of 27 /27
Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost dr. sc. Kornelija Petr Balog rođena je u Osijeku 10. studenoga 1967. Hrvatska je državljanka. Zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Osijeku od 1991. Upisana je u registar znanstvenika (matični broj: 201672). Rođena 10. studenoga 1967. godine u Osijeku. Osnovnu školu pohađala u Ernestinovu, a srednju školu CUO “Braća Ribar”, smjer inokorespondent, u Osijeku. Školske godine 1986/87. upisuje studijsku grupu engleski i njemački jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu u Osijeku te diplomira u jesen 1991. godine. Nakon pripravničkog staža pristupa pripremanju stručnog ispita kojeg polaže s izvrsnim uspjehom 1993. godine. Odmah sljedeće godine, 1994, upisuje poslijediplomski studij knjižničarstva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistarsku radnju s temom KORISNICI I KORIŠTENJE KNJIŽNIČNIH USLUGA U KNJIŽNICI PEDAGOŠKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, napisanu pod mentorskim vodstvom prof. dr. Tatjane Aparac-Jelušić, uspješno brani 05. studenoga 1999. godine. Time je stekla akademski stupanj magistre znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana knjižničarstvo. Doktorsku disertaciju pod naslovom KVALITATIVNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKADEMSKIH KNJIŽNICA, napisanu pod mentorskim vodstvom prof. dr. Tatjane Aparac- Jelušić, uspješno brani 16. srpnja 2004. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Time je stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana knjižničarstvo. Na 31. skupštini knjižničara Hrvatske u Zadru 1998. godine Hrvatsko knjižničarsko društvo dodjeljuje joj nagradu “Eva Verona” u znak priznanja za posebno zalaganje u radu, inovacijama i promicanju knjižničarske struke u Hrvatskoj. Od prosinca 1991. do 2000. radila kao knjižničar u seminarskoj knjižnici stranih jezika na Pedagoškom fakultetu (sada Filozofski fakultet) u Osijeku, a od svibnja 2000. radi na Katedri za knjižničarstvo (sada Odsjek za informacijske znanosti) pri istom fakultetu. U više je navrata boravila u inozemstvu (npr. na Oxford-u u Velikoj Britaniji i postdoktorska Fulbright stipendija na Rutgers sveučilištu u SAD-u). U okviru programa CEEPUS sudjelovala u razmjeni sveučilišnih nastavnika i u vremenu od 05.-25. 03. 2006. predavala kolegij "Organisation der Informationen fuer Expertinnen" na Fachhochschul-Studiengaenge Burgenland GMBH, FH-Studiengang Informationsberufe, Eisenstadt u Austriji. U suradničko zvanje asistentice na Filozofskom fakultetu u Osijeku izabrana je 2000., više asistentice 2004., u znanstveno-nastavno zvanje docentice 2005., a u zvanje izvanredne profesorice 2009. Na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku predaje niz kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju informatologije. Na poslijediplomskom studiju Jezikoslovlja Filozofskog fakulteta u Osijeku nositeljica je jednog izbornog kolegija (Baze podataka u društveno-humanističkim znanostima). Od 2005. do 2009. obnašala je funkciju prodekanice za razvojno-stručni rad Filozofskog fakulteta u Osijeku. Znanstveni interesi pristupnici obuhvaćaju teme vezane uz područje mjerenja uspješnosti poslovanja baštinskih ustanova, mjerenje utjecaja usluga baštinskih ustanova na društvenu zajednicu, probleme vezane uz organizaciju te pretraživanje i pronalazak relevantnih informacija. Objavila je 30 znanstvenih i stručnih radova, te izlagala na 22 znanstvena skupa u inozemstvu i u Hrvatskoj. Voditeljica je jednog nacionalnog projekta (2007. – 2013.– voditeljica projekta Vrednovanje knjižničnih službi i usluga: narodne i akademske knjižnice. Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod brojem 122-1221210-0759), a kao istraživač sudjelovala je na još četiri nacionalna projekta.

Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis...

Page 1: Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila

Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost dr. sc. Kornelija Petr Balog rođena je u Osijeku 10. studenoga 1967. Hrvatska je državljanka. Zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Osijeku od 1991. Upisana je u registar znanstvenika (matični broj: 201672). Rođena 10. studenoga 1967. godine u Osijeku. Osnovnu školu pohađala u Ernestinovu, a srednju školu CUO “Braća Ribar”, smjer inokorespondent, u Osijeku. Školske godine 1986/87. upisuje studijsku grupu engleski i njemački jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu u Osijeku te diplomira u jesen 1991. godine. Nakon pripravničkog staža pristupa pripremanju stručnog ispita kojeg polaže s izvrsnim uspjehom 1993. godine. Odmah sljedeće godine, 1994, upisuje poslijediplomski studij knjižničarstva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistarsku radnju s temom KORISNICI I KORIŠTENJE KNJIŽNIČNIH USLUGA U KNJIŽNICI PEDAGOŠKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, napisanu pod mentorskim vodstvom prof. dr. Tatjane Aparac-Jelušić, uspješno brani 05. studenoga 1999. godine. Time je stekla akademski stupanj magistre znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana knjižničarstvo. Doktorsku disertaciju pod naslovom KVALITATIVNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKADEMSKIH KNJIŽNICA, napisanu pod mentorskim vodstvom prof. dr. Tatjane Aparac-Jelušić, uspješno brani 16. srpnja 2004. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Time je stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana knjižničarstvo. Na 31. skupštini knjižničara Hrvatske u Zadru 1998. godine Hrvatsko knjižničarsko društvo dodjeljuje joj nagradu “Eva Verona” u znak priznanja za posebno zalaganje u radu, inovacijama i promicanju knjižničarske struke u Hrvatskoj. Od prosinca 1991. do 2000. radila kao knjižničar u seminarskoj knjižnici stranih jezika na Pedagoškom fakultetu (sada Filozofski fakultet) u Osijeku, a od svibnja 2000. radi na Katedri za knjižničarstvo (sada Odsjek za informacijske znanosti) pri istom fakultetu. U više je navrata boravila u inozemstvu (npr. na Oxford-u u Velikoj Britaniji i postdoktorska Fulbright stipendija na Rutgers sveučilištu u SAD-u). U okviru programa CEEPUS sudjelovala u razmjeni sveučilišnih nastavnika i u vremenu od 05.-25. 03. 2006. predavala kolegij "Organisation der Informationen fuer Expertinnen" na Fachhochschul-Studiengaenge Burgenland GMBH, FH-Studiengang Informationsberufe, Eisenstadt u Austriji. U suradničko zvanje asistentice na Filozofskom fakultetu u Osijeku izabrana je 2000., više asistentice 2004., u znanstveno-nastavno zvanje docentice 2005., a u zvanje izvanredne profesorice 2009. Na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku predaje niz kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju informatologije. Na poslijediplomskom studiju Jezikoslovlja Filozofskog fakulteta u Osijeku nositeljica je jednog izbornog kolegija (Baze podataka u društveno-humanističkim znanostima). Od 2005. do 2009. obnašala je funkciju prodekanice za razvojno-stručni rad Filozofskog fakulteta u Osijeku. Znanstveni interesi pristupnici obuhvaćaju teme vezane uz područje mjerenja uspješnosti poslovanja baštinskih ustanova, mjerenje utjecaja usluga baštinskih ustanova na društvenu zajednicu, probleme vezane uz organizaciju te pretraživanje i pronalazak relevantnih informacija. Objavila je 30 znanstvenih i stručnih radova, te izlagala na 22 znanstvena skupa u inozemstvu i u Hrvatskoj. Voditeljica je jednog nacionalnog projekta (2007. – 2013.– voditeljica projekta Vrednovanje knjižničnih službi i usluga: narodne i akademske knjižnice. Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod brojem 122-1221210-0759), a kao istraživač sudjelovala je na još četiri nacionalna projekta.

Page 2: Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila

Članica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila je predsjednica Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti pri istom društvu (sada je članica). U vremenu od 2005.-2008. bila je predstavnica Hrvatskog knjižničarskog društva u međunarodnoj federaciji knjižničarskih udruga i ustanova (International Federation of Library Associations and Institutitions – IFLA) u Sekciji za obuku i obrazovanje. Članica je uredništava nekoliko stručnih časopisa: Život i škola, Libellarium i Knjižničarstvo. 1. NASTAVNA DJELATNOST Dr.sc. Kornelija Petr Balog od svog uposlenja na Katedri za knjižničarstvo 2000. do uvođenja Bolonjskog programa u ak. god. 2005./2006. predavala je vježbe iz kolegija Bibliografska organizacija i kontrola 1 (predavanja i vježbe), Bibliografska organizacija i kontrola 2, Informacijski izvori i službe, Sustavi za označivanje i pretraživanje (predavanja i seminar). Uvođenjem bolonjskog procesa predaje kolegije Vrednovanje informacijskih usluga (od 2006. godine), Organizacija informacija I i II (Bolonja, od 2007. godine). Kao vanjska suradnica predavala u ak. god. 2007./08. godini kolegij Sustavi za označivanje i pretraživanje na preddiplomskom studiju knjižničarstva na Odjelu za knjižničarstvo, Sveučilišta u Zadru. U ak. god. 2005./06. predavala kolegij Vrednovanje informacijskih službi i usluga na izvanrednom diplomskom studiju knjižničarstva na Sveučilištu u Zadru. U okviru Regionalnog izvanrednog studija (nositelji: Odjel za informacijske znanosti u Zadru i Filozofski fakultet u Ljubljani) u vremenu od 2006.-2009. bila je nositeljica kolegija Vrednovanje informacijskih usluga. Od ak. godine 2011./12. nositeljica kolegija: Organizacija informacija I, Organizacija informacija II, Teorija i praksa organizacije informacija, Principi informacijskog pretraživanja, Vrednovanje informacijskih usluga, Osnove indeksiranja i pisanja sažetaka, Uvod u knjižničnu i informacijsku znanost. Predavala je i u inozemstvu. U okviru programa CEEPUS sudjelovala u razmjeni sveučilišnih nastavnika i u vremenu od 05.-25. 03. 2006. predavala kolegij "Organisation der Informationen fuer Expertinnen" na Fachhochschul-Studiengaenge Burgenland GMBH, FH-Studiengang Informationsberufe, Eisenstadt u Austriji. U okviru poslijediplomskog studija na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod njenim je vodstvom obranjena jedna magistarska radnja. Na doktorskom studiju Jezikoslovlje pri Filozofskom fakultetu u Osijeku drži radionicu pod nazivom Baze podataka u društveno humanističkim znanostima (2008.- ). Uključena u doktorski studij u Zadru pod nazivom Društvo znanja i prijenos informacija gdje trenutačno ima dva doktorska kandidata (kandidat Kristina Feldvari uspješno obranila sinopsis doktorske disertacije pod naslovom Okvir za izradu i dizajn tezaurusa za označivanje: na primjeru

