of 31 /31
1 Izv. prof. dr. sc. Silva Zupančić Šalek Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost - Ustanova zaposlenja :Klinički bolnički centar Zagreb, Klinike i zavodi Rebro, Klinika za unutrašnje bolesti, Zavod za hematologiju, odjel za hemostazu i trombozu te benigne hematološke bolesti . Zagreb, Kišpatićeva ul br 12. Medicinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku Osijek, J. Huttlera 4, - Kućna adresa: Kneza Trpimira br. 43, Samoborski lug 10 432, Hrvatska - Email: [email protected] -Rođena 6. kolovoza 1955. u Zagrebu - Državljanka Republike Hrvatske - Osnovna i srednja škola u Zagrebu - Studij medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Zagrebu od 1974. do 1979 - Državni ispit 1980. - Specijalizacija iz interne medicine od 1984. do 1988. (KBC, Klinika za unutrašnje bolesti, Rebro, Zagreb) - Subspecijalizacija iz Hematologije: 1998 do 2000. godine. - Poslijediplomski studij „Imunologija i klinička alergologija“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1981. do 1983. - Poslijediplomski studij „Hematologija“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1986. – 1988. 2006.god. priznat naziv primarijus od Povjerenstva za priznavanje naziva primarijus iz Inetrne medicine - Govori engleski i njemački jezik. B) AKADEMSKI STUPNJEVI - doktor medicine 1979. - magistar znanosti 1986. - doktor znanosti 2004. C) ZNANSTVENO I STRUČNO USAVRŠAVANJE - Stipendija francuske vlade u Lyonu, Francuska iz hemostaze i tromboze tijekom tri mjeseca 1986. godine pod vodstvom prof dr Marc Dechavanne. - Stipendija Svjetske federacije za hemofiliju tijekom četiri mjeseca u Oxford Haemophilia Centra 1993. godine, Oxford, Velika Britanija. - Studijski boravak U Centru za hemofiliju u Bonnu kod Prof dr Johannes Oldenburga, Njemačka, 1998. godina - Edukacija o dobroj kliničkoj praksi u istraživanjima, položila završni ispit dobila certifikat Brookwoodd International Academy of Healthcarte Research, Zagreb, 1999. godine.

Izv. prof. dr. sc. Silva Zupančić Šalek Životopis ...rektorat.unios.hr/sjednice/prilozi/647_2.pdf · 1 Izv. prof. dr. sc. Silva Zupančić Šalek Životopis, znanstvena, nastavna

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Izv. prof. dr. sc. Silva Zupančić Šalek Životopis...

 • 1

  Izv. prof. dr. sc. Silva Zupančić Šalek Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost - Ustanova zaposlenja :Klinički bolnički centar Zagreb, Klinike i zavodi Rebro, Klinika za unutrašnje bolesti, Zavod za hematologiju, odjel za hemostazu i trombozu te benigne hematološke bolesti . Zagreb, Kišpatićeva ul br 12. Medicinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku Osijek, J. Huttlera 4, - Kućna adresa: Kneza Trpimira br. 43, Samoborski lug 10 432, Hrvatska - Email: [email protected] -Rođena 6. kolovoza 1955. u Zagrebu - Državljanka Republike Hrvatske - Osnovna i srednja škola u Zagrebu - Studij medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Zagrebu od 1974. do 1979 - Državni ispit 1980. - Specijalizacija iz interne medicine od 1984. do 1988. (KBC, Klinika za unutrašnje bolesti, Rebro, Zagreb) - Subspecijalizacija iz Hematologije: 1998 do 2000. godine. - Poslijediplomski studij „Imunologija i klinička alergologija“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1981. do 1983. - Poslijediplomski studij „Hematologija“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1986. – 1988. 2006.god. priznat naziv primarijus od Povjerenstva za priznavanje naziva primarijus iz Inetrne medicine - Govori engleski i njemački jezik. B) AKADEMSKI STUPNJEVI - doktor medicine 1979. - magistar znanosti 1986. - doktor znanosti 2004. C) ZNANSTVENO I STRUČNO USAVRŠAVANJE - Stipendija francuske vlade u Lyonu, Francuska iz hemostaze i tromboze tijekom tri mjeseca 1986. godine pod vodstvom prof dr Marc Dechavanne. - Stipendija Svjetske federacije za hemofiliju tijekom četiri mjeseca u Oxford Haemophilia Centra 1993. godine, Oxford, Velika Britanija. - Studijski boravak U Centru za hemofiliju u Bonnu kod Prof dr Johannes Oldenburga, Njemačka, 1998. godina - Edukacija o dobroj kliničkoj praksi u istraživanjima, položila završni ispit dobila certifikat Brookwoodd International Academy of Healthcarte Research, Zagreb, 1999. godine.

 • 2

  - Provela edukaciju iz dobre kliničke prakse i provođenja kliničkih ispitivanja, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Agencije za lijekove i meidicnske proizvode, Zagreb, 2009. godine. - Voditeljica Pododbora za nasljedne koagulopatije Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti, KROHEM od 2000. godine do danas. - Uvođenje nove metode liječenja bolesnika s hemofilijom i inhibitorima – Indukcija imunološke tolerancije, ITI (2010. godine) - Edukacija o von Willebrandovoj bolesti, Marienhann, Aland, Finland, rujan 2010 - Studijski boravak u Briselu u Odjelu za Hemostazu i trombozu – Haemophilia Clinic of St Luc University Hospital, Belgija rujan 2012. godine - Član radne skupine za izradu nacionalnih preporuka za prevenciju venske tromboembolije, 2007 do 2008. godine - Član radne skupine za izradu nacionalnih smjernica u liječenju masivnog krvarenja, Zagreb, 2013. D) DOSADAŠNJE ZNANSTVENO I ZNANSTVENO NASTAVNO ZVANJE Viši znanstveni suradnik u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polju kliničkih medicinskih znanosti-izabrana na 3. Sjednici Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, stomatologije i farmacije od 09. rujna 2009. Izvanredna profesorica u Katedri za Internu medicinu Medicinskog fakulteta J.J. Strossmayera u Osijeku. Datum izbora: 28. rujna 2009. E) PODACI O MENTORSTVU NA POSLIJEDIPLOMSKIM STUDIJIMA TE VOĐENJU MAGISTARSKIH I DOKTORSKIH RADOVA

  1.) Mentorica dr sc Ani Boban u izradi doktorske disertacije s naslovom „ Osteoporoza u bolesnika s hemofilijom“, 2011. godine

  2.) Mentorica dr sc Josip Ivić u izradi doktorske disertacije „Tromboelastografija u praćenju promjena sustava zgrušavanja nakon aloartroplastike kuka“, 2012 godine.

  3.) Mentorica dr med Marijo Vodanoviću za subspecijalizaciju iz Hematologije. 4.) Mentorica dr sc Mirta Mikulić Pisk za subspecijalizaciju iz Hematologije.

  II. ZNANSTVENI I STRUČNI PROJEKTI

  a) Znanstveni projekti 1. Znanstveni projekt MZRH „Liječenje akutnih leukemija transplantacijom krvotvornih

  matičnih stanica“ (br. 108 162) suradnik, voditelj prof. dr sc Boris Labar 2002-2006.godine. Navedeni projekt značajan je napredak u dijagnostici i liječenju akutnih leukemija.

  2. Znanstveni projekt MZRH „Dijagnostika i terapija poremećaja hemostaze“ (214-

  1081872-0054) voditelj dr.sc. Silva Zupančić Šalek od 2007.-2012.godine. Navedeni projekt značajno utječe na razvoj kliničke i laboratorijske dijagnostike kao i liječenja nasljednih i stečenih poremećaja hemostaze.

 • 3

  3. Znanstveni projekt MZRH „Dijagnostika i liječenje limfoma“ suradnik, voditelj prof

  dr igor Aurer (108-1081872-1908) do 2007.godine Navedeni projekt značajno utječe na razvoj novih dijagnostičkih metoda i poboljašnje dosadašnjih u definiranju bolesti kao i liječenje limfoma.

  b) stručni projekti

  1. Studija „Prospektivno praćenje učestalosti venskih tromboembolijskih bolesti u Republici Hrvatskoj Hrvatske Koopereativne grupe za hematološke bolesti KROHEM, suradnik, avoditelj D Pulanić, član od 2008. godine pa do danas. Navedeni projekt značajno doprinosi spoznaji o najčešćoj bolesti danas, a to je venska tromboembolija i njezina učestalost na području Republike Hrvatske.

  2. Stručno-znanstveni projekt DHH „Kvalitata života bolesnika s hemofilijom“ , suradnik, voditelj doc dr Marko Marinić, od 2011 pa do danas. Navedeni projekt značajno doprinosi spoznaji o kvaliteti žvota bolesnika s hemofilijom“ .

  c) ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH I STRUČNIH SKUPOVA Pristupnica je sudjelovala u organizaciji slijedećih skupova: 1. Prvi Hrvatski kongres hematologa i transfuziologa, Zagreb, 1995.

  Organizator: Hrvatski liječnički zbor i Hrvatsko društvo hematologa i transfuziologa. Član organizacijskog i znanstvenog odbora.

  2. Europski konzorcij za hemofiliju, 1998.godine, Zagreb Predsjednik organizacijskog odbora

  3. Drugi Hrvatski kongres hematologa i transfuziologa, Dubrovnik, 1999. godine, Organizator: Hrvatski liječnički zbor i Hrvatsko društvo hematologa i transfuziologa. Član organizacijskog odbora.

  4. New trends in the treatment of acute leukemia. Međunarodni seminar, Dubrovnik, 2004.godine Član organizacijskog odbora

  5. Prvi hrvatski kongres beskrvne medicine, Zagreb, 2005.godine

  Organizator: Hrvatski liječnički zbor i Hrvatsko društvo hematologa i transfuziologa. Član znanstvenog odbora.

  6. Peti Hrvatski kongres hematologa i transfuziologa, Zagreb, 2012. godine. Organizator: Hrvatski liječnički zbor i Hrvatsko društvo hematologa i transfuziologa. Član znanstvenog odbora.

  7. Prvi sastanak o von Willebrandovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 2013, HAZU, Zagreb

 • 4

  8. Šesti Hrvatski kongres hemtologa i transfuziologa, Zagreb, 2014. Godine Organizator: Hrvatski liječnički zbor i Hrvatsko društvo hematologa i transfuziologa, Član znanstvenog odbora

  d) ČLANSTVO I FUNKCIJE

  Društvo za hematologiju i transfuziologiju HLZ, član Svjetska federacija za hemofiliju (WFH), član Europski konzorcij za hemofiliju (EHC) Mediteranska liga za trombozu, član Internacionalno društvo za trombozu i hemostazu (ISTH), član Europska hematološka udruga (EHA), član European Association for Haemophilia and Allied Disorders (EAHAD), član Društvo hemofiličara Hrvatske ( DHH), član

  Kooperativna udruga hrvatskih hematologa (KROHEM) e.) ZNANSTVENE I STRUČNE NAGRADE Plaketa Svjetske Federacije za hemofiliju za napredak u sveobuhvatnoj skrbi za bolesnike s hemofilijom i drugim nasljednim koagulopatijama u Republici Hrvatskoj, 1998 godine Nagrada za najbolju doktorsku disertaciju u školskoj godini 2004/2005 god iz područja kliničke medicine, 2005. godine. 2008.godine izabrana sam službeno za znanstvenog savjetnika za hemostazu ciriškog foruma za hemofiliju u Švcarskoj i to sam i danas. Član sam Global Haemphilia Networking, od 2009. godine

  POPIS PUBLIKACIJA A. KVALIFIKACIJSKI RADOVI

  1. Zupančić Šalek S. Procjena specifične imunološke reaktivnosti na tumor metodom indirektnih rozeta“, Magistarski rad. Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1986.godine .

  2. Zupančić Šalek S. Arterijska hipertenzija i čimbenici rizika ateroskleroze u bolesnika s hemofilijom“, Doktorska disertacija. Medicinskii fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2004.

