of 17/17
Jaarverslag 2014 1.0 1 Jaarverslag Stichting Promotie Waterland 2014 Voor u heeft u het 4 e jaarverslag van de Stichting Promotie Waterland, kortweg SPW. Het jaar 2014 kan kort worden samengevat: een mooie lange zomer waarin veel bezoekers Waterland hebben bezocht. SPW timmert aan de weg voor de promotie van onze mooie gemeente waardoor de bekendheid van Waterland nog steeds groeit. Organisatie Onder aansturing van het bestuur en onder coördinatie van de directeur zijn binnen SPW 4 werkgroepen actief: PR en Websites, Bedrijfscontacten, Evenementen en Dienstverlening. Deze werkgroepen geven uitvoering aan de koers die bestuurlijk en in overleg met opdrachtgevers wordt gekozen. De werkgroepen zijn goed bezet met adviseurs en vrijwilligers, die zich veelal naast het baliewerk ook voor deze activiteiten inzetten. Een kort verslag van de activiteiten van de werkgroepen volgt later. Vanwege de stabiliteit en continuïteit in de stichtingsactiviteiten heeft het bestuur de vergaderfrequentie in de zomermaanden wat teruggebracht; noodzakelijk contact ging via de mail. In 2014 zijn er geen adviseursbijeenkomsten geweest; de adviseurs worden bij specifieke kwesties ad hoc geraadpleegd. De verschillende werkgroepen kennen verschillende vergaderfrequenties. In november heeft de jaarlijkse seizoensevaluatie plaatsgevonden met bestuur, adviseurs en vrijwilligers. Te doen gebruikelijk is in drie gemixte groepen onderzocht op welke terreinen knelpunten zijn ervaren. De bijeenkomst heeft vooral punten voor de dienstverlening opgeleverd. De opstartproblemen met de veerverbinding Monnickendam- Volendam kwam daarin vaak terug. Deze verbeterpunten zijn in november en december opgepakt in de voorbereiding voor het nieuwe zomerseizoen 2015. Gedurende het jaar zijn er elke maand bedrijfs- en locatiebezoeken geweest. Het doel daarvan is tweeërlei: om de kennis bij vrijwilligers over de bedrijven en hun mogelijkheden te verbreden en om de bedrijven kennis te laten maken met de potentie en competentie van en het contact met SPW te intensiveren. In de wintermaanden is er elke maand ook een trainingsavond voor de vrijwilligers. voor aanvang van het seizoen was er voor vrijwilligers gelegenheid om hun Engelse en Franse taal op te halen. Samenwerking In juni heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de nieuwe wethouder mevrouw Gabriëlle Bekhuis namens de gemeente Waterland en een vertegenwoordiging van het SPW- bestuur. Daarmee was het zowel een evaluatie- als kennismakingsgesprek. De gemeente heeft bij monde van Wethouder Bekhuis aangegeven uiterst tevreden te zijn met de resultaten van SPW. Tevens is SPW gevraagd om mee te denken en te werken aan een nieuw te ontwikkelen toeristische visie voor Waterland. In september is SPW benaderd door de gemeente bij monde van wethouder mevrouw Laura Bromet met de vraag of het mogelijk is om op Marken een informatiepunt in te richten. De gemeente beschikt daar over een locatie, Haven 19c, waar op de benedenverdieping zich de openbare toiletten/douches op Marken bevinden. De exploitatie van de bovenverdieping door ondernemers in combinatie met het sanitair beneden is tot dan toe niet succesvol geweest. De gemeente wil daar nu graag een maatschappelijke functie realiseren. SPW heeft aangegeven dat te willen onderzoeken en vanaf het gesprek hierover met mevrouw Bromet op 7 oktober heeft SPW de samenwerking gezocht met de diverse partijen op Marken, te weten de Eilandraad, het Marker Museum, de verenigingen en de horecaondernemers. Bij het publiek gaan van dit jaarverslag, lijkt het er op dat de realisatie van een informatiepunt op die locatie op Marken gaat lukken.

Jaarverslag Stichting Promotie Waterland 2014Jaarverslag 2014 1.0 1 Jaarverslag Stichting Promotie Waterland 2014 Voor u heeft u het 4e jaarverslag van de Stichting Promotie Waterland,

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Jaarverslag Stichting Promotie Waterland 2014Jaarverslag 2014 1.0 1 Jaarverslag Stichting Promotie...

 • Jaarverslag 2014 1.0 1

  Jaarverslag Stichting Promotie Waterland 2014

  Voor u heeft u het 4e jaarverslag van de Stichting Promotie Waterland, kortweg SPW.

  Het jaar 2014 kan kort worden samengevat: een mooie lange zomer waarin veel bezoekers

  Waterland hebben bezocht. SPW timmert aan de weg voor de promotie van onze mooie

  gemeente waardoor de bekendheid van Waterland nog steeds groeit.