predmetnog polja Knjižnična i informacijska znanost.Sumentor: doc. dr. sc. Goran Tanacković Faletar; kandidat Siniša Petković, prijava teme u tijeku). Na izvanrednom diplomskom studiju knjižničarstva i hrvatskog jezika i književnosti na Sveučilištu u Rijeci 12. 04. 2014. održala pozvano predavanje na temu Pokazatelji kvalitete u knjižnicama. Uvođenjem bolonjskog procesa osmislila je i izradila programe sljedećih obaveznih i izbornih kolegija: Vrednovanje informacijskih usluga te Osnove indeksiranja i pisanja sažetaka. Evaluacije njezine nastave od strane studenata su pozitivne: pozitivno ocijenjeni rezultati studentske ankete su priloženi. Pod njezinim mentorskim vodstvom 20-ak je studenata izradilo je i obranilo diplomske radove, a 10-ak završne. Mentorirala je jedan magistarski rad obranjen na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakultata u Zagrebu.

Page 3: Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila

2. Znanstvena djelatnost Tematikom vrednovanja i kvalitete pristupnica se počela baviti još prilikom izrade njenog magistarskog rada u kojem je po prvi puta istražila korisnike i korištenje knjižničnih usluga Knjižnice Filozofskog (u ono vrijeme Pedagoškog) fakultet u Osijeku, te njihovo zadovoljstvo primljenim uslugama. Tu je temu kasnije dalje produbila u doktorskom radu u kojem je istraživala organizacijsku kulturu odnosno postojanje kulture vrednovanja u visokoškolskim knjižnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Istraživačka pitanja koja su joj se otvorila tijekom rada na doktorskoj disertaciji oblikovala je u projektni prijedlog Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (2007. – 2013.– voditeljica projekta Vrednovanje knjižničnih službi i usluga: narodne i akademske knjižnice. Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod brojem 122-1221210-0759) u sklopu kojega je, zajedno sa suradnicima, istraživala stavove i mišljenja hrvatskih knjižničara narodnih i visokoškolskih knjižnica, kao i postupke vrednovanja u tim knjižnicama. Rezultati projekta objavljivani su u brojnim domaćim i inozemnim konferencijama. Tu bismo istaknuli:

• 6th Northumbria International Conference on Performance Measures in Libraries and Information Services «The Impact and Outcomes of Library Services: Performance measurement for a changing Information environment», Durham, Velika Britanija, 22.-25. kolovoz 2005.,

• 7th Northumbria International Conference on Performance Measurement in Libraries and Information Services. Measuring Library Performance and Organizational Effectiveness: From Research to Practice, 13-16 August 2007., Cape Town, Južnoafrička Republika

• 3rd International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, Grčka, 24.-27. svibnja 2011.;

• 10. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica. Opatija, 24.-26.04.2008.,

• 37. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva, Terme Tuhelj, 29. 09.-02.10. 2010.

• Zajednički okrugli stol: 4 okrugli stol „Knjižnice i suvremeni menadžment: Upravljanje i organizacija svakodnevnog posla Komisije za upravljanje i 2. okrugli stol „Od statistike do pokazatelja uspješnosti“ Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti. Zagreb, 08. travnja 2011.).

U sklopu projekta pristupnica je objavila i knjigu: Petr Balog, Kornelija. Prema kulturi vrednovanja u visokoškolskim knjižnicama. Osijek : Filozofski fakultet, 2010. Osim vođenja jednog nacionalnog projekta, sudjelovala je kao istraživač i na nekoliko drugih, isto nacionalnih projekata:

• od 2002.-2005. istraživač na znanstvenom projektu Istraživanje čitateljskih interesa i informacijskih potreba djece i mladih (Šifra projekta: 0122026; voditelj projekta izv. prof. Srećko Jelušić);

• 2008.-2009. - članica jednogodišnjeg projekta „Sustavni pristup uvođenju ishoda učenja u obrazovanje studenata na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku“ (SUPER UNIOS) Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske. Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Sanja Lončar-Vicković;

• 2012. – 2013. – članica jednogodišnjeg projekta Primjena hrvatskih ISO normi (ISO 2789 i ISO 11620) za jedinstveno elektroničko prikupljanje, obradu / analizu i prikaz statističkih podataka o poslovanju svih vrsta knjižnica (Ministarstvo kulture). Voditeljica projekta: Jelica Leščić, NSK;

• 2014.-2016. – članica projekta za izradu Nacionalnog pravilnika za katalogizaciju. Nositelj je Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, a voditeljica: prof. dr. sc. Mirna Willer. Projekt je u fazi prijave na natječaj Ministarstva kulture.

Page 4: Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila

Ukupno je objavila 21 znanstveni rad objavljen u A1 publikacijama, 7 znanstvenih radova u A2 publikacijama, te 2 stručna rada objavljena u A1 publikacijama. Ima objavljenu jednu knjigu, te jedno poglavlje u knjizi objavljeno u inozemstvu (Ashgate, Velika Britanija). 2009. godine dobila je priznanje pod nazivom Highly Commended Award od uredništva časopisa Performance Measurement and Metrics za članak:

Petr Balog, Kornelija. Measuring Croatian public and academic library culture: interviews with library directors. // PerformanceMeasurement and Metrics 10, 3(2009), 220-235.

U citatnoj bazi SCOPUS indeksirano joj je 14 radova. H-indeks u SCOPUS-u joj je 2. U nastavku se daje prikaz knjige i najvažnijih znanstvenih radova objavljenih poslije izbora u zvanje izvanredne profesorice. Petr Balog, Kornelija. Prema kulturi vrednovanja u visokoškolskim knjižnicama. Osijek : Sveučilište

J. J. Strossmayera : Filozofski fakultet, 2010.

Broj stranica: 263

Broj bibliografskih referenci: 257

Broj priloga: 12

Recenzenti: Tatjana Aparac Jelušić, Dora Sečić

Predmetno kazalo

Knjiga Prema kulturi vrednovanja u visokoškolskim knjižnicama autorice Kornelije Petr Balog znatno je prerađeno i dopunjeno izdanje njezine doktorske disertacije obranjene 2004. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (mentorica: prof. dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić). Kao takvo, prvo je opsežnije izdanje na temu vrednovanja uspješnosti poslovanja visokoškolskih knjižnica na hrvatskom jeziku te bi trebao biti nezaobilazno štivo za svakog knjižničara i studenta koji se bavi i propitkuje tematiku vezanu uz mjerenje uspješnosti poslovanja knjižnica. Iako je u pristupu naglasak stavljen na visokoškolske knjižnice, u knjizi se nalaze brojne definicije i prilozi koji će biti od velike koristi za sve zainteresirane za ovu temu budući da se problematika mjerenja uspješnosti poslovanja tek u nekim dijelovima razlikuje u pojedinim vrstama knjižnica. Publikacija je podijeljena na četiri poglavlja. U prvom uvodnom poglavlju autorica daje pregled znanstvenog i društvenog napretka te u taj okvir smješta visoka učilišta, analizira njihovu prilagodbu (ili odsustvo iste) promjenama u društvu oko sebe te poseban naglasak stavlja na visokoškolske knjižnice i njihov odgovor na izazove promijenjenih okolnosti njihovog postojanja. U drugom poglavlju pod nazivom Teorijsko-metodološka ishodišta vrednovanja uspješnosti visokoškolskih knjižnica daje se pregled ishodišne literature te će ovo poglavlje biti dobra polazišna točka za sve one koji žele saznati više o tome kako je sve započelo,što se mjerilo i vrednovalo u počecima (60te godine 20. st.), koji su najvažniji priručnici, norme ili projekti na ovu temu. U trećem se poglavlju autorica posvećuje temama vrednovanja u kontekstu poslovanja visokoškolskih knjižnica. U posljednjem poglavlju autorica spekulira o metodološkim aspektima i mogućim pristupima vrednovanju uspješnosti poslovanja u hrvatskim visokoškolskim knjižnicama te daje vrlo precizne upute o tome kako pripremiti, prikupiti te obraditi i analizirati prikupljene podatke. Kako je knjiga priređivana s vremenskim odmakom od prvobitne disertacije ona je znatno osuvremenjena novim i suvremenim temama i sadržajima i samo se okvirno naslanja na izvornu disertaciju. Znanstveni doprinos ove publikacije je višestruk. Ovo je prva publikacija iz područja vrednovanja na hrvatskom jeziku koja tematiku vrednovanja prilagođava za hrvatske knjižnice. Ovaj priručnik također usustavljuje stručnu tematiku iz područja vrednovanja. Vrlo vrijedan dio ovog udžbenika svakako su i prilozi. U njima se, između ostalog, može pronaći

Page 5: Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila

prijevod (i prilagodba) pokazatelja uspješnosti oblikovani za primjenu prema metodi Balanced Scorecard, a preuzeti iz IFLA-inog udžbenika iz 20071. godine. Ovdje je važno napomenuti da su ovi pokazatelji pisani za narodne i visokoškolske knjižnice tako da će, unatoč svome naslovu, narodne knjižnice svakako pronaći dijelove udžbenika koje mogu iskoristiti i primijeniti na svoje okruženje. Pored ovih pokazatelja, u prilozima se mogu pronaći i primjeri različitih upitnika koji mogu poslužiti kao smjernice knjižnicama prilikom njihovih aktivnosti mjerenja svoga poslovanja. Petr Balog, Kornelija. Akademske knjižnice u Hrvatskoj : spremne za mjerenje kvalitete

poslovanja ili ne? // Uspostava kvalitete u specijalnim i visokoškolskim knjižnicama :

knjižnice u Bolonjskom okruženju : zbornik radova / 10. dani specijalnih i visokoškolskih

knjižnica, Opatija, 24.-26. travnja 2008. godine ; uredile Irena Pilaš i Alisa Martek. Zagreb :

Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009. Str. 83-104.

