of 17 /17
Izv. prof. art. Sanda Majurec Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost Rođena je 1971. god. u Malom Lošinju. U Zagrebu boravi od 1986. god. gdje pohađa Funkcionalnu muzičku školu (danas: Glazbeno učilište Elly Bašić), u klasi prof. Ljerke Čavić – Tomčik. Muzičku akademiju u Zagrebu upisuje 1990., klavir, u klasi prof. Jakše Zlatara. Nakon završene prve godine klavira upisuje kompoziciju (1991.) koju je diplomirala 1997. u razredu prof. Stanka Horvata. Od 1996. studira čembalo u razredu prof. Višnje Mažuran, diplomirala 1999. Dobitnica je dvije Rektorove nagrade: za kompoziciju Albertinino prijepodne, za violinu i gitaru, i Saxophonia, za kvartet saksofona te za izvedbu Mahlerove 8. simfonije. Dobitnica je Nagrade Hrvatskog glazbenog zavoda kao jedna od najboljih diplomanata 1997. god. Dobitnica je nagrade Ministarstva kulture za poticaj hrvatskog glazbenog stvaralaštva za 2007. god. za skladbu Etida, za klavir. Dobitnica je 3. nagrade na međunarodnom natjecanju Lipanjski zvuci u Petrinji za 2010. god. za skladbu Zrdprmapan za muški zbor. Dobitnica je 2. Nagrade na Omiš guitar fest-u 2012. god. za skladbu Pebbles and Ripples za gitaru. Usavršavala se u Semmeringu kod Ericha Urbannera i u Szombatelyju kod Michaela Jarrella. Pohađala je Ljetnu školu nove glazbe u Darmstadtu. Surađivala je sa skladateljem elektroničke glazbe Robertom Zanata u stvaranju skladbi Cablogramma i Cifre per quartetto d'archi za elektroniku i akustične instrumente. 2006. god. boravila je u Centru za kompozitore u Visbyju, Švedska, u sklopu kulturne suradnje između Hrvatske i Švedske. Služi se engleskim i talijanskim jezikom.

Izv. prof. art. Sanda Majurec Životopis, znanstvena, nastavna …Simfonijski orkestar Radio Praga, Zagrebačka filharmonija, Zagrebački simfonijski orkestar, Zagrebački čembalisti

 • Author
  others

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Izv. prof. art. Sanda Majurec Životopis, znanstvena, nastavna …Simfonijski orkestar Radio Praga,...

 • Izv. prof. art. Sanda Majurec

  Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

  Rođena je 1971. god. u Malom Lošinju. U Zagrebu boravi od 1986. god. gdje pohađa

  Funkcionalnu muzičku školu (danas: Glazbeno učilište Elly Bašić), u klasi prof. Ljerke Čavić

  – Tomčik.

  Muzičku akademiju u Zagrebu upisuje 1990., klavir, u klasi prof. Jakše Zlatara. Nakon

  završene prve godine klavira upisuje kompoziciju (1991.) koju je diplomirala 1997. u razredu

  prof. Stanka Horvata. Od 1996. studira čembalo u razredu prof. Višnje Mažuran, diplomirala

  1999.

  Dobitnica je dvije Rektorove nagrade: za kompoziciju Albertinino prijepodne, za violinu i

  gitaru, i Saxophonia, za kvartet saksofona te za izvedbu Mahlerove 8. simfonije.

  Dobitnica je Nagrade Hrvatskog glazbenog zavoda kao jedna od najboljih diplomanata 1997.

  god.

  Dobitnica je nagrade Ministarstva kulture za poticaj hrvatskog glazbenog stvaralaštva za

  2007. god. za skladbu Etida, za klavir.

  Dobitnica je 3. nagrade na međunarodnom natjecanju Lipanjski zvuci u Petrinji za 2010. god.

  za skladbu Zrdprmapan za muški zbor.

  Dobitnica je 2. Nagrade na Omiš guitar fest-u 2012. god. za skladbu Pebbles and Ripples za

  gitaru.

  Usavršavala se u Semmeringu kod Ericha Urbannera i u Szombatelyju kod Michaela Jarrella.

  Pohađala je Ljetnu školu nove glazbe u Darmstadtu.

  Surađivala je sa skladateljem elektroničke glazbe Robertom Zanata u stvaranju skladbi

  Cablogramma i Cifre per quartetto d'archi za elektroniku i akustične instrumente.