  B. OBJAVLJENI ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI Radovi označeni zvjezdicom (*) ispred rednog broja objavljeni su nakon zadnjeg izbora u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika: a) radovi objavljeni u časopisima koji se indeksiraju u Current Contentsu 1.) Mrsić M, Labar B, Bogdanić V, Nemet D, Pavletić Ž, Plavšić F, Dobrić I, Kaštelan A, Marušić M, Zupančić-Šalek S, Radman I, Francetić I, Aurer I. Combination of cyclosporine and methotrexate

 • 5

  for prophylaxis of acute graft versus host diseaase after allogeneic bone marrow transplantation. Bone marrow transplantation 4,3 95-96, 1989

  U ovom radu je ispitana učestalost GVHD i primjene ciklosporina i metotreksata u svrhu profilakse GVHD. Rezultati ukazuju na bolji profilaktički režim kombinacije metotreksata i ciklosporina nego samo ciklosporina. Također je i bolje preživljenje. Originalan doprinos znanosti ovog rada je u razumijevanju terapijskog modaliteta liječenja GVHD što je i glavni uzrok mortaliteta bolesnika nakon alogenične transplantacije koštane srži. Pristupnica je sudjelovala u kliničkom praćenju bolesnika, prikupljanju rezultata, interpretaciji rezultata i pisanju diskusije rada te prikupljanju literature. 2.) Labar B, Bogadnić V, Nemet D, Mrsić M, Pavletić Ž, Zupančić-Šalek S, Radman I Alogeneic BMT for AML in Zagreb. Bone Marrow Transplantation, 4; 86-87 (Suppl 3), 1989 U ovom radu prikazani su rezultati liječenja akutne mijeloične leukemije u Centru za transplantaciju Zagreb. Pristupnica je sudjelovala u kliničkom radu s bolesnicima, prikupljala rezultate, literaturu i sudjelovala u pisanju rada. 3.) Nemet D, Labar B, Boganić V, Hauptman E, Jakšić B, Minigo H, Sertić D, Mrsić M, Pavletić Ž, Kovačević J, Zupančić-Šalek S, Radman I. High dose cytosine arabinoside in the tretment of adult acute myelogenous leukaemia. Bone Marrow Transplantation 4(Suppl.3),42-44,1989

  Visoke doze citozin-arabinozida pokazale su se učinkovitije od standardne kemoterapije u bolesnika u refraktornih ili bolesnika u relapsu akutne leukemije, a za postizanje remisije u uvodnoj terapiji ima podjednake rezultate sa standardnim dozama. Na temelju rezultata smatraju se visoke doze cirozin arabinozida optimalnim izborom u konsolidacijskoj terapiji po postizanju remisije. Rad je originalni znanstveni doprinos jer rezultati jasno ukazuju na ulogu visokih doza citozin-arabinozida u liječenju akutnih leukemija. Znanstveni doprinos pristupnice je u sudjelovanju prikupljanja literature, praktičnom radu s bolesnicima i prikupljanju rezultata, te sudjelovala u pisanju rada. 4.) Labar B, Bogdanić V, Nemet D, Kovačević-Metelko J, Mrsić M, Pavletić Ž, Zupančić-Šalek S. Antilymphocyte globulin for treatment of pure red cell aplasia after major ABO incompatible marrow transplant. Bone Marrow Transplantation 10; 471-472, 1992. Broj citata: 16. Ovo je prikaz jednog slučaja izolirane aplazije crvene loze koja se razvila nakon transplantacije koštane srži kod ABO inkompatibilnosti krvne grupa. Primjena antilimfocitnog globulina pokazala se učinovita u bolesnika. Pristupnica je klinički pratila bolesnika, opisla slučaj i sudjelovala u pisanju diskusije i zaključku rada. 5.) Mrsić M, Nemet, D, Labar B, Bogdanić V, Radman I Zupančić-Šalek S, Kovačević-Metelko J, Aurer I, Maravić N. Chemotherapy versus allogeneic bone marrow transplantation in adults with acute lymphoblastic leukemia. Transplatation proceedings 25,1,1268-1270, 1993 Cilj ovog rada bio je evaluirati učinkovitost alogenične transplantacije koštane srži i postremisijske kemoterapije u odraslih bolesnika s ALL u prvoj kompletnoj remisiji te utvrditi toksičnost postremisijskog protokola liječenja. Rezultati su pokazali prednost liječenja transplantacijom koštane srži s manje učestalosti relapsa bolesti. Znanstveni doprinos pristupnice je u dizajniranju studije, praćenju bolesnika i rezutlata te pisanju rada. Broj citata: 6. 6.) Aurer I, Nemet D, Užarević B, Hitrec V, Mrsić S, Grgić M, Boban D, Zupančić-Šalek S, Radman I, Labar B. Mediastinal malignant teratoma and acute myeloid leukemia in patient with

 • 6

  Klinefelter’s syndrome - comparison of DNA content in the two malignancies. Acta Oncologica 33,6, 705-706, 1994 Radi se o prikazu jednog rijetkog slučaja malignog medijastinalnog teratoma i hematološke neoplazme (AML). Nastanak leukemije nije posljedica ranije kemoterapije već se određivanjem sadržaja DNA u stanicama teratoma i leukemije zaključilo kako leukemija nije posljedica diferencijacije teratoma jer ne sadrže istu količinu DNA. Ovaj je rad znanstveni doprinos u razumijevanju malignih bolesti, a znanstveni doprinos pristupnice je u interpretaciji procesa malignih bolesti. Broj citata: 7. 7.) Bogdanić V, Aurer I, Hitrec V, Boban D, Nemet D, Zupančić-Šalek S, Labar B. Donor buffy-coat infusion and chemotherapy for leukemia in relapse after marrow transplantation. Haematologica 80:338-340,1995. Broj citata: 1. U ovom radu prikazan je novi postupak liječenja u bolesnika s limfoidnom transformacijom kronične mijeloične leukemije nakon transplantacije koštane srži. Primjena „Buffy.coat“-a uz male doze kemoterapije postigle su remisiju bolesti. Pristupnica je sudjelovala u prikupljanju literature, pisanju slučaja i zaključka rada. 8.) Grgičević D, Balija M, Pirc-Tiljak D, Mihaljveć I, Gjenero-Margan I, Zupančić-Šalek S, Macek P. Decreasing Risk of Viral Transfusion-transmitted Diseases in Croatia. Croatian Medical Journal 41 (2) 191-196, 2000. Broj citata: 5. U ovom istraživanju procijenio se rizik prijenosa infekcija koje se prenose krvlju u određenim skupinama bolesnika. Pristupnica je sudjelovala u radu sa podatcima svojih bolesnika, dizajnu studije i pisanju. 9.) Radman I, Našić N, Labar B, Kovačević J, Aurer I, Bogdanić V, Zupančić-Šalek S, Nemet D, Jakić-Razumović J, Mrsić M, Šantek F, Grgić-Markulin Lj, Boban D. Long-term results of conventional – dose salvage chemotherapy in patients with refractory Hodgkin's disease (Croatian experience). Annals of Oncology 13: 1650-1655, 2002. Broj citata: 5. Cilj istraživanja je bio procijeniti ishod bolesnika s Hodginkovom bolesti koji nisu reagirali na prvu liniju kemoterapije. Rezultati su pokazali da je u tih bolesnika potrebna agresivnija terapija. Znanstveni doprinos pristupnice je dizajniranju studije, u prikupljanju literature i pisanju rada. 10.) Zupančić-Šalek Silva, Sokolić V, Visković T, Šanjug J, Šimić M, Kaštelan M. Successful use of recombinanat factor VIIa for massive bleeding after Caesarean Section due to HELLP syndrome. Acta Haematologica 108:162-163, 2002

  Cilj ovog rada je opisati prvu primjenu rekombinantnog faktora VIIa u akutnom, masivnom postpartalnom krvarenju. Radi se o originalnom znanstvenom radu jer se prvi puta u kliničkoj praksi primjenjuje rekombinantni faktor VIIa s odličnim uspjehom u indikaciji HELLP sindroma. Znanstveni doprinos pristupnice je u ideji primjene navedenog lijeka u toj indikaciji, pisanju rada, prikupljanju litarature. Broj citata:9. 11.) Radman I, Kovačević-Metelko J, Aurer I, Nemet D, Zupančić-Šalek S, Bogdanić V, Sertić D, Mršić M, Pulanić R, Gašparović V, Labar B. Surgical Resection in the Treatment of Primary Gastrointestinal Non-Hodgkin's Lymphoma: Retrospective Study. Croatian Medical Journal 43(5):555-560, 2002. Broj citata: 6.

 • 7

  U ovom istraživanju ispitana je uloga kiruške reekcije u lječenju primarnog limfoma probavnog trakta. Rezultati su pokazali kako primarni limfom probavnog trakta može biti uspješno liječen samo kemoterapijom, dok je operativni zahvat izbor lječenja u hitnim stanjima. Znanstveni doprinos pristupnice je u pisanju rada, prikupljanju rezultata liječenja, pisanju diskusije. 12.) Aurer I, Duraković N, Radman I, Nemet D, Zupančić-Šalek S, Kovačević-Metelko J, Bogdanić V, Sertić D, Mrsić M, Mikulić M, Labar B. Combination of Ifosfamide, Methotrexate, and Etoposide (IMVP) as Salvage Therapy for Relapsed and Refactory Aggresive Non-Hodgkin Lymphoma: Retrospective Study. Croatian Medical Journal 43(5):550-554,2002 Broj citata: 3.

  Cilj ispitivanja je bio evaluirati retrospektivne rezultate liječenja agresivnih non Hodgkin limfoma por protokolu IMVP. Znanstveni doprinos pristupnice je u dizajniranju studije, praćenju bolesnika, prikupljanju podataka i pisanju diskusije. 13.) Silva Zupančić-Šalek, Jasminka Kovačević i Ivo Radman. Successful reversal of anticoagulant effect of superwarfarin poisoning with recombinant activated factor VII. Blood Coagulation and Fibrinolysis 16:239-244, 2005 Objavljeni rad je prvi opis u svjetskoj literaturi koji opisuje primjenu rFVIIa u trovanju rodenticidima, pa je stoga i originalni znanstveni rad. Znanstveni doprinos pristupnice je u osmišljavanju pristupa liječenja, praćenju bolesnika i prikupljanju literature i pisanju rada. Broj citata: 11. 14.) Aurer I, Radman I, Nemet D, Zupančić Šalek S, Bogdanić V, Mrsić M. Sertić D, Labar B. Gemcitabine in the treatment of relapsed and refractory Hodgkin's disease. Onkologie 28 (11):567-571, 2005 Broj citata: 9. U ovom istraživanju prikazani su rezultati liječenja gemcitabinom u refraktornih bolesnika s Hodginovom bolesti. Znanstveni doprinos pristupnice je u praćenju bolesnika, prikupljanju rezultata i dizajniranju studije. 15.) Silva Zupančić-Šalek. Rapid reversal of anticoagulant bleeding–rFVIIa an option? J Postgrad Med,53:3-4,2007 Ovaj rad je prikazao ulogu rekombinantnog faktora VIIa u mnogim kliničkim situacijama po život opasnog krvarenja kad su ostale metode spašavanje bile bez rezultata. Znanstveni doprinos je pristupnice je u tome što je u potpunosti osmislila ovaj rad, kontrolirala i napisala rad. Broj citata: nema podataka. 16.) Hrvoje Gašparović, Silva Zupančić-Šalek, Vojtjeh Brida, Grgur Dulić, Ivan Jelić. Aortic Valve Replacement in a Patient with Severe Hemophilia. Coll. Antropol. 31: 355-357, 2007 Broj citata: 2. Radi se o rijetkom prikazu slučaju s teškom hemofilijom i uspješne zamjene aortalne valvule. Znanstveni prikaz pristupnice je u kliničkom vođenju bolesnika, prikupljanju literature, pisanju rada. 17.)Pan-Petesch B, Laguna P, Mital A, Stanley J, Torchet MF, Zupančić Šalek S, Salaj P. Single-dose (270 µg/kg) recombinant activated factor VII for the treatment and prevention of bleeds in haemophilia A patients with inhibitors. Experience from seven European haemophilia centres. Haemophilia 15, 760-765, 2009.