Vrsta skupa: Stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Recenzenti: Tamara Krajna, Elizabeta Rybak Budić Kategorizacija rada: izvorni znanstveni rad, pozvano izlaganje Bolonjski je proces u područje visokog obrazovanja Hrvatske unio mnoge promjene koje nisu mimoišle ni knjižnice visokih učilišta. U trenutku kada prva generacija 'bolonjskih' prvostupnika upravo dovršava svoj preddiplomski studij visoka učilišta postaju sve svjesnija neminovnosti mjerenja uspješnosti svoga poslovanja, a sve sa ciljem pružanja visokokvalitetnih obrazovnih i znanstvenih izlaznih 'proizvoda'. S prvim se mjerenjima kvalitete nastavnog procesa na nekim visokim učilištima već započelo putem anketiranja studenata o nastavi i nastavnicima, a pored samovrednovanja koje svako hrvatsko visoko učilište mora izvršiti svake tri godine, visoka učilišta u bliskoj budućnosti iščekuje i vrednovanje od strane vanjskih auditora. Naravno, svi će ti rezultati poslužiti da se izdane dopusnice ponovno vrednuju i da se donesu nove odluke koje visko učilište smije i dalje obavljati svoju djelatnost, a koje posluje nekvalitetno i mora obustaviti cjelokupnu ili dio svoje djelatnosti. Visokoškolske će knjižnice, zajedno sa svojom matičnom ustanovom, također biti podvrgnute toj detaljnoj analizi i mjerenju kvalitete. Pitanje je samo koliko su one za to spremne? Jesu li visokoškolski knjižničari pripravni za sve postupke koje kontinuirano mjerenje i poboljšavanje kvalitete podrazumijeva? Ovaj rad daje kratak pregled glavnih strateških dokumenata Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, kao i projekata i inicijativa čiji je cilj unaprjeđivanje kvalitete u području visokog obrazovanja Hrvatske. Rad će se također osvrnuti i na projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa "Vrednovanje knjižničnih službi i usluga: akademske i narodne knjižnice" (u tijeku) koji, između ostalog, pobliže istražuje stavove i mišljenja visokoškolskih knjižničara o aktivnostima vezanim uz mjerenje i unaprjeđivanje poslovanja knjižnica. Rad daje vrlo detaljnu analizu postupaka vanjskog vrednovanja i upozorava visokoškolske knjižničare na izvjesnost i potrebu postupaka vrednovanja koje priprema Agencija za visoko obrazovanje i znanost. Nadalje, kao ilustraciju stanja među visokoškolskim knjižničarima Republike Hrvatske rad daje preliminarne rezultate online ankete u sklopu projekta Vrednovanje knjižničnih službi i usluga: akademske i narodne knjižnice (samo visokoškolske knjižnice) te upozorava na probleme koji su detektirani anketom, a koji mogu predstavljati i

1 Poll, R.; Boekhorst, P. te. Measuring quality: performance measurement in libraries. 2nd revised ed. München

: Saur, 2007

Page 6: Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila

problem za visoka učilišta kojima pojedine knjižnice pripadaju u trenutku vanjskog vrednovanja od strane AZVO-a. Petr Balog, Kornelija. Measuring Croatian public and academic library culture: interviews

with library directors. // Performance Measurement and Metrics 10, 3(2009), 220-235.

Izvor: Performance Measurement and Metrics : the international journal for library and information services ISSN: 1467-8047 Vrsta časopisa: znanstveno-stručni Indeksiran u: Current Abstracts, Current Awareness Abstracts, Education Full Text, Emerald Management Reviews, INSPEC, Library, Information Science and Technology Abstracts Library Literature and Information Science Full Text, OmniFile Full Text Mega, OmniFile Full Text Select, zetoc, SCOPUS Recenzentski postupak: urednik i jedan recenzent Kategorizacija članka: istraživanje (research article) Rad donosi rezultate dijela intervjua provedenih u okviru znanstvenog projekta Vrednovanje knjižničnih službi i usluga: narodne i akademske knjižnice. Intervjui su provedeni s 10 ravnatelja narodnih i voditelja visokoškolskih knjižnica u Republici Hrvatskoj. Cilj intervjua bio je saznati stavove ispitanika o različitim temama vezanim uz kvalitetu knjižnice, a sve da bi se u konačnici dobio uvid o knjižničnoj kulturi koja vlada u tim knjižnicama. Intervjui su pokazali da se knjižnična kultura hrvatskih knjižnica pozitivno promijenila u odnosu na nekoliko prijašnjih godina te da vodstvo hrvatskih narodnih i visokoškolskih knjižnica u pravilu pozitivno gleda na aktivnosti vezane uz mjerenje uspješnosti poslovanja. Članak donosi nove i neobjavljene podatke prikupljene znanstvenim projektom koji daju uvid u postojeću organizacijsku kulturu knjižnica iz uzorka. Knjižnična kultura kao takva u hrvatskim je knjižnicama nedovoljno istražen i razvijan koncept te članak daje najnovije rezultate vezane uz stajališta, mišljenja i općenito, klimu, u hrvatskim narodnim i visokoškolskim knjižnicama. Petr Balog, Kornelija; Martinović, Ivana. Na tragu ishoda učenja : kompetencije

diplomiranih knjižničara Odsjeka za informacijske znanosti u Osijeku. // Vjesnik

bibliotekara Hrvatske 52, 1-4(2009), str. 1-17. Izvor: Vjesnik bibliotekara Hrvatske ISSN: 1334-6938 Vrsta časopisa: znanstveno-stručni Indeksiran u: Library and Information Science Abstracts (LISA), Information Science Abstracts (ISA), PASCAL: Sciences de l' Information, Documentation, SCOPUS Recenzentski postupak: jedan do dva recenzenta Kategorizacija članka: istraživanje Ovaj rad prikazuje mišljenja poslodavaca o tome koliko kvalitetno Odsjek za informacijske znanosti u Osijeku uspijeva odgovoriti zahtjevima tržišta i svoje studente tijekom nastavnog postupka poučiti i pripremiti za njihov poziv. Istraživanje je provedeno na širem prostoru Slavonije i Baranje, odnosno među onim ustanovama (prvenstveno visokoškolskim i narodnim knjižnicama) za koje postoje saznanja da zapošljavaju bivše studente Odsjeka za informacijske znanosti u Osijeku. Predstavljeni rezultati prikupljeni su u sklopu jednogodišnjeg projekta “Sustavni pristup uvođenju ishoda učenja u obrazovanje studenata na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku” (SUPER UNIOS) koji na temeljima postojeće strukture sustava za

Page 7: Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila

osiguranje unapređenja kvalitete obrazovanja nastoji definirati i promovirati mjesto kompetencija, a u konačnici, i ishoda učenja u visokoškolskom obrazovanju na osječkom Sveučilištu. Znanstveni doprinos rada očituje se u provedbi istraživanja na uzorku (poslodavcima) na kojem se ishodi učenja na osječkom sveučilištu dosad nisu istraživali što predstavlja novi pristup sagledavanja navedene problematike. Lisek, Jadranka ; Petr Balog, Kornelija. Knjižničar e-animator : primjer primjene poslovne

inteligencije. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 53, 1(2010), str. 35-46

Kategorizacija članka: istraživanje Ovaj rad prikazuje rezultate pilot projekta Knjižnice Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu gdje se metodom elektroničkog učenja pokušalo aktivno pripremiti učenike završnih razreda nekoliko tehničkih škola diljem Hrvatske za studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Pri tomu su se koristili Merlin, program Sveučilišnoga računskog centra (SRCE) za učenje na daljinu, i [email protected], infrastrukturu CARNeta za autentikaciju i autorizaciju sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Članak problematizira pitanje uključenosti visokoškolske knjižnice u obrazovanje te njenu ulogu u elektroničkom učenju. Članak donosi i po prvi puta objavljuje rezultate pilot projekta Knjižnice Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu te se, na primjeru dobre prakse, te problema uočenih u izvedbi ovog pilota, želi i druge visokoškolske knjižnice u RH potaknuti na slične projekte koji će knjižnicu staviti u središte visokoškolskog obrazovnog procesa. Petr Balog, Kornelija; Dragija Ivanović, Martina; Feldvari, Kristina. Percepcija kvalitete

'iznutra': razgovori s ravnateljima narodnih i voditeljima visokoškolskih knjižnica. //

Vjesnik bibliotekara Hrvatske 53, 3/4(2010), str. 1-24.

Kategorizacija članka: istraživanje Rad prikazuje rezultate individualnih razgovora obavljenih u 2008. i 2010. godini s dvadesetak ravnatelja narodnih i visokoškolskih knjižnica u Republici Hrvatskoj na temu organizacijske kulture u njihovim knjižnicama. Ravnatelji, između ostalog, govore o kvaliteti njihovih knjižnica, položaju knjižnica u zavičajnoj zajednici (narodne) odnosno matičnoj organizaciji (visokoškolske), suparnicima koje knjižnice imaju, iščekivanjima korisnika i načinima zadovoljavanja njihovih potreba, potrebi mjerenja uspješnosti poslovanja itd. Rezultati prikazani u ovom radu dio su rezultata prikupljenih znanstvenim projektom Vrednovanje knjižničnih i informacijskih usluga : narodne i akademske knjižnice. Članak donosi nastavak analize intervjua obavljenih u sklopu znanstvenog projekta Vrednovanje knjižničnih službi i usluga: narodne i akademske knjižnice. U ovom je članku obrađeno 10 novih intervjua čiji rezultati još nigdje nisu objavljivani. Dragija Ivanović, Martina; Badurina, Boris; Petr Balog, Kornelija. Culture of assessment in

Croatian academic and public libraries. // Qualitative and Quantitative Methods in

Libraries (QQML2011), Athens, Greece, May 24-27, 2011.

