Jakość utracona v13

  • View
    111

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Jakość utracona v13

  • 1.Prezentacja pochodzi ze strony www.radlak.eu i opublikowana zostaa na licencji CC 3.0

2. Agenda 1. Problemy z projektami IT? 1. Czym jest sukces projektu? 2. Czynniki sukcesu projektu 3. Ryzyka poraki projektu 4. Szkoa czynnikw i szkoa ryzyk 5. Jak interesariusze postrzegaj projekt? 2. Kontrola najwysz form zaufania ;) 1. Dlaczego testy to nie wszystko? 2. Znaczenie czynnika ludzkiego 3. Nowy paradygmat VDLC 3. Kontrola czynnikw sukcesu 1. Kto i kogo ocenia? 2. Kiedy ocenia? 3. Co ocenia 4. Wyniki bada? Problemy z projektami IT? Kontrola najwysz form zaufania Kontrola krzyowa czynnikw sukcesu www.radlak.eu 3. Problemy z jakoci w IT? Nasze badania, przeprowadzone wsplnie z University of Oxford sugeruj, e poowa duych projektw IT wycenione powyej 15 milionw USD znaczco przekracza swj budet. rednio, due projekty przekraczaj budeto o 45% i harmonogram o 7 % przy jednoczesnym dostarczaniu 56% mniej korzyci biznesowych ni oczekiwano. http://www.mckinsey.com 2012. 66 45 33 7 17 56 0 10 20 30 40 50 60 70 Oprogramowanie cznie (wszystkie projekty) Niezrealizowane krzyci przekrocznie harmonogramu przekroczenie budetu www.radlak.eu Problemy z projektami IT? 1/7 Kontrola najwysz form zaufania Kontrola krzyowa czynnikw sukcesu 4. Czym jest sukces projektu? Sukces projektu, a cilej sukces zarzdzania projektem postrzegany jest poprzez pryzmat zgodnoci z harmonogramem, budetem i jakoci produktw prac. Cooke- Davies (2002) www.radlak.eu Problemy z projektami IT? 2/7 Kontrola najwysz form zaufania Kontrola krzyowa czynnikw sukcesu 5. Czynniki sukcesu projektu Kategoria czynnikw sukcesu Liczba wystpie w badanej literaturze Zaangaowanie i wsparcie kierownictwa 25 Zarzdzanie zmian 25 BPR i konfiguracja oprogramowania 23 Trening i organizacja pracy w nowym systemie 23 Zesp projektowy: najlepsi z najlepszych 21 Strategia i harmonogram wdroenia 17 Dobr kompetentnych konsultantw 16 Planowanie zgodnie z ustalonym zakresem 15 Zrwnowaone kompetencje zespou 12 Lider projektu (przywdztwo) 10 Plan komunikacji 10 Infrastruktura IT 8 Zarzdzanie zmian kulturow 7 Finney i Corbett (2007) www.radlak.eu Problemy z projektami IT? 3/7 Kontrola najwysz form zaufania Kontrola krzyowa czynnikw sukcesu 6. Ryzyka poraki projektu (I) 1. Brak scentralizowanej i uporzdkowanej wiedzy kierownictwa organizacji na temat przebiegu wasnych procesw biznesowych 2. Bdnie wybrany dostawca, bez dowiadcze w danej brany lub te bdnie wybrany system, bez odpowiedniej specyfiki branowej 3. Niejasne, niedoprecyzowane cele i oczekiwania stawiane przed wdroeniem lub bdnie sprecyzowane cele wdroenia 4. Brak wiadomoci wagi wdroenia i poparcia projektu na najwyszym poziomie zarzdzania w firmie K2 Consulting 2009 - Najwiksze ryzyka wdroe systemw ERP. www.radlak.eu Problemy z projektami IT? 4/7 Kontrola najwysz form zaufania Kontrola krzyowa czynnikw sukcesu 7. Ryzyka poraki projektu (II) 1. Niedokadnie i niekompletnie przeprowadzone testy systemu, ktre nie wykryj bdw 2. Wdraany system