 • 8

  Cilj studije je opisati primjenu jedne visoke doze rFVIIa u akutnom krvarenju bolesnika s hemofilijom i inhibitorima u sedam različitih centra Europe. Rezultati ukazuju na poboljšanja u liječenju jednom visokom dozom rFVIIa poboljšanjem kvalitete života, većom praktičnosti, jednostavnost primjene brža i bolja kontrola krvarenja, manje boli uz primjenu injekcija. Takovo liječenje je od posebne koristi kod onim s lošim venskim pristupom. Znanstveni doprinos pristupnice je u uključivanju svojih rezultata liječenja, pisanja diskusije i kritičkog pregleda rada. Broj citata: 7.

  18.)*Santagostino E, Morfini M, Auerswald G, Ljung R, Benson G, Zupančić-Šalek S, Lambert T, Salaj P, Jimenez-Yuste V. Paediatric haemophilia with inhibitors. Existing management options, treatment gaps and unmet needs. Haemophilia,15; 983-989, 2009 Cilj ovog ispitivanja je pokazati mogućnost eradiakcije inhibitora indukcijom imunološke tolerancije, a u slučaju aktunog krvarenja upotrijebiti rFVIIa ili FEIBu. Temeljem razultata preporuča se primarna profilaksa u djece. Znanstveni doprinos pristupnice je u konceptu rada, pridruživanju svojih rezultata, pisanju i kritičkom prgledu gototov rada. Broj citata: 6. 19.) *Kaštelan D, Dušek T, Kraljević I, Polasek O, Giljević Z, Solak M, Zupančić Šalek S, Jelčić J, Aganović I, Koršić M. Hypercoagulability in Cushing's syndrome: the role of specific haemostatic and fibrinolytic markers. Endocrine36; 1, 70-74,2009 Cilj studije je ispitati mehanizme hiperkoagulabilnosti u bolesnika s Cushingovim sindromom. Rezultati studije su pokazali hiperkoagulabilitet u bolesnika s Cushingovim sindromom koji se manifestira protrombotskom aktivnosti i kompenzatornom aktivacijom sustava fibrinolize. Temeljem rezultata preporuča se uvesti perioperacijski tromboprofilaksu. Znanstveni doprinos pristupnice je u dizajnu studije, interpretaciji koagulacijskih, kritičkom osvrtu gotovo rada. Broj citata: 12. 20.) *Oldenburg J, Salek SZ. Haemophilia care: from paediatric to geriatrics.. Introductory note. Haemophilia, 15, (Suppl 1) 1. 2009 U ovom uvodu daje se znanstveni pogled na cijeloživotni problem bolesnika s hemofilijom. Znanstveni doprinos je u prepoznavanju i sažimanju potreba i mogućnosti liječenja hemofilije tijekom cijelog života. Pristupnica je dala svoj pogled o temi i kritički osvrt rada. 21.)*Silva Zupančić Šalek, Ivo Radman, Dražen Pulanić, Aida Pašić, Marin Nola, Boris Labar. Treatment of multiple realapsing non-melanona skin cancers in patient with severe haemophilia A. Tumori, 95:115-118, 2009. U ovom prikazu slučaja teškog oblika hemofilije A s brojnim nemalomskim tumorima kože. Liječenje takovog bolesnika je pravi terapijski izazov s obzirom na moguće komplikacije krvarenja što zahtijeva koordinirani pristup više različitih specijalnosti. Znanstveni doprinos pristupnice: osmislila ovaj prikaz bolesnika, prikupila literaturu, napisala diskusiju i zaključak, te dala kritički osvrt na rad. Broj citata: 1. 22.) *Brinar M, Hrstić I, Čuković-Čavka S, Štern-Padovan R, Zupančić-Šalek S. Vucelić B. Chronic Budd-Chiari syndrome as a rare complication of Chron's disease: a case report. Europ J Gastroent & Hepatology 22, 761-764. 2010. U ovom radu prikazan je rijedak slučaj Budd-Chiarijevog sindroma kao komplikacije Chronove bolesti. Znanstveni doprinos pristupnice je u interpretaciji rezultata i kritčkom pregledu rada.

 • 9

  23.)*Zupančić-Šalek S, Benson G, Elezović I, Krenn V, Ljung RCR, Morfini M, Remor E, Santagostino E, Sorensen B. The neeed for speed in the management of haemophilia patients with inhibitors. Haemophilia 17;1,95-102, 2011 Cilj rada je pokazati važnost brze kontrole krvarenja u bolesnika s hemofilijom kako bi se time reducirale komplikacije i održala muskuloskeletna funkcija. Znanstveni diprinos pristupnice je u osmišljavanju rada, pisanju i kritičkom pregledu. Broj citata: 4. 24.) *de Paula EV, Kavakli K, Mahlangu J, Ayob Y, Lentz SR, Morfini M, Nemes L, Šalek SZ, Shima M, Windyga J et al. Recombinant factor VIIa analog (vatreptacog alfa) activated for treatment of joint bleeds in hemophilia patients with inhibitors: a randomized controlled trial. J Thromb Haemost, Jan 10, (1) 81-9.2012. Rezultati randomizirane multicentrične studije u kojoj je primjenjen vatreptacog alfa u 96 akutnih krvarenja u zglobove u bolesnika s hemofilijom i inhibitorima u 51 bolesnika pokazali su da se dobro podnosi, s malom učestalošću nuspojava. Nisu zabilježeni trombogeni ni imunogeni događaji. Učinkovitost je visoka 98% akutnih krvarenja kontrolirano je unutar 9 sati od početne doze primjene lijeka. Znanstveni doprinos pristupnice je u dizajniranju studije, prikupljanju podataka, pisanju rada. Broj citata: 3. 25.) *Benson G, Auerswald G, Elezović I, Lambert T, Ljung R, Morfini M, Remor E, Zupančić Šalek S. Immune tolerance induction in patients with inhibitors: expert panel views and recommendations for clinical practice. Europ. J Haematology 88 (371-379), 2012. Broj citata:2 U ovom ispitivanju pratila se uspješnost indukcije imunološke tolerancije u bolesnika s hemofilijom i inhibitorima. Temeljem rezultata date se preporuke. Znanstveni doprinos pristupnice je u dizajnu studije, prikupljanju rezulata liječenja i pisanju diskusije rada. 26.) *Auerswald G, Zupančić-Šalek S, Benson G, Elezović I, Lambert T, Morfini M, Pasi J, Remor E, Santagostino E, Salaj P, Ljung R. Beyond patient benefit: clinical development in hemophilia. Hematology,17, 1, 1-8. 2012. U ovom radu prikazani su rezultati slabosti sadašnjeg liječenja bolesnika s hemofilijom i mogućih poboljšanja. Znanstveni doprinos pristupnice je u interpretaciji rezultata i pisanju rada. 27.) *Ljung R, Auerswald G, Benson G, Jetter A, Yimines-Yuste V, Lambert T, Morfini M, Remor E, Sorenson B, Salek SZ. Novel coagulation factor concentrates. Issues relating to their clinical implementation and pharmacokinetic assessment for optimal prophylaxis in haemophilia patients. Haemophilia, 17; 1. 95-102, 2013. Ovaj rad je istraživači s obzirom na dosadašnje mogućnosti liječenja hemofilije te korištenje farmakokinetike kao nove metode u individualizaciji liječenja. Znanstveni doprinos pristupnice je u interpretaciji rezutlata farmakokinetike, pisanju rada i kritčkom osvrtu na rad. b) Radovi objavljeni u časopisima koji se indeksiraju u SCI ili SSCI i radovi objavljeni u časopisima koji se indkesiraju u drugim međunrodnim indeksnim publikacijama (Index Medicus, Excerpta Medica, Biological ili Chemical Abstracts)

 • 10

  1.) Andreis I Zupančić S, Taradi M. Testing of concomitant immunity by the rosette test. Acta Biologica Iugoslavica. Serija C Iugoslavica physiologica et pharmacologica acta.; 21, Suppl 4, 5-6;1985 2.)Andreis I, Zupančić S, Taradi M. The rosette test in monitoring the dynamics of immunological reaction to tumor. Period biol;88 Supp1/A,511-512;1986 3.) Zupančić-Šalek S, Aurer I, Bogdanić V, Nemet D, Mrsić M, Labar B. Door characteritics in allogeneic bone marrow transplantation. 1989, Bone Marrow Transplantation, 4, (Suppl 3) 107.

  4.) Zupančić-Šalek S. Racionalna primjena antikoagulansa. Pharmaca; 31:3-4, 342-348. 1993 5.) Dobec M, Jung M, Zupančić-Šalek S, Burek V, Mihaljević I i Grgičević D. Ispitivanje kombiniranog enzimskog imunološkog testa: anti-HIV 1/2 i anti HTLV-1 u otkrivanju davatelja zaraženih retrovirusima. Liječ Vjesn 115;142-145,1993.

  6.) Boris Labar, Mirando Mrsić, Damir Nemet, Vinko Bogdanić, Smilja Kalenić, Andrija Kaštelan, Ivo Radman, Igor Aurer, Dubravka Boban, Drago Batinić, Ljubica Rajić, Ljerka Grgić-Markulin, Igor Francetić, Silva Zupančić-Šalek, Jadranka Kovačević, Dubravka Sertić, Zoran Hreljević. Age as prognostic factor following stem cell transplantation in acute leukemia. Croatian Medical Journal 38(4) 332-337,1997 7.) Dražić V, Grahovac B, Marković S, Bingulec-Popović J, Zupančić Šalek S, Balija M, Grgičević D. Hepatitis G virus in Croatian blood donors and high-risk groups. Infusiontherapie und Transfusionmedizin, , 24 (4) p 215, 1997 8.) Zupančić-Šalek S. Autoimuna i heparinom inducirana trombocitopenija. Liječ Vjes 121:S3,119-121, 1999.

  9.)Silva Zupančić-Šalek. Anticoagulant therapy in the prevention and treatment of stroke. Acta Clin Croat 38, Suppl 1, 40-41,1999.

  10.) Zupančić Šalek S. Genska terapija – novi pristup liječenju hemofilije: Medix.;39:148-150, 2001. 11.)Silva Zupančić-Šalek. Rekombinantni lijekovi u liječenju hemofilije i HIT-II-a. Liječ. Vjesn 125;Suppl 3:60-61,2003.

  12.)Silva Zupančić-Šalek. Rizik od venske tromboze primjenom kombinacije estrogena i progestina. Hrvatski komentar u JAMA-HR, veljača, godište 5, br. 1, 2005

  13.)Silva Zupančić-Šalek. Uvod u hemostazu. Paediatr Croat , 49 (Suppl 1) 237-239, 2005

  14,)Silva Zupančić-Šalek. Emergency in haemophilia. . Paediatr Croat 49 (Suppl 1) 269-270, 2005,.

  15.)Silva Zupančić-Šalek. Protrombotski čimbenici i ateroskleroza. Liječ Vjesn 127;Suppl 3, 44-45, 2005. 16.)Silva Zupančić-Šalek. rFVIIa Universal Haemostatic Agent. Acta Medica Croatica Vol 59, (Suppl 2) 36-37, 2005.

  17.)Silva Zupančić-Šalek. Stečeni poremećaji zgrušavanja krvi – dijagnostika i liječenje. Acta Medica Croatica Vol 59, (Suppl 1) 118-119, 2005

 • 11

  18.) Zupančić Šalek S. Protrombotski čimbenici i ateroskleroza. Lječ Vjesn 127, suppl 3, str 44-45, 2005.

