51
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos

izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET

Izvedbeni nastavni plan predmeta

Dermatovenerologija

Akademska godina 2019/2020

izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos

Page 2: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

I. OPĆE NAPOMENE O PREDMETU I ORGANIZACIJI NASTAVE

Broj sati predavanja: 9 Broj sati seminara: 27 Broj sati vježbi : 34 Ukupan broj sati: 70

ECTS: 4.0

II. STRUKTURA PREDMETA

Sati predmeta:

Predavanje: 9

Seminar: 27

Kliničke vježbe: 34

Ukupno sati: 70

TURNUSI

Broj turnusa: 8

Trajanje turnusa (u tjednima ili danima): 12 dana

Datumi održavanja turnusne nastave:

1. TURNUS: 30.09.-16.10.2019. 2. TURNUS: 28.10.-13.11.2019.3. TURNUS: 25.11.-10.12.2019.4. TURNUS: 7.1.-22.1.2020.5. TURNUS: 2.3.-17.3.2020.6. TURNUS: 30.03.-15.04.2020.7. TURNUS: 27.04.-13.05.2020.8. TURNUS: 25.05.-09.06.2020.

NASTAVNA BAZA: Katedra za dermatovenerologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinika zadermatovenerologiju, Klinički bolnički centar Zagreb, Šalata 4.

III. PLAN I SATNICA

TURNUSI

Broj turnusa: 8Rednibroj Početak Kraj

1. 30.9.2019 16.10.20192. 28.10.2019 13.11.20193. 25.11.2019 10.12.20194. 7.1.2020 22.1.20205. 2.3.2020 17.3.20206. 30.3.2020 15.4.20207. 27.4.2020 13.5.2020

Page 3: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

8. 25.5.2020 9.6.2020

SHEMA TURNUSA

1. Turnus

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

ponedjeljak30.9.2019. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona SVI Predavanje Dermatovenerološka propedeutikaizv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V1 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

mr. sc. Ines LakošJukić

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V2 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

Davorin Lončarić,dr. med.

10:45-13:00;DERMA Biblioteka

V3 Kliničkevježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V4 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju V5 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana

V6 Kliničkevježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

utorak1.10.2019.

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana I-IV Seminar Bolesti koje se prenose spolnim

putem (STD)prof. dr. sc. MihaelSkerlev

08:15-10:30;DERMA Predavaona V-VII Seminar Bolesti koje se prenose spolnim

putem (STD)

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Predavaona V1 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V2 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Biblioteka V3 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

Page 4: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V4 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V5 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

mr. sc. Ines LakošJukić

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana V6 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

dr. sc. DanielaLedić Drvar

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

srijeda2.10.2019.

08:15-10:30;DERMA Predavaona I-IV Seminar Dermatomikoze. Parazitarne kožne

bolesti.prof. dr. sc. MihaelSkerlev

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Dermatomikoze. Parazitarne kožne

bolesti.izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana V1 Kliničke

vježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V2 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Biblioteka V3 Kliničke

vježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V4 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V5 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V6 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

Ružica JurakićTončić, pred.

četvrtak3.10.2019.

08:15-10:30;DERMA Predavaona I-IV Seminar Bolesti vezivnog tkiva. Vaskulitisi. prof. dr. sc.

Branka Marinović08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Bolesti vezivnog tkiva. Vaskulitisi. prof. dr. sc. Mihael

Skerlev10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V1 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Biblioteka V2 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V3 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V4 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

dr. sc. DanielaLedić Drvar

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V5 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana V6 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 5: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

mr. sc. Ines LakošJukić

petak4.10.2019.

08:15-10:30;DERMA Predavaona SVI Predavanje Bulozne i pustulozne dermatoze. prof. dr. sc.

Branka Marinović10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V1 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V2 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V3 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

dr. sc. SandraMarinović Kulišić

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V4 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V5 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju

V6 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

Ružica JurakićTončić, pred.

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V7 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

mr. sc. Ines LakošJukić

ponedjeljak7.10.2019. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Najčešće alergijske bolesti udermatovenerologiji.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Najčešće alergijske bolesti u

dermatovenerologiji.prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V1 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V2 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V3 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V4 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

mr. sc. Ines LakošJukić

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V5 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V6 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti

V7 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

srijeda9.10.2019. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV SeminarPsorijaza. Papuloskvamoznedermatoze. Skupina parapsorijaza.Eritrodermije.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar

Psorijaza. Papuloskvamoznedermatoze. Skupina parapsorijaza.Eritrodermije.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 6: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V1 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V4 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju V5 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V6 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V7 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

četvrtak10.10.2019.

08:15-10:30;DERMA Predavaona I-IV Seminar Kronična venska bolest. Eritematozne

i papulozne dermatoze. Panikulitisi.dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

08:15-10:30;DERMA Biblioteka V-VII Seminar Kronična venska bolest. Eritematozne

i papulozne dermatoze. Panikulitisi.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V1 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V2 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V4 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

Ružica JurakićTončić, pred.

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 7: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju V5 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

Davorin Lončarić,dr. med.

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V6 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V7 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

dr. sc. DanielaLedić Drvar

petak11.10.2019.

08:15-10:30;DERMA Predavaona SVI Predavanje Dermatološka onkologija izv. prof. dr. sc.

Romana Čeović10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V1 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

dr. sc. SandraMarinović Kulišić

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju V4 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V5 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V6 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V7 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

Davorin Lončarić,dr. med.

ponedjeljak14.10.2019. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Bakterijske i virusne bolesti kože isluznica.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Bakterijske i virusne bolesti kože i

sluznica.prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti

V1 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju

V3 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 8: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V4 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

Davorin Lončarić,dr. med.

