of 36 /36
1 Izv. prof. dr. sc. Neven Henigsberg Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost Najznačjajniji podaci: Izvanredni profesor u naslovnom zvanju, Medicinski fakultet Osijek, SveučilišteJosipa Jurja Strossmayera u Osijeku Izvanredni profesor, Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Voditelj Odsjeka za neuropsihofarmakologiju i farmakologiju ponašanja, Hrvatski institut za istraživanje mozga, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Voditelj Odsjeka za razvojnu kognitivnu neuroznanost, Hrvatski institut za istraživanje mozga, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu e-mail: [email protected] Datum i mjesto rođenja: 27. ožujka 1963., Zagreb Obrazovanje 2008. Uža specijalnost iz biološke psihijatrije 1997. Specijalist psihijatar 1994. 1997. Specijalizacija iz psihijatrije 1993. 1995. Međunarodni poslijediplomski studij “Škola za poslovno upravljanje”, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1989. 1991. Poslijediplomski studij “Zdravstveni informacijski sistemi”, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1987. Doktor medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1982. 1987. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Znanstveno napredovanje i zvanja 2012. Znanstveni savjetnik, Nacionalno vijeće za znanost RH – Matični odbor za područje biomedicine i zdravstva 2011. Izvanredni profesor, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2009. Izvanredni profesor u naslovnom zvanju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku 2008. Viši znanstveni suradnik, Nacionalno vijeće za znanost RH – Matični odbor za područje biomedicine i zdravstva 2006. Docent u redovitom zvanju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2003. Naslovni docent, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Izv. prof. dr. sc. Neven Henigsberg1 Izv. prof. dr. sc. Neven Henigsberg Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost Najznačjajniji podaci: Izvanredni profesor u naslovnom

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Izv. prof. dr. sc. Neven Henigsberg1 Izv. prof. dr. sc. Neven Henigsberg Životopis, znanstvena,...

 • 1

  Izv. prof. dr. sc. Neven Henigsberg

  Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

  Najznačjajniji podaci: Izvanredni profesor u naslovnom zvanju, Medicinski fakultet

  Osijek, SveučilišteJosipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  Izvanredni profesor, Katedra za psihijatriju i psihološku

  medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

  Voditelj Odsjeka za neuropsihofarmakologiju i farmakologiju

  ponašanja, Hrvatski institut za istraživanje mozga, Medicinski

  fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  Voditelj Odsjeka za razvojnu kognitivnu neuroznanost, Hrvatski

  institut za istraživanje mozga, Medicinski fakultet Sveučilišta u

  Zagrebu

  e-mail: [email protected]

  Datum i mjesto

  rođenja:

  27. ožujka 1963., Zagreb

  Obrazovanje

  2008. Uža specijalnost iz biološke psihijatrije

  1997. Specijalist psihijatar

  1994. – 1997. Specijalizacija iz psihijatrije

  1993. – 1995. Međunarodni poslijediplomski studij “Škola za poslovno

  upravljanje”, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  1989. – 1991. Poslijediplomski studij “Zdravstveni informacijski sistemi”,

  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  1987. Doktor medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  1982. – 1987. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  Znanstveno napredovanje i zvanja

  2012. Znanstveni savjetnik, Nacionalno vijeće za znanost RH –

  Matični odbor za područje biomedicine i zdravstva

  2011. Izvanredni profesor, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  2009. Izvanredni profesor u naslovnom zvanju, Medicinski fakultet

  Sveučilišta u Osijeku

  2008. Viši znanstveni suradnik, Nacionalno vijeće za znanost RH –

  Matični odbor za područje biomedicine i zdravstva

  2006. Docent u redovitom zvanju, Medicinski fakultet Sveučilišta u

  Zagrebu

  2003. Naslovni docent, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku

 • 2

  2003. Magistar ekonomskih znanosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta

  u Zagrebu

  2002. Viši asistent, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  2000. Doktor medicinskih znanosti

  1997. Asistent, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  1994. Magistar znanosti, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  Zaposlenja

  2011. - Izvanredni profesor u redovitom zvanju na Katedri za

  psihijatriju i psihološku medicinu, Medicinski fakultet

  Sveučilišta u Zagrebu, s radnim mjestom na Klinici za opću i

  forenzičku psihijatriju i kliničku psihofiziologiju Psihijatrijske

  bolnice Vrapče

  2006. – 2011.

  Docent u redovitom zvanju na Katedri za psihijatriju i

  psihološku medicinu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

  s radnim mjestom na Klinici za opću i forenzičku psihijatriju i

  kliničku psihofiziologiju Psihijatrijske bolnice Vrapče

  1998. – 2006. Assistent/ viši asistent u redovitom zvanju na Katedri za

  psihijatriju i psihološku medicinu, Medicinski fakultet

  Sveučilišta u Zagrebu, s radnim mjestom na Klinici za opću i

  forenzičku psihijatriju i kliničku psihofiziologiju Psihijatrijske

  bolnice Vrapče

  1993. – 1997. Liječnik na specijalizaciji iz psihijatrije, Klinika za dijabetes,

  endokrinologiju i bolesti metabolizma “Vuk Vrhovec”

  Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

  1989. – 1993. Liječnik opće prakse, Dom zdravlja Maksimir, Zagreb

  1987. – 1989. Stručni suradnik, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”,

  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  Nastavna djelatnost

  Diplomska nastava

  a) Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  PSIHIJATRIJA – sudjelovanje u provođenju dodiplomske i poslijediplomske

  nastave iz psihijatrije od 2003. godine u zvanju naslovnog docenta, a od 2009.

  godine u zvanju naslovnog izvanrednog profesora.

  RATNA MEDICINA - sudjelovanje u provođenju dodiplomske nastave iz

  predmeta Ratna medicina u razdoblju od 1996. do 2000. godine u zvanju

  stručnog suradnika.

  b) Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  PSIHIJATRIJA – sudjelovanje u provođenju dodiplomske nastave iz

  psihijatrije od 1997. godine, od 1998. godine u zvanju asistenta, od 2002.

 • 3

  godine u zvanju višeg asistenta, od 2006. godine u zvanju docenta, a od 2011.

  godine u zvanju izvanrednog profesora

  MEDICINSKA ETIKA – sudjelovanje u provođenju izbornog predmeta za

  studij medicine na engleskom jeziku od 2010. godine u zvanju docenta, a od

  2011. godine u zvanju izvanrednog profesora

  OVISNOSTI – sudjelovanje u provođenju izbornog predmeta za studij

  medicine na engleskom jeziku od 2010. godine u zvanju docenta, a od 2011.

  godine u zvanju izvanrednog profesora

  STRES I MOZAK – sudjelovanje u provođenju izbornog predmeta od 2008.

  godine u zvanju docenta, a od 2011. godine u zvanju izvanrednog profesora

  RATNA MEDICINA (međukatedarski predmet) – sudjelovanje u provođenju

  dodiplomske nastave iz ovog predmeta od 1996. godine u zvanju asistenta, do

  ukidanja predmeta

  RACIONALNA PRIMJENA LIJEKOVA (međukatedarski predmet) –

  sudjelovanje u provođenju dodiplomske nastave od 2002. godine u zvanju

  višeg asistenta, od 2006. godine u zvanju docenta, a od 2011. godine u zvanju

  izvanrednog profesora

  c) Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  Sudjelovanje u provođenju dodiplomske nastave iz predmeta Opća

  psihopatologija od 1998. godine. Od 1998. godine u zvanju asistenta, od 2002.

  godine u zvanju višeg asistenta, od 2006. godine u zvanju docenta, a od 2011.

  godine u zvanju izvanrednog profesora.

  Od 2011. godine voditelj obveznog predmeta Psihopatologija.

  d) Filozofski fakulet Sveučilišta u Zagrebu

  Sudjelovanje u provođenju dodiplomske nastave iz predmeta Opća

  psihopatologija od 1999. do 2005. godine. Od 1999. godine u zvanju asistenta,

  od 2002. – 2005. godine u zvanju višeg asistenta.

  e) Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

  Sudjelovanje u provođenju dodiplomske nastave iz predmeta Ratna medicina

  od 1997. do 2001. godine (gostujući suradnik)

  Poslijediplomska nastava

  a) Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku

  NEUROBIOLOGIJA LIJEČENJA PSIHIČKIH POREMEĆAJA I

  ISTRAŽIVANJA PSIHOFARMAKA – voditelj kolegija unutar izbornog

  modula Neuroznanost na poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i

  zdravstvo, od 2010. godine u zvanju naslovnog izvanrednog profesora

 • 4

  KLASIFIKACIJA I DIJAGNOSTIKA PSIHIČKIH POREMEĆAJA –

  sudjelovanje u provođenju kolegija unutar izbornog modula Neuroznanost na

  poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo, od 2008.

  godine u zvanju 2003. godine u zvanju naslovnog docenta, a od 2009. godine u

  zvanju naslovnog izvanrednog profesora

  b) Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  NEUROBIOLOGIJA LIJEČENJA PSIHIJATRIJSKIH POREMEĆAJA –

  nositelj predmeta na poslijediplomskom znanstvenom studiju Neuroznanost, od

  2008. godine u zvanju docenta, a od 2011. godine u zvanju izvanrednog

  profesora

  PSIHIJATRIJSKA FARMAKOGENOMIKA – nositelj predmeta na

  poslijediplomskom znanstvenom studiju Neuroznanost, od 2008. godine u

  zvanju docenta, a od 2011. godine u zvanju izvanrednog profesora

  MENADŽMENT U ZDRAVSTVU – sudjelovanje u provođeju nastave

  predmeta Alokacija resursa zdravstvenog sustava – farmaceutski sektor, u

  sklopu kolegija Farmaceutski menadžment, od 2006. godine u zvanju docenta,

  a od 2011. godine u zvanju izvanrednog profesora

  METODE ISPITIVANJA PSIHOLOŠKIH FUNKCIJA I PONAŠANJA –

  sudjelovanje u provođenju predmeta znanstvenog poslijediplomskog studija, od

  2007. godine u zvanju docenta, a od 2011. godine u zvanju izvanrednog

  profesora

  Sveučilište u Zagrebu – interdisciplinarni poslijediplomski studiji

  JEZIČNA KOMUNIKACIJA I KOGNITIVNA NEUROZNANOST –

  sudjelovanje u provođenju nastave interdisciplinarnog poslijediplomskog

  studija u kolegiju Lijekovi i mozak, od 2009. godine u zvanju docenta, a od

  2011. godine u zvanju izvanrednog profesora

  UPRAVLJANJE KRIZAMA – sudjelovanje u provođenju nastave

  interdisciplinarnog poslijediplomskog studija u kolegiju Zdravstvena zaštita u

  kriznim stanjima od 2013. godine u zvanju izvanrednog profesora;

  Nositelj kolegija Zdravstvena zaštita u kriznim stanjima na interdisciplinarnom

  poslijediplomskom studiju Upravljanje krizama.

  c) Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

  KLINIČKA FARMAKOLOGIJA – sudjelovanje u provođenju predmeta

  unutar modula Farmakologija, od 2008. godine na doktorskom studiju

  Biomedicina u zvanju docenta, a od 2011. godine u zvanju izvanrednog

  profesora (gostujući nastavnik)

 • 5

  Nastavni tekstovi

  a) uredništvo sveučilišnih udžbenika

  Lončar M, Henigsberg N. (urednici). Psihičke posljedice traume. Zagreb: Medicinska naklada

  – Zagreb, 2007: 1-207, ISBN 978-953-176-355-4 (namjena: poslijediplomska nastava)

  b) nastavni tekstovi u sveučilišnim udžbenicima

  Henigsberg N. Farmakoterapija depresivnog poremećaja. U: Francetić I i Vitezić D (urednici).