  2006. god. boravila je u Centru za kompozitore u Visbyju, Švedska, u sklopu kulturne

  suradnje između Hrvatske i Švedske.

  Služi se engleskim i talijanskim jezikom.

 • 1996. – 2003. godine stalni je djelatnik Glazbenog učilišta Elly Bašić gdje predaje obavezne

  teoretske predmete i izborni predmet Vježbe iz kompozicije učenicima srednje glazbene

  skole. Od 2003. god na Glazbenom učilištu predaje Vježbe iz kompozicije kao vanjski

  suradnik.

  1997 – 2008. god. vanjski je suradnik na Muzičkoj akademiji u Zagrebu gdje predaje

  Harmoniju na klaviru.

  Od 2003. god. zaposlena je na Katedri za glazbu Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J.

  Strossmayer u Osijeku (danas: Umjetnička akademija, Odsjek za glazbu).

  Zvanje docenta je stekla 19. prosinca 2001. god., a zvanje izvanrednog profesora 10. ožujka

  2009. god.

  Još od studentskih dana surađuje s istaknutim umjetnicima i ansamblima: Pavle Dešpalj, Uroš

  Lajovic, Ratko Vojtek, Martina Zadro, Snježana Rucner, Marija Čepulić, Martina Filjak, Dani

  Bošnjak, Edin Karamazov, kvartet Mondrian, Zagrebački kvartet, Zagrebački kvartet

  saksofona, Zagrebački gitaristički kvartet, kvartet Porin, duo Exchange, Cantus ansambl,

  Simfonijski orkestar Radio Praga, Zagrebačka filharmonija, Zagrebački simfonijski orkestar,

  Zagrebački čembalisti.

  Njezine skladbe izvode se na koncertima i festivalima u zemlji i inozemstvu: Muzički

  biennale Zagreb, Glazbena tribina u Puli, Osorske glazbene večeri, ciklus koncerata

  Zagrebačke filharmonije, festival mladih skladatelja u Solunu, Bartòk festival u

  Szombatelyju, Mali festival čembala, ljetna scena Amadeo te pojedinačni koncerti u

  Hrvatskoj i inozemstvu. Također, veliki broj skladbi izveden je na Hrvatskom radiju.

  27. listopada 2011. održan je koncert Generacija 40 povodom četrdesetog rođendana

  Skladatelja Frane Đurovića , Antuna Tomislava Šabana i Sande Majurec. Izvedene su Četiri

  pjesme nizašto za dva soprana i komorni ansambl u izvedbi Nine Kobler, Davorke Horvat i

  Cantus ansambla pod ravnanjem Berislava Šipuša.

  Na narudžbu Muzičkog biennala Zagreb 2013. god. skladala je balet Nychthemeron u suradnji

  s koreografom Stašom Zurovcem. Balet se postavljen i premijerno izveden u Mariborskom

  narodnom gledališču 22. ožujka te, u istoj postavi, izveden na Muzičkom biennalu 9. travnja.

 • Kao čembalistica usavršavala se na brojnim seminarima barokne glazbe i plesa Aestas musica

  u Varaždinu kod Laurencea Cummingsa. Nastupa u zemlji i inozemstvu izvodeći kako

  solistička i komorna djela bogatog baroknog repertoara tako i vlastite skladbe. Izdvaja nastupe

  s Varaždinskim komornim orkestrom pod ravnanjem Catherine Macintosh, s Hrvatskim

  baroknim ansamblom pod ravnanjem Laurencea Cummingsa i Stefana Montanarija te na

  festivalu Esteban Salas u Havani, nastupe u Torontu i Buenos Airesu te izvedbe solističkih,

  dvostrukih i trostrukih koncerata J. S. Bacha na Malom festivalu čembala. Jedna je od

  utemeljitelja Malog festivala čembala i osnivača Hrvatske udruge čembalista i Continuo.

  Opis nastavne i stručne djelatnosti

  1997 – 2009.

  1997 – 2003.

  Zaposlena u glazbenoj školi Elly Bašić, potom na Glazbenom učilištu Elly Bašić kao profesor

  teorijskih glazbenih predmeta: Harmonije, Polifonije, Glazbenih oblika i izbornog predmeta

  Vježbe iz kompozicije.

  Od 2003.

  Zaposlena na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a od 2004. na novoosnovanoj Umjetničkoj

  akademiji u Osijeku. Kao docent 2003 – 2009. predavala je predmete Partiture II, Harmonija I

  i II, Harmonija na klaviru I i II, Uvod u harmoniju moderne te Analitička harmonija.