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V5 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

dr. sc. DanielaLedić Drvar

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V6 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V7 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

dr. sc. MirnaBradamante

utorak15.10.2019. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Bolesti lojnica. Akne, rozaceja isrodne bolesti.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

08:15-10:30;DERMA Laboratorij zamikologiju

V-VII Seminar Bolesti lojnica. Akne, rozaceja isrodne bolesti.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:45;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V1 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:45;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:45;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

10:45-13:45;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V4 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:45;DERMA Laboratorij zamikologiju V5 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:45;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V6 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:45;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V7 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

mr. sc. Ines LakošJukić

srijeda16.10.2019. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Poremećaji pigmentacije. Bolestivlasišta.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Poremećaji pigmentacije. Bolesti

vlasišta.prof. dr. sc.Branka Marinović

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

2. Turnus

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 9: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

ponedjeljak28.10.2019. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona SVI Predavanje Dermatovenerološka propedeutikaizv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V1 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

mr. sc. Ines LakošJukić

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V2 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

Davorin Lončarić,dr. med.

10:45-13:00;DERMA Biblioteka

V3 Kliničkevježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V4 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju V5 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana

V6 Kliničkevježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

utorak29.10.2019.

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana I-IV Seminar Bolesti koje se prenose spolnim

putem (STD)prof. dr. sc. MihaelSkerlev

08:15-10:30;DERMA Predavaona V-VII Seminar Bolesti koje se prenose spolnim

putem (STD)

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Predavaona V1 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V2 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Biblioteka V3 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V4 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V5 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

mr. sc. Ines LakošJukić

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 10: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana V6 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

dr. sc. DanielaLedić Drvar

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

srijeda30.10.2019.

08:15-10:30;DERMA Predavaona I-IV Seminar Dermatomikoze. Parazitarne kožne

bolesti.prof. dr. sc. MihaelSkerlev

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Dermatomikoze. Parazitarne kožne

bolesti.izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana V1 Kliničke

vježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V2 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Biblioteka V3 Kliničke

vježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V4 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V5 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V6 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

Ružica JurakićTončić, pred.

četvrtak31.10.2019.

08:15-10:30;DERMA Predavaona I-IV Seminar Bolesti vezivnog tkiva. Vaskulitisi. prof. dr. sc.

Branka Marinović08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Bolesti vezivnog tkiva. Vaskulitisi. prof. dr. sc. Mihael

Skerlev10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V1 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Biblioteka V2 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V3 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V4 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

dr. sc. DanielaLedić Drvar

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V5 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana V6 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

mr. sc. Ines LakošJukić

ponedjeljak4.11.2019.

08:15-10:30;DERMA Predavaona SVI Predavanje Bulozne i pustulozne dermatoze. prof. dr. sc.

Branka Marinović

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 11: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V1 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V2 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V3 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

dr. sc. SandraMarinović Kulišić

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V4 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V5 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju

V6 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

Ružica JurakićTončić, pred.

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V7 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

mr. sc. Ines LakošJukić

utorak5.11.2019. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Najčešće alergijske bolesti udermatovenerologiji.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Najčešće alergijske bolesti u

dermatovenerologiji.prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V1 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V2 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V3 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V4 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

mr. sc. Ines LakošJukić

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V5 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V6 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti

V7 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

srijeda6.11.2019. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV SeminarPsorijaza. Papuloskvamoznedermatoze. Skupina parapsorijaza.Eritrodermije.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar

Psorijaza. Papuloskvamoznedermatoze. Skupina parapsorijaza.Eritrodermije.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V1 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 12: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V4 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju V5 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V6 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V7 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

četvrtak7.11.2019.

08:15-10:30;DERMA Predavaona I-IV Seminar Kronična venska bolest. Eritematozne

i papulozne dermatoze. Panikulitisi.dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

08:15-10:30;DERMA Biblioteka V-VII Seminar Kronična venska bolest. Eritematozne

i papulozne dermatoze. Panikulitisi.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V1 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V2 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V4 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

Ružica JurakićTončić, pred.

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju V5 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

Davorin Lončarić,dr. med.

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 13: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V6 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V7 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

dr. sc. DanielaLedić Drvar

petak8.11.2019.

08:15-10:30;DERMA Predavaona SVI Predavanje Dermatološka onkologija izv. prof. dr. sc.

Romana Čeović10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V1 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

dr. sc. SandraMarinović Kulišić

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju V4 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V5 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V6 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V7 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

Davorin Lončarić,dr. med.

ponedjeljak11.11.2019. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Bakterijske i virusne bolesti kože isluznica.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Bakterijske i virusne bolesti kože i

sluznica.prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti

V1 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju

V3 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V4 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

Davorin Lončarić,dr. med.

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V5 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

dr. sc. DanielaLedić Drvar

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 14: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V6 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V7 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

dr. sc. MirnaBradamante

utorak12.11.2019. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Bolesti lojnica. Akne, rozaceja isrodne bolesti.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

08:15-10:30;DERMA Laboratorij zamikologiju

V-VII Seminar Bolesti lojnica. Akne, rozaceja isrodne bolesti.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:45;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V1 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:45;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:45;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

10:45-13:45;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V4 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:45;DERMA Laboratorij zamikologiju V5 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:45;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V6 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:45;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V7 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

mr. sc. Ines LakošJukić

srijeda13.11.2019. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Poremećaji pigmentacije. Bolestivlasišta.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Poremećaji pigmentacije. Bolesti

vlasišta.prof. dr. sc.Branka Marinović

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

3. Turnus

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

ponedjeljak25.11.2019. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona SVI Predavanje Dermatovenerološka propedeutikaizv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V1 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

mr. sc. Ines LakošJukić

Page 15: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V2 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

Davorin Lončarić,dr. med.