  Klinička farmakologija. Zagreb: Medicinska naklada, 2014: 441-449, ISBN: 978-953-176-

  626-5(namjena: dodiplomska i poslijediplomska nastava)

  Henigsberg N, Folnegović-Šmalc V., Kalember P, Lončar M. PTSP i genetika. U: Lončar M,

  Henigsberg N., urednici. Psihičke posljedice traume. Zagreb: Medicinska naklada – Zagreb,

  2007: 55-58, ISBN 978-953-176-355-4 (namjena: poslijediplomska nastava)

  Folnegović-Šmalc V, Henigsberg N, Mimica N. Psihijatrijska genetika. U: Hotujac LJ,

  urednik. Psihijatrija. Zagreb: Medicinska naklada, 2006:97-99, ISBN 953-176-322-4

  (namjena: dodiplomska nastava)

  Folnegović-Šmalc V, Mimica N., Henigsberg N, Psihijatrijska epidemiologija. U: Hotujac LJ,

  urednik. Psihijatrija. Zagreb: Medicinska naklada, 2006:97-99, ISBN 953-176-322-4

  (namjena: dodiplomska nastava)

  Mimica N, Folnegović-Šmalc V, Henigsberg N. Mjerni instrumenti u psihijatriji. U: Hotujac

  LJ, urednik. Psihijatrija. Zagreb: Medicinska naklada, 2006:64-68, ISBN 953-176-322-4

  (namjena: dodiplomska nastava)

  Folnegović-Šmalc V, Mimica N, Henigsberg N. Klasifikacijske i dijagnostičke ocjenske

  skale. U: Gregurek R, Folnegović-Šmalc V. (urednici) Metode ispitivanja psiholoških

  funkcija i ponašanja. Zagreb: Medicinska naklada. 2002: 26-30 (namjena: poslijediplomska

  nastava)

  Folnegović-Šmalc V, Henigsberg N, Kocijan-Hercigonja D. Neurobiologija kod poremećaja

  raspoloženja. U: Kocijan-Hercigonja D, urednik. Biološke osnove i terapija ponašanja.

  Zagreb: Školska knjiga, 2006:163-173. ISBN 953-0-31573-2 (namjena: dodiplomska nastava)

  Folnegović-Šmalc V, Henigsberg N. Neurobiologija shizofrenije. U: Kocijan-Hercigonja D,

  urednik. Biološke osnove i terapija ponašanja. Zagreb: Školska knjiga, 2006: 173-185. ISBN

  953-0-31573-2 (namjena: dodiplomska nastava)

  Folnegović-Šmalc V, Folnegović-Grošić P, Henigsberg N, Lončar M. Farmakoterapija osoba

  osobljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja. U: Lončar M, Henigsberg N., urednici.

  Psihičke posljedice traume. Zagreb: Medicinska naklada – Zagreb, 2007: 182-189, ISBN 978-

  953-176-355-4 (namjena: poslijediplomska nastava)

  c) nastavni tekstovi u knjigama izdanim u inozemstvu

 • 6

  Henigsberg N, Kovačić Z, Kalember P. Pharmacotherapy of suicidal PTSD patients. U:

  Wiederhold BK (urednik). Lowering suicide risk in returning troops – wounds of war.

  Amsterdam: IOS Press. 2008: 131-135 – ISBN 978-1-58603-889-2 i 978-1-60750-353-8

  (namjena: trajna edukacija NATO)

  Henigsberg N. Pharmacotherapy research in posttraumatic stress disorder. U: Roy MJ

  (urednik). Novel approaches to the diagnosis and treatment of posttraumatic stress disorder.

  Amsterdam: IOS Press. 2006: 101-110 – ISBN1-58603-590-8 (namjena: trajna edukacija

  NATO)

  d) nastavni tekstovi u drugim publikacijama

  Deželić Gj, Kern J, Božikov J, Henigsberg N. Upravljanje zdravstvenim informacijama u

  ratnim uvjetima. U: Budak A, Kovačić L, urednici. Javno zdravstvo u ratu. Priručnik za

  liječnike i zdravstvene djelatnike. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola

  narodnog zdravlja "Andrija Štampar", 1991:17-20 (namjena: trajna edukacija)

  Reiner Ž, Henigsberg N. Telemedicina u hrvatskom zdravstvu - polazišta. U: Richter B.

  (urednik) Telemedicina u Hrvatskoj. Zagreb: Akademija medicinskih znanosti Hrvatske.

  1998: 19-29 (namjena: trajna edukacija)

  Folnegović-Šmalc V, Bajs Bjegović M, Ivezić S, Henigsberg N, Jelačić P, Makarić G,

  Mimica N, Uzun S. Informed consent in clinical psychiatric research in Croatia. U:

  International symposium on biomedical ethics - Informed consent in European reality.

  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Akademie für ethik in der Medizin, Hrvatski

  liječnički zbor, 1999, p. 71-72 (namjena: trajna edukacija)

  Folnegović-Šmalc V, Mandić N, Mimica N, Henigsberg N. Epidemiologija posttraumatskog

  stresnog poremećaja kod nas i u svijetu. U: Dijagnostički i terapijski algoritam PTSP-a –

  priručnik za praćenje seminara. Zagreb. 1999 (namjena: trajna edukacija)

  Folnegović-Šmalc V, Henigsberg N, Mimica N. Etiologija i klasifikacija posttraumatskog

  stresnog poremećaja i ostalih posljedica psihotraume. U: Medicinski fakultet Sveučilišta u

  Zagrebu i Ministarstvo hrvatskih branitelja: Suvremeni dijagnostički i terapijski postupci u

  liječenju posttraumatskog stresnog poremećaja. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u

  Zagrebu, 2000 (namjena: poslijediplomski tečaj I. kategorije)

  Henigsberg N., Folnegović-Šmalc V. Mimica N, Erdeljić V. Epidemiologija posttraumatskog

  stresnog poremećaja. U: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstvo hrvatskih

  branitelja: Suvremeni dijagnostički i terapijski postupci u liječenju posttraumatskog stresnog

  poremećaja. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2000 (namjena:

  poslijediplomski tečaj I. kategorije)

  Mimica N, Folnegović-Šmalc V, Henigsberg N. Ocjenske i samoocjenske ljestvice u

  dijagnozi i praćenju tijeka bolesti oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja. U:

  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstvo hrvatskih branitelja: Suvremeni

  dijagnostički i terapijski postupci u liječenju posttraumatskog stresnog poremećaja. Zagreb:

  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2000 (namjena: poslijediplomski tečaj I.

  kategorije)

 • 7

  Mentorstva

  Doktorske disertacije

  Dijanić Plašć, Ivana. Ljutnja u odrasle djece poginulih branitelja /doktorska disertacija.

  Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011, 131 str.

  Kovačić, Zrnka. Polimorfna regija vezana za gen serotoninskog transportera u bolesnika s

  posttraumatskim stresnim poremećajem / doktorska disertacija.Zagreb : Medicinski fakultet

  Sveučilišta u Zagrebu, 2010, 170 str.

  Lončar, Mladen. Dugoročne psihofizičke posljedice zatočeništva na mortalitet bivših

  logoraša / doktorska disertacija. Zagreb : Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009.,

  154 str.

  Grošić, Vladimir.Terapijski odgovor i promjena koncentracije N-acetil aspartata u liječenju

  shizofrenije novim antipsihoticima/doktorska disertacija Zagreb: Medicinski fakultet

  Sveučilišta u Zagrebu, 2014, 130 str.

  Bajs Janović, Maja. Povezanost promjene gama-aminomaslacne kiseline mjerene

  spektroskopijom putem magnetske rezonancije s obiljezjima klinicke slike i terapijskog

  odgovora u depresivnom poremecaju/ doktorska disertacija. Zagreb: Medicinski fakultet

  Sveučilišta u Zagrebu, 2014., 169 str.

  Magistarski radovi

  Majdančić, Željko. Genetska anticipacija u dijagnostičkim kategorijama shizofrenije. /

  magistarski rad. Zagreb : Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2005., 104 str.

  Diplomski radovi

  Rak, Benedict. Javnozdravstveno značenje depresivnog poremećaja/diplomski rad.

  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014. 37 str., mentor

  Caren, Tamara. Percepcija kliničkih ispitivanja u javnosti / završni rad – diplomski rad.

  Zagreb : Zdravstveno Veleučilište, 06.12. 2013, 35 str., mentor

  Melada, Anja. Istraživanja psihijatrijskih poremećaja spektroskopijom putem magnetske

  rezonancije/ diplomski rad/ integralni studij medicine. Medicinski fakultet Sveučilišta u

  Zagrebu, 2011. 38 str., mentor

  Bačani, Suzana. Prevencija suicida kod bolesnika s psihijatrijskim poremećajima/ diplomski

  rad. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. 30 str., mentor

  Prlić, Klaudija. Terapijske mogućnosti u liječenju poremećaja ličnosti/ diplomski rad.

  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. 35 str., mentor

  Sabo, Tamara. Farmakoterapija depresije/ diplomski rad. Medicinski fakultet Sveučilišta u

  Zagrebu, 2011. 25 str., mentor

  http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=495913http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=495913http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=408691http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=408691http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=221743

 • 8

  Marčelja, Vlatka. Uloga socijalnog pedagoga u konzilijarnoj terapiji osoba s PTSP-om/

  diplomski rad. Zagreb, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. 56

  str., mentor

  Ostala nastavna djelatnost

  2013. – Član Savjeta Sveučilišta u Zagrebu za utemeljenje NATO centra izvrsnosti u RH

  2013. – Izabrani član Fakultetskog vijeća iz redova izvanrednih profesora, Medicinski fakultet

  Sveučilišta u Zagrebu

  2012. – Sudjelovanje u osnivanju Odsjeka za razvojnu kognitivnu neuroznanost Hrvatskog

  instituta za istraživanje mozga, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  2011. – Sudjelovanje u ustrojavanju interdisciplinarnog Sveučilišnog studija Upravljanje

  krizama, Sveučilište u Zagrebu

  2004. – Sudjelovanje u osnivanju Odsjeka za neuropsihofarmakologiju i farmakologiju

  ponašanja, Hrvatski institut za istraživanje mozga, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  2001. – Sudjelovanje u osnivanju odjela za klinička istraživanja, poliklinika “Neuron” pri

  Centru za klničku primjenu neuroznanosti Hrvatskog instituta za istraživanje mozga,

  Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

  1996. - Sudjelovanje u osnivanju i organizaciji provođenja nastave iz međukatedarskog

  predmeta Ratna medicina na medicinskim fakultetima u Zagrebu, Osijeku i Splitu.

  Znanstvena aktivnost

  Međunarodni znanstveni projekti

  2007. – 2010. Neuroimaging, neurogenomics and pharmacogenomics of the

  frontal lobe connectivity: normal development and

  abnormalities in developmental cognitive disorders, projekt u

  sklopu UKF programa, u suradni sa School of Medicine,

  Yale i McGill University, istraživač

  2005. – 2009. Član odbora za upravljanje projektom; “Electronic Neuronal

  Oscillations and Cognition (ENOC)”; COST projekt B27

  2004. – 2008. Glavni istraživač u RH, «Genomic based therapies for

  depression (GENDEP)», znanstveni program financiran od

  Europske Komisije u sklopu 6. okvirnog programa (glavni

  koordinator: London Institute of Psychiatry, King’s College,

  London)

  1996.-1999. Istraživač, «Development of antemortal database for

  identification of war victims», Smitsonian Institution i

  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; projekt odobren

  od Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike RH i US-

  Croatian Joint Board

  Znanstveni projekti odobreni od Ministarstva znanosti

  RH

 • 9

  2006.- 2014. "1H-MRS promjene u predviđanju terapijskog odgovora,

  relapsa i povrata depresije", glavni istraživač

  2002.- 2006. “Prediktivna uloga genetskog čimbenika na terapijski ishod u

  liječenju psihoza”, glavni istraživač

  2002.- 2006. “Jesu li funkcionalne psihoze nozološki entitet”, istraživač

  2002.-2005. “Učinkovitost ratnog zdravstva”, istraživač

  1996.- 2000. “Istraživanje učinaka privatizacije u sustavu zdravstvene

  zaštite”, istraživač

  1996.- 2002. “Funkcionalne psihoze kao nozološki entitet”, istraživač

  1996.-2000. “Analiza učinkovitosti ratnog zdravstva”, istraživač

  Znanstveni projekti odobreni od Sveučilišta u Zagrebu

  2013.-2014.

