of 25 /25
Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost Marko Dunđer, rođen je 1955. godine u Žepču, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu završio je u Žepču, a srednju školu, gimnaziju 1974. god. u Zenici, BiH. Iste godine upisuje studij metalurgije, odsjek strojarstvo u metalurgiji, Sveučilišta u Sarajevu, BiH. Diplomirao je u veljači 1979. godine s temom diplomskog rada „Određivanje koeficijenta prijenosa topline u kovačkoj peći pomoću Fourierovih redova“. Poslije toga zaposlio se kao profesor na Strojarsko-tehničkoj školi u Zenici. Od 1983. do 1992. god. radio je u tvornici MMK „Bratstvo“ u Novom Travniku na poslovima tehnologa zavarivanja, upravnika tehnologije i konstrukcije, te tehničkog rukovoditelja. Na Institutu za zavarivanje „Energoinvest“ u Sarajevu 1987. god. završio je specijalizaciju iz područja zavarivanja, nakon čega je dobio diplomu Inženjera specijaliste zavarivanja, a 1998. godine pri Hrvatskom društvu za tehniku zavarivanja na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, specijalističku izobrazbu za Europskog inženjera zavarivanja (European Welding Engineer) prema zahtjevima Europske zavarivačke federacije Poslijediplomski studij VII/2 stupnja pohađao je od 1989. do 1991. god.. Magistrirao je 1997. god. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu u znanstvenom području strojarstvo. Tema magistarskog rada bila je: „Određivanje parametara zavarivanja čelika za poboljšavanje“. Doktorirao je 2005. god. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu u znanstvenom području strojarstvo s temom “Utjecaj brzine hlađenja na tvrdoću i žilavost mikrolegiranih čelika”. Od 1993. god. do 2005. god. je radio u Ministarstvu unutarnjih poslova BiH. Od 2005. god. do 2009 radio je u poduzeću „HOLDINA“ d.o.o. Sarajevo, na radnom mjestu rukovoditelja tehničkog sektora. Od 2009. godine je zaposlen na Filozofskom fakultetu u Rijeci Odsjek za politehniku, a od studenog 2010. godine obnaša dužnost pročelnika Odsjeka za politehniku. Sudjelovao je u znanstveno istraživačkom projektu za 2002 i 2003 god. u okviru zajedničke suradnje između Bosne i Hercegovine i Slovenije pod nazivom “Studij vijeka trajanja oštećenih zavarenih konstrukcija - mogućnost popravke i korištenja”. Voditelj projekta prof.dr.sc. Vladimir Gliha. Sudjelovao kao suradnik na projektu u 2007/2012 god. ”Napredni postupci izravne izradbe polimernih proizvoda”. Voditelj projekta prof.dr.sc. Pero Raos. Sudjelovao kao suradnik na projektu u 2007/2012 god.”Suvremene tehnologije spajanja lakih strojarskih konstrukcija”. Voditelj projekta prof.dr.sc. Ivan Samardžić. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 27. studenog 2008. godine, a u znanstveno- nastavno zvanje izvanrednog profesora. 29. ožujka 2012. godine. U znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika izabran je 15. rujna 2010. godine. Na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju odsjeka za Politehniku, Filozofskog fakulteta u Rijeci u nositeljstvu je na sljedećim predmetima: Strojarska tehnologija 1, Strojarska tehnologija 2, Kontrola kvalitete i zaštita na radu, Projektiranje tehnoloških procesa i Tehnički sustavi.

Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena

Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

Marko Dunđer, rođen je 1955. godine u Žepču, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu završio je u Žepču, a srednju školu, gimnaziju 1974. god. u Zenici, BiH. Iste godine upisuje studij metalurgije, odsjek strojarstvo u metalurgiji, Sveučilišta u Sarajevu, BiH. Diplomirao je u veljači 1979. godine s temom diplomskog rada „Određivanje koeficijenta prijenosa topline u kovačkoj peći pomoću Fourierovih redova“.

Poslije toga zaposlio se kao profesor na Strojarsko-tehničkoj školi u Zenici. Od 1983. do 1992. god. radio je u tvornici MMK „Bratstvo“ u Novom Travniku na poslovima tehnologa zavarivanja, upravnika tehnologije i konstrukcije, te tehničkog rukovoditelja.

Na Institutu za zavarivanje „Energoinvest“ u Sarajevu 1987. god. završio je

specijalizaciju iz područja zavarivanja, nakon čega je dobio diplomu Inženjera specijaliste zavarivanja, a 1998. godine pri Hrvatskom društvu za tehniku zavarivanja na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, specijalističku izobrazbu za Europskog inženjera zavarivanja (European Welding Engineer) prema zahtjevima Europske zavarivačke federacije

Poslijediplomski studij VII/2 stupnja pohađao je od 1989. do 1991. god.. Magistrirao

je 1997. god. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu u znanstvenom području strojarstvo. Tema magistarskog rada bila je: „Određivanje parametara zavarivanja čelika za poboljšavanje“. Doktorirao je 2005. god. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu u znanstvenom području strojarstvo s temom “Utjecaj brzine hlađenja na tvrdoću i žilavost mikrolegiranih čelika”.

Od 1993. god. do 2005. god. je radio u Ministarstvu unutarnjih poslova BiH. Od 2005. god. do 2009 radio je u poduzeću „HOLDINA“ d.o.o. Sarajevo, na radnom mjestu rukovoditelja tehničkog sektora.

Od 2009. godine je zaposlen na Filozofskom fakultetu u Rijeci Odsjek za politehniku, a od studenog 2010. godine obnaša dužnost pročelnika Odsjeka za politehniku. Sudjelovao je u znanstveno istraživačkom projektu za 2002 i 2003 god. u okviru zajedničke suradnje između Bosne i Hercegovine i Slovenije pod nazivom “Studij vijeka trajanja oštećenih zavarenih konstrukcija - mogućnost popravke i korištenja”. Voditelj projekta prof.dr.sc. Vladimir Gliha. Sudjelovao kao suradnik na projektu u 2007/2012 god. ”Napredni postupci izravne izradbe polimernih proizvoda”. Voditelj projekta prof.dr.sc. Pero Raos. Sudjelovao kao suradnik na projektu u 2007/2012 god.”Suvremene tehnologije spajanja lakih strojarskih konstrukcija”. Voditelj projekta prof.dr.sc. Ivan Samardžić. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 27. studenog 2008. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. 29. ožujka 2012. godine. U znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika izabran je 15. rujna 2010. godine. Na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju odsjeka za Politehniku, Filozofskog fakulteta u Rijeci u nositeljstvu je na sljedećim predmetima: Strojarska tehnologija 1, Strojarska tehnologija 2, Kontrola kvalitete i zaštita na radu, Projektiranje tehnoloških procesa i Tehnički sustavi.

Page 2: Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena

Na preddiplomskom i diplomskom studiju Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu kao vanjski suradnik izvodi sljedeće predmete: Zavarivanje, Proizvodni postupci III (dio zavarivanje), Montaža proizvoda i Mehanizacija, automatizacija i robotizacija u zavarivanju.

Pristupnik sudjeluje kao predavač na predavanju za Europske inženjere zavarivanja koji se održava na Institutu za zavarivanje u Tuzli, u organizaciji Društva za zavarivanje Srbije i Strojarskog fakulteta u Beogradu. Bio je u programskom je odboru sljedećih savjetovanja:

- Međunarodno znanstveno savjetovanje pod nazivom: “Zavarivanje spaja“, Sarajevo, BiH, 2005.

- Međunarodno znastveno-stručno savjetovanje: "Tehnologična primjena postupaka zavarivanja i zavarivanju srodnih tehnika u izradi zavarenih konstrukcija i proizvoda" / Samardžić, Ivan ; Klarić, Štefanija ; Despotović, Božo(ur.) Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, 14. do 16. studenog 2007.

- Međunarodno znastveno-stručno savjetovanje: "Robotizacija i automatizacija u zavarivanju i ostalim tehnikama" / Samardžić, Ivan (ur.). Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 11. do 13. studenog 2009.

- Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje SBZ 2011 "Suvremene tehnologije i postupci pri izradbi tlačne opreme, zavarenih metalnih konstrukcija i proizvoda" / Ivan Samardžić ; Božo Despotović (ur.). Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 26.-28. listopad 2011

- Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje SBZ 2013 "Suvremeni proizvodni postupci, oprema i materijali za zavarene konstrukcije i proizvode" / Samardžić, Ivan ; Despotović, Božo (ur.). Slavonski Brod : Strojarski fakultet, 23. do 25. listopad 2013.

