Jane Feather - Vjencanje Na Valentinovo

 • Upload
  jeki09

 • View
  1.813

 • Download
  23

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ljubic

Text of Jane Feather - Vjencanje Na Valentinovo

 • Naslov izvornika : A VALENTINE WEDDING

  JANE FEATHER

  VJEN,ANJE ZA VALENTINOVO

  AdminHighlight

  AdminHighlight

 • 2

  Odjednom se povukao sve dok se nije naao iza nje. Stisak mu se prebacio na njezina ramena. inilo se da se Emma ne moe pomaknuti. A zatim je osjetila njegov dah bono na licu, najnjeniji mogui poljubac na svom uhu. Njegov je jezik sunuo u usku koljku, a zubi su mu blago grickali njezinu unu resicu.

  I sad je Emma znala. To nestano, golicavo milovanje pripadalo je samo jednom mukarcu. Mukarcu koji je tono znao kakav joj to nemirni uitak prua. Znala je, ali sledila se... sledila se u ovom trenutku, u ovom arobnom vrtu. Ovo se nije dogaalo u stvarnom svi-jetu. U stvarnom svijetu ona to ne bi eljela. Nije shvaala kako se to moe dogaati, ali nije joj niti bilo potrebno da shvati. to god da se dogaalo, pripadalo je nekoj drugoj razini gdje je sve bilo paradoksalno, a paradoksalno je imalo smisla.

  Usne su mu se pomaknute s njezina uha na njezin vrat. Jezik mu je povukao vlanu, drakavu liniju od male kvrge na vrhu njezine kraljenice do plitke brazde u podnoju njezine lubanje.

  Emma je zadrhtala od naslade. Kliznuo je rukama oko njezina tijela...

 • 3

  Predgovor

  TORRES VEDRAS, PORTUGAL 18. SRPNJA 1810.

  Sustiu nas, Nede. ovjek koji je ovo izgovorio okrenuo se u sedlu, poloivi jednu ruku na sapi svoga hata, dok je zurio u krajolik to se mraio iza njih. Jedva je mogao vidjeti prainu koju ju je dizala urna potjera. Dobacio je oajniki pogled svome drugu. Edward Beaumont, peti grof od Grantleyja, klonuo je na hrbat svog konja, a lea su mu bila mokra od krvi.

  Znam. Rije je bila jedva procijeena, rasplinjavala se u glasnom uzdahu boli dok je Ned uvlaio zrak u svoja raskidana plua. Krv mu se pjenila s usana. Ne mogu jahati bre od njih, Hugh. Mora nastaviti i ostaviti me ovdje.

  Ne, neu. Hugh Melton nagnuo se naprijed i zgrabio uzde svog druga, tjerajui konja dalje. Neu te ostaviti onim portugalskim divljacima. Bit emo u Lisabonu do zore. Hajde, Nede!

  Ne. Glatko odbijanje imalo je vie energinosti od bilo ega to je Ned izgovorio otkad je sat ranije primio u lea metak portugalskog snajpera. Posljednjom snagom, povukao je uzde. Konj mu je zanjitao i propeo se, zbunjen proturjenim signalima koje je primao. Dovraga, Hugh, mora nastaviti... spasi se. Nakratko se muio, a prsti su mu pipkajui traili unutar kaputia. Na kocki je vie toga nego to zna.

  Hugh je zautio. Toliko je i sam naslutio... mnogo je mjeseci za vrijeme ove portugalske vojne pod Wellingtonom sumnjao da mu prijatelj igra mutniju ulogu nego to bi na to upuivala njegova jednostavna titula vojvodina autanta. I bio je naslutio da ovaj navodni izlet u Lisabon s linija Torresa Vedrasa za svrhu ima vie od troenja nekoliko dana itekako zasluenog dopusta.

  Evo. Ned je izvukao dva tanka paketa. Krv je zamrljala zatitni omot od masnog papira kojim je bio omotan njegov sadraj. Silovito se zaljuljao u sedlu dok se naginjao, gurajui Hughu zamotuljke. Poalji ih prvim brodom koji isplovljava iz Lisabona.

  to je to? Ali ak i dok je postavljao pitanje, Hugh je shvaao da mu Ned nee dati izravan odgovor.

  Ovoga poalji konjikoj gardi... Charlesu Lesteru. Ned se borio za dah potreban za govor dok je pokazivao jedan od paketa. Nisam napisao adrese... preriskantno. Uini to kad doe u Lisabon i pobrini se da ode prvim brodom za prijevoz trupa!