  Organisatie

  Onder aansturing van het bestuur en onder coördinatie van de directeur zijn binnen SPW 4

  werkgroepen actief: PR en Websites, Bedrijfscontacten, Evenementen en Dienstverlening.

  Deze werkgroepen geven uitvoering aan de koers die bestuurlijk en in overleg met

  opdrachtgevers wordt gekozen. De werkgroepen zijn goed bezet met adviseurs en

  vrijwilligers, die zich veelal naast het baliewerk ook voor deze activiteiten inzetten. Een kort

  verslag van de activiteiten van de werkgroepen volgt later.

  Vanwege de stabiliteit en continuïteit in de stichtingsactiviteiten heeft het bestuur de

  vergaderfrequentie in de zomermaanden wat teruggebracht; noodzakelijk contact ging via de

  mail. In 2014 zijn er geen adviseursbijeenkomsten geweest; de adviseurs worden bij

  specifieke kwesties ad hoc geraadpleegd. De verschillende werkgroepen kennen verschillende

  vergaderfrequenties. In november heeft de jaarlijkse seizoensevaluatie plaatsgevonden met

  bestuur, adviseurs en vrijwilligers. Te doen gebruikelijk is in drie gemixte groepen onderzocht

  op welke terreinen knelpunten zijn ervaren. De bijeenkomst heeft vooral punten voor de

  dienstverlening opgeleverd. De opstartproblemen met de veerverbinding Monnickendam-

  Volendam kwam daarin vaak terug. Deze verbeterpunten zijn in november en december

  opgepakt in de voorbereiding voor het nieuwe zomerseizoen 2015.

  Gedurende het jaar zijn er elke maand bedrijfs- en locatiebezoeken geweest. Het doel

  daarvan is tweeërlei: om de kennis bij vrijwilligers over de bedrijven en hun mogelijkheden te

  verbreden en om de bedrijven kennis te laten maken met de potentie en competentie van en

  het contact met SPW te intensiveren. In de wintermaanden is er elke maand ook een

  trainingsavond voor de vrijwilligers. voor aanvang van het seizoen was er voor vrijwilligers

  gelegenheid om hun Engelse en Franse taal op te halen.

  Samenwerking

  In juni heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de nieuwe wethouder mevrouw

  Gabriëlle Bekhuis namens de gemeente Waterland en een vertegenwoordiging van het SPW-

  bestuur. Daarmee was het zowel een evaluatie- als kennismakingsgesprek. De gemeente

  heeft bij monde van Wethouder Bekhuis aangegeven uiterst tevreden te zijn met de

  resultaten van SPW. Tevens is SPW gevraagd om mee te denken en te werken aan een nieuw

  te ontwikkelen toeristische visie voor Waterland.

  In september is SPW benaderd door de gemeente bij monde van wethouder mevrouw Laura

  Bromet met de vraag of het mogelijk is om op Marken een informatiepunt in te richten. De

  gemeente beschikt daar over een locatie, Haven 19c, waar op de benedenverdieping zich de

  openbare toiletten/douches op Marken bevinden. De exploitatie van de bovenverdieping door

  ondernemers in combinatie met het sanitair beneden is tot dan toe niet succesvol geweest.

  De gemeente wil daar nu graag een maatschappelijke functie realiseren. SPW heeft

  aangegeven dat te willen onderzoeken en vanaf het gesprek hierover met mevrouw Bromet

  op 7 oktober heeft SPW de samenwerking gezocht met de diverse partijen op Marken, te

  weten de Eilandraad, het Marker Museum, de verenigingen en de horecaondernemers.

  Bij het publiek gaan van dit jaarverslag, lijkt het er op dat de realisatie van een

  informatiepunt op die locatie op Marken gaat lukken.

 • Jaarverslag 2014 1.0 2

  Met BTLH is vooral contact geweest over de afbouw van de website VVV-Waterland. Maar ook

  heeft er in mei een overleg plaatsgehad tussen BTLH en SPW in aanwezigheid van leden van

  de Raad van toezicht van BTLH; onderwerp van gesprek waren de mogelijkheden tot

  verbetering van de onderlinge communicatie en samenwerking.

  Dienstverlening

  In 2014 hebben onze 35 baliemedewerkers ten minste 11.581 bezoekers in het informatie-

  punt mogen ontvangen. Op drukke momenten is het lastig voor de baliemedewerkers om de

  juiste aantallen te turven. Daarom is het aannemelijk dat er in werkelijkheid meer bezoekers

  zijn geweest. Dit aantal is een lichte stijging t.o.v. 2013 (11.389).

