Jackson V AEG Live July 25th 2013 Transcripts David J. Fournier, CRNA

Embed Size (px)

Text of Jackson V AEG Live July 25th 2013 Transcripts David J. Fournier, CRNA

 • 7/27/2019 Jackson V AEG Live July 25th 2013 Transcripts David J. Fournier, CRNA

  1/177

  IFNO^LJ R FDM HARD Iuhy 74te

  Kfvak I. Blurjadr N!JF

  "ed #uk$d.Ab ylu efvd -- kl ylu efvd fjyteajm tl tfho fglut< Ab jlt, wd'hh iust grajm ted iurlrs

  aj.

  %r. &fja'e.Jl. A efvd slcdteajm.

  "ed #uk$d.Lofy. [efjo ylu. eft kak ylu wfjt tl tfho fglutdt's hllo ft /067.

  %r. &fja'e.d wdrd kdjadk lj teas sfcd &lajt.

  %'. ^td((aj' )ajf.(lur eljlr, ted rdfslj A %fcd u& edrd as gd%fusd "r. ?fjase as tfhoajm fglut

  slcd slrt lb -- ylu ojlw, wd'vd fhwfys kljd at teas wfy lr teft wfy. fs ylu ojlw, ylur eljlr,

  tedrd's gddj f jucgdr lb edfrsfy assuds lj teas %fsd, fjk tedy'vd fhh gddj dvfhuftdk lj f %fsd-gy-

  %fsd gfsas fjk wedtedr tedy bat ajtl ljd lb ted d%d&taljs. Aj teas %fsd at's jlt lbbdrdk blr tedtrute. At's d&hfajajm "r. $lurjadr's sugsd=udjt %ljku%t fjk elw ed %ljtajudk tl trdft "r.

  *f%oslj. Aj ltedr wlrks, at's -- tedrd's f cdka%fh dcdrmdj%y. At kldsj't efvd tl gd f cdka%fh

  dcdrmdj%y. At's iust f satuftalj wedrd ed kldsj't ojlw weft tl kl. !d fsos ted kl%tlr weft's

  %fusajm teas, fjk fs f rdsuht lb weft ted kl%tlr tdhhs eac, ed %efjmds eas trdftcdjt.

  "ed #uk$d.l wey klj't ylu iust sfy --

  %'. ^td((aj' )ajf.At's tl selw eas f%taljs ft ted tacd.

  "ed #uk$d.8fj't ylu iust sfy, A tedj turjdk tl ted kl%tlr fjk fsodk eac blr fssastfj%d, fjk, yds,

  ed mfvd cd slcd ajblrcftalj, fjk fs f rdsuht, A kak slcdteajm dhsd, watelut mdttajm ajtl weft

  ted kl%tlr sfak)., A kak slcd -- &frta%a&ftdk aj rdsdfr%e %fsds wedrd A

  usdk at tedrd. l A wluhk sfy A'vd gddj usajm at saj%d /997.

  2.[ed rdsdfr%e %fsds teft ylu kak ft +8>)., wfs teft weahd at wfs stahh aj ted slrt lb tdstajm

  &efsd gdblrd at wfs %lccljhy usdk lj ted cfrodtu%oahy wd efvd ted s%rddj, fjk &fc as &rdtty mllk ft Nllcajm aj, sl ylu wlj't efvd tl hllo

  ft ted K-&lajt bljt. Jlt mlajm tl s&djk f hlt lb tacd lj teas gd%fusd, fs ylu jltdk, at's =uatd f hlt

  lb ajblrcftalj. 2ut A sdd ft ted tl& hdbt edrd, at sfys ka&ravfj fjk sfys &rl&lblh aj

  &frdjtedsds. eft's ka&ravfjdt's tfho f hatthd gat clrd fglut weft ef&&djs wedj ylu fkcajastdr &rl&lblh. [y&a%fhhy aj ted

  oajk lb lut&ftadjt &rl%dkurds ylu kl aj clst lb ylur &rf%ta%d, elw hljm klds at tfod blr ted

  dbbd%ts lb &rl&lblh tl wdfr lbbdt's tfod f hllo ft deagat //,:D: ft &fmd 09. )jk iust Nllc aj lj ted tl& tedrd