  Hugh je uzeo omot i tutnuo ga u njedra svoje koulje. Ovaj je za moju sestru, ledi Emmu Beaumont, u Grantleyju Manoru u Hampshireu,

  dahnuo je Ned, pruajui drugi paket. Za ime Boje, Hugh, kreni. Onaj za konjiku gardu ne smije im pasti u ruke.

  Ranjeni mukarac klonuo je bono u sedlu; uzde su mu kliznule kroz prste. inilo se da ga samo stopala u stremenima dre na mjestu.

  Za Boga miloga! Hugh je uzdama zaustavio oba konja prije no to je Ned mogao pasti na tlo.

  Pomozi mi da sjaem, protisnuo je Ned. Ne mogu se vie drati na sedlu... Za ime Boje, ovjee, brzo. Zaustavit e se zbog mene i tebi dati jo malo vremena. Moe im umaknuti. Iskra oaja naas je oivjela zlatnosmee oi koje su se svakog asa sve vie mutile.

  Hugh je okrenuo konja. Uhvatio je prijatelja kad mu je ovaj kliznuo iz sedla na grudi. Hugh ga je poloio na tvrdo, ljetom isueno tlo koje je jo uvijek uvalo danju toplinu. Stajao je bespomono gledajui ovjeka ija se krv neumoljivo cijedila u zemlju. A zatim je zauo topot kopita, prenoen nepominim veernjim zrakom, kako udara po tlu.

  AdminHighlight

 • 4

  Nedovi su kapci zatreptali. Pobogu, Hugh. Ne daj da umrem uzalud. Hugh vie nije oklijevao. Ponovno je uzjahao okretnim skokom i potjerao svog hata u

  galop. Nee, ne moe razmiljati o svom prijatelju kako lei u praini ekajui obzirnost onih koji su ih gonili od ranog poslijepodneva. Ako su traili ono to je sada nosio Hugh Melton, to nee pronai. Do zore e biti u Lisabonu, na prvom brodu za prijevoz trupa koji polazi za Englesku.

  etiri jahaa zaustavila su svoje juree konje kad su stigli do nepominog tijela na tlu i strpljivog hata koji je brstio niski grm. Jedan je od njih, ije su epolete i bogato ukraena srebrna vrpca, kojom mu je bila porubljena odjea, oznaavale njegov in, sjahao s konja s kletvom na usnama. Nagnuo se nad Neda.

  Jo uvijek je na ivotu, rekao je mrko, dok su mu ruke grubo pretraivale, kidajui krvlju natopljenu odjeu, prevrnuvi mukarca na trbuh ne pazei na njegove rane. Energino je opsovao kad njegova pretraga nije urodila plodom. Nema ga. Vas dvojica idite za onim drugim. Pedro i ja poradit emo na ovome. Dokle god poivi, ima jezik.

  Ned kao da je uo rijei iz velike daljine. udan, jedva primjetan osmijeh pojavio mu se na usnama kad su ga potegnuli na lea. Pogledao je uvis u garavo lice koje se nadvilo nad njim. Nemilosrdne crne oi, okrutna usta ispod gustih, nauljenih brkova.

  Moja isprika, pukovnie, promrmljao je na portugalskom. Moda imam jezik, ali on vam nije na raspolaganju. Sklopio je oi, a osmijeh mu je i dalje lebdio na usnama. Sada je vidio drugaije lice kako mu ispunjava unutarnji vid. Oi zlatne kao i njegove, iroka nasmijeena usta. Em, rekao je, pa umro.

 • 5

  Prvo poglavlje

  GRANTLEY MANOR, ENGLESKA PROSINAC 1810.

  Ovo je neuveno! Nepodnoljivo! Neu to nipoto trpjeti. Emma Beaumont u rukama je potezala rupL obrubljen ipkom dok je koraala elegantnim salonom. Rub njezine golubinje sive haljine od krepa, ukraen volanima, njihao se sa svakim korakom.

  Oh, Emma, najdraa, ne moe tako govoriti, izjavi sredovjena dama u haljini od tamne svile. Vrpce na njezinoj kapici podrhtavale su joj uz obraze dok je odluno odmahivala glavom.

  Oh, zar ne mogu, Maria?, usklikne jarosna ledi Emma. Gospodine Critchley, neto se mora uiniti u pogledu ovoga. Insistiram na tome. Ne mogu zamisliti gdje je Nedu bila pamet.