  18.)Igor Aurer, Zdravko Mitrović, Ivo Radman, Jasminka Kovačević-Metelko, Damir Nemet, Ranka Serventi-Seiwerth, Ranka Štern-Padovan, Jasminka Jakić-Razumović, Marin Nola, Silva Zupančić-Šalek, Dubravka Sertić, Boris Labar. Rituximab u liječenju indolentnih nehodgkinovih limfoma. Liječ Vjesn 126, 307-311. 2006, 19.)Zupančić Šalek S. Uloga trombocita u bolesti. The role of platelets in disease. Biochemia medica 2006; 16 /(Suppl 1):S1-4;S34 20.) Aurer I, Mitrović Z, Kovačević-Metelko J, Radman I, Bašić Kinda S, Gjadrov –Kuveždić K, Jakić-Razumović J, Dubravčić K, Ries S, Nola M, Zupančić Šalek S, Labar B. Liječenje leukemije vlasastih stanica kladribinom. Liječ Vjesn;129:80-83, 2007

  21.)Boban A, Sertić D, Radman i, Zupančić Šalek S, Zadro R, Labar B. Anagrelid u liječenju bolesnika s esencijalnom trombocitemijom. Liječ Vjesn;130:141-145, 2008

  22.)*Zupančić Šalek S. Povezanost genotipa i fenotipa u von Willebrandovoj bolesti. Biochemia medica 2009;19 (Suppl 1) S 63.

  23.)*Mrsić M, Seiwerth R, Labar B, Bogdanić V, Nemet D, Duraković N, Mikulić M, Sertić D, Aurer I, Radman I, Zupančić Šalek S. Twenty years of severe aplastic anaemia treatment at Department of Hematology, University Department of Medcine, Zagreb, University Hospital Center, Zagreb, Croatia.Acta Med. Croatica, 63 (3):209-14, 2009

  24.)*Pulanic D, Salek SZ, Labar B. Thrombophilia – inherited and acquired susceptibility to thrombosis. Lijec Vjesn;131 (7-8):236—7. 2009

  25.)*Šalek SZ, Boban A, Pulanić D. New anticoagulant medications (Novi antikoagulanti lijekovi) Medicina Fluminensis; 47 (4) pp.366-369. 2011 c) Ostali članci

  1. Zupančić Šalek S. Povišeni fibrinogen i čimbenici rizika zgrušavanja kao čimbenici rizika. Zbornik Radova sa Znanstvenog skupa Hrvatske Akademije znanosti i umjetnosti i Hrvatskog društava za aterosklerozu, 2001

  2. Zupančić Šalek S. Short-time prophylaxis with FEIBA in three patients with hemophilia A and high titer inhibitors u 37th Hemophilia Symposium, Hamburg 2006. Urednici: Scharrer I i Schramm W. Springer 2008 Berlin, New York. str 165-167.

  3. Majerić Kogler V, Perić M i Zupančić Šalek S. Nacionalne preporuke za prevenciju venske tromboembolije. Nacionalne smjernice tromboprofilakse.Zagreb, 2008. godine

  4. *Zupančić Šalek S. Hiperkoagulabilitet u bolesnika s Cushingovim sindromom? Zbornik radova sa znanstvenog skupa Hrvatske Akademije znanosti i umjetnosti, 2012

  d) Sažeci kongresnih priopćenja koja su objavljena u časopisima koji se indeksiraju u Current Contents

  1.) Zupančić-Šalek S, Aurer I, Bogdanić V, Nemet D, Mrsić M, Labar B Donor characteristics in

  allogeneic bone marrow transplantation. Bone Marrow Transplantation 1989; 4,suppl.3, 107

 • 12

  2.) Zupančić -Šalek S, Ficović P, Bogdanić V, Nemet D, Labar B. Abnormalities of hemostasis in patients with acute myeloid leukemia. Fibrinolysis Vol 4, suppl 1, 1990.

  3.) Aurer I, Maravić N, Zupančić Šalek S, Radman I, Bogdanić V, Nemet D, Labar B. Differential effect of single-dose E.coli L-asparaginase (ASP) on global coagulation parameters and antithrombin III (AT3). Thrombosis & Haemostasis. Abstract XVI Congress of ISTH, June 1997, PS-515

  4.) Labar B, Nemet D, Bogdanić V, Mrsić M, Radman I, Boban D, Batinić D, Petrovečki M,

  Skodlar J, Golubić Ćepulić B, Kalenić S, Vrtar M, Markulin Grgić Lj, Kovačević Metelko J, Šalek-Zupančić S, Aurer I, Maravić N, Kaštelan A. Allogenic versus autologous bone marrow transplantation versus chemotherapy for patients with acute myelogenous leukemia in first complete remission. Bone Marrow Transplantation 1997 19, 98

  5.) Mrsić M, Labar B, Bogdanić V, Nemet D, Radman I, Metelko.Kovačević J, Aurer I, Zupančić Šalek S, Sertić D, Pisk M. Allogeneic BMT for aucte lymphoblastic leukemiain adults – long term survial. Bone Marrow Transplantation 21 (Suppl 1) S 175, 1998.

  6.) Mrsić, M., Labar B, Nemet D, Bogdanić V, Radman I, Golubić-Ćepulić B, Batinić D, Skodlar J., Metelko-Kovačević J., Aurer I, Zupančić-Šalek S, Sertić D, Užarević B, Malenica B, Zadro R, Petrovečki M, Ivanković D, Markulin Grgić Lj, Šantek F, Vrtar M, Mrsić S, Hitrec V, Boban D, Marković.Glamočak M, Sučić M, Kaštelan A, Kalenić S, Pisk M. Treatment of acute lymphoblastic leukemia with chemotherapy alone or hematopoetic stem cell transplantation – long term follow up. Abstract. Bone Marrow Transplantation 2000, 25: Suppl IS5-S5.

  7.) Aurer I, Radman I, Nemet D, Zupančić Šalek S, Bogdanić V, Kovačević-Metelko J, Sertić D, Labar B. Gemcitabine for relapsed and refractory Hodgkin's disease. The Haematology journal, 4, (Suppl 2) 112, 2003

  8.) Nemet D, Sertić D, Kovačević-Metelko J, Bogdanić V, Mrsić M, Bojanić I, Batinić D, Duraković N, Golubić Ćepulić B, Serventi Seiwerth R, Radman I, Aurer I, Zupančić Šalek S, Laušin I, Mikulić M, Duraković N, Labar B. Double autologous haematopoietic stem cell transplantation for multiple myeloma – a prospective single center study. Bone Marrow Transplatation 2005; 35 (Suppl 2) S252

  9.) Nemet D, Sertić D, Kovačeić-Metelko J, Bogdanić V, Mrsić M, Bojanić I, Batinić D, , Golubić Ćepulić B, Serventi Seiwerth R, Radman I, Aurer I, Zupančić Šalek S, Laušin I, Mikulić M, Duraković N, Labar B. Treatment of multiple myeloma with double autologous hematopoetic stem cell transplantation – a prospective single center study. Turkish J. of Haematology 2005; 22 (Suppl ) 62.

  10.) Mitrović Z., Radman I., Serventi-Seiwerth R., Zupančić-Šalek S., Labar B. Analysis of Coagulation Disorders and the Need Fresh-Frozen Plasma Infusions After Induction Treatment With L-Asparginase in adult patients with acute lymfoblastic leukemia Acta Med. Croat. Vol 59 (Supplement 1) 1-160;P39. 2005

  11.) Sertic, Dubravka; Nemet, Damir; Radojčić, Vedran; Mrsić, Mirando; Serventi-Seiwerth, Ranka; Aurer, Igor; Radman, Ivo; Zupančić-Šalek, Silva; Mikulić, Mirta; Golubić-Čepulić, Branka; Bojanić, Ines; Batinić, Drago; Boban, Ana; Duraković, Nadira; Labar, Boris. Autologous Stem Cell Transplantation for Acute Myeloid Leukemia - A 17 Year Single Center Experience. Haematologica, Supplement 2 ; Abstract. 2005.

  12.) Nemet D, Sertić D, Duraković N, Plečko V, Jandrlić M, Štern Padovan R, Mrsić M, Serventi

  Seiwerth R, Radman I, Aurer I, Zupančić Šalek S, Labar B. Mini epidemics of systemic

 • 13

  Trichosporon mucoides infection in neutropenic patients with leukemia. Haematologica 2007; 232.-232

  13.) Nemet D, Sertić D, Mrsić M, Bojanić I, Batinić D, Duraković N, Golubić Ćepulić B, , Serventi

  Seiwerth R, Radman I, Aurer I, Zupančić Šalek S, Labar B. Efficacy of double autologous stem cell transplantation in multiple myeloma – a prospective single center experience in 71 patients. Haematologica 2007; 256

  14.) Zupančić Šalek S, Ajduković R, Bilić E, Peraica A, Femenić R, Aurer I, Pulanić D, Konja J,

  Labar B. ATG for pure red cell aplasia: case series. Leukemia Research, 2007, 33-33.

  15.) Zupančić Šalek S, Radman I, Pulanić D, Boban A, Aurer I, Labar B. Successful treatment of intracranial haemorrage with rFVIIa in an inhibitor patient. Haemophilia 2008, 14 (Suppl.2),1-120, 08PO 84

  16.) Zupančić Šalek S, Pulanić D, Pulanić R, Boban A, Labar B. Capsule endoscopy in recurrent

  severe gastrointestinal bleeding in a patient with von Willebrand’s disease and small bowel angiodyslplasia – a case report. Abstract. Hemophilia. 2008;14(Suppl. 2):118

  17.) *Pulanić D, Zupančić Šalek S, Pulanić R, Boban A, Labar B. Case series of patients with inherited hemorrhagic disorders and recurrent severe gastrointestinal bleedings – importance of capsule endoscopy. ISTH Abstract. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2009.

  18.) *De Paula E, Kavakli K, Mahlangu J, Ayob J, Lentz S, Morfini M, Nemes L, Zupančić Šalek S, Shima M, Windyga J, Ehrenforth S, Andersen HF, Chuansumrit C. Safety and preliminary efficacy of recombinant activated FVII analog (NN1731) in the treatment of joint bleeds in congenital hemophilia patients with inhibitors. ASH 2010; Abstract 719.Blood 2010.

  19.) *Nemet, Damir; Ostojić, Alen; Dreta, Barbara; Lučev, Nikolina; Sertić, Dubravka; Radman, Ivo; Bojanić, Ines; Batinić, Drago; Serventi-Seiwerth, Ranka; Bašić-Kinda, Sandra; Aurer, Igor; Duraković, Nadira; Zupančić-Šalek, Silva; Mikulić, Mirta; Rončević, Pavle; Pulanić, Dražen; Boban, Ana; Kovačević-Metelko, Jasminka; Labar, Boris. Advances in the treatment of multiple myeloma: survival analysis of 560 patients in a twenty-five years period in a single center. Abstract. Haematologica, 2012 ; 97(s1), 602-602.

  20.) *Marinić, Marko; Zupančić-Šalek, Silva. Social support and economic stability as major determinants of self-esteem among persons with hemophilia. Haemophilia, 2012, Vol. 18 (Suppl.3)str 171-172.

  21.) *Marinić, Marko; Zupančić-Šalek, Silva; Šalek, Zrinko. Ageing and quality of life in persons with hemophilia. Haemophilia, 2012, 18 (Suppl.3) str 5.

  22.) *Milos M, Zupancic-Salek S, Coen Herak D, Zadro R. Utility of new quantitative aPTT waveform analysis in laboratory management of haemophilia A patients. Haemophilia, 2012, 18 (Suppl.3) str 103.

  23.) *Coen Herak D, Zupancic Salek S, Milos M, Zadro R. A circulating heparin like abticoagulant with no bleeding complications. Haemophilia 2012, 18 (Suppl.3), str 102.

  24.) *Milos M, Coen Herak D, Zupancic-Salek S, Zadro R. New quantitative aPTT waveform analysis on Behring coagulation system. Haemophilia, 2012, 18 (Suppl, 3) str 103.

  25.) *Marinić M, Zupančić Šalek S. Characteristics of orthopaedic status and their impact on the quality of the psychosocial functioning of persons with haemophilia. Abstract. WFH

 • 14

  13th International Musculoskeletal Congress, 2013, 47.

  e) Ostala kongresna priopćenja 1. Čubrilo M, Bamburač J, Zupančić S, Cerovac M: Lipidogram paranoidnih shizofrenih

  bolesnika. Zbornik radova III Jugoslavenskog simpozija o hiperlipoproteinemijama, str. 393-396, 1982.