  Zoals eerder beschreven hebben we kunnen genieten van een lange zomer tot ver in het

  najaar, met een mindere maand in augustus. Opvallend is wel dat het aantal bezoekers uit

  Nederland is gedaald t.o.v. 2013 (en 2012). Bij de keuzes voor promotieactiviteiten houden

  we deze trend scherp in het oog.

  Bezoekers 2014 per maand – onderverdeling Lokaal, NL en buitenland

  De bezoekers kunnen als volgt worden verdeeld: 43,5% was internationaal, 38,4% was

  Nederlander en 18,1% was inwoner van Waterland. De stijging van het aantal buitenlanders

  en de Waterlandse inwoners gezamenlijk is groter dan de terugval in het aantal Nederlanders.

  Uit het bezoek van bijna 2100 lokale bezoekers kan worden afgeleid dat het Informatiepunt

  Waterland meer en meer een centraal punt in de Waterlandse gemeenschap vormt. Het is een

  vraagbaak voor inwoners, vormt de vergaderlocatie voor diverse verenigingen, is het

  verkooppunt van VVV-, bioscoop-, dinerbonnen en de succesvolle Waterlandbon. Aan diverse

  organisaties is ondersteuning verleend door kaartverkoop, bijvoorbeeld voor de Vlootdag,

  Korendag, toneelvoorstellingen en de glazenverkoop voor de Wijnroute. Sinds april worden

  ook kaartjes verkocht voor de sloepenveerdienst naar Volendam. De vergaderruimte is

  gedurende de week gemiddeld 5 keer in gebruik voor bijeenkomsten van zowel de SPW-

  organisatie als door lokale verenigingen en voor evenementen in Monnickendam.

  Gedurende de maanden november t/m maart is het Informatiepunt op zondag gesloten; op

  die dag wordt de informatievoorziening in beperkte vorm door de vrijwilligers van het

  Waterlandsmuseum de Speeltoren overgenomen.

  In 2014 is de sluis op de Middendam 127 maal bediend (t.o.v. 179 keer in 2013). Deze

  afname t.o.v. 2013 is voor een belangrijk deel te wijten aan de sluiting van de sluis vanaf

 • Jaarverslag 2014 1.0 3

  eind augustus i.v.m. de vervanging van de sluisdeuren. Voor de bediening heeft SPW 15

  omwonenden als vrijwillige sluiswachters beschikbaar.

  De dienstverlening in de kernen bestaat o.a. uit het onderhoud van de i-zuilen. Het gehele

  jaar heeft er een zuil gestaan in Broek in Waterland (Broeker kerk) en in het

  Waterlandsmuseum de Speeltoren in Monnickendam. De i-zuil in Marken is ook in 2014 helaas

  buiten gebruik geweest. De i-zuilen zijn in 2014 als volgt bezocht:

  Locatie Periode Aantal sessies Bezochte pagina's

  Monnickendam 1-1-2014 - 28-2-2014 104 471

  Marken N/A niet in gebruik niet in gebruik

  Broek 1-4-2014 -31-05-2014 197 1443

  Broek 1-6-2014 - 31-07-2014 458 4899

  Broek 1-8-2014 -31-08-2014 333 14434

  Broek 1-9-2014 - 30-09-2014 225 1743

  Broek 1-10-2014 - 31-10-2014 geen cijfers geen cijfers

  Broek 1-11-2014 - 30-11-2014 geen cijfers geen cijfers

  Monnickendam 1-3-2014 - 31-3-2014 51 153

  Monnickendam 1-4-2014 - 31-05-2014 131 458

  Monnickendam 1-6-2014 - 31-07-2014 99 373

  Monnickendam 1-8-2014 -31-08-2014 102 443

  Monnickendam 1-9-2014 - 30-09-2014 70 295

  Monnickendam 1-10-2014 - 31-10-2014 geen cijfers geen cijfers

  Monnickendam 1-11-2014 - 30-11-2014 geen cijfers geen cijfers Bezoekers i-zuilen in 2014

  Werving en bedrijfscontacten

  In het eerste kwartaal zijn de dienstverleningspakketten voor het acquisitieplan 2014

  vastgesteld. De tarieven van 2013 van de pakketten zijn gecontinueerd voor 2014.

  In de werkgroep is er voor gekozen om in de eerste helft van 2014 zich specifiek op de

  ondernemers in de horeca te richten. Die inspanning heeft er in geresulteerd dat nagenoeg

  alle horecaondernemers zijn aangesloten.

  In april is ook gestart met de samenwerking met de exploitant van de sloepen-veerbinding

  Monnickendam-Volendam, d.m.v. kaartverkoop op het informatiepunt. De sloepenveerdienst

  heeft gedurende het gehele seizoen wat wisselingen in tijden, beschikbare schippers,

  aanlegplaatsen etc. gekend. Dat had ook repercussies op de kaartverkoop. Het opstartseizoen

  2014 wordt begin 2015 met de exploitant geëvalueerd, waarbij de ervaringen en

  aanbevelingen van de vrijwilligers zullen worden ingebracht.