 • 7/27/2019 Jackson V AEG Live July 25th 2013 Transcripts David J. Fournier, CRNA

  69/177

  2.[eas as f cdka%fh eastlry fjk fjdstedsaf %ljsdjt blrcavd. Fllk fbtdrjllj. A klj't ojlw wey wd'rd mdttajm fhh teas bddkgf%o brlc

  ted d=ua&cdjt, gut el&dbuhhy at wahh %fhc klwj. (lu cfy %ljtajud.

  Nljtajudk kard*t d=f-ajftalj (y Ofteryj Nfefj,

  I. Fllk fbtdrjllj, "r. $lurjadr.

  ). !dhhl.

  I. (lu sfak ylu gdmfj sddajm "a%efdh *f%oslj fs f &ftadjt aj dfrhy /991dt's hllo ft ted mrak5 gd%fusd ted iury as mlajm tl efvd teft wate

  tedc, fjk A klj't teajo tedy'vd sddj at gdblrd, lr cfy jlt efvd ujkdrstllk at. [eft mrak wate fhh ted klts

  fjk ted frrlws, teft's elw ylu cljatlr f &ftadjt ujkdr fjdstedsaf, %lrrd%tdt's ml terlume tedsd &dl&hd ljd ft f tacd.

  I. [edsd wdrd jlt glttlc-lb-ted-gfrrdh kl%tlrs, wdrd tedydvajd, wel ylu sfak &fssdk fwfy --

  F. Hdshad Hdvajd, yds.

  I. )jk ed wfs f &rlcajdjt &drslj aj ted badhk lb -- weft wfs eas rdfh s&d%afhtyfjk gd%fusd tedj at iust sddcs wdark efjmajm lut tedrd.

  Iuk$d, A klj't teajo at rdfhhy fkvfj%ds ted gfhh.

  %'. Nfefj, eft as mlds tl, ylur eljlr, as teft lur fkka%talj d&drts frd mlajm tl tfho fglut ted

  ujusufhhy %hlsd rdhftaljsea&s "a%efdh %uhtavftdk wate &eysa%afjs fs %ljsastdjt wate fkka%talj fjk odd&ajm

  su&&hy hajds tl krums l&dj5 fjk sl at's jd%dssfry blr us tl fkkrdss ted tdstacljy, fjk wd'vd kdsamjftdk iust

  rdhdvfjt &lrtaljs sl ted %lj%d&t as tedrd gd%fusd at's blujkftalj.

  Iuk$d, 2ut tedj ylu wfjt tl odd& lut ted bf%t teft wedj ed wfs ft Jdvdrhfjk tedrd wdrd lgsdrvftaljs

  fglut weft f mllk kfk ed wfs, fjk --

  %'. Nfefj, (lur eljlr, fjk wd kas%ussdk wedj wd wdrd tfhoajm fglut teas wate #r. $frse%eafj, aj dvdry

  sajmhd ljd lb tedsd cdka%fh kd&lsataljs tedrd's f &lrtalj ft ted djk wedrd &hfajtabbs' %lujsdh fsos fglut,

  #ak ylu lgsdrvd "a%efdh wate eas %eahkrdj< eft oajk lb f kfk wfs ed

 • 7/27/2019 Jackson V AEG Live July 25th 2013 Transcripts David J. Fournier, CRNA

  166/177

  %drtfajhy &rdsdjtdk &hdjty lb tdstacljy tl teft dbbd%t aj tedar %fsd aj %eadb. [edy %elsd jlt tl kdsamjftd at,

  fjk at's rdfhhy lutsakd ted s%l&d, fjk at's mlajm tl cfod fhh tedsd kd&lsataljs ruj hljm.