Kategorizacija članka: istraživanje (research paper)

Članak daje dio kvantitativnih rezultata znanstvenog projekta Vrednovanje knjižničnih službi i usluga: narodne i akademske knjižnice. Temeljna je pretpostavka projekta da knjižnice u Hrvatskoj ne posvećuju dovoljno pozornosti vrednovanju svojih službi i usluga te da

Page 8: Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila

knjižnično osoblje nije dovoljno dobro obučeno niti pripremljeno (pa čak ni motivirano) da provodi postupke vrednovanja. Rezultati predstavljeni u ovom članku dio su rezultata prikupljenih online upitnikom. Prema ovim rezultatima vidljivo je da hrvatski knjižničari nisu zadovoljni uslugama koje nude njihove knjižnice, ali da su svjesni činjenice da postoji potreba za vrednovanjem knjižničnih službi i usluga (što je posebno izraženo kod visokoškolskih knjižničara). Članak po prvi puta donosi cjelovite rezultate (po završetku projekta) te je njihov značaj izniman za hrvatsku knjižničarsku zajednicu budući da ukazuju na neka problematična područja u okviru mjerenja uspješnosti poslovanja. Petr Balog, Kornelija; Bernardica Plaščak. Customer satisfaction at the Faculty of

Philosophy Library in Osijek, Croatia. // Performance Measurement and Metrics 13,

2(2012), str. 74-91.

Kategorizacija članka: istraživanje (research paper)

Rad donosi rezultate prvog istraživanja zadovoljstva korisnika knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku. Cilj istraživanja bio je utvrditi razinu zadovoljstva kod dvije korisničke skupine: studenata i nastavnika. Istraživanje se provodilo metodom anketnog upitnika. Eventualna ograničenja istraživanja odnose se na veličinu uzorka jer ne osigurava reprezentativnost. Kod studentske populacije upitnik se distribuirao samo onima koji su došli u knjižnicu (što znači da oni koji su eventualno nezadovoljni uslugama knjižnice i ne koriste ju, nisu imali prilike odgovoriti na ovaj upitnik). Kod nastavničke populacije, upitnik je distribuiran putem elektroničke pošte, no ustanovilo se da pojedini pripadnici ove populacije rijetko (ili nikada) konzultiraju svoje fakultetske račune. Povrh javne objave rezultata istraživanja, ovaj rad ima značajan znanstveni doprinos jer je svojevrsna najava obveze knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku na kontinuirano poboljšavanje kvalitete poslovanja budući da se knjižnica u svojim strateškim dokumentima obvezala da će ispitivanje zadovoljstva korisnika ponavljati svake treće godine. Petr Balog, Kornelija. Kultura vrednovanja kao dio organizacijske kulture Hrvatskih

knjižnica. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55, 1(2012), str. 1-28.

Kategorizacija članka: izvorni znanstveni rad U novije vrijeme knjižnice u Hrvatskoj sve više pozornosti posvećuju postupcima mjerenja svoje uspješnosti, a sve sa ciljem pospješivanja kvalitete svojih usluga. Rad definira pojmove ‘organizacijska kultura’ i ‘kultura vrednovanja’, te, na temelju odabranih rezultata projekta Vrednovanje knjižničnih službi i usluga : narodne i akademske knjižnice analizira i propitkuje postojanje kulture vrednovanja u hrvatskim narodnim i visokoškolskim knjižnicama. Pored toga, u radu će se pokušati ukazati na to što još treba napraviti da bi se organizacijska kultura hrvatskih knjižnica u potpunosti pretvorila u kulturu vrednovanja, krajnjem cilju svih dionika unapređivanja kvalitete poslovanja. Rad daje detaljnu i temeljitu analizu elemenata koji sačinjavaju, prema A. Lakosu, čimbenike kulture vrednovanja te kritički promatra stanje hrvatskih narodnih i visokoškolskih knjižnica koristeći pri tome rezultate projekta Vrednovanje knjižničnih službi i usluga: narodne i akademske knjižnice, ali i dostupne materijale i izvještaje koje knjižnice stavljaju na svoje mrežne stranice. Svaki se čimbenik temeljito komentira, analizira se stanje hrvatskih knjižnica i na kraju se izvlače relevantni zaključci te daju preporuke o tome što još treba učiniti da bi hrvatske knjižnice poprimile kulturu vrednovanja.

Page 9: Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila

Lukačević, Srđan; Petr Balog, Kornelija. Trebamo li mijenjati svoje komunikacijske vještine?

: primjer Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 56, 1-

2(2013), 153-169. Kategorizacija članka: istraživanje Komunikacijske vještine spadaju u temeljne vještine knjižničara, posebice onih koji rade u korisničkim službama. Međutim, koliko uspješno doista uspijevamo komunicirati s našim korisnicima i prenijeti im željenu poruku? Ovaj rad daje prikaz istraživanja provedenog u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek. Istraživanje je kvalitativno i kao metoda je korišten razgovor s dvije fokus grupe. Jednu su skupinu sačinjavali stručni djelatnici, a drugu korisnici Knjižnice. Istraživanje kroz stvarne i iskustvene situacije ukazuje na komunikacijske pogreške i nedostatke, ali i primjere pozitivne prakse u svakodnevnoj interakciji s korisnicima. Rad donosi prijedloge za poboljšanje komunikacijskih vještina knjižničara. Rad donosi neobjavljene rezultate kvalitativnog istraživanja komunikacijskih vještina djelatnika Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku i kao takav jedan je od rijetkih istraživanja na tu temu u Hrvatskoj. Petr Balog, Kornelija; Feldvari, Kristina. Nabava elektroničkih knjiga u knjižnicama: s

posebnim naglaskom na upravljanje vlasničkim pravima. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske

56, 1-2(2013), str. 79-106. Kategorizacija članka: pregledni Hrvatske knjižnice još nisu započele nabavljati elektroničke knjige, međutim interes postoji. Ovaj rad daje pregled iskustava knjižnica u svijetu (narodnih i visokoškolskih) u nabavi elektroničkih knjiga. Posebna se pozornost posvećuje modelima posudbe ove vrste građe i ograničenjima koja se pojavljuju uz njihovo korištenje. Uz modele posudbe/korištenja elektroničkih knjiga usko su povezana i pitanja vlasničkih prava (Digital Rights Management ili DRM) koja mogu predstavljati značajna ograničenja vezano uz posudbu ove vrste građe. Knjižnice prije nabave elektroničkih knjiga moraju biti dobro upoznate s razinom ograničenja korištenja te vrste elektroničke građe koja određuju pojedini nakladnici ili distributeri. Rad donosi vrlo detaljnu analizu problematike vlasničkih prava elektroničkih knjiga (eng. Digital Rights Management ili DRM), te se za hrvatsku knjižničarsku zajednicu koja je postala izuzetno zainteresirana za nabavu ove vrste građe nastoje razotkriti sve moguće opasnosti koje se kriju iza trenutačno vrlo nedefiniranih vlasničkih prava koje trenutačno u najvećoj mjeri kontroliraju nakladnici. U radu se prikazuju modeli nabave nekoliko najvećih svjetskih nakladnika i dobavljača elektroničkih knjiga te ukazuje na moguće zamke na koje bi knjižničari mogli naići prilikom nabave te vrste građe. Petr Balog, Kornelija; Siber, Ljiljana; Plašćak, Bernardica. Library instruction in two

Croatian academic libraries. // Worldwide commonalities and challenges in information

literacy research and practice : European Conference, ECIL 2013, Istanbul, Turkey, October

22-25, 2013. Revised Selected Papers / S. Kurbanoglu; E. Grassian.; D. Mizrachi; R. Catts; S.

Spiranec (Eds.). Springer, 2013. (Communications in Computer and Information Science, Vol.

397). Str. 558-564.

http://www.springer.com/computer/general+issues/book/978-3-319-03918-3

Izvor: Worldwide commonalities and challenges in information literacy research and practice :

European Conference, ECIL 2013, Istanbul, Turkey, October 22-25, 2013.

Page 10: Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila

ISBN: 978-3-319-03918-3 Nakladnička cjelina: Communications in Computer and Information Science, Vol. 397 Indeksirano u: DBLP, Google Scholar, EI-Compendex, Mathematical Reviews, SCImago, Scopus. CCIS također je uključen u ISI Proceedings Recenzentski postupak: da Kategorizacija članka: istraživanje Rad prikazuje ishode edukacije korisnika s naglaskom na informacijsku pismenost u dvije osječke visokoškolske knjižnice: knjižnici Pravnog fakulteta i knjižnici Filozofskog fakulteta. Knjižnica Filozofskog fakulteta započela je s informacijskim opismenjavanjem studenata u ak. 2010./11. Knjižnica Pravnog fakulteta krenula je s pilot-projektom informacijskog opismenjavanja u ožujku 2013.Obje knjižnice vezivale su svoje napore uz pojedine kolegije na svojim fakultetima. U sklopu pilot-projekta knjižnice Pravnog fakulteta organizirane su radionice informacijskog opismenjavanja za četiri seminara (kolegija) za studente od 1. do 4. godine (zadnja, 5, godina nema seminarske kolegije). Ovo su prvi planirani visokoškolski programi informacijskog opismenjavanja u sklopu knjižnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i njihovi su rezultati po prvi puta prikazani u javnosti. Rad donosi do sad još neobjavljene podatke o programima informacijskog opismenjavanja u dvije visokoškolske knjižnice Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Kod knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku objavljeni si podaci koji se već duže vremena prikupljaju vezano uz opismenjavanje korisnika, a kod knjižnice Pravnog fakulteta, koja do 2013. godine nije provodila informacijsko opismenjavanje, donose se rezultati pilot-projekta (istraživanja).