nie spenia wymaga bezpieczestwa i regulacji formalno-prawnych 3. Problem z wyznaczeniem kompetentnej osoby odpowiedzialnej za projekt 4. Brak wyznaczonego zespou projektowego po stronie klienta i przypisanej odpowiedzialnoci. Brak w zespole przedstawicieli biznesu K2 Consulting 2009 - Najwiksze ryzyka wdroe systemw ERP. www.radlak.eu Problemy z projektami IT? 5/7 Kontrola najwysz form zaufania Kontrola krzyowa czynnikw sukcesu 8. Szkoa czynnikw i szkoa ryzyk Kto i kiedy odpowiada na pytania badaczy? Przegld literatury jasno pokazuje, e wiele ju napisano na temat implementacji systemw ERP. Jednake to, czego brakuje w dostpnej literaturze, to systematycznego, osadzonego w teorii studium charakteryzujcego udane i nieudane wdroenia ERP (Motwani i in. 2005: 532). www.radlak.eu Problemy z projektami IT? 6/7 Kontrola najwysz form zaufania Kontrola krzyowa czynnikw sukcesu 9. Jak interesariusze postrzegaj projekt? Hoegl i Gemnden (2001) www.radlak.eu Problemy z projektami IT? 7/7 Kontrola najwysz form zaufania Kontrola krzyowa czynnikw sukcesu 10. Testy (jednostkowe, integracyjne, regresji, akceptacyjne itd...) Kontrola przez statusy prac raportowanie hierarchiczne Audyt wewntrzny i zewntrzny Kontrola najwysz form zaufania ;) www.radlak.eu Kontrola krzyowa czynnikw sukcesuKontrola najwysz form zaufania 1/6Problemy z projektami IT? 11. Dlaczego testy to nie wszystko? Rozwizanie musi dziaa aby dao si je przetestowa co z rozwizanimi, ktrych okres przygotowanie trwa wiele miesicy? Zakres testw jest arbitralny - nie jestemy w stanie wyapa wszystkich bdw. Testy dostarczaj informacji o spenieniu wymaga minimalnych - nie opisuj jakoci uytkowej. Faza testw jest zbyt atwo redukowalna. Brak ujcia w cyklu ycia oprogramowania. www.radlak.eu Kontrola krzyowa czynnikw sukcesuKontrola najwysz form zaufania 2/6Problemy z projektami IT? 12. Dlaczego testy to nie wszystko? Eksperci uwaaj, e kierownicy projektw systemw informacyjnych zbyt czsto postrzegaj jako oprogramowania jedynie w kontekcie dogbnego testowania. Oczywicie nie ma nic zego w testach, tyle e praktyk zachowania jakoci zainteresowany jest rwnie badaniem i popraw samego procesu wytwrczego. []. Gary Anthesa (1997: 7576): www.radlak.eu Kontrola krzyowa czynnikw sukcesuKontrola najwysz form zaufania 3/6Problemy z projektami IT? 13. Znaczenie czynnika ludzkiego 62% najwikszych trudnoci w projektach wdroeniowych systemw ERP zwizane jest z ludmi, gdzie najwaniejsze miejsce zajmuje kwestia zarzdzania zmian. SAP(2011: 90) www.radlak.eu Kontrola krzyowa czynnikw sukcesuKontrola najwysz form zaufania 4/6Problemy z projektami IT? 14. Jak kontrolowa prac zespow IT inaczej ni przez kontrol jej produktw? www.radlak.eu Kontrola krzyowa czynnikw sukcesuKontrola najwysz form zaufania 5/6Problemy z projektami IT? 15. Nowy paradygmat VDLC (Value-Driven Change Leadership). [] jedn z gwnych przyczyn duej iloci niepowodze w projektach IT jest wybr paradygmatu, ktry definiuje projekt jedynie poprzez spenienie celw zwizanych z harmonogramem, budetem i dostarczeniem produktu. Nicholas i Hidding (2010: 147) www.radlak.eu