U uredništvu je časopisa:

- Tehnički glasnik (izdavač Sveučilište sjever, Varaždin) od 2013. godine Autor je i koautor više znanstvenih radova u CC, SCI časopisima, u časopisima zastupljenim u drugim značajnim bibliografskim bazama, u zbornicima radova sa skupova s međunarodnom recenzijom, te je bio voditelj 27 diplomskih radova i komentor jednog doktorskog rada na poslijediplomskom doktorskom studiju Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Član je Hrvatske udruge proizvodnog strojarstva, Hrvatskog društva za tehniku zavarivanja, Društva za zavarivanje u Slavonskom Brodu, Hrvatskog društva za toplinsku obradu i Akademskog politehničkog društva. Služi se njemačkim i engleskim jezikom. Oženjen je otac jednog djeteta. Dobitnik je Plakete i zlatne medalje Hrvatske udruge proizvodnog strojarstva, 2005., a za sudjelovanje u Domovinskom ratu odlikovan je Redom hrvatskog trolista i Spomenicom domovinske zahvalnosti. POPIS PUBLIKACIJA I MENTORSTVO

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=272471 Sveučilišni udžbenik (1) Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima (1) Znanstveni radovi u drugim časopisima (22) Ostali radovi u drugim časopisima (1) Plenarna izlaganja (3)

Page 3: Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena

Objavljena pozvana predavanja na skupovima (3) Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom (23) Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom (12) Disertacije (1) Magistarski radovi (1) Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova (28) Sveučilišni udžbenik

1. Kolumbić, Z., Dunđer, M. Materijali / ISBN: 978-953-6104-85-7, Sveučilište u Rijeci. Rijeka, 2012. Str. 247.

Izvorni znanstveni rad u CC časopisu

1. Dunđer,Marko; Vuherer, Tomaž; Kladarić, Ivica. Weldability investigation of TStE 420 after weld thermal cycle simulation. // Strojarstvo. 52 (2010) , 2; 97-104 (članak, znanstveni).

Znanstveni radovi u drugim časopisima

1. Dunđer, Marko; Samardžić, Ivan; Vuherer, Tomaž. Weldability investigation steel P 91 by weld thermal cycle simulation. // Metalurgija. 54 (2015) , 3; 539-542 (prethodno priopćenje, znanstveni).

2. Samardžić, Ivan; Dunđer, Marko; Vuherer, Tomaž. Dependence of hardness and impact energy on cooling time Δt8/5 and temperature for S960QL. // Metalurgija. 54 (2015) , 2; 403-406 (prethodno priopćenje, znanstveni).

3. Čikić, Ante; Višnjić, Vinko; Dunđer, Marko. The Influence of Biomass Quality on the Stability and Sustainability of District Heating Systems of Low-accumulation Objects. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta

Sveučilišta u Osijeku. 22 (2015) , 3; 735-741(izvorni znanstveni rad, znanstveni). 4. Mateša, Branko; Samardžić, Ivan; Dunđer, Marko. Uporabljivost WRC 1992

strukturnog dijagrama pri zavarivanju raznorodnih čelika. // Zavarivanje. 58 (2015) , 1/2; 5-13 (pregledni rad, znanstveni)

5. Dunđer, Marko; Vuherer, Tomaž; Samardžić, Ivan. Weldability of microalloyed high strength steels TStE 420 and S960QL. // Metalurgija. 53 (2014) , 3; 335-338(izvorni znanstveni rad, znanstveni).

6. Dunđer, Marko; Vuherer, Tomaž; Samardžić, Ivan. Weldability prediction of high strength steel S960QL after weld thermal cycle simulation. // Metalurgija. 53 (2014) , 4; 627-630 (prethodno priopćenje, znanstveni).

7. Dunđer, Marko; Vuherer, Tomaž; Samardžić, Ivan. Impact energy analyssis of quenched and tempered fine grain structural steel specimens after weld thermal cycle simulation. // Metalurgija. 53 (2014) , 4; 637-640 (prethodno priopćenje, znanstveni).

8. Mateša, Branko; Samardžić, Ivan; Dunđer, Marko. Effect of solution annealing on properties of used reformer centrifugally casted tubes prior to repair by welding. // Metalurgija. 53 (2014) , 1; 67-70 (prethodno priopćenje, znanstveni).

9. Mateša, Branko; Samardžić, Ivan; Dunđer, Marko. Heat treatment influence on clad dissimilar joints weakness. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih

Page 4: Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena

fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 21 (2014) , 5; 1035-1040 (članak, znanstveni). 10. Samardžić, Ivan; Čikić, Ante; Dunđer, Marko. Accelerated weldability investigation

of TStE 420 steel by weld thermal cycle simulation. // Metalurgija. 52 (2013) , 4; 461-464 (članak, znanstveni).

11. Vuherer, Tomaž; Dunđer, Marko; Milović, Ljubica; Zrilić, Milorad; Samardžić, Ivan. Microstructural investigation of the heat-affected zone of simulated welded joint of P91 steel. // Metalurgija. 52 (2013) , 3; 317-320 (članak, znanstveni).

12. Dunđer, Marko; Bajić, Darko; Samardžić, Ivan; Horvat, M. Weld thermal cycle simulation of HSS S960QL. // Metalurgija. 51 (2012) , 3; 405-410 (članak, znanstveni).

13. Kalambura, Sanja; Čikić, Ante; Dunđer, Marko. Research into effects of alcaline hydrolysis of animal waste as pre-treatment in biogas production. // Strojarstvo. 54 (2012.) , 1; 19-24 (članak, znanstveni).

14. Mateša, Branko; Samardžić, Ivan; Dunđer, Marko. The influence of the heat treatment on delta ferrite transformation in austenitic stainless steel welds. // Metalurgija. 51 (2012) , 2; 229-232 (prethodno priopćenje, znanstveni)

15. Mateša, Branko; Samardžić, Ivan; Dunđer, Marko. Effect of cladding procedures on mechanical properties of heat treated dissimilar joint. // Metalurgija. 51 (2012) , 4; 441-444 (članak, znanstveni)

16. Mateša, Branko; Samardžić, Ivan; Dunđer, Marko. Intergranular corrosion of dissimilar austenitic weld. // Strojarstvo. 54 (2012) , 1; 23-30 (članak, znanstveni).

17. Samardžić, Ivan; Dunđer, Marko; Pintarić, Antun. Possibilities of joining techniques application at railway lines joining and maintenance. // Metalurgija. 50 (2011) , 4; 269-272 (prethodno priopćenje, znanstveni).

18. Dunđer, Marko; Aračić, Stjepan; Samardžić, Ivan. Impact energy analysis of HSLA specimens after simulated welding thermal cycle. Metalurgija 47 (2008); 87-91(članak, znanstveni).

19. Dunđer, Marko; Ivandić, Željko; Samardžić, Ivan. Selection of arc welding parameters of micro alloyed HSLA steel. // Metalurgija. 47 (2008) ; 325-330 (članak, znanstveni).

20. Dunđer, Marko; Kralj, Slobodan. Procjena zavarljivosti čelika TStE 420 simulacijom toplinskog ciklusa zavariranja. // Zavarivanje. 50 (2007) ; 25-32 (članak, znanstveni).

21. Dunđer, Marko; Samardžić, Ivan; Klarić, Štefanija. Influence of cooling time on welded joint properties of the thermal cycle simulated TStE 420 specimens. // Tehnički Vjesnik. 14 (2007) ; 47-57 (članak, znanstveni).

22. Dunđer, Marko; Kralj, Slobodan. Pristup određivanju parametara zavarivanja poboljšanog čelika Ck45 i 25CrMo4. // Zavarivanje. 44 (2001) ; 225-233 (članak, znanstveni).

Ostali radovi u drugim časopisima

1. Kralj, Slobodan; Dunđer, Marko. Ispitivanje sklonosti zavarenih spojeva čelika 25 CrMo4 i Ck 45 prema nastajanju hladnih pukotina. // Zavarivanje. 43 (2000) , 1/2; 5-16 (članak, stručni).

Plenarna izlaganja

1. Samardžić, Ivan; Despotović, Božo; Dunđer, Marko; Šimunović, Katica. Modern materials and welding processes in steam- boilers production // Summaries of

Page 5: Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena

abstracts from 11th International Symposium of Croatian Metallurgical Society

"Materials and Metallurgy", tiskano u Metalurgija 53(2014)3, 421 / Mamuzić, Ilija

(ur.). - Zagreb : Hrvatsko metalurško društvo , 2014. 399-400. / Mamuzić, Ilija (ur.). Zagreb : Hrvatsko metalurško društvo, 2014. 399-400 (plenarno predavanje, međunarodna recenzija, znanstveni).