3. STRUČNA DJELATNOST Dr. sc. Kornelija Petr Balog objavila je dva stručna rada u hrvatskim A1 publikacijama u kojima je popularizirala svoju struku. Pristupnica je recenzirala tri stručne knjige: Verona, E. O katalogu : izbor iz radova. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo (ur. Aleksandra Horvat), 2005., Leščić, J. Klasifikacija i predmetno označivanje. Zagreb : Dominović, 2007. te Recenzija prijevoda publikacije ISBD: objedinjeno ili ujednačeno izdanje (prev. Ana Barbarić) (ISBD : International standard bibliographic description / recommended by the ISBD Review Group ; approved by the Standing Committee of the IFLA Cataloguing Section. — Consolidated ed. — Berlin ; München : De Gruyter Saur, 2011. — xvii, 284 p. ; 25 cm. — (IFLA series on bibliographic control ; vol. 44). — ISBN 978-3-11-026379-4). Osim toga, recenzirala je brojne radove za časopise Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Život i škola, Libellarium i Knjižničarstvo. Pored toga, recenzentica je i zbornika radova 8. savjetovanja za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (2011.) Redovito recenzira radove za godišnju međunarodnu konferenciju Arhivi, knjižnice, muzeji, a 2014. godine sudjelovala je u recenzijama sažetaka za međunarodnu konferenciju Libraries in the Digital Age (Zadar, 2014). Osim recenziranja knjiga, radova i sažetaka, recenzirala i je i dva visokoškolska programa: Recenzija dopune studijskog programa sveučilišnog diplomskog studija Hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 2012. te Vrednovanje revidiranog programa sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija Informacijske znanosti na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. 2013. Članica je uredništava časopisa: Knjižničarstvo: glasnik Društva knjižničara Slavonije i Baranje. ISSN 1848-5308; Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. ISSN 0044-4855; Libellarium: časopis za povijest pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova. ISSN 1846-9213.

Page 11: Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila

Uz Marinu Mihalić urednica je jednog tematskog broja časopisa Vjesnika bibliotekara Hrvatske (Tematski broj Vjesnika bibliotekara Hrvatske 55, 1(2012) u kojem su objavljeni radovi prezentirani na 2. okruglom stolu „Od statistike do pokazatelja uspješnosti“ Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti. Zagreb, 08. travnja 2011. U sklopu projekta Vrednovanje knjižničnih službi i usluga: narodne i akademske knjižnice, a u suradnji s lokalnim Društvom knjižničara Slavonije i Baranje zajedno s Borisom Badurinom održala je dvije radionice za članove knjižničarske zajednice, a na temu vrednovanja (2011. i 2013.). Također, u sklopu Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Zagrebu održala je 2005. godine (zajedno s Tatjanom Aparac-Jelušić) radionicu Vrednovanje knjižničnih i informacijskih službi i usluga. Aktivna je u radu stručnog društva knjižničara (na lokalnoj i nacionalnoj razini). U sklopu lokalnog Društva knjižničara Slavonije i Baranje više je puta bila članica Upravnog odbora, a 2013. godine bila je predsjednica Povjerenstva za definiranje kriterija za nagradu Marija Malbaša koju dodjeljuje to lokalno društvo. Na nacionalnoj razini bila je predsjednica Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti (i kao takva članica Glavnog odbora Hrvatskog knjižničarskog društva), a 2010. bila je u Povjerenstvu za dodjelu nagrade za najboljeg mladog knjižničara pod nazivom Eva Verona. Od 2007. do danas članica je Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci pri Ministarstvu kulture, a od 2013. godine voditeljica je Radne skupina Hrvatskoga knjižničnog vijeća za izradu Pravilnika o stručnim zvanjima i napredovanju u knjižničarskoj struci. Od 2005. do 2009. obnašala je funkciju prodekanice za razvojno-stručni rad Filozofskog fakulteta u Osijeku, a u vremenu od 2012.-2014. voditeljica je Odsjeka za informacijske znanosti. Od 2006.-2014 članica je Povjerenstva za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokoga obrazovanja na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a od 2006. je i članica Knjižničnog odbora Filozofskog fakulteta u Osijeku. Sudjelovala je u obranama sinopsisa i doktorskih radova više pristupnika (ponajviše na doktorskom studiju Odjela za informacijske znanosti Sveučilištu u Zadru, ali i u okviru poslijediplomskog studija iz informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, te doktorskog studija Jezikoslovlja Filozofskog fakulteta u Osijeku).

Page 12: Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila
Page 13: Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila

Osijek, 14. travnja 2014.

Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja prof. dr. sc. Loretana Farkaš Brekalo, predsjednica prof. dr. sc. Ivan Balta, član prof. dr. sc. Mario Brdar, član prof. dr. sc. Zlatko Miliša prof. dr. sc. Ana Pintarić, članica

Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

31000 Osijek L. Jägera 9

Razmatrajući prijavu na natječaj za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, znanstvena grana knjižničarstvo, Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja, slijedom Odluke Fakultetskoga vijeća Filozofskog fakulteta u Osijeku o raspisivanju natječaja od 7. ožujka 2013. podnosi sljedeće

IZVJEŠĆE Rektorat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 6. ožujka 2013. dao je suglasnost za raspisivanje natječaja i izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, znanstvena grana knjižničarstvo (Klasa: 112-02/13-02/2 Urbroj: 2158-60-01-13-124). Na natječaj objelodanjen dana 7. ožujka 2013. u Glasu Slavonije, Narodnim novinama, te na mrežnim stranicama Fakulteta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, znanstvena grana knjižničarstvo, pristupnica dr. sc. Kornelija Petr Balog podnijela je prijavu dana 14. ožujka 2013. (Klasa: 112-02/13-01/19 Urbroj: 2158-83-02-14-1). Prijavi za natječaj priložila je svu potrebitu dokumentaciju koja se prilaže uz ovo izvješće.

Životopis

Dr. sc. Kornelija Petr Balog rođena je u Osijeku 10. studenoga 1967. Hrvatska je državljanka. Zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Osijeku od 1991. Upisana je u registar znanstvenika (matični broj: 201672). Rođena 10. studenoga 1967. godine u Osijeku. Osnovnu školu pohađala u Ernestinovu, a srednju školu CUO “Braća Ribar”, smjer inokorespondent, u Osijeku. Školske godine 1986/87. upisuje studijsku grupu engleski i njemački jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu u Osijeku te diplomira u jesen 1991. godine. Nakon pripravničkog staža pristupa pripremanju stručnog ispita kojeg polaže s izvrsnim uspjehom 1993. godine. Odmah sljedeće godine, 1994, upisuje poslijediplomski studij knjižničarstva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistarsku radnju s temom KORISNICI I KORIŠTENJE KNJIŽNIČNIH USLUGA U KNJIŽNICI PEDAGOŠKOG FAKULTETA

Page 14: Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila

SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, napisanu pod mentorskim vodstvom prof. dr. Tatjane Aparac-Jelušić, uspješno brani 05. studenoga 1999. godine. Time je stekla akademski stupanj magistre znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana knjižničarstvo. Doktorsku disertaciju pod naslovom KVALITATIVNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKADEMSKIH KNJIŽNICA, napisanu pod mentorskim vodstvom prof. dr. Tatjane Aparac-Jelušić, uspješno brani 16. srpnja 2004. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Time je stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana knjižničarstvo. Na 31. skupštini knjižničara Hrvatske u Zadru 1998. godine Hrvatsko knjižničarsko društvo dodjeljuje joj nagradu “Eva Verona” u znak priznanja za posebno zalaganje u radu, inovacijama i promicanju knjižničarske struke u Hrvatskoj. Od prosinca 1991. do 2000. radila kao knjižničar u seminarskoj knjižnici stranih jezika na Pedagoškom fakultetu (sada Filozofski fakultet) u Osijeku, a od svibnja 2000. radi na Katedri za knjižničarstvo (sada Odsjek za informacijske znanosti) pri istom fakultetu. U više je navrata boravila u inozemstvu (npr. na Oxford-u u Velikoj Britaniji i postdoktorska Fulbright stipendija na Rutgers sveučilištu u SAD-u). U okviru programa CEEPUS sudjelovala u razmjeni sveučilišnih nastavnika i u vremenu od 05.-25. 03. 2006. predavala kolegij "Organisation der Informationen fuer Expertinnen" na Fachhochschul-Studiengaenge Burgenland GMBH, FH-Studiengang Informationsberufe, Eisenstadt u Austriji. U suradničko zvanje asistentice na Filozofskom fakultetu u Osijeku izabrana je 2000., više asistentice 2004., u znanstveno-nastavno zvanje docentice 2005., a u zvanje izvanredne profesorice 2009. Na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku predaje niz kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju informatologije. Na poslijediplomskom studiju Jezikoslovlja Filozofskog fakulteta u Osijeku nositeljica je jednog izbornog kolegija (Baze podataka u društveno-humanističkim znanostima). Od 2005. do 2009. obnašala je funkciju prodekanice za razvojno-stručni rad Filozofskog fakulteta u Osijeku. Znanstveni interesi pristupnici obuhvaćaju teme vezane uz područje mjerenja uspješnosti poslovanja baštinskih ustanova, mjerenje utjecaja usluga baštinskih ustanova na društvenu zajednicu, probleme vezane uz organizaciju te pretraživanje i pronalazak relevantnih informacija. Objavila je 30 znanstvenih i stručnih radova, te izlagala na 22 znanstvena skupa u inozemstvu i u Hrvatskoj. Voditeljica je jednog nacionalnog projekta (2007. – 2013.– voditeljica projekta Vrednovanje knjižničnih službi i usluga: narodne i akademske knjižnice. Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod brojem 122-1221210-0759), a kao istraživač sudjelovala je na još četiri nacionalna projekta. Članica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila je predsjednica Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti pri istom društvu (sada je članica). U vremenu od 2005.-2008. bila je predstavnica Hrvatskog knjižničarskog društva u međunarodnoj federaciji knjižničarskih udruga i ustanova (International Federation of Library Associations and Institutitions – IFLA) u Sekciji za obuku i obrazovanje. Članica je uredništava nekoliko stručnih časopisa: Život i škola, Libellarium i Knjižničarstvo.

Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost 1. Nastavna djelatnost Dr.sc. Kornelija Petr Balog od svog uposlenja na Katedri za knjižničarstvo 2000. do uvođenja Bolonjskog programa u ak. god. 2005./2006. predavala je vježbe iz kolegija Bibliografska organizacija i kontrola 1 (predavanja i vježbe), Bibliografska organizacija i kontrola 2, Informacijski izvori i službe, Sustavi za označivanje i pretraživanje (predavanja i seminar).

Page 15: Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila

Uvođenjem bolonjskog procesa predaje kolegije Vrednovanje informacijskih usluga (od 2006. godine), Organizacija informacija I i II (Bolonja, od 2007. godine). Kao vanjska suradnica predavala u ak. god. 2007./08. godini kolegij Sustavi za označivanje i pretraživanje na preddiplomskom studiju knjižničarstva na Odjelu za knjižničarstvo, Sveučilišta u Zadru. U ak. god. 2005./06. predavala kolegij Vrednovanje informacijskih službi i usluga na izvanrednom diplomskom studiju knjižničarstva na Sveučilištu u Zadru. U okviru Regionalnog izvanrednog studija (nositelji: Odjel za informacijske znanosti u Zadru i Filozofski fakultet u Ljubljani) u vremenu od 2006.-2009. bila je nositeljica kolegija Vrednovanje informacijskih usluga. Od ak. godine 2011./12. nositeljica kolegija: Organizacija informacija I, Organizacija informacija II, Teorija i praksa organizacije informacija, Principi informacijskog pretraživanja, Vrednovanje informacijskih usluga, Osnove indeksiranja i pisanja sažetaka, Uvod u knjižničnu i informacijsku znanost. Predavala je i u inozemstvu. U okviru programa CEEPUS sudjelovala u razmjeni sveučilišnih nastavnika i u vremenu od 05.-25. 03. 2006. predavala kolegij "Organisation der Informationen fuer Expertinnen" na Fachhochschul-Studiengaenge Burgenland GMBH, FH-Studiengang Informationsberufe, Eisenstadt u Austriji. U okviru poslijediplomskog studija na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod njenim je vodstvom obranjena jedna magistarska radnja. Na doktorskom studiju Jezikoslovlje pri Filozofskom fakultetu u Osijeku drži radionicu pod nazivom Baze podataka u društveno humanističkim znanostima (2008.- ). Uključena u doktorski studij u Zadru pod nazivom Društvo znanja i prijenos informacija gdje trenutačno ima dva doktorska kandidata (kandidat Kristina Feldvari uspješno obranila sinopsis doktorske disertacije pod naslovom Okvir za izradu i dizajn tezaurusa za označivanje: na primjeru

predmetnog polja Knjižnična i informacijska znanost.Sumentor: doc. dr. sc. Goran Tanacković Faletar; kandidat Siniša Petković, prijava teme u tijeku). Na izvanrednom diplomskom studiju knjižničarstva i hrvatskog jezika i književnosti na Sveučilištu u Rijeci 12. 04. 2014. održala pozvano predavanje na temu Pokazatelji kvalitete u knjižnicama. Uvođenjem bolonjskog procesa osmislila je i izradila programe sljedećih obaveznih i izbornih kolegija: Vrednovanje informacijskih usluga te Osnove indeksiranja i pisanja sažetaka. Evaluacije njezine nastave od strane studenata su pozitivne: pozitivno ocijenjeni rezultati studentske ankete su priloženi. Pod njezinim mentorskim vodstvom 20-ak je studenata izradilo je i obranilo diplomske radove, a 10-ak završne. Mentorirala je jedan magistarski rad obranjen na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakultata u Zagrebu. 2. Znanstvena djelatnost Tematikom vrednovanja i kvalitete pristupnica se počela baviti još prilikom izrade njenog magistarskog rada u kojem je po prvi puta istražila korisnike i korištenje knjižničnih usluga Knjižnice Filozofskog (u ono vrijeme Pedagoškog) fakultet u Osijeku, te njihovo zadovoljstvo primljenim uslugama. Tu je temu kasnije dalje produbila u doktorskom radu u kojem je istraživala organizacijsku kulturu odnosno postojanje kulture vrednovanja u visokoškolskim knjižnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Istraživačka pitanja koja su joj se otvorila tijekom rada na doktorskoj disertaciji oblikovala je u projektni prijedlog Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (2007. – 2013.– voditeljica projekta Vrednovanje knjižničnih službi i usluga: narodne i akademske knjižnice. Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod brojem 122-1221210-0759) u sklopu kojega je, zajedno sa suradnicima, istraživala stavove i mišljenja hrvatskih knjižničara narodnih i visokoškolskih knjižnica, kao i postupke vrednovanja u tim knjižnicama. Rezultati projekta objavljivani su u

Page 16: Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila

brojnim domaćim i inozemnim konferencijama (od stranih bismo istaknuli konferencije 6th Northumbria International Conference on Performance Measures in Libraries and Information Services «The Impact and Outcomes of Library Services: Performance measurement for a changing Information environment», Durham, Velika Britanija, 22.-25. kolovoz 2005., 7th Northumbria International Conference on Performance Measurement in Libraries and Information Services. Measuring Library Performance and Organizational Effectiveness: From Research to Practice, 13-16 August 2007., 3rd International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, Grčka, 24.-27. svibnja 2011.; od domaćih to su: 10. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica. Opatija, 24.-26.04.2008., 37. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva, Terme Tuhelj, 29. 09.-02.10. 2010. te Zajednički okrugli stol: 4 okrugli stol „Knjižnice i suvremeni menadžment: Upravljanje i organizacija svakodnevnog posla Komisije za upravljanje i 2. okrugli stol „Od statistike do pokazatelja uspješnosti“ Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti. Zagreb, 08. travnja 2011.). U sklopu projekta pristupnica je objavila i knjigu: Petr Balog, Kornelija. Prema kulturi vrednovanja u visokoškolskim knjižnicama. Osijek : Filozofski fakultet, 2010. Osim vođenja jednog nacionalnog projekta, sudjelovala je kao istraživač i na nekoliko drugih, isto nacionalnih projekata:

• od 2002.-2005. istraživač na znanstvenom projektu Istraživanje čitateljskih interesa i informacijskih potreba djece i mladih (Šifra projekta: 0122026; voditelj projekta izv. prof. Srećko Jelušić);

• 2008.-2009. - članica jednogodišnjeg projekta „Sustavni pristup uvođenju ishoda učenja u obrazovanje studenata na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku“ (SUPER UNIOS) Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske. Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Sanja Lončar-Vicković;

• 2012. – 2013. – članica jednogodišnjeg projekta Primjena hrvatskih ISO normi (ISO 2789 i ISO 11620) za jedinstveno elektroničko prikupljanje, obradu / analizu i prikaz statističkih podataka o poslovanju svih vrsta knjižnica (Ministarstvo kulture). Voditeljica projekta: Jelica Leščić, NSK;

• 2014.-2016. – članica projekta za izradu Nacionalnog pravilnika za katalogizaciju. Nositelj je Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, a voditeljica: prof. dr. sc. Mirna Willer. Projekt je u fazi prijave na natječaj Ministarstva kulture.

Ukupno je objavila 21 znanstveni rad objavljen u A1 publikacijama, 7 znanstvenih radova u A2 publikacijama, te 2 stručna rada objavljena u A1 publikacijama. Ima objavljenu jednu knjigu, te jedno poglavlje u knjizi objavljeno u inozemstvu (Ashgate, Velika Britanija). 2009. godine dobila je priznanje pod nazivom Highly Commended Award od uredništva časopisa Performance Measurement and Metrics za članak:

Petr Balog, Kornelija. Measuring Croatian public and academic library culture: interviews with library directors. // PerformanceMeasurement and Metrics 10, 3(2009), 220-235.

U citatnoj bazi SCOPUS indeksirano joj je 14 radova. H-indeks u SCOPUS-u joj je 2. 3. Stručna djelatnost Dr. sc. Kornelija Petr Balog objavila je dva stručna rada u hrvatskim A1 publikacijama u kojima je popularizirala svoju struku. Pristupnica je recenzirala tri stručne knjige: Verona, E. O katalogu : izbor iz radova. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo (ur. Aleksandra Horvat), 2005., Leščić, J. Klasifikacija i predmetno označivanje. Zagreb : Dominović, 2007. te Recenzija prijevoda publikacije ISBD: objedinjeno ili ujednačeno izdanje (prev. Ana Barbarić) (ISBD : International standard