  Ovu je izjavu popratila nelagodna tiina. Gospodin Critchley zakaljao se iza dlana i zautao svojim odvjetnikim papirima. Sredovjena dama svojski se primila lepeze. Postariji par, koji je sjedio jedno uz drugo na sofi s pozlaenim zaobljenim naslonima za ruke, zurio je prazno. Mukarac je lupkao svojim tapom po aubussonskom tepihu monotonim, tupim udarcima, dok je njegova supruga napuila usne i kiselo kimnula glavom, kao da na neki nain osporava optubu.

  Emma... Emma!, otegne se glas s kraja prostorije. Svi se crvene zbog tebe. Alasdair Chase naslanjao se uza zid s policama za knjige, ruku duboko zavuenih u depove hlaa od jelenje koe. Njegove visoke izme sa suvratkom, poprskane blatom, svjedoile su da je dan proveden u lovu. Zelene su mu oi vragolasto sjale, a usta su mu bila podrugljivo iskrivljena.

  Emma se munjevito okrenula prema govorniku. Svi osim tebe, Alasdaire, rekla bih, ree ona s istom ogorenom srditou kao i ranije. Samo koje si argumente upotrijebio na Nedu ne bi li ga naveo da se sloi s ovom... ovom nepodnoljivom uvredom?

  Lupkanje tapa postalo je naglaenije; postariji se dentlmen energino zakaljao u svoj dlan.

  Emma!, zastenje Maria iza svoje lepeze. Samo promisli o tome to govori. Da, doista, ledi Emma... samo uzmite to u obzir, promrmlja ojaeni odvjetnik. Emma se zarumenjela i pritisnula dlanove na obraze. Nisam mislila... Ako se mora estiti na mene, Emma, onda to uini u etiri oka. Alasdair se

  odgurnuo od zida i preao sobu prema njoj. Kretao se gipkim korakom; vitko mu je tijelo bilo podatno kao rapir, ostavljajui dojam ilavosti i brzine vie nego miiave snage. Jedna se ruka sklopila oko njezina lakta. Doi, ree on tiho joj naredivi te je povue prema vratima u najdaljem zidu.

  Emma je pola s njim bez protestiranja. Boja u licu i dalje joj je bila jarka, a prsti su joj jo uvijek upali sada neuredan rupL, ali opet je vladala sobom, iznova svjesna svoje publike i neumjesnosti svojih rijei.

  Alasdair je zatvorio vrata za njima. Bili su u sobici za muziciranje u kojoj su se nalazili krasan klavir i pozlaena harfa. Otiao je do klavira, podi-gnuo poklopac i odsvirao jednu ljestvicu, rezonantan ubor nota koje su ispunile sobiak.

  Emma je prila prozoru. Zimsko se poslijepodne povlailo, a ogoljelo drvee savijalo se pod otrim sjeveroistonim vjetrom koji je puhao iz smjera Solenta.

  Note su postupno utihnule i zaula je meki udarac kad je poklopac klavira vraen na mjesto. Okrenula se. Alasdair je stajao leima okrenut instrumentu, a ruke su mu poivale na glatkom poklopcu od trenjevine iza njega.

  Dakle..., izazove je on podignuvi obrve. Meu nama moe rei to god eli.

 • 6

  Neu se uvrijediti. Ne bi ti dolikovalo da se uvrijedi, odvrati mu Emma. Ima prste u ovome,

  Alasdaire. Misli li da ne znam kako si mogao manipulirati Nedom kad bi tako odluio? U Alasdairovu mravu obrazu trznuo se mii, a oi su mu se neznatno suzile. Ako

  tako misli, nisi poznavala brata onoliko koliko smo svi vjerovali, ree on bezizraajnog lica. Ako ovo nije bilo tvoje maslo, ije je onda?, usklikne ona. Ne mogu vjerovati da bi

  mi Ned vlastitom slobodnom voljom servirao ovakvu psinu. Alasdair je slegnuo ramenima. Zato misli da se radi o psini, Emma? Zar nije

  mogue da je Ned vjerovao kako bi takav sporazum bio u tvom najboljem interesu? Pih!, usklikne Emma, i istog se asa razbjesni to joj se omaknuo taj djetinjasti

  povik. Nastavila je koraati, a Alasdair, kojemu se u oi vratio sjaj, promatrao ju je dok se srdito kretala s jednog kraja sobice na drugi.