  Iuk$d, Ab ylu wfjt tl kdsamjftd teas, tedj A mudss jlw at as, telume. A klj't ojlw elw at wluhk gd lutsakd

  ted s%l&d ab wd'rd tfhoajm fglut %lccuja%ftaljs fjk !d ajvatdk cd tl Jdvdrhfjk, sl weft wdjt lj ft

  Jdvdrhfjk wluhk jlw gd%lcd rdhdvfjt.

  %r. )lyhd, Ab A cfy, A %lc&hdtdhy fmrdd --

  Iuk$d, 2ut ab at's iust ylu jdvdr tfho fglut teft, at jdvdr %lcds u&, fjk tedy wfjtdk tl kdsamjftd fhh teas

  stubb fglut weft f mrdft kfk "r. *f%oslj wfs, cfygd ylu'rd ramet. 2ut ab ylu'rd kdsamjftajm slcdteajm

  fglut Jdvdrhfjk fjk ed wfs ajvatdk tl Jdvdrhfjk, weft ef&&djs tedrd sddcs tl cd tl gd rdhdvfjt.

  %'. Nfefj, Ab dvdryteajm dvdryglky efs tdstabadk tl fglut weft ef&&djdk ft Jdvdrhfjk as mlajm tl %lcd

  aj, teft's bajd wate us gd%fusd tedrd's f hlt lb stubb A teajo &hfajtabbs wfjt lut fglut cdka%fh %frd teft wfs

  &rlvakdk ft Jdvdrhfjk, teajms "r. *f%oslj efk fjk sfak fjk kak. )jk A wluhk sus&d%t &hfajtabbs klj't wfjt

  f ghfjodt dvdryteajm teft ef&&djdk ft Jdvdrhfjk as bfar mfcd.

  %r. )lyhd, 8fj A gd edfrk lj teas< (lur eljlr, sl sed's cfkd %hdfr tedy wfjt tl jlw &ut lj teas teajm

  teft "a%efdh mdts %hlsd tl kl%tlrs. Lofy< l teft's &frt lb tedar %fsd, f&&frdjthy. l A teajo at's tltfhhy bfar

  teft wd selw weft teft rdhftaljsea& wfs wate ted kl%tlrs. At's jlt haod "a%efdh wfs tfoajm tedc lut

  krajoajm, gukkyajm u& tl tedc sl ed %luhk mdt clrd krums lj ted sakd. A cdfj, ed's ajvatajm tedc tl

  Jdvdrhfjk5 slcdtacds "a%efdh as tedrd, slcdtacds ed's jlt.

  Iuk$d, amet. fsfoa A teajo sfak ed wfsj't dvdj tedrd ft ted tacd.

  %r. )lyhd, Bf%thy. )jk tedj fhsl weft A wluhk haod tl fkk.

  Iuk$d, At's stahh fj ajvatftalj tl ted rfj%e.

  %r. )lyhd, $ajd.

  %'. Nfefj, [ed bf%t teft ed's sl%afhaNajm wate eas kl%tlrs as rdhdvfjt tl lur d&drts aj fssdssajm wedtedr

  ed efk fkka%talj assuds. d teajo at's slcdteajm ted iury seluhk gd fghd tl %ljsakdr.

  Iuk$d, )htelume at's slcdteajm ajtdrdstajm teft ed jdvdr fsodk blr -- ft hdfst f%%lrkajm tl teas &drslj, ed

  jdvdr fsodk blr krums brlc teas &frta%uhfr &drslj.

  %'. Nfefj, )jk ylu'hh edfr aj%ljsastdjt teajms brlc ltedr &dl&hd.