2. Samardžić, Ivan; Stoić, Antun; Kozak, Dražan; Kladarić, Ivica; Dunđer, Marko. Application of Weld Thermal Cycle Simulator in Manufacturing Engineering // ICMEM 2012 / Hloch, Sergej ; Husar, Jozef ; Knapčikova, Lucia ; Lazar, Ivan (ur.). Prešov : Faculty of Manufacturing Technologies technical university of Košice with seat in Prešov, 2012. 1-5 (plenarno predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

3. Samardžić, Ivan; Stoić, Antun; Kladarić, Ivica; Dunđer, Marko. Modern materials and technologies in steam boiler power plant production // Proceedings of the 2ND

International scientific and expert conference TEAM 2010 / Árpád, Ferencz ; József, Klebniczki ; Sarolta, Csabai ; Judit, Pető ; Csaba, Fábián (ur.). KECSKEMÉT : KECSKEMÉT COLLEGE, 2010. 42-48 (plenarno predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

Objavljena pozvana predavanja na skupovima

1. Aračić, Stjepan; Samardžić, Ivan; Dunđer, Marko. Analiza korozijskih oštećenja čeličnih plinovoda u agresivnom mediju // PLIN 2014 / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Somolanji, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.). Osijek : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2014. 9-18 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

2. Vuherer, Tomaž; Gerjevič, Benjamin; Milović, Ljubica; Dunđer, Marko; Samarđžić, Ivan. Properties of butt weld joint made on corrosion resistant stainles steel 316 L // 7. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje SBZ 2013 "Suvremeni

proizvodni postupci, oprema i materiali za zavarene konstrukcije i proizvode" :

zbornik radova = 7. International scientific-professional conference SBZ 2013

"Contemporary production processes, equipment and materials for welded

constructions and products" : conference proceedings / Samardžić, Ivan ; Despotović, Božo (ur.). Slavonski Brod : Strojarski fakultet, 2013. 11-18 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad, znanstveni).

3. Vuherer, Tomaž; Gliha, Vladimir; Milović, Ljubica; Dunđer, Marko; Samardžić, Ivan. Instruction of welding and review of steels for power plant equipment and possibility of using HAZ simulation in order improve weld joint quality // 6.

međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje (SBZ 2011) - Suvremene tehnologije i postupci pri izradi tlačne opreme, zavarenih metalnih konstrukcija i proizvoda : zbornik radova = The 6th International scientific-professional conference SBW 2011 - Modern technologies and processes in production of pressure equipment, welded metal constructions and products : Conference proceedings / Samardžić, Ivan ; Despotović, Božo(ur.). Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2011. 1-13 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom

1. Dunđer, Marko; Samardžić, Ivan; Duspara, Miroslav; Salopek, Goran. Influence of post weld heat treatment on P91/T91 steel weld joints

Page 6: Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena

toughness. // COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING AND HIGH SPEED MACHINING / Abele, Eberhard ; Udiljak, Toma ; Ciglar, Damir (ur.). Zagreb : Croatian Association of Production Engineering, 2015. 97-103 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

2. Dunđer, Marko; Vuherer Tomaž; Samardžić, Ivan. Ispitivanje zavarljivosti simulacijom toplinskog ciklusa zavarivanja. // Prof. dr. sc. Z. Kožuh (ur.). Šibenik : Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja, 2014. 195-204 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

3. Dunđer, Marko; Bajić, Darko; Vuherer, Tomaž; Samardžić, Ivan; Marić, Dejan. Investigation of weldability of S960QL steel // CIM2013 / Abele, Eberhard ; Udiljak, Toma ; Ciglar, Damir (ur.). Zagreb : Croatian Association of Production Engineering, 2013. 109-112 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

4. Mateša, Branko; Samardžić, Ivan; Dunđer, Marko. Primjena WRC 1992 dijagrama pri zavarivanju raznorodnih čelika // 7. međunarodno znanstveno-

stručno savjetovanje SBZ 2013 "Suvremeni proizvodni postupci, oprema i

materijali za zavarene konstrukcije i proizvode" : zbornik radova= 7.

International scientific-professional conference SBZ 2013"Contemporary production processes, equipment and materials for welded constructions and

products" : conference proceedings / Samardžić, Ivan ; Despotović, Božo (ur.). Slavonski Brod : Strojarski fakultet, 2013. 241-252 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Samardžić, Ivan; Dunđer, Marko; Bajić, Darko. Monitoring and processing of welding process paremeters // EUROJOIN 8 / Kožuh, Zoran (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja, 2012. 381-392 (predavanje, međunarodna recenzija, bjavljeni rad, znanstveni).

6. Dunđer, Marko; Samardžić, Ivan; Marić, Dejan; Putnik, Ivan. Approach to weldability investigation of quenched and tempered steels // Computer

integrated manufacturing and high speed machining / Abele, Eberhard ; Udiljak, Toma ; Ciglar, Damir (ur.). Zagreb : Hrvatska udruga proizvodnog strojarstva, 2011. 93-98 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

7. Mateša, Branko; Samardžić, Ivan; Dunđer, Marko. Zavarljivost raznovrsnih čelika i primjena Schaeffler-ovog dijagrama // Zbornik radova

6.Međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja SBZ 2011 "Suvremene

tehnologije i postupci pri izradbi tlačne opreme, zavarenih metalnih konstrukcija

i proizvoda" Slavonski Brod, 2011. / Ivan Samardžić ; Božo Despotović (ur.). Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2011. 233-243 (poster, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

8. Samardžić, Ivan; Kozak, Dražan; Stoić, Antun; Ivandić, Željko; Dunđer, Marko. Modern cost effective joining processes of thin wall materials // Proceedings

of the 3rd International Conference on Contemporary Problems Of

Manufacturing and Production Management (Manufacturing 2010) Poznan,

Poland / dr. hab. inž. Roman Staniek (ur.). Poznan, Poland : Institute of Mechanical Technology, Poznan, Poland, (2010). 180-190 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

9. Dunđer, Marko; Samardžić, Ivan; Kolumbić, Zvonimir; Pranić, Ante. Ispitivanje zavarljivosti čelika na simulatoru toplinskog ciklusa // ZBORNIK RADOVA

Robotizacija i automatizacija u zavarivanju i ostalim tehnikama / Samardžić, Ivan (ur.). Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2009. 9-20 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Samardžić, Ivan; Dunđer, Marko; Mišina, Nedjeljko; Polajnar, Ivan. Approach

Page 7: Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena

to weldability testing of high strength low alloy steel TStE 420 // Proceedings

of CIM 2009 Computer Integrated Manufacturing and High Speed Machining / Abele, Eberhard ; Udiljak, Toma ; Ciglar, Damir (ur.). Zagreb : Croatian Academy of Engineering, 2009. 187-192 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

11. Dunđer, Marko; Ergić, Todor; Duspara, Miroslav. Optimiziranje parametara zavarivanja mikrolegiranih čelika povišene čvrstoće // Zbornik radova

Tehnologična primjena postupaka zavarivanja i zavarivanju srodnih tehnika u

izradi zavarenih konstrukcija i proizvoda / Samardžić, Ivan ; Klarić, Štefanija ; Despotović, Božo (ur.). Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2007. 179-184 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

12. Samardžić, Ivan; Dunđer, Marko; Klarić, Štefanija. Hardness distribution on weld pass start and stop of propane/butane houshold pressure vessel // CIM

2007 Computer Integrated Manufacturing and High Speed Machining / Aberle, Eberhard ; Udiljak, Toma ; Ciglar, Damir (ur.). Zagreb : Croatian Association of Production Engineering, 2007. 299-306 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

13. Samardžić, Ivan; Klarić, Štefanija; Dunđer, Marko. On line monitoring for defects in electric arc stud welding // Proceedings of 11th International

Research/Expert Conference ” ; Trends in the Development of Machinery and

Associated Technology” ; TMT 2007 / Ekinović, Sabahudin ; Yalcin, Senay ; Calvet, Joan Vivancos (ur.). Zenica : Faculty of Mechanical Engineering Zenica, Bahcesehir University Instambul, Escola Tecnica Superior DˇEnginyeria Industrial de Barcelona, 2007. 155-158 (poster, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

14. Dunđer, Marko; Samardžić, Ivan; Klarić, Štefanija. Monitoring of main welding parameters at STT welding process // Proceedings of the 9th International

Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and

Associated Technology" (TMT 2005)September, 2005 / Ekinović, Sabahudin ; Yalcin, Senay ; Calvet, Joan Vovancos (ur.). Zenica ; Istanbul ; Barcelona : Faculty of Mechanical Engineering ; Muhendislik Fakultesi ; Escola Tecnica Superior D'Enginyeria Industrial, 2005. 219-222 (poster, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

15. Samardžić, Ivan; Gliha, Vladimir; Vuherer, Tomaž; Dunđer, Marko. Problematika reparaturnog zavarivanja čelika povišene čvrstoće // Međunarodno savjetovanje "Zavarivanje u pomorstvu" : zbornik radova / Kožuh, Zoran (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja, 2004. 409-418 (poster, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni)

16. Dunđer, Marko; Samardžić, Ivan; Kolumbić, Zvonimir. Measuring, acquisition and processing of main welding parameters by on-line monitoring system // 7th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of

Machinery and Associated Technology" (TMT 2003) : proceedings / Calvet, Joan Vivancos ; Sales, Ferran Puerta ; Ekinović, Sabahudin ; Brdarević, Safet (ur.). Zenica ; Barcelona : Faculty of Mechanical Engineering ; Escola Tecnica Superior D'Enginyeria Industrial, 2003. 129-132 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

17. Samardžić, Ivan; Dunđer, Marko. Contribution to weldability investigation of steel TStE 420 on welding thermal cycle simulator // 8th International

Scientific Conference on Production Engineering "Computer Integrated

Manufacturing and High Speed Machining" (CIM 2002) : proceedings / Cebalo, Roko ; Schulz, Herbert (ur.).