  Bez cipela, ledi Emma Beaumont bila je visoka sto sedamdeset pet centimetara i priroda je prema njoj bila dareljiva. Alasdair Chase je, iz intimnog poznanstva, znao da joj visina prikriva raskone tjelesne obline, i pozornost mu je odvratila, ba kao i toliko mnogo puta, mentalna slika figure ispod elegantne haljine - predivno duboko poprsje, dugaka kosina njezinih lea, zaobljenost njezinih bokova, napeta izboina njezine stranjice.

  Naglo se ponovno okrenuo prema klaviru i podigao poklopac. Odsvirao je jo jednu kaskadu nota.

  Emma je stala kao ukopana. Alasdair je gotovo leerno progovorio preko ramena dok su mu prsti nastavili amoriti

  po tipkama. Zna, slatko moje, radije to prihvati dobrohotno. Inae e sebe samo uiniti smijenom.

  Ugledao je kako joj se iroka usta zateu, kako su joj oi, vie zlatne nego smee, zaplamsale jo jednim bljeskom ljutnje. Malo vjetra pronalo je put izmeu stakla i prozorskog okvira. Vatra u kaminu iknula je i rasplamsala se; votanice u granatom kandelabru razgorjele su se na konzolnom stoliu ispod prozora. Svjetlost je zahvatila njezinu kosu. Izvanredna kosa, uvijek je smatrao Alasdair. Prugasta kosa, ondje gdje se oniks pomijeao s kornjaevinom meu otkosima blijedog zlata, poput ljetne penice. Kad je bila dijete, prisjetio se, bljee su boje dominirale, ali kako je odrasla, poeli su prevladavati tamniji pramenovi.

  Nemoj me tako zvati, ree ona s tihom estinom. Alasdair se jo jednom okrenuo od klavira uz neznatno slijeganje ramenom. Kako

  eli. Emma je oklijevala, a zatim je pola prema vratima koja su vodila natrag u salon. Dok

  je otvarala vrata ponovno ulazei u prostoriju, nesvjesno je ukoila ramena. Prizor se nije promijenio od njezina naglog odlaska prije deset minuta. etvero ljudi i

  dalje je sjedilo u istim poloajima, kao da su zamrznuti na mjestu pokretom arobnog tapia. Nelagodno su se promekoljili kad je ula, s Alasdairom za petama.

  Gospodine Critchley, biste li nastavili s oporukom moga brata, zamoli ona, umjerenim tonom, iako joj je tijelo jo uvijek isijavalo oiglednu napetost. Ponite otpoetka, molim vas.

  Odvjetnik se zakaljao, zautao svojim papirima, pa poeo itati suhoparnim odvjetnikim jezikom koji je, inilo se Emmi, potvrdio Nedovu smrt odlunije ak i od formalne obavijesti konjike garde, osobnog pisma vojvode od Wellingtona, bujice poruka njegovih prijatelja i kolega - potpunije ak i od duboko ganutljivog opisa, Nedove rane i smrti u sasuenoj okolini izmeu Torresa Vedrasa i Lisabona, Hugha Meltona.

  Kako je va brat bio neoenjen i nije imao izravnog nasljednika, njegova titula, Grantley Manor i kua Grantley u Londonu prenose se kao neotuivo pravo vaem stricu, lordu Grantleyju. Odvjetnik je podignuo glavu i bacio pogled prema postarijem mukarcu

 • 7

  koji je uspravno sjedio na sofi presvuenoj cicom. esti je grof dostojanstveno kimnuo, a njegova je grofica poravnala svoje crne svilene

  suknje. Nema urbe za odlaskom, draga, ree grof bez okolianja. Nema nikakve urbe. Ne, ne, ne smije pomisliti da se urimo liiti te tvog doma, moja draga Emma, ree

  grofica. Ali ba je teta to jo nisi pronala mua. Meutim, rekla bih da emo htjeti napraviti samo poneku preinaku, tako da se mora osjeati slobodno ostati naom goom dok se udobno ne okui.

  Ne trebate se bojati, gospoo, da u vam se pri-krpiti, suho ree Emma. Molim vas, nastavite, gospodine Critchley.

  Odvjetnik je izgledao kao da mu je neugodno. Na ovom je dijelu pri ranijem itanju oporuke ledi Emma izgubila svoju uobiajenu uravnoteenost.

  Alasdair je ponovno zauzeo svoj poloaj uz police, turivi ruke duboko u depove. Drao se poput nekoga koga procedura zabavlja, tek to ne izaziva ravnodunost, ali pogled koji mu je poivao na Emmi bio je otar ispod napola zatvorenih kapaka. Nema opasnosti od jo jednog javnog ispoljavanja bijesa, procijenio je.

