21
Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović Životopis, znanstvena i stručna djelatnost 1. Datum rođenja: 6. travnja 1974. 2. Mjesto rođenja: Osijek 3. Nacionalnost: Hrvat 4. Državljanstvo: Republike Hrvatske 5. Adresa: 31000 Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 8c 6. Telefon: (031) 224-513 - fiksni ( 091) 2002-599 - mobitel 7. Fax: (031) 224-540 8. E-mail: [email protected] 9. Obrazovanje Ustanova Stručna sprema Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 2002 - 2005 Dr. sc. Ministarstvo pravousđa 2003 Pravosudni ispit Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 1998 - 2001 Mr. sc. Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 1993 - 1997 Diplomirani pravnik Poznavanje stranih jezika: (1 izvrsno; 5 osnovno) Jezik Čitanje Govor Pisanje Hrvatski materinji jezik Engleski 1 1 1 Posao: Znanstveni novak (od 1998.) a zatim asistent, viši asistent, docent t e izvanredni profesor iz predmeta Upravno pravo na Pravnom fakultetu u Osijeku; obavljao nastavu i ispite i na veleučilištima u Požegi i Vukovaru Predstojnik Katedre za upravno pravo na Pravnom fakultetu u Osijeku. Konzultant Svjetske banke i Ministarstva uprave na projektu Funkcionalna analiza državne uprave Konzultant SIGMA-e na projektu Analiza posebnih upravnih postupaka u Republici Hrvatskoj. Konzultant CARDS 2003 na projektu Potpora reformi državne službe i javne uprave Suradnik na projektu Reforme Zakona o općem upravnom postupku Suradnik na projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, i to: Hrvatska javna uprava naspram renesansi države i globalizacije te Prilagodljivost hrvatskog kaznenog prava uvjetima tranzicije Suradnik na EUNICOP projektu Pečuh – Osijek Suradnik na DUNICOP projektu Pečuh – Osijek Član Jean Monnet Katedre za europsko procesno pravo Redoviti član Akademije pravnih znanosti Hrvatske Član uredništva časopisa Hrvatska javna uprava, Zagreb

Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović Životopis, znanstvena i stručna … · 2016. 4. 20. · Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović Životopis, znanstvena i stručna … · 2016. 4. 20. · Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u

Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović

Životopis, znanstvena i stručna djelatnost

1. Datum rođenja: 6. travnja 1974.

2. Mjesto rođenja: Osijek

3. Nacionalnost: Hrvat

4. Državljanstvo: Republike Hrvatske

5. Adresa: 31000 Osijek, Šetalište kardinala

Franje Šepera 8c

6. Telefon: (031) 224-513 - fiksni

( 091) 2002-599 - mobitel

7. Fax: (031) 224-540

8. E-mail: [email protected]

9. Obrazovanje

Ustanova

Stručna sprema

Pravni fakultet Sveučilišta J.J.

Strossmayera u Osijeku

2002 - 2005

Dr. sc.

Ministarstvo pravousđa

2003

Pravosudni ispit

Pravni fakultet Sveučilišta J.J.

Strossmayera u Osijeku

1998 - 2001

Mr. sc.

Pravni fakultet Sveučilišta J.J.

Strossmayera u Osijeku

1993 - 1997

Diplomirani pravnik

Poznavanje stranih jezika: (1 – izvrsno; 5 – osnovno)

Jezik Čitanje Govor Pisanje

Hrvatski materinji jezik

Engleski 1 1 1

Posao:

Znanstveni novak (od 1998.) a zatim asistent, viši asistent, docent te izvanredni

profesor iz predmeta Upravno pravo na Pravnom fakultetu u Osijeku; obavljao nastavu

i ispite i na veleučilištima u Požegi i Vukovaru

Predstojnik Katedre za upravno pravo na Pravnom fakultetu u Osijeku.

Konzultant Svjetske banke i Ministarstva uprave na projektu Funkcionalna analiza

državne uprave

Konzultant SIGMA-e na projektu Analiza posebnih upravnih postupaka u Republici

Hrvatskoj.

Konzultant CARDS 2003 na projektu Potpora reformi državne službe i javne uprave

Suradnik na projektu Reforme Zakona o općem upravnom postupku

Suradnik na projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, i to: Hrvatska javna

uprava naspram renesansi države i globalizacije te Prilagodljivost hrvatskog kaznenog

prava uvjetima tranzicije

Suradnik na EUNICOP projektu Pečuh – Osijek

Suradnik na DUNICOP projektu Pečuh – Osijek

Član Jean Monnet Katedre za europsko procesno pravo

Redoviti član Akademije pravnih znanosti Hrvatske

Član uredništva časopisa Hrvatska javna uprava, Zagreb

Page 2: Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović Životopis, znanstvena i stručna … · 2016. 4. 20. · Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u

Član Stručne skupine za upravno postupanje i upravna pojednostavljenja osnovane od

strane Ministarstva uprave

Voditelj diplomskog specijalističkog stručnog studija na Pravnom fakultetu u Osijeku

Profesor na doktorskom studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Stečajni upravitelj

Radno iskustvo

Datum od –

datum do:

Mjesto Institucija Pozicija Opis

Siječanj

2013. – u tijeku

Pečuh

Mađarska

Sveučilište u Pečuhu, Pravni fakultet

Istraživač Mađarska-Hrvatska IPA projekt međugranične suradnje DUNICOP

Analiza prekogranične suradnje jedinica lokalne samouprave

Svibanj

2012 – u tijeku

Zagreb, Hrvatska

Ministarstvo uprave

Pravni stručnjak

Strateška stručna skupina za upravno postupanje i upravna pojednostavljenja. Zadaće skupine je rad na budućim kodifikacijama upravnog zakonodavstva u RH.

Rujan

2011 – u tijeku

Osijek,

Hrvatska

Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Autor Autor programa Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave na Pravnom fakultetu u Osijeku.

Voditelj studija.

