrada novih kupatila.Dugogodinje iskustvo

  PANTITel: 024/550-643 i

  060/550-64-31

  Traim posaoROLETAR

  POPRAVLJAMROLETNE, KOMARNIKE,venecijanere i trakaste zavese.

  U Subotici, Paliu i okolini.Tel: 024/754-643, 064/135-54-29

  HIDROIZOLACIJATraim posao izolacije vlanihzidova runo presecanjem, sa

  viegodinjim iskustvom,garantujem kvalitet.

  064/305-28-48 i 061/173-70-81

  DIHTOVANJETraim posao dihtovanja i

  popravke prozora i vrata, alu-minijskom lajsnom.

  Tel: 064/11-22-012 i 024/522-136

  21. februar - utorakAnimirani film: Lego Betmenfilm - Bioskop AleksandarLifka 17:00 asovaAnimirani film: Lego Betmenfilm 3D - BioskopEurocinema 17:00 asovaBesplatno predavanje: Artterapija - Otvoreni univerzitet18:00 asovaFilm: Pedeset nijansi Mranije - BioskopAleksandar Lifka 19:00asovaFilm: Pedeset nijansi mrani-je - Bioskop Eurocinema19:00 asovaPredstava: Peter Shaffer:Amadeus - Narodnopozorite (Scena Jadran)19:00 asovaFilm: Podeljen - BioskopAleksandar Lifka 21:00 asFilm: T2 Trejnspoting -B