  1998 – 2008.

  Kao vanjski suradnik na Muzičkoj akademiji u Zagrebu predaje predmet Harmonija na

  klaviru za studente 1. i 2. godine kompozicije, glazbene teorije, dirigiranja, orgulja i čembala.

  2004.

  Sudjelovala je u izradi programa bolonjskog procesa za preddiplomske i diplomske za studij

  Glazbene pedagogije

  Održala je predavanje na Stručnom vijeću: ''Razvoj kreativnosti / Stvaranje muzičke

  predstave''

  2005.

  Kao suorganizatorica na III. Malom festivalu čembala poticala je skladatelje na stvaranje

  novih djela za čembalo praizvedbama i narudžbom kompozicije od skladateljice S.Drakulić:

  Čembalada za dva čembala četveroručno. Te i druge skladbe čembalisti su izveli na

  Glazbenoj tribini u Puli 2005. god (T. Uhlik: Rondo, Emil Cosetto: Kolo, Ante Knešaurek:

  Preludij i fuga i dr.)

  Održala je predavanje na Stručnom vijeću: ''Barokna suita – poziv na ples''

 • 2006.

  Boravila je u Visbyju, Švedska, u Centru za kompozitore, gdje je skladala Četiri pjesme

  nizašto na poticaj voditelja Cantus ansambla, Berislava Šipuša.

  2007.

  Na Glazbenoj tribini u Puli kao moderator vodila je tribinu ''Obrazovanje skladatelja –

  težimo li kreativnosti?''

  2009 – 2013.

  Na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, studij Glazbene pedagogije kao izvanredni profesor

  predaje i nositeljica je sljedećih predmeta:

  ak. god. 2008/2009.

  Harmonija I, Harmonija II, Analitička harmonija;

  Harmonija na klaviru I i Harmonija na klaviru II – ass. Viktorija Čop;

  ak. god. 2009/2010.

  Harmonija I, Harmonija II, Analitička harmonija;

  Harmonija na klaviru I i Harmonija na klaviru II – ass. Viktorija Čop;

  ak. god. 2010/2011.

  Harmonija I, Harmonija II, Analitička harmonija;

  Harmonija na klaviru I i Harmonija na klaviru II – ass. Zlata Životić;

  ak. god. 2011/2012.

  Harmonija I, Harmonija II,

  Harmonija na klaviru I i Harmonija na klaviru II – ass. Zlata Životić

  Harmonija (studij Pjevanja i Klavira)

  ak. god. 2012/2013.

  Harmonija I, Harmonija II, Analitička harmonija

  Harmonija (studij Pjevanja i Klavira)

  2003 – 2012.

  Radi kao vanjski suradnik na Glazbenom učilištu Elly Bašić gdje predaje predmet Vježbe iz

  kompozicije na kojem je više od dvadeset polaznika razvijalo glazbenu kreativnost, a neki su

  danas priznati diplomirani skladatelji: Ivana Kiš, Viktorija Čop, Bianca Ban, Danijel Legin,

  Tibor Szirovicza, Luka Marohnić.

 • Svake godine održava produkcije učeničkih skladbi.

  2009.

  Mentorica u izradi završnih radova:

  Vedran Oršolić: Olivier Messiaen, Kvartet za kraj vremena;

  Martina Bator: Tonski sustavi;

  Krešimir Arambašić: Vrste modulacija;

  i diplomskih radova:

  Miroslav Badrov: Praktični aspekti obrade dječjih pjesama;

  Martina Mikić: Basso Continuo.

  2010.

  Vodila je seminar iz kompozicije za profesore u organizaciji udruge Funkcionalne muzičke

  pedagogije, pod naslovom ''Kompoziranje i muzičko čarobiranje''.

  Autorica je albuma skladbi učenika srednje škole, Kaleidofon.

  3. nagrada na međunarodnom natjecanju Lipanjski zvuci u Petrinji za skladbu Zdrprmapan,

  za muški zbor.

  2010 - 2013.

  Članica je Stručnog povjerenstva Ministarstva kulture za poticanje hrvatskog glazbenog

  stvaralaštva.

  2011.

  Mentorica je u izradi diplomskog rada:

  Filip Janković: Dodekafonija i serijalizam.

  2012.