  „Longitudinalno praćenje 1-H MRS promjena kao prediktora

  terapijskog odgovora, relapsa i povrata depresije“, glavni

  istraživač

  Stručna aktivnost

  Međunarodne stručne aktivnosti i stručne aktivnosti u

  suradnji s međunarodnim organizacijama

  2012. – 2013. Voditelj programa s područja mentalnog zdravlja u sklopu

  dvogodišnjeg (2010.-2011.) ugovora o suradnji između

  Svjetske zdravstvene organizacija i Republike Hrvatske

  2010. – 2011. Voditelj programa s područja mentalnog zdravlja u sklopu

  dvogodišnjeg (2010.-2011.) ugovora o suradnji između

  Svjetske zdravstvene organizacija i Republike Hrvatske

  2008. – 2009. Voditelj programa s područja mentalnog zdravlja u sklopu

  dvogodišnjeg (2008-2009.) ugovora o suradnji između

  Svjetske zdravstvene organizacija i Republike Hrvatske

  2006. – 2007. Voditelj programa s područja mentalnog zdravlja u sklopu

  dvogodišnjeg (2006-2007.) ugovora o suradnji između

  Svjetske zdravstvene organizacija i Republike Hrvatske

  2004. – Voditelj Odsjeka za neuropsihofarmakologiju i

  farmakologiju ponašanja, Hrvatski institut za istraživanje

  mozga, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  2004.-2005. Voditelj programa s područja mentalnog zdravlja u sklopu

  dvogodišnjeg (2004.-2005.) ugovora o suradnji između

  Svjetske zdravstvene organizacija i Republike Hrvatske

  2002. – 2009. Voditelj projekta u RH “Enhancing Social Cohesion trhough

  Strengthening Community Mental Health Services in South-

  eastern Europe“, Svjetska zdravstvena organizacija i Vijeće

  Europe

 • 10

  2002.-2003. Odbor za upravljanje projektom s područja mentalnog

  zdravlja, Svjetska zdravstvena organizacija i Vijeće Europe

  2002. – 2004. Konzultant; «Reforma hrvatskog farmaceutskog sektora»,

  projekt Svjetske Banke i Ministarstva zdravstva RH; Health

  Insurance Commission, Australia

  2000. - Mreža za mentalno zdravlje Svjetske zdravstvene

  organizacije, predstavnik RH

  1998. – 2003. Voditelj programa, “Medical Accessibility Support”, Visoko

  povjerenstvo Ujedinjenih narodna za izbjeglice (UNHCR)

  1996. konzultant Svjetske zdravstvene organizacije za krizna

  stanja, Misija SZO u Albaniji

  1996. – 1999. Voditelj programa, “Epidemiological study of injuries caused

  by landmines and unexploded ordnances”, Svjetska

  zdravstvena organizacija i UNMAC

  1996. – 1997. Voditelj programa, “Health Surveillance”, Visoko

  povjerenstvo Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR)

  1995.-1996. “Health Needs in Humanitarian Crisis”, voditelj projekta,

  Radna skupina Europske zajednice

  1994. – 2002. “Development of rehabilitation information system”, voditelj

  projekta, Svjetska zdravstvena organizacija i Medicinski

  fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  1993.-1994. “Identification of war victims”, Svjetska zdravstvena

  organizacija, UNDP, suradnik u razvoju programa

  Stručne aktivnosti u RH

  2013. - Voditelj Odsjeka za razvojnu kognitivnu neuroznanost

  Hrvatskog instituta za istraživanje mozga, Medicinski

  fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  2012. - Povjerenstvo Ministarstva zdravlja za psihijatriju, član

  2009. – 2014. Upravni odbor Croatian Medical Journal, član

  2007. –2012. Odbor za sudbena mišljenja Medicinskog fakulteta

  Sveučilišta u Zagrebu, član

  2007. – 2010. Povjerenstvo Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za

  psihijatriju, predsjednik povjerenstva

  2005.-2007. Zamjenik predsjednika Odbora za sudbena mišljenja,

  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  2005. - Član, Središnje etičko povjerenstvo

  2004. – 2010. Član, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

  2004. – Voditelj Odsjeka za neuropsihofarmakologiju i

  farmakologiju ponašanja, Hrvatski institut za istraživanje

  mozga, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 • 11

  2004. – 2010. Predsjednik Upravnog vijeća, Hrvatski zavod za mentalno

  zdravlje

  2004. – 2008. Član, Povjerenstvo za lijekove, Hrvatski zavod za

  zdravstveno osiguranje

  2002. suorganizator, "Modeli skrbi za oboljele od PTSP-a", tečaj

  trajnog usavršavanja

  2001. – Voditelj odjela za klinička istraživanja, poliklinika “Neuron”

  pri Centru za klničku primjenu neuroznanosti Hrvatskog

  instituta za istraživanje mozga, Medicinskog fakulteta

  Sveučilišta u Zagrebu

  2000. – 2002. Suradnik, «Prevencija suidicalnog ponašanja», projekt

  Hrvatskog društva za kliničku psihijatriju i Grada Zagreba

  2000. - suorganizator, "Suvremeni dijagnostički i terapijski postupci

  u liječenju posttraumatskog stresnog poremećaja", tečaj

  trajnog usavršavanja

  2000. organizacijski tajnik, Prvi hrvatski kongres o suicidalnom

  ponašanju

  2000. – član Upravnog vijeća, Centar za kliničku primjenu

  neuroznanosti

  1998. – 1999. Predsjednik Upravnog vijeća Kliničke bolnice „Dubrava“

  1997. – 2000. pomoćnik ministra zdravstva

  1996. – zamjenik voditelja, Centar za razvoj informacijskog sustava

  za krizna stanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

  1995. – 1999. član Upravnog vijeća Hrvatske akademske i istraživačke

  mreže (CARNet)

  1995. – 1996. skupina za razvoj zdravstvenog informacijskog sustava,

  voditelj, Povjerenstvo za izradu strategije razvoja zdravstva

  (Master Plan), Ministarstvo zdravstva

  1993.-1997. Savjetnik potpredsjednika Vlade RH

  1992. – 1995. Stručno povjerenstvo za razvoj Hrvatske akademske i

  istraživačke mreže (CARNet), član, Ministarstvo znanosti i

  tehnologije

  1992. – 1994. Stručno povjerenstvo za medicinsku informatiku, član,

  Ministarstvo zdravstva

  1991. – 1993. Ured za suradnju između Republike Hrvatske i Svjetske

  zdravstvene organizacije, suradnik (1991-92) i zamjenik

  voditelja (1993)

 • 12

  Znanstvene i stručne nagrade i priznanja

  2011. Pohvalnica i nagrada Medicinskog fakulteta Sveučilišta u

  Zagrebu za iznimnu znanstvenu produktivnost u projektnom

  razdoblju 2007. – 2011. godne

  2008. Velika plaketa Udruge hrvatskih liječnika dragovoljaca

  1990.-1991. za moralni i humani doprinos ratnom sanitetu u

  stvaranju neovisne Hrvatske države

  1997. Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite

  zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih

  društvenih vrednota

  1996. European Community Task Force, nagrada za humanitarne

  zasluge

  Članstvo u uredničkim i upravnim odborima znanstvenih časopisa

  2010. – Croatian Medical Journal (ISSN 0353-9504 /tiskano izdanje/, ISSN 1332-8166

  /elektronsko izdanje/), član Upravnog odbora, časopis indeksiran u Current Contents (Impact

  Factor za 2013. godinu: 1.37), časopis indeksiran i u:Biosis, PubMed/Medline,

  PubMedCentral (PMC), ISI Alerting Service, Science Citation Index-Expanded (SciSearch),

  Scopus.

  2010. – Translational Neuroscience (Springer, ISSN: 2081-6936 /elektronska verzija/), član

  Uredničkog odbora, časopis indeksiran u Current Contents (Impact Factor za 2013. godinu:

  0.72), časopis indeksiran i u:Science Citation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation

  Reports/Science Edition, Scopus, Embase, Google Scholar, Biological Abstracts, Biosis,

  OCLC, SCImago, Summon /ProQuest/.

  Članstva i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima

  2013. - Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije

  životne dobi pri Hrvatskom liječničkom zboru, tajnik društva

  2009.- Hrvatsko društvo za kliničku farmakologiju i terapiju pri

  Hrvatskom liječničkom zboru, član

  2001. - Hrvatsko društvo za neuroznanost, član Nadzornog odbora,

  2000.- Federation of European Neurosciences (FENS), član

  2000.- International Brain Research Organization (IBRO), član

  1997. – Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju pri Hrvatskom

  liječničkom zboru, član

  1997. – Hrvatsko društvo za upravljanje u zdravstvu pri Hrvatskom

  liječničkom zboru, član

 • 13

  Članstvo u odborima znanstvenih skupova

  2013. Član stručnog odbora, Simpozij Psihofarmakologija i psihofarmakoterapija – jučer,

  danas, sutra, Zagreb, 15.11.2013.

  2011. Član organizacijskog odbora, 5. hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji s

  međunarodnim sudjelovanjem, Dubrovnik, 12.-15. 10. 2011.

  2010. Član znanstvenog odbora, 5. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim

  sudjelovanjem, Zadar, 22. – 25. 09. 2010.

  2008. Član znanstvenog odbora,4. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim

  sudjelovanjem, Rovinj, 8.-11. 10. 2008.

  2000. Član organizacijskog odbora, Suvremeni dijagnostički i terapijski postupci u liječenju

  posttraumatskog stresnog poremećaja, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i

  Ministarstvo hrvatskih branitelja

  Recenzije udžbenika i knjiga

  Kozarić-Kovačić D, Frančišković T. Psihoterapijski pravci.2014. Zagreb: Medicinska

  naklada.

  Šendula V (urednik). Unaprjeđenje kvalitete rada u domovima za stare i nemoćne – praktikum

  za djelatnike. 2009. Rab: Psihijatrijska bolnica Rab. 1-148. ISBN: 978-953-55692-0-6

  Recenzije radova objavljenih u znanstvenim časopisima

  Croatian Medical Journal – (2)

  The Medical Letteron Drugs and Therapeutics (1)

  Hrvatski liječnički vjesnik (4)

  Psychiatria Danubina (4)

  Translational Neuroscience (3)

  Collegium Antropologicum (2)

  Društvena istraživanja (2)

  Journal of Neuroimmunology (1)

  Radovi prikazani na međunarodnim znanstvenim skupovima

  Mullins N, Hodgson K, Tansey K, Perroud N, Maier W, Mors O, Rietschel M, Hauser J, Henigsberg N, Souery

  D, Aitchison K, Farmer A, McGuffin P, Breen G, Uher R, Lewis C. Independent test fails to replicate blood

  biomarkers for suicidality. U: Poster presentation abstracts. 2014. Copenhagen: XXIInd World Congress of

  Psychiatric Genetics.(30)/XXIInd World Congress of Psychiatric Genetics, Kopenhagen, Danska, 2014./

  Iniesta R, Tansey KE, Maier W, Rietschel M, Mors O, Hauser J, Henigsberg N, Souery D, Wendland J,

  McGuffin P, Uher R. Combining genetic and clinical variables to optimize prediction of antidepressant treatment

  response in the GENDEP project: a machine learning approach. U: Poster presentation abstracts. 2014.