Page 17: Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila

bibliographic description / recommended by the ISBD Review Group ; approved by the Standing Committee of the IFLA Cataloguing Section. — Consolidated ed. — Berlin ; München : De Gruyter Saur, 2011. — xvii, 284 p. ; 25 cm. — (IFLA series on bibliographic control ; vol. 44). — ISBN 978-3-11-026379-4). Osim toga, recenzirala je brojne radove za časopise Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Život i škola, Libellarium i Knjižničarstvo. Pored toga, recenzentica je i zbornika radova 8. savjetovanja za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (2011.) Redovito recenzira radove za godišnju međunarodnu konferenciju Arhivi, knjižnice, muzeji, a 2014. godine sudjelovala je u recenzijama sažetaka za međunarodnu konferenciju Libraries in the Digital Age (Zadar, 2014). Osim recenziranja knjiga, radova i sažetaka, recenzirala i je i dva visokoškolska programa: Recenzija dopune studijskog programa sveučilišnog diplomskog studija Hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 2012. te Vrednovanje revidiranog programa sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija Informacijske znanosti na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. 2013. Članica je uredništava časopisa: Knjižničarstvo: glasnik Društva knjižničara Slavonije i Baranje. ISSN 1848-5308; Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. ISSN 0044-4855; Libellarium: časopis za povijest pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova. ISSN 1846-9213. Uz Marinu Mihalić urednica je jednog tematskog broja časopisa Vjesnika bibliotekara Hrvatske (Tematski broj Vjesnika bibliotekara Hrvatske 55, 1(2012) u kojem su objavljeni radovi prezentirani na 2. okruglom stolu „Od statistike do pokazatelja uspješnosti“ Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti. Zagreb, 08. travnja 2011. U sklopu projekta Vrednovanje knjižničnih službi i usluga: narodne i akademske knjižnice, a u suradnji s lokalnim Društvom knjižničara Slavonije i Baranje zajedno s Borisom Badurinom održala je dvije radionice za članove knjižničarske zajednice, a na temu vrednovanja (2011. i 2013.). Također, u sklopu Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Zagrebu održala je 2005. godine (zajedno s Tatjanom Aparac-Jelušić) radionicu Vrednovanje knjižničnih i informacijskih službi i usluga. Aktivna je u radu stručnog društva knjižničara (na lokalnoj i nacionalnoj razini). U sklopu lokalnog Društva knjižničara Slavonije i Baranje više je puta bila članica Upravnog odbora, a 2013. godine bila je predsjednica Povjerenstva za definiranje kriterija za nagradu Marija Malbaša koju dodjeljuje to lokalno društvo. Na nacionalnoj razini bila je predsjednica Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti (i kao takva članica Glavnog odbora Hrvatskog knjižničarskog društva), a 2010. bila je u Povjerenstvu za dodjelu nagrade za najboljeg mladog knjižničara pod nazivom Eva Verona. Od 2007. do danas članica je Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci pri Ministarstvu kulture, a od 2013. godine voditeljica je Radne skupina Hrvatskoga knjižničnog vijeća za izradu Pravilnika o stručnim zvanjima i napredovanju u knjižničarskoj struci. Od 2005. do 2009. obnašala je funkciju prodekanice za razvojno-stručni rad Filozofskog fakulteta u Osijeku, a u vremenu od 2012.-2014. voditeljica je Odsjeka za informacijske znanosti. Od 2006.-2014 članica je Povjerenstva za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokoga obrazovanja na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a od 2006. je i članica Knjižničnog odbora Filozofskog fakulteta u Osijeku. Sudjelovala je u obranama sinopsisa i doktorskih radova više pristupnika (ponajviše na doktorskom studiju Odjela za informacijske znanosti Sveučilištu u Zadru, ali i u okviru poslijediplomskog studija iz informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, te doktorskog studija Jezikoslovlja Filozofskog fakulteta u Osijeku).

Page 18: Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila

Odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje informacijske i komunikacijske znanosti održane 20. ožujka 2014. pristupnica dr. sc. Kornelija Petr Balog izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom području društvenih znanosti – polje informacijske i komunikacijske znanosti. Pristupnica je priložila pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete. Od propisanih uvjeta Rektorskoga zbora (Narodne novine br. 106/06.) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora pristupnik treba ispuniti četiri (4) od osam (8) uvjeta, a izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog ispunjava šest (6) uvjeta Rektorskoga zbora, što se vidi iz donje tablice.

Popis uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora prema

Odluci Rektorskoga zbora

Uvjeti Rektorskog zbora (preuzeto iz Odluke Rektorskoga zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstvena nastavna zvanja koja je donesena na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju „Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 46/07, 45/09, 63/11, 94/13. i 139/13.)

UVJET

ISPUNJAVA DA - NE

1. da je autor ili koautor dva (2) sveučilišna udžbenika, dvije (2) znanstvene knjige ili dva (2) priručnika, odnosno da je na web stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja

1. Petr Balog, Kornelija. Prema kulturi vrednovanja u visokoškolskim knjižnicama. Osijek : Filozofski fakultet, 2010.

2. Pozitivno ocijenjeni nastavni materijali iz kolegija Organizacija informacija I i Teorija i praksa organizacije informacija. (Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta, 19. 12. 2012.)

DA

2. da je pod njegovim mentorstvom obranjeno najmanje deset (10) završnih ili diplomskih radova i da je pri tome objavio barem četiri (4) rada u koautorstvu sa studentom

Izbor diplomskih radova: 1. Kotur, Branka. Javno dostupan računalni

katalog Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek : studija o uporabljivosti. Osijek : Filozofski fakultet, 2006.

2. Feldvari, Kristina. Tezaurus u teoriji i praksi: izrada tezaurusa za potrebe digitalnog repozitorija Odsjeka za informacijske znanosti u Osijeku. Osijek, 2008.

3. Sadiku, Arjeta. Vrednovanje usluga u međuopćinskim knjižnicama na Kosovu. 2009.

4. Rastoder, Narcisa. Pristupi i metode vrednovanja Bibliotečno-informacijskog centra Ekonomskog fakulteta u Sarajevu s posebnim naglaskom na 'Balanced scorecard' koncept. 2010.

5. Dadasović, Miodrag. Vrednovanje online pretraživanja u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici „Sv. Kliment Ohridski“ Skoplje: 2001. – 2008. 2009.

6. Kaljanac, Maja. Pristupi i metode mjerenja zadovoljstva knjižničnim uslugama: primjer Odjela za biblioteku i dokumentaciju Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu.

DA

Page 19: Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila

2010.

7. Lukačević, Srđan. Komunikacijske vještine knjižničara : primjer Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku. 2010.

8. Herzog, Tanja. Knjižnični prostor kao čimbenik kvalitete visokoškolske knjižnice: na primjeru knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku. 2010.

9. Čuić, Blaženka. Mjerenje kvalitete knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku uz pomoć Balanced Scorecard-a. 2010.

10. Diklić, Jelena. Prisutnost knjižnice u životu lokalne zajednice: primjer Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. 2010.

11. Pavić, Tihana. Vrednovanje zbirke knjižnice osnovne škole Augusta Šenoe (Osijek) uz pomoć CONSPECTUS modela. 2012.

12. Klobučar, Zvonimir. Ispitivanje zadovoljstva korisnika Studijskim odjelom GISKO-a. 2011.

13. Šmider, Marinela. Istraživanje organizacijske kulture u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek. 2012.

14. Bugarski, Marija. Vrednovanje zbirke knjižnične i informacijske znanosti u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Osijeku. Osijek. 2012.

Radovi u suautorstvu sa studentima (diplomantima): 15. Šmider, Marinela; Petr Balog, Kornelija.

Kakvu vrstu organizacijske kulture imaju naše knjižnice? Primjer Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku. // Knjižničarstvo 15/16, 1-2(2011/2012), str. 71-96. Dostupno na: http://www.knjiznicarstvo.com.hr/wp-content/uploads/2012/09/200_Smider_Petr_2011-2012_1-2.pdf

16. Petr, Kornelija; Kiš, Boris; Kotur, Branka; Križak, Martina. Romany minority in Eastern Croatia: information needs and library services. // Proceedings : library and information in multicultural societies / The 12th Bobcatsss symposium, 26-28 January 2004 in Riga, Latvia. Str. 246-262. (CD-ROM)

17. Lukačević, Srđan; Petr Balog, Kornelija. Trebamo li mijenjati svoje komunikacijske vještine? : primjer Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 56, 1-2(2013). U tisku

Page 20: Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila

18. Feldvari, Kristina; Petr Balog, Kornelija; Bugarski, Marija. Projekt uređenja knjižnice franjevačkog samostana u Tolisi : iskustvo sa studentske prakse. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55, 3-4(2012), 53-68.

3. da se dokazao kao sposoban mentor/komentor u poslijediplomskom (doktorskom) studiju što dokazuje objavljivanjem barem dva (2) znanstvena rada u znanstvenom časopisu u koautorstvu sa studentom koji je završio poslijediplomski studij

NE

4. da je održao najmanje sedam (7) priopćenja na znanstvenim skupovima, od toga najmanje četiri (4) priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima, ili barem jedno pozvano predavanje na međunarodnom znanstvenom skupu

Održala je izlaganja na više od 20 znanstvenih skupova, od čega je 9 izlaganja imala na međunarodnim znanstvenim skupovima.

• sudjelovala u radu konferencije UmbrelLa 6,

Manchester, 5.-7. srpnja 2001. i održala predavanje na temu: 'A University Library in

War: library services in the University Josip

Juraj Strossmayer, Osijek'

• sudjelovala na 5. međunarodnoj konferenciji (Pre-IFLA) o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji, Aberdeen, Škotska, 14. – 16. kolovoza 2002. Izlaganje: Petr, Kornelija ; Vrana, Radovan ; Aparac, Tatjana. Web based LIS education : potentials and feasibility of regional models. // Continuing professional education for the information society : the fifth World conference on professional education for the library and information science professionals / edited by Patricia Layzell Ward. Muenchen : Saur, 2002. Str. 205-213.

• aktivno sudjelovala u međunarodnoj konferenciji 14th European Conference on Reading «Literacy Without Boundaries», Zagreb, 31. srpnja-3. kolovoza 2005. Izlaganje: Petr, Kornelija ; Badurina, Boris. Family literacy and poverty: related or not? // Literacy Without Boundaries: Proceedings of the 14th European Conference on Reading, Zagreb, Croatia 2005. Osijek : Croatian Reading Association, 2007. Str. 89-100. ISBN: 978-953-97433-3-6. Dostupno na: http://www.hcd.hr/datoteke/Zagreb_Conference_Proceedings.pdf (2008-01-02)

• Library History Seminar XI. Libraries in Times of War, Revolution & Social Change, University of Illinois at Urbana-Champaign, October 27-30, 2005. Izlaganje na temu: Can War Destroy National Heritage Kept in Libraries? A Croatian Example

• aktivno sudjelovala u radu međunarodne konferencije 6th Northumbria International Conference on Performance Measures in

DA

Page 21: Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila

Libraries and Information Services «The Impact and Outcomes of Library Services: Performance measurement for a changing Information environment», Durham, Velika Britanija, 22.-25. kolovoz 2005. Izlaganje: Petr, Kornelija. Toward a successful taxonomy for Croatian academic libraries. // VINE 35, 4(2005), 210-220. Također objavljeno i : Petr, Kornelija. Toward a successful taxonomy for Croatian academic libraries. // Proceedings of the 6th Northumbria International Conference on Performance Measurement in Libraries and Information Services: an IFLA satellite conference: the impact and outcomes of library and information services: performance measurement for a changing information environment, 22-25 August 2005, Durham, England. Emerald Group Publishing Limited, 2007. Str. 308-317.