  De Waterlandbon, in te leveren bij nagenoeg alle Waterlandse ondernemers, is een groot

  succes gebleken. Vanaf de start in oktober 2013 t/m december is daar voor ca. €31.000 in

  omgezet.

  Per 31 december was een groot aantal ondernemers aangesloten door afname van een

  specifiek dienstverleningspakket:

  - 150 bedrijven zijn lid voor het basispakket via de OVW

  - 83 bedrijven hebben een basispakket buiten de OVW om of hebben een aanvullend pakket

  - 6 verenigingen/stichtingen zijn lid.

 • Jaarverslag 2014 1.0 4

  Op 21 november heeft het jaarlijkse overleg met deze aangesloten ondernemers

  plaatsgevonden. Daarin is de waardering van de ondernemers voor de activiteiten van SPW

  uitgesproken. Verder is uit de gezamenlijke brainstorm een aantal nieuwe initiatieven

  geopperd, die in 2015 zullen worden opgepakt. Zo is voorgenomen om in 2015 te starten met

  een nieuwe vorm van boerderijbezoek voor bezoekers, eventueel in combinatie met een fiets-

  of wandeltocht.

  Met de overnachtingsondernemers is in december de gebruikelijke evaluatie gehouden. De

  aanwezige ondernemers hebben hun tevredenheid uitgesproken over de dienstverlening van

  de SPW in 2014. Op hun aangeven zullen ze in 2015 worden voorzien van relevante

  informatie die bij het informatiepunt door vrijwilligers is verzameld over bijv. het openbaar

  vervoer.

  Sinds 2014 is er per kwartaal ook een bestelronde ingevoerd van folders en brochures. De

  bestelling wordt bij de ondernemers afgeleverd.

  In 2014 is de Vriendenactie voortgezet, bijvoorbeeld op enkele SPW-markten. Met de leus

  “Vriendje voor een tientje’ worden Waterlanders en niet-Waterlanders enthousiast gemaakt

  om de doelstellingen van de SPW financieel te ondersteunen. Per 31 december kende de SPW

  225 Vrienden van Waterland.

  Public Relations en Websites

  De stichting heeft met de slogan “Waterland laat je verrassen” met de regelmaat van de klok

  de externe publiciteit gezocht. Vooral door persberichten bij relevante gebeurtenissen en

  publiciteit via de SPW-fiets, de fysieke aanwezigheid van bestuursleden en/of vrijwilligers bij

  bijeenkomsten van BTLH en Amsterdam Marketing en bij evenementen, met het plaatsen van

  banners en vlaggen bij evenementen, publicatie van SPW-nieuws op de lokale omroepen in

  Waterland, wekelijkse inbreng bij RTV LOVE, enzovoorts. Omroep Pim heeft ook ruim verslag

  gedaan, soms in live-uitzendingen, van de diverse markten en evenementen die SPW heeft

  georganiseerd.

  Medio juni is voor het tweede jaar een persreis georganiseerd. De bezochte ondernemers en

  instanties hebben zich voorbeeldig ingezet om hun locatie en product en daarmee Waterland

  op een uitstekende wijze te promoten. De aanwezige journalisten hebben zich uitstekend

  vermaakt in de twee dagen dat ze werden rondgetoerd, rondgevaren en rondom verwend. De

  uiteindelijke artikelen in maandbladen (in bijlage) verspreid over Nederland met een

  gezamenlijk bereik van 60.000 lezers op maandbasis waren lovend. Er zijn artikelen op

  internet verschenen onder de volgende links:

  https://www.facebook.com/photo.php?v=630291383743788

  http://www.puuropreis.nl/landen-reisverhalen/landen/landen-nederland/12384-zo-mooi-

  verrassend-waterland?showall=&limitstart

  Daarnaast is medewerking verleend aan de persreis door Waterland die BTLH eind juni heeft

  georganiseerd. Via de link https://www.facebook.com/photo.php?v=630291383743788 is een

  kort filmverslag van de reis te zien, dat door een van de journalisten op internet is gepaatst.

  In augustus is medewerking verleend aan de opnames (in Monnickendam dit keer) van een

  aflevering van het RTL programma Lifestyle Xperience Plus. De aflevering is in 23 augustus

  2014 landelijk uitgezonden en in het najaar herhaald. De geschatte kijkcijfers bedroegen

  tussen 150.000 en 200.000 tv-kijkers. De samenvatting van het item is te zien via de link:

  https://play.minoto-video.com/7084/ozCtczZHNhSC.html.