  2. Čubrilo M, Turek S, Zupančić S. Usporedna analiza nekih parametara funkcionalnog

  ispitivanja jetre i elektroencefalograma u grupi liječenih alkoholičara. Zbornik radova XIV stručnog sastanka internista Slavonije, str. 335-338; ožujak 1983.

  3. Zupančić-Šalek S, Čepelja Z, Kovačević J, Luetić V, Kružić Z, Tonković I, Šoša T, Gabrić

  B. Splenektomija kao dijagnostički i terapijski zahvat. Zbornik radova 17 ti Kongres hirurga Jugoslavije, str 440, 1988

  4. Labar B, Bogadnić V, Nemet D, Mrsić M, Pavletić Ž, Zupančić-Šalek S, Radman I. . Alogeneic BMT for AML in Zagreb. Bone marrow transplantation,; 3, Suppl 3, 86-87, 1989

  5. Serventi-Seiwert R, Radman I, Zupančić-Šalek S, Kovačević J. Prikaz dva bolesnika s hipereozinofilijom. Bilten za hematologiju i transfuziologiju , Vol 17, br 1 str 11-31, 1990.

  6. Zupančić-Šalek S, Ficović P, Kovačević J, Čepelja Z, Bogdanić V, Labar B. Poremećaji

  hemostaze u bolesnika s akutnom leukemijom. Bilten za hematologiju i transfuziologiju, Vol 17, br 1, str 19-07, 1990.

  7. Zupančić-Šalek S, Ficović P, Kovačević J, Čepelja Z, Bogdanić V, Labar B, Hadžić N. Prenosne virusne bolesti u hemofiličara. Bilten za hematologiju i transfuziologiju, Vol 17, br 1, str 07-03,1990.

  8. Zupančić-Šalek S, Čepelja Z, Kovačević J, Bogdanić V, Labar B. Prevalence of antibody to HIV in Haemophiliacs in the haemophilia center of Zagreb. Knjiga sažetaka XIX International Congress of the World Federation of Haemophilia, str 41,

  August 1990.

  9. Radman I, Kovačević J, Labar B, Nemet D, Bogdanić V, Zupančić-Šalek S, Mrsić M and Jakić-Razumović J. Is combined modality treatment superiror to radiotherapy alone for PS IA-IIB Hodgkin's disease? Knjiga sažetaka. Second International Symposium on Hodgkin's disease. Recent advances in

  basic and clinical research, 1991.

  10. Aurer I, Nemet D, Užarević B, Hitrec V, Mrsić S, Zupančić-Šalek S, Radman I, Labar B. Mediastinal malignangt teratoma and acute myeloid leukemia in a pateint with Klinefelter's syndrome differ in DNA content. Knjiga sažetaka trećeg seminara „New trends in the treatment of acute leukaemia“.str. 67,

  1993.

  11. Grgičević D, Mihaljević I, Balija M, Zupančić-Šalek S, Margan I. Anti-HIV positive blood donors in Croatia from 1986 to 1994.. Sažeci radova V Regional (IV European) Congress, Venezia str. 171, July 1995.

 • 15

  12. Zupančić Šalek S. Haemophilia carrier detection by methods of molecular genetics. 1. Hrvatski kongres humane genetike. Knjiga sažetaka. str. 11-12, 1994

  13. Radman I, Labar B, Nemet D, Sertić D, Kovačević-Metelko J, Zupančić-Šalek S, Mrsić M,

  Aurer I, Pulanić R and Jakić-Razumović J. Is primary gastric lymphoma of MALT type curable with combination of ampicillin and omeprazole? - case report. Knjiga sažetaka XIII Meeting of the International Society of Haematology (European and

  African Division) Istanbul, Sept, 1995.

  14. Bogdanić V, Labar B, Aurer I, Nemet D, Mrsić M, Hitrec V, Zupančić-Šalek S, Boban D, Maravić N. Donor buffy coat infusion with or without chemotherapy for leukemia in relapse after marrow transplantation. Knjiga sažetaka XIII Meeting of the International Society of Haematology (European and

  African Division) Istanbul, Sept 1995.

  15. Zupančić-Šalek S, Sertić D, Radman I, Kovačević-Metelko J, Brkljačić V, Labar B.

  Replacement therapy in factor VII deficiency during surgical procedures. Knjiga sažetaka XIII meeting of the International Society of Haematology (European and

  African Division) Istanbul, Sept 1995.

  16. Radman I, Labar B, Kovačević-Metelko J, Bogadnić V, Nemet D, Zupančić-Šalek S, Mrsić M. Liječenje limfoma kože sistemnom kemoterapijom. Zbornik sažetaka 1.Hrvatski kongres hematologa i transfuziologa, str.58, 1995.

  17. Nemet D, Radman I, Labar B, Bogdanić V, Mrsić M, Skodlar J, Petrovečki M, Kovačević-

  Metelko J, Boban D, Kalenić S, Grgić-Markulin Lj, Sertić D, Zupančić-Šalek S, Serventi-Seiwerth R. Transplantacja autolognih matičnih hemtopotskih stanica u liječenju malignih limfoma loše prognoze. Zbornik sažetaka 1.Hrvatski kongres hematologa i transfuziologa, str.60, 1995.

  18. Brkljačić V, Grahovac B i Zupančić-Šalek S. Određivanje multimerne strukture von Willebrandova faktora. Zbornik sažetaka 1.Hrvatski kongres hematologa i transfuziologa, str.64, 1995.

  19. Labar B, Mrsić M, Nemet D, Sertić D, Radman I, Maravić N, Šneler V, Zupančić-Šalek S,

  Kovačević Metelko J. Liječenje teške aplastične anemije transplantacijom alogene koštane srži ili imunosupresivnom terapijom.

  Zbornik sažetaka 1.Hrvatski kongres hematologa i transfuziologa, str.67, 1995.

  20. Nemet D, Kovačević.Metelko J, Labar B, Mrsić M, Bogdanić V, Radman I, Skodlar J, batinić

  D, Petrovečki M užarević B,Boban D, Zupančić-Šalek S, Sertić D, Kalenić S, Grgić.Markulin Lj. Liječenje multiplog mijeloma transplantacijom autolognih matičih hematopoetskih stanica. Zbornik sažetaka 1.Hrvatski kongres hematologa i transfuziologa, str.74, 1995.

  21. Nemet D, Labar B, Bogdanić V, Mrsić M, Skodlar J, Petrovečki D, Batinić D, Maravić N,

  Radman I, Kovačević-Metelko J, Zupančić-Šalek S, Aurer I, Kalenić S, Sertić D, Boban D. Autologous stem cell transplantation for acute leukemia in Croatia. Knjiga sažetaka četvrtog seminara „New trends in the treatment of acute leukaemia“.str. 54,

  1996.

  22. Mrsić S. Labar B, Nemet D, Bogdanić V, Mrsić M, Radman I, Šalek-Zupančić S, Hitrec V, Boban D, Marković-Glamočak M, Sučić M, Stavljenić-Rukavina. The prognostic significance of cytogenetic findings in acute mywlogeneous leukemia.

 • 16

  Knjiga sažetaka četvrtog seminara „New trends in the treatment of acute leukaemia“,str. 80,

  1996

  23. Dražić V, Grahovac B, Marković S, Bingulac-Popović J, Zupančić-Šalek S, Balija M, Grgičević D. Hepatitis G virus detection in Croatian blood donors and high-risk groups. Sažetak . Joint Congress, ISBT/DGTI, May 1997

  24. Nemet D, Radman I, Labar B, Bogdanić V, Mrsić M, Skodlar J, Batinić D, Petrovečki M, Golubić-Ćepulić B, Užarević B, Bojanić I, Kovačević-Metelko J, Markulin-Grgić L, Zupančić-Šalek S, Maravić N, Aurer I, Sertić D. High dose chemotherapy and autologous haematopoietic stem cell transplantation in the treatment of malignant lymphomas. 1st Anglo-Croatian Symposyum on Radiotherapy and Clinical Oncology, May 1997.

  25. Zupančić-Šalek S, Radman I, Sertić D,Aurer I, Mrsić M, Labar B.Liječenje bolesnika s

  hemofilijom i visokim titrom inhibitora. Liječ vjesn 121;suppl 3 ,170,1997.

  26. Mrsić S, Batinić D, Užarević B, Boban D, Marković-Glamočak M, Sučić M, Ries S, Zadro R,

  Stavljenić-Rukavina A, Labar B, Nemet D, Bogdanić V, Mrsić M, Radman I, Sertić D, Zupančić-Šalek S, Aurer I, Metelko-Kovačević J. Prognostička važnost citogenetskih promjena u bolesnika s novo-otkrivenom akutnom mijeloičnom leukemijom. Liječ vjes, 121, suppl 3,str.154, 1999.

  27. Mrsić S, Batinić D, Užarević B, Boban D, Marković-Glamočak M, Sučić M, Ries S, Zadro R, Stavljenić-Rukavina A, Labar B, Nemet D, Bogdanić V, Mrsić M, Radman I, Sertić D, Zupančić-Šalek S; Metelko-Kovačević J, Nančinović-Duletić A, Prebilić M, Ajduković R, Pejša V. Citogenetska i molekularna dijagnostika akutnih leukemija. Liječ vjes, 121, suppl 3, str. 153, 1999.

  28. Mrsić S, Batinić D, Užarević B, Boban D, Marković-Glamočak M, Sučić M, Ries S, Zadro R, Stavljenić-Rukavina A, Labar B, Nemet D, Bogdanić V, Mrsić M, Radman I, Sertić D, Zupančić-Šalek S, Metelko-Kovačević J. Dijagnostička važnost fluorescentne in situ hibridizacije u dijagnostici akutne mijeloične leukemije. Liječ vjes, 121, suppl 3, str. 154, 1999.

  29. Bogdanić V, Labar B, Mrsić M, Sertić D, Nemet D, Aurer I, Radman I, Zupančić Šalek S, Kovačević-Metelko J. Liječenje aplastične anemije transplantacijom alogene koštane srži ili imunosupresijom. Liječ Vjesn 121, suppl 3, str. 159, 1999

  30. Mrsić M, Labar B, Nemet D, Bogdanić V, Radman I, Golubić-Ćepulić B, Batinić D, Skodlar J, Metelko-Kovačević J, Aurer I, Zupančić-Šalek S, Sertić D, Užarević B, Malenica B, Zadro R, Petrovečki M, Lukić M, Plenković F, Bojanić I, Ivanković Z, Markulin-Grgić Lj, Šantek, Vrtar M, Mrsić S, Hitrec V, Boban D, Marković-Glamočak M, Sučić M, Kaštelan A, Kalenić s, Pisk M. Usporedba liječenja akutne mijeloične leukemije transplantaijom hematopoetskih matičnih stanica i kemoterapijom. Liječ Vjesn 121, suppl 3, str 153, 1999

  31. Mrsić M, Labar B, Nemet D, Bogdanić V, Radman I, Golubić-Ćepulić B, Batinić D, Skodlar J, Metelko-Kovačević J, Aurer I, Zupančić-Šalek S, Sertić D, Užarević B, Malenica B, Zadro R, Petrovečki M, Lukić M, Plenković F, Bojanić I, Ivanković Z, Markulin-Grgić Lj, Šantek, Vrtar M, Mrsić S, Hitrec V, Boban D, Marković-Glamočak M, Sučić M, Kaštelan A, Kalenić S, Pisk M. Usporedba liječenja akutne limfocitne leukemije transplantaijom hematopoetskih matičnih stanica i kemoterapijom. Liječ Vjesn 121, suppl 3, str 153, 1999

 • 17

  32. Mrsić S, Batinić D, Užarević B, Boban D, Marković-Glamočak M, Sučić M, Zadro R,

  Stavljenić-Rukavina A, Labar B, Nemet D, Bogdanić V, Mrsić M, Radman I, Sertić D, Zupančić-Šalek S; Aurer I, Metelko-Kovačević J. Prognostička važnost citogenetskih promjena u bolesnika s novo-otkrivenom akutnom mijeloičnom leukemijom. Liječ Vjesn 121, suppl 3, str. 154, 1999.