  Ledi Emma, vi ste bratova nasljednica i nasljedujete sav njegov imetak koji nije neotuivo dobro, pjevuckavo izgovori gospodin Critchley. To jest, najvei dio njegova imetka. Dobacio je pogled isprike prema estom grofu i njegovoj grofici.

  To se ini veoma udnim od Edwarda, moram rei, izjavi ledi Grantley. Ne ostaviti nita svome stricu... pogotovo kad e lord Grantley imati svu odgovornost odravanja imanja.

  Prihod od imanja, ako se ponovno uloi, pobrinut e se za sve odravanje, istakne ledi Emma kroz stisnute usne.

  Svakako... svakako. Lord Grantley, koji je posjedovao znatno pomirljiviji temperament od svoje gospoe, odmahnuo je rukom gestom urnog prihvaanja.

  Lord Grantley e uvidjeti da e imanje upravljati samim sobom ako ga ostavi u sposobnim rukama Dresdena i njegovih ekonoma. Alasdair je lijeno otresao trunicu blata s manete svog kaputia dok je govorio.

  Lord Grantley sam e sve organizirati. Htjet e postaviti vlastitog upravitelja i ekonoma, ree grofica svladavajui se.

  Onda je i vea luda nego to sam mislio, promrmlja Alasdair glasom koji je ula samo Emma. Pogledi im se susretnu i on joj sporo, urotniki namigne.

  Nakratko je u njezinu pogledu sijevnuo smijeh, odagnavi napetost, a njezina su se iroka usta izvila u pristupaan smijeak. Zatim se prisjetila svojih jada te se naglo okrenula ustranu. Alasdair je uvijek posjedovao sposobnost da je navede da zaboravi kako se ljuti na njega. Bila je to jedna od njegovih najiritantnijih karakteristika. Mogao je isto postii i s Nedom. Kao djeaci, kad bi iz kole doli kui na praznike, Alasdair bi iz nekog razloga odjednom postao sav vragolast i uivao izazivati mirnog Neda na ispoljavanje temperamenta. Potom bi u hipu promijenio ponaanje, alio se i laskao sve dok Ned ne bi mogao odoljeti a da se ne nasmije.

  Moemo li nastaviti, gospodine Critchley, zatrai ona, a u glasu joj se ponovno zaula otrina.

  Pokojni je grof imenovao lorda Alasdaira izvriteljem svoje oporuke i skrbnikom vae ostavine, ledi Emma, sve dok se ne udate.

  Emma je otro uvukla zrak. A kakve bi tono bile obaveze lorda Alasdaira kao skrbnika moje ostavine?

  Gospodin Critchley izvadio je iz depa velik, svjee izglaan bijeli rupL, protresao ga, pa u njega energino ispuhao nos. Va je brat povjerio lordu Alasdairu zadatak voenja vaeg imetka, ledi Emma. Njime upravlja iskljuivo lord Alasdair. Ponovno je zakopao lice u svoj rupL prije nego to je smjerno rekao: Va se brat, gospoo, pobrinuo za to da se

 • 8

  lordu Alasdairu nadoknadi njegov trud u vau korist. Njegovo e gospodstvo primati godinju isplatu od..., on prolista svoje papire. Pet tisua funti... da, tako je. Pet tisua funti.

  Emma je jo jednom obila salon, uzrujanog koraka, izmjenjujui boje u licu. To je nepodnoljivo, ree ona, ali njezinoj je publici bilo jasno da dobro vlada sobom.

  Oh, zacijelo mi ne zamjera tako triavu svotu, Emma!, poali se Alasdair podignuvi jednu obrvu. Nee je niti zamijetiti, draga djevojko. A uvjeravam te, zaradit u je.

  Okomila se na njega. A kako je to namjerava zaraditi? Nasmijeio se. Tako to u se pobrinuti da tvoj imetak brzo poraste. Imam neto

  malo dara, kao to je Ned jako dobro znao. Kako je mogue da bi mogao ita znati o ulaganjima, burzi i postocima, ili kako se

  ve zovu?, upita Emma. Nikad nisi bio dobro potkoen. Istina. Preklopio je ruke i promotrio je s polusmjekom. Moj cijenjeni otac, kao to

  svi dobro znamo, nije bio tedljiv gospodin. Loa krv, promrmlja lord Grantley. Potjee od njegove majke. Loa krv u svim

  Bellinghamovima. Okorjeli kockari, svi oni. Vidio sam kako ti baka gubi est tisua gvineja odjednom. A otac ti je bio isti.