  In 2014 is in samenwerking met de werkgroep bedrijfscontacten gewerkt aan het initiatiefplan

  van de Zeilvloot Monnickendam voor de bekleding van het hekwerk rond de werf van het

  aannemingsbedrijf Leguit en Roos aan ’t Prooijen. In oktober is bekend geworden dat de

  https://www.facebook.com/photo.php?v=630291383743788http://www.puuropreis.nl/landen-reisverhalen/landen/landen-nederland/12384-zo-mooi-verrassend-waterland?showall=&limitstarthttp://www.puuropreis.nl/landen-reisverhalen/landen/landen-nederland/12384-zo-mooi-verrassend-waterland?showall=&limitstarthttps://www.facebook.com/photo.php?v=630291383743788https://play.minoto-video.com/7084/ozCtczZHNhSC.html

 • Jaarverslag 2014 1.0 5

  financiering van dit plan rond was. Vanuit gemeentewege was er geen belemmering en in het

  4e kwartaal heeft de grafische uitwerking plaatsgevonden. De doeken zullen bij de opening

  van het nieuwe zomerseizoen 2015 begin april officieel worden onthuld.

  Enkele vrijwilligers van de werkgroep hebben ook in 2014 nauw overleg gehad met BTLH over

  de correcte vulling van de VVV-website. Ook in 2014 is de website v.w.b. de content niet

  altijd stabiel gebleken. Op aandringen van SPW en ook VVV Beemster heeft in november 2014

  een eerste gebruikersoverleg met BTLH plaatsgevonden.

  I.v.m. de fusie van de gemeente Zeevang met gemeente Edeam-Volendam zijn in 2014 voor

  let laatst activiteiten voor de VVV-website van Zeevang uit gevoerd.

  Daarnaast heeft de SPW een eigen website in beheer: www.onswaterland.nl. Deze website is

  bedoeld als portal voor bezoekers, ondernemers en inwoners van Waterland. De website heeft

  daarmee een breder bereik en is een aanvulling op de VVV-website, die zich voornamelijk

  richt op nationale en internationale toeristen.

  De subwerkgroep websites werkt minimaal wekelijks de content van deze websites bij.

  De SPW onderhoudt sinds 2011 de website www.waterlandseevenementen.nl.

  Organisaties melden zelf hun evenementen en exposities aan. De evenementen op de website

  vormen de bron voor uitgave van de Evenementen Jaarkalender Waterland, die is uitgebracht

  vóór de opening van het seizoen in april en voorziet in een grote behoefte. Verder is het de

  bron voor de publicatie van de maandelijkse evenementen in Prettig Weekend. Daarnaast

  wordt er wekelijks een elektronische nieuwsbrief met de evenementen voor de volgende

  10 dagen verzonden naar ca. 3.000 emailadressen.

  De websites kennen de volgende bezoekersaantallen over 2014.

  Bezoekers website VVV-Waterland in 2014: totaal 27.097 (+21% tov 2013)

  Bezoekers aan de website van Ons Waterland in 2014: 35.985 (tov 28.959 tov 2013).

  http://www.onswaterland.nl/http://www.waterlandseevenementen.nl/

 • Jaarverslag 2014 1.0 6

  Bezoekers website Waterlandse Evenementen in 2013: 74.817 (+40% tov 2013)

  Evenementen

  De werkgroep evenementen is ook in 2014 weer erg actief geweest.

  De volgende evenementen zijn georganiseerd, in chronologische volgorde:

  - een nautische markt tijdens de Vlootdag op 1e Paasdag, in samenwerking met de Zeilvloot

  Monnickendam. Deze succesvolle markt staat voor 2015 weer gepland.

  - de 3e Brocantemarkt in april in de Grote Kerk. Met ruim 1.600 bezoekers (2013: 1.300)

  erg succesvol en dus nog groeiend in belangstelling. De brocantemarkt staat daarom in

  2015 wederom gepland.

  - de 3e Streekproductenmarkt in augustus, dit keer op de Haringburgwal in Monnickendam.

  Gegroeid naar een kleine 20 exploitanten. De deelnemers waren razend enthousiast. Deze

  markt staat in augustus 2015 wederom gepland.

  - in samenwerking met Stichting uit de Kunst (SudK) is op 3 juli het jaarlijkse Klapstoelen-

  concert georganiseerd. De weersomstandigheden zorgden voor een drukbezocht en

  prachtig fado-concert van de vermaarde fadista Daisy Correia. De samenwerking met de

  SudK bij de organisatie van het Klapstoelenconcert wordt in 2015 voortgezet.

  - de Waterlandse cultuurmarkt in september; in samenwerking met de gemeente

  Waterland. De drukbezochte markt is in 2014 gehouden in en rond de Dorpskerk in

  Zuiderwoude. Deze markt is voor 2015 in gewijzigde opzet in Monnickendam in het

  Weeshuis gepland.

  - het Informatiepunt was ook een te bezoeken locatie tijdens de Open Monumentendag in

  september, die in samenwerking met de gemeente en oudheidkundige verenigingen werd

  georganiseerd en gepromoot.