10:45-13:00;DERMA Biblioteka

V3 Kliničkevježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V4 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju V5 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana

V6 Kliničkevježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

utorak26.11.2019.

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana I-IV Seminar Bolesti koje se prenose spolnim

putem (STD)prof. dr. sc. MihaelSkerlev

08:15-10:30;DERMA Predavaona V-VII Seminar Bolesti koje se prenose spolnim

putem (STD)

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Predavaona V1 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V2 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Biblioteka V3 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V4 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V5 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

mr. sc. Ines LakošJukić

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana V6 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

dr. sc. DanielaLedić Drvar

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

srijeda27.11.2019.

08:15-10:30;DERMA Predavaona I-IV Seminar Dermatomikoze. Parazitarne kožne

bolesti.prof. dr. sc. MihaelSkerlev

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 16: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Dermatomikoze. Parazitarne kožne

bolesti.izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana V1 Kliničke

vježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V2 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Biblioteka V3 Kliničke

vježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V4 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V5 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V6 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

Ružica JurakićTončić, pred.

četvrtak28.11.2019.

08:15-10:30;DERMA Predavaona I-IV Seminar Bolesti vezivnog tkiva. Vaskulitisi. prof. dr. sc.

Branka Marinović08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Bolesti vezivnog tkiva. Vaskulitisi. prof. dr. sc. Mihael

Skerlev10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V1 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Biblioteka V2 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V3 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V4 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

dr. sc. DanielaLedić Drvar

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V5 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana V6 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

mr. sc. Ines LakošJukić

petak29.11.2019.

08:15-10:30;DERMA Predavaona SVI Predavanje Bulozne i pustulozne dermatoze. prof. dr. sc.

Branka Marinović10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V1 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V2 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V3 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

dr. sc. SandraMarinović Kulišić

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 17: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V4 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V5 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju

V6 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

Ružica JurakićTončić, pred.

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V7 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

mr. sc. Ines LakošJukić

ponedjeljak2.12.2019. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Najčešće alergijske bolesti udermatovenerologiji.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Najčešće alergijske bolesti u

dermatovenerologiji.prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V1 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V2 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V3 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V4 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

mr. sc. Ines LakošJukić

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V5 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V6 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti

V7 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

utorak3.12.2019. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV SeminarPsorijaza. Papuloskvamoznedermatoze. Skupina parapsorijaza.Eritrodermije.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar

Psorijaza. Papuloskvamoznedermatoze. Skupina parapsorijaza.Eritrodermije.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V1 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 18: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V4 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju V5 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V6 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V7 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

srijeda4.12.2019.

08:15-10:30;DERMA Predavaona I-IV Seminar Kronična venska bolest. Eritematozne

i papulozne dermatoze. Panikulitisi.dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

08:15-10:30;DERMA Biblioteka V-VII Seminar Kronična venska bolest. Eritematozne

i papulozne dermatoze. Panikulitisi.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V1 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V2 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V4 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

Ružica JurakićTončić, pred.

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju V5 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

Davorin Lončarić,dr. med.

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V6 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V7 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

dr. sc. DanielaLedić Drvar

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 19: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

četvrtak5.12.2019.

08:15-10:30;DERMA Predavaona SVI Predavanje Dermatološka onkologija izv. prof. dr. sc.

Romana Čeović10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V1 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

dr. sc. SandraMarinović Kulišić

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju V4 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V5 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V6 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V7 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

Davorin Lončarić,dr. med.

petak6.12.2019. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Bakterijske i virusne bolesti kože isluznica.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Bakterijske i virusne bolesti kože i

sluznica.prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti

V1 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju

V3 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V4 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

Davorin Lončarić,dr. med.

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V5 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

dr. sc. DanielaLedić Drvar

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V6 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V7 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

dr. sc. MirnaBradamante

ponedjeljak9.12.2019. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Bolesti lojnica. Akne, rozaceja isrodne bolesti.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

08:15-10:30;DERMA Laboratorij zamikologiju

V-VII Seminar Bolesti lojnica. Akne, rozaceja isrodne bolesti.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 20: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:45;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V1 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:45;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:45;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

10:45-13:45;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V4 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:45;DERMA Laboratorij zamikologiju V5 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:45;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V6 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:45;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V7 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

mr. sc. Ines LakošJukić

utorak10.12.2019. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Poremećaji pigmentacije. Bolestivlasišta.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Poremećaji pigmentacije. Bolesti

vlasišta.prof. dr. sc.Branka Marinović

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

4. Turnus

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

utorak7.1.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona SVI Predavanje Dermatovenerološka propedeutikaizv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V1 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

mr. sc. Ines LakošJukić

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V2 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

Davorin Lončarić,dr. med.

10:45-13:00;DERMA Biblioteka

V3 Kliničkevježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

prof. dr. sc.Branka Marinović

Page 21: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V4 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju V5 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana

V6 Kliničkevježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

srijeda8.1.2020. 08:15-10:30;

DERMA Mala dvorana I-IV Seminar Bolesti lojnica. Akne, rozaceja isrodne bolesti.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

08:15-10:30;DERMA Predavaona V-VII Seminar Bolesti lojnica. Akne, rozaceja i

srodne bolesti.izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Predavaona V1 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V2 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Biblioteka V3 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V4 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V5 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

mr. sc. Ines LakošJukić

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana V6 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

dr. sc. DanielaLedić Drvar

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

četvrtak9.1.2020.