  2. nagrada za najbolju skladbu za gitaru, na Omiš guitar fest-u, za skladbu Pebbles and

  Pipples.

  Mentorica je u izradi završnog rada:

  Paško Dorbić: Harmonija na tamburi.

  2012 – 2013.

  Članica je komisije za dodjelu nagrade Vladimir Nazor.

  2013.

  Recenzentica je udžbenika Harmonija na klaviru, autorice: Mirjana Veljović i Laura

  Čuperjani, Filozofski fakultet u Puli, katedra za Glazbenu pedagogiju.

 • Sudjeluje u radu Povjerenstva za izradu studijskih programa preddiplomskog i diplomskog

  studija Glazbene pedagogije na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.

  Članica je radne skupine za pokretanje umjetničkih interdisciplinarnih doktorskih studija u

  sklopu Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

  U pripremi završni radovi:

  Kristina Vuković: Čembalo;

  Marina Ban: Barokna sonata;

  i diplomski rad:

  Paško Dorbić: Primjena funkcijske harmonije u obradama za klasičnih djela tamburaški

  sastav.

  Popis djela 1992 – 2008. 1992. Pet karaktera, za glasovir Praizvedba: 1992., Zagreb, Hrvatski glazbeni zavod, Smotra Odsjeka za klavir, čembalo i orgulje Muzičke akademije u Zagrebu 1993. Dialogue Praizvedba: 1994., Zagreb, produkcija studenata kompozicije Muzičke akademije u Zagrebu Kvarnerske ure, za sopran, čembalo i dvanaest gudača Stihovi: Drago Gervais Stavci: Polne, Burin, Sunce na Kvarneru, Noć, Oblačić Praizvedba: Zagrebačka filharmonija, dirigent Pavle Dešpalj, 1994., Zagreb, Hrvatski glazbeni zavod 1994. Motus variatus, za gudače Praizvedba: Simfonijski orkestar HRT-a, dirigent Igor Gjadrov, 1995., Zagreb, Hrvatski glazbeni zavod

 • Saxophonia, za kvartet saksofona Praizvedba: Zagrebački kvartet saksofona, 22. travnja 1996., Zagreb, HDLU Whim, za puhački trio i glasovir Praizvedba: 1995. 1995. Albertinino prijepodne, za violinu i gitaru Praizvedba: Laura Vadjon, violina, Romana Matanovac, gitara, 23. kolovoza 1997. Osor, Osorske glazbene večeri Regoč, za simfonijski orkestar Praizvedba: Simfonijski orkestar Radio Praga, dirigent Vladimir Valek, 5.travnja 1997., Zagreb, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Muzički biennale Zagreb 1996. For Brass, za kvintet limenih puhača Praizvedba: Kvintet limenih puhača MA Zagreb, 1996., Zagreb, Hrvatski glazbeni zavod Lapilli, za basklarinet solo Praizvedba: Ratko Vojtek, 1996., Zagreb, Salon Očić 1997. Naranjas del jardin de la signora Cornelia, za gudački kvartet i maracas Praizvedba: Mondriaan Quartet, Nizozemska, 11. travnja 1997., Zagreb, Hrvatsko društvo skladatelja, Muzički biennale Zagreb Krajolik s plavim polumjesecom, za simfonijski orkestar i basklarinet Praizvedba: Ratko Vojtek, Zagrebačka filharmonija, dirigent Uroš Lajovic, 1998., Zagreb, Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski Velovi, za glasovir Praizvedba: Martina Filjak, 18. kolovoza 1997., Osor, Osorske glazbene večeri 1998. L'ago nel lago, za simfonijski puhački orkestar Praizvedba: Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske, dirigent Walter Hilgers, 1998., Zagreb, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog Trio, za kvartet gitara Praizvedba: Zagrebački gitaristički kvartet, 14. kolovoza 1998., Osor, Osorske glazbene večeri 1999. Loop I, za čembalo Praizvedba: Sanda Majurec, 2000., Zagreb, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Tribina Darko Lukić Loop II, za orgulje