  - in het eerste weekend van oktober is het 3e Kinderweekend georganiseerd. In

  samenwerking met ca. 20 verenigingen, organisaties en vrijwilligers waren er in enkele

  kernen veel en gratis activiteiten voor de jeugd t/m 14 jaar.

  - een gezinsactiviteit in de herfstvakantie. De speurtocht, dit keer in Broek in Waterland,

  was een groot succes.

  - gedurende het hele jaar is in het Informatiepunt maandelijks de Kleinste Expositie van

  Nederland gehouden met een andere exposant; in de benedenruimte heeft elk kwartaal

  een andere kunstenaar geëxposeerd.

 • Jaarverslag 2014 1.0 7

  Het voornemen om een culinair evenement in samenwerking met de Waterlandse

  horecaondernemers van de grond te krijgen is helaas niet gelukt. Ondernemers op Marken

  hebben eind september op kleinere schaal “Lekker Marken” georganiseerd, dat door zijn

  succes in januari 2015 een winterversie heeft gekregen.

  Huisvesting

  Per 1 juli 2014 is het pand Zuideinde 2, waar het Informatiepunt Waterland is gehuisvest, van

  eigenaar gewisseld. Dat betekende ook dat het huurcontract is overgegaan van de Algemene

  Woningbouwvereniging Monnickendam naar de Wooncompagnie. Bij het huurcontract was ook

  een sponsorovereenkomst met de AWM gesloten, die een substantiële korting op de huur

  betekende. In de gesprekken die na 1 juli met de Wooncompagnie zijn gevoerd is duidelijk

  geworden dat de sponsorovereenkomst per 1 januari 2015 moest worden beëindigd. Met de

  Wooncompagnie is vanaf 1 januari een andere huurprijs afgesproken, die voor de SPW een

  verdubbeling van de netto huurlast betekent. Bij het uitbrengen van dit jaarverslag lopen nog

  besprekingen met Wooncompagnie om tot een duurzame oplossing te komen, waarbij voor

  beide partijen geldt dat SPW nog lang in het pand gehuisvest kan blijven. Medio 2015 hopen

  we die oplossing gevonden te hebben.

  Financiën

  In juni heeft de gemeente bij monde van wethouder mevrouw Gabriëlle Bekhuis in het

  evaluatiegesprek haar tevredenheid over het behaalde succes tot dan toe uitgesproken.

  Daarin is aangegeven dat de subsidie voor 2015 en 2016 zou worden bestendigd.

  De financiële verantwoording van SPW over 2014 in de vorm van een Balans en V&W-

  rekening is in een aparte bijlage bijgevoegd.

  In verband met de ontwikkelingen met betrekking tot het eventueel nieuw in te richten

  informatiepunt op Marken enerzijds en de nog nader te maken huurafspraken met de

  Wooncompagnie als nieuwe verhuurder van het pand aan het Zuideinde 2 in Monnickendam

  anderzijds is SPW vanaf medio 2014 terughoudend geweest met het doen van investeringen.

  Dat verklaart het hoge bedrag aan reserves, waarvan dus wordt verwacht dat daarop in 2015

  een beroep zal moeten worden gedaan.

  Bemensing

  De stichting kende bij aanvang van het jaar een vaste bestuursbezetting van 5 mensen, 13

  adviseurs en een directeur (gecontracteerd voor 24 uur per week; vanaf … 2014 20 uur per

  week). In verband met de drukke werkzaamheden van de directeur is een vrijwilliger

  gevonden die 8 uur per week tegen een vrijwilligersvergoeding een groot deel van de

  algemene administratieve taken van de directeur heeft overgenomen.

  Er is enig verloop in het vrijwilligersbestand voor de baliewerkzaamheden. Een aantal mensen

  heeft gedurende het jaar en bij de start van het winterseizoen aangegeven te willen stoppen.

  Met deze mensen is een exitgesprek gehouden, waaruit duidelijk werd dat externe factoren de

  reden waren voor het stoppen met het vrijwilligerswerk. Er hebben zich ook nieuwe

  vrijwilligers gemeld. Per 31 december bestond het bestand aan baliemedewerkers uit 37

  vrijwilligers. Voor het bedienen van de sluis aan de Middendam zijn een 15-tal geïnstrueerde

  vrijwilligers actief, veelal omwonenden die op afroep de sluis kunnen bedienen.