  33. Labar B, Mrsić M, Nemet D, Bogdanić V, Radman I, Zupančić-Šalek S, Metelko-Kovačević

  J, Mrsić S, Batinić D, Užarević B, Boban D, Marković.Glamočak M, Sučić M, Ries S, Aurer I, Sertić D, Pisk M. Liječenje bolesnika s mijelodisplazijom. Liječ Vjesn 12, suppl 3, str. 156, 1999

  34. Zupančić Šalek S, Ćulić S, Smokvina M, Vujaklija Stipanović K, Škunca Ž, Raguž LJ, Tatković M. Izvješće registra za nasljedne koagulopatije. Liječ Vjesn 169; 1999;

  35. Mrsić S, Batinić D, Užarević B, Boban D, Marković-Glamočak M, Sučić M, Ries S, Zadro R, Stavljenić-Rukavina A, Labar B, Nemet D, Bogdanić V, Mrsić M, Radman I, Sertić D, Zupančić-Šalek S; Metelko-Kovačević J, Aurer I, Ajduković R, Pejša V. Kromosomske promjene u bolesnika s mijelodisplazijom. Liječ vjesn 121, suppl 3, str. 156, 1999.

  36. Mrsić S, Franić I, Batinić D, Boban D, Marković-Glamočak M, Sučić M, Ries S, Zadro R,

  Stavljenić-Rukavina A, Labar B, Nemet D, Bogdanić V, Mrsić M, Radman I, Sertić D, Zupančić-Šalek S; Metelko-Kovačević J, Nančinović-Duletić A, Prebilić M, Ajduković R, Pejša V. Citogenetska i molekularna dijagnostika kronične mijeloične leukemije. Liječ vjes, 121, suppl 3, str. 156, 1999.

  37. Mrsić S, Jakić-Razumović J, Batinić D, Užarević B, Boban D, Marković-Glamočak M, Sučić

  M, Ries S, Zadro R, Stavljenić-Rukavina A, Labar B, Nemet D, Bogdanić V, Mrsić M, Radman I, Sertić D, Zupančić-Šalek S; Metelko-Kovačević J, Nančinović-Duletić A, Prebilić M, Ajduković R, Pejša V. Citogenetska i molekularna dijagnostika limfoproliferativnih bolesti. Liječ vjes, 121, suppl 3, str. 160, 1999.

  38. Radman I, Zupančić-Šalek S, Labar B, Kovačević.Metelko J, Bogadnić V, Nemet D, Mrsić M, Aurer I, Sertić D, Jakić-Razumović J, Šantek F. Pojava relapsa i primarne otpornosti na liječenje u bolesnika s Hodgkinovim limfomom. Liječ vjesn 121, suppl 3, str.163, 1999

  39. Radman I, Kovačević-Metelko J, Zupančić-Šalek S, Bogdanić V, Nemet D, Mrsić M. Aurer I, Sertić D, Boban D, Jakić-Razumovi J, Pulanić R, Čavčić J, Labar B. Primarni limfomi probavnog sustava. Liječ vjesn 121, suppl 3, str.163, 1999

  40. Radman I, Zupančić-Šalek S, Labar B, Aurer I, Kovačević-Metelko J, Mrsić M, Nemet D, Sertić D, Rončević T, Sučić M, Boban D, Jakić-Razumović J. Prikaz bolesnika s Hodgkinovom bolešću, nefrotskim sindromom i ulceroznim kolitisom. Liječ vjesn 121, suppl 3, str.165, 1999

  41. Kovačević J, Labar B, Zupančić-Šalek S, Radman I, Bogdanić V, Nemet D, Mrsić M, Aurer

  I, Sertić D, Boban D, Golubić.Ćepulić B, Kružić Z, Tonković I, Šoša T, Golem V, Jelinčić Ž. Liječenje idiopatske trombocitopenične purpure u 230 odrasla bolesnika. Liječ vjesn 121, suppl 3, str. 168, 1999.

 • 18

  42. Zupančić S, Sertić D, Radman I, Mrsić M, Aurer I Kovačević-Metelko J. Labar B. Profilaktičko liječenje bolesnika s teškom hemofilijom rekombinantnim koncentratom FVIII. Liječ vjesn 121, suppl 3, str. 169, 1999.

  43. Zupančić Šalek S, Radman I, Sertić D, Aurer I, Mrsić M, Labar B. Liječenje bolesnika s hemofilijom i visokim titrom inhibitora. Liječ vjesn 121, suppl 3, str 170, 1999.

  44. Zupančić-Šalek S, Giangrande PF, Clarke K. Učestalost inverzije gena faktora VIII u intronu 22 u bolesnika s teškom hemofilijomA. Liječ vjesn 121, suppl 3, str. 170, 1999.

  45. Aurer I, Brkljačić V,Maravić N, Zupančić Šalek S, Radman I, Bogdanić V, Nemet D, Labar B. Učinak jedne doze L-asparaginaze (ASP) na globalne koagulacijske parametre i antitrombin III (AT3). Liječ vjesn 121, suppl 3, str. 171, 1999.

  46. Dražić V, Grahovac B, Marović S, Bingulac-Popović J, Zupančić-Šalek S, Balija M, Grgičević D. Određivanje prevalencije virusa hepatitisa G kod dobrovoljnih davatelja krvi i u visoko rizičnim skupinama u Hrvatskoj. Liječ vjesn 121, suppl 3, str. 178, 1999.

  47. Zupančić-Šalek S, Metelko-Kovačvić J, Radman I, Zadro R, Labar B. Stečeni poremećaj koagulacije u bolesnika s plazmocitomom.

  Liječ vjesn 121, suppl 3, str. 199, 1999.

  48. Zupančić-Šalek S. Postoperativna profilaksa venske tromboembolije.

  Bilten o lijekovima KBC Zagreb i KB Merkur, str 1-3, 2 000.

  49. Aurer I, Radman I, Nemet D, Zupančić Šalek S, Bogdanić V, Kovačević-Metelko J, Sertić D, Boban A, Mitrović Z, Labar B. Primjena gemcitabina kod relapsa i refraktorne Hodgkinove bolesti. Sažetak 3. hrvatski kongres hematologa i transfuziologa S009, 2003.

  50. Sertić D, Aurer I, Radman I, Nemet I, Zupančić Šalek S, Labar B. Kemoterapija agresivnih ne-Hodgkinovih limfoma u relapsu. Liječ Vjesn 125 (Suppl 3)str. 42-42 , 2003,

  51. Nemet D, Sertić D, Kovačević-Metelko J, Bogdanić V, Mrsić M, Bojanić I, Batinić D, Golubić-Čepulić B, Serventi-Seiwerth R, Radman I, Aurer I, Zupančić-Šalek S, Mikulić M, Labar B. Dvokratna ili jednokratna transplantacija autolognih matičnih stanica (ATMS) u liječenju multiplog mijeloma (MM). Knjiga sažetaka 3. hrvatski kongres hematologa i transfuziologa. 2003.

  52. Serventi-Seiwerth R,Maksimović B, Bogdanić V, Rajić Lj, Mikulić M, Sertić D, Nemet D, Radman i, Aurer I,. Zupančić Šalek S, Bojanić I, Vrtar M. Šantek F, Batinić D, Labar B. Transplantacija CD 34+matičnih stanica periferne krvi od HLA poluidentične majke djevojčici s teškom aplastičnom anemijom. Liječ Vjesn str 120, 2003.

  53. Labar B, Nemet D, Bogdanić V, Mrsić M, Radman I, Boban D, Batinić D, Petrovečki M, Skodlar J, Golubić B, Kalenić S, Vrtar M, Markulin-Grgić Lj, Metelko-Kovčević J, Šalek-Zupančić S, Aurer I, Maravić N, Kaštelan A. Allogeneic versus autologous bone marrow

 • 19

  transplantation versus chemotherapy for patients with acute myelogeneous leukaemia in first complete remission. 23rd Annual Meeting of the EBMT, Aix-les-Bains

  54. Jelčić J., Zupančić-Šalek S., Aganović I., Kaštelan D., Perković Z., Giljević Z., Koršić M.

  Mutacije gena za metilentetrahidrofolatnu reduktazu (MTHFR) kao uzrok homocistinemije prikaz bolesnice s osteoporozom, trombofilijom i koronarnom bolesti. Sažetak 3 Hrvatski kongres o osteoporozi 2005

  55. Zupančić Šalek S. Overview of haemostasis. Knjiga sažetaka. Sažetak. O-0197.8th International Symposium on Maritime Health, 2005.

  56. Zupančić Šalek S. Protrombotski čimbenici i ateroskleroza.

  Sažetak. Peti Hrvatski kongres o aterosklerozi. Liječ Vjesn (Suppl 3) str. 44-45, 2005.

  57. Zupancic-Šalek S. Antikoagulacijsko i fibrinolitičko liječenje. Knjiga članaka. Poslijediplomsko usavršavanje iz anesteziologije, treći tečaj, str. 255-262,

  2006

  58. Zupančić Šalek S, Ajduković R, Bilić E, Peraica A, Femenić R, Rajić Lj, Aurer I, Pulanić D, Konja J, Labar B. ATG for pure red cell aplasia: case series. Leuk Res. 31(Suppl 2) 33,2007.

  59. Kinda Bašić S, Radman I, Pulanić D, Lasan Trčić R, Kardum I, Zupančić Šalek S, Aurer I,

  Ilić I, Labar B. Aggressive T-anaplastic large cell non-Hodgkin lymphoma in patient with chromosome breakage syndrome – a case report. Leuk Res 31(Suppl 2.):99-100, 2007.

  60. Zupančić Šalek S, Pulanić D, Pulanić R, Boban A, Labar B. Capsule endoscopy in recurrent severe gastrointestinal bleeding in a patient with von Willebrand’s disease and small bowel angiodyslplasia – a case report. World Federation of Hemophilia World Congress Abstract 2008. Hemophilia 14 (Suppl. 2):118.2008.

  61. *Ruševljan M, Zupančić Šalek S, Boban A, Pulanić D. Labar B. Pojava stečene hemofilije u dva bolesnika starije životne dobi. Liječ Vjesn. 134(suppl 2):104, 2012.

  62. *Tečić A, Zupančić Šalek S, Pulanić D, Boban A, Labar B. Idiopatska trombocitopenična purpura i trombotski incidenti – prikaz bolesnika. Liječ Vjesn. 134(suppl 2):104, 2012

  .

  63. *Labar B, Nemet D, Sertić D, Serventi-Seiwerth R, Bašić Kinda S, Aurer I, Duraković N, Rončević P, Mikulić M, Radman I, Zupančić Šalek S, Boban A, Pulanić D, Batinić J, Perić Z, Grković L, Vodanović M. ALL u odraslih – zašto liječiti pedijatrijskim programom? Liječ vjesn 134(suppl 2):99, 2012.

  64. *Zupančić Šalek S. Značaj testiranja trombofilije u kliničkoj praksi. Liječ vjesn 134.(Suppl 2): 27, 2012.

  g) Broj citata (SCI ili SSCI) u zadnjih deset godina: 149

 • 21

  MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Osijek, 24. ožujka 2015.

  FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA U OSIJEKU

  I Z V J E Š Ć E o provjeri ispunjavanja uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto

  redovitog profesora za predloženicu izv. prof. dr. sc. Silvu Zupančić-Šalek

  Na temelju suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, klasa: 112-01/15-02/1 Ur.broj: 2158-60-01-15-2 od 12. siječnja 2015. godine Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek na 6. redovitoj sjednici u ak. 2014/2015. godini od 26. siječnja 2015. godine donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora za 25% radnog vremena u Katedri za internu medicinu i povijest medicine Medicinskog fakulteta Osijek. Natječaj je objavljen u „Glasu Slavonije“, Internet stranici Fakulteta i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i internetskom portalu za radna mjesta Euraxess 9. veljače 2015. god. te u Narodnim novinama 11. veljače 2015. .godine za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora za 25% radnog vremena za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvenu granu interna medicina u Katedri za internu medicinu i povijest medicine Medicinskog fakulteta Osijek. Na natječaj se prijavila izv. prof. dr. sc. Silva Zupančić-Šalek, izvanredna profesorica u Katedri za internu medicinu i povijest medicine Medicinskog fakulteta Osijek. Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta utvrdilo je da je pristupnica izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti temeljem odluke Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva od 2. travnja 2014. godine i da je upisana u Upisnik znanstvenika u znanstvenom zvanju znanstveni savjetnik u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, polju kliničkih medicinskih znanosti. Slijedom navedenog, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u skladu s člankom 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i sukladno članku 126. i 127. Statuta Medicinskog fakulteta Osijek i odredbama Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst izvršilo je uvid u dokumentaciju pristupnika i provjerilo ispunjavanje uvjeta Rektorskog zbora te utvrdilo sljedeće:

 • 22

  I. PODACI O ŽIVOTU PRISTUPNIKA A) OSOBNI PODACI, OBRAZOVANJE I ZAPOSLENJE - Ime i prezime: Silva Zupančić Šalek - Ustanova zaposlenja: Klinički bolnički centar Zagreb, Klinike i zavodi Rebro, Klinika za unutrašnje bolesti, Zavod za hematologiju, Odjel za hemostazu i trombozu te benigne hematološke bolesti . Zagreb, Kišpatićeva ul br 12 i Medicinski fakultet Osijek - Osnovna i srednja škola u Zagrebu - Studij medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Zagrebu od 1974. do 1979 - Državni ispit 1980. - Specijalizacija iz interne medicine od 1984. do 1988. (KBC, Klinika za unutrašnje bolesti, Rebro, Zagreb) - Subspecijalizacija iz Hematologije: 1998 do 2000. godine. - Poslijediplomski studij „Imunologija i klinička alergologija“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1981. do 1983. - Poslijediplomski studij „Hematologija“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1986. – 1988. - 2006.god. priznat naziv primarijus od Povjerenstva za priznavanje naziva primarijus iz Interne medicine - Govori engleski i njemački jezik.

  B) AKADEMSKI STUPNJEVI

  - doktor medicine 1979. - magistar znanosti 1986. - doktor znanosti 2004. C) ZNANSTVENO I STRUČNO USAVRŠAVANJE - Stipendija francuske vlade u Lyonu, Francuska, iz hemostaze i tromboze tijekom tri mjeseca 1986. godine pod vodstvom prof dr Marc Dechavanne. - Stipendija Svjetske federacije za hemofiliju tijekom četiri mjeseca u Oxford Haemophilia Centra 1993. godine, Oxford, Velika Britanija. - Studijski boravak U Centru za hemofiliju u Bonnu kod Prof dr Johannes Oldenburga, Njemačka, 1998. godina - Edukacija o dobroj kliničkoj praksi u istraživanjima, položila završni ispit i dobila certifikat Brookwoodd International Academy of Healthcarte Research, Zagreb, 1999. godine. - Provela edukaciju iz dobre kliničke prakse i provođenja kliničkih ispitivanja, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb, 2009. godine.

 • 23

  - Voditeljica Pododbora za nasljedne koagulopatije Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti, KROHEM od 2000. godine do danas. - Uvođenje nove metode liječenja bolesnika s hemofilijom i inhibitorima – Indukcija imunološke tolerancije, ITI (2010. godine) - Edukacija o von Willebrandovoj bolesti, Marienhann, Aland, Finland, rujan 2010 - Studijski boravak u Briselu u Odjelu za Hemostazu i trombozu – Haemophilia Clinic of St Luc University Hospital, Belgija rujan 2012. godine - Član radne skupine za izradu nacionalnih preporuka za prevenciju venske tromboembolije, 2007 do 2008. godine - Član radne skupine za izradu nacionalnih smjernica u liječenju masivnog krvarenja, Zagreb, 2013.

  II. ZNANSTVENA I STRUČNA DJELATNOST

  Pristupnica prof dr sc Silve Zupančić Šalek ukupno je do sada objavila 2 kvalifikacijaska rada, 27 radova koji se indeksiraju u međunarodno indeksiranim CC časopisima, 25 radova koji se indeksiraju u drugim međunarodnim indeksiranim publikacijama (Indeks medicusu, Excerpta medica), 23 kongresna priopćenja u CC, 35 sažetaka na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, 33 poglavlja u knjigama i udžbenicima. Ukupno je objavila 145 znanstvena i stručna rada. Radovi su citirani prema bazi WoS 425 puta.

  e) Znanstveni projekti 4. Znanstveni projekt MZRH „Liječenje akutnih leukemija transplantacijom krvotvornih

  matičnih stanica“ (br. 108 162) suradnik, voditelj prof. dr sc Boris Labar 2002-2006.godine. Navedeni projekt značajan je napredak u dijagnostici i liječenju akutnih leukemija.

  5. Znanstveni projekt MZRH „Dijagnostika i terapija poremećaja hemostaze“ (214-

  1081872-0054) voditelj dr.sc. Silva Zupančić Šalek od 2007.-2012.godine. Navedeni projekt značajno utječe na razvoj kliničke i laboratorijske dijagnostike kao i liječenja nasljednih i stečenih poremećaja hemostaze.

  6. Znanstveni projekt MZRH „Dijagnostika i liječenje limfoma“ suradnik, voditelj prof.

  dr. sc. Igor Aurer (108-1081872-1908) do 2007.godine Navedeni projekt značajno utječe na razvoj novih dijagnostičkih metoda i poboljšanje dosadašnjih u definiranju bolesti kao i liječenje limfoma.

  f) stručni projekti

  3. Studija „Prospektivno praćenje učestalosti venskih tromboembolijskih bolesti u

  Republici Hrvatskoj Hrvatske Koopereativne grupe za hematološke bolesti KROHEM, suradnik, voditelj D. Pulanić, član od 2008. godine pa do danas. Navedeni projekt značajno doprinosi spoznaji o najčešćoj bolesti danas, a to je venska tromboembolija i njezina učestalost na području Republike Hrvatske.

 • 24

  4. Stručno-znanstveni projekt DHH „Kvaliteta života bolesnika s hemofilijom“ , suradnik, voditelj doc. dr. sc. Marko Marinić, od 2011 pa do danas. Navedeni projekt značajno doprinosi spoznaji o kvaliteti života bolesnika s hemofilijom“ .

  C) ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH I STRUČNIH SKUPOVA Pristupnica je sudjelovala u organizaciji slijedećih skupova: 9. Prvi Hrvatski kongres hematologa i transfuziologa, Zagreb, 1995.

  Organizator: Hrvatski liječnički zbor i Hrvatsko društvo hematologa i transfuziologa. Član organizacijskog i znanstvenog odbora.

  10. Europski konzorcij za hemofiliju, 1998.godine, Zagreb Predsjednik organizacijskog odbora

  11. Drugi Hrvatski kongres hematologa i transfuziologa, Dubrovnik, 1999. godine, Organizator: Hrvatski liječnički zbor i Hrvatsko društvo hematologa i transfuziologa. Član organizacijskog odbora.

  12. New trends in the treatment of acute leukemia. Međunarodni seminar, Dubrovnik, 2004.godine Član organizacijskog odbora

  13. Prvi hrvatski kongres beskrvne medicine, Zagreb, 2005.godine

  Organizator: Hrvatski liječnički zbor i Hrvatsko društvo hematologa i transfuziologa. Član znanstvenog odbora.

  14. Peti Hrvatski kongres hematologa i transfuziologa, Zagreb, 2012. godine. Organizator: Hrvatski liječnički zbor i Hrvatsko društvo hematologa i transfuziologa. Član znanstvenog odbora.

  15. Prvi sastanak o von Willebrandovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 2013, HAZU, Zagreb

  16. Šesti Hrvatski kongres hematologa i transfuziologa, Zagreb, 2014. Godine

  Organizator: Hrvatski liječnički zbor i Hrvatsko društvo hematologa i transfuziologa, Član znanstvenog odbora

  d.) ČLANSTVO I FUNKCIJE

  Društvo za hematologiju i transfuziologiju HLZ, član Svjetska federacija za hemofiliju (WFH), član Europski konzorcij za hemofiliju (EHC) Mediteranska liga za trombozu, član Internacionalno društvo za trombozu i hemostazu (ISTH), član Europska hematološka udruga (EHA), član European Association for Haemophilia and Allied Disorders (EAHAD), član Društvo hemofiličara Hrvatske ( DHH), član

 • 25

  Kooperativna udruga hrvatskih hematologa (KROHEM) E.) ZNANSTVENE I STRUČNE NAGRADE Plaketa Svjetske Federacije za hemofiliju za napredak u sveobuhvatnoj skrbi za bolesnike s hemofilijom i drugim nasljednim koagulopatijama u Republici Hrvatskoj, 1998 godine Nagrada za najbolju doktorsku disertaciju u školskoj godini 2004/2005 god iz područja kliničke medicine, 2005. godine. 2008.godine izabrana je službeno za znanstvenog savjetnika za hemostazu ciriškog foruma za hemofiliju u Švcarskoj i to je i danas. Član je Global Haemphilia Networking, od 2009. godine

  f.) OSTALA ZNANSTVENA DJELATNOST Pristupnica je 1986. godine dobila stipendiju francuske vlade za edukaciju u Lyonu, Hopital Edouard-Herriot iz područja hemostaze pod vodstvom prof dr Marc Dechavnne. U isto vrijeme odvijala se i znanstvena edukacija na Fakultetu Claude Bernard, Lyon za poremećaje trombocita pod vodstvom Dr John McGregora u trajanju od tri mjeseca. Tijekom 1993.god. u trajanju od 4 mjeseca bila na edukaciji u Oxford Haemophilia Centre. Pozvani predavač na nizu skupova van Hrvatske i u Hrvatskoj na temu hemostaze i tromboze. Recenzent u časopisima: CMJ, Gynaecologia et perinatologia, Acta Medica Croatica, Acta Clinica Croatica, Paediatria Croatica i od 2004.g. recenzent za British J Haematology. Posljednjih desetak godina sudjeluje u trajnoj izobrazbi liječnika specijalista internista i specijalizanata iz interne medicine i područja hemostaze, tromboze i nemaligne hematologije.

  g.) OSTALA STRUČNA DJELATNOST

  Prof dr.sc. Silva Zupančić Šalek aktivna u edukaciji specijalizanata i mladih specijalista iz područja hematologije. Organizacijski je i funkcionalno postavila Referentni Centar za hemofiliju i trombofiliju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Član je zdravstvenog odbora EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare), 2013. Predsjednica Povjerenstva za terapijska izuzeća Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping (HZTA) od 2011.god. pa do danas. III. NASTAVNA DJELATNOST

  DOSADAŠNJE ZNANSTVENO -NASTAVNO ZVANJE Docentica u Katedri za Internu medicinu Medicinskog fakulteta J.J. Strossmayera u Osijeku. Datum izbora: 27. ožujka 2006. god.