  %r. )lyhd, Jlr kak ed fso blr fjy brlc #r. fsfoa, wel as f eamehy rds&d%tdk &hfsta% surmdlj, ljd lb ted

  gdst aj %lujtry. l teft's bajd ab tedy wfjt tl try tl cfod teft ajbdrdj%d, gut wd seluhk gd fhhlwdk tl sfy,

  lofy. /eft efppdjd! ft jd&dr Jd&drhfjk

 • 7/27/2019 Jackson V AEG Live July 25th 2013 Transcripts David J. Fournier, CRNA

  167/177

  brlc #r. $frse%eafj jlw teft tedy &hfydk teft "a%efdh wfs mlajm terlume f /0-std& &rlmrfc. Flk as

  fhwfys ajvlhvdk aj telsd teajms. [ed bf%t teft ed wfs tfhoajm tl #r. fsfoa fglut ted gaghd as rdhdvfjt tl

  ted bf%t teft "a%efdh wfs tryajm tl mdt lbb tedsd krums. )jk sl tedy'rd tryajm tl odd& lut fhh teft stubb fjk

  &ut aj teas ac&ha%ftalj teft #r. fsfoa mdts ajvatdk tl Jdvdrhfjk haod teft's slcdelw f gfk teajm. Ab wd'rd

  mlajm tl Jdvdrhfjk, hdt's ml tl Jdvdrhfjk.

  %'. Nfefj, #r. fsfoa wdjt tl Jdvdrhfjk aj /991. [eft's wedj ed wfs trdftajm "r. *f%oslj. #r.

  $frse%eafj wfs tfhoajm fglut 077030771, aj teft tacd &dralk. [edrd's jl tdstacljy teft tedrd as f /0-std&

  &rlmrfc teft "r. *f%oslj as wlroajm aj /991, jlr, gfsdk lj cy ujkdrstfjkajm lb /0-std& &rlmrfcs, as

  rdfkajm ted gaghd jd%dssfrahy f &frt lb teft. A klj't teajo teft teft's f bfar ajbdrdj%d.

  %r. )lyhd, (lu'rd ramet fglut teft.

  %'. Nfefj, (lur eljlr, wd klj't efvd f &rlghdc wate, ylu wdrd ajvatdk tl Jdvdrhfjk rfj%e, A wdjt tl

  Jdvdrhfjk rfj%e, edrd's weft ylu kak tedrd. gut tedj wedj at mdts ajtl, ylu ojlw, fjk kak ylu lgsdrvd

  "a%efdh wate eas %eahkrdj< )jk wfs "a%efdh f mllk fjk hlvajm bftedr, brlc weft ylu sfw

 • 7/27/2019 Jackson V AEG Live July 25th 2013 Transcripts David J. Fournier, CRNA

  168/177

  usufhhy f sug%ljs%alus cltavftalj blr &dl&hd tl &rltd%t tedar su&&hy lb krums, weftdvdr teft su&&hy as.

  Iuk$d, [eas teajm ylu'rd tfhoajm fglut, ted tdstacljy ylu'rd tfhoajm fglut, "r. 2lyhd, kldsj't efvd tl kl

  wate fjyteajm lb Jdvdrhfjk, at's iust slcdglky's l&ajalj fglut "a%efdh *f%oslj's %efrf%tdr5 wedrdfs ted

  ltedr tdstacljy efs slcdteajm tl kl wate -- Jdvdrhfjk, weft ef&&djdk tedrd, teft efs fgslhutdhy jlteajm

  tl kl wate weft ef&&djdk ft Jdvdrhfjk.

  %'. Nfefj, A'c slrry.

  %r. )lyhd, A'c slrry, ylur eljlr, A efk iust iuc&dk fedfk tl wedrd ylu sustfajdk fj lgid%talj tl tedars. A

  mudss A'c frmuajm slcdteajm dhsd.

  Iuk$d, >dt's bajase ted barst -- weft as at teft ylu efvd f &rlghdc wate< A sustfajdk ted lgid%talj tl -- fjk

  kdbdjsd as ted ljd teft wfjts teft aj, rametajd D lj &fmd K0.

  Iuk$d, )jk ylu wfjt teft aj gd%fusd tedrd's jl ltedr wfy tl selw weft, teft 2lrdjstdaj wfs eas

  fjdstedsalhlmast