Page 8: Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena

Zagreb : Croation Association of Production Engineering, 2002. V-065-V-078 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

18. Dunđer, Marko; Samardžić, Ivan; Malina, Jadranka. Weakening in Arc Welded Joint Due to Temperature Field Nonstationarity // 4th International

Conference on Welding, Joining and Cutting (EUROJOIN 2001) : proceedings / Kralj, S ; Kožuh, Z. (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja, 2001. 369-374 (predavanje, međunarodna recenzija,objavljeni rad, znanstveni).

19. Samardžić, Ivan; Dunđer, Marko; Kožul, Anto. Computer aided welding technology projecting // 7th international scientific conference on production

engineering (CIM 2001) : proceedings / Cebalo, R ; Schulz, H. (ur.). Zagreb : Hrvatska udruga proizvodnog strojarstva, 2001. V-069-V-078 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

20. Samardžić, Ivan; Gojić, Mirko; Dunđer, Marko. Failure Case Studies of Weldable Equipments-knowledge base model // 7th International Scientific

Conference on production Engineering "Computer Integrated Manufacturing

and High Speed Machining" (CIM 2001) : proceedings / Cebalo, Roko ; Schulz, Herbert (ur.). Zagreb : Croatian Association of Production Engineering, 2001. V079-V088 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

21. Samardžić, Ivan; Dunđer, Marko. Expert system model for pressure vessels control in service and repair // 6th International scientific conference on

production engineering "Computer integrated manufacturing and high speed

machining" : proceedings / Cebalo, Roko (ur.). Zagreb : Croatian Association for Production Engineering, 2000. V29-V37 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

22. Samardžić, Ivan; Dunđer, Marko; Kolumbić, Zvonimir. Control of arc-welding using arc-sensing during welding // 6th International scientific conference on

production engineering "Computer integrated manufacturing and high speed

machining" : proceedings / Roko Cebalo (ur.). Zagreb : Croatian Association for Production Engineering, 2000. V 39 - V 50 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

23. Samardžić, Ivan; Dunđer, Marko. Hardness measurement in weld joints of high strength steels by contur and tangential method // 5th International

Scientific Conference on Production Engineering (CIM`99) "Computer

Integrated Manufacturing and High Speed Machining" : proceedings / Cebalo, R ; Schulz, H. (ur.). Zagreb : Hrvatska udruga proizvodnog strojarstva, 1999. IV-131-IV-136 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom

1. Samardžić, Ivan; Dunđer, Marko; Stoić, Antun; Despotović, Božo; Marsenić, Tihomir. Postupci zavarivanja u izradi komponenata kotlovskih postrojenja // 4. MEĐUNARODNI KONGRES DANI INŽENJERA STROJARSTVA / mr.sc. Luka Čarapović (ur.).; Vodice : HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA, 2015. 146-152 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni).

2. Vuherer, Tomaž; Fekonja, Luka; Bajić, Darko; Dunđer, Marko; Burzić, Zijah; Gotlih, Karl. Vpliv prenizke toplotne obdelave po varjenju na žilavost TVP pri jeklu P91/T91 // Dan varilne tehnike 2014 "Avtomatizacija in robotizacija v

varilni tehniki" : zbornik predavanj / Polajnar, Ivan ; Suban, Marjan (ur.). Novo mesto : Šolski center, 2014. 113-121 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni

Page 9: Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena

rad, stručni). 3. Šoštarić, Damir; Žagar, Drago; Kolumbić, Zvonimir; Dunđer, Marko; Samardžić,

Ivan. Analiza parametara elektrofuzijskog zavarivanja PE-HD cijevi // Plin

2011. (poster, međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni) 4. Pavić, Josip; Dunđer, Marko; Klarić, Štefanija; Majić, Josip. Zavarivanje

raznorodnih materijala u izradi kompenzatora // Zbornik radova 6.

Međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja: “Suvremene tehnologije i

postupci pri izradi tlačne opreme, zavarenih metalnih konstrukcija i proizvoda” / Samardžić, Ivan ; Despotović, Božo (ur.). Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2011. 271-279 (poster, međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni).

5. Samardžić, Ivan; Dunđer, Marko; Pranić, Ante. An application of the thermovision method for temperature monitoring during arc welding // Zbornik radova međunarodnog savjetovanja Zavarivanje u pomorstvu / Kožuh, Zoran (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja, 2009. 35-42 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni).

6. Dunđer, Marko; Samardžić, Ivan; Klarić, Štefanija. Cost effective automation of pipe to pipe chamber welding process in steam boilers production // Proceedings of 10 th International Research/Expert Conference "Trends in

Development of Machinery and Associated Technology" TMT 2006 / Ekinović, Sabahudin ; Calvet, Joan V. ; Yalcin, Senay (ur.). Zenica, BIH : Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, BIH, Escola Tecnica Superior D'Enginyeria Industrial de Barcelona, Spain ; Bahcesehir University Istanbul, Turkey, 2006. 197-200 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni).

7. Pavić, Josip; Samardžić, Ivan; Klarić, Štefanija; Dunđer, Marko. Primjena elektrootpornog šavnog zavarivanja kod izrade kompenzatora // 3rd

International Conference Mechanization, Automation and Robotization in

Welding and Allied Processes : proceedings / Kožuh, Zoran (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja, 2005. 99-108 (poster, međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni).

8. Samardžić, Ivan; Dunđer, Marko; Kolumbić, Zvonimir. Arc welding of steel pipe connections on steel gas pipeline in service // 10th International Scientific

Conference on Production Engineering "Computer Integrated Manufacturing and

High Speed Machining" (CIM 2005) : proceedings / Cebalo, Roko ; Schulz, Herbert (ur.). Zagreb : Croatian Association of Production Engineering, 2005. V-17-V-26 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni).

9. Dunđer, Marko; Samardžić, Ivan. Approach to arc fusion welding main parameters optimization // 9th International Scientific Conference on

Production Engineering "Computer Integrated Manufacturing and High Speed

Machining" (CIM 2003) : proceedings / Cebalo, Roko ; Shulz Herbert (ur.). Zagreb : Hrvatska udruga proizvodnog strojarstva, 2003. V-011-V-022 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni).

10. Samardžić, Ivan; Dunđer, Marko; Kolumbić, Zvonimir. Primjena elektrolučnog zavarivanja pritiskom // 2. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje

Specijalni postupci i proizvodi u tehnici zavarivanja: zbornik radova / Samardžić, Ivan (ur.). Slavonski Brod : Strojarski fakultet, 2003. 193-199 (poster, domaća recenzija, objavljeni rad, stručni).

11. Samardžić, Ivan; Dunđer, Marko; Konjatić, Pejo. Cost effective design in welded constructions production // 9th International Scientific Conference on

Production Engineering "Computer Integrated Manufacturing and High Speed

Machining" (CIM 2003) : proceedings / Cebalo, Roko ; Shulz Herbert (ur.).

Page 10: Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena

Zagreb : Hrvatska udruga proizvodnog strojarstva, 2003. V-023-V-034 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni).

12. Samardžić, Ivan; Dunđer, Marko; Klarić, Štefanija. Analiza tehnologičnosti sa stajališta izbora oblika, dimenzija i tolerancija žlijeba za zavarivanje // Znanstveno-stručno savjetovanje Ekonomski i kvalitativni aspekti visokoučinskih

postupaka zavarivanja : zbornik radova = Scientific and Professional Conference

proceedings "Economical and qualitative aspects of highly effective welding

process" : proceedings / Orešković, Vlado (ur.). Slavonski Brod : Đuro Đaković Holding, 2001. 237-244 (poster, domaća recenzija, objavljeni rad, stručni).