 • 14

  Copenhagen: XXIInd World Congress of Psychiatric Genetics.(90) /XXIInd World Congress of Psychiatric

  Genetics, Kopenhagen, Danska, 2014./

  Šimić G, Babić M, Bažadona D, Borovečki F, Čerimagić D, Dejanović N, Hajnšek S, Henigsberg N,

  Jazvinšćak-Jembrek M, Jovanov-Milošević N, Kalanj-Bognar S, Kiđemet-Piskaš S, Mustapić M, Mimica N,

  Muck- Šeler D, Nedić-Erjavec G, Nikolac- Perković M, Petrović R, Pivac N, Presečki P, Radoš M, Stanić G,

  Švob Štrac D, Vogrinc Ž, Vukelić Ž, Hof PR. Early diagnosis of Alzheimer's disease by combination of

  cerebrospinal fluid core biomarkers and visinin-like protein-1 (VILIP-1). The 2014 Alzheimer's disease

  congress.London : Euroscicon Ltd UK, 2014. 8-9 /2014 Alzheimer's disease congress. London, UK, 2014/

  Šimić G, Babić M, Bažadona D, Borovečki F, Hajnšek S, Henigsberg N, Jazvinšćak-Jembrek M, Jovanov-

  Milošević N, Kalanj-Bognar S, Mustapić M, Mimica N, Mueck-Šeler D, Nedić G, Nikolac M, Petrović R, Pivac

  N, Presečki P, Radoš M, Stanić G, Švob-Štrac D, Vukelić Ž, Hof P. Croatian project on early detection of

  Alzheimer´s disease : Preliminary findings. Barcelona: 8th FENS Forum of Neuroscience; FENS Abstract.

  2012: 6 (2012): 31-31 /8th FENS Forum of Neuroscience, Barcelona, Španjolska/

  Henigsberg N, Mahableshwarkar AR, Jacobsen P, Chen Y, Thase, ME. Efficacy and tolerability of multiple

  doses of Lu AA21004 in an 8-week treatment of adults with major depressive disorder. 2011 Annual Meeting of

  the American Psychiatric Association (APA). Honolulu, 2011/2011 Annual Meeting of the American Psychiatric

  Association (APA), Honolulu, SAD/

  Vidović A, Gotovac K, Sabioncello A, Kuzman I, Henigsberg N, Lončar M, Čeljuska E, Dijanić Plašć I, Rabatić

  S, Dekaris D. Cardiovascular disease-related inflammatory markers in prisoners of war . U Leonard B, urednik.

  Drugs and the brain: an update in psychopharmacology. Maastricht: Maastricht University; 2009/Maastricht,

  Nizozemska, 2009./

  Henigsberg N. Neuroimaging and integrative psychiatry perspective./23rd Danube Symposion of Psychiatry,

  Mostar, BiH, 5.-8.10.2008./, pozvani predavač

  Henigsberg N, Kovačić Z, Kalember P. Ziprasidone, haloperidol and lithium effects on neurocognitive measures

  in bipolar disorder patients presenting with current episode manic with psychotic symptoms. Bipolar Disorders.

  2008; 10 (s1): 45 /3rd Biennial Conference of the International Society for Bipolar Disorders, New Delhi,

  Indija, 16.-19.01.2008./

  Uher R, Maier W, Rietschel M, Hauser J, Mors O, Marusic A, Henigsberg N, Perez J, Mendlewicz J, McGuffin

  P. Characterisation of response to antidepressants in a pharmacogenetic trial. European

  Neuropsychopharmacology. 2008; 18(s1): 75-76 /2008 ECNP Workshop on Neuropsychopharmacology for

  Young Scientists in Europe, 2008, Nica, Francuska/

  Henigsberg N. Mogućnost primjene novih antipsihotika u liječenju shizofrenije. /International Symposium on

  Psychiatry and Cognitive Neuroscience (ISPCN), Rab,Hrvatska, 2008./, pozvani predavač

  Henigsberg N. Pharmacotherapy of suicidal PTSD patients. /NATO Advanced Research Workshop – Wounds of

  War: Lowering Suicide Risk in Returning Troops, Klopeiner See, Südkärnten, Austrija, 14. – 17. 10. 2007./,

  pozvani predavač

  Huezo-Diaz P, Uher R, Williamson R, Rietschel M, Schulze T, Hauser J, Henigsberg N, Maier W, Zobel A,

  Mors O, Marusic A, Mendelewicz J, Perez J, McGuffin P, Aitchinson K, Craig I. Serotonin transporter

  polymorphisms and response to escitalopram and nortryptline treatment in the GENDEP study, /New York, SAD,

  7.10.2007 - 11.10.2007./

  Huezo-Diaz P, Williamson R, Nash NW, Sim SC, Alhberg S, Hoda F, Rietschel M., Schmal C, Farmer A,

  Schulze T, Hauser J, Henigsberg N, Maier W, Zobel A, Larsen ER, Mors O, Mendelewicz J, Marusic A, Perez J,

  Schalkwyk L, McGuffin P, Craig I, Ingelman-Sundberg M, Aitchison KJ. CYP2D6 and CYP2C19 association

  data from GENDEP, a Multicentre European Study. Am J Med Genet B Neuropsychiat Genet.2006;761. /XIV

  World Congress on Psychiatric Genetics, Cagliari, Italija, 28.10. – 01.11.2006./

  Aitchinson K, Huezo-Diaz P, Williamson R, Hoda F, Nash M, Rietschel M, Schmael C, Schulze T, Farmer A,

  Hauser J, Henigsberg N, Maier W, Zobel A, Larsen ER, Mors O, Marusic A, Mendlewicz J, Souery D, Perez J,

  http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=706370http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=706370http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603264http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603264http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=420744http://person.au.dk/da/pub/10450319?id=590156http://person.au.dk/da/pub/10450319?id=590156

 • 15

  McGuffin P, Craig I. Genetic association data from GENDEP, a multicentre European study., Am J Genet B

  Neuropsychiat Genet. 2006; 690 /2005 Cold Spring Harbor Pharmacogenomics, SAD, 2005./

  Šarac H, Hajnšek S, Bašić S, Radoš M, Henigsberg N, Šimić G. Characteristic MR spectroscopy metabolite

  profiles and low phospho-tau/total-tau ratio in differentiating Creutzfeldt-Jacob disease from Alzheimer’s

  disease. Neurol Croat 55 (S4): 67./3rd Biennial Conference of the International Society for Bipolar Disorders/

  Henigsberg N, Šendula V. An open- label, non-randomized study of quetiapine, clozapine and haloperidol in

  schizophrenic patients with suicidal ideation. 2005. /XIIIth World Congress of Psychiatry, Kairo, Egipat, 2005./

  Šarac H, Henigsberg N,, Petravić D, Šimić G. Alzheimer's disease associated with monoclonal gammapathy. J

  Neurol Sci. 2005; 238 (S1): 300-301

  Schmäl C, Aitchison KJ, Farmer A, Maier W, Mors O, Henigsberg N, Hauser J, Mendelewicz J, Marusic A,

  Perez J, Rose N, McGuffin P, Rietschel M. Recruitment and phenotype characterisation of patients with

  depression: the big science….and the small problems. /Tenth National Congress of the Italian Society of

  Psychopathology, Rim, Italija, 22.-26. 02. 2005./

  Huezo-Diaz P, Nash M, Hoda F, Rietschel M, Schmäl C, Farmer A, Hauser J, Henigsberg N, Maier W, Mors O,

  Marusic A, Mendelewicz J, Perez J, Rose N, McGuffin P, Craig I, Aitchison KJ. Genetic association data from

  GENDEP, a multicentre european study. /2005 Cold Spring Harbor Pharmacogenomics, SAD, 2005./

  Henigsberg N., Folnegović-Šmalc V. Psychosocial rehabilitation in Croatia. Slovenian association for mental

  health, The Governmental office for the disabled and chronically sick of Republic of Slovenia, Conference on

  psychosocial rehabilitation with international participation, Ljubljana, May 30-31, 2002, Abstracts: 10-11.

  /Conference on psychosocial rehabilitation with international participation, Ljubljana, Slovenija, 30.-

  31.05.2002./,pozvani predavač

  Vilibić Maja, Folnegović-Šmalc V, Jacić D, Henigsberg N, Uzun S, Mimica N. Treatment outcome of nicotine

  dependence comorbidity in outpatients with schizophrenia and schizoaffective disorder. Abstracts of the XIth

  Biennial Winter Workshop on Schizophrenia; Schizophr Res. 2002; Sp. Iss. SI Suppl.53(3); 226-226 /XIth

  Biennial Winter Workshop on Schizophrenia, Davos, Švicarska/

  Mimica N, Folnegović-Šmalc V, Ivezić S, Henigsberg N, Makarić G, Uzun S. Croatian algorithm for

  psychopharmacotherapy of schizophrenia. Schizophr Res. 2002; Sp. Iss. SI Suppl.53(3):205-205

  Mimica N. Vilibić M, Uzun S, Makarić G, Henigsberg N, Markan-Šošić V, Folnegović-Šmalc V. Sertraline in

  the treatement of posttraumatic stress disorder. Psychiatria Danubina. 2001. 13 (1-4) – Proceedings: 116-116

  Folnegović-Šmalc V, Henigsberg N, Ivezić S, Makarić G, Mimica N, Uzun S.Standard therapeutic procedures in

  pharmacotherapy of schizophrenia. Periodicum biologorum. 2001. 103 (Suppl. 1): 68-68

  Folnegović-Šmalc V, Makarić G, Mimica N, Ivezić S, Henigsberg N, Uzun S.The pharmacotherapy algorithm of

  schizophrenia. Psychiatria Danubina. 2001. 13 (1-4): 87-87

  Mimica N, Folnegović-Šmalc V, Henigsberg Neven, Folnegović Z, Mimica N. Comparative study of catatonic

  and paranoid schizophrenics during long-term follow-up. Glasgow : WFSBP Administrative Office c/o Northern

  Networking Ltd.The World Journal of Biological Psychiatry; 2001.; 2 (Suppl. 1) – Abstracts; 137-137

  Henigsberg N, Folnegović-Šmalc V, Vilibić M. Seasonality of schizophrenic births in Croatia. Schizophr Res.

  2002; Sp. Iss. SI Suppl.53(3):230-230 /XITh Biennial Winter Workshop on Schizophrenia , Davos, Švicarska

  24.02. – 01.03.2000./

  Vilibić M, Henigsberg N, Folnegović-Šmalc V. Multiple anxiety disorder comorbidity in patients with

  schizophrenia and schizoaffective disorder. Abstracts of the Tenth Biennal Winter Workshop on Schizophrenia,

  Davos, Switzerland, February 5-11,2000. Schizophrenia Research. 2000;41(3):81 /Xth Biennal Winter Workshop

  on Schizophrenia, Davos, Švicarska, 5.-11.02.2000./

  Folnegović-Šmalc V, Folnegović Z, Henigsberg N, Jernej B, Makarić G, Mimica N. Efficacy of fluoxetine in

  PTSD patients. Biol.Psychiatry. 1997;42:32S

  http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=138393http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=138393http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=504546http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=504546http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=503127http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=503127http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=504222http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=504222http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=513679http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=513679

 • 16

  Folnegović-Šmalc V, Henigsberg N, Folnegović Z, Mimica N, Kocijan-Hercigonja D. Posttraumatic stress

  disorder and work ability./X World Congress on Phychiatry. August 23-28, 1996, Madrid, Španjolska/

  Jakovljević M, Vujić D, Henigsberg N. Serotonergic (fluoxetine) versus noradrenergic (maprotiline)

  antidepressants and suicidality. European Neuropsychopharmacology. 1996; 6 (supp. 3): 125 /XXth Collegium

  Internationale Neuro psychopharmacologicum, Melbourn, Australija, 1996./

  Jakovljević M, Vujić D, Aleksandrovsky Y, Szerenberger W, Faltus F, Henigsberg N. Efficacy and tolerability

  of fluoxetine compared with maprotiline in major depressive episode: results of Central-East European study.