Rujan

2011- kolovoz

2012

Pečuh,

Mađarska

Osijek, Hrvatska

Sveučilište u Pečuhu, Pravni fakultet Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Istraživač Mađarska-Hrvatska IPA projekt međugranične suradnje SUNICOP Istraživanje o razlikama i ustroju lokalne samouprave Mađarskoj i Hrvatskoj

Veljača 2010 – siječanj 2011

Pečuh,

Mađarska

Osijek, Hrvatska

Sveučilište u Pečuhu, Pravni fakultet Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Istraživač Mađarska-Hrvatska IPA projekt međugranične suradnje EUNICOP Istraživanje o elektronskoj upravi u Hrvatskoj i Mađarskoj

Prosinac 2011

Zagreb, Hrvatska

Državna škola za javnu upravu

Predavač Unutarnje tržište – Upravne procedure u Republici Hrvatskoj

Studeni

2009 – veljača 2010

Zagreb,

Hrvatska

British Council Pravni stručnjak

Procjena br. 2. posebnih upravnih postupaka koji utječu na primjenu ZUP-a

2006-2009

Zagreb,

Hrvatska

Središnji državni ured za upravu

Pravni stručnjak

Proširena radna skupina za izradu prijedloga nacrta ZUP-a

Travanj 2007 – studeni

Zagreb, Osijek, Vukovar

Institut za međunarodne odnose (IMO)

Pravni stručnjak Funkcionalno preispitivanje u

Republici Hrvatskoj

Page 3: Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović Životopis, znanstvena i stručna … · 2016. 4. 20. · Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u

2008

Rujan 2005 – veljača 2006

Zagreb,

Hrvatksa

Europska Komisija i SIGMA

Pravni stručnja Procjena posebnih upravnih postupaka koji utječu na ZUP

Svibanj 2006 – studeni2007

Zagreb, Hrvatska

British Council Pravni stručnjak

CARDS 2003 PAR PROJECT “Support to implementation of the civil service reform programme Croatia”

Studeni 2004 – srpanj 2005

Zagreb, Hrvatska

Središnji državni ured za upravu i Svjetska banka

Pravni stručnjak

Priprema metodologije za funkcionalnu analizu i analiza Ministarstva poloprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva

Publikacije:

a) knjige

Problemi određivanja nadležnosti tijela državne uprave u izvršavanju kaznenih

sankcija, Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek,

2006.

Žalba u upravnom postupku, Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u

Osijeku, Osijek, 2001.

b) članci

Suradnja između nacionalnih i upravnih sudova, Suda Europske unije i Suda za

zaštitu ljudskih prava u izvršavanju upravnosudskih odluka nakon Lisabonskog

ugovora, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Split, br. 2/2015 (52), str. 431.-

447., izvorni znanstveni rad, UDK 342.9(4)EU – koautor Bosiljka Britvić Vetma

Lisabonski Ugovor – o njegovoj strukturi i aspektima utjecaja na upravno pravo i

javnu upravu, Pravni vjesnik, Osijek, br. 2/2015., str. 181. – 190., pregledni

znanstveni rad, UDK 342.9:342.41(4-67EU) – koautor Blanka Matković, student

Stranka u hrvatskom upravnom postupku i upravnom sporu, Pravni vjesnik,

Osijek, br. 1/2015., str. 127. – 140., pregledni znanstveni rad, UDK 35.077.2./.3(497/5)

– koautor Ivica Petrović, student

Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik radova Pravnog fakulteta

u Splitu, Split, br. 2/2013. (50), str. 429.- 441., izvorni znanstveni rad, UDK 342(497.5)

– koautor Bosiljka Britvić Vetma

Pošteno suđenje kao temelj sudačke etike, Zbornik radova Pravnog fakulteta u

Splitu, Split, br. 3/2012. (49), str. 449.- 459., izvorni znanstveni rad, UDK 347.962

Vrste upravnih sporova, Hrvatska javna uprava, br. 3/2011., str. 753. – 772., izvorni

znanstveni rad, UDK 35.077.2 – koautor Bosiljka Britvić Vetma

Upravno sudovanje u Republici Hrvatskoj, Collection of papers Iustinianus Primus

Faculty of Law, Skopje, Macedonia, 2011., str. 33. – 46., izvorni znanstveni rad, UDK

342.565.4(497.5)

Page 4: Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović Životopis, znanstvena i stručna … · 2016. 4. 20. · Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u

Hrvatsko pravo javne nabave – usklađenost s pravom EU, Zbornik radova Pravnog

fakulteta u Splitu, Split, br. 2/2011. (48), str. 407.- 417., izvorni znanstveni rad, UDK

35.073.53(497.5)(094) – koautor Bosiljka Britvić Vetma

Novi zakon o općem upravnom postupku i posebni upravni postupci, Hrvatska

javna uprava, br. 2/2010., str. 319. – 329., pregledni znanstveni rad, UDK 342.9(094.5)

Upravni ugovori i upravno sudovanje, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu,

Split, br. 1/2010 (95), str. 37.-52., pregledni znanstveni rad, UDK 342.9 (4)

Vrednovanje javnih dobara – koncesije na «kulturnim dobrima» kao «dobrima od

interesa za Republiku Hrvatsku», s posebnim naglaskom na posebnosti tih

koncesija, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Split, br. 1/2009 (91), str. 189.–

199., pregledni rad, UDK 351. 833 (497.5)

Problematika državljanstva Europske unije, Pravni vjesnik, Osijek, br. 1/2009., str.

27.–37., izvorni znanstveni rad, UDK 342.71 (4-67EU) – koautor Juraj Sajfert, student

Pojmovnik – akti poslovanja; beneficium novorum; denacionalizacija;

državljanstvo Europske unije; jedinstveno upravno mjesto; načelo pravičnog

postupka; upravni ugovor; reformatio in peius; složeni upravni akti, Hrvatska

javna uprava, br. 4/2009., str. 1249.–1259.