 • Praizvedba: Anđelko Klobučar, 25. travnja 1999., Zagreb, Bazilika Srca Isusova, Muzički biennale Zagreb Cablogramma, za violončelo i vrpcu Praizvedba: Snježana Rucner, 2000., Pula, Međunarodna glazbena tribina Primjedba: autor vrpce Roberto Zanata 2001. Sonata za violinu Praizvedba: Marija Ćepulić, 8. studenoga 2001., Pula, Međunarodna glazbena tribina Izdanje: Cantus /HDS – Ars croatica, 2002. 2002. Four for two, za dvije violine Praizvedba: Ivan Novinc, Martin Draušnik, 2002., Zagreb, Klupska glazbeno-kazališna scena Amadeo 2003. Cifre per quartetto d'archi, za gudački kvartet i elektroniku Praizvedba: Zagrebački kvartet, 10. travnja 2003. Zagreb, Muzej Mimara, Muzički biennale Zagreb Primjedba: autor vrpce Roberto Zanata Velika kvarta, za kvartet drvenih puhača Praizvedba: članovi Ansambla Cantus, 8. studenoga 2003., Fažana, župna crkva sv. Kuzme i Damjana, Međunarodna glazbena tribina Pula 2004. Paragusas, za sopran i čembalo Praizvedba: Nina Kobler, Sanda Majurec, 2004., Zagreb, Mali festival čembala Kozice, za harmoniku i čembalo Praizvedba: 2005., Zagreb, koncert u povodu obilježavanja 30. Obljetnice Glazbenog učilišta Elly Bašić 2005. Hölderlin, za flautu i gitaru Praizvedba: Stana Krstajić, flauta, Aneta Ilić, gitara, 24. travnja 2005., Zagreb, Matica hrvatska, Muzički biennale Zagreb Etida Neizvedeno 2006. Četiri pjesme nizašto, za dva soprana i komorni ansambl Praizvedba: Nina Kobler, Davorka Horvat, Ansambl Cantus, dirigent Luca Pfaff, 19. travnja 2007., Zagreb, Muzej Mimara, Muzički biennale Zagreb 2007.

 • The wordless touch, za glas Praizvedba: Nina Kobler, 2007., Toronto Bush chord, za sopran i čembalo Praizvedba: Nina Kobler, Sanda Majurec, 2007., Toronto Solos, za flaute i gitaru Praizvedba: Dani Bošnjak, flaute, Edin Karamazov, gitara, 10. studenoga 2007., Pula, Circolo, Glazbena tribina Odrazi, za flaute i udaraljke Praizvedba: Jelena Mortigjija-Reiter, flauta, Maja Mijatović, flauta, Harald Handler, udaraljke, 2007., Beč, Dani hrvatske glazbe Ludio, za čembalo Praizvedba: Sanda Majurec, 2007., Toronto 2008. Alter ego, za električnu gitaru i čembalo Praizvedba: Edin Karamazov, el. gitara, Sanda Majurec, čembalo, 2008. Zagreb 2009 - 2013. 2009. Un soffio, un sospiro, za altflautu Praizvedba: Luisa Sello, 24. travnja 2009., Zagreb, Muzej Mimara, Muzički biennale Zagreb Pe' moti za finit pismu, za gudački kvartet Praizvedba: Kvartet Sebastian, 7. studenoga 2009. Pula, crkva sv. Franje, Glazbena tribina 2010. Zaljubljeni mravac, za dječji zbor Narudžba Agencije za odgoj i obrazvanje Tekst: Zvonimir Balog Praizvedba: 6. i 7. svibnja 2010. Varaždin, Glazbene svečanosti hrvatske mladeži Udvoje, za ženski zbor Narudžba Agencije za odgoj i obrazvanje Tekst: Zvonimir Balog Praizvedba: 6. i 7. svibnja2010. Varaždin, Glazbene svečanosti hrvatske mladeži Zapis o očima, za mješoviti zbor Narudžba Agencije za odgoj i obrazvanje Tekst: Mak Dizdar Praizvedba: 6. i 7. svibnja 2010. Varaždin, Glazbene svečanosti hrvatske mladeži Zdrprmapan, za muški zbor