  European Neuropsychopharmacology. 1996; 6 (supp. 3): 126 /XXth Collegium Internationale Neuro

  psychopharmacologicum, Melbourn, Australija, 1996./

  Strinović D, Škavić J, Zečević D, Gusić S, Kubat M, Čadež J, Henigsberg N. A contribution to the problem of

  identification of the war victims. Proceedings , IV International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-

  Panonia. Grado:1994: 59-63./ IV International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Panonia, Grado,

  1994./

  Bobinac-Georgievski, Domljan Z, Braus V, Kostović I, Henigsberg N. The survey of disabilities caused by war

  and other disasters - a proposal. In: Proceedings of 1st congress on epidemiology of disasters; 1993 September;

  Jerusalem, 1993. /1st congress on epidemiology of disasters, Jeruzalem, Izrael, rujan 1993./

  Radovi prezentirani na ostalim skupovima

  Henigsberg N. Istraživanja na području biologijske psihijatrije, razvoj novih lijekova i očekivanja u slijedećem

  desetljeću /Simpozij Psihofarmakologija i psihofarmakoterapija – jučer, danas, sutra, Zagreb, 15.11.2013./

  Henigsberg N. Psihofarmakoterapija i psihoterapija: terapijski odgovor u liječenju depresije. /5. hrvatski kongres

  o psihofarmakoterapiji s međunarodnim sudjelovanjem, Dubrovnik, 12. – 15. 10. 2011.), pozvani predavač

  Henigsberg N, Kalember P, Hrabač P, Rados M, Bajs M, Rados M, Kovavić Z,

  Loncar M, Madzar T. 1-H MRS changes in dorsolateral prefrontal cortex after

  donepezil treatment in patients with mild to moderate Alzheimer's disease. Coll

  Antropol. 2011 Jan;35 Suppl 1:159-62. /Treći hrvatski kongres neuroznanosti, Zadar, 24.-26.09.2009./

  Henigsberg N, Bajs M, Hrabac P, Kalember P, Rados M, Rados M, Radonić E.

  Changes in brain metabolites measured with magnetic resonance spectroscopy in

  antidepressant responders with comorbid major depression and posttraumatic stress

  disorder. Coll Antropol. 2011 Jan;35 Suppl 1:145-8. /Treći hrvatski kongres neuroznanosti, Zadar, 24.-

  26.09.2009./

  Henigsberg N, Kalember P, Kovačić Z, Radoš M. Magnetic resonance imaging of the brain in diagnosing and

  evaluation of therapeutic efficiency in Alzheimer disease. Neurologia Croatica. 2008; 57 (Suppl. 4):68 /Četvrti

  hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem, Rovinj, 8.-11. 10. 2008./

  Novy-Radonić E, Henigsberg N, Erdeljić V, Radonić E. Antipsychotic treatment of dementia of the Alzheimer’s

  type with psychotic features on a hospital ward – compliance with treatment guidelines. Neurologia Croatica.

  2008; 57 (Suppl. 4):68 /Četvrti hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem, Rovinj,

  8.-11. 10. 2008./

  Folnegović-Šmalc V, Folnegović-Grošić P, Henigsberg N, Makarić G, Mimica N, Radonić E, Varda R,

  Vilibić M. Anticipation of schizophrenia and schizoaffective disorder. Neurologia Croatica. 2007; 56 (Suppl 2):

  95-96

  Henigsberg N, Kovačić Z, Kalember P. Use of non-invasive neuroradiological methods in research of

  psychoactive drugs. /3. hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji, Šibenik, 26. – 30. 9. 2007.)

  Šarac H, Hajnšek S, Bašić S, Radoš M, Henigsberg N, Šimić G. Characteristic MR spectroscopy metabolite

  profiles and low phospho-tau/total-tau ratio in differentiating Creutzfeldt-Jacob disease from Alzheimer’s

  disease. Neurol Croat 55 (S4): 67. /Treći hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti, Brijuni, 7-10. IX 2006./

  http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=505032

 • 17

  Hebrang A, Henigsberg N, Golem AZ, Hrabač P. Ocjena učinkovitosti modela integralnog sustava u sanitetu

  Domovinskog rata./II. hrvatski kongres vojne medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 2005./

  Henigsberg N. Epidemiologija demencija. Zagreb: Zbornik radova – II. Hrvatska konferencija o demencijama.

  Zagreb, 17. rujna 2004:3/Druga hrvatska konferencijama o demencijama, Zagreb, 17.09.2004./

  Folnegović Šmalc V, Radonić E, Uzun S, Henigsberg N, Mimica N, Kozumplik O, Folnegović-Grošić P, Vilibić

  M. The significance of diagnostic criteria in psychiatric research. Neurologia Croatica. 2003;52 (Suppl. 4):72-72

  Henigsberg N, Folnegović-Šmalc V, Mimica N, Erdeljić V. Epidemiologija posttraumatskog stresnog

  poremećaja. U: Suvremeni dijagnostički i terapijski postupci u liječenju posttraumatskog stresnog poremećaja.

  2000. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Ministarstvo hrvatskih branitelja. 206-221. /Šibenik,

  14.-17.09.2000./

  Vilibić M, Jacić D, Henigsberg N, Mimica N, Folnegović-Šmalc V. Povezanost vrste psihotraume i suicidalnosti

  kod bolesnika s posttraumatskim stresnim poremećajem. U: Folnegović-Šmalc V, Gogić B, Kocijan-Hercigonja

  D, urednici.Zbornik sažetaka Prvog hrvatskog kongresa o suicidalnom ponašanju. Zagreb: Medicinski fakultet

  sveučilišta u Zagrebu, 2000. 39-40Prvi hrvatski kongres o suicidalnom ponašanju, Zagreb, 2000./

  Henigsberg N.PTSD as public health issue U: New insight in post-traumatic stress disorder (PTSD) :

  proceedings (abstracts, references and illustrations) of symposium, Zagreb, March, 26, 1999. Zagreb: Croatian

  Academy of Sciences and Arts, 1999. - ISBN 953-154-383-6; 61-63./Simpozij Nove spoznaje o

  posttraumatskom stresnom poremećaju, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1999./

  Henigsberg N, Makarić G, Mimica N, Folnegović-Šmalc V, Jelačić, P. Kliničko ispitivanje psihofarmaka u

  Hrvatskoj - od zamisli do provedbe . U: 2. psihijatrijski kongres Psihijatrija u medicini i društvu Hrvatske. :

  knjiga sažetaka. 1998. Zagreb ; Rijeka : Hrvatsko psihijatrijsko društvo i Psihijatrijska klinika ; Klinika za

  psihijatriju. 71-71/2. Psihijatrijski kongres: Psihijatrija u medicini i društvu Hrvatske, Opatija, 1998./

  Henigsberg N, Klajn-Vukelić M, Skoko-Poljak D. Osnovni pokazatelji korištenja krevetnih kapaciteta:

  usporedba Hrvatske s Europom. /III. kongres hrvatskih bolnica, Zagreb, 1998/

  Henigsberg N, Kramarić D, Vegar V, Pasini J. Uloga bolnica u programu povećanja broja transplantacija. /III.

  kongres hrvatskih bolnica, Zagreb, 1998./

  Znanstveni radovi objavljeni u znanstvenim časopisima u koautorstvom sa studentima koji su završili

  poslijediplomski (doktorski) studij:

  Grošić V, Folnegović Grošić P, Kalember P, Bajs Janović M, Radoš M, Mihanović

  M, Henigsberg N. The effect of atypical antipsychotics on brain N-acetylaspartate

  levels in antipsychotic-naïve first-episode patients with schizophrenia: a

  preliminary study. Neuropsychiatr Dis Treat. 2014 Jul 7;10:1243-53.

  Lončar M, Plašć ID, Bunjevac T, Hrabač P, Jakšić N, Kozina S, Henigsberg N,

  Sagud M, Marčinko D. Predicting symptom clusters of posttraumatic stress disorder

  (PTSD) in Croatian war veterans: the role of socio-demographics, war experiences

  and subjective quality of life. Psychiatr Danub. 2014 Sep;26(3):231-8.

  Radonić E, Rados M, Kalember P, Bajs-Janović M, Folnegović-Smalc V, Henigsberg

  N. Comparison of hippocampal volumes in schizophrenia, schizoaffective and

  bipolar disorder. Coll Antropol. 2011 Jan;35 Suppl 1:249-52.

  Uher R, Dernovsek MZ, Mors O, Hauser J, Souery D, Zobel A, Maier W, Henigsberg

  N, Kalember P, Rietschel M, Placentino A, Mendlewicz J, Aitchison KJ, McGuffin P,

  Farmer A. Melancholic, atypical and anxious depression subtypes and outcome of

  treatment with escitalopram and nortriptyline. J Affect Disord. 2011 Jul;132(1-2):112-20.

  Loncar M, Plašć ID, Bunjevac T, Henigsberg N, Hrabac P, Groznica I, Marcinko

  V, Jevtović S. Self-assessment of well-being as an indicator of quality of life

  http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=505793http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=506630http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=506630http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=505840http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=505840

 • 18

  of former war prisoners - A Croatian study. Coll Antropol. 2011 Jan;35 Suppl

  1:199-204.

  Uher R, Mors O, Hauser J, Rietschel M, Maier W, Kozel D, Henigsberg N, Souery D, Placentino A, Keers R,

  Gray JM, Dernovsek MZ, Strohmaier J, Larsen ER, Zobel A, Szczepankiewicz A, Kalember P, Mendlewicz J,

  Aitchison KJ, McGuffin P, Farmer A. Changes in body weight during pharmacological treatment of depression.

  Int J Neuropsychopharmacol. 2011; 14(3): 367-75.

  Henigsberg N, Kalember P, Hrabač P, Rados M, Bajs M, Radoš M, Kovačić Z,

  Loncar M, Madzar T. 1-H MRS changes in dorsolateral prefrontal cortex after

  donepezil treatment in patients with mild to moderate Alzheimer's disease. Coll

  Antropol. 2011 Jan;35 Suppl 1:159-62.

  Henigsberg N, Bajs M, Hrabac P, Kalember P, Rados M, Radoš M, Radonić E.

  Changes in brain metabolites measured with magnetic resonance spectroscopy in

  antidepressant responders with comorbid major depression and posttraumatic stress

  disorder. Coll Antropol. 2011 Jan;35 Suppl 1:145-8.

  Plašć Ivanić D, Poljarević S, Loncar M, Henigsberg N. Age-developmental stage and

  severity of trauma related symptoms, anxiety and depressive symptoms in

  participants who lost their fathers during the war in Croatia. Coll Antropol.

  2011 Jan;35 Suppl 1:139-44.

  Keers R, Uher R, Gupta B, Rietschel M, Schulze TG, Hauser J, Skibinska M,Henigsberg N, Kalember P, Maier

  W, Zobel A, Mors O, Kristensen AS, Kozel D,Giovannini C, Mendlewicz J, Kumar S, McGuffin P, Farmer AE,

  Aitchison KJ.Stressful life events, cognitive symptoms of depression and response to antidepressants in

  GENDEP. J Affect Disord. 2010 Dec;127(1-3):337-42.

  Uher R, Mors O, Hauser J, Rietschel M, Maier W, Kozel D, Henigsberg N, Souery D, Placentino A, Keers R,

  Gray JM, Dernovsek MZ, Strohmaier J, Larsen ER, Zobel A, Szczepankiewicz A, Kalember P, Mendlewicz J,

  Aitchison KJ, McGuffin P, Farmer A. Changes in body weight during pharmacological treatment of depression.

  Int J Neuropsychopharmacol. 2010 Aug 18:1-9.

