JABATAN BENDAHARI LAPORAN KEDUDUKAN STOK TAHUN ...

 • Published on
  29-Jan-2017

 • View
  217

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • TAHUN SEMASA

  KEDUDUKAN STOK

  KADAR PUSINGAN

  STOK

  Sedia Ada Pembelian Pengeluaran Stok Semasa

  Bilangan Stok

  Jumlah Nilai Stok

  (RM)

  Bilangan Stok

  Jumlah Nilai Stok

  (RM)

  Bilangan Stok

  Jumlah Nilai Stok

  (RM)

  Bilangan Stok

  Jumlah Nilai Stok (RM)

  (i)

  (a)

  (ii)

  (b)

  (iii)

  (c)

  (i+ii) (iii)

  d = (a+b)-(c) c

  [(a +d) 2] Baki Bawa

  Hadapan

  Baki Stok Akhir Tahun ............... :

  Suku Tahun

  Pertama

  Suku Tahun

  Kedua

  Suku Tahun

  Ketiga

  Suku Tahun

  Keempat

  Nilai Tahunan Kadar Pusingan Stok Tahunan adalah :

  UPSI/BEN/ASP/B-22 KEW.PS-13

  JABATAN BENDAHARI

  LAPORAN KEDUDUKAN STOK TAHUN ...............

  PTJ/JABATAN : KATEGORI STOK :

  Disediakan Oleh:

  .................................................... (Tandatangan Ketua Jabatan)

  Nama:

  Jawatan :

  Tarikh :

  Cop Jabatan :

  Diperakukan Oleh:

  .................................................... (Tandatangan Ketua Jabatan)

  Nama:

  Jawatan :

  Tarikh :

  Cop Jabatan :

Recommended

View more >