13. Dunđer, Marko; Samardžić, Ivan. Monitoring procesa zavarivanja // Tendencije u razvoju mašinskih konstrukcija i tehnologija : zbornik radova / Brdarević, Safet ; Ekinović, Sabahudin (ur.). Zenica : Mašinski fakultet, 2000. 222-230 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni).

Disertacije

1. Dunđer, Marko. Utjecaj brzine hlađenja na tvrdoću i žilavost mikrolegiranih čelika / doktorska disertacija. Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje, 10.05. 2005., 181 str. Voditelj: Kralj, Slobodan.

Magistarski radovi

1. Dunđer, Marko. Određivanje parametara zavarivanja čelika za poboljšavanje / magistarski rad. Zagreb: Fakultet strojarstva i brodogradnje, 05.02.1997. 138 str. Voditelj: Kralj, Slobodan.

Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova

1 Duspara, Miroslav. Istraživanje rezljivosti korozijski postojanog čelika AISI 316L mlazom vode / doktorska disertacija. Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 22.10. 2014, 116 str. Voditelj: Stoić, Antun. Komentor: Dunđer, Marko.

2. Marko, Užarević. Projektiranje tehnologije zavarivanja kod izrade kompenzatora HS 3,5/2500/1,6/T/1 / diplomski rad. Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 26.5. 2010., 101 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

3. Mirna, Perović. Zavarivanje polimera / diplomski rad. Rijeka : Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 13.6. 2010., 88 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

4. Davor, Bičvić Praćenje parametara elektrofuzijskog zavarivanja PE-HD cijevi / diplomski rad. Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 9.12. 2010., 64. str. Voditelj: Dunđer, Marko.

5. Hrvoje, Stupnik. Ugradnja instalacije autoplina - alternativna goriva / diplomski rad. Rijeka : Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 30.6. 2011., 105 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

6. Josip, Majić. Projektiranje tehnologije izrade pravokutnog kompenzatora PK 6133/5958/4/T/1 / diplomski rad. Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 20.09. 2011., 84 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

7. Andrea, Bionda, Zavarljivost sitnozrnatog čelika S960QL / diplomski rad.

Page 11: Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena

Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 18.09. 2012., 62 str. Voditelj: Dunđer, Marko. 8. Željko Medved Tehnologija izrade svornjaka prema crtežu broj 002 / diplomski

rad Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 6.11. 2013., 65 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

9. Marijan Ivanović. Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - bušenje / diplomski rad Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 17.12. 2013., 64 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

10. Dragan Vlajinić. Roboti - programiranje modela robotske ruke programskim jezikom RoboPro / diplomski rad. Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 17.12. 2013., 88 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

11. Tomislav Matić. Projektiranje CNC glodalice / diplomski rad. Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 22.1.2014., 60 str. Voditelj: Marko, Dunđer.

12. Glavak, Vedran. Usporedba rezanja aluminija i čelika vodno-abrazivnim mlazom vode / diplomski rad. Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci. 25.9.2014., 86 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

13. Ribarić, Tihana. Ispitivanje zavarljivosti poboljšanih mikrolegiranih čelika visoke čvrstoće / diplomski rad. Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 25.9.2014., 76 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

14. Bjondić-Tomljenović, Ljubica. Tehnologija rezanja mlazom vode i usporedba sa sličnim postupcima rezanja / diplomski rad. Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 18.12. 2014., 78 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

15. Zoran, Boban. Metode ispitivanja kvalitete zavarenih spojeva / završni rad. Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 1.3. 2011., 44 str. Voditelj: Marko, Dunđer.

16. Andrea, Bionda. Zavarljivost materijala / završni rad. Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 22.3. 2011., 35 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

17. Dejan, Marić. Smanjenje naprezanja vibriranjem u zavarenim spojevima / završni rad. Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 22.3. 2011., 47 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

18. Marin Šporčić. Primjena spajanja materijala lemljenjem / završni rad Rijeka : Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 13.2. 2012., 43 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

19. Tihana Ribarić. Obrada materijala odvajanjem čestica - piljenje / završni rad. Rijeka : Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 17.9. 2012., 33 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

20. Domagoj Bobovec. Alatni materijali za obradu odvajanjem čestica / završni rad. Rijeka : Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 17.9. 2012., 36 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

21. Ante Zeko. Spajanje materijala zavarivanjem -TIG postupak / završni rad. Rijeka : Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 27.9. 2012., 36 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

22. Nataša Knežević. Kontrola i osiguranje kvalitete u izradi zavarenih konstrukcija / završni rad. Rijeka : Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 7.11. 2012., 35 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

23. Momir Gostimir Tehnologija obrade materijala na CNC alatnim strojevima / završni rad Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 16.9. 2013., 37 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

24. Zvonimir Lapov-Padovan. Glavni postupci za zavarivanje Al i Al legura / završni rad Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 16.9. 2013., 30 str.

Page 12: Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena

Voditelj: Dunđer, Marko. 25. Nikola Krnjus. Izrada modela 4D rotirajućih ležajeva postupkom 3D tiskanja /

završni rad. Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 25.9. 2013., 35 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

26. Matija Močibob Postupci obrade odvajanjem čestica s jednom oštricom pri izradi vijka - crtež broj 001 / završni rad. Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 25.9. 2013., 43 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

27. Marko Slijepčević Vodno - abrazivni mlaz za rezanje aluminija / završni rad. Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 17.9. 2014., 37 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

28. Matej Miter Projektiranje i izrada CNC tokarilice / završni rad Rijeka : Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 17.9. 2014., 32 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

Page 13: Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena
Page 14: Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena
Page 15: Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Slavonski Brod, Trg Ivane Brlić-Mažuranić 2 Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja KLASA: 640-03/15-02/01 URBROJ: 2178/01-21-02-15-02 Slavonski Brod, 18. lipnja 2015. Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja u sastavu: prof. dr. sc. Antun Stoić, predsjednik, prof. dr. sc. Željko Ivandić, član, prof. dr. sc. Goran Šimunović, član, prof. dr. sc. Ivica Kladarić, član, prof. dr. sc. Pero Raos, član i prof. dr. sc. Marija Živić, članica, na . sjednici održanoj 18. lipnja 2015. godine razmatralo je prijavu i natječajnu dokumentaciju na objavljeni Natječaj Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje strojarstvo, znanstvena grana proizvodno strojarstvo na Zavodu za proizvodno strojarstvo Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Uvidom u cjelokupnu natječajnu dokumentaciju Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja utvrdio je sljedeće: a) Prijavu na Natječaj je objavljen u dnevnom tisku "Glas Slavonije", Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Euraxess Jobs Portalu i Internet stranici Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu 13. svibnja 2015. te Narodnim novinama br. 53/15 od 15. svibnja 2015., za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo, u otvorenom roku, podnio je jedan pristupnik, dr. sc. Marko Dunđer, izvanredni profesor Odsjeka za Politehniku Filozofskog fakulteta u Rijeci. b) Pristupnik Natječaju izv.prof. dr. sc. Marko Dunđer, na temelju članka 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13), u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika izabran je Odlukom Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti – polja strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike, broj: 640-03/10-01/0748 ur. br.: 355-02-02-10-0002 od 15. rujna 2010. godine. Upisan je u Upisniku znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod brojem 272471.

Page 16: Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena

MIŠLJENJE ODBORA ZA PROVJERU ISPUNJAVANJA UVJETA ZA IZBORE U ZVANJA

U znanstveno-nastavno zvanje može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 6., 7., 8., 9., 17., 19., 27. i 28. Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (pročišćeni tekst, srpanj 2012. godine). Na temelju provjere ispunjenosti nužnih uvjeta Rektorskog zbora propisanih Odlukom o

nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-

nastavna zvanja (NN 106/06), u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja je utvrdilo da pristupnik Natječaja izv.prof. dr. sc. Marko Dunđer ispunjava sljedeće nužne uvjete Rektorskog zbora:

- Uvjete za izbor u znanstvena zvanja koje je utvrdilo Nacionalno vijeće za znanost, propisane u Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, (NN 84/05)

Izv. prof. dr. sc. Marko Dunđer izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika (odluka Matičnog odbora broj 640-03/10-01/0748, od 15. rujna 2010.).