  Loncar M, Henigsberg N, Hrabac P. Mental health consequences in men exposed to sexual abuse during the war

  in Croatia and Bosnia. J Interpers Violence. 2010 Feb;25(2):191-203.

  Perroud N, Uher R, Hauser J, Rietschel M, Henigsberg N, Placentino A, Kozel D, Maier W, Mors O, Souery D,

  Dmitrzak-Weglarz M, Jorgensen L, Kovacic Z, Giovannini C, Mendlewicz J, Zobel A, Strohmaier J, McGuffin

  P, Aitchison KJ, Farmer A. History of suicide attempts among patients with depression in the GENDEP project.

  J Affect Disord. 2010 Jun;123(1-3):131-7.

  Perroud N, Aitchison KJ, Uher R, Smith R, Huezo-Diaz P, Marusic A, Maier W, Mors O, Placentino A,

  Henigsberg N, Rietschel M, Hauser J, Souery D, Kapelski P, Bonvicini C, Zobel A, Jorgensen L, Petrovic A,

  Kalember P, Schulze TG, Gupta B, Gray J, Lewis CM, Farmer AE, McGuffin P, Craig I. Genetic predictors of

  increase in suicidal ideation during antidepressant treatment in the GENDEP project.

  Neuropsychopharmacology. 2009 Nov;34(12):2517-28.

  Uher R, Mors O, Hauser J, Rietschel M, Maier W, Kozel D, Henigsberg N, Souery D, Placentino A, Perroud N,

  Dernovsek MZ, Strohmaier J, Larsen ER, Zobel A, Leszczynska-Rodziewicz A, Kalember P, Pedrini L, Linotte

  S, Gunasinghe C, Aitchison KJ, McGuffin P, Farmer A. Body weight as a predictor of antidepressant efficacy in

  the GENDEP project. J Affect Disord. 2009 Nov;118(1-3):147-54

  Uher R, Maier W, Hauser J, Marusic A, Schmael C, Mors O, Henigsberg N, Souery D, Placentino A, Rietschel

  M, Zobel A, Dmitrzak-Weglarz M, Petrovic A, Jorgensen L, Kalember P, Giovannini C, Barreto M, Elkin A,

  Landau S, Farmer A, Aitchison KJ, McGuffin P. Differential efficacy of escitalopram and nortriptyline on

  dimensional measures of depression. Br J Psychiatry. 2009 Mar;194(3):252-9

  Uher R, Farmer A, Henigsberg N, Rietschel M, Mors O, Maier W, Kozel D, Hauser J, Souery D, Placentino A,

  Strohmaier J, Perroud N, Zobel A, Rajewska-Rager A, Dernovsek MZ, Larsen ER, Kalember P, Giovannini C,

 • 19

  Barreto M, McGuffin P, Aitchison KJ. Adverse reactions to antidepressants. Br J Psychiatry. 2009

  Sep;195(3):202-10.

  Uher R, Huezo-Diaz P, Perroud N, Smith R, Rietschel M, Mors O, Hauser J, Maier W, Kozel D, Henigsberg N,

  Barreto M, Placentino A, Dernovsek MZ, Schulze TG, Kalember P, Zobel A, Czerski PM, Larsen ER, Souery

  D, Giovannini C, Gray JM, Lewis CM, Farmer A, Aitchison KJ, McGuffin P, Craig I. Genetic predictors of

  response to antidepressants in the GENDEP project. Pharmacogenomics J. 2009 Aug;9(4):225-33

  Kovačić Z, Henigsberg N, Pivac N, Nedić G, Borovečki A. Platelet serotonin concentration and suicidal

  behavior in combat related posttraumatic stress disorder. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry.

  2008;32(2):544-51.

  Šarac H, Žagar M, Vranješ D, Henigsberg N, Bilić E, Pavliša G. Magnetic resonance imaging and magnetic

  resonance spectroscopy in a patient with amyotrophic lateral sclerosis and frontotemporal dementia. Coll

  Antropol. 2008; suppl. 1: 205-210

  Henigsberg N, Kovačić Z, Kalember P. Use of non-invasive neuroradiological methods in research of

  psychoactive drugs. Psychiatr Danub. 2007;19(3):234-7.

  Citiranost Ukupan broj citata prema potvrdi Središnje medicinske knjižnice Medicinskog fakulteta

  Sveučilišta u Zagrebu: 1.013

 • 20

 • 21

  MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

  Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja

  Osijek, 19. studenoga 2014.

  FAKULTETSKOM VIJEĆU

  MEDICINSKOG FAKULTETA U OSIJEKU

  I Z V J E Š Ć E o provjeri ispunjavanja uvjeta za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje

  redovitog profesora za predloženika izv. prof. dr. sc. Nevena Henigsberga

  Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek na 10. redovitoj sjednici u ak. 2013/2014.

  godini od 21. srpnja 2014. god. donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za izbor jednog

  nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u Katedri za

  psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek.

  Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, „Glasu Slavonije“ i Internet stranici Fakulteta

  i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 5. rujna 2014. za izbor jednog

  nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno

  područje Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, za

  znanstvenu granu psihijatrija, u Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog

  fakulteta Osijek.

  Na natječaj se prijavio izv. prof. dr. sc. Neven Henigsberg, naslovni izvanredni profesor

  u Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek kao jedini

  pristupnik.

  Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja utvrdilo je da je

  pristupnik izv. prof. dr. sc. Neven Henigsberg izabran u znanstveno zvanje znanstvenog

  savjetnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničkih

  medicinskih znanosti temeljem odluke Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva

  – polje temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i

  zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije od 5. prosinca 2012. god. u postupku koji

  je proveden na vlastiti zahtjev pristupnika i da je upisan u Upisnik znanstvenika u

  znanstvenom zvanju znanstveni savjetnik.

  U daljnjem postupku Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja

  Medicinskog fakulteta Osijek u skladu s člankom 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i

  visokom obrazovanju ("Narodne novine" br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09,

  63/11, 94/13 i 139/13) i sukladno odredbama Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-

  nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna

  mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i članku 126. i 127. Statuta

  Medicinskog fakulteta Osijek izvršilo je uvid u dokumentaciju pristupnika i provjerilo

  ispunjavanje uvjeta Rektorskog zbora te utvrdilo sljedeće:

 • 22

  ŽIVOTOPIS

  Ime i prezime: Neven Henigsberg

  Najznačjajniji podaci: Izvanredni profesor u naslovnom zvanju, Medicinski fakultet

  Osijek, SveučilišteJosipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  Izvanredni profesor, Katedra za psihijatriju i psihološku

  medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

  Voditelj Odsjeka za neuropsihofarmakologiju i farmakologiju

  ponašanja, Hrvatski institut za istraživanje mozga, Medicinski

  fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  Voditelj Odsjeka za razvojnu kognitivnu neuroznanost, Hrvatski

  institut za istraživanje mozga, Medicinski fakultet Sveučilišta u

  Zagrebu

  e-mail: [email protected]

  Datum i mjesto

  rođenja:

  27. ožujka 1963., Zagreb

  Obrazovanje

  2008. Uža specijalnost iz biološke psihijatrije

  1997. Specijalist psihijatar

  1994. – 1997. Specijalizacija iz psihijatrije

  1993. – 1995. Međunarodni poslijediplomski studij “Škola za poslovno

  upravljanje”, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  1989. – 1991. Poslijediplomski studij “Zdravstveni informacijski sistemi”,

  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  1987. Doktor medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  1982. – 1987. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  Znanstveno napredovanje i zvanja

  2012. Znanstveni savjetnik, Nacionalno vijeće za znanost RH –

  Matični odbor za područje biomedicine i zdravstva

  2011. Izvanredni profesor, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  2009. Izvanredni profesor u naslovnom zvanju, Medicinski fakultet

  Sveučilišta u Osijeku

  2008. Viši znanstveni suradnik, Nacionalno vijeće za znanost RH –

  Matični odbor za područje biomedicine i zdravstva

  2006. Docent u redovitom zvanju, Medicinski fakultet Sveučilišta u

  Zagrebu

  2003. Naslovni docent, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku

  2003. Magistar ekonomskih znanosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta

  u Zagrebu

 • 23

  2002. Viši asistent, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  2000. Doktor medicinskih znanosti

  1997. Asistent, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  1994. Magistar znanosti, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  Zaposlenja

  2011. - Izvanredni profesor u redovitom zvanju na Katedri za

  psihijatriju i psihološku medicinu, Medicinski fakultet

  Sveučilišta u Zagrebu, s radnim mjestom na Klinici za opću i

  forenzičku psihijatriju i kliničku psihofiziologiju Psihijatrijske

  bolnice Vrapče

  2006. – 2011.

  Docent u redovitom zvanju na Katedri za psihijatriju i

  psihološku medicinu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

  s radnim mjestom na Klinici za opću i forenzičku psihijatriju i

  kliničku psihofiziologiju Psihijatrijske bolnice Vrapče

  1998. – 2006. Assistent/ viši asistent u redovitom zvanju na Katedri za

  psihijatriju i psihološku medicinu, Medicinski fakultet

  Sveučilišta u Zagrebu, s radnim mjestom na Klinici za opću i

  forenzičku psihijatriju i kliničku psihofiziologiju Psihijatrijske

  bolnice Vrapče

  1993. – 1997. Liječnik na specijalizaciji iz psihijatrije, Klinika za dijabetes,

  endokrinologiju i bolesti metabolizma “Vuk Vrhovec”

  Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

  1989. – 1993. Liječnik opće prakse, Dom zdravlja Maksimir, Zagreb

  1987. – 1989. Stručni suradnik, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”,

  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  Nastavna djelatnost

  Diplomska nastava

  f) Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  PSIHIJATRIJA – sudjelovanje u provođenju dodiplomske i poslijediplomske

  nastave iz psihijatrije od 2003. godine u zvanju naslovnog docenta, a od 2009.

  godine u zvanju naslovnog izvanrednog profesora.

  RATNA MEDICINA - sudjelovanje u provođenju dodiplomske nastave iz

  predmeta Ratna medicina u razdoblju od 1996. do 2000. godine u zvanju

  stručnog suradnika.

  g) Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  PSIHIJATRIJA – sudjelovanje u provođenju dodiplomske nastave iz

  psihijatrije od 1997. godine, od 1998. godine u zvanju asistenta, od 2002.

  godine u zvanju višeg asistenta, od 2006. godine u zvanju docenta, a od 2011.

  godine u zvanju izvanrednog profesora

 • 24

  MEDICINSKA ETIKA – sudjelovanje u provođenju izbornog predmeta za

  studij medicine na engleskom jeziku od 2010. godine u zvanju docenta, a od

  2011. godine u zvanju izvanrednog profesora

  OVISNOSTI – sudjelovanje u provođenju izbornog predmeta za studij

  medicine na engleskom jeziku od 2010. godine u zvanju docenta, a od 2011.

  godine u zvanju izvanrednog profesora

  STRES I MOZAK – sudjelovanje u provođenju izbornog predmeta od 2008.

  godine u zvanju docenta, a od 2011. godine u zvanju izvanrednog profesora

  RATNA MEDICINA (međukatedarski predmet) – sudjelovanje u provođenju

  dodiplomske nastave iz ovog predmeta od 1996. godine u zvanju asistenta, do

  ukidanja predmeta

  RACIONALNA PRIMJENA LIJEKOVA (međukatedarski predmet) –

  sudjelovanje u provođenju dodiplomske nastave od 2002. godine u zvanju

  višeg asistenta, od 2006. godine u zvanju docenta, a od 2011. godine u zvanju

  izvanrednog profesora

  h) Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  Sudjelovanje u provođenju dodiplomske nastave iz predmeta Opća

  psihopatologija od 1998. godine. Od 1998. godine u zvanju asistenta, od 2002.

  godine u zvanju višeg asistenta, od 2006. godine u zvanju docenta, a od 2011.

  godine u zvanju izvanrednog profesora.

