of 36 /36
OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKA SOPNICA SOPNIČKA 69, 10360 SESVETE Tel : 2004 – 000, 2058 – 066 Faks: 2058 – 022 Elektronička pošta: [email protected] Klasa: 003-05/15-01/01 Urbroj:251-458-15-01 IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE za školsku godinu 2014./2015. srpanj – rujan 2015.

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA … · - Marijani Ištvanić, tema: Safari duha – knjiga o mudrosti odgoja - Ljuba Jurić, tema: Izvješće s predavanja Katehetske

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA … · - Marijani Ištvanić, tema: Safari...

 • OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKA SOPNICA SOPNIČKA 69, 10360 SESVETE Tel : 2004 – 000, 2058 – 066 Faks: 2058 – 022

  Elektronička pošta: [email protected] Klasa: 003-05/15-01/01 Urbroj:251-458-15-01

  IZVJEŠĆE O REALIZACIJI

  GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE

  za školsku godinu 2014./2015.

  srpanj – rujan 2015.

 • 2

  SADRŽAJ

  I. UVJETI RADA 3 1.Obilježja školskog područja

  2. Materijalni uvjeti 3. Učiteljski kadar i ostalo djelatnici 4

  II. ORGANIZACIJA RADA 7 1. Podaci o učenicima, razrednim odjelima i organizaciji nastave 7

  2. Godišnji kalendar rada škole 9 III. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 9

  IV. ZDRAVSTEVNO-SOCIJALNA I EKOLOŠKA ZAŠTITA UČENIKA 10

  V. INTERNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 11

  VI. RAD STRUČNIH ORGANA, STRUČNIH SURADNIKA I ORGANA UPRAVLJANJA 14 1. Rad učiteljskog vijeća 14

  2. Rad razrednih vijeća 16 3. Rad Školskog odbora 17 4. Vijeće roditelja 20

  5. Rad stručnih suradnika-pedagoga 21 6. Rad stručnih suradnika-psihologinje 22

  7. Rad stručnih suradnika-defektologinje 23 8. Rad tajništva i administrativno tehničke službe škole 24

  VII. REALIZACIJA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA- ANALIZA ODGOJNO-OBRAZOVNIH POSTIGNUĆA 26

  1. Pristup planiranju i programiranju 26 2. Realizacija nastavnog plana i programa 26 3. Uspjeh učenika 28

  4. Broj negativnih ocjena po predmetima 29 5. Izborna nastava 30 6. Dopunska nastava 32

  7. Dodatna nastava 33 8. Izvannastavne aktivnosti 34

  9. Sudjelovanje na natjecanjima 35 10. Pohvale i nagrade 35 11. Izostanci učenika 36

  12. Rad s učenicima koji rade po prilagođenom programu i dopunskoj nastavi 37 13. Realizacija plana izvanučioničke nastave 38

  VIII. REALIZACIJA ŠKOLSKOG RAZVOJNOG PLANA 39

  IX. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI 40

 • 3

  IX. ZAKLJUČAK 41 I. UVJETI RADA

  1.Obilježja školskog područja

  Prema odluci Gradske skupštine Grada Zagreba upisno područje naše škole su naselje Sesvetska Sopnica, ulice: Mile Budaka, Carićeva, Gajeva,

  Moslavačka, Prelčeva, Ivana Sandelića, Sopnička, I. sopnički odvojak, II. sopnički odvojak, Ante Starčevića, Ante Starčevića odvojak 1 i 2, Velebitska,

  Vodovodna, Ivana Šimunovića, Jure Turića, ulica 24. prosinca, Zelengajska; naselje VII. Retkovec, ulice: VII. Retkovec, Vrinice, ulica Roberta

  Močiljanina, Porozinska, Delenšice, Ljutićka, Opuzenska, Viganjska, Željeznička.

  2. Materijalni uvjeti

  Škola je vrlo dobro opremljena. Imamo 6 učionica razredne nastave, te 9 učionica predmetne nastave, veliku i malu dvoranu, knjižnicu te uredske

  prostorije za stručni tim škole te administrativnu službu. Blagovaonica je povezana kuhinjom sa liftom, a obroke učenici sami uzimaju. Svi uredi, učionice i školska knjižnica imaju računalo, te pristup internetu.

  Uredske prostorije su opremljene klima uređajima (4 ureda). S obzirom na vremenske uvjete unazad nekoliko godina bilo bi dobro započeti sa

  klimatizacijom ostalih dijelova škole, osobito učionica.

 • 4

  II. ORGANIZACIJA RADA

  1. Podaci o učenicima, razrednim odjelima i organizaciji

  nastave

  Od 455 učenika bilo je 232 djevojčica. Rad se odvijao u 11 odjela razredne nastave, te 12 odjela u predmetnoj nastavi, što je ukupno činilo 23 odjela.

  Od 226 učenika predmetne nastave bilo je 112 djevojčice. Nastava je prošle školske godine bila organizirana u 2 smjene: parni

  razredi u jednoj smjeni a neparni u drugoj smjeni sa izmjenom smjena. Dvije grupe produženog boravka uvijek imaju nastavu ujutro, a od 11.30 sati do 17.00 sati je organizirano slobodno vrijeme, ručak, te pisanje domaćih

  zadaća. Ujutro je nastava počinjala u 8.00 sati, a šesti sat je završavao u 13.05. Poslijepodne je nastava počinjala u 13.10, dok je šesti sat završavao

  u 19.05. S obzirom da je hrana organizirana u obliku samoposluživanja imamo 2 velika odmora po 10 minuta. Jedan odmor je za razrednu nastavu a jedan za predmetnu; u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni u isto vrijeme,

  poslije drugog sata za razrednu nastavu i trećeg sata za predmetnu nastavu. Na porti škole dežurno je tehničko osoblje škole. Tijekom odmora po

  hodnicima, te blagovaonici dežurali su učitelji prema planu dežurstva na

  oglasnoj ploči škole.

  Obilježje Razredna nastava Predmetna nastava Ukupno

  Učenika Odjela Učenika Odjela Učenika Odjela

  Ukupno

  228 11 227 13 455 23

 • 5

  2. Godišnji kalendar rada škole

  Obrazovno razdoblje

  Mjesec Broj dana Značajni datumi

  NASTAVNIH

  I. Od 8.09. 2014. do 24.12.2014.

  IX. 17

  74

  X. 21 8.10. Dan neovisnosti 3.10.obilježen Dan učitelja

  XI. 20

  XII. 16

  Zimski odmor učenika od 25. prosinca 2014. do 9 . siječnja 2015.

  II. od 12. siječnja

  2015. do 16. lipnja

  2015.

  I. 15 73

  5.4. Uskrs

  II. 20

  III. 20

  IV. 18

  Proljetni odmor učenika od 30. ožujka 2015. do 6.

  travnja 2015.

  V. 19 30 18. 5. Dan otvorenih vrata škole

  VI. 11

  Ukupno nastavna godina 103/177

  Ljetni odmor učenika od 17. lipnja do 4. rujna 2015.

  III. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE

  SADRŽAJ Vrijeme realizacije

  Izvršitelji

  1. Doček učenika 1.razreda 8. rujna 2014. Učiteljice 1.razreda ravnateljica,

  2. Svjetski dan učitelja 3.10. Učitelji

  3. Svjetski dan hrane listopad Dominović, Petrin Horvatić, učenici

  4. Sveti Nikola 6.12. Razrednici,vjeroučitelji

  5. Božić i Nova godina prosinac Razrednici,vjeroučitelji

  6. Uskrsni blagdani taravnj vjeroučitelji

  7. Dan planeta Zemlje travanj Uč.biologije

  8. Dan škole 18.5. Učitelji,učenici

  9. Dani zahvale i zajedništva – organizator Župa Svi

  Sveti

  30. i 31. svibnja

  2015.

  Učiteljice Biljana Smola,

  Jasminka Golubić, Mirna

  Kosović,

  10. Suradnja sa drugim školama

  Tijekom šk.godine Ravnateljica,pedagog,

  psihologinja, defektologinja

  11. Informativni sastanci; Roditeljski sastanak za

  buduće roditelje učeniika 1. razreda

  Tijekom šk.godine

  30.6.2014.

  psihologinja

  12. Oproštaj s učenicima 8.

  razreda

  30. lipnja 2015. Razrednici, ravnateljica

 • 6

  IV. ZDRAVSTVENO-SOCIJALNA I EKOLOŠKA ZAŠTITA UČENIKA

  Tijekom školske godine obavljena su sva predviđena cijepljenja i predavanja planirana za ovu godinu; cijepljenje učenika 1. razreda; cijepljenje učenika 6. razreda/ 3 doze hepatitis B; cijepljenje učenika 8.

  razreda; tuberkulozno testiranje učenika 2. i 7. razreda; sistematski pregledi učenika 5. i 8. razreda , pregled vida učenika 3. razreda. Cijepljenje učenika obavljalo se u prostorijama škole za vrijeme trajanja

  nastave. Tijekom travnja 2015. započeli smo sa Komisijskim upisom djece zrele za 1.razred osnovne škole, a završili smo ga tijekom lipnja 2015.