UVJET JE ISPUNJEN

- Opći uvjet (točka I. stavak 2) Rektorskog zbora propisan Odlukom o nužnim uvjetima

za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna

zvanja, (NN 106/06), odnosno da ima pozitivno ocijenjene rezultate jedinstvene sveučilišne studentske ankete

Izv. prof. dr. sc. Marko Dunđer ima pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete (prosječna ocjena nastavnika je iznosila 4,52 u akademskoj godini 2014./2015. (Dokaz: Potvrda o provedenom institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada - ocjena studentske ankete). UVJET JE ISPUNJEN

- Uvjete Rektorskog zbora propisane Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i

stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, (NN 106/06) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i redovitog profesora u trajnom zvanju

U znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« – 123/03., 198/03., 105/04. i 174/04.) uz opće uvjete i sljedeće uvjete: – da je u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujućeg) na nekom visokom učilištu ukupno izvodio nastavu od barem šesto (600) norma sati Od posljednjeg izbora u znanstveno-nastavno zvanje (29.3.2012.), izv. prof. dr. sc. Marko Dunđer je na Filozofskom fakultetu Odsjek za politehniku i Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu izvodio nastavu od ukupno 1324 norma sati:

Page 17: Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena

- Akademska godina 2012./2013. (predmeti Strojarska tehnologija 1, Strojarska tehnologija 2, Kontrola kvalitete i zaštita na radu, Projektiranje tehnoloških procesa, Tehnički sustavi) - 428 norma sati

- Akademska godina 2013./2014. (predmeti Strojarska tehnologija 1, Strojarska tehnologija 2, Kontrola kvalitete i zaštita na radu, Projektiranje tehnoloških procesa, Tehnički sustavi) - 428 norma sati

- Akademska godina 2014./2015. (predmeti Strojarska tehnologija 1, Strojarska tehnologija 2, Kontrola kvalitete i zaštita na radu, Projektiranje tehnoloških procesa, Tehnički sustavi, Zavarivanje, Proizvodni postupci III (dio zavarivanje), Montaža proizvoda i Mehanizacija, automatizacija i robotizacija u zavarivanju) - 468 norma sati.

UVJET JE ISPUNJEN

– da ispunjava četiri (4) od sljedećih osam (8) uvjeta: 1. Da je autor ili koautor dva (2) sveučilišna udžbenika, dvije (2) znanstvene knjige ili dva (2) priručnika, odnosno da je na web stranici visokog učilišta postavio svoja predavanja iz dva (2) kolegija, kao nastavne tekstove koji su pozitivno ocijenjeni od stručnog povjerenstva

Imenovani je 2012. god. objavio sveučilišni udžbenik: Kolumbić, Z., Dunđer, M. Materijali / ISBN: 978-953-6104-85-7, Sveučilište u Rijeci. Rijeka, 2012. Str. 247. Na internetskoj stranici Filozofskog fakulteta u Rijeci, http://www.ffri.uniri.hr, na adresi: https://www.ffri.hr/~mdundjer/Strojarska TehnologijaI , izv. prof. dr. sc. Marko Dunđer postavio je predavanja iz Strojarske tehnologije 1, a na adresi : https://www.ffri.hr/~mdundjer//Strojarska TehnologijaII izv. prof. dr. sc. Marko Dunđer postavio je predavanja iz Strojarske tehnologije 2. Također je na adresi https://www.ffri.hr/~mdundjer/Elementi strojevaI i Elementi strojevaII postavljen e-udžbenik iz Elemenata strojeva I i II.

UVJET JE ISPUNJEN

2. da je pod njegovim mentorstvom obranjeno najmanje deset (10) završnih ili diplomskih radova i da je pri tome objavio barem četiri (4) rada u koautorstvu sa studentom

Završni radovi, diplomski radovi na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom

studiju (ukupno 27 radova) pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer:

1. Marko, Užarević. Projektiranje tehnologije zavarivanja kod izrade kompenzatora HS 3,5/2500/1,6/T/1 / diplomski rad. Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 26.5. 2010., 101 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

2. Mirna, Perović. Zavarivanje polimera / diplomski rad. Rijeka : Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 13.6. 2010., 88 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

3. Davor, Bičvić Praćenje parametara elektrofuzijskog zavarivanja PE-HD cijevi / diplomski rad. Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 9.12. 2010., 64. str. Voditelj: Dunđer, Marko.

4. Hrvoje, Stupnik. Ugradnja instalacije autoplina - alternativna goriva / diplomski rad. Rijeka : Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 30.6. 2011., 105 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

5. Josip, Majić. Projektiranje tehnologije izrade pravokutnog kompenzatora PK 6133/5958/4/T/1 / diplomski rad. Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 20.09. 2011., 84 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

6. Andrea, Bionda, Zavarljivost sitnozrnatog čelika S960QL / diplomski rad. Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 18.09. 2012., 62 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

Page 18: Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena

7. Željko Medved Tehnologija izrade svornjaka prema crtežu broj 002 / diplomski rad Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 6.11. 2013., 65 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

8. Marijan Ivanović. Karakteristike obrade s odvajanjem čestica - bušenje / diplomski rad Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 17.12. 2013., 64 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

9. Dragan Vlajinić. Roboti - programiranje modela robotske ruke programskim jezikom RoboPro / diplomski rad. Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 17.12. 2013., 88 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

10. Tomislav Matić. Projektiranje CNC glodalice / diplomski rad. Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 22.1.2014., 60 str. Voditelj: Marko, Dunđer.

11. Glavak, Vedran. Usporedba rezanja aluminija i čelika vodno-abrazivnim mlazom vode / diplomski rad. Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci. 25.9.2014., 86 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

12. Ribarić, Tihana. Ispitivanje zavarljivosti poboljšanih mikrolegiranih čelika visoke čvrstoće / diplomski rad. Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 25.9.2014., 76 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

13. Bjondić-Tomljenović, Ljubica. Tehnologija rezanja mlazom vode i usporedba sa sličnim postupcima rezanja / diplomski rad. Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 18.12. 2014., 78 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

14. Zoran, Boban. Metode ispitivanja kvalitete zavarenih spojeva / završni rad. Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 1.3. 2011., 44 str. Voditelj: Marko, Dunđer.

15. Andrea, Bionda. Zavarljivost materijala / završni rad. Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 22.3. 2011., 35 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

16. Dejan, Marić. Smanjenje naprezanja vibriranjem u zavarenim spojevima / završni rad. Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 22.3. 2011., 47 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

17. Marin Šporčić. Primjena spajanja materijala lemljenjem / završni rad Rijeka : Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 13.2. 2012., 43 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

18. Tihana Ribarić. Obrada materijala odvajanjem čestica - piljenje / završni rad. Rijeka : Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 17.9. 2012., 33 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

19. Domagoj Bobovec. Alatni materijali za obradu odvajanjem čestica / završni rad. Rijeka : Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 17.9. 2012., 36 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

20. Ante Zeko. Spajanje materijala zavarivanjem -TIG postupak / završni rad. Rijeka: Filozofski

fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 27.9. 2012., 36 str. Voditelj: Dunđer, Marko. 21. Nataša Knežević. Kontrola i osiguranje kvalitete u izradi zavarenih konstrukcija /

završni rad. Rijeka : Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 7.11. 2012., 35 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

22. Momir Gostimir Tehnologija obrade materijala na CNC alatnim strojevima / završni rad Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 16.9. 2013., 37 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

23. Zvonimir Lapov-Padovan. Glavni postupci za zavarivanje Al i Al legura / završni rad Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 16.9. 2013., 30 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

24. Nikola Krnjus. Izrada modela 4D rotirajućih ležajeva postupkom 3D tiskanja / završni rad. Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 25.9. 2013.,

Page 19: Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena

35 str. Voditelj: Dunđer, Marko. 25. Matija Močibob Postupci obrade odvajanjem čestica s jednom oštricom pri izradi

vijka - crtež broj 001 / završni rad. Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 25.9. 2013., 43 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

26. Marko Slijepčević Vodno - abrazivni mlaz za rezanje aluminija / završni rad. Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 17.9. 2014., 37 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

27. Matej Miter Projektiranje i izrada CNC tokarilice / završni rad Rijeka : Filozofski fakultet, Odsjek za Politehniku u Rijeci, 17.9. 2014., 32 str. Voditelj: Dunđer, Marko.

Radovi izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer u koautorstvu sa studentom:

1. Dunđer, M., Ergić, T., Duspara, M., Optimiziranje parametara zavarivanja mikrolegiranih čelika povišene čvrstoće // Zbornik radova Tehnologična primjena postupaka zavarivanja i zavarivanju srodnih tehnika u izradi zavarenih konstrukcija i proizvoda / Samardžić, Ivan ; Klarić, Štefanija ; Despotović, Božo (ur.). Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2007. 179-184 (poster, međunarodna recenzija, objavljeni rad,znanstveni).