  Od 2011. godine voditelj obveznog predmeta Psihopatologija.

  i) Filozofski fakulet Sveučilišta u Zagrebu

  Sudjelovanje u provođenju dodiplomske nastave iz predmeta Opća

  psihopatologija od 1999. do 2005. godine. Od 1999. godine u zvanju asistenta,

  od 2002. – 2005. godine u zvanju višeg asistenta.

  j) Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

  Sudjelovanje u provođenju dodiplomske nastave iz predmeta Ratna medicina

  od 1997. do 2001. godine (gostujući suradnik)

  Poslijediplomska nastava

  d) Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku

  NEUROBIOLOGIJA LIJEČENJA PSIHIČKIH POREMEĆAJA I

  ISTRAŽIVANJA PSIHOFARMAKA – voditelj kolegija unutar izbornog

  modula Neuroznanost na poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i

  zdravstvo, od 2010. godine u zvanju naslovnog izvanrednog profesora

  KLASIFIKACIJA I DIJAGNOSTIKA PSIHIČKIH POREMEĆAJA –

  sudjelovanje u provođenju kolegija unutar izbornog modula Neuroznanost na

  poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo, od 2008.

 • 25

  godine u zvanju 2003. godine u zvanju naslovnog docenta, a od 2009. godine u

  zvanju naslovnog izvanrednog profesora

  e) Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  NEUROBIOLOGIJA LIJEČENJA PSIHIJATRIJSKIH POREMEĆAJA –

  nositelj predmeta na poslijediplomskom znanstvenom studiju Neuroznanost, od

  2008. godine u zvanju docenta, a od 2011. godine u zvanju izvanrednog

  profesora

  PSIHIJATRIJSKA FARMAKOGENOMIKA – nositelj predmeta na

  poslijediplomskom znanstvenom studiju Neuroznanost, od 2008. godine u

  zvanju docenta, a od 2011. godine u zvanju izvanrednog profesora

  MENADŽMENT U ZDRAVSTVU – sudjelovanje u provođeju nastave

  predmeta Alokacija resursa zdravstvenog sustava – farmaceutski sektor, u

  sklopu kolegija Farmaceutski menadžment, od 2006. godine u zvanju docenta,

  a od 2011. godine u zvanju izvanrednog profesora

  METODE ISPITIVANJA PSIHOLOŠKIH FUNKCIJA I PONAŠANJA –

  sudjelovanje u provođenju predmeta znanstvenog poslijediplomskog studija, od

  2007. godine u zvanju docenta, a od 2011. godine u zvanju izvanrednog

  profesora

  f) Sveučilište u Zagrebu – interdisciplinarni poslijediplomski studiji

  JEZIČNA KOMUNIKACIJA I KOGNITIVNA NEUROZNANOST –

  sudjelovanje u provođenju nastave interdisciplinarnog poslijediplomskog

  studija u kolegiju Lijekovi i mozak, od 2009. godine u zvanju docenta, a od

  2011. godine u zvanju izvanrednog profesora

  UPRAVLJANJE KRIZAMA – sudjelovanje u provođenju nastave

  interdisciplinarnog poslijediplomskog studija u kolegiju Zdravstvena zaštita u

  kriznim stanjima od 2013. godine u zvanju izvanrednog profesora;

  Nositelj kolegija Zdravstvena zaštita u kriznim stanjima na interdisciplinarnom

  poslijediplomskom studiju Upravljanje krizama.

  g) Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

  KLINIČKA FARMAKOLOGIJA – sudjelovanje u provođenju predmeta

  unutar modula Farmakologija, od 2008. godine na doktorskom studiju

  Biomedicina u zvanju docenta, a od 2011. godine u zvanju izvanrednog

  profesora (gostujući nastavnik)

  Nastavni tekstovi

  a) uredništvo sveučilišnih udžbenika

  Lončar M, Henigsberg N. (urednici). Psihičke posljedice traume. Zagreb: Medicinska naklada

  – Zagreb, 2007: 1-207, ISBN 978-953-176-355-4 (namjena: poslijediplomska nastava)

  b) nastavni tekstovi u sveučilišnim udžbenicima

 • 26

  Henigsberg N. Farmakoterapija depresivnog poremećaja. U: Francetić I i Vitezić D (urednici).

  Klinička farmakologija. Zagreb: Medicinska naklada, 2014: 441-449, ISBN: 978-953-176-

  626-5(namjena: dodiplomska i poslijediplomska nastava)

  Henigsberg N, Folnegović-Šmalc V., Kalember P, Lončar M. PTSP i genetika. U: Lončar M,

  Henigsberg N., urednici. Psihičke posljedice traume. Zagreb: Medicinska naklada – Zagreb,

  2007: 55-58, ISBN 978-953-176-355-4 (namjena: poslijediplomska nastava)

  Folnegović-Šmalc V, Henigsberg N, Mimica N. Psihijatrijska genetika. U: Hotujac LJ,

  urednik. Psihijatrija. Zagreb: Medicinska naklada, 2006:97-99, ISBN 953-176-322-4

  (namjena: dodiplomska nastava)

  Folnegović-Šmalc V, Mimica N., Henigsberg N, Psihijatrijska epidemiologija. U: Hotujac LJ,

  urednik. Psihijatrija. Zagreb: Medicinska naklada, 2006:97-99, ISBN 953-176-322-4

  (namjena: dodiplomska nastava)

  Mimica N, Folnegović-Šmalc V, Henigsberg N. Mjerni instrumenti u psihijatriji. U: Hotujac

  LJ, urednik. Psihijatrija. Zagreb: Medicinska naklada, 2006:64-68, ISBN 953-176-322-4

  (namjena: dodiplomska nastava)

  Folnegović-Šmalc V, Mimica N, Henigsberg N. Klasifikacijske i dijagnostičke ocjenske

  skale. U: Gregurek R, Folnegović-Šmalc V. (urednici) Metode ispitivanja psiholoških

  funkcija i ponašanja. Zagreb: Medicinska naklada. 2002: 26-30 (namjena: poslijediplomska

  nastava)

  Folnegović-Šmalc V, Henigsberg N, Kocijan-Hercigonja D. Neurobiologija kod poremećaja

  raspoloženja. U: Kocijan-Hercigonja D, urednik. Biološke osnove i terapija ponašanja.

  Zagreb: Školska knjiga, 2006:163-173. ISBN 953-0-31573-2 (namjena: dodiplomska nastava)

  Folnegović-Šmalc V, Henigsberg N. Neurobiologija shizofrenije. U: Kocijan-Hercigonja D,

  urednik. Biološke osnove i terapija ponašanja. Zagreb: Školska knjiga, 2006: 173-185. ISBN

  953-0-31573-2 (namjena: dodiplomska nastava)

  Folnegović-Šmalc V, Folnegović-Grošić P, Henigsberg N, Lončar M. Farmakoterapija osoba

  osobljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja. U: Lončar M, Henigsberg N., urednici.

  Psihičke posljedice traume. Zagreb: Medicinska naklada – Zagreb, 2007: 182-189, ISBN 978-

  953-176-355-4 (namjena: poslijediplomska nastava)

  c) nastavni tekstovi u knjigama izdanim u inozemstvu

  Henigsberg N, Kovačić Z, Kalember P. Pharmacotherapy of suicidal PTSD patients. U:

  Wiederhold BK (urednik). Lowering suicide risk in returning troops – wounds of war.

  Amsterdam: IOS Press. 2008: 131-135 – ISBN 978-1-58603-889-2 i 978-1-60750-353-8

  (namjena: trajna edukacija NATO)

  Henigsberg N. Pharmacotherapy research in posttraumatic stress disorder. U: Roy MJ

  (urednik). Novel approaches to the diagnosis and treatment of posttraumatic stress disorder.

  Amsterdam: IOS Press. 2006: 101-110 – ISBN1-58603-590-8 (namjena: trajna edukacija

  NATO)

 • 27

  d) nastavni tekstovi u drugim publikacijama

  Deželić Gj, Kern J, Božikov J, Henigsberg N. Upravljanje zdravstvenim informacijama u

  ratnim uvjetima. U: Budak A, Kovačić L, urednici. Javno zdravstvo u ratu. Priručnik za

  liječnike i zdravstvene djelatnike. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola

  narodnog zdravlja "Andrija Štampar", 1991:17-20 (namjena: trajna edukacija)

  Reiner Ž, Henigsberg N. Telemedicina u hrvatskom zdravstvu - polazišta. U: Richter B.

  (urednik) Telemedicina u Hrvatskoj. Zagreb: Akademija medicinskih znanosti Hrvatske.

  1998: 19-29 (namjena: trajna edukacija)

  Folnegović-Šmalc V, Bajs Bjegović M, Ivezić S, Henigsberg N, Jelačić P, Makarić G,

  Mimica N, Uzun S. Informed consent in clinical psychiatric research in Croatia. U:

  International symposium on biomedical ethics - Informed consent in European reality.

  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Akademie für ethik in der Medizin, Hrvatski

  liječnički zbor, 1999, p. 71-72 (namjena: trajna edukacija)

  Folnegović-Šmalc V, Mandić N, Mimica N, Henigsberg N. Epidemiologija posttraumatskog

  stresnog poremećaja kod nas i u svijetu. U: Dijagnostički i terapijski algoritam PTSP-a –

  priručnik za praćenje seminara. Zagreb. 1999 (namjena: trajna edukacija)

  Folnegović-Šmalc V, Henigsberg N, Mimica N. Etiologija i klasifikacija posttraumatskog

  stresnog poremećaja i ostalih posljedica psihotraume. U: Medicinski fakultet Sveučilišta u

  Zagrebu i Ministarstvo hrvatskih branitelja: Suvremeni dijagnostički i terapijski postupci u

  liječenju posttraumatskog stresnog poremećaja. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u

  Zagrebu, 2000 (namjena: poslijediplomski tečaj I. kategorije)

  Henigsberg N., Folnegović-Šmalc V. Mimica N, Erdeljić V. Epidemiologija posttraumatskog

  stresnog poremećaja. U: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstvo hrvatskih

  branitelja: Suvremeni dijagnostički i terapijski postupci u liječenju posttraumatskog stresnog

  poremećaja. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2000 (namjena:

  poslijediplomski tečaj I. kategorije)

  Mimica N, Folnegović-Šmalc V, Henigsberg N. Ocjenske i samoocjenske ljestvice u

  dijagnozi i praćenju tijeka bolesti oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja. U:

  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstvo hrvatskih branitelja: Suvremeni

  dijagnostički i terapijski postupci u liječenju posttraumatskog stresnog poremećaja. Zagreb:

  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2000 (namjena: poslijediplomski tečaj I.

  kategorije)

  Mentorstva

  Doktorske disertacije

  Dijanić Plašć, Ivana. Ljutnja u odrasle djece poginulih branitelja /doktorska disertacija.

  Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011, 131 str.

  Kovačić, Zrnka. Polimorfna regija vezana za gen serotoninskog transportera u bolesnika s

  posttraumatskim stresnim poremećajem / doktorska disertacija.Zagreb : Medicinski fakultet

  Sveučilišta u Zagrebu, 2010, 170 str.

  http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=495913http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=495913

 • 28

  Lončar, Mladen. Dugoročne psihofizičke posljedice zatočeništva na mortalitet bivših

  logoraša / doktorska disertacija. Zagreb : Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009.,

  154 str.

  Grošić, Vladimir.Terapijski odgovor i promjena koncentracije N-acetil aspartata u liječenju

  shizofrenije novim antipsihoticima/doktorska disertacija Zagreb: Medicinski fakultet

  Sveučilišta u Zagrebu, 2014, 130 str.

  Bajs Janović, Maja. Povezanost promjene gama-aminomaslacne kiseline mjerene

  spektroskopijom putem magnetske rezonancije s obiljezjima klinicke slike i terapijskog

  odgovora u depresivnom poremecaju/ doktorska disertacija. Zagreb: Medicinski fakultet

  Sveučilišta u Zagrebu, 2014., 169 str.