08:15-10:30;DERMA Predavaona I-IV Seminar Dermatomikoze. Parazitarne kožne

bolesti.prof. dr. sc. MihaelSkerlev

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Dermatomikoze. Parazitarne kožne

bolesti.izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana V1 Kliničke

vježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V2 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

prof. dr. sc.Branka Marinović

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 22: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Biblioteka V3 Kliničke

vježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V4 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V5 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V6 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

Ružica JurakićTončić, pred.

petak10.1.2020.

08:15-10:30;DERMA Predavaona I-IV Seminar Bolesti vezivnog tkiva. Vaskulitisi. prof. dr. sc.

Branka Marinović08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Bolesti vezivnog tkiva. Vaskulitisi. prof. dr. sc. Mihael

Skerlev10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V1 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Biblioteka V2 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V3 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V4 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

dr. sc. DanielaLedić Drvar

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V5 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana V6 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

mr. sc. Ines LakošJukić

ponedjeljak13.1.2020.

08:15-10:30;DERMA Predavaona SVI Predavanje Bulozne i pustulozne dermatoze. prof. dr. sc.

Branka Marinović10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V1 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V2 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V3 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

dr. sc. SandraMarinović Kulišić

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V4 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V5 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju

V6 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

Ružica JurakićTončić, pred.

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 23: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V7 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

mr. sc. Ines LakošJukić

utorak14.1.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Najčešće alergijske bolesti udermatovenerologiji.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Najčešće alergijske bolesti u

dermatovenerologiji.prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V1 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V2 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V3 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V4 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

mr. sc. Ines LakošJukić

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V5 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V6 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti

V7 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

srijeda15.1.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV SeminarPsorijaza. Papuloskvamoznedermatoze. Skupina parapsorijaza.Eritrodermije.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar

Psorijaza. Papuloskvamoznedermatoze. Skupina parapsorijaza.Eritrodermije.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V1 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V4 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju V5 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 24: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V6 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V7 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

četvrtak16.1.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Poremećaji pigmentacije. Bolestivlasišta.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

08:15-10:30;DERMA Biblioteka V-VII Seminar Poremećaji pigmentacije. Bolesti

vlasišta.prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V1 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V2 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V4 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

Ružica JurakićTončić, pred.

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju V5 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

Davorin Lončarić,dr. med.

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V6 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V7 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

dr. sc. DanielaLedić Drvar

petak17.1.2020.

08:15-10:30;DERMA Predavaona SVI Predavanje Dermatološka onkologija izv. prof. dr. sc.

Romana Čeović10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V1 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 25: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

dr. sc. SandraMarinović Kulišić

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju V4 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V5 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V6 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V7 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

Davorin Lončarić,dr. med.

ponedjeljak20.1.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Bakterijske i virusne bolesti kože isluznica.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Bakterijske i virusne bolesti kože i

sluznica.prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti

V1 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

Ružica JurakićTončić, pred.

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju

V3 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V4 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

Davorin Lončarić,dr. med.

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V5 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

dr. sc. DanielaLedić Drvar

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V6 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V7 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

dr. sc. MirnaBradamante

utorak21.1.2020.

08:15-10:30;DERMA Biblioteka I-IV Seminar Bolesti koje se prenose spolnim

putem (STD)prof. dr. sc. MihaelSkerlev

08:15-10:30;DERMA Laboratorij zamikologiju

V-VII Seminar Bolesti koje se prenose spolnimputem (STD)

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:45;DERMA Predavaona

V1 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 26: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:45;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

Ružica JurakićTončić, pred.

10:45-13:45;DERMA Centar zaprimjenu lasera V3 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

10:45-13:45;DERMA Ambulanta zaalergologiju i klin.imunologija

V4 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

dr. sc. DanielaLedić Drvar

10:45-13:45;DERMA Laboratorij zamikologiju V5 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:45;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V6 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:45;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V7 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

dr. sc. SandraMarinović Kulišić

srijeda22.1.2020.

08:15-10:30;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti

I-IV Seminar Kronična venska bolest. Eritematoznei papulozne dermatoze. Panikulitisi.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Kronična venska bolest. Eritematozne

i papulozne dermatoze. Panikulitisi.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

5. Turnus

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

ponedjeljak2.3.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona SVI Predavanje Dermatovenerološka propedeutikaizv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V1 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

mr. sc. Ines LakošJukić

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V2 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

Davorin Lončarić,dr. med.

10:45-13:00;DERMA Biblioteka

V3 Kliničkevježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V4 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

Page 27: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju V5 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana

V6 Kliničkevježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

utorak3.3.2020.

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana I-IV Seminar Bolesti koje se prenose spolnim

putem (STD)prof. dr. sc. MihaelSkerlev

08:15-10:30;DERMA Predavaona V-VII Seminar Bolesti koje se prenose spolnim

putem (STD)

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Predavaona V1 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V2 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Biblioteka V3 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V4 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V5 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

mr. sc. Ines LakošJukić

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana V6 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

dr. sc. DanielaLedić Drvar

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

srijeda4.3.2020.

08:15-10:30;DERMA Predavaona I-IV Seminar Dermatomikoze. Parazitarne kožne

bolesti.prof. dr. sc. MihaelSkerlev

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Dermatomikoze. Parazitarne kožne

bolesti.izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana V1 Kliničke

vježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V2 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Biblioteka V3 Kliničke

vježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V4 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 28: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V5 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V6 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

Ružica JurakićTončić, pred.

četvrtak5.3.2020.

08:15-10:30;DERMA Predavaona I-IV Seminar Bolesti vezivnog tkiva. Vaskulitisi. prof. dr. sc.

Branka Marinović08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Bolesti vezivnog tkiva. Vaskulitisi. prof. dr. sc. Mihael

Skerlev10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V1 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Biblioteka V2 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V3 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V4 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

dr. sc. DanielaLedić Drvar

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V5 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana V6 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

mr. sc. Ines LakošJukić

petak6.3.2020.