2. Dunđer, M., Samardžić, I., Marić, D., Putnik, I. Approach to Weldability Investigation of Quenched and Tempered Steels // 13th International Conference on Production Engineering CIM 2011, Biograd (Hrvatska), 187-192, ISBN 978-953-7689-01-8. (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni)

3. Pavić, J., Dunđer, M., Klarić, Š., Majić, J. Zavarivanje raznorodnih materijala u izradi kompenzatora // 6. Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje “Suvremene tehnologije i postupci pri izradi tlačne opreme, zavarenih metalnih konstrukcija i proizvoda“ str. 9-20, Strojarski fakultet, Slavonski Brod, 2011.(predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

4. Dunđer, M., Bajić, D., Vuherer, T., Samardžić, I., Marić, D. Investigation of weldability of S960QL steel // 14th International Conference on Production Engineering CIM 2013, Biograd (Croatia), 109 -112 (ISBN: 978-953-7689-02-5) (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

5. Samardžić,I., Dunđer,M., Kožul,A. Computer aided welding technology projecting. 7th International conference on production engineering (CIM), Lumbarda (Croatia), 2001., str.V- 69 do V-78., UDK 621(963), 658.52.56(03)., ISBN 953-97181-3-9.

UVJET JE ISPUNJEN

3. da se dokazao kao sposoban mentor/komentor u poslijediplomskom (doktorskom) studiju, što dokazuje objavljivanjem barem dva (2) znanstvena rada u znanstvenom časopisu u koautorstvu sa studentom koji je završio poslijediplomski (doktorski) studij Na poslijediplomskom (doktorskom) studiju izv.prof.dr.sc. Dunđer Marko bio je komentor na doktorskom radu: Duspara, Miroslav. Istraživanje rezljivosti korozijski postojanog čelika AISI 316L mlazom vode / doktorska disertacija. Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 22.10. 2014, 116 str. Voditelj: Stoić, Antun. Komentor: Dunđer, Marko. Radovi za objavu u časopisima su u pripremi.

UVJET NIJE ISPUNJEN

4. da je održao najmanje sedam (7) priopćenja na znanstvenim skupovima od toga najmanje četiri (4) priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima, ili barem jedno pozvano predavanje na međunarodnom znanstvenom skupu

1. Dunđer, M.; Vuherer T.; Samardžić, I. Ispitivanje zavarljivosti simulacijom toplinskog ciklusa zavarivanja // / Prof. dr. sc. Z. Kožuh (ur.). Šibenik :

Page 20: Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena

Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja, 2014. 195-204 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

2. Dunđer, M.; Bajić, D.; Vuherer, T.; Samardžić, I.; Marić, D. Investigation of weldability of S960QL steel // CIM2013 / Abele, Eberhard ; Udiljak, Toma ; Ciglar, Damir (ur.). Zagreb : Croatian Association of Production Engineering, 2013. 109-112 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

3. Dunđer, M., Samardžić, I., Kolumbić, Z., Pranić, A. Ispitivanje zavarljivosti čelika na simulatoru toplinskog ciklusa. 5. Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje “Robotizacija i automatizacija u zavarivanju i ostalim tehnikama“ str. 9-20, Strojarski fakultet , Slavonski Brod, 2009. (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni)

4. Dunđer, M., Ergić, T., Duspara, M. Optimiranje parametara zavarivanja mikrolegiranih čelika povišene čvrstoće. 4. Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje “Tehnologična primjena postupaka zavarivanja i zavarivanju srodnih tehnika u izradi zavarenih konstrukcija i proizvoda“, str. 179-184, Strojarski fakultet , Slavonski Brod, 2007. (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni)

5. Dunđer,M.; Samardžić,I.; Klarić, Š. Cost effective automation of pipe to pipe chamberwelding process in steam boilers production. 10th. International research / expert conference Trends in the development of machinery and associated technology TMT 2006., Lioret de Mar, Barcelona, Spain 2006. pg. 197-200. (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

6. Samardžić, I., Gliha, V. Vuherer, T.; Dunđer, M. “Problematika reparaturnog zavarivanja čelika povišene čvrstoće” Zbornik radova “Zavarivanje u pomorstvu” Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja, Hvar, 2004. str.409-418. (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni).

7. Dunđer,M., Samardžić,I., Kolumbić,Z. Measuring, acquisition and processing main welding parameters by on-line monitoring system. 7th. International research/expert conference Trends in the development of machinery and associated technology TMT 2003., Lioret de Mar, Barcelona, Spain 2003. pg. 129-133. (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

8. Dunđer,M.; Samardžić,I. Monitoring procesa zavarivanja. 5th. International research/expert conference Trends in the development of machinery and associated technology TMT 2000., Zenica , BiH 2000. pg. 222-229. (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni).

UVJET JE ISPUNJEN

5. da je bio najmanje četiri godine član uređivačkog odbora znanstvenog časopisa ili da je bio urednik najmanje dvaju zbornika radova sa znanstvenih skupova ili zbirnih znanstvenih knjiga; Izv. prof. dr. sc. Marko Dunđer je član uređivačkog odbora časopisa „Tehnički glasnik“ (izdavač Sveučilište Sjever u Varaždinu) od 2013. godine.

UVJET NIJE ISPUNJEN

6. da je recenzirao barem deset članaka u znanstvenim časopisima ili zbornicima radova sa znanstvenih skupova; Izv. prof. dr. sc. Marko Dunđer je recenzirao ukupno 32 članka:

- 6 članaka u časopisu Metalurgija

Page 21: Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena

- 6 članka u časopisu Strojarstvo - 5 članka u časopisu Tehnički vjesnik - 3 članka u časopisu Zavarivanje - 7 članka u Zborniku radova 4. Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje

SBZ 2007 “Tehnologična primjena postupaka zavarivanja i zavarivanju srodnih tehnika u izradi zavarenih konstrukcija i proizvoda”, Slavonski Brod, 14.-16.11.2007.

- 3 članka u Zborniku radova 5. Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje SBZ 2009 “Robotizacija i automatizacija u zavarivanju i ostalim tehnikama”, Slavonski Brod, 11.-13.11.2009.

- 2 članka u Zborniku radova 6. Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje SBZ 2011 “Suvremene tehnologije i postupci pri izradbi tlačne opreme, zavarenih metalnih konstrukcija i proizvoda ”, Slavonski Brod, 26.-28.10.2011.

UVJET JE ISPUNJEN

7. da je vodio najmanje jedan znanstveno-istraživački projekt ili sudjelovao u barem jednom međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu; Izv. prof. dr. sc. Marko Dunđer je sudjelovao na međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu u okviru znanstvene suradnje Slovenije i BiH „Studij vijeka trajanja oštećenih zavarenih konstrukcija - mogućnost popravke i korištenja”. Voditelj projekta prof.dr.sc.Vladimir Gliha. Trajanje projekta 2002 - 2003. godina.

UVJET JE ISPUNJEN

8. da je kao gostujući profesor ili znanstvenik boravio ukupno dvije godine na uglednim inozemnim sveučilištima ili institutima, te održao pozvana predavanja.

UVJET NIJE ISPUNJEN

U reizboru u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje) pristupnik treba ispuniti šest (6) od dvanaest (12) uvjeta, od kojih su osam navedeni za redovitog profesora, te prošireni još sljedećim uvjetima: 1. da je bio pozvani predavač na barem dva međunarodna znanstvena skupa. Pozvana predavanja:

1. Aračić, S.; Samardžić, I.; Dunđer, M. Analiza korozijskih oštećenja čeličnih plinovoda u agresivnom mediju // PLIN 2014 / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Somolanji, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.). Osijek : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2014. 9-18 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

2. Vuherer, T.; Gerjevič, B.; Milović, Lj.; Dunđer, M.; Samarđžić, I. Properties of butt weld joint made on corrosion resistant stainles steel 316 L // 7. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje SBZ 2013 "Suvremeni proizvodni postupci, oprema i materiali za zavarene konstrukcije i proizvode" : zbornik radova = 7. International scientific-professional conference SBZ 2013 "Contemporary production processes, equipment and materials for welded constructions and products" : conference proceedings / Samardžić, Ivan ; Despotović, Božo (ur.). Slavonski Brod : Strojarski fakultet, 2013. 11-18 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad, znanstveni).

Page 22: Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena

3. Vuherer, T.; Gliha, V.; Milović, Lj.; Dunđer, M.; Samardžić, I. Instruction of welding and review of steels for power plant equipment and possibility of using HAZ simulation in order improve weld joint quality // 6. međunarodno

znanstveno-stručno savjetovanje (SBZ 2011) - Suvremene tehnologije i postupci pri izradi tlačne opreme, zavarenih metalnih konstrukcija i proizvoda : zbornik radova = The 6th International scientific-professional conference SBW 2011 - Modern technologies and processes in production of pressure equipment, welded metal constructions and products : Conference proceedings / Samardžić, Ivan ; Despotović, Božo(ur.). Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2011. 1-13 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

4. Samardžić, I.; Despotović, B.; Dunđer, M.; Šimunović, K. Modern materials and welding processes in steam- boilers production // Summaries of abstracts from 11th

International Symposium of Croatian Metallurgical Society "Materials and

Metallurgy", tiskano u Metalurgija 53(2014)3, 421 / Mamuzić, Ilija (ur.). - Zagreb :

Hrvatsko metalurško društvo , 2014. 399-400. / Mamuzić, Ilija (ur.). Zagreb : Hrvatsko metalurško društvo, 2014. 399-400 (plenarno predavanje, međunarodna recenzija, znanstveni).