 • 3. nagrada na međunarodnom natjecanju Lipanjski zvuci, Petrinja, 2010. Neizvedeno Dva puta, za sopran i orgulje Praizvedba: 2010., Nina Kobler, Sanda Majurec , Buenos Aires, Parroquia San Benito Abad (Ciclo de conciertos 2010, San Benito clasico) Strava noći, za mezzosopran, violončelo i klavir Praizvedba: 29. lipnja 2010., Sandra Hrašćanec, mezzosopran, Oliver Đorđević, violončelo, Željka Caparin, glasovir, Beč, festival Wiener Bezirksfestwochen 2011. Tri tvrdoglave etide, za violončelo neizvedeno 2012. El Dorado, za dva čembala Praizvedba: Martina Kralj, Sanda Majurec, 5. travnja 2012., Zagreb, Hrvatski glazbeni zavod, Svečani jubilarni koncert Malog festivala čembala Pebbles and ripples, za gitaru Praizvedba: 14. travnja 2012. , Carlo Marchione, Ilirsko sjemenište u Omišu, Omiš guitar fest, finale natjecanja za najbolju skladbu za gitaru, 2. nagrada Nem tudom, za komorni ansambl Praizvedba: 15. travnja 2013., Grupa za novu glazbu Glazbenog učilišta Elly Bašić, dirigent Josip Nalis, Zagreb, Mimara, koncert u povodu obilježavanja 5. godišnjice Grupe za novu glazbu i projekta ''Mladi i suvremena glazba'' GU Elly Bašić Nevera, za čembalo neizvedeno 2013. Nychthemeron, balet, za flautu, klarinet, violinu, violončelo, klavir i udaraljke Narudžba Muzičkog biennala Zagreb Koreograf: Staša Zurovac, kostimografkinja i scenografkinja: Bjanka Adžić Ursulov Snimka: veljača 2013., članovi Cantus ansambla Praizvedba: 23. ožujka 2013., Maribor, Slovensko narodno gledališče, 9.travnja 2013., Zagreb, Zagrebačko kazalište mladih, Muzički biennale Zagreb

 • ODBOR ZA PROVJERU ISPUNJAVANJA UVJETA REKTORSKOG ZBORA prof.dr.sc.. Sanja Nikčević izv.prof.art. Berislav Jerković izv.prof.art. Robert Raponja doc.art. Domagoj Sušac doc.dr.art. Tihomir Matijević U Osijeku, 12. prosinca 2013. godine VIJEĆU AKADEMIJE UMJETNIČKE AKADEMIJE U OSIJEKU

  I Z V J E Š Ć E o ispunjavanju uvjeta izv.prof.art. Sande Majurec za izbor u umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora Na raspisani natječaj Umjetničke akademije u Osijeku objavljen 24. travnja 2013. godine u Narodnim novinama, Glasu Slavonije i mrežnim stranicama Umjetničke akademije u Osijeku za izbor jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora za umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana kompozicija, za teorijske glazbene predmete, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u natječajnom roku javila se jedna pristupnica, i to: izv.prof.art. Sanda Majurec Svojoj prijavi od 02. svibnja 2013. godine, priložila je: životopis, presliku diplome o završenom fakultetu, popis djela, izvod iz upisnika znanstvenika, opis nastavne i stručne djelatnosti, pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, potvrdu o održanoj satnici, preslike novinskih članaka i objava, programske knjižice. Na temelju dostavljenih dokumenata i odredbi Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i provjere ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora, a u skladu s člankom 28. Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera od srpnja 2012. godine, Odbor podnosi Vijeću Akademije Umjetničke akademije u Osijeku sljedeće IZVJEŠĆE

  1. Pristupnica zadovoljava opće uvjete za izbor u umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora

  Odlukom Matičnog odbora za umjetničko područje – polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), glazbena umjetnost, likovne umjetnosti, primijenjena umjetnost, plesna umjetnost i umjetnost pokreta, Klasa: 640-03/13-01/1615, Ur.broj: 355-02-09-13-0002 od 03. listopada 2013. godine, pristupnica ispunjava uvjete za umjetničko-nastavno radno mjesto redovitog profesora za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana kompozicija, za teorijske glazbene predmete.

 • Pristupnica je upisana u Upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, matični broj: 259 443 2. Pristupnica zadovoljava sljedeće uvjete Rektorskog zbora za izbor u umjetničko-nastavno zvanje redoviti profesor U umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 94. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) kada su posrijedi nastavni predmeti iz područja koja može predavati samo umjetnik, može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje uz opće uvjete i sljedeće uvjete opće i posebne uvjete, kako slijedi: OPĆI UVJETI da je u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujućeg) na nekom visokom učilištu ukupno izvodio nastavu od barem šesto (600) norma sati

  U svojstvu nastavnika na Umjetničkoj akademiji u Osijeku u ak.god. 2008./09, 2009/10., 2010./11.,2011./12. i 2012/13. izvodila nastavu od ukupno 1350 norma sati na kolegijima Harmonija I i II., Harmonija na klaviru i Analitička harmonija

  ISPUNJAVA

  priložiti pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraživanja kvalitete svog nastavnog rada ili pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete koju provodi visoko učilište

  Anketa 2011/2012.