Neposredan izbor nositelja izvršne vlasti u općinama, gradovima, županijama i

Gradu Zagrebu, Pravni vjesnik, Osijek, br. 1./2008., str. 101.–113., pregledni

znanstveni rad, UDK 342.84:352 (497.5 Zagreb) – koautor Boris Bakota

Aktualna pitanja uređivanja novog hrvatskog opće upravnog postupka, Zbornik

radova Pravnog fakulteta u Splitu, Split, br. 1/2008 (87), str. 67.–74., izvorni

znanstveni rad, UDK 342.9 (497.5) – koautor Boris Bakota

Tijela državne uprave u sustavu izvršenja kazne zatvora, Hrvatska javna uprava, br.

4/2006., str. 57. – 89., izvorni znanstveni rad, UDK 343.181 351.746

Croatia on the Road to the European Union: Meeting the Accession Criteria,

Comparative Law Review, vol. 14., Nicolaus Copernicus University, Tourn, Poland,

2006., str. 89.–103. – koautor Ivana Barković

Posebni upravni postupci u Republici Hrvatskoj, Hrvatska javna uprava, br. 3/2006.,

str. 5.-22.

Ovlaštenici naknade u postupku denacionalizacije, Pravni vjesnik, Osijek, br. 1-

2/2006., str. 241.–248., pregledni znanstveni rad, UDK 35.073.92 (497.5) 347.237

(497.5) – koautor Marijeta Vitez, studentica

Modernizacija hrvatske državne uprave – zahtjevi i ostvarenja, Pravni vjesnik,

Osijek, br. 3-4 /2005., str. 269.–278., izvorni znanstveni rad, UDK 342.9 (497.5) 35.07

(497.5)

Izvanredni pravni lijekovi u upravnom postupku, Pravni vjesnik, Osijek, br. 3-

4/2002., str. 275.–291., izvorni znanstveni rad, UDK 342. 9 (497.5)

O sadržaju žalbe u upravnom postupku, Pravni vjesnik, Osijek, br. 1-2/2001., str.

223.–229., prethodno priopćenje, UDK 342.9 (497.5)

Page 5: Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović Životopis, znanstvena i stručna … · 2016. 4. 20. · Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u

Posebnosti upravnog spora pune jurisdikcije, Novosti u upravnoj i upravnosudskoj

praksi, Novi informator, Zagreb, 2015., str. 23. – 46., ISBN 978-953-7812-93-5 –

koautor Bosiljka Britvić Vetma

Novi upravni i upravnosudski postupak – slabe točke i problematične situacije,

prethodno znanstveno priopćenje, Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj,

urednik: Ivan Koprić, Zagreb, str. 155. – 164., Signatura 342.9 UDK

35.077.2./.3(497/5)

Sudačka neovisnost u Republici Hrvatskoj, Sudije u pravnom sistemu: izbor sudija u

Srbiji i zemljama Regiona, Urednici: Edin Šarčević i Vladan Petrov, Sarajevo, 2013.,

str. 127. – 144., 347.962.2(497.11)(082)

«Bezgranična» suradnja općina u Mađarskoj i Hrvatskoj, Pravo-regije-razvoj,

Urednici: Mario Vinković i Mirela Župan, Osijek, Pečuh, 2013., str. 147. – 159., UDK

332.1 – koautori Adrian Fabian i Boris Bakota

Lokalna samouprava u Mađarskoj i Hrvatskoj, Suvremeni pravni izazovi: EU-

Mađarska-Hrvatska, Urednici: Mario Vinković i Mirela Župan, Osijek, Pečuh, 2012.,

str. 225. – 242., UDK 352 – koautori Adrian Fabian i Boris Bakota

Elektronički upravni postupak u Mađarskoj i Hrvatskoj, Pravni aspekti

prekogranične suradnje i EU integracija: Mađarska – Hrvatska, Urednik: Mirela Župan,

Osijek, Pečuh, 2011., str. 39. – 51., UDK 342.9:004.3/.4 – koautori Adrian Fabian i

Boris Bakota

Novi Zakon o općem upravnom postupku u funkciji ubrzanja upravnih

postupaka, s posebnim osvrtom na ubrzanje postupka na temelju Zakona o

naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,

Novi Zakon o općem upravnom postupku – Praktična pitanja i problemi primjene,

Urednik: Ivan Koprić, Zagreb, 2009., str. 41.–55., 35.077.7 (497.5) 35.072.21 (497.5),

ISBN 978-9958-1960-8-9.

Posebnosti poreznog i carinskog upravnog postupka naspram novog općeg

upravnog postupka, Aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse – 2009.,

Inženjerski biro, Zagreb, 2009., str. 181.–188., UDK 342.951

Postupanje po novom Zakonu o općem upravnom postupku i posebni upravni

postupci, Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj,

Urednici: Ivan Koprić i Vedran Đulabić, Suvremena javna uprava, Zagreb, 2009., str.

143.–153., pregledni znastveni rad, UDK 35.077.3 (497.5)

Innovations – do they always have to be positive, XXI Annual Conference of ENTO

for dynamic local and regional public policies: Training for innovation, innovation in

training, Desenzano del Garda, Italy, 2-3 October 2008., The Conference Papers, str.

9.-14. – koautor Boris Bakota.

13. Znanstveni i stručni skupovi:

Izlagao svoje radove na znanstvenim i stručnim skupovima:

Page 6: Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović Životopis, znanstvena i stručna … · 2016. 4. 20. · Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u

MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUPOVI

Public Governance and Civil Service in Lithuania and Central Europe:

Development, Experiences and Best Practises, Vilnius, Litva, 2015.

Organizator: Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Na poziv prezentirao rad na temu: Reform of Public Governance: the Case of Croatia

The EU energy law and renewable energy in croatian local and regional

government, Cogito Hubert Curien bilateral project, Good local governance,

Zagreb, 2014.

Organizator: Faculté de droit & IPAG, Université de Valenciennes, France i Pravni

fakultet u Zagrebu

Na poziv prezentirao temu : The European Union Energy Law and Renewable Energy

in Croatian Local and Regional Government

Izvršenje upravnih i upravnosudskih odluka, Hrvatsko – francuski upravno-pravni

dani, pravni simpozij, Split, 2014.