  Magistarski radovi

  Majdančić, Željko. Genetska anticipacija u dijagnostičkim kategorijama shizofrenije. /

  magistarski rad. Zagreb : Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2005., 104 str.

  Znanstvena aktivnost

  Međunarodni znanstveni projekti

  2007. – 2010. Neuroimaging, neurogenomics and pharmacogenomics of the

  frontal lobe connectivity: normal development and

  abnormalities in developmental cognitive disorders, projekt u

  sklopu UKF programa, u suradni sa School of Medicine,

  Yale i McGill University, istraživač

  2005. – 2009. Član odbora za upravljanje projektom; “Electronic Neuronal

  Oscillations and Cognition (ENOC)”; COST projekt B27

  2004. – 2008. Glavni istraživač u RH, «Genomic based therapies for

  depression (GENDEP)», znanstveni program financiran od

  Europske Komisije u sklopu 6. okvirnog programa (glavni

  koordinator: London Institute of Psychiatry, King’s College,

  London)

  1996.-1999. Istraživač, «Development of antemortal database for

  identification of war victims», Smitsonian Institution i

  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; projekt odobren

  od Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike RH i US-

  Croatian Joint Board

  Znanstveni projekti odobreni od Ministarstva znanosti

  RH

  2006.- 2014. "1H-MRS promjene u predviđanju terapijskog odgovora,

  relapsa i povrata depresije", glavni istraživač

  2002.- 2006. “Prediktivna uloga genetskog čimbenika na terapijski ishod u

  liječenju psihoza”, glavni istraživač

  2002.- 2006. “Jesu li funkcionalne psihoze nozološki entitet”, istraživač

  2002.-2005. “Učinkovitost ratnog zdravstva”, istraživač

  http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=408691http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=408691http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=221743

 • 29

  1996.- 2000. “Istraživanje učinaka privatizacije u sustavu zdravstvene

  zaštite”, istraživač

  1996.- 2002. “Funkcionalne psihoze kao nozološki entitet”, istraživač

  1996.-2000. “Analiza učinkovitosti ratnog zdravstva”, istraživač

  Znanstveni projekti odobreni od Sveučilišta u Zagrebu

  2013.-2014.

  „Longitudinalno praćenje 1-H MRS promjena kao prediktora

  terapijskog odgovora, relapsa i povrata depresije“, glavni

  istraživač

  Stručna aktivnost

  Međunarodne stručne aktivnosti i stručne aktivnosti u suradnji s međunarodnim organizacijama

  2012. – 2013. Voditelj programa s područja mentalnog zdravlja u sklopu

  dvogodišnjeg (2010.-2011.) ugovora o suradnji između

  Svjetske zdravstvene organizacija i Republike Hrvatske

  2010. – 2011. Voditelj programa s područja mentalnog zdravlja u sklopu

  dvogodišnjeg (2010.-2011.) ugovora o suradnji između

  Svjetske zdravstvene organizacija i Republike Hrvatske

  2008. – 2009. Voditelj programa s područja mentalnog zdravlja u sklopu

  dvogodišnjeg (2008-2009.) ugovora o suradnji između

  Svjetske zdravstvene organizacija i Republike Hrvatske

  2006. – 2007. Voditelj programa s područja mentalnog zdravlja u sklopu

  dvogodišnjeg (2006-2007.) ugovora o suradnji između

  Svjetske zdravstvene organizacija i Republike Hrvatske

  2004. – Voditelj Odsjeka za neuropsihofarmakologiju i

  farmakologiju ponašanja, Hrvatski institut za istraživanje

  mozga, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  2004.-2005. Voditelj programa s područja mentalnog zdravlja u sklopu

  dvogodišnjeg (2004.-2005.) ugovora o suradnji između

  Svjetske zdravstvene organizacija i Republike Hrvatske

  2002. – 2009. Voditelj projekta u RH “Enhancing Social Cohesion trhough

  Strengthening Community Mental Health Services in South-

  eastern Europe“, Svjetska zdravstvena organizacija i Vijeće

  Europe

  2002.-2003. Odbor za upravljanje projektom s područja mentalnog

  zdravlja, Svjetska zdravstvena organizacija i Vijeće Europe

  2002. – 2004. Konzultant; «Reforma hrvatskog farmaceutskog sektora»,

  projekt Svjetske Banke i Ministarstva zdravstva RH; Health

  Insurance Commission, Australia

  2000. - Mreža za mentalno zdravlje Svjetske zdravstvene

  organizacije, predstavnik RH

  1998. – 2003. Voditelj programa, “Medical Accessibility Support”, Visoko

 • 30

  povjerenstvo Ujedinjenih narodna za izbjeglice (UNHCR)

  1996. konzultant Svjetske zdravstvene organizacije za krizna

  stanja, Misija SZO u Albaniji

  1996. – 1999. Voditelj programa, “Epidemiological study of injuries caused

  by landmines and unexploded ordnances”, Svjetska

  zdravstvena organizacija i UNMAC

  1996. – 1997. Voditelj programa, “Health Surveillance”, Visoko

  povjerenstvo Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR)

  1995.-1996. “Health Needs in Humanitarian Crisis”, voditelj projekta,

  Radna skupina Europske zajednice

  1994. – 2002. “Development of rehabilitation information system”, voditelj

  projekta, Svjetska zdravstvena organizacija i Medicinski

  fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  1993.-1994. “Identification of war victims”, Svjetska zdravstvena

  organizacija, UNDP, suradnik u razvoju programa

  Stručne aktivnosti u RH

  2013. - Voditelj Odsjeka za razvojnu kognitivnu neuroznanost

  Hrvatskog instituta za istraživanje mozga, Medicinski

  fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  2012. - Povjerenstvo Ministarstva zdravlja za psihijatriju, član

  2009. – 2014. Upravni odbor Croatian Medical Journal, član

  2007. –2012. Odbor za sudbena mišljenja Medicinskog fakulteta

  Sveučilišta u Zagrebu, član

  2007. – 2010. Povjerenstvo Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za

  psihijatriju, predsjednik povjerenstva

  2005.-2007. Zamjenik predsjednika Odbora za sudbena mišljenja,

  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  2005. - Član, Središnje etičko povjerenstvo

  2004. – 2010. Član, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

  2004. – Voditelj Odsjeka za neuropsihofarmakologiju i

  farmakologiju ponašanja, Hrvatski institut za istraživanje

  mozga, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  2004. – 2010. Predsjednik Upravnog vijeća, Hrvatski zavod za mentalno

  zdravlje

  2004. – 2008. Član, Povjerenstvo za lijekove, Hrvatski zavod za

  zdravstveno osiguranje

  2002. suorganizator, "Modeli skrbi za oboljele od PTSP-a", tečaj

  trajnog usavršavanja

  2001. – Voditelj odjela za klinička istraživanja, poliklinika “Neuron”

  pri Centru za klničku primjenu neuroznanosti Hrvatskog

 • 31

  instituta za istraživanje mozga, Medicinskog fakulteta

  Sveučilišta u Zagrebu

  2000. – 2002. Suradnik, «Prevencija suidicalnog ponašanja», projekt

  Hrvatskog društva za kliničku psihijatriju i Grada Zagreba

  2000. - suorganizator, "Suvremeni dijagnostički i terapijski postupci

  u liječenju posttraumatskog stresnog poremećaja", tečaj

  trajnog usavršavanja

  2000. organizacijski tajnik, Prvi hrvatski kongres o suicidalnom

  ponašanju

  2000. – član Upravnog vijeća, Centar za kliničku primjenu

  neuroznanosti

  1998. – 1999. Predsjednik Upravnog vijeća Kliničke bolnice „Dubrava“

  1997. – 2000. pomoćnik ministra zdravstva

  1996. – zamjenik voditelja, Centar za razvoj informacijskog sustava

  za krizna stanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

  1995. – 1999. član Upravnog vijeća Hrvatske akademske i istraživačke

  mreže (CARNet)

  1995. – 1996. skupina za razvoj zdravstvenog informacijskog sustava,

  voditelj, Povjerenstvo za izradu strategije razvoja zdravstva

  (Master Plan), Ministarstvo zdravstva

  1993.-1997. Savjetnik potpredsjednika Vlade RH

  1992. – 1995. Stručno povjerenstvo za razvoj Hrvatske akademske i

  istraživačke mreže (CARNet), član, Ministarstvo znanosti i

  tehnologije

  1992. – 1994. Stručno povjerenstvo za medicinsku informatiku, član,

  Ministarstvo zdravstva

  1991. – 1993. Ured za suradnju između Republike Hrvatske i Svjetske

  zdravstvene organizacije, suradnik (1991-92) i zamjenik

  voditelja (1993)

  Članstvo u uredničkim i upravnim odborima znanstvenih časopisa

  2010. – Croatian Medical Journal (ISSN 0353-9504 /tiskano izdanje/, ISSN 1332-8166

  /elektronsko izdanje/), član Upravnog odbora, časopis indeksiran u Current Contents (Impact

  Factor za 2013. godinu: 1.37), časopis indeksiran i u:Biosis, PubMed/Medline,

  PubMedCentral (PMC), ISI Alerting Service, Science Citation Index-Expanded (SciSearch),

  Scopus.

  2010. – Translational Neuroscience (Springer, ISSN: 2081-6936 /elektronska verzija/), član

  Uredničkog odbora, časopis indeksiran u Current Contents (Impact Factor za 2013. godinu:

  0.72), časopis indeksiran i u:Science Citation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation

  Reports/Science Edition, Scopus, Embase, Google Scholar, Biological Abstracts, Biosis,

  OCLC, SCImago, Summon /ProQuest/.

 • 32

  Recenzije udžbenika i knjiga

  Kozarić-Kovačić D, Frančišković T. Psihoterapijski pravci.2014. Zagreb: Medicinska

  naklada.

  Šendula V (urednik). Unaprjeđenje kvalitete rada u domovima za stare i nemoćne – praktikum

  za djelatnike. 2009. Rab: Psihijatrijska bolnica Rab. 1-148. ISBN: 978-953-55692-0-6

  Recenzije radova objavljenih u znanstvenim časopisima

  Croatian Medical Journal – (2)

  The Medical Letteron Drugs and Therapeutics (1)

  Hrvatski liječnički vjesnik (4)

  Psychiatria Danubina (4)

  Translational Neuroscience (3)

  Collegium Antropologicum (2)

  Društvena istraživanja (2)

  Izv. prof. dr. sc. Neven Henigsberg publicirao je 51 rad u časopisima koji se indeksiraju u

  CC, 4 rada u SCIExp., 12 sažetaka kongresnih priopćenja u CC publikacijama, 21 rad u

  ostalim međunarodnim indeksnim publikacijama te preko 50 kongresnih priopćenja s

  domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

  Citiranost Ukupan broj citata prema potvrdi Središnje medicinske knjižnice Medicinskog fakulteta

  Sveučilišta u Zagrebu: 1.013

  KONAČNO MIŠLJENJE I PRIJEDLOG POVJERENSTVA

  Na temelju provedene analize i ocjene nastavne i stručne djelatnosti predloženika izv. prof.

  dr. sc. Nevena Henigsberga, dr. med. – naslovnog izvanrednog profesora u Katedri za

  psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek, jednoglasno je mišljenje

  Povjerenstva da predloženik u cijelosti ispunjava sve uvjete za izbor u naslovno znanstveno-

  nastavno zvanje redovitog profesora utvrđene Odlukom Rektorskog zbora o nužnim

  uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna

  zvanja i to:

  I. Izv. prof. dr. sc. Neven Henigsberg ima pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog

  istraživanja

  kvalitete nastavnog rada.

  II. U svojstvu nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju ukupno je izvodio nastavu od

  najmanje šesto (600) norma sati

  III. Ostali uvjet