Kontrola krzyowa czynnikw sukcesuKontrola najwysz form zaufania 6/6Problemy z projektami IT? 16. Kontrola krzyowa czynnikw sukcesu projektu www.radlak.eu Kontrola najwysz form zaufaniaProblemy z projektami IT? Kontrola krzyowa czynnikw sukcesu 1/5 17. Kto i kogo ocenia? KIEROWNIK PROJEKTU PO STRONIE KLIENTA KIEROWNICY DZIAW UYTKOWNICY KLUCZOWI KONSULTANCI WIODCY KONSULTANCI ZADANIOWI GRUPY ZEWNTRZNE GRUPY WEWNTRZNE KIEROWNIK PROJEKTU PO STRONIE DOSTAWCY KOMITET STERUJCY Wprowadzenie koncepcji kontroli krzyowej, ktra w tym przypadku oznacza, i kady z respondentw ocenie jedynie przedstawicieli zespow reprezentujcych odmienne grupy interesw. www.radlak.eu Kontrola najwysz form zaufaniaProblemy z projektami IT? Kontrola krzyowa czynnikw sukcesu 2/5 18. Kiedy ocenia? badanie poziomu czynnikw kluczowych przygotowanie projektu koncepcja biznesowa start produktywny i wsparcie weryfikacja jakoci koncepcji biznesowej weryfikacja jakoci uytkowej wdraanego rozwizania realizacja przygotowanie startu produktywnego Badanie poziomu czynnikw sukcesu wrd czonkw zespow jeszcze w trakcie trwania projektu. DZIAANIA KKP FAZY REALIZACJI PROJEKTU WDROENIOWEGO ZGODNIE Z METODYK SAP www.radlak.eu Kontrola najwysz form zaufaniaProblemy z projektami IT? Kontrola krzyowa czynnikw sukcesu 3/5 19. Co ocenia? WIEDZA DECYZYJNO UMIEJETNOCI MIEKKIE DOSTPNO HARMONOGRAM ZAKRES ZASOBY PODZIA ODPOWIEDZIALNOSCI EFEKTYWNO WYDAJNO SATYSFAKCJA BEZPIECZESTWO JAKO UYTKOWA ISO/IEC 9126-4 (2004) WIEDZA DECYZYJNO UMIEJETNOCI MIEKKIE DOSTPNO HARMONOGRAM ZAKRES ZASOBY PODZIA ODPOWIEDZIALNOSCI EFEKTYWNO WYDAJNO SATYSFAKCJA BEZPIECZESTWO JAKO UYTKOWA ISO/IEC 9126-4 (2004) www.radlak.eu Kontrola najwysz form zaufaniaProblemy z projektami IT? Kontrola krzyowa czynnikw sukcesu 4/5 20. Wyniki bada? www.radlak.eu Kontrola najwysz form zaufaniaProblemy z projektami IT? Kontrola krzyowa czynnikw sukcesu 5/5 21. Bibliografia www.radlak.eu Kontrola najwysz form zaufaniaProblemy z projektami IT? Kontrola krzyowa czynnikw sukcesu Anthes, G.H. (1997) Quality? Whats that? Computerworld, 31 (41), s. 7576. ASA380 ASAP 7.1 Implementation methodology in details, SAP AG, Waldorf 2011, s. 90 Cooke-Davies, T. (2002) The real success factors in projects. International Journal of Project Management, 20 (3), s. 185190. Finney, S., Corbett, M. (2007) ERP implementation: a compilation and analysis of critical success factors. Business Process Management Journal, 13 (3), s. 329347. Gemnden, H.G., Lechler, T. (1997) Success factors of project management: the critical few. Competitive Paper for PICMET: Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, Portland, July 27-31, s. 375377. Industry, 56 (6), 529544. Kimberling, E. (2010) Lessons from ERP Implementation Failures. Motwani, J., Subramanian, R., Gopalakrishna, P. (2005) Critical factors for successful ERP implementation: Exploratory findings from four case studies. Computers in Partyka, A., Nowak, F., Kuszneruk, M., Muszyski, P., Czeczuk, A., Rey, J., Sosulski, T. (2009) 22. Dzikuj za uwag. Po wicej informacji zapraszam na stron www.radlak.eu