 • 26

  Izvanredna profesorica u Katedri za Internu medicinu Medicinskog fakulteta J.J. Strossmayera u Osijeku. Datum izbora: 28. rujna 2009. PREDAVANJA NA DIPLOMSKIM STUDIJIMA:

  Od 2006.g. Nastava na dodiplomskoj nastavi MF Osijek Interna propedeutika i Interna medicina (predavanje i vježbe)

  Od 2007.god. Nastava na stručnom studiju sestrinstva – Hematologija Od 2007.god. Izborna nastava; 2 godina studija, II semestar. „Fiziološka uloga

  sustava hemostaze i značaj najčešćih poremećaja“ Od 2010.g. Nastava u tri kolegija na studiju Medicinsko laboratorijske

  dijagnostike i dva izborna predmeta na istom studiju PREDAVANJA NA POSLIJEDIPLOMSKIM STUDIJIMA:

  Od 2000.god. danas Znanastveni poslijediplomski studij «Akutna ishemija u vaskularnoj kirurgiji» MF Zagreb Naslov predavanja »Akutna tromboza dubokih vena, pulmonalna embolija»

  Od 1999.god. do danas: Znanstveni poslijediplomski studij «Poremećaji funkcije stanica

  kao razlog poremećaju funkcije i integriteta organa» MF Zageb Naslov predavanja «Diseminirana intravaskularna koagulacija»

  Od 2002.god. do danas: Poslijediplomski studij: Klinička onkologija–

  Kolegij: Potporno liječenje onkoloških bolesnika Naslov predavanja «Dijagnostika i terapija poremećaja koagulacije»

  Od 1999. god. do 2011g. : Poslijediplomski studij iz medicinske biokemije, Farmaceutsko

  –biokemijski fakultet, Zagreb Kolegij: Novosti u hematologiji Naslov predavanja: Poremećaji sustava zgrušavanja»

  U znanstveno-nastavnom zvanju docenta i izvanrednog profesora u Katedri za internu medicinu i povijest medicine na kolegijima Interna medicina i Interna propedeutika na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju medicine te na preddiplomskom studiju biomedicinsko- laboratorijskih tehnologija održala je više od 600 norma sati nastave PODACI O MENTORSTVU NA POSLIJEDIPLOMSKIM STUDIJIMA TE VOĐENJU MAGISTARSKIH I DOKTORSKIH RADOVA

  5.) Mentorica dr sc Ani Boban u izradi doktorske disertacije s naslovom „ Osteoporoza u bolesnika s hemofilijom“, 2011. godine

  6.) Mentorica dr. sc. Josip Ivić u izradi doktorske disertacije „Tromboelastografija u praćenju promjena sustava zgrušavanja nakon aloartroplastike kuka“, 2012 godine.

 • 27

  7.) Mentorica dr. med. Marijo Vodanoviću za subspecijalizaciju iz Hematologije. 8.) Mentorica dr. sc. Mirta Mikulić Pisk za subspecijalizaciju iz Hematologije.

  RAD U ODBORIMA I POVJERENSTVIMA FAKULTETA

  Predsjednica stručnog Povjerenstva za obranu doktorske disertacije za dr Melitu Buljan, Medicinski fakultet u Zagrebu; za dr Eduarda Galića, Medicinski fakultet u Osijeku. Član Povjerenstva za obranu doktorske disertacije: dr Mirjana Stupnišek, Medicinski fakultet Osijek, dr Dagmar Oberhofer, Medicinski fakultet Zagrerb, dr Krešimir Štambuk, Medicinski fakultet Zagreb.

  IV. SAŽETAK

  Pristupnica prof dr.sc. Silva Zupančić Šalek specijalist je interne medicine, supspecijalist hematolog i voditelj Odjela za hemostazu i trombozu te benignu hematologiju Zavoda za hematologiju KBC Rebro, Zagreb i izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Joispa Jurja Strosmayera u Osijeku. Znanstveni i stručni interes pristupnice je hematologija s uže područje hemostaza i tromboza. Najveći doprinos ostvarila je na području nasljednih poremećaja koagulacije, trombocitopatija i nasljednih trombotskih poremećaja. Organizirala je i stvorila referetni centar za hemofiliju i ostale nasljedne koagulopatije, te trombofiliju Republike Hrvatske po svjetskom principu sveobuhvatnosti skrbi za bolesnike. Postavljen je i Nacionalni registar nasljednih bolesti hemostaze i tromboze. Iz njezinog znanstvenog i stručnog rada proisteklo je više stručnih i znanstvenih radova te niz kongresnih priopćenja i predavanja u zemlji i inozemstvu. Niz godina sudjeluje u nastavi hematologije. Autorica je i koautorica 27 radova indeksiranih u CC, 2 kvalifikacija rada, uz 25 rada indeksiranih u ostalim bazama. Aktivna je sudionica mnogih domaćih i međunarodnih kongresa i skupova s 25 sažetaka objavljenih u CC i 63 u ostalim bazama. Pozvana je predavačica na više od 40 skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Njezina znanstvena i stručna aktivnost međunarodno je prepoznata. Prof dr.sc. Silva Zupančić Šalek aktivna je u znanstvenom i stručnom radu kao suradnik na projektima financiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Aktivno je sudjelovala na nizu međunarodnih kongresa iz područja hemostaze i tromboze. Prof dr. sc. Silva Zupančić Šalek aktivni je suradnik, predavač u dodiplomskoj nastavi koja se odvija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku i Zagrebu. Sudjeluje u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi, te je suvoditeljica niza tečajeva Stalnog medicinskog usavršavanja. Koautorica je 33 poglavlja u dodiplomskim i poslijediplomskim udžbenicima i knjigama Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.. Posljednjih dvadesetak godina sudjeluje u trajnoj izobrazbi iz hemostaze liječnika internista i specijalizanata hematologije. Svojim radom je značajnom unaprijedila nastavni proces, a njezin odnos prema nastavi i studentima je primjeren, a njezina nastavna djelatnost u potpunosti zadovoljava. Područje užeg stručnog i znanstvenog interesa su joj poremećaji hemostaze, tromboza i poremećaji trombocita te benigne hematološke bolesti.

 • 28

  KONAČNO MIŠLJENJE I PRIJEDLOG POVJERENSTVA Na temelju provedene analize i ocjene znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti predloženice izv. prof. dr. sc.Silve Zupančić-Šalek – izvanredne profesorice u Katedri za internu medicinu i povijest medicine Medicinskog fakulteta Osijek, jednoglasno je mišljenje Povjerenstva da predloženica u cijelosti ispunjava sve uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora utvrđene Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i to: I. Prof. dr. sc. Silva Zupančić-Šalek ima pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraživanja svoga nastavnog rada i pozivitno ocijenjene rezultate studentske ankete. II. U znanstveno-nastavnom zvanju docenta i izvanrednog profesora u Katedri za internu medicinu i povijest medicine na kolegijima Interna medicina i Interna propedeutika na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju medicine te na preddiplomskom studiju biomedicinsko- laboratorijskih tehnologija održala je više od 600 norma sati nastave III. Ispunjava opće i sljedeće nužne uvjete Rektorskog zbora u postupku izbora u

  znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (potrebno je ispuniti četiri (4) uvjeta:

  1. Autorica je 33 poglavlja u udžbenicima i knjigama tiskanih za potrebe

  studenata medicine. 2. Bila je mentor 2 uspješno obranjene doktorske disertacije i objavila znanstvene

  radove u koautorstvu sa studentima kojima je bio mentor i koji su završili sveučilišni poslijediplomski doktorski studij.

  3. Održala je ukupno 88 kongresnih priopćenja većinom na međunarodnim

  znanstvenim skupovima - 25 sažetaka objavljenih u CC.

  4. Rad na projektima: g) Znanstveni projekti

  1. Znanstveni projekt MZRH „Liječenje akutnih leukemija transplantacijom krvotvornih matičnih stanica“ (br. 108 162) suradnik, voditelj prof. dr sc Boris Labar 2002-2006.godine. Navedeni projekt značajan je napredak u dijagnostici i liječenju akutnih leukemija.

  2. Znanstveni projekt MZRH „Dijagnostika i terapija poremećaja hemostaze“

  (214-1081872-0054) voditelj dr.sc. Silva Zupančić Šalek od 2007.-2012.godine. Navedeni projekt značajno utječe na razvoj kliničke i laboratorijske dijagnostike kao i liječenja nasljednih i stečenih poremećaja hemostaze.

  3. Znanstveni projekt MZRH „Dijagnostika i liječenje limfoma“ suradnik, voditelj

  prof. dr. sc. Igor Aurer (108-1081872-1908) do 2007.godine Navedeni projekt značajno utječe na razvoj novih dijagnostičkih metoda i poboljašnje dosadašnjih u definiranju bolesti kao i liječenje limfoma.

 • 29

  5. Bila je pozvani predavač na ukupno 40 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.

  6. Recenzent je u znanstvenim časopisima CMJ, Gynaecologia et perinatologia, Acta Medica

  Croatica, Acta Clinica Croatica, Paediatria Croatica i od 2004.g. recenzent za British J

  Haematology

  Z A K L J U Č A K: Na temelju svega izloženog, članovi Povjerenstva jednoglasni su u ocjeni da predloženica izv. prof. dr. sc. Silva Zupančić-Šalek udovoljava svim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora sukladno važećim zakonskim propisima i uvjetima utvrđenim od strane Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja. Povjerenstvo predlaže Fakultetskom vijeću Medicinskog fakulteta Osijek da izabere izv. prof. dr. sc. Silvu Zupančić-Šalek u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora za 25% radnog vremena iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane interna medicina u Katedri za internu medicinu i povijest medicine Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Predsjednik Povjerenstva

  Prof. dr. sc. Silva Butković Soldo

  Članovi Povjerenstva:

  1. Prof. dr. sc. Savo Jovanović

  2. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović

  3. Prof. dr. sc. Ivan Karner

  4. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev

 • 30

  Na temelju članka 93. stavka 2. podstavka 3. i članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04., 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14- OiRUSRH) i sukladno članku 52. stavku 1. podstavku 7. i članku 126. i 127. Statuta Medicinskog fakulteta Osijeku i članku 19. Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - pročišćeni tekst, a na temelju pozitivnog Izvješća Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora od 24. ožujka 2015. god., Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek na 8. redovitoj sjednici u akademskoj 2014/2015. godini održanoj 30. ožujka 2015. godine pod točkom 8.1.1. dnevnog reda donijelo je sljedeću

  O D L U K U

  1. Izv. prof. dr. sc. Silva Zupančić-Šalek, dr. med., izvanredna profesorica bira se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora za 25% radnog vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti znanstvene grane interna medicina u Katedri za internu medicinu i povijest medicine na Medicinskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

  2. Redovita profesorica iz točke 1. ove Odluke bira se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na vrijeme od pet godina u skladu s člankom 102. stavkom 1. i 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N.123/03, 198/03,105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 ).

  3. Ova Odluka stupa na snagu nakon potvrde izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora od strane Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sukladno članku 93. stavku 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

  Obrazloženje

  Na temelju suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, klasa: 112-01/15-02/1 Ur.broj: 2158-60-01-15-2 od 12. siječnja 2015. godine Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek na 6. redovitoj sjednici u ak. 2014/2015. godini od 26. siječnja 2015. godine donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora za 25% radnog vremena u Katedri za internu medicinu i povijest medicine Medicinskog fakulteta Osijek.

  Natječaj je objavljen u „Glasu Slavonije“, Internet stranici Fakulteta i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i internetskom portalu za radna mjesta Euraxess 9. veljače 2015. god. te u Narodnim novinama 11. veljače 2015. .godine za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora za 25% radnog vremena za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvenu granu interna medicina u Katedri za internu medicinu i povijest medicine Medicinskog fakulteta Osijek.

 • 31

  Na natječaj se prijavila izv. prof. dr. sc. Silva Zupančić-Šalek, izvanredna profesorica u Katedri za internu medicinu i povijest medicine Medicinskog fakulteta Osijek, kao jedini pristupnik.

  Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta utvrdilo je da je pristupnica izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti temeljem odluke Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva od 2. travnja 2014. godine i da je upisana u Upisnik znanstvenika u znanstvenom zvanju znanstveni savjetnik u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, polju kliničkih medicinskih znanosti.

  U daljnjem postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek izvršilo je uvid u dokumentaciju pristupnice i dostavilo pozitivno Izvješće o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora s prijedlogom izbora izv. prof. dr. sc. Silve Zupančić-Šalek u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora za 25% radnog vremena za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, za znanstvenu granu interna medicina u Katedri za internu medicinu i povijest medicine Medicinskog fakulteta Osijek.

  Slijedom navedenog, Fakultetsko vijeće prihvatilo je izvješće Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja i utvrdilo da izv. prof. dr. sc. Silva Zupančić-Šalek ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, stoga je odlučilo kao u izreci.

  DEKAN

  Prof. dr. sc. Aleksandar Včev Dostavljeno: 1. Prof. dr. sc. Silva Zupančić-Šalek 2. Senatu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 3. Predsjedniku Katedre za internu medicinu i povijest

  medicine Medicinskog fakulteta Osijek 4. Tajništvu Medicinskog fakulteta Osijek 5. Pismohrana Fakultetskog vijeća 6. Pismohrana Medicinskog fakulteta