08:15-10:30;DERMA Predavaona SVI Predavanje Bulozne i pustulozne dermatoze. prof. dr. sc.

Branka Marinović10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V1 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V2 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V3 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

dr. sc. SandraMarinović Kulišić

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V4 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V5 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju

V6 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

Ružica JurakićTončić, pred.

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V7 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

mr. sc. Ines LakošJukić

ponedjeljak9.3.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Najčešće alergijske bolesti udermatovenerologiji.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 29: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Najčešće alergijske bolesti u

dermatovenerologiji.prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V1 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V2 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V3 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V4 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

mr. sc. Ines LakošJukić

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V5 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V6 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti

V7 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

utorak10.3.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV SeminarPsorijaza. Papuloskvamoznedermatoze. Skupina parapsorijaza.Eritrodermije.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar

Psorijaza. Papuloskvamoznedermatoze. Skupina parapsorijaza.Eritrodermije.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V1 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V4 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju V5 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V6 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

dr. sc. MirnaBradamante

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 30: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V7 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

srijeda11.3.2020.

08:15-10:30;DERMA Predavaona I-IV Seminar Kronična venska bolest. Eritematozne

i papulozne dermatoze. Panikulitisi.dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

08:15-10:30;DERMA Biblioteka V-VII Seminar Kronična venska bolest. Eritematozne

i papulozne dermatoze. Panikulitisi.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V1 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V2 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V4 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

Ružica JurakićTončić, pred.

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju V5 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

Davorin Lončarić,dr. med.

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V6 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V7 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

dr. sc. DanielaLedić Drvar

četvrtak12.3.2020.

08:15-10:30;DERMA Predavaona SVI Predavanje Dermatološka onkologija izv. prof. dr. sc.

Romana Čeović10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V1 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

dr. sc. SandraMarinović Kulišić

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

mr. sc. JakaRadoš

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 31: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju V4 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V5 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V6 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V7 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

Davorin Lončarić,dr. med.

petak13.3.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Bakterijske i virusne bolesti kože isluznica.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Bakterijske i virusne bolesti kože i

sluznica.prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti

V1 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju

V3 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V4 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

Davorin Lončarić,dr. med.

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V5 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

dr. sc. DanielaLedić Drvar

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V6 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V7 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

dr. sc. MirnaBradamante

ponedjeljak16.3.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Bolesti lojnica. Akne, rozaceja isrodne bolesti.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

08:15-10:30;DERMA Laboratorij zamikologiju

V-VII Seminar Bolesti lojnica. Akne, rozaceja isrodne bolesti.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:45;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V1 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:45;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:45;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 32: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:45;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V4 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:45;DERMA Laboratorij zamikologiju V5 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:45;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V6 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:45;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V7 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

mr. sc. Ines LakošJukić

utorak17.3.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Poremećaji pigmentacije. Bolestivlasišta.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Poremećaji pigmentacije. Bolesti

vlasišta.prof. dr. sc.Branka Marinović

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

6. Turnus

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

ponedjeljak30.3.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona SVI Predavanje Dermatovenerološka propedeutikaizv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V1 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

mr. sc. Ines LakošJukić

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V2 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

Davorin Lončarić,dr. med.

10:45-13:00;DERMA Biblioteka

V3 Kliničkevježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V4 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju V5 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana

V6 Kliničkevježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

Page 33: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

utorak31.3.2020.

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana I-IV Seminar Bolesti koje se prenose spolnim

putem (STD)prof. dr. sc. MihaelSkerlev

08:15-10:30;DERMA Predavaona V-VII Seminar Bolesti koje se prenose spolnim

putem (STD)

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Predavaona V1 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V2 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Biblioteka V3 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V4 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V5 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

mr. sc. Ines LakošJukić

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana V6 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

dr. sc. DanielaLedić Drvar

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

srijeda1.4.2020.

08:15-10:30;DERMA Predavaona I-IV Seminar Dermatomikoze. Parazitarne kožne

bolesti.prof. dr. sc. MihaelSkerlev

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Dermatomikoze. Parazitarne kožne

bolesti.izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana V1 Kliničke

vježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V2 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Biblioteka V3 Kliničke

vježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V4 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V5 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V6 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

Ružica JurakićTončić, pred.

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 34: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

četvrtak2.4.2020.

08:15-10:30;DERMA Predavaona I-IV Seminar Bolesti vezivnog tkiva. Vaskulitisi. prof. dr. sc.

Branka Marinović08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Bolesti vezivnog tkiva. Vaskulitisi. prof. dr. sc. Mihael

Skerlev10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V1 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Biblioteka V2 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V3 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V4 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

dr. sc. DanielaLedić Drvar

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V5 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana V6 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

mr. sc. Ines LakošJukić

petak3.4.2020.

08:15-10:30;DERMA Predavaona SVI Predavanje Bulozne i pustulozne dermatoze. prof. dr. sc.

Branka Marinović10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V1 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V2 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V3 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

dr. sc. SandraMarinović Kulišić

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V4 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V5 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju

V6 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

Ružica JurakićTončić, pred.

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V7 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

mr. sc. Ines LakošJukić

ponedjeljak6.4.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Najčešće alergijske bolesti udermatovenerologiji.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Najčešće alergijske bolesti u

dermatovenerologiji.prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V1 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V2 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 35: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V3 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V4 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

mr. sc. Ines LakošJukić

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V5 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V6 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti

V7 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

utorak7.4.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV SeminarPsorijaza. Papuloskvamoznedermatoze. Skupina parapsorijaza.Eritrodermije.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar

Psorijaza. Papuloskvamoznedermatoze. Skupina parapsorijaza.Eritrodermije.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V1 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V4 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju V5 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V6 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V7 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

srijeda8.4.2020.