Organizator: Sveučilište u Splitu, Universite Pantheon – Assas Paris II i Conseil d'Etat

de France

Na poziv prezentirao rad na temu: Suradnja između nacionalnih i upravnih sudova,

Suda Europske unije i Suda za zaštitu ljudskih prava u izvršavanju upravnosudskih

odluka nakon Lisabonskog ugovora

XX. Dnevi slovenske uprave, Ljubljana, Slovenija, 2013.

Organizator: Fakultet za upravu Sveučilišta u Ljubljani

Na poziv prezentirao rad na temu: Party in Croatian Administrative procedure and

Administrative Dispute

Promjene u upravnom sudovanju, Hrvatsko – francuski upravno-pravni dani, pravni

simpozij, Split, 2013.

Organizator: Sveučilište u Splitu, Universite Pantheon – Assas Paris II i Conseil d'Etat

de France

Na poziv prezentirao rad na temu: Upravni sudac – Europska rješenja i iskustva

Sudije u pravnom sistemu: izbor sudija u Srbiji i zemljama Regiona, Beograd,

Srbija, 2013.

Organizator: Stiftung Kompetenzzentrum fur Öffentliches Recht i Pravni fakultet u

Beogradu

Na poziv prezentirao rad na temu: Načelo sudačke neovisnosti u Republici Hrvatskoj –

ad normam i u praksi

Legal Implications of Local and Regional Development, Pecs, Hungary, 2013.

Organizator: University of Pecs

Na poziv prezentirao rad na temu: Lokalna samouprava u Mađarskoj i Hrvatskoj

Contemporary legal challenges: EU – Hungary – Croatia, Osijek, 2012.

Organizator: Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Na poziv prezentirao rad na temu: «Bezgranična» suradnja općina u Mađarskoj i

Hrvatskoj

Upravno sudstvo pred europskim izazovima, Hrvatsko – francuski upravno-pravni

dani, pravni simpozij, Split, 2011.

Organizator: Sveučilište u Splitu, Universite Pantheon – Assas Paris II i Conseil d'Etat

de France

Na poziv prezentirao rad na temu: Profesionalna etika pravnika

Page 7: Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović Životopis, znanstvena i stručna … · 2016. 4. 20. · Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u

Contemporary Administrative Law – trends, innovations, reforms, Ohrid,

Makedonija, 2011.

Organizator: Iustinianus Primus Faculty of Law

Na poziv prezentirao rad na temu: Upravno sudovanje u Republici Hrvatskoj

Javni ugovori i javna nabava: usporedni i europski aspekti, Hrvatsko-francuski

upravno pravni dani, pravni simpozij, Split, 2010.

Organizator: Sveučilište u Splitu, Universite Pantheon – Assas Paris II i Conseil d'Etat

de France

Na poziv prezentirao rad na temu: Hrvatsko pravo javne nabave – usklađenost s

pravom EU

Cross Border and EU Legal Issues: Hungary – Croatia, Pečuh, Mađarska, 2010.

Organizator: University of Pecs

Na poziv prezentirao rad na temu: Electronic Administrative Procedure in Hungary and

Croatia

Restitution «European Experience – Recommendations for Serbia», Beograd,

Srbija, 2009.

Organizator: Council of Europe

Na poziv prezentirao rad na temu: Denacionalizacija u Republici Hrvatskoj – ad

normam i u praksi

Upravno sudovanje, Hrvatsko – francuski upravno-pravni dani, pravni simpozij, Split,

2009.

Organizator: Sveučilište u Splitu, Universite Pantheon – Assas Paris II i Conseil d'Etat

de France

Na poziv prezentirao rad na temu: Upravni ugovori i upravno sudovanje

Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj, Zagreb,

2009.

Organizator: Institut za javnu upravu, Zagreb

Na poziv prezentirao rad na temu: Postupanje po novom Zakonu o općem upravnom

postupku i posebni upravni postupci

Pravo i vrednovanje javnih dobara, Hrvatsko – francuski upravno-pravni dani,

pravni simpozij, Split, 2008.

Organizator: Sveučilište u Splitu i Universite Pantheon – Assas Paris II

Na poziv prezentirao rad na temu: Vrednovanje javnih dobara – koncesije na kulturnim

dobrima kao dobrima od interesa za Republiku Hrvatsku

For dynamic local and regional public policies: Training for innovation,

innovation in training, Brescia, Italia, 2008.

Organizator: European network of training organizations

Na poziv prezentirao rad na temu: Innovations – do they always have to be positive

Prema suvremenoj javnoj upravi – Tradicije i tranzicije – Djelo i utjecaj

francuskog Državnog savjeta, pravni simpozij, Split, 2007.

Organizator: Sveučilište u Splitu, Universite Pantheon – Assas Paris II, te Centar za

europsku dokumentaciju i istraživanje – Robert Schuman, Zagreb

Na poziv prezentirao rad na temu: Aktualna pitanja uređenja novog hrvatskog upravnog

postupka

Aktualne zakonodavne aktivnosti u području upravnog prava u Republici

Hrvatskoj, Zagreb, 2006

Page 8: Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović Životopis, znanstvena i stručna … · 2016. 4. 20. · Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u

Organizator: SIGMA

Pozvani sudionik – tijekom rasprave podnio priopćenje na temu: Smjernice za izradu

novog Zakona o općem upravnom postupku

DOMAĆI ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI

Novosti u upravnoj i upravnosudskoj praksi, Zagreb. 2015.

Organizator: Visoki upravni sud RH i Novi informator

Na poziv prezentirao rad na temu: Posebnosti upravnog spora pune jurisdikcije

Znanstveni skup Akademije pravnih znanosti Hrvatske – Izazovi djelovanja

hrvatskog javnog sektora u Europskoj uniji, Osijek, 2015.

Organizator: Akademija pravnih znanosti Hrvatske i Pravni fakultet Sveučilišta Josipa

Jurja Strossmayera u Osijeku

Na poziv prezentirao rad na temu: Izazovi upravnog sudstva u pružanju učinkovite

pravne zaštite povodom žalbe

Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj, Zagreb, 2014.

Organizator: Institut za javnu upravu

Na poziv prezentirao rad na temu: Novi upravni i upravnosudski postupak – slabe točke

i problematične situacije

Novi zakon o upravnim sporovima i nova organizacija upravnog sudovanja,

Zagreb, 2010.