  ISPUNJAVA

  POSEBNI UVJETI (potrebno 3 od 8 uvjeta) 1. da je autor ili koautor dva sveučilišna udžbenika, umjetničke/znanstvene knjige ili priručnika notnog izdanja, odnosno da je na web stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja iz dva kolegija, kao nastavne tekstove koji su pozitivno ocijenjeni od stručnog povjerenstva

  NE ISPUNJAVA

  2.da je pod njegovim mentorstvom obranjeno najmanje pet završnih ili diplomskih radova (javni nastup, izložba ili drugi oblik javnog umjetničkog djelovanja)

  Pod mentorstvom pristupnice obranjeno je više od potrebnih 5 diplomskih i završnih radova

  ISPUNJAVA

  3.da su pod njegovim mentorstvom najmanje dva pristupnika izradila doktorat umjetnosti

  NE ISPUNJAVA

 • 4.da je izvodio nastavu kao gostujući profesor na drugom domaćem ili inozemnom sveučilištu barem jedan semestar

  NE

  ISPUNJAVA

  5.da je bio recenzent u znanstvenom/umjetničkom časopisu, znanstvenoj/umjetničkoj knjizi li zborniku radova sa znanstvenog/umjetničkog skupa

  Recenzentica priručnika za profesore glazbene kulture Pjesmarica, autora Trpimira Jerkovića, udžbenika Harmonija na klaviru, autorice Mirjane Veljović i Laure Čuperjani

  ISPUNJAVA

  6.da je recenzent barem jednog studijskog programa ili barem dva sveučilišna udžbenika, odnosno barem dvije umjetničke/znanstvene knjige

  Sudjelovala u izradi obavezne literature za predmete Harmonija I i II, Harmonija na klaviru I i II, Analitička harmonija; kao i u izradi studijskih programa vezanih uz Bolognu za preddoplomske i diplomske studije Glazbena pedagogija, Glazbena teorija i kompozicija, Zborsko dirigiranje, Glazbena kultura i glazbeni menagement, Klavir i Glazbena pedagogija

  ISPUNJAVA

  7.da je bio član uređivačkog odbora znanstvenog/umjetničkog časopisa ili najmanje dvije knjige ili zbornika ili član umjetničkih prosudbenih tijela

  Pristupnica je bila članica brojnih umjetničkih prosudbenih tijela; ISPUNJAVA

  8.da je dobitnik značajnih priznanja ili nagrada za umjetnički rad, rad u struci ili nastavi

  Pristupnica je dobitnica značajnih nagrada i priznanja ISPUNJAVA

  NAPOMENA: Pristupnik ispunjava pet uvjeta koje propisuje Rektorski zbor za izbor u umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora (minimalno potrebno tri uvjeta). Temeljem navedenog, Odbor donosi: Z A K LJ U Č A K I P R I J E D L O G Na temelju provedene provjere ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora pristupnika izv.prof.art. Sande Majurec za izbor u umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora, Odbor zaključuje da pristupnik izv.prof.art. Sanda Majurec ispunjava tražene opće i posebne uvjete za izbor u umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora za umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana kompozicija,za teorijsko glazbene predmete, te predlaže Vijeću Akademije Umjetničke akademije u Osijeku da navedenu pristupnicu izabere u navedeno umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto, u stalnom radnom odnosu s punim radnim vremenom.

 • ODBOR: ______________________________ prof.dr.sc. Sanja Nikčević ______________________________ izv.prof.art. Davor Bobić ______________________________ izv.prof.art. Robert Raponja ______________________________ doc.art. Domagoj Sušac _________________________________ doc.dr.art. Tihomir Matijević

 • KLASA: 602-04/13-03/02 UR.BROJ: 2158-73-01-13-128 U Osijeku, 18. prosinca 2013. godine

  Na temelju članaka 92. stavka 1., članka 94. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13.) i sukladno članku 112. Statuta Umjetničke akademije u Osijeku – pročišćeni tekst i članka 20. Pravilnika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta od 10. srpnja 2012. godine-pročišćeni tekst, a na temelju pozitivnog Izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora u umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora od 26. lipnja 2013. godine i na temelju pozitivnog Izvješća Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora od 12. prosinca 2013. godine, Vijeće Akademije Umjetničke akademije u Osijeku (u daljnjem tekstu: Vijeće Akademije) na 4. sjednici u akademskoj 2013/2014. godini održanoj 18. prosinca 2013. godine pod točkom 3.2. dnevnog reda donijelo je sljedeću

  O D L U K U 1. Izv.prof.art. Sanda Majurec bira se u umjetničko-nastavno zvanje redovitog

  profesora i radno mjesto redovitog profesora za Umjetničko područje, umjetničko polja glazbena umjetnost, umjetnička grana kompozicija, za teorijsko glazbene predmete na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.