• 7th Northumbria International Conference on Performance Measurement in Libraries and Information Services. Measuring Library Performance and Organizational Effectiveness: From Research to Practice, 13-16 August 2007. – Izlaganje s naslovom: Quality Measurement of

Croatian Public and Academic Libraries:

Methodology (Petr, Kornelija. Quality measurement of Croatian public and academic libraries: a methodology. // Performance Measurement and Metrics 8, 3(2007), 170-179. ISSN 1467-8047)

• 7th Northumbria International Conference on Performance Measurement in Libraries and Information Services, Measuring Library Performance and Organizational Effectiveness: From Research to Practice, 13 - 16 August 2007. Aktivno sudjelovanje s izlaganjem na temu: Quality measurement of Croatian public and academic libraries: a methodology (Petr, Kornelija. Quality measurement of Croatian public and academic libraries: a methodology. // Performance Measurement and Metrics 8, 3(2007), 170-179. ISSN 1467-8047)

• 36. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva, Pula, 01. – 04. 10. 2008. Izlaganje s naslovom: Kornelija Petr Balog, Ivana Martinović: Obrazovanje budućih informacijskih stručnjaka

utemeljeno na ishodima učenja

• 37. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva, Terme Tuhelj, 29. 09.-02.10. 2010. Izlaganje s naslovom: Kornelija Petr Balog, Martina Dragija Ivanović, Kristina Feldvari: Percepcija kvalitete

„iznutra“: razgovori s ravnateljima narodnih i

voditeljima visokoškolskih knjižnica

• Zajednički okrugli stol: 4 okrugli stol „Knjižnice

Page 22: Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila

i suvremeni menadžment: Upravljanje i organizacija svakodnevnog posla Komisije za upravljanje i 2. okrugli stol „Od statistike do pokazatelja uspješnosti“ Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti. Zagreb, 08. travnja 2011. ; izlaganje pod naslovom: Kultura vrednovanja kao dio organizacijske kulture hrvatskih knjižnica; organizatorica skupa (Komisija za statistiku i PU)

• 3rd International Conference on Qualitative and

Quantitative Methods in Libraries, Grčka, 24.-27. svibnja 2011. Naziv izlaganja: Culture of assessment in Croatian academic and public libraries. Autori: Martina Dragija Ivanović, Boris Badurina, Kornelija Petr Balog

• Stručni skup „Knjiga i književnost na novim medijima“, 12. prosinca 2011. Split,Pozvano izlaganje: Izazovi organizacije, korištenja i vrednovanja elektroničkih knjiga u knjižničnim zbirkama.

• 38. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva. Osijek, 26.-28. 09. 2012. Dva izlaganja. Lukačević, Srđan; Petr Balog, Kornelija. Trebamo li mijenjati svoje komunikacijske vještine?: primjer Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.; Petr Balog, Kornelija; Feldvari, Kristina. Digital Rights Management (DRM) ili Što knjižnice trebaju znati prije nabave elektroničkih knjiga?

• 13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica - Knjižnice: kamo i kako dalje?, Opatija, 15. 05.-18. 05. 2013. Naziv izlaganja: Knjižnice u službi informacijskog opismenjavanja: stanje u visokoškolskim knjižnicama osječkog sveučilišta / Kornelija Petr Balog, Josipa Zetović, Bernardica Plašćak

• European Conference on Information Literacy (ECIL), Istanbul, 22.-25. 10. 2013. Izlaganje na temu: Petr Balog, Kornelija; Siber, Ljiljana; Plašćak, Bernardica. Library instruction in two

Croatian academic libraries.

5. da je bio najmanje četiri godine član

uređivačkog odbora znanstvenog časopisa ili da je bio urednik najmanje dvaju zbornika radova sa znanstvenih skupova ili zbirnih znanstvenih knjiga

4 godine članica uredništva ova dva časopisa: • 2011. – Knjižničarstvo: glasnik Društva

knjižničara Slavonije i Baranje. ISSN 1848-5308. Članica Uredništva.

• 2012. - Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. ISSN 0044-4855. Članica Uredništva.

DA

6. da je recenzirao barem deset članaka u znanstvenim časopisima ili zbornicima

Pristupnica je recenzirala radove za časopise Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Knjižničarstvo,

DA

Page 23: Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila

radova sa znanstvenih skupova Libellarium i Život i škola. Pored toga, recenzirala je i radove za godišnje međunarodne konferencije Arhivi, knjižnice, muzeji te za skup 8. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj. Uz to, recenzirala je i 3 knjige. Izbor iz recenzija: 1. Jelušić, S. Dječja knjižnica u razvijanju

čitateljske kulture u obitelji. // Život i škola 51, 14(2/2005), 77-91.

2. Krtalić, M. Knjižarski oglasi u osječkim novinama 19. stoljeća. // Libellarium 1, 1(2007), 75-92.

3. Krpan Smiljanec, M. Časopisi osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije. // Život i škola 55, 22(2/2009), 142-155.

4. Mesarić, J.; Dovedan, Z.; Dukić, B. Informacijsko-komunikacijske tehnologije u europskom istraživačkom prostoru. // Informatologia 42, 3(2009), 209-221.

5. Majstorović, Z. ; Ivić, K. Izgradnja zbirki u sveučilišnom knjižničnom sustavu : model. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 54, 3(2011), 43-67.

6. Vrana, R. Vrednovanje znanstvenog rada. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 54, 1/2(2011), str. 172-192.

7. Narodne knjižnice i recesija – ili depresija? // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 54, 4(2011), str. 225-252.

8. Tuškan Mihočić, Gorana. Mjerenje uspješnosti poslovanja u narodnoj knjižnici. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 54, 4(2011), str. 211-224.

9. Feldvari, K. Interdisciplinarnost u istraživanju molitvenika i katekizama. // Libellarium 3, 4(2011), 43-80.

10. Faletar Tanacković, Sanjica; Junušić, Martina; Faletar, Ivana. Vrednovanje knjižničnog fonda uz pomoć citatne analize na primjeru zbirke iz informacijskih znanosti u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Osijeku. // Libellarium 5, 1(2012), 33-70.

11. Gavranović, Drahomira. Analiza kazala u katekizmu fra Antuna Bačića Istina katolicsanska iz 1732. godine. // Libellarium 4, 2(2011), 147-165.

12. Dragija Ivanović, M. Vrednovanje utjecaja narodnih knjižnica na lokalnu zajednicu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55, 1(2012), 83-

Page 24: Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila

100.

7. da je vodio najmanje jedan znanstveno-istraživački projekt ili sudjelovao u barem jednom međunarodnom znanstvenoistraživačkom projektu

Voditeljica znanstvenog projekta Vrednovanje knjižničnih službi i usluga: narodne i akademske knjižnice. (Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod brojem 122-1221210-0759.). Opis dostupan na: http://zprojekti.mzos.hr/public/c2prikaz_det.asp?cid=1&psid=25&offset=20&ID=1595

DA

8. da je kao gostujući profesor ili znanstvenik boravio ukupno dvije godine na uglednim inozemnim sveučilištima ili institutima, te održao pozvana predavanja

Provela 6 mjeseci na Rutgers University u ak. 2006./07. kao dobitnica postoktorske Fulbright stipendije

NE

Zaključak

Na temelju iznesenoga o znanstvenoj, stručnoj i nastavnoj djelatnosti izv. prof. dr. sc. Kornelije Petr Balog zaključujemo da pristupnica ispunjava nužne uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 46/07, 45/09, 63/11, 94/13. i 139/13.) i smatramo da može biti izabrana u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice.

Page 25: Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila
Page 26: Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila

KLASA: 112-02/14-01/19 URBROJ: 2158-83-02-14-2 Osijek, 2. svibnja 2014. Na temelju članaka 93. stavka 2. podstavka 2. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i sukladno članku 43. Statuta Filozofskoga fakulteta i Pravilnika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta od 10. srpnja 2012. (pročišćeni tekst), a na temelju pozitivnog Izvješća Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice od 14. travnja 2014. Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta na 7. sjednici u akademskoj 2013./2014. održanoj 30. travnja 2014., pod točkom 6. dnevnog reda donijelo je sljedeću

O D L U K U 1. Prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog bira se u znanstveno-nastavno zvanje redovite

profesorice i na radno mjesto redovite profesorice iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, znanstvene grane knjižničarstva, na Filozofskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

2. Prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog izabrana je na vrijeme od 5 godina u skladu s člankom

102. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13. i 139/13.).

3. Ova Odluka stupa na snagu nakon potvrde izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovite

profesorice od strane Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, sukladno članku 93. stavku 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13. i 139/13.).

O b r a z l o ž e n j e Na osnovi suglasnosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku od 6. ožujka 2013. (Klasa: 112-02/13-02/2 Urbroj: 2158-60-01-13-124) Fakultetsko je vijeće na sjednici održanoj 7. ožujka 2013. donijelo odluku o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, znanstvene grane knjižničarstva. Na natječaj objavljen 8. ožujka 2013. u Glasu Slavonije, na

Page 27: Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/1583_2.1.pdfČlanica je Hrvatskog knjižničarskog društva, u vremenu od 2010.-2012. bila