 • Jaarverslag 2014 1.0 8

  Korte samenvatting van de bestuurlijke bezetting van SPW per 31 december 2014:

  Directeur: Janine Klein

  Bestuur: Nard Jansen, voorzitter

  Kees Gutter, vicevoorzitter

  Bertien van der Kolk, secretaris

  Simon Westerneng, penningmeester

  Jeannette Lucas-Colijn

  Adviseurs: Pirka Balvers

  John Dekker

  Tjerk Doornenbal

  Dirk Jan van Geemen

  Robin van Gessel

  Greetje Gutter

  Marjolein Holtkamp

  Jeroen Kistenmaker

  Tine Posch

  Suzanne Rozema

  Adriana Stam

  Trees Zetzema

  Locatie: Informatiepunt Waterland: Zuideinde 2, 1141 VJ Monnickendam,

  [email protected], tel. 0299-820046

  Bijlagen: - Balans en Verlies & Winst 2014

  - Persartikel 2014: Libelle week 30/2014

  In de rij voor het Informatiepunt Waterland (wijnglazenverkoop 30-08-2014)

  mailto:[email protected]

 • Balans,

  Verlies en winstrekening 2014

  Stichting Promotie Waterland

  Zuideinde 2

  1141 VJ MONNICKENDAM

 • STICHTING PROMOTIE WATERLAND

  Balans per 31 december 2014

  ACTIVA 31-12-2013 31-12-2014

  Computers 2.009 877

  Fiets 128 -

  Voorraad 1.585 1.514

  Inventaris 928 295

  Beveiliging 250 -

  VVV cheques 7.492 8.354

  Kas 395 294

  Bank 43.007 52.988

  Debiteuren 2.168 1.003

  vooruitbetaald - -

  Totaal 57.962 65.325

  PASSIVA 31-12-2013 31-12-2014

  saldo per 1/1 32.448 34.836

  Reservering vervanging 18.245 18.245

  Positief saldo 2.388 5.510

  Crediteuren 4.881 5.734

  vooruitontvangen -- 1.000

  Totaal 57.962 65.325

  Toelichting op de Balans

  Fiets

  De fiets is in 2014 geheel afgeschreven

  Voorraad

  Dit betreft de voorraad ansichtkaarten, vlaggen, wandel, fiets en vaarkaarten.wandel,fiets en vaarkaarten

  in deze post opgenomen.

  De folders die gratis worden verstrekt (o.a. de Waterlandfolder) zijn niet

  Op de voorraad is € 1.000,-- afgeschreven

  Beveiliging

  De kosten van het aanleggen van de beveiliging zijn in 2014

  geheel afgeschreven

 • VVV cheques

  Dit betreft de voorraad waarde cheques: VVV cheques € 6.578

  Dinerbonnen € 850

  Podiumbonnen € 60

  EBS kaarten € 378

  Postzegels € 178

  De voorraad wordt extern bewaard en is derhalve niet aanwezig in ons pand

  Bank

  Het banksaldo bestond uit: lopende rekening € 1.606

  spaarrekening € 51.382

  Debiteuren

  Nog te ontvangen BTW € 1.003

  Saldo per 1/1

  Dit betreft het eigen vermogen van de SPW.

  Crediteuren

  nog te betalen aan de OVW waterlandbonnen € 4.065

  Nog te betalen aan Joe wish: Kostenwebisite € 682

  Af te dragen Sterren € 25

  Nieuwjaars atentie: Delicatessen Zuid € 962

  Vooruitontvangen

  Hekwerk, museum € 200

  Hekwerk Zeilvloot € 500

  Hekwerk Gemeente € 300

  Waterlandbonnen en stadgidsenbonnen

  Beide bonnen worden niet weergegeven in de jaarcijfers.

  Op deze bonnen zit geen winstpercentage

  De SPW fungeert uitsluitend als uitgifte punt. De administratie wordt

  apart bijgehouden

  In 2014 is er € 19.100,-- aan Waterlandbonnen verkocht.

 • Stichting Promotie WaterlandVerlies en Winstrekening 2014

  LASTEN 2013 2014 BATEN 2013 2014

  Personeelskosten 25.346 25.617 Subsidie 20.000 20.000

  Vrijwilligerskosten 3.535 3.796 Donaties 832 260

  Huur 9.900 9.900 AWM sponoring 8.400 8.400

  Kosten inventaris/kantoorbehoeften 1.976 3.318 Lidmaatschappen 19.632 23.770

  Telefoon 126 1.032 Vrienden van Waterland 2.330 2.670

  Gas, water& licht 2.302 1.051 Verkoopopbrengst VVV bonnen 749 674

  Abonnementen 269 254 Verkoopopbrengst overige 847 2.764

  Verzekeringen 243 254 Commissies 2.338 1.920

  Kosten website 3.972 2.750 Werkzaamheden BTLH 1.950 1.950

  Evenementen 1.290 1.163 Diversen 1.062 585

  Presentatie-promotiekosten 3.299 4.361

  Overige kosten 680 647

  Bedrijfscontacten 674 197

  Afschrijving 2.140 3.143

  Resultaat 2.388 5.510

  Totaal 58.140 62.993 58.140 62.993

 • Stichting Promotie Waterland

  Toelichting op de Baten 2014

  Subsidie € 20.000

  Subsidie Gemeente Waterland over het jaar 2014

  Donaties/Giften € 260

  Giftenpot

  Sponsoring AWM € 8.400

  Dit betreft de sponsoring door de Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam

  Ivm de huur van ons pand aan het Zuideinde 2 te Monnickendam

  Lidmaatschap

  aangesloten bedrijven : 2 bedrijven voor € 500 € 23.770

  62 bedrijven € 195,--

  200 bedrijven € 50-100

  7 verenigingen of stichtingen € 41,32

  Vrienden van Waterland € 2.670

  Een jaarlijkse donatie bedraagt € 10

  Verkoopopbrengst VVV Bonnen € 674

  VVV bonnen 2% over 29.192 = € 583

  Dinerbonnen 2,75% over 2041 = € 56

  Bioscoopbonnen 2% over 1297 = € 26

  Podiumbon 1,5% over 580 = € 9

  Verkoopopbrengst overige € 2.764

  Totale verkoop bedroeg € 4.409 inkoopwaarde € 1.645

  Dit betreft verkoop van diverse artikelen in het informatiepunt

  Commissies € 1.920

  Deze bestond uit verhuur van de vergaderruimte € 657

  Openstelling Middendamsluis € 1.034

  Markenexpress € 173

  Verkoop tickets E.B.S. € 56

  BTLH € 1.950

  Verrichte werkzaamheden voor BTLH volgens contract

  Diversen € 585

  Rente bank € 458

  diverse kleine inkomsten € 127

 • Stichting Promotie Waterland

  Toelichting op de lasten 2014

  Personeelskosten Betreft de directeur, mevrouw J. Klein en € 25.617

  vergoeding vrijwilliger 7 maanden a € 150,--

  Vrijwilligerskosten € 3.796

  Hierin begrepen kosten bedrijfsbezoeken, opleidingskosten en vrijwilligersdag

  Huur € 9.900

  Ons pand wordt gehuurd van de AWM

  Kosten inventaris en kantoorbehoeften € 3.318

  inbegrepen de kosten van aankoop Pinautomaat ad.€ 1.008,--

  Telefoon € 1.032

  De maandelijkse lasten van EasyVoip

  Vergoeding aan vrijwilligers

  Gas, water en licht € 1.052

  Leverancier is Energiedirect

  De maandtermijn van gas en licht bedraagt € 117,35

  over 2013/2014 werd terugontvangen een bedrag van € 467.94

  Abonnementen € 254

  Dit betreft het Ziggo abonnement, P.C. Leden abonnement

  en lidmaatschap Ver. Oud Broek en Oud Monnickendam

  Verzekeringen € 254

  Dit betreft een inventaris en voorraad alsmede een aansprakelijkheidsverzekering

  afgesloten via de Rabobank bij Interpolis

  Kosten website € 2.750

  Dit betreft de ontwikkeling en onderhoud van de website Ons Waterland en VVV Waterland

  Evenementen € 1.163

  Dit betreft de kosten van de organisatie van:

  Evenementenkalender € 1560

  Streekproductenmarkt € 53

  Klapstoelenconcert € 450

  Kinderweekend € 514

  Cultuurmarkt +€ 1223

  Moederdag € 96

  Brocantemarkt +€ 337

  Herfstactiviteit € 20

  Nautische Markt € 30

 • Stichting Promotie Waterland

  Toelichting op de lasten 2014

  Promotiekosten en kosten dienstverlening € 4.361

  De kosten bestaan uit: aankoop sleutelhangers € 955

  kosten horecafolder € 664

  Minder validefolder € 489

  Rondje Marken € -18

  Marken folder € 594

  Folder Broek in Waterland € 735

  Wwinkelmuntjes € 392

  advertenties € 200

  Bijdrage Lifestyle Exp. € 350

  Bedrijfscontacten

  Kosten die gemaakt worden om bedrijven en particulieren aan ons te binden € 197

  Overige kosten € 647

  Bankkosten € 235

  Onroerendzaakbelasting € 397

  Gift Willig € 15

 • AFSCHRIJVINGEN

  Omschrijving activa Aanschafprijs Boekwaarde investering Afschrijving Boekwaarde

  31-12-13 2014 2014 31-12-14

  Computers € 6.282 € 2.009 € 1.132 € 877

  Fiets € 503 € 128 € 128 € 0

  Inventaris € 2.531 € 928 € 633 € 295

  Beveiliging € 1.000 € 250 € 250 € 0

  Totaal 10.316 € 3.315 € 2.143 € 1.172

  Afschrijving op voorraad € 1.000

  Totale afschrijving 3.143

 • Jaarverslag SPW 2014 1.0Balans en VW 2014 defArtikel Libelle 30