Organizator: Institut za javnu upravu, Zagreb

Suurednik skupa i izlagač na temu: Tijek upravnog i upravnosudskog postupka –

moguće problematične situacije

Aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse, Opatija, 2009.

Organizator: Inženjerski biro d.d., Zagreb

Na poziv prezentirao rad na temu: Posebnosti poreznog i carinskog upravnog postupka

naspram novog općeg upravnog postupka

Novi Zakon o općem upravnom postupku – praktična pitanja i problemi

primjene, Zagreb, 2009.

Organizator: Institut za javnu upravu, Zagreb i Narodne novine

Na poziv prezentirao rad na temu: Novi Zakon o općem upravnom postupku u funkciji

ubrzanja upravnih postupaka, s posebnim osvrtom na ubrzanje postupka na temelju

Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke

vladavine

Reforma državne uprave, Okrugli stol, Zagreb, 2006.

Organizator: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Pozvani aktivan sudionik

Načela primjene zakonodavstva i načela općeg upravog postupka, Zagreb, 2006.

Organizator: British council i CARDS 2003

Pozvani sudionik – tijekom rasprave podnio priopćenje na temu: Nova načela upravnog

postupka

Uloga novog općeg upravnog postupka u modernizaciji javne uprave, Zagreb,

2006.

Organizator: British council i CARDS 2003

Pozvani sudionik – podnio priopćenje tijekom rasprave

Page 9: Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović Životopis, znanstvena i stručna … · 2016. 4. 20. · Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u

Reforma lokalne samouprave, Okrugli stol, Osijek

Organizator: Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Hrvatski

institut za lokalnu samoupravu, Osijek

Pozvani sudionik – podnio prioćenje tijekom rasprave

Page 10: Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović Životopis, znanstvena i stručna … · 2016. 4. 20. · Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u
Page 11: Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović Životopis, znanstvena i stručna … · 2016. 4. 20. · Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravni fakultet Osijek

Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta u postupku izbora u zvanja

Osijek, 12. travnja 2016.

Fakultetskom vijeću

Pravnog fakulteta Osijek

Predmet: Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta u

postupku izbora u zvanja za postupak izbora u znanstveno-

nastavno zvanje redovitog profesora, pristupnika prof. dr. sc. Boris

Ljubanović

Na podlozi izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika Matičnog odbora za

područje društvenih znanosti, polje pravo od dana 31. 3. 2016. Odbor za provjeru

ispunjavanja uvjeta u postupku izbora u zvanje podnosi Fakultetskom vijeću Pravnog

fakulteta u Osijeku sljedeće

IZVJEŠĆE

U skladu s točkom I. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne

i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (u daljnjem

tekstu: Odluka) pristupnici koji su u postupku izbora ili reizbora u više zvanje moraju

kao opći uvjet priložiti pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraživanje

kvalitete svog nastavnog rada ili pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete koju

provodi visoko učilište.

Odbor je utvrdio kako je pristupnik Boris Ljubanović Odboru dostavio rezultate

jedinstvene studentske ankete koju je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

provelo u akademskoj godini 2015. i kojom je pristupnik/pristupnica

ocijenjen/ocijenjena s prosječnom ocjenom 4,21.

Temeljem članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u

znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora može biti izabrana osoba koja je

upisana u Upisnik znanstvenika u odgovarajućem polju, ili koja ispunjava uvjete za

stjecanje toga znanstvenoga zvanja u pogledu obrazovnog, nastavnog i stručnog rada

koje propisuje Rektorski zbor, ako ima potrebne psihofizičke osobine kao i druge

uvjete propisane Statutom Sveučilišta.

Odbor je utvrdio kako je pristupnik prof. dr. sc. Boris Ljubanović upisan u Upisnik

znanstvenika pod brojem 253141

Nadalje, u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, u

skladu s točkom IV. Odluke, u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor može

Page 12: Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović Životopis, znanstvena i stručna … · 2016. 4. 20. · Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u

biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 93. Zakona o znanstvenoj

djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, br. 123/03, 198/03, 105/04,

174/04, 2/07 Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11) koja uz opće uvjete ispunjava i

sljedeće uvjete:

- da je u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujućeg) na nekom viskom učilištu

ukupno izvodila nastavu od barem šesto (600) norma sati;

Odbor je utvrdio da je pristupnik/pristupnica prof. dr. sc. Boris Ljubanović u

svojstvu nastavnika na Pravnom fakultetu u Osijeku izvodio nastavu u trajanju od

3175 norma sati;

- da ispunjava četiri (4) od sljedećih osam (8) uvjeta:

1. da je autor ili koautor dva (2)

sveučilišna udžbenika, dvije (2)

znanstvene monografije, dvije

znanstvene knjige ili dva (2) priručnika,

odnosno da je na web stranici visokog

učilišta postavio svoja predavanja iz

dva (2) kolegija, kao nastavne tekstove

koji su pozitivno ocijenjeni od strane

stručnog povjerenstva

Pristupnik je objavio na web-stranici

visokog učilišta postavio/postavila svoje

nastavne tekstove koje je pozitivno ocijenilo

stručno povjerenstvo u sastavu Prof. dr. sc.

Branko Babac, Prof. dr. sc. Zvonimir Lauc,

Prof. dr. sc. Jasna Omejec.

2. da je pod njegovim/njenim

mentorstvom obranjeno najmanje deset

(10) završnih ili diplomskih radova i da

je pri tome objavio/objavila barem

četiri rada u koautorstvu sa studentom

Pristupnik je bio mentor 207 diplomskih ili

završnih radova i pri tome je objavio

sljedeće radove u koautorstvu sa studentom

Lisabonski ugovor – o njegovoj strukturi i

aspektima utjecaja na upravno pravo i

javnu upravu, Pravni vjesnik, Osijek, br.

2/2015., str. 181.-190., pregledni

znanstveni rad, UDK 342.9:342.41(4-

67EU) – koautor Blanka Matković, student.