08:15-10:30;DERMA Predavaona I-IV Seminar Kronična venska bolest. Eritematozne

i papulozne dermatoze. Panikulitisi.dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

08:15-10:30;DERMA Biblioteka V-VII Seminar Kronična venska bolest. Eritematozne

i papulozne dermatoze. Panikulitisi.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 36: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V1 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V2 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V4 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

Ružica JurakićTončić, pred.

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju V5 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

Davorin Lončarić,dr. med.

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V6 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V7 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

dr. sc. DanielaLedić Drvar

četvrtak9.4.2020.

08:15-10:30;DERMA Predavaona SVI Predavanje Dermatološka onkologija izv. prof. dr. sc.

Romana Čeović10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V1 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

dr. sc. SandraMarinović Kulišić

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju V4 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V5 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 37: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V6 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V7 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

Davorin Lončarić,dr. med.

petak10.4.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Bakterijske i virusne bolesti kože isluznica.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Bakterijske i virusne bolesti kože i

sluznica.prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti

V1 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju

V3 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V4 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

Davorin Lončarić,dr. med.

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V5 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

dr. sc. DanielaLedić Drvar

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V6 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V7 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

dr. sc. MirnaBradamante

utorak14.4.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Bolesti lojnica. Akne, rozaceja isrodne bolesti.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

08:15-10:30;DERMA Laboratorij zamikologiju

V-VII Seminar Bolesti lojnica. Akne, rozaceja isrodne bolesti.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:45;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V1 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:45;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:45;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

10:45-13:45;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V4 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

prof. dr. sc.Branka Marinović

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 38: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:45;DERMA Laboratorij zamikologiju V5 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:45;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V6 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:45;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V7 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

mr. sc. Ines LakošJukić

srijeda15.4.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Poremećaji pigmentacije. Bolestivlasišta.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Poremećaji pigmentacije. Bolesti

vlasišta.prof. dr. sc.Branka Marinović

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

7. Turnus

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

ponedjeljak27.4.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona SVI Predavanje Dermatovenerološka propedeutikaizv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V1 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

mr. sc. Ines LakošJukić

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V2 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

Davorin Lončarić,dr. med.

10:45-13:00;DERMA Biblioteka

V3 Kliničkevježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V4 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju V5 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana

V6 Kliničkevježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

utorak28.4.2020.

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana I-IV Seminar Bolesti koje se prenose spolnim

putem (STD)prof. dr. sc. MihaelSkerlev

Page 39: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

08:15-10:30;DERMA Predavaona V-VII Seminar Bolesti koje se prenose spolnim

putem (STD)

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Predavaona V1 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V2 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Biblioteka V3 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V4 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V5 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

mr. sc. Ines LakošJukić

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana V6 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

dr. sc. DanielaLedić Drvar

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

srijeda29.4.2020.

08:15-10:30;DERMA Predavaona I-IV Seminar Dermatomikoze. Parazitarne kožne

bolesti.prof. dr. sc. MihaelSkerlev

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Dermatomikoze. Parazitarne kožne

bolesti.izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana V1 Kliničke

vježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V2 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Biblioteka V3 Kliničke

vježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V4 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V5 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V6 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

Ružica JurakićTončić, pred.

četvrtak30.4.2020.

08:15-10:30;DERMA Predavaona I-IV Seminar Bolesti vezivnog tkiva. Vaskulitisi. prof. dr. sc.

Branka Marinović08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Bolesti vezivnog tkiva. Vaskulitisi. prof. dr. sc. Mihael

Skerlev10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V1 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

prof. dr. sc.Branka Marinović

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 40: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Biblioteka V2 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V3 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V4 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

dr. sc. DanielaLedić Drvar

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V5 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana V6 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

mr. sc. Ines LakošJukić

ponedjeljak4.5.2020.

08:15-10:30;DERMA Predavaona SVI Predavanje Bulozne i pustulozne dermatoze. prof. dr. sc.

Branka Marinović10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V1 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V2 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V3 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

dr. sc. SandraMarinović Kulišić

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V4 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V5 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju

V6 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

Ružica JurakićTončić, pred.

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V7 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

mr. sc. Ines LakošJukić

utorak5.5.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Najčešće alergijske bolesti udermatovenerologiji.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Najčešće alergijske bolesti u

dermatovenerologiji.prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V1 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V2 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V3 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V4 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

mr. sc. Ines LakošJukić

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 41: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V5 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V6 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti

V7 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

srijeda6.5.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV SeminarPsorijaza. Papuloskvamoznedermatoze. Skupina parapsorijaza.Eritrodermije.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar

Psorijaza. Papuloskvamoznedermatoze. Skupina parapsorijaza.Eritrodermije.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V1 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V4 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju V5 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V6 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V7 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

četvrtak7.5.2020.

08:15-10:30;DERMA Predavaona I-IV Seminar Kronična venska bolest. Eritematozne

i papulozne dermatoze. Panikulitisi.dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

08:15-10:30;DERMA Biblioteka V-VII Seminar Kronična venska bolest. Eritematozne

i papulozne dermatoze. Panikulitisi.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V1 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 42: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V2 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V4 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

Ružica JurakićTončić, pred.

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju V5 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

Davorin Lončarić,dr. med.

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V6 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V7 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

dr. sc. DanielaLedić Drvar

petak8.5.2020.

08:15-10:30;DERMA Predavaona SVI Predavanje Dermatološka onkologija izv. prof. dr. sc.

Romana Čeović10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V1 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

dr. sc. SandraMarinović Kulišić

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju V4 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V5 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V6 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V7 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

Davorin Lončarić,dr. med.

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 43: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

ponedjeljak11.5.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Bakterijske i virusne bolesti kože isluznica.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Bakterijske i virusne bolesti kože i

sluznica.prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti

V1 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju

V3 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V4 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

Davorin Lončarić,dr. med.

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V5 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

dr. sc. DanielaLedić Drvar

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V6 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V7 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

dr. sc. MirnaBradamante

utorak12.5.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Bolesti lojnica. Akne, rozaceja isrodne bolesti.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

08:15-10:30;DERMA Laboratorij zamikologiju

V-VII Seminar Bolesti lojnica. Akne, rozaceja isrodne bolesti.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:45;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V1 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:45;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:45;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

10:45-13:45;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V4 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:45;DERMA Laboratorij zamikologiju V5 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:45;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V6 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 44: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:45;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V7 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

mr. sc. Ines LakošJukić

srijeda13.5.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Poremećaji pigmentacije. Bolestivlasišta.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Poremećaji pigmentacije. Bolesti

vlasišta.prof. dr. sc.Branka Marinović

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

8. Turnus

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

ponedjeljak25.5.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona SVI Predavanje Dermatovenerološka propedeutikaizv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V1 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

mr. sc. Ines LakošJukić

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V2 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

Davorin Lončarić,dr. med.

10:45-13:00;DERMA Biblioteka

V3 Kliničkevježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V4 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju V5 Kliničke

vježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana

V6 Kliničkevježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Uvježbavanje usvajanja znanja ivještina iz propedeutike: anamneza,dermatološki status, sustaveflorescencija kože; lokalna i općaterapija u dermatovenerologiji

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

utorak26.5.2020.

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana I-IV Seminar Bolesti koje se prenose spolnim

putem (STD)prof. dr. sc. MihaelSkerlev

08:15-10:30;DERMA Predavaona V-VII Seminar Bolesti koje se prenose spolnim

putem (STD)

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Predavaona V1 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V2 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

Page 45: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Biblioteka V3 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V4 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V5 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

mr. sc. Ines LakošJukić

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana V6 Kliničke

vježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

dr. sc. DanielaLedić Drvar

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Prikaz, pristup i obrada bolesnika saspolno prenosivim bolestimauzrokovanim bakterijama, virusima iprotozoima

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

srijeda27.5.2020.

08:15-10:30;DERMA Predavaona I-IV Seminar Dermatomikoze. Parazitarne kožne

bolesti.prof. dr. sc. MihaelSkerlev

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Dermatomikoze. Parazitarne kožne

bolesti.izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana V1 Kliničke

vježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V2 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Biblioteka V3 Kliničke

vježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V4 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V5 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V6 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Prikaz i obrada bolesnika sdermatomikozama i parazitarnimbolestima kože.

Ružica JurakićTončić, pred.

četvrtak28.5.2020.

08:15-10:30;DERMA Predavaona I-IV Seminar Bolesti vezivnog tkiva. Vaskulitisi. prof. dr. sc.

Branka Marinović08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Bolesti vezivnog tkiva. Vaskulitisi. prof. dr. sc. Mihael

Skerlev10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V1 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Biblioteka V2 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V3 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V4 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

dr. sc. DanielaLedić Drvar

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 46: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V5 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Mala dvorana V6 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V7 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s bolestimavezivnog tkiva i obrada bolesnika svaskulitisom.

mr. sc. Ines LakošJukić

petak29.5.2020.

08:15-10:30;DERMA Predavaona SVI Predavanje Bulozne i pustulozne dermatoze. prof. dr. sc.

Branka Marinović10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V1 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V2 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V3 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

dr. sc. SandraMarinović Kulišić

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V4 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V5 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju

V6 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

Ružica JurakićTončić, pred.

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V7 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s buloznim ipustuloznim dermatozama; Prikazbolesnika s buloznim dermatozama.

mr. sc. Ines LakošJukić

ponedjeljak1.6.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Najčešće alergijske bolesti udermatovenerologiji.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Najčešće alergijske bolesti u

dermatovenerologiji.prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate

V1 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V2 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V3 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V4 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

mr. sc. Ines LakošJukić

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V5 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V6 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti

V7 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s atopijskim ialergijskim bolestima kože; testovi invivo i in vitro.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 47: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

utorak2.6.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV SeminarPsorijaza. Papuloskvamoznedermatoze. Skupina parapsorijaza.Eritrodermije.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar

Psorijaza. Papuloskvamoznedermatoze. Skupina parapsorijaza.Eritrodermije.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V1 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V4 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju V5 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V6 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V7 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s raznim oblicimaeritematoskvamoznih dermatoza,posebice psorijaze i lihen planusom;dermatohistopatološka dijagnostika isuvremeno liječenje.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

srijeda3.6.2020.

08:15-10:30;DERMA Predavaona I-IV Seminar Kronična venska bolest. Eritematozne

i papulozne dermatoze. Panikulitisi.dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

08:15-10:30;DERMA Biblioteka V-VII Seminar Kronična venska bolest. Eritematozne

i papulozne dermatoze. Panikulitisi.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V1 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V2 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 48: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V4 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

Ružica JurakićTončić, pred.

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju V5 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

Davorin Lončarić,dr. med.

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V6 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V7 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika s poremećajemvenske cirkulacije (varikoznisindrom, ulkusi potkoljenice itd.) iobrada bolesnika s eritematoznim ipapuloznim dermatozama te spanikulitisom.

dr. sc. DanielaLedić Drvar

četvrtak4.6.2020.

08:15-10:30;DERMA Predavaona SVI Predavanje Dermatološka onkologija izv. prof. dr. sc.

Romana Čeović10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V1 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

dr. sc. SandraMarinović Kulišić

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju V4 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

dr. sc. MirnaBradamante

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta V5 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V6 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V7 Kliničke

vježbe

Prikaz bolesnika s najčešćimtumorima kože;dermatohistopatološka dijagnostika;terapija.

Davorin Lončarić,dr. med.

petak5.6.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Bakterijske i virusne bolesti kože isluznica.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Bakterijske i virusne bolesti kože i

sluznica.prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:00;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti

V1 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:00;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

Page 49: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

10:45-13:00;DERMA Zavod zaimunodermatologiju

V3 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:00;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V4 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

Davorin Lončarić,dr. med.

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zamikologiju

V5 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

dr. sc. DanielaLedić Drvar

10:45-13:00;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju

V6 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

mr. sc. JakaRadoš

10:45-13:00;DERMA Glavnaambulanta

V7 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika s infektivnimbolestima kože uzrokovanimvirusima i bakterijama.

dr. sc. MirnaBradamante

ponedjeljak8.6.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Bolesti lojnica. Akne, rozaceja isrodne bolesti.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

08:15-10:30;DERMA Laboratorij zamikologiju

V-VII Seminar Bolesti lojnica. Akne, rozaceja isrodne bolesti.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:45;DERMA Zavod zaupalne kožne bolesti V1 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

10:45-13:45;DERMA Zavod zapedijatrijskudermatologiju

V2 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

izv. prof. dr. sc.Romana Čeović

10:45-13:45;DERMA Zavod zaimunodermatologiju V3 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

dr. sc. DaškaŠtulhofer Buzina

10:45-13:45;DERMA Zavod zadermatološkuonkologiju

V4 Kliničkevježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

prof. dr. sc.Branka Marinović

10:45-13:45;DERMA Laboratorij zamikologiju V5 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

prof. dr. sc. MihaelSkerlev

10:45-13:45;DERMA Laboratorij zadermatohistopatologiju V6 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

izv. prof. dr. sc.Suzana LjubojevićHadžavdić

10:45-13:45;DERMA Ambulanta zamale kirurške zahvate V7 Kliničke

vježbe

Obrada bolesnika sa seborejičkimdermatozama. Primjena lasera uterapiji dermatoza. Metode izkorektivne dermatologije. Zsvršnikolokvij.

mr. sc. Ines LakošJukić

utorak9.6.2020. 08:15-10:30;

DERMA Predavaona I-IV Seminar Poremećaji pigmentacije. Bolestivlasišta.

izv. prof. dr. sc.Zrinka BukvićMokos

08:15-10:30;DERMA Mala dvorana V-VII Seminar Poremećaji pigmentacije. Bolesti

vlasišta.prof. dr. sc.Branka Marinović

Datum Sat/Dvorana Grupa Vrstanastave Tema Izvođač

IV. PROVJERA ZNANJA

Page 50: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

Oblici i termini provjere znanja

Uvjet za pristup ispitu je potpis nastavnika u indeksu kao dokaz urednog pohađanja svih oblika nastave te položenogzavršnog kolokvija.

Pohađanje svih oblika nastave je obavezno i kontrolira se prozivanjem studenata. Tijekom turnusa student može opravdanoizostati s najviše 20% fonda nastavnih sati. Redovitost u obavljanju nastave evidentira se potpisom nastavnika naevidencijskom listu.

Završni kolokvij (sustav eflorescencija kože, dermatološki status) polaže se na završnim kliničkim vježbama.

Način provjere znanja: pismeni, praktični i usmeni.

Pismeni ispit se održava prvog dana ispitnog roka.

U okviru usmenog dijela ispita iz predmeta Dermatovenerologija ispituje se praktično i teorijsko znanje studenta.

Usmeni ispit se održava u roku od pet dana nakon pismenog ispita.

Ispitni rokovi:

Redoviti rokovi: Datum:

28.10.-31.10.2019.

25.11.-29.11.2019.

Zimski: 07.01.-10.01.2020.

03.02.-07.02.2020.

30.03.-03.04.2020.

27.04.-30.04.2020.

25.05.-29.05.2020.

Ljetni: 23.06.-26.06.2020.

06.07.-10.07.2020.

Jesenski: 31.08.-04.09.2020.

14.09.-18.09.2020.

V./I. POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI

1. izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos

2. prof. dr. sc. Branka Marinović

Page 51: izv. prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos...SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Dermatovenerologija Akademska godina 2019/2020 izv. prof. dr

3. izv. prof. dr. sc. Romana Čeović

4. izv. prof. dr. sc. Suzana Ljubojević Hadžavdić

5. prof. dr. sc. Mihael Skerlev

6. dr. sc. Daška Štulhofer Buzina

7. mr. sc. Ines Lakoš Jukić

V./III NASTAVNICI U NASLOVNIM ZVANJIMA:

1. dr. sc. Daniela Ledić Drvar

2. dr. sc. Mirna Bradamante

V./II VANJSKI SURADNICI:

1. mr. sc. Jaka Radoš

2. Davorin Lončarić, dr. med.

3. dr. sc. Sandra Marinović Kulišić

4. Ružica Jurakić Tončić, pred.

VI. NASTAVNO ŠTIVO

A. Obvezatno štivo

- A. Basta-Juzbašić i sur. „Dermatovenerologija“, udžbenik, Zagreb, Medicinska naklada, 2014

b) dopunsko štivo:

Odabrana poglavlja iz: Burgdorf WHC, Plewig G, Wolff HH, Landthaler M: Braun-Falco's Dermatology. 4. izmijenjenoizdanje, Springer Verlag, Berlin 2009

Odabrana poglavlja iz: Gross G, Tyring SK (Eds.) Sexually Transmitted Infections and Sexually Transmitted Diseases, 1stEdition,Springer Verlag Berlin-New York 2011.