  2. Redoviti profesor iz točke 1. ove Odluke izabran je na vrijeme od pet (5) godina u skladu s člankom 102. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine”123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13.)

  3. Ova Odluka stupa na snagu nakon potvrde izbora u umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora od strane Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sukldno članku 93. stavku 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine”123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13.)

  ObrazloženjeObrazloženjeObrazloženjeObrazloženje

  Na temelju suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 17. travnja 2013. godine (Klasa:112-02/13-02/2; Ur.Broj:2158-60-01-13-208) za raspisivanje Natječaja za izbor nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora, Vijeće Akademije na sjednici održanoj 17. travnja 2013. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora za Umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana kompozicija, za teorijsko glazbene predmete. Na natječaj objavljen u 24. travnja 2013.godine u ”Narodnim novinama”, u ”Glasu Slavonije”, na mrežnim stranicama Umjetničke akademije u Osijeku, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Osijek i Ministarstva kulture Republike Hrvatske za izbor jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora za Umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana kompozicija, za teorijsko glazbene predmete prijavu je u otvorenom roku podnijela jedna pristupnica: izv.prof.art. Sanda Majurec. Budući Umjetnička akademija u Osijeku nema ovlaštenje za provedbu dijela postupka izbora u znanstveno-nastavna/umjetničko-nastavna zvanja, natječajnu dokumentaciju pristupnice

 • natječaja sa Zahtjevom za provedbom dijela postupka izbora u zvanja Umjetnička akademija u Osijeku uputila je dana 08. svibnja 2013. godine Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu na daljnje postupanje. Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora za teorijske glazbene predmete imenovano je dana 15. svibnja 2013. godine od strane Vijeća Akademije Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu u sastavu: red.prof. Zlatko Tanodi, predsjednik i članovi: red.prof. Frano Parać i red.prof. Željko Brkanović. Imenovano Stručno povjerenstvo dostavilo je dana 26. lipnja 2013. godine Izvješće s pozitivnim mišljenjem o ispunjenosti uvjeta iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti (N.N. 106/06.) s prijedlogom izbora izv.prof.art. Sande Majurec u umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora. Vijeće Akademije Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 10. rujna 2013. godine, a na temelju Izvješća stručnog povjerenstva utvrdilo da pristupnica ispunjava uvjete za izbor u umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana kompozicija za teorijske glazbene predmete. Matični odbor za umjetničko područje – polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), glazbena umjetnost, likovne umjetnosti, primijenjena umjetnost, plesna umjetnost i umjetnost pokreta donesenom Odlukom (Klasa:640-03/13-01/1615; Ur.broj:355-02-09-0002 od 03. listopada 2010.g.) utvrđuje da izv.prof.art. Sanda Majurec ispunjava uvjete za umjetničko-nastavno radno mjesto redovitog profesora za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana kompozicija, za teorijske glazbene predmete. Na temelju Izvoda iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa utvrđeno je da je izv.prof.art. Sanda Majurec upisana u Upisnik pod brojem 259 443. U daljnjem postupku izbora u umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, dostavio je dana 12. prosinca 2013. godine pozitivno Izvješće o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora s prijedlogom izbora izv.prof.art. Sande Majurec u umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora. Slijedom navedenog, Vijeće Akademije utvrdilo je da izv.prof.art. Sanda Majurec ispunjava uvjete za izbor u umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora, stoga je odlučilo kao u izreci.

  DEKANICA prof.dr.sc. Helena Sablić Tomić

  Dostavljeno: 1. Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH 3. Sanda Majurec 4. Tajništvo Umjetničke akademije u Osijeku 5. Personalni dosje radnice 6. Pismohrana Vijeća Akademije Umjetničke Akademije u Osijeku 7. Prismohrana Umjetničke akademije u Osijeku