  Za učenike 5. razreda školska liječnica je održala predavanje o

  pubertetu, te je sklopu programa MAH 1 organiziran posjet Policijskoj postaji

  Sesvete.

  Održano je predavanje za roditelje učenika 8. razreda o HPV-u , te smo se uključili u MUP-ov preventivni program „Zdrav za pet“.

  U suradnji sa PUZ organizirana su predavanja za roditelje učenika 6. razreda MAH 2 Znam, mogu, hoću/ Problemi nasilja i ovisnosti-s aspekta policijskog postupanja, prevencija i alternativa, a ista tema za učenike

  tijekom drugog polugodišta.

  Predavanje za učenike 3. razreda „Skrivene kalorije“ održano je tijekom svibnja 2015.

  Za sve učenike koji to žele, organizirana je školska kuhinja u obliku

  mliječnog obroka, a za učenike produženog boravka ručak i užina. Prema prosječnim podacima, hrani se veći dio učenika-njih oko 450 (taj broj se mijenja iz mjeseca u mjesec). Već dvije školske godine uvedena je i

  mogućnost uzimanja ručka za učenike svih razreda, a ne samo za produženi boravak.

 • 7

  V. INTERNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

  1. Rad stručnih aktiva u školi Učiteljima je omogućeno sudjelovanje u svim oblicima rada čiji je nositelj bilo

  Ministarstvo prosvjete i sporta, Agencija za odgoj i obrazovanje, Pučko otvoreno učilište

  „Korak po korak“, „Forum za slobodu odgoja“, a o njihovim interesima je ovisilo

  sudjelovanje na aktivima i seminarima.

  Učitelji koji su predali individualne planove i programe permanentnog stručnog

  usavršavanja, te teme koje su obradili jesu:

  - Miroslava Andrašek, tema: Tehnike koje potiču razmišljanje

  - Noemi Ajduković, tema: Kulturološki sadržaji u nastavi engleskog jezika

  - Dubravka Bakran, tema: Razmaženo dijete - Boris Bakarić, tema: Slobodna škola ? - Tibor Bali, tema: Speleologija

  - Margita Bašić Kale, tema: Pričanje i stvaranje priča u nasatvi hrvastkog jezika u višim razredima osnovne škole

  - Ljiljana Benčec Miklečić, tema: Vrednovanje rada škole - Marijan Biruš, tema: Put prema središtu Zemlje - Domagoj Brlečić, tema: Učenje pjesme po sluhu i notama

  - Gabrijela Dominović, tema: Umjetnik mjeseca - Irena Duplančić, tema: Čitati s voljom i razumom - Marijan Fitz, tema: Višestruke inteligencije u nastavi

  - Jasminka Golubić, tema: Aspergerov sindrom - Ružica Gudelj, tema: Nelinearne diofantske jednadžbe

  - Ivana Hlišć, tema: Vedska matematika - Gordana Ivšinović, tema: Hrvatska standardna školska pisma - Marijani Ištvanić, tema: Safari duha – knjiga o mudrosti odgoja

  - Ljuba Jurić, tema: Izvješće s predavanja Katehetske zimske škole s temom „Odgoj za mir“

  - Anita Kalogjera, tema: Učeničko zadrugarstvo u osnovnoj školi - Ljubica Krištić, tema: Izvješće s predavanja Katehetske proljetne škole - Mirna Kosović, tema: priprema za stručni ispit - Mirjana Majić, tema: Učenici s teškoćama u razvoju i učenju, te

  učenici s poremećajima u ponašanju

  - Zvjezdana Matacun, tema: Glazba i pokret - Marija Mikulić, tema: Analiza vršnjačkog nasilja u školi i socijalnih

  odnosa i klime unutar razrednih odjela u školskoj godini 2014./2015.;

  Emocionalna pismenost - Filip Mišurac, tema: Osvrt na naziv, podrijetlo i običaje Vlaha u

  hrvatskom kasnom srednjovjekovlju - Ines Patafta, porodiljni dopust - Krešimir Petrak, tema: Zadaće školske knjižnice i školskog knjižničara

  - Marina Petrin-Horvatić, tema: Utjecaj retencijskih brana na prirodu i okoliš

  - Kristina Popović-Presečki, tema: Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje

  - Vesna Plivelić, tema: Izvannastavne aktivnosti u razrednoj nastavi - Marina Renić, tema: Čemu nas uči povijest? Kako osmisliti kvalitetnu

  nastavu povijesti? Nastava povijesti i kritičko mišljenje - Igor Salopek, tema: Medijacija

 • 8

  - Ružica Subašić, porodiljni dopust - Domjan Svilković, tema: priprema za stručni ispit/zamjena za Tereziju

  Jurković

  - Biljana Smola, tema: Komunikacija u nastavi - Ksenija Šćuric, tema: Selektivni mutizam - Željka Šprljan Piskač, tema: Sukobi u školi i medijacija

  - Ana Tatarović Habul, tema: Disleksija i disgrafija u školi - Magdalena Tomljenović, tema: Razmažena generacija

  - Irena Terzić, tema: Od ocjene do samoprocjene - Bojana Trivanović, tema: Građanski odgoj i obrazovanje u nastavi

  informatike

  - Melinda Tupek, tema: Uzorni nastavnici

  Ime i prezime ŽSV Regio/državni skupovi

  Miroslava Andrašek 5

  Dubravka Bakran 5

  Jasminka Golubić 6

  Marijani Ištvanić 5

  Gordana Ivšinović 5 2

  Anita Kalogjera 6

  Mirjana Majić 4

  Zvjezdana Matacun 5

  Vesna Plivelić 5

  Kristina Popović Presečki 4

  Magdalena Tomljenović 5

  Biljana Smola 6 1

  Ksenija Šćuric 5

  Ukupno razredna nas. 66 3

  Noemi Ajduković 7 5

  Boris Bakarić 4

  Margita Bašić Kale 5

  Marijan Biruš 2

  Domagoj Brlečić 2 2

  Gabrijela Dominović 4 1

  Irena Duplančić 2

  Marijan Fitz 5 2

  Ružica Gudelj 4

  Ivana Hlišć 4

  Ljuba Jurić 4 1

  Ljubica Krištić 5 1

  Tibor Bali 1

  Filip Mišurac 1

  Marina Petrin Horvatić 7

  Marina Renić 2 Domjan Svilković/ zamjena za

  Tereziju Jurković 1

  Željka Šprljan Piskač 6

  Irena Terzić 2

 • 9

  Bojana Trivanović 6

  Melinda L. Tupek 10 1 Ukupno predmetna nas. 83 14 sveukupno učitelji 149 17

  VI. RAD STRUČNIH ORGANA, STRUČNIH SURADNIKA I ORGANA

  UPRAVLJANJA

  Ime i prezime ŽSV Regio/državni skupovi

  Marija Mikulić, psihologinja

  5 1

  Ljiljana Benčec Miklečić, ravnateljica

  2 7

  Ana Tatarović Habul, rehabilitatorica

  4 /

  Krešimir Petrak, knjižničar

  / /

  Igor Salopek, pedagog

  4 1

  Ukupno stručni

  suradnici

  15 9

  Sveukupno 164 26

 • 10

  1. Rad učiteljskog vijeća

  Tijekom prošle školske godine održano je 12 sjednica Učiteljskog vijeća.

  Prva sjednica je održana 4. rujna 2014., a dnevni red je bio sljedeći: 1. Izvješće o rezultatima rada za školsku godinu 2013./2014. 2. Analiza vršnjačkog nasilja i socijalnih odnosa u razrednim odjelima 3. Učenici s rješenjima o primjerenom obliku školovanja 4. Comenius asistenti 5. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u

  osnovnoj i srednjoj školi 6. Izmjene Zakona o radu i ostale informacije

  Druga sjednica je održana 24. rujna 2014., a dnevni red je bio: 1. Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.

  2. Donošenje vremenika pisanih provjera 3. Osvrt na sudjelovanje na Europskom natjecanju u prometu u Oslu 4. Predavanje o Kanadi

  Treća sjednica – održana 15. listopada 2014., sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika 2. sjednice Učiteljskog vijeća 2. Odluka o zamolbi učenice 3. Upoznavanje s ponudama kandidata za ravnatelja škole 4. Imenovanje Povjerenstva za donošenje stajališta u postupku izbora i imenovanja ravnatelja 5. Glasovanje 6. Objava rezultata glasovanja

  Četvrta sjednica – 4. prosinca 2014., dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 3. sjednice Učiteljskog vijeća 2. Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2014./2015. – Građanski odgoj i obrazovanje 3. Izmjene i dopune Kućnog reda 4. Carnetove usluge za učenike i učitelje 5. Izvješće s 22. godišnje konferencije hrvatskih psihologa 6. Zamolbe roditelja 7. Razno

  Peta sjednica – 8. siječnja 2015., dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika 4. sjednice Učiteljskog vijeća 2. Vođenje pedagoške dokumentacije 3. Izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 4. Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2014./2015. – Izvanučionička nastava učenika 7. i 8. razreda 5. Rezultati božićne prodajne izložbe 6. Pilot projekt „e-škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“ Šesta sjednica – 29. siječnja 2015.. , dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 5. sjednice Učiteljskog vijeća

 • 11

  2. Donošenje vremenika pisanih provjera za II. polugodište školske godine 2014./2015.

  Sedma sjednica – 25. ožujka 2015., dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika 6. sjednice Učiteljskog vijeća 2. Specifične teškoće učenika u osnovnoj školi, predavanje dr. sc. Blaženke Brozović, ERF 3. Prijedlog za napredovanje - učiteljica Gordana Ivšinović - psihologinja Marija Mikulić 4. Imenovanje povjernstva za stažiranje pripravnice Josipe Kos, Manuele Prlić i Valentine Jarček 5. Izvješće sa stručnog skupa ravnatelja održanog u Vodicama od 9.3. do 11.3.2015. – Škola u kriznim situacijama 6. Izvješće o preventivnim programima provedenim u I. polugodištu 7. Zamolbe roditelja 8. Razno

  Osma sjednica – 29. travnja 2015., dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika 7. sjednice Učiteljskog vijeća 2. Emocionalna i medijska pismenost, predavanje prof.dr.sc. Danijela Labaša 3. Obilježavanje Dana škole 4. Izvješća sa državnih skupova - Simpozij o nastavi fizike, Domjan Svilković - Simpozij o nastavi glazbene kulture, Domagoj Brlečić - HUPE, Melinda Tupek i Noemi Ajduković Deveta sjednica – 27. svibnja 2015., dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 8. sjednice Učiteljskog vijeća 2. Rasprava o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti OŠ Sesvetska Sopnica 3. Dopunski rad – utvrđivanje trajanja dopunske nastave po predmetima 4. Pohvale i nagrade učenika 5. Pedagoška dokumentacija 6. Imenovanje povjerenstva za udžbenike 7. Imenovanje Školskog tima za kvalitetu 8. Prijedlog za Napredovanje u zvanje mentora učiteljice engleskog jezika Melinde Tupek 9. Zamolbe roditelja 10. Izvješće s državnih skupova - Likovna kultura, učiteljica Gabrijela Dominović - Dijete u središtu kurikularnih promjena, učiteljica Gordana Ivšinović 11. Razno

  Deseta sjednica – 17. lipanj 2015., dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika 9. sjednice Učiteljskog vijeća 2. Dopunska nastava i razredni/predmetni ispiti 3. Zamolbe roditelja 4. Razno

 • 12

  Jedanaesta sjednica – 7. srpnja 2015., dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika 10. sjednice Učiteljskog vijeća 2. Izvješće o realizaciji Školskog kurikuluma za školsku godinu 2014./2015. 3. Samovrednovanje rada škole 3.1. Analiza vršnjačkog nasilja i socijalnih odnosa u razrednim odjelima 3.2. Vrednovanje rada škole (Vijeće roditelja, roditelji i učenici 4., 6. i 8. razreda) 4.Okvirni razvojni plan škole 5. Popravni, predmetni i razredni ispiti 6. Razno Dvanaesta sjednica – 27. kolovoza 2015., dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 11. sjednice Učiteljskog vijeća 2. Emocionalna pismenost, predavanje školske psihologinje Marije Mikulić 3. Kalendar rada za školsku godinu 2015./2016. 4. Zaduženja učitelja za školsku godinu 2015./2016. 5. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnj i srednjoj školi; Pravilnik o načinu postupanja odgojno- obrazovnih radnika 6. Statut Škole 7. Razno 2. Rad razrednih vijeća

  Održane su 4 sjednica razrednih vijeća za odjele razredne nastave i 6 za predmetnu nastavu, te pojedinačne sjednice pojedinog razrednog odjela

  zbog specifičnih problema u pojedinom odjelu što se može vidjeti u Dnevnicima rada – zapisnicima sa sjednica.

  Predmetna nastava

  Dnevni red prve sjednice održane 19. studenog 2014.:

  1. Suradnja stručne službe i učitelja predmetne nastave - učenici s teškoćama u savladavanju nastavnog gradiva, učenici s rješenjima o primjerenom obliku školovanja

  Druga sjednica – 23.12.2014. 1. Analiza rezultata rada učenika na kraju I. obrazovnog razdoblja

  2. Realizacija nastavnog plana i programa u I. obrazovnom razdoblju

  Treća sjednica – 25. veljače 2015., dnevni red: 1. Učenici s negativnim ocjenama 2. Neopravdani izostanci učenika

  3. Učenici s obrazovnim teškoćama (IP/PP) 4. Neocjenjeni učenici

  5. Suradnja roditelja i škole

 • 13

  Četvrta sjednica – 17. lipnja 2015., dnevni red:

  1. Utvrđivanje uspjeha učenika 2. Realizacija nastavnog plana i programa

  3. Izostanci učenika

  Peta sjednica – 3. srpnja 2015. , dnevni red:

  1. Utvrđivanje uspjeha učenika nakon dopunske nastave Šesta sjednica – 25. i 27. kolovoza 2015., dnevni red:

  1. Utvrđivanje uspjeha učenika nakon popravnih i predmetnih/razrednih ispita Razredna nastava

  11. studenog 2014. održana je 1. sjednica Razrednog vijeća razredne nastave:

  1. Suradnja stručne službe i učitelja razredne nastave - učenici s teškoćama u savladavanju nastavnog gradiva

  22. prosinca 2014. održana je 2. sjednica razrednog vijeća razredne nastave:

  1. Analiza rezultata rada učenika na kraju I. obrazovnog razdoblja 2. Realizacija nastavnog plana i programa

  5. ožujka 2015. održana je 3. sjednica razrednog vijeća razredne nastave: 1. Učenici s negativnim ocjenama

  2. Neopravdani izostanci učenika 3. Učenici s obrazovnim teškoćama (IP/PP) 4. Neocjenjeni učenici

  5. Suradnja roditelja i škole

  17. lipnja 2015. održana je 4. sjednica Razrednog vijeća razredne nastave: 1. Utvrđivanje uspjeha učenika 2. Realizacija nastavnog plana i programa

  3. Rad Školskog odbora

  Prošle godine održano je 13 sjednica Školskog odbora.

  14. sjednica Školskog odbora Osnovne škole Sesvetska Sopnica održana je 14. rujna 2014. godine.

  Dnevni red: 1. Zastupljenost nakladnika izabranih udžbenika - izvjestitelj: Krešimir Petrak, knjižničar 2. Prijedlog školskog kurikuluma – donošenje

  - izvjestitelj: Ljiljana Benčec Miklečić, v.d. ravnatelja 3. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa 4. Raspisivanje natječaja o izboru i imenovanju ravnatelja/ice škole 5. Imenovanje voditelja Školskog sportskog društva Sesvetska Sopnica 6. Iznajmljivanje prostora škole

 • 14

  - izvjestitelj: Danica Malnar, tajnica 7. Pitanja i prijedlozi

  15. sjednica Školskog odbora Osnovne škole Sesvetska Sopnica održana je

  29. rujna 2014. godine. Dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika 13. i 14. sjednice 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2014. - utvrđivanje - izvjestitelj: Mira Dumić, računovođa 3. Izvješće o rezultatima rada za šk.g. 2013./2014.

  - izvjestitelj:Ljiljana Benčec Miklečić, v.d. ravnatelja 4. Analiza vršnjačkog nasilja i socijalnih odnosa u razrednom odjelu

  - izvjestitelj: Marija Mikulić, psihologinja 5. Prijedlog Godišnjeg plan i programa rada za školsku godinu 2014./2015. – donošenje

  - izvjestitelj: Ljiljana Benčec Miklečić, v.d. ravnatelja

  16. sjednica Školskog odbora Osnovne škole Sesvetska Sopnica održana je 7. listopada 2014. Dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika 15. sjednice održane 29. rujna 2014. 2. Iznajmljivanje prostora škole - izvjestitelj: Danica Malnar, tajnica 3. Otvaranje ponuda kandidata za ravnatelja/ravnateljicu škole

  3.1. razmatranje ponuda 3.2. utvrđivanje izborne liste

  17. sjednica Školskog odbora Osnovne škole Sesvetska Sopnica održana je 10. listopada 2014. Dnevni red: 1. Definiranje pitanja koja će biti postavljena kandidatima za ravnatelja škole 2. Razgovor s kandidatima za ravnatelja škole

  18. sjednica Školskog odbora Osnovne škole Sesvetska Sopnica održana je

  18. listopada 2014. godine, dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika 16. sjednice održane 7. listopada 2014.

  i 17. sjednice održane 10. listopada 2014. 2. Objava stajališta o kandidatima koje su donijeli Zbor radnika,

  Vijeće učitelja i Vijeće roditelja u postupku izbora i imenovanja ravnatelja 3. Odlučivanje o izboru ravnatelja

  19. sjednica Školskog odbora Osnovne škole Sesvetska Sopnica održana je 7. studenog 2014. godine, dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika 18. sjednice održane 18. listopada 2014. 2. Radni odnosi 3. Pitanja i prijedlozi

 • 15

  20. sjednica Školskog odbora Osnovne škole Sesvetska Sopnica održana je

  12. studenog 2014. godine, dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika 19. sjednice 2. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja škole 3. Pitanja i prijedlozi

  21. sjednica Školskog odbora Osnovne škole Sesvetska Sopnica održana je 19. prosinca 2014. godine, dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika 20. sjednice održane 12. studenog 2014. 2. Utvrđivanje prijedloga financijskog plana - izvjestitelj: Mira Dumić, računovotkinja 3. Dopune Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2014./2015. - izvjestitelj: Ljiljana Benčec Miklečić, ravnateljica 4. Iznajmljivanje školskog prostora - izvjestitelj: Ljiljana Benčec Miklečić, ravnateljica 5. Prijedlog Kućnog reda, donošenje - izvjestitelj: Danica Malnar, tajnica

  22. sjednica Školskog odbora Osnovne škole Sesvetska Sopnica održana je

  28. siječnja 2015. godine, dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika 21. sjednice 2. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu stručnog suradnika pedagoga na puno određeno vrijeme do prestanka mandata ravnateljice škole, a najdulje za vrijeme trajanja dvaju uzastopnih mandata 3. Izmjene Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2014./2015. - izvjestitelj: Ljiljana Benčec Miklečić, ravnateljica 4. Pitanja i prijedlozi

  23. sjednica Školskog odbora Osnovne škole Sesvetska Sopnica održana je

  25. veljače 2015. godine, dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika 22. sjednice 2. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2014. - izvjestitelj: Mira Dumić, računovođa 3. Prijedlog Pravilnika o radu - izvjestitelj: Danica Malnar, tajnica 4. Pitanja i prijedlozi

  24. sjednica Školskog odbora Osnovne škole Sesvetska Sopnica održana je 19. ožujka 2015. godine, dnevni red:. 1. Usvajanje zapisnika 23. sjednice 2. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja

  matematike na nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno, određeno, do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta

  izvjestitelj: Ljiljana Benčec Miklečić, ravnateljica 3. Utvrđivanje prijedloga Statuta Osnovne škole Sesvetska Sopnica - izvjestitelj: Danica Malnar, tajnica 4. Izvješće o provođenju preventivnih programa - izvjestitelj: Ljiljana Benčec Miklečić, ravnateljica 5. Pitanja i prijedlozi

 • 16

  25. sjednica Školskog odbora Osnovne škole Sesvetska Sopnica održana je

  18. lipnja 2015. godine, dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika 24. sjednice 2. Utvrđivanje prijedloga Statuta Osnovne škole Sesvetska Sopnica - izvjestitelj: Danica Malnar, tajnica 3. Izmjene i dopune Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti Osnovne škole Sesvetska Sopnica – donošenje - izvjestitelj: Ljiljana Benčec Miklečić, ravnateljica 4. Pitanja i prijedlozi

  26. sjednica Školskog odbora održana je 28. kolovoza 2015., dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika 25. sjednice 2. Prethodna suglasnot 2.1. na odluku o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora – učitelju povijeti

  2.2. na odluku o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora – učiteljici TZK-a 2.3. na odluku o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu – vjeroučitelju izvjestitelj Ljiljana Benčec Miklečić, ravnateljica 3. Donošenje Statuta OŠ Sesvetska Sopnica 4. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za šk. god. 2014./2015. - razmatranje, izvjestitelj Ljiljana Benčec Miklečić, ravnateljica 5. Pitanja i prijedlozi 4. Vijeće roditelja Tijekom školske godine održano je 5 sastanka Vijeća roditelja.

  Prvi je održan 12. rujna 2014. sa slijedećim dnevnim redom: 1. Informacije o školskoj godini 2014./2015.

  - izvjestitelj:Ljiljana Benčec Miklečić, v.d. ravnatelja 2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika 3. Prijedlog školskog kurikuluma - davanje mišljenja - izvjestitelj:Ljiljana Benčec Miklečić, v.d. ravnatelja

  4. Prijedlozi za plan rada Vijeća roditelja za šk. godinu 2014./2015. 5. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN, br. 67/14) - izvjestitelj Danica Malnar, tajnica 6. Osiguranje učenika

  7. Pitanja i prijedlozi

  2. sastanak Vijeća roditelja održan je 25. rujna 2014. Dnevni red: 1. Izvješće o rezultatima rada za šk.g. 2013./2014.. - izvjestitelj:Ljiljana Benčec Miklečić, v.d. ravnatelja 2. Analiza vršnjačkog nasilja i socijalnih odnosa u razrednom odjelu - izvjestitelj: Marija Mikulić, psihologinja 3. Prijedlog godišnjeg plana i programa rada za šk.g. 2014./2015. - davanje mišljenja - izvjestitelj:Ljiljana Benčec Miklečić, v.d. ravnatelja 4. Pitanja i prijedlozi

 • 17

  3. sastanak Vijeća roditelja održan je 16. 10. 2014. Dnevni red Vijeća: 1. Upoznavanje s ponudama kandidata za ravnatelja škole 2. Imenovanje Povjerenstva za donošenje stajališta u postupku izbora i imenovanja ravnatelja (tri člana od kojih se jedan imenuje predsjednikom) 3. Glasovanje 4. Objava rezultata glasovanja

  4. sastanak Vijeća roditelja održan je 10. 12. 2014. Dnevni red: 1. Izmjene Godišnjeg plana i programa rada 2. Imenovanje Povjerenstva za izlete

  - iz Vijeća roditelja, obavijest 3. Školski jelovnik - prezentacija učenica 8. razreda 4. Razno

  5. sastanak Vijeća roditelja održan je 21. 5. 2015. Dnevni red:

  1. Radovi tijekom školske godine 2014./2015. 2. Izvješće o provedenim preventivnim programima tijekom šk. godine 2014./2015. 3. Upisi u srednje škole 4. Izmjene i dopune Etičkog kodeska škole 5, Vrednovanje rada škole 6. Razno

  6. Rad stručnih suradnika – pedagoga

  Sukladno Godišnjem planu i programu rada za stručnog suradnika

  pedagoga, ostvareni su sljedeći sadržaji: sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada škole: izrada

  plana i programa rada stručnog suradnika, planiranje rada sata razrednika, izrada Godišnjeg plana i programa, izrada školskog Kurikuluma, permanentno stručno usavršavanje:praćenje realizacije

  individualnog stručnog usavršavanja učitelja, nazočnost na stručnim vijećima pedagoga – istok (9 susreta godišnje), uključivanje u IPA

  projekt Razvoj kurikulumske kulture vođenje pedagoške dokumentacije škole: vođenje dokumentacije o

  osobnom radu, pregled pedagoške dokumentacije učitelja (dnevnici,

  imenici, stručno usavršavanje, izvannastavne aktivnosti, matična knjiga učenika), izrada programa stažiranja za pripravnike, opći administrativni poslovi

  neposredan rad: ispitivanje zrelosti za upis u I. razred, razgovori s učenicima i roditeljima, rad u razrednom odjelu (satovi razrednika-

  radionice koje su održane po odjelima 5. razred, 6. razred – Ovisnost o kocki i alkoholu; 8. razred – Profesionalna orijentacija)); suradnja sa školskim liječnikom glede zdravstveno-socijalne zaštite učenika

  (cijepljenja, sistematski, predavanja), predavanja i radionice za roditelje učenika 1. (Suradnja roditelja i škole) i 8. razreda (Upisi u

  srednje škole) formiranje odjela 1. razreda u suradnji sa školskom psihologinjom prisustvovanje nastavi (uvidi),razgovori nakon uvida

 • 18

  profesionalno usmjeravanje za učenike osmog razreda (anketiranje

  učenika, predavanje za učenike, informiranje učenika i roditelja putem tiskanih materijala srednjih škola i Zavoda za zapošljavanje), e-upisi u

  srednje škole suradnja s učiteljima, tajnicom, ravnateljicom, članovima stručnog

  tima, rad sa pripravnicima,

  rad sa djecom koja imaju poteškoća u učenju, praćenje učenika sa osobitim potrebama u suradnji sa rehabilitatorom, upis i ispis učenika uz suradnju s roditeljima;

  rad u stručnim tijelima škole (UV-a, RV-a, Vijeće roditelja, Vijeće učenika)

  analiza efikasnosti odgojno-obrazovnog procesa: analiza odgojno-obrazovnih rezultata po obrazovnim razdobljima i na kraju školske godine, statistički podaci na početku i kraju školske godine, unos

  podataka u GUOKS, izrada izvješća u suradnji sa timom za samovrednovanje

  7. Rad stručnih suradnika- psihologinje

  Sukladno Godišnjem planu i programu rada za stručnog suradnika psihologa, ostvareni su sljedeći sadržaji:

  Poslovi pripreme za ostvarenje školskog programa

  1)sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada Škole, 2)izrada plana i programa stručnog suradnika psihologa

  Poslovi neposrednog sudjelovanja u odgojno-obrazovnom procesu:

  1)upisi učenika u prvi razred i formiranje razrednih odjela (utvrđivanje psihofizičke zrelosti za upis u školu, rad u povjerenstvu za upis,

  informiranje i edukacija roditelja o sposobnostima i emocionalnoj zrelosti djeteta, te očekivanjima i zahtjevima škole, formiranje razrednih odjela učenika 1. razreda, praćenje i pomoć u prilagodbi

  učenika), 2)praćenje i izvođenje odgojno-obrazovnog rada (analize razrednih

  odjela od 3. do 8. razreda – socijalnih klima, sociometrija, vršnjačkog nasilja; preventivne i intervencijske radionice; sudjelovanje u provedbi Građanskog odgoja; vođenje dramske skupine; sudjelovanje u radu

  stručnih tijela – UV, RV, stručnim timovima-projekti:tim za samovrednovanje, tim za izradu školskog kurikula, Stručno povjerenstvu ureda za utvrđivanje psihofizičkog stanja

  djeteta/učenika; praćenje i analiza izostanka učenika, praćenje uspjeha i napredovanja učenika, suradnja u realizaciji programa rada

  razrednika i razrednog odjela) 3) rad s učenicima s posebnim potrebama, savjetodavni rad i

  suradnja,

  4) savjetodavni rad i suradnja (učenici, učitelji, roditelji, druge ustanove)

  5) profesionalno usmjeravanje i informiranje učenika (Inventar profesionalnih interesa, savjetovanje)

 • 19

  6) sudjelovanje u Kriznoj psihološkoj intervenciji u OŠ Kajzerica

  Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika 1)Stručno usavršavanje psihologa (Županijski stručni aktivi; 22.

  godišnja konferencija hrvatskih psihologa – aktivno sudjelovanje u 2 okrugla stola; Rano prepoznavanje poremećaja hranjenja; Emocionalna pismenost – razvijanje socio-emocionalnih vještina u

  školi i vrtiću; ACT Raising Safe Kids Facilitator Training Program; Učenici s psihičkim i intelektualnim teškoćama u razvoju-interdisciplinarna suradnja i podrška djeci i roditeljima; Tečaj za

  stjecanje znanja o pružanju prve pomoći radnicima na radu; redovita supervizija; mentorstvo kolegice psihologinje Giulia Pratesi u sklopu

  Erasmus+ programa; seminra u sklopu Psihologije obrazovanja za studente treće godine psihologije na Filozofskom fakultetu ) 2)Stručno usavršavanje drugih stručnjaka (Aspergerov sindrom za

  aktiv učitelja engleskog jezika; Emocionalna pismenost za UV) Istraživanje – započeta suradnja za Institutom za društvena

  istraživanja na izradi upitnika privrženosti školi Dokumentacijska djelatnost 1)Individualna dokumentacija učenika (mišljenja, opažanja, vođenje

  dosjea) 2)Dokumentacija rada psihologa (dnevnik rada, izvješća)

  Ostali poslovi - sudjelovanje i pomoć u prigodnim svečanostima i

  drugim događanjima u školi

  Rad stručnih suradnika – rehabilitatora

  Sukladno Godišnjem planu i programu rada za stručnog suradnika

  defektologa-rehabilitatora, ostvareni su sljedeći sadržaji:

  uspostava programa rad s učenicima u postupku pedagoške

  opservacije

  ostvarivanje rehabilitacijskog programa rad za učenike s teškoćama

  ostvarivanje programa posebnih odgojno-obrazovnih postupaka s učenicima s teškoćama

  izrada planova i programa rada s učenicima

  izrada planova i programa pedagoške opservacije

  osiguravanje specifičnih potreba za učenike s teškoćama

  informiranje osobnih pomoćnika o načinu podrške učenicima s posebnim odgojno obrazovnim potrebama, te redovito praćenje i

  koordiniranje njihovog rada

  rad s učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljem

  sustavno praćenje školovanja učenika, vođenje evidencije i dokumentacije i statističkih pokazatelja

  suradnja s liječnikom školske medicine, Gradskim uredom za kulturu, obrazovanje i šport, Ministarstvom znanosti obrazovanja i športa i

  Centrom za socijalnu skrb

  rad u Komisiji za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece

  priprema za dnevni neposredni odgojno-obrazovno – rehabilitacijski rad za učenike s teškoćama i učenike s poremećajima u ponašanju

  priprema i sudjelovanje u radu stručnog tima

 • 20

  izrada individualnog didaktičkog pribora

  upoznavanje s psihofizičkim stanjem učenika na temelju analize

  dokumentacije o učeniku, prikupljene prilikom ispitivanja i pregleda

  upoznavanje s programom pedagoške opservacije

  upoznavanje s primjerenim oblikom školovanja za učenika

  pomoć u izradi i provedbi individualnih odgojno-obrazovnih programa

  priprema radionica i predavanja za učitelje

  osposobljavanje i poučavanje učitelja za primjeren rad s učenicima s teškoćama

  sudjelovanje u radu sjednica učiteljskog i razrednog vijeća

  stručno usavršavanje

  zadatci vezani s početkom i završetkom školske godine

  administrativni poslovi

  upoznavanje roditelja s teškoćama, upućivanjeu daljnje tretmane i

  preglede

  upoznavanje roditelja s pravima i obavezama djetetea koji se školuje

  po PP i INDP

  informativni rad s roditeljima

  9. Rad tajništva i administrativno tehničke službe škole

  Rad tajništva tijekom protekle školske godine odvijao se prema

  Godišnjem planu i programu rada tajnice. Redoviti poslovi tajništva podijeljeni su u nekoliko grupa:

  - normativno-pravni

  - kadrovski - administrativni i

  - ostali poslovi. Svi predviđeni poslovi su realizirani. Rad financijsko-računovodstvenog djelatnika ostvaren je u skladu sa

  planiranim u Godišnjem planu i programu. Realizirani su sljedeći poslovi: - financijsko knjigovodstvo: kontiranje i knjiženje svih poslovnih

  događaj, analiza kretanja financijskog poslovanja, ukupnog prihoda, troškova i dohotka, izrada financijskog plana, usklađivanje knjige i dnevnika te fondova, obračun školske

  kuhinje, priprema prijedloga završnog i periodičnog računa - ostali financijski poslovi: kontrola i urudžbiranje ulaznih i

  izlaznih računa te naplata, izrada i dostava statističkih

  dokumenata (izvješća), praćenje i primjena zakonskih propisa o financijskom poslovanju, suradnja s Ministarstvom, Gradskim

  uredom i Zavodom za platni promet, odlaganje financijskih dokumenata i čuvanje, zaključak svih poslovnih knjiga i otvaranje, vođenje knjige nabavki

  - blagajničko poslovanje: uplate, isplate, podizanje novca sa žiro-računa, polog gotovine te svakodnevno vođenje blagajničkog

  izvještaja

 • 21

  - obračun plaća: obračun plaća, izrada platne liste, vršenje svih

  obustava djelatnika, obračun poreza i doprinosa, pisanje virmanskih naloga, čekova i uplatnih listića

  - knjiženje u evidenciju: knjiženje svih plaća u kartice (pojedinačno), knjiženje obustava djelatnika (pojedinačno)

  - ostali poslovi: refundacija bolovanja i ostalih

  potraživanja,obračun i isplata troškova prijevoza, ovjera obrazaca za potrošačke kredite, ovjera i izdavanje raznih financijskih uvjerenja za djelatnike, daktilografski poslovi za

  vlastite potrebe, te praćenje zakonskih propisa.

  VII. REALIZACIJA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA – ANALIZA ODGOJNO-OBRAZOVNIH POSTIGNUĆA

 • 22

  1. Pristup planiranju i programiranju svih oblika nastavnog

  plana i programa

  Učitelji su svatko za svoj nastavni predmet izradili nastavne planove i programe koje su tijekom godine uspješno i realizirali.

  2. Realizacija nastavnog plana i programa

  Nastavni plan i program za svaki pojedinačni predmet realiziran je u punom broju predviđenih sati. NASTAVNI

  PREDMET I. RAZRED II. RAZRED III. RAZRED IV. RAZRED Planirano Ostvareno Planirano Ostvareno Planirano Ostvareno Planirano ostvareno

  Hrvatski jezik

  525 531 525 529 525 536 350 356

  Likovna kultura

  105 110 105 106 105 106 70 70

  Glazbena kultura

  105 110 105 104 105 109 70 72

  Engleski jezik

  210 214 140 141 140 142 70 71

  Njemački jezik

  / / 70 69 70 68 70 69

  Matematika

  420 421 420 431 420 423 280 185

  Priroda i društvo

  210 221 210 215 210 220 210 215

  TZK

  315 319 315 322 315 318 140 144

  NASTAVNI

  PREDMET V.RAZRED VI. RAZRED VII. RAZRED VIII. RAZRED Planirano Ostvareno Planirano Ostvareno Planirano Ostvareno Planirano Ostvareno

  Hrvatski jez. 525 517 525 525 420 431 420 428 Likovna kul. 105 107 105 107 105 105 105 105 Glazbena k. 105 108 105 102 105 103 105 110 Engleski jez. 315 319 210 214 210 217 210 214 Njemački j. / / 105 103 105 104 105 103 Matematika 420 428 420 413 420 418 420 422 Priroda 157,5 166 210 209 / / / / Biologija / / / / 210 211 210 208 Kemija / / / / 210 208 210 206 Fizika / / / / 210 209 210 206 Povijest 210 205 210 212 210 208 210 211 Geografija 157,5 153 210 213 210 212 210 210 Teh. kultura 105 115 105 101 105 102 105 113 TZK 210 208 210 206 210 212 210 210

  NASTAVNI PREDMET

  U K U P N O

  Planirano Ostvareno

 • 23

  Hrvatski jezik 3815 3848

  Likovna kultura 805 816

  Glazbena kultura 805 818

  Engleski jezik 1505 1532

  Njemački jezik 525 523

  Matematika 3220 3141

  Priroda i društvo 875 871

  Priroda 367,5 375

  Biologija 420 416

  Kemija 420 415

  Fizika 420 415

  Povijest 840 832

  Geografija 787,5 788

  Tehnička kultura 420 431

  TZK 1890 1939

  Ukupno 17115 17160

 • 24

  3. Uspjeh učenika

  Jedna učenica razredne nastave sa jednom negativnom ocjenom

  prelazi u viši razred po čl. 78 Zakona o osnovnom školstvu.

  Dvoje čenika (2. i 4. razred) ponavlja razred.

  Ukupno učenika

  Učenici koji prelaze u viši razred nakon 2. roka popravnih ispita

  Učenici koji ponavljaju razred

  RA

  ZR

  ED

  Ukupno 5 4 3 2 S 1 negativnom

  S 2 i više negativnih ocjena

  Ostalo neocijenjeno i upućeno na ponavljanje

  I. 53 53 45 7 1 II. 60 59 38 13 8 1 III. 64 64 40 19 4 1 IV. 51 50 29 18 3 1 228 226 152 57 16 1 2 V. 52 52 20 22 10 VI. 67 67 27 21 19 VII. 54 54 14 21 19 VIII. 54 53 25 19 9 1

  227 226 86 83 57 1

  455 452 238 140 73 1 3

  Na dopunsku nastavu upućeno je 12 učenika. Nakon dopunke nastave 10

  učenika je uspješno savladalo nastavne sadržaje. Dvoje učenika je upućeno na popravne ispite u kolovozu.

  Troje učenika je upućeno na polaganje predmetnih ispita, od koji učenik 2. razreda nije položio iste te se upućuje na ponavljanje 2. razreda. Učenica 6. razreda je uspješno položila predmetne ispite te prelazi u viši razred, a

  učenica 3. razreda s 1 negativnom ocjenom prelazi u 4. razred. Jedan učenik 7. razreda je polagao razredni ispit koji je uspješno položio te prelazi u 8. rzred.

 • 25

  4.Broj negativnih ocjena po predmetima

  424 učenik imao je na kraju nastavne godine uzorno vladanje, 26 učenika dobro a 2 učenika loše vladanje.

  Prelazi u viši razred

  Razred Ukupno učenika

  Postotak

  1. 53 100

  2. 59 99

  3. 64 100

  4. 50 99

  5. 52 100

  6. 67 100

  7. 53 100

  8. 53 99

  Ukupno 451 99 %

  Hrvatski jezik

  Matematika

  Engleski jezik

  Njemački jezik

  Priroda i društvo

  Fizika Povijest

  1.

  2. 1 1 1

  3. 1 1 1

  4. 1 1 1 1 Ukupno 3 3 3 1

  5. 1 3

  6. 6 3

  7. 1 1

  8. 3 2 2 Ukupno 9 5 2 6 Sveukup 3 12 5 3 1 2 6 Ukupno 32 negativne ocjene

 • 26

  5. Izborna nastava

  Od izborne nastave održavana je nastava vjeronauka (rimokatoličkog i

  islamskog), njemačkog jezika, engleskog jezika i informatike.

  Odjel Vjeronauk Njemački jezik Broj uče. Planirano Ostvareno Broj uče. Planirano Ostvareno

  1.a 22 70 70

  1.b 16 70 71

  1.c 13 70 71

  Ukupno 51 210 212

  2.a 18 70 72

  2.b 18 70 72

  2.c 18 70 72

  Ukupno 54 210 216

  3.a 19 70 70

  3.b 17 70 71

  3.c 18 70 69

  Ukupno 54 210 210

  4.a 24 70 69 19 70 66

  4.b 24 70 74 / / /

  Ukupno 48 140 143 19 70 66

  1.-4. 207 770 781 19 70 66

  Odjel Vjeronauk Informatika Broj uče. Planirano Ostvareno Broj uče. Planirano Ostvareno

  5.a 12/2 70 70 7 70 68

  5.b 17 70 69 19 70 67

  5.c 15 70 68 19 70 69

  Ukupno 46 210 207 45 210 204

  6.a 24/1=25 70 71 22 70 67

  6.b 21/2=23 70 72 18 70 68

  6.c 17/1=18 70 70 15 70 69

  Ukupno 66 210 213 55 210 204

  7.a 16 70 70 13 70 71

  7.b 18 70 70 16 70 70

  7.c 19 70 73 15 70 70

  Ukupno 53 210 213 44 210 211

  8.a 20 70 71 15 70 70

  8.b 16 70 70 12 70 71

  8.c 18 70 69 13 70 71

  Ukupno 54 210 210 40 210 212

  5.-8. 219 840 843 184 840 831

 • 27

  Odjel Njemački jezik Broj uče. Planirano Ostvareno

  5.a/b 7/11 70 72

  5.c 16 70 70

  Ukupno 34 140 142

  6.a/b 7/12= 19 70 72

  Ukupno 19 70 72

  7.a/c 4/9= 13 70 67

  Ukupno 13 70 67

  8.a/c 12/6 = 18 70 67

  Ukupno 18 70 67

  5.-8. 84 280 281

  4.a 19 70 70

  4.-8. 103 350 351

  Engleski jezik

  4.b 24 70 70

  6.c 16 70 71

  7.b 14 70 74

  8.b 14 70 72

  Ukupno 68 280 287

 • 28

  6. Dopunska nastava

  Učitelj Razredni odjel Br.učenika Ostvareni fond sati/hj; m

  Vesna Plivelić 2.a 5/5 34 hj 35 m

  Biljana Smola

  2.b 4/3 35 hj 35 m

  Miroslava Andrašek

  2.c

  6 70

  Anita Kalogjera

  3.a 4 33

  Zvjezdana Matacun

  3.b 4

  70

  Kristina Popović Presečki

  3.c 5/5 35 hj 34 m

  Ksenija Šćuric 4.a

  4/4 35 hj

  37 m

  Magdalena

  Tomljenović

  4.b 6 29 hj

  29 m

  Dubravka Bakran 1.a 5 51

  Mirjana Majić 1.b

  7 75

  Gordana Ivšinović 1.c 6 39

  Melinda Tupek/ej 3. razred

  6 36

  Ukupno raz.nastava

  62 712

  Engleski jezik/ Marijan Fitz

  6. i 8. razredi 11/11 = 22

  35/35

  Engleski jezik/ Noemi Ajduković

  5. i 7. razredi 10/9 = 19 16/20

  Ivana Hlišć/m 6. i 8. razredi

  11/7 = 18 35/35

  Matematika/ Ružica Gudelj

  5. i 7. razredi 16/6 = 22 18 17 = 35

  Hrvatski jezik/ Margita Bašić Kale

  7. b 5 70

  Hrvatski

  jezik/Marina Renić

  5.a 3 31

  Njemački jezik/ Margita Bašić Kale

  6.c 8 35

  Hrvatski jezik/ Irena Terzić

  6. razred 16 33

  Hrvatski jezik/ Irena Duplančić

  5. i 7. razredi 6/4 = 10 35

 • 29

  Kemija/Anja Biruški

  7. i 8. razredi 4/3 = 7 29

  Njemački jezik/ Željka Šprljan Piskač

  7. i 8. razredi 3/3 = 6 35

  Povijest/ Filip

  Mišurac

  5. i 7. razredi 8/9 = 17 35

  Ukupno pred.

  nastava

  153 514

  Sveukupno

  215 1126

  7. Dodatna nastava

  Učitelj Razred/odjel Br.učenika Ostvareni fond

  sati Njemački

  jezik/Margita Bašić

  Kale

  8. razred 5 70

  Melinda Tupek 2. razred

  12 35

  Engleski

  jezik/Marijan Fitz 8. razred 13 35

  Matematika/Ružica

  Gudelj 5. i. 7. razred 11/3 17/17

  Matematika/ Ivana

  Hlišć 6. razred 5 36

  Ukupno

  49 210

 • 30

  8. Izvannastavne aktivnosti

  Učitelj/grupa Broj učenika Ostvaren fond sati Recitatori/Mirjana Majić 9

  36

  Slikanje na staklu/ Melinda Tupek

  8 140

  Mali englezi/ Melinda Tupek 11

  41

  „Radoznalci“Kristina P.P.

  8 35

  Folklor/ Miroslava Andrašek 15

  38

  Mali klokani/ Zvjezdana Matacun

  9 36

  Prometna grupa Sigurno u prometu/ Gordana Ivšinović

  20 161

  Školske prometne jedinice/Gordana I.

  8 10

  Radionica Šivanja/ Dubravka Bakran

  3 48

  Likovna radionica/ Magdalena Tomljenović

  8 34

  Eko skupina/ Anita Kalogjera

  12 36

  Eko-etno skupina/ Ksenija Šćuric

  9 35

  Likovna skupina/ Vesna Plivelić

  10 34

  Plesna skupina/ Biljana Smola

  10 37

  Zbor/ Domagoj Brlečić

  35 70

  Orkestar/Domagoj B. 10

  103

  Dramska/Boris Bakarić – viši razredi

  20

  70

  Dramska/Marija Mikulić – 1. i 2. razredi

  18 24

  Njemačka grupa/Željka Šprljan Piskač

  7 35

  Klub mladih tehničara/ Tibor Bali

  8 35

  Likovna grupa od 5. do 8. razreda/ Gabrijela Dominović

  8 15

  Nogomet/Mirna Kosović

  30 68

  Atletika/Željka Bedenicki 10

  60

  Istraživaći/ Marina Petrin Horvatić

  18 40

  Web skupina/ Bojana Trivanović

  15 70

  Ukupno 319

  1411

 • 31

  9. Sudjelovanje na natjecanjima

  Ove školske godine sudjelovali smo na sljedećim natjecanjima: * Sigurno u prometu – na državnoj razini (1. mjesto)

  * Školske prometne jedinice – gradska razina ( 3. mjesto) * Lidrano – na razini četvrti Sesvete i gradskoj razini * Učeničke zadruge – gradska razina (2. mjesto)

  na školskoj razini * povijest * tehnička kultura

  * kemija * njemački jezik

  * engleski jezik * informatika * Klokani bez granica natjecaenje iz matematike

  10. Pohvale i nagrade učenika

  Učenici 8. razreda Matea Sudar i Kristijan Tomas nagrađeni su poklon bonom u vrijednosti od 300,00 kn te knjigom za odličan uspjeh u učenju i uzorno vladanje tijekom osam godina školovanja.

  Učenici koji su osvojili 1. mjesto na Državnom natjecanju „Sigurno u prometu“ Ivona Klišanin, 5.b i Karlo Jurković, 5.c također su dobili poklon

  bon u vrijednsoti od 300, 00 kn te knjigu. Učenici koji su za nagradu dobili knjigu jesu: * Frano Hadaš, učenik 8.a za 1.mjesto u natjecanju u krosu;

  * Ivona Andrašek, učenica 8.c, Tena Gogić, učenica 8.c, Lea Rappl, učenica 8.a i Arijana Herbst, učenica 6.a za sudjelovanje i osvojeno 2. mjesto na

  Županijskom natjecanju učeničkih zadruga * Marina Marić, učenica 5.b i Kristijan Gaši, učenik 4.a za sudjelovanje i osvojeno ekipno 1. mjesto na Županijskom natjecanju „Sigurno u prometu“

  * Kristijan Milikić, učenik 8.b, Marija Pavlović, učenica 8.a, Magdalena Milić, učenica 8.a i Katarina Leko, učenica 8.a za sudjelovanje i osvojeno 3. mjesto u natjecanju Školskih prometnih jedinica Grada Zagreba.

 • 32

  11. Izostanci učenika

  Odjel Opravdani Neopravdani

  1.a 658 9

  1.b 616 164

  1.c 579 0

  Ukupno 1. 1853 173

  2.a 975 1

  2.b 699 28

  2.c 706 95

  Ukupno 2. 2380 124

  3.a 858 26

  3.b 975 89

  3.c 1177 147

  Ukupno 3. 3010 262

  4.a 1297 98

  4.b 1412 271

  Ukupno 4. 2709 369

  Ukupno 1. – 4. 9952 928

  5.a 478 63

  5.b 1234 6

  5.c 1334 44

  Ukupno 5. 3046 113

  6.a 2374 108

  6.b 1318 46

  6.c 1003 30

  Ukupno 6. 4695 184

  7.a 1464 274

  7.b 1701 30

  7.c 1318 61

  Ukupno 7. 4483 365

  8.a 2420 16

  8.b 1311 50

  8.c 1359 24

  Ukupno 8. 5090 90

  Ukupno 5. – 8. 17314 650

  Sveukupno 1.- 8.

  27266 1578

 • 33

  12. Rad s učenicima koji rade po prilagođenom programu i dopunskoj

  nastavi

  Dopunska nastava je prošle školske godine bila organizirana od 1. do 4. razreda iz matematike i hrvatskog jezika. U predmetnoj nastavi dopunska nastava je bila organizirana iz hrvatskog jezika, matematike, stranih jezika,

  fizike. Broj učenika na dopunskoj nastavi se mijenja, ovisno o potrebama učenika

  za dopunskim radom.

  13. Realizacija plana izvanučioničke nastave

  1. razred – Eko park Krašograd/11.lipnja 2015.

  2. razred - Seosko gospodarstvo Šimanović/19.svibnja 2015.

  3. razred - Kulturno-povijesne znamenitosti zavičaja – Grad Zagreb/18. ožujka 2015.

  4. razred – Trakošćan/ 6.svibnja 2015.

  5. razred – Veliki Tabor - Krapina/13.svibnja 2015.

  6. razred – Plitvička jezera/11. lipnja 2015. 7. razred – Lika – Zadar – Nin/dvodnevna terenska nastava

  11. i 12. lipnja 2015. 8. razred – Aleja glagoljaša – Baška/ dvodnevna terenska nastava

  28. i 29. svibnja 2015.

  U suradnji sa MUP – IX. policijske postaje kao i svake godine do sada, za učenike prvog razreda organizirano je predavanje o ponašanju u prometu.

  Već tradicionalno naši su učenici sudjelovali na „Danima zahvale i zajedništva“ koje organizira župa Svi Sveti na kraju školske godine za 4 škole sa područja Sesveta /OŠ Sesvete, Brestje, Sesvetska Sopnica, Luka).

  Prilagođeni program

  Individualizirani program

  Ukupno učenika

  16 20

 • 34

  VIII. REALIZACIJA ŠKOLSKOG RAZVOJNOG PLANA

  Od 4 zadana područja školskog razvojnog plana realizirali smo

  sljedeće: * Znanje i vještine iz pojedinih predmeta: učitelji razredne nastave

  uključeni su u Zajednicu učitelja koji uče, projekt POU Korak po korak kako

  bi poboljšali kvalitetu svoga rada; osim razredne nastave u radu je sudjelovala i ravnateljica. Uključili smo se u IPA projekt „Razvoj kurikulumske kulture – osnaživanje

  škola za razvoj i implementaciju školskog kurikuluma“ koji smo uspješno i završili konferencijom u veljači 2015.

  Prijavili smo se za dodjelu oznake Europske oznake jezika kroz provođenje programa Erasmus + te smo osvojili 1. mjesto u Republici Hrvatskoj – prijavljivale su se osnovne i srednje škole. Osim eurospke oznake jezika

  nagrada je i 3 000 kuna. * Odnos učitelja, roditelja i škole

  - organizirali smo Dan otvorenih vrata škole kako bismo se što više približili zajednici te pokazali što radimo tijekom nastavne godine

  - u suradnji sa udrugama „Djeca prva“ i „Pragma“ organizirali smo predavanja i radionice za učenike i roditelje 4. razreda na teme medijske i emocionalne pismenosti te rješavanja sukoba među učenicima

  - anketirali smo roditelje učenika 4. i 8. razreda te učenike 4. i 8. razreda kako bismo imali polazište za školski kurikulum i razvojni plan za

  2015./2016. * Kultura škole: na poboljšanju kvalitete međuljudskih odnosa pokušali

  smo raditi, imali smo izlet i ručak u suradnji sa školskim sindikatom povodom Dana učitelja na Mariju Bistricu te ručak na kraju nastavne

  godine; prema rezultatima samovrednovanja tu također imamo puno prostora za poboljšanje međuljudskih odnosa (osobito u razrednoj nastavi) * Stručno usavršavanje djelatnika škole: većina učitelja se trajno

  stručno usavršava što se može vidjeti uvidom u njihove Individualne planove i programe stručnog usavršavanja, ove školske godine omogućili smo svim

  učiteljima koji su iskazali interes pohađanje seminara na državnoj razini (fizika, glazbena kultura, likovna kultura, psihologija, razredna nastava,

  učitelji engleskog jezika). Također jedna grupa učitelja pohađa i program Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje.

 • 35

  IX. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI

  Tijekom nastavne godine kroz satove razrednika te redovne nastave

  realizirani su razni preventivni programi – od sigurnosti do pomaganja u učenju. 2. razred: Ponašanje prema djeci; Vještine nošenja s osjećajima-što ako me

  zadirkuju; Iskazivanje vlastitih emocija 3. razred: Slušanje sugovornika; Iznošenje mišljenja 4. razred: program udruge „Djeca prva“ – Afirmacijom pozitivnih vrijednosti

  protiv nasilja kroz 9 radionica Ljutnja i što s njom; Prepoznavanje osjećaja; Poštivanje različitosti; Komunikacija i rješavanje sukoba; Moje dužnosti i

  obaveze; Razvoj samopouzdanja; Imamo svoje mišljenje – poštujemo tuđe; Poželjna ponašanja program udruge „Pragma“: Emocionalna i medijska pismenost – radionica i

  predavanje za učenike, roditelje i Učiteljsko vijeće 5. razred: Učiti kako učiti, Trema; Primjerena vršnjačka ponašanja u

  pubertetu; što nas vuče u nasilje i kako regairamo na njega; Oporavak od nasilja; Odgovornost za ponašanje; Alkohol i droge; Životne vještine; Rizično ponašanje i posljedice na obrazovanje

  6. razred: Promocija odgovornog ponašanja; Utjecaj medija i vršnjaka; Radionica Zajedništvo i Moj razred; Kako ćemo zajedno živjeti i raditi te projekt biranja najboljeg 6. razreda – 6.c nagrada je bila kino ulaznica za

  cijeli odjel 7. razred: Uvažavanje različitosti; Konflikt, stavovi i stereotipi; 5 koraka za

  izlazak iz sukoba; Vršnjački pritisak i samopoštovanje; Samokontrola; Kako izbjeći nepriliku s drugim ljudima; Izbjeći tučnjavu; Kockanje 8. razred: Ne/prijatelj; Kako prihvatiti isključenost iz grupe; Rizična

  ponašanja i posljedice na obrazovanje; Donošenje odluka; Kako regirati na pokušaj nagovora; Profesionalno informiranje i savjetovanje; E-upisi u

  srednje škole. Također je organizirano pisanje domaće zadaće u školskoj knjižnici za sve učenike koji to žele između 12.00 i 14.00 sati te pružanje pomoći ukoliko je

  potrebna; obilježili smo i Mjeseca borbe protiv ovisnosti kroz niz radionica te uređenjem panoa; učenicima romske nacionalne manjine omogućeno je pomaganje u učenju i pisanje zadaće od 1. do 8. razreda kod članova stručne

  službe i organiziranje dopunske nastave.

 • 36

  IX. ZAKLJUČAK

  Kao što je vidljivo iz izvješća tijekom školske godine realizirani su svi

  predviđeni odgojno-obrazovnih sadržaji.

  Uz pomoć Vijeća roditelja riješili smo goruće pitanje rasvjete oko škole

  nakon 7 godina. Uredili smo učeničke wc-e na I. katu za dječake i djevojčice jer nije bilo pločica – ukupno smo za to izdvojili 12. 996,80 kuna (materijal 5.586,80 kn, radovi 7.410,00 kuna). U proljeće smo uređivali i okoliš oko

  škole (ukrasna kora, sadnja drveća – 5 likvidambara od kojih su dva uništena, sadnja lavande na gredicu ispred ulaza škole). Tijekom srpnja i

  kolovoza u potpunosti smo obnovili hodnik na I. katu te blagovaonicu (zidovi, stolci – ljepljenje podmetača kako bi manje lupali). U ženskoj svlačionici dali smo izraditi potpuno nova vrata koja su bila toliko

  uništena da ih majstori više nisu mogli popraviti. Kupljeni su novi stolci za učionicu likovne/glazbene kulture (6.800,00 kuna).

  I dalje bismo više trebali raditi na kulturi škole unutar same ustanove, a nastaviti sa radom na dobrim odnosima između roditelja, škole i učenika

  što se vidi iz rezultata samovrednovanja roditelja 4. i 8. razreda te učenika 4. razreda. Učenici 5. razreda osvojili su prvo mjesto na natjecanju „Sigurno u

  prometu“ na području Grada Zagreba te su išli na državno natjecanje na kojem su bili također prvi te idu na europsko natjecanje u Beč u rujnu 2015.

  Prijavili smo se i za Eurospku oznaku jezika te smo osvojili 1. mjesto u Republici Hrvatskoj (prijavljuju se i osnovne i srednje škole). Na temelju analize rezultata rada i ovog Izvješća, izraditi ćemo Godišnji

  plan i program rada te školski razvojni plan koji će biti dio istog za 2015./2016. školsku godinu te planirati daljnje radove na obnovi i uređenju

  okoliša i škole u okviru novčanih mogućnosti kojima raspolažemo.

  U Sesvetama, srpanj-rujan 2015. Izvješće sastavila: Ljiljana Benčec Miklečić, ravnateljica