Stranka u hrvatskom upravnom postupku i

upravnom sporu, Pravni vjesnik, Osijek, br.

1/2015., str.127.-140-, pregledni znanstveni

rad, UDK 35.077.2/.3(497/5) – koautor

Ivica Petrović, student.

Problematika državljanstva Europske unije,

Pravni vjesnik, Osijek, br. 1/2009., str. 27.–

37., izvorni znanstveni rad, UDK 342.71

(4-67EU) – koautor Juraj Sajfert, student.

Ovlaštenici naknade u postupku

denacionalizacije, Pravni vjesnik, Osijek,

br. 1-2/2006., str. 241.–248., pregledni

znanstveni rad, UDK 35.073.92 (497.5)

347.237 (497.5) – koautor Marijeta Vitez,

Page 13: Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović Životopis, znanstvena i stručna … · 2016. 4. 20. · Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u

studentica.

3. da se dokazao/dokazala kao

sposoban mentor/komentor u

poslijediplomskom (doktorskom)

studiju, što dokazuje objavljivanjem

barem dva (2) znanstvena rada u

znanstvenom časopisu u koautorstvu sa

studentom koji je završio

poslijediplomski (doktorski) studij

(u skladu s točkom VII. Odluke u

prijelaznom razdoblju dao završetka

preddiplomskih, diplomskih i

poslijediplomskih (doktorskih) studija

prema ZZDVO navedeni uvjeti odnose

se na dodiplomske i poslijediplomske

studije (magistarske i doktorske) koji se

završavaju prema ranijim propisima)

4. da je održao/održala najmanje sedam

(7) priopćenja na međunarodnim

znanstvenim skupovima, ili barem

jedno pozvano predavanje na

međunarodnom znanstvenom skupu

(kao dokaze molimo preslike programa

međunarodnih znanstvenih skupova ili

potvrde programskog/organizacijskog

odbora skupa)

Public Governance and Civil Service in

Lithuania and Central Europe:

Development, Experiences and Best

Practises, Vilnius, Litva, 2015.

Organizator: Mykolas Romeris University,

Vilnius, Lithuania. Na poziv prezentirao

rad na temu: Reform of Public Governance:

the Case of Croatia.

Znanstveni skup Akademije pravnih

znanosti Hrvatske – Izazovi djelovanja

hrvatskog javnog sektora u Europskoj uniji,

Osijek, 2015. Organizator: Akademija

pravnih znanosti Hrvatske i Pravni fakultet

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u

Osijeku. Na poziv prezentirao rad na temu:

Izazovi upravnog sudstva u pružanju

učinkovite pravne zaštite povodom žalbe.

The EU energy law and renewable energy

in croatian local and regional government,

Cogito Hubert Curien bilateral project,

Good local governance, Zagreb, 2014.

Organizator: Faculté de droit & IPAG,

Université de Valenciennes, France i

Pravni fakultet u Zagrebu. Na poziv

prezentirao temu : The European Union

Energy Law and Renewable Energy in

Croatian Local and Regional Government.

Page 14: Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović Životopis, znanstvena i stručna … · 2016. 4. 20. · Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u

Izvršenje upravnih i upravnosudskih

odluka, Hrvatsko – francuski upravno-

pravni dani, Pravni simpozij, Split, 2014.

Organizator: Sveučilište u Splitu,

Universite Pantheon – Assas Paris II i

Conseil d'Etat de France. Na poziv

prezentirao rad na temu: Suradnja između

nacionalnih i upravnih sudova, Suda

Europske unije i Suda za zaštitu ljudskih

prava u izvršavanju upravnosudskih odluka

nakon Lisabonskog ugovora.

XX. Dnevi slovenske uprave, Ljubljana,

Slovenija, 2013. Organizator: Fakultet za

upravu Sveučilišta u Ljubljani. Prezentirao

rad na temu: Party in Croatian

Administrative procedure and

Administrative Dispute.

Promjene u upravnom sudovanju, Hrvatsko

– francuski upravno-pravni dani, Pravni

simpozij, Split, 2013. Organizator:

Sveučilište u Splitu, Universite Pantheon –

Assas Paris II i Conseil d'Etat de France.

Na poziv prezentirao rad na temu: Upravni

sudac – Europska rješenja i iskustva.

Sudije u pravnom sistemu: izbor sudija u

Srbiji i zemljama regiona, Beograd, Srbija,

2013. Organizator: Stiftung

Kompetenzzentrum fur Öffentliches Recht i

Pravni fakultet u Beogradu.

Legal Implications of Local and Regional

Development, Pecs, Hungary, 2013.

Organizator: University of Pecs.

Prezentirao rad na temu: Lokalna

samouprava u Mađarskoj i Hrvatskoj.

Contemporary legal challenges: EU –

Hungary – Croatia, Osijek, 2012.

Organizator: Pravni fakultet Sveučilišta

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Prezentirao rad na temu: «Bezgranična»

suradnja općina u Mađarskoj i Hrvatskoj.

Upravno sudstvo pred europskim

izazovima, Hrvatsko – francuski upravno-

pravni dani, Pravni simpozij, Split, 2011.

Page 15: Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović Životopis, znanstvena i stručna … · 2016. 4. 20. · Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u

Organizator: Sveučilište u Splitu,

Universite Pantheon – Assas Paris II i

Conseil d'Etat de France. Na poziv

prezentirao rad na temu: Profesionalna

etika pravnika.

Contemporary Administrative Law –

trends, innovations, reforms, Ohrid,

Makedonija, 2011.

Organizator: Iustinianus Primus Faculty of

Law.

Na poziv prezentirao rad na temu: Upravno

sudovanje u Republici Hrvatskoj.

Javni ugovori i javna nabava: usporedni i

europski aspekti, Hrvatsko-francuski

upravno pravni dani, pravni simpozij, Split,

2010.

Organizator: Sveučilište u Splitu,

Universite Pantheon – Assas Paris II i

Conseil d'Etat de France. Na poziv

prezentirao rad na temu: Hrvatsko pravo

javne nabave – usklađenost s pravom EU.

Cross Border and EU Legal Issues:

Hungary – Croatia, Pečuh, Mađarska,

2010. Organizator: University of Pecs.

Prezentirao rad na temu: Electronic

Administrative Procedure in Hungary and

Croatia.

Restitution «European Experience –

Recommendations for Serbia», Beograd,

Srbija, 2009. Organizator: Council of

Europe. Na poziv prezentirao rad na temu:

Denacionalizacija u Republici Hrvatskoj –

ad normam i u praksi.

Upravno sudovanje, Hrvatsko – francuski

upravno-pravni dani, Pravni simpozij, Split,

2009.

Organizator: Sveučilište u Splitu,

Universite Pantheon – Assas Paris II i

Conseil d'Etat de France. Na poziv

prezentirao rad na temu: Upravni ugovori i

upravno sudovanje.

Modernizacija općeg upravnog postupka i

javne uprave u Hrvatskoj, Zagreb, 2009.

Organizator: Institut za javnu upravu,

Page 16: Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović Životopis, znanstvena i stručna … · 2016. 4. 20. · Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u

Zagreb. Prezentirao rad na temu:

Postupanje po novom Zakonu o općem

upravnom postupku i posebni upravni

postupci.

Pravo i vrednovanje javnih dobara,

Hrvatsko – francuski upravno-pravni dani,

Pravni simpozij, Split, 2008. Organizator:

Sveučilište u Splitu i Universite Pantheon –

Assas Paris II. Na poziv prezentirao rad na

temu: Vrednovanje javnih dobara –

koncesije na kulturnim dobrima kao

dobrima od interesa za Republiku Hrvatsku.

For dynamic local and regional public

policies: Training for innovation,

innovation in training, Brescia, Italia, 2008.

Organizator: European network of training

organizations. Na poziv prezentirao rad na

temu: Innovations – do they always have to

be positive.

Prema suvremenoj javnoj upravi –

Tradicije i tranzicije – Djelo i utjecaj

francuskog Državnog savjeta, pravni

simpozij, Split, 2007. Organizator:

Sveučilište u Splitu, Universite Pantheon –

Assas Paris II, te Centar za europsku

dokumentaciju i istraživanje – Robert

Schuman, Zagreb. Na poziv prezentirao rad

na temu: Aktualna pitanja uređenja novog

hrvatskog upravnog postupka.

5. da je bio/bila najmanje četiri godine

član uređivačkog odbora znanstvenog

časopisa ili da je bio/bila

urednik/urednica najmanje dvaju

zbornika sa znanstvenih skupova ili

zbirnih znanstvenih knjiga

(kao dokaz molimo preslike impresuma

časopisa/zbornika ili potvrde

uredništva)

Pristupnik/pristupnica je član uređivačkog

odbora časopisa Hrvatska i komparativna

javna uprava kontinuirano od 2006. godine

te časopisa Pravni vjesnik od 2015.

6. da je recenzirao/recenzirala barem

deset članka u znanstvenim časopisima

ili zbornicima radova sa znanstvenih

skupova

(kao dokaz molimo preslike impresuma

Pristupnik je recenzirao dva (2) udžbenika i

to: Upravni postupak i Opći upravni

postupak u Republici Hrvatskoj te dva (2)

studijska programa i to: Program

Specijalističkog diplomskog stručnog

Page 17: Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović Životopis, znanstvena i stručna … · 2016. 4. 20. · Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u

zbornika, odnosno potvrde uredništva

časopisa) studija javne uprave na Pravnom Fakultetu

u Rijeci i Program Specijalističkog

diplomskog stručnog studija javne uprave

na Društvenom veleučilištu u Zagrebu.

Recenzirao je sedam (7) članaka za časopis

Hrvatska i komparativna javna uprava te

pet (5) članaka za Zbornik Pravnog

fakulteta u Rijeci.

7. da je vodio/vodila najmanje jedan

znanstveno-istraživački projekt ili

sudjelovala u barem jednom

međunarodnom znanstveno-

istraživačkom projektu

Pristupnik je sudjelovao kao istraživač u

pet (5) međunarodnih znanstveno

istraživačkih projekata.

3.1. Jean Monnet Chair in EU Procedural

Law (reg. no. 553095-EPP-1-2014-1-HR-

EPPJMO-CHAIR)

Nositelj projekta Pravni fakultet Sveučilišta

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Funkcija u projektu: suradnik – istraživač

3.2. Znanstveno-tehnološka suradnja

između Hrvatske i Slovenije 2014. – 2015.,

Analiza upravnog kapaciteta i

optimalizacija postupka izdavanja

građevinskih dozvola kao pretpostavka

razvoja.

Nositelj projekta: Pravni fakultet

Sveučilišta u Zagrebu i Fakultet za upravu

Sveučilišta u Ljubljani

Funkcija u projektu: suradnik – istraživač

3.3. Mađarska-Hrvatska IPA projekt

međugranične suradnje DUNICOP

Nositelj projekta: University of Pecs,

Faculty of Law, Pravni fakultet Sveučilišta

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Funkcija u projektu: suradnik – istraživač

3.4. Mađarska-Hrvatska IPA projekt

međugranične suradnje SUNICOP,

Istraživanje o razlikama i ustroju lokalne

samouprave u Mađarskoj i Hrvatskoj

Nositelj projekta: University of Pecs,

Page 18: Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović Životopis, znanstvena i stručna … · 2016. 4. 20. · Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u

Faculty of Law, Pravni fakultet Sveučilišta

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Funkcija u projektu: suradnik – istraživač

3.5. Establishing University Co-operation

Osijek – Pecs

Nositelj projekta: University of Pecs,

Faculty of Law

Funkcija u projektu: suradnik - istraživač

8. da je kao gostujući profesor ili

znanstvenik boravio/boravila ukupno

dvije godine na uglednim inozemnim

sveučilištima ili institutima te

održao/održala pozvana predavanja

Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja utvrdio je da pristupnik prof.

dr. sc. Boris Ljubanović ispunjava opće i šest (6) od osam (8) posebnih uvjeta

utvrđenih Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u

postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine br. 106/06). Slijedom

navedenoga, a na temelju članka 28. Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-

nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna,

suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja

Strossmayera u Osijeku, Odbor Fakultetskom vijeću Pravnog fakulteta Osijek upućuje

ZAKLJUČAK S PRIJEDLOGOM

1. Prof. dr. sc. Boris Ljubanović, znanstveni savjetnik ispunjava sve opće i

šest (6) od osam (8) posebnih uvjeta utvrđenih Odlukom o nužnim

uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u

znanstveno-nastavna zvanja.

2. Predlaže se Fakultetskom vijeću Pravnog fakulteta u Osijeku da prof. dr.

sc. Boris Ljubanović izabere u znanstveno-nastavno zvanje redovitog

profesora.

Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u

zvanja:

Prof. dr. sc. Mira Lulić, predsjednica

Prof. dr. sc. Vlado Belaj, zamjenik predsjednice i

član

Prof. dr. sc. Nihada Mujić Mehičić, članica

Prof. dr. sc. Renata Perić, članica

Prof. dr. sc. Miro Gardaš, član

Page 19: Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović Životopis, znanstvena i stručna … · 2016. 4. 20. · Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u

Klasa: 643-05/16-01

Ur.broj:2158/95-01/16-1-4

Osijek, 18. travnja 2016.

Na temelju članaka 93. st. 2. podst. 3. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i

visokom obrazovanju (NN: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 63/11.,

94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.) i sukladno članku 88. Statuta Pravnog

fakulteta u Osijeku i Pravilnika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta

(prosinac 2015.) a na temelju pozitivnog Izvješća Odbora za provjeru

ispunjavanja uvijeta izbora u zvanja od dana 12. travnja 2016. Fakultetsko

vijeće Pravnog fakulteta u Osijeku (u daljnjem tekstu: Fakultetsko vijeće) na

420. sjednici u akademskoj 2015./2016. godini održanoj dana 18. travnja 2016.

godine pod točkom 3. dnevnog reda donijelo je sljedeću

O D L U K U

1. Prof. dr. sc. Boris Ljubanović bira se u znanstveno-nastavno zvanje

redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog

područja društvenih znanosti, znanstvenog polja prava, znanstvena grana

upravno pravo i uprava na Fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja

Strossmayera u Osijeku.

2. Redoviti profesor iz točke 1. ove Odluke izabran je na vrijeme od pet (5)

godina u skladu s člankom 102. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i

visokom obrazovanju (NN: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 63/11.,

94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.).

3. Ova Odluka stupa na snagu nakon potvrde izbora u znanstveno-nastavno

zvanje redovitog profesora Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u

Osijeku sukladno članku 93. st. 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i

visokom obrazovanju (NN: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 63/11.,

94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.).

Obrazloženje:

Na temelju suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Klasa:

112-01/15-02/3, Urbroj: 2158-60-01-1-192) za raspisivanje Natječaja za izbor

nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto

redovitog profesora Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 26. listopada 2015.

godine donijelo je Odluku o raspisivanju Natječaja za izbor u znanstveno

zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti,

znanstvnoeg polja prava, znanstvene upravno pravo i uprava.

Na Natječaj objavljen u "Narodnim novinama" od 5. studenog 2015. godine,

"Glas Slavonije", Euraxess Jobs Portal i Internet stranica Pravnog fakulteta 2.

studenog 2015. godine za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom

zvanju redovitog profesora i radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog

područja društvenih znanosti, znanstvenog polja prava, znanstvene grane

upravno pravo i uprava u otvorenom roku prijavu je podnio samo jedan

pristupnik izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović.

Page 20: Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović Životopis, znanstvena i stručna … · 2016. 4. 20. · Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u

Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta u znanstveno

zvanje znanstvnog savjetnika, imenovano Odlukom Fakultetskog vijeća

Pravnog fakulteta Osijek od 26. listopada 2015. godine, u sastavu: (1) prof. dr.

sc. Marc Gjidara, professor emeritus Sveučilišta Pantheon-Assas, Paris 2,

predsjednik (2) prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, professor emeritus Pravnog

fakulteta u Osijeku, član (3) prof. dr. sc. Jasna Omejec, redovita profesorica

Pravnog fakulteta u Zagrebu, članica (4) prof. dr. sc. Renata Perić, redovita

profesorica Pravnog fakulteta u Osijeku, članica i (5) prof. dr. sc. Josip Vrbošić,

redoviti profesor Pravnog fakulteta u Osijeku, dostavilo je u siječnju 2016.

godine Fakultetskom vijeću pozitivno mišljenje s prijedlogom izbora izv. prof.

dr. sc. Borisa Ljubanovića u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Osijek prihvatilo je 2. ožujka 2016. godine

Izvješće s prijedlogom Stručnog povjerenstva i utvrdilo da izv. prof. dr. sc.

Boris Ljubanović ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog

savjetnika.

Matični odbor za područje društvenih znanosti, znanstveno polje prava, donio je

31. ožujka 2016. godine Odluku o izboru izv. prof. dr. sc. Borisa Ljubanovića u

znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području društvenih

znanosti, znanstvenom polju pravo. Na temelju Izvoda iz Upisnika znanstvenika

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta utvrđeno je da je izv. prof. dr. sc.

Boris Ljubanović upisan u Upisnik u znanstvenom zvanju znanstvenog

savjetnika.

U daljnjem postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora

Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Fakulteta dostavio je

pozitivno Izvješće o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i

stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog

profesora s prijedlogom izbora izv. prof. dr. sc. Borisa Ljubanovića u

znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. Slijedom navedenog

Fakultetsko vijeće je utvrdilo je da izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović ispunjava

uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, stoga je

odlučilo kao u izreci.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Fakultetskom vijeću u roku od

petnaest (15) dana od dana primitka ove Odluke.

D e k a n:

Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota

Dostavljeno:

1. Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2. Prof. dr. sc. Boris Ljubanović

3. Tajništvo Fakulteta

4. Pismohrana Fakultetskog vijeća

5. Pismohrana Fakulteta

Page 21: Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović Životopis, znanstvena i stručna … · 2016. 4. 20. · Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u