  I time se objanjava moje siromatvo, mirno se sloi Alasdair. Najmlai sin okorjelog kockara... Slegnuo je ramenima. Meutim, pitam se nismo li malice skrenuli s teme.

  Emma je utihnula. Alasdairov otac, grof od Chasea, bio je opak tiranin. Pijanac i kockar koji je pao s konja kasno jedne noi na povratku s partije karata i slomio vrat, ostavivi imanje posve optereeno hipotekom i vie dugova nego to bi mogla otplatiti kraljeva otkupnina. Alasdairu, najmlaem od trojice sinova, nije preostao niti novL. Nije da bi to ovjek pri pogledu na njega ikad naslutio, pomislila je. ivio je poput imune osobe, ali kako, ona nije mogla niti zamisliti.

  Ne bih ti zamjerila da ti je Ned ostavio dvadeset tisua funta, nestrpljivo je rekla. Bio si mu najblii prijatelj... blii nego to bi mu to mogao biti bilo koji brat. Ali apsolutno odbijam prihvatiti tvoju ovlast nad mojim izdacima. Zar te moram moliti za svoj tromjeseni deparac? Traiti doputenje ako elim izgraditi konjunicu? Moram li dobiti tvoje doputenje za sve moje kuanske trokove? Bijesno se zapiljila u Alasdaira, a zatim u odvjetnika.

  Draga moja Emma, sigurna sam da e lord Alasdair biti susretljiv, ree Maria, ustavi sa svoje stolice bez naslona. A ti se ne eli sama zabrinjavati oko financija. To je tako... tako neenstveno. Mnogo je bolje prepustiti takve proste detalje mukarcu. Mukarci imaju puno bolje umove za bavljenje takvim stvarima. Sigurna sam da je dragi Ned znao da se brine za tvoje interese... samo dok se ne uda. Prila joj je i poloila ruku na Emminu nadlakticu. Moda bi trebala malo prilei i odmoriti se prije veere.

  Kad je to meni bilo potrebno odmarati se prije veere, Maria? Pa, zapravo, nikad, ree dama. Ali ovo je za tebe bilo jako naporno poslijepodne. Blago reeno, kratko ree Emma. Obratila se odvjetniku. No, gospodine. Imate li

  odgovore na moja pitanja? Koliko je ovlasti moj brat dao lordu Alasdairu? Odvjetnik je protrljao usta vrcima prstiju. Po samoj prirodi skrbnitva, miledi,

  skrbnik mora ispitati sve trokove, ree on s oklijevanjem. Ali ne postoji drugo podruje nadlenosti.

  Oh, koje li sree. Nisam obavezna pridobiti njegov pristanak za svoj brak, primjerice?, upita ona zajedljivo. Ili za mjesto gdje odaberem ivjeti?

  Odvjetnik je odmahnuo glavom i zvuao prilino okirano kad je progovorio: Ne, doista ne, ledi Emma. Punoljetni ste.

  Emma se namrtila prema tepihu pod svojim stopalima. Vrkom svoje plave satenske papue pratila je njegov uzorak. Pretpostavljam da nema naina da se ova oporuka poniti?

 • 9

  Nikakvog, ledi Emma. Emma je gotovo odsutno kimnula. Ako biste me ispriali, ree ona hladnim glasom

  dok je prilazila vratima sobe za muziciranje. Izgubila se, a vrata su se uz kljocaj zatvorila za njom.

  Dakle, uvijek sam govorila da ona ima jako udne manire, objavi ledi Grantley, ustavi. Smrcnula je s neodobravanjem. Naravno, s takvim bogatstvom, nee joj nedostajati ponuda, bez obzira na njezine manire. Jednostavno emo se morati moliti da sebe nee potratiti na lovca na miraz.

  Njezino je bogatstvo uvijek bilo veliko, a jo nije podlegnula, gospoo, blago istakne Alasdair.

  Ledi Grantley uputila mu je pogled krajnje nesklonosti. Jednom je bila u ozbiljnoj opasnosti da to uini, koliko se sjeam. Dostojanstveno se uputila prema vratima. Idem u svoje odaje. Maria, biste li mi pozvali domaicu. elim pregledati jelovnike za ovaj tjedan.

  Vjerujem da je Emma to ve uinila, ledi Grantley, ree Maria. Emma vie nije gospodarica ove kue. Ledi Grantley vano izae iz prