of 13 /13
1 Jaarverslag 2013 van Stichting Dierennood

Jaarverslag 2013 van Stichting Dierennood - ANBI.nl e… · Het boekjaar 2013 is een zeer goed jaar gebleken voor onze stichting. De totale inkomsten bedroegen € 64.079 en dat is

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Jaarverslag 2013 van Stichting Dierennood - ANBI.nl e… · Het boekjaar 2013 is een zeer goed jaar...

 • 1

  Jaarverslag 2013 van

  Stichting Dierennood

 • 2

  Inhoudsopgave

  Pagina 2 - Doel van de stichting.

  Pagina 3 - Hoofdlijnen van ons beleidsplan.

  Pagina 9 - Bestuur en beloningsbeleid.

  Pagina 10 - Verslag van onze activiteiten.

  Pagina 11 - Financiën.

  Pagina 12 - Wat is er bereikt in 2013?

  Pagina 13 - Nieuwe voornemens 2014 en 2015.

  Doel van de stichting

  Stichting Dierennood werd in 2009 opgericht om (zwerf)dieren in hun eigen omgeving in diverse

  landen te kunnen helpen.

  Onze doelen zijn enerzijds het mogelijk maken van daadwerkelijke hulp voor gewonde en

  mishandelde dieren. Maar anderzijds ook het verlenen van structurele hulp voor de langere termijn,

  met name sterilisatie- en educatieprojecten.

 • 3

  Hoofdlijnen beleidsplan Stichting Dierennood

  1. Dieren-in-nood hulp bieden

  Iedere maand wordt er een hulpproject geselecteerd, waar dan voor gedoneerd kan worden. Deze

  zgn. Hulpactie-van-de-Maand staat centraal in de berichtgeving op onze website www.dierennood.nl

  maar ook in onze social media platvormen van Facebook en Twitter. Bovendien wordt dit actuele

  project omschreven in de maandelijkse nieuwsbrief naar ca. 4.400 dierenvrienden.

  Een van onze vrijwilligers is aangesteld voor de project-research. Zij controleert een aangemeld

  project heel grondig op Google, of er geen negatieve ervaringen in het verleden mee waren en of de

  desbetreffende persoon of personen als betrouwbaar en diervriendelijk bekend staan.

  http://www.dierennood.nl/

 • 4

  2. Het stimuleren van sterilisaties

  Via de website www.dierenstages.nl worden er jaarlijks ca. 200 studenten Diergeneeskunde van de

  universiteiten van Utrecht en Gent (België) mogelijkheden aangeboden om in ca. 20 asiel-klinieken in

  ca. 15 landen in Midden- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika en Azië honden en katten te steriliseren.

  Zij voeren daarbij ook andere operaties uit bij de tijdelijk gevangen zwerfdieren, zoals oog-operaties,

  infecties, huidproblemen, e.d. Als het financieel mogelijk is, worden de dieren voordat zij teruggezet

  worden ook gevaccineerd , ontwormd en behandeld tegen teken.

  Ook melden zich steeds meer afgestudeerde dierenartsen, om een of meerdere weken in een asiel of

  bij een dierenproject extra praktische ervaring en/of welzijnswerk voor dieren te willen gaan doen.

  http://www.dierenstages.nl/

 • 5

  3. Het mogelijk maken van educatie op scholen over dierenwelzijn.

  Buitenlandse asielen worden door ons gestimuleerd om voorlichting te geven over dierenwelzijn.

  Veelal zijn het hierbij vrijwilligers die basisscholen bezoeken om met eenvoudige materialen, kinderen

  bewust te maken dat dieren respect en goede verzorging verdienen.

  Kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar hebben nog een natuurlijke liefde voor dieren. Als deze

  gestimuleerd en bevestigd wordt, vormen zij wellicht een nieuwe generatie, die wèl respectvol met

  dieren omgaat . Zij doorbreken daarbij vaak een eeuwenoude traditie waarbij zwerfdieren mishandeld

  en misbruikt worden.

  Wij zoeken hiervoor samenwerking met andere organisaties om dit verder te kunnen uitbreiden. Ook

  gaan wij aan meerdere asielen in diverse landen waar wij al contact mee hebben (bijv. voor de

  sterilisatieprojecten) vragen of zij deze mogelijkheden daadwerkelijk met hun vrijwilligers willen gaan

  uitvoeren.

 • 6

  4. Adopties van zwerfkatten

  In 2012 zijn wij gestart met het bemiddelen van buitenlandse asielkatten om deze vervolgens

  daadwerkelijk naar Nederland te brengen en te overhandigen aan hun adoptanten. Dit doen wij

  overigens alleen voor katten, omdat dit – in tegenstelling tot honden – vrijwel niet door andere

  Nederlandse stichtingen wordt gedaan.

  Er werden door ons in 2013 in totaal 59 katten vanuit Spanje bemiddeld voor adopties in Nederland.

  Deze activiteit kon bij ons worden uitgebreid doordat de vrijwilligster Ineke Franssen samen met ons

  bestuurslid Loes de Vries de coördinatie hiervoor op hun wilden gaan nemen.

  Het is voor deze asielen heel belangrijk dat er een zekere doorstroming ontstaat, waardoor zij

  regelmatig weer nieuwe noodgevallen van de straat kunnen opvangen.

  Wij proberen deze kattenasielen – vaak is het niet meer dan een boerenschuurtje – ook financieel wat

  te helpen, bijv. door donaties t.b.v. adopties-op-afstand.

 • 7

  5. Adopties-op-afstand

  Bij adopties-op-afstand bieden wij de mogelijkheid om een geselecteerd aantal honden en katten in

  enkele buitenlandse asielen als visuele ouders te adopteren. Dit zijn meestal dieren die om medische

  redenen (Aids, leukemie) of door hun niet-sociale gedrag niet voor een normale adoptie in

  aanmerking komen.

  Het aantal adoptanten-op-afstand bedroeg in dat boekjaar 25, verdeeld in 15 voor de katten van het

  asiel Gatos de Andaluz in Zuid-Spanje en 10 voor de honden in het asiel Nis in Servië, via Stichting

  Straydogs in België.

 • 8

  6. Bemiddelen van dierenvrijwilligers

  Dierenvrienden die graag een aantal weken willen helpen in een buitenland asiel, kunnen dat doen via

  de website www.dierenvrijwilligers.nl

  Er wordt dan gezorgd voor goedkope of zelfs gratis accommodatie en goede begeleiding bij het

  helpen van de asieldieren.

  Hiervoor is geen speciale opleiding nodig, maar natuurlijk wel enige ervaring in het verzorgen van

  honden en/of katten. Meestal wordt er een minimum van 2 of zelfs 3 weken aangehouden, omdat in

  de eerste week de vrijwilliger nog veel moet leren en daar moet tijd worden geïnvesteerd, die er pas

  weer uit kan komen bij een verblijf van enkele weken.

  http://www.dierenvrijwilligers.nl/

 • 9

  Het bestuur en andere vrijwilligers

  Het bestuur van onze stichting Dierennood bestaat uit drie bestuursleden:

  - Sylvia Schets – Voorzitter (Algemeen beleid)

  - Hanno Berger – Secretaris en penningmeester (Webmaster en coördinator hulpacties)

  - Mr. Loes de Vries – Bestuurslid (Kattenadopties en moderator Twitter)

  Overige vrijwilligers:

  - Ria Alonso – Hulpprojecten Research

  - Maryke Barendregt - Moderator Facebook

  - Mario Bos - Moderator overige Social Media en adviezen over hondengedrag

  - Michele Duquesnoy – Grafische vormgeving

  - Ineke Franssen – Adopties-op-afstand

  - Britte Klarenbeek – Moderator Facebook

  - Maryam en Mahboobeh Mafi Rad – Grafische vormgeving

  - Quint Meijer - Boekhouding

  Beloningsbeleid

  Binnen Stichting Dierennood wordt er geen enkele financiële vergoeding verstrekt voor

  werkzaamheden. Alleen daadwerkelijke uitgaven voor noodzakelijke hulpmiddelen voor de projecten

  (zoals transport-kennels) worden vergoed.

 • 10

  Verslag activiteiten

  In het boekjaar 2013 waren er 12 reguliere maandelijkse hulpacties, alsmede 6 extra acties:

  (afgerond op hele euro’s)

  nr. 35 - jan13 - Ezels Kreta - € 1.352

  nr. 36 - feb13 - Hurghada asiel - € 1.651

  nr. 37 - mrt13 - Manuela Wroblewski Avsallar - € 1.185

  nr. 38 - apr13 - Animals Sense Sostre Barcelona - € 2.685

  nr. 39 - mei13 - Zanzibar - € 1.679

  nr. 40 - jun13 - Skiathos - € 1.419

  nr. 41 - jul13 - Brazilië - € 1.525

  nr. 42 - aug13 - Catconnect Syrië - € 3.045

  nr. 43 - sep13 - Ezels Spanje - € 1.750

  nr. 44 - okt13 - Animals R. Sofia - € 2.475

  nr. 45 - nov13 - Redding Roemenië - € 3.628

  nr. 46 - dec13 - Macedonië Daniela Gruevka - € 2.550

  Extra hulpactie - Kettinghonden Bulgarije - € 1.365

  Extra hulpactie - Brand Turkije - € 1.645

  Extra hulpactie - Warin beschoten - € 3.245

  Extra hulpactie - Dansaapjes - € 970

  Extra hulpactie - 1000 katten - € 1.095

  Afdracht t.b.v. adopties-op-afstand – € 3.989,77

  Afdracht t.b.v. reguliere kattenadopties - € 3.872,25

  Overige projecten, waaronder voor sterilisaties in diverse asiel-klinieken: € 18.950,52

 • 11

  Financiën

  Het boekjaar 2013 is een zeer goed jaar gebleken voor onze stichting. De totale inkomsten bedroegen

  € 64.079 en dat is maar liefst 71% meer dan het jaar daarvoor. Terwijl de kosten zelfs met 37%

  verminderd konden worden t.o.v. 2012.

  Deze inkomsten in 2013 van € 64.079 bestaan afgerond uit 80% vaste en periodieke donaties voor de

  hulpacties, 8% dierenadopties, 6% adopties-op-afstand, 3% statiegeldkastjes, 2% sterilisatievouchers

  en 1% webwinkelverkopen.

  De totale uitgaven voor hulp aan dieren bedroegen in deze periode in totaal € 61.734, waarvan

  € 60.077 (= 97%) werd afgedragen voor hulpprojecten, sterilisatie-projecten en naar asielen t.b.v.

  adopties-op-afstand en gewone adopties van katten.

  De totale kosten bedroegen in 2013 € 1.620, waarvan 38% algemene kosten (porti), 37% voor

  internet- en mailingkosten, 23% bankkosten en 2% verkoopkosten (drukwerk en folderrekjes).

  Er werden geen reiskosten gedeclareerd en ook geen contributiekosten gemaakt.

  Het genoemde bedrag van € 1.620 aan kosten is slechts 3% van de inkomsten, hetgeen als extreem

  laag kon worden gezien. De CBF-norm voor stichtingen is immers maximaal 25%. Het financiële

  overzicht is op onze website gepubliceerd.

 • 12

  Wat is er bereikt van de voornemens uit het Jaarverslag 2012?

  Hieronder ziet u onze voornemens zoals omschreven in ons vorige Jaarverslag en daarachter de stand

  van zaken per 2013:

  1. Meer donaties zien te verkrijgen, door middel van meer vergroting naamsbekendheid.

  Met name door:

  - Eigen bedrijfspagina op Facebook en dubbele bezetting door moderators; IS GEREALISEERD

  - Aanbieden van stopper-advertenties in huis-aan-huisbladen; IS GEREALISEERD

  - Verhoging Twitter-activiteiten; IS GEREALISEERD

  - Alternatief zien te vinden voor wegvallen van Hyves; NOG MEE BEZIG

  - Herdruk folder; IS GEREALISEERD

  - Herdruk stickers. IS GEREALISEERD

  2. Vernieuwing van onze website.

  Deze is inmiddels aan vervanging toe. Hoewel het aantal bezoekers nog redelijk hoog blijft, is de

  totale layout niet meer up-to-date. Onze webmaster gaat de mogelijkheden bekijken om op basis van

  een moderne versie van Wordpress te gaan werken. IS GEREALISEERD

  3. Meer bekendheid voor onze unieke mogelijkheden bij opname in een testament.

  De mogelijkheden die individuele dierenvrienden bij ons kunnen opgeven, als men onze stichting als

  begunstigde wil opnemen in een testament, zijn vrijwel onbeperkt. Men kan precies aangeven, waar

  het eventuele legaat voor besteed moet worden. Bijv. voor sterilisaties van ezels op Kreta, of voor

  opvang van gewonde zwerfdieren in een bepaalde regio in Spanje of voor educatie over dierenwelzijn

  op Bonaire, enz. NOG MEE BEZIG

  4. Onder de aandacht brengen van hulpprojecten voor het bedrijfsleven en Sociale Clubs.

  Wij hebben het voornemen om gehele projecten te laten adopteren door bedrijven of Sociale Clubs

  zoals Lion’s Clubs, Ronde Tafel, Rotary, e.d. NOG NIET MEE GESTART

  5. Uitbreiding aantal adopties-op-afstand.

  Ook uitbreiding aantal asielen waar deze dieren kunnen worden geadopteerd-op-afstand. Is van 2

  naar 4 asielen uitgebreid

  6. Uitbreiding aantal bemiddelingen voor sterilisatie-projecten.

  Zowel uitbreiding aantal asiel-klinieken waar gesteriliseerd kan worden, als het totale aantal

  bemiddelingen van studenten Diergeneeskunde en officiële dierenartsen. Aantal asiel-klinieken is van

  15 naar 18 uitgebreid en aantal bemiddelingen van dierenartsen en studenten is verder omhoog

  gegaan van 195 naar 225.

  7. Uitbreiding aantal uit te zetten collectebussen.

  Deze kunnen worden geplaatst bij dierenartsen en dierenspeciaalzaken. Is vermeerderd van 8 naar 13

 • 13

  Nieuwe voornemens voor 2014 / 2015

  1. Internationale website en een mobiele versie

  Om de donaties verder te kunnen verhogen, zijn wij bezig om ook een internationale website in de

  Engelse taal uit te brengen. De naam hiervan gaat worden: www.animalsindistress.org hetgeen de

  letterlijke vertaling van ‘dierennood’ is. Wij gaan bewust de extentie .org gebruiken om ons non-

  commerciële karakter te benadrukken.

  Ook willen wij kijken of wij een eenvoudige website versie kunnen realiseren, die speciaal bestemd is

  voor gebruik op mobiele telefoons.

  2. Uitbreiding naamsbekendheid

  Om verder naamsbekendheid te verkrijgen zijn wij van plan om speciaal drukwerk hiervoor te laten

  maken.

  3. Verdere professionalisering van selectie en checken van hulpproject-aanvragen.

  Kijken naar mogelijkheden om nog betrouwbaarder en efficiënter de vele hulpvragen te kunnen

  beoordelen en selecteren.

  4. Uitbreiding Sociale Media platforms.

  Nu Hyves weggevallen is, kunnen wij kijken naar alternatieven.

  5. Platform worden om overbodige medische apparatuur in te zamelen t.b.v. asielklinieken.

  Wij hebben gemerkt dat er regelmatig nog bruikbare medische apparatuur voorhanden is, die zonder

  kosten worden aangeboden door dierenarts-praktijken. Mits deze naar asiel-klinieken in het

  buitenland worden gebracht.

  Nog mee bezig uit vorig jaar:

  1. Meer bekendheid voor onze unieke mogelijkheden bij gift of opname in een testament.

  2. Onder de aandacht brengen van hulpprojecten naar het bedrijfsleven en Sociale Service Clubs.

  http://www.animalsindistress.org/