5. Samardžić, I.; Stoić, A.; Kozak, D.; Kladarić, I.; Dunđer, M. Application of Weld Thermal Cycle Simulator in Manufacturing Engineering // ICMEM 2012 / Hloch, Sergej ; Husar, Jozef ; Knapčikova, Lucia ; Lazar, Ivan (ur.). Prešov : Faculty of Manufacturing Technologies technical university of Košice with seat in Prešov, 2012. 1-5 (plenarno predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

6. Samardžić, I.; Stoić, A.; Kladarić, I.; Dunđer, M. Modern materials and technologies in steam boiler power plant production // Proceedings of the 2ND

International scientific and expert conference TEAM 2010 / Árpád, Ferencz ; József, Klebniczki ; Sarolta, Csabai ; Judit, Pető ; Csaba, Fábián (ur.). Kecskemét : Kecskemét college, 2010. 42-48 (plenarno predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

UVJET ISPUNJEN

2. da je bio recenzent (izvjestitelj) za barem dva studijska programa, ili barem dva sveučilišna udžbenika ili znanstvene knjige Izv. prof. dr. sc. Marko Dunđer je recenzirao udžbenike:

- Živko Kondić, Ivan Samardžić, Leon Maglić i Ante Čikić, Pouzdanost industrijskih postrojenja, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, 2011.

- Ante Čikić, Živko Kondić, Osnove mehaničkih operacija, Visoka tehnička škola u Bjelovaru, Bjelovar, 2012.

- Kazafer Bećić, Spajanje materijala lemljenjem, Mašinski fakultet Tuzla, Tuzla, 2013.

UVJET JE ISPUNJEN

3. da je obnašao čelnu dužnost u strukovnoj asocijaciji iz svojeg znanstvenog područja, ili čelnu dužnost na visokom učilištu ili u široj akademskoj zajednici Izv. prof. dr. sc. Marko Dunđer obavlja dužnost pročelnika Odsjeka za Politehniku na Filozofskom fakultetu u Rijeci, treći mandat (2010-2012.; 2012-2014.; 2014. -).

UVJET JE ISPUNJEN

4. da je dobio istaknutu domaću ili međunarodnu nagradu za svoj znanstveni ili nastavni rad. Povodom 10. godišnjice Hrvatske udruge proizvodnog strojarstva 2005. godine, izv. prof. dr. sc. Marko Dunđer, dobio je Plaketu i zlatnu medalju Hrvatske udruge proizvodnog strojarstva.

Page 23: Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena

UVJET JE ISPUNJEN

NAPOMENA: Od ukupno 12 uvjeta za izbor u redovitog profesora u trajnom zvanju (8 uvjeta za redovitog profesora + 4 uvjeta za reizbor u trajno zvanje), pristupnik izv. prof. dr. sc. Marko Dunđer ispunjava 9 uvjeta (potrebno je minimalno 6), od toga 5 uvjeta za redovitog profesora (potrebno je minimalno 4) i 4 uvjeta za redovitog profesora u trajnom zvanju. ZAKLJUČAK ODBORA ZA PROVJERU ISPUNJAVANJA UVJETA ZA IZBORE U ZVANJA Slijedom navedenog mišljenja, Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja je utvrdio da pristupnik izv.prof. dr. sc. Marko Dunđer ispunjava uvjete Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstveno polje strojarstvo na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja predlaže Fakultetskom vijeću da se izv.prof. dr. sc. Marko Dunđer izabere u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu.

Page 24: Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU Slavonski Brod, Trg Ivane Brlić-Mažuranić 2 KLASA: 640-03/15-02/01 URBROJ: 2178/01-21-02-15-06 Slavonski Brod, 18. lipnja 2015.

Na temelju članka 92. stavka 3. i članka 93. stavka 2. podstavka 3. tečlanka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13), članaka 19. i36. Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta (pročišćeni tekst) Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 10. srpnja 2012. godine te Vjerodostojnog tumačenja Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora u naslovna zvanja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 14. veljače 2005. godine i sukladno članku 46. Statuta Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, a na temelju pozitivnog izvješća Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja o ispunjavanju uvjeta za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora od 18.lipnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu (u daljnjem tekstu: Fakultetsko vijeće) na 12. redovitoj sjednici u akademskoj 2014./2015. godini, održanoj 18. lipnja 2015. godine, pod točkom 5. dnevnog reda donijelo je sljedeću

O D L U K U 1. Izv. prof. dr. sc. Marko Dunđer bira se u naslovno znanstveno-nastavno zvanje

redovitog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo, znanstvena grana proizvodno strojarstvo, na Zavodu za proizvodno strojarstvo Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

2. Redoviti profesor iz točke 1. ove Odluke bira se u skladu s člankom 102. stavkom 1. i 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13).

3. Ova Odluka stupa na snagu nakon potvrde izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora od strane Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sukladno članku 93. stavku 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13).

Obrazloženje

Izv. prof. dr. sc. Marko Dunđer podnio je Fakultetskom vijeću Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, putem Zavoda za proizvodno strojarstvo, Zahtjev za pokretanje postupka izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora prije isteka roka od pet godina. Fakultetsko vijeće Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu na 7. sjednici održanoj 9. travnja 2015. godine imenovalo je Stručno povjerenstvo za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta iz članka 48. stavka 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 94/13), u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Samardžić – predsjednik Povjerenstva; prof. dr. sc. Zvonimir Kolumbić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci – član Povjerenstva i prof. dr. sc. Antun Stoić – član Povjerenstva. Stručno povjerenstvo podnijelo je Izvješće Fakultetskom vijeću 20. travnja 2015. godine u kojem je utvrdilo da je naslovni izv.

Page 25: Izv. prof. dr. sc. Marka Dunđer Životopis, znanstvena

prof. dr. sc. Marko Dunđer izabran u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora 29. ožujka 2012. godine, te je ispunio minimalni uvjet od tri godine u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora iz stavka 48. stavka 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 94/13) za pokretanje postupka izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora prije isteka roka od pet godina. Fakultetsko vijeće Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu na 9. sjednici održanoj 8. svibnja 2015. godine prihvatilo je Izvješće Stručnog povjerenstva i donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo, znanstvena grana proizvodno strojarstvo, na Zavodu za proizvodno strojarstvo. Natječaj je objavljen u dnevnom tisku "Glas Slavonije", Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Euraxess Jobs Portalu i Internet stranici Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu 13. svibnja 2015. te Narodnim novinama br. 53/15 od 15. svibnja 2015., za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo, znanstvena grana proizvodno strojarstvo, prijavu je u otvorenom roku podnio samo pristupnik, izv. prof. dr. sc. Marko Dunđer, naslovni izvanredni profesor Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu u sastavu: prof. dr. sc. Antun Stoić, predsjednik Povjerenstva i članovi prof. dr. sc. Željko Ivandić, prof. dr. sc. Goran Šimunović, prof. dr. sc. Ivica Kladarić, prof. dr. sc. Pero Raos i prof. dr. sc. Marija Živić, utvrdilo je da pristupnik Natječaja ima proveden izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik. Matični odbor za područje Tehničkih znanosti, polje strojarstvo donio je 15. rujna 2010. godine Odluku o izboru izv. prof. dr. sc. Marka Dunđera u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstvenom polju strojarstvo. Na temelju Izvoda iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, utvrđeno je da je izv. prof. dr. sc. Marko Dunđer upisan u Upisnik u znanstvenom zvanju znanstvenog savjetnika. Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja utvrdio je da izv. prof. dr. sc. Marko Dunđer ima pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete. U daljnjem postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbore u zvanja Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu dostavilo je pozitivno Izvješće o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora s prijedlogom izbora izv. prof. dr. sc. Marka Dunđera u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. Slijedom navedenog, Fakultetsko vijeće je utvrdilo da izv. prof. dr. sc. Marko Dunđer ispunjava uvjete za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, stoga je odlučilo kao u izreci.

Dostavljeno: 1. Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Zagreb 3. Prof. dr. sc. Marko Dunđer 4. Pismohrana Fakultetskog vijeća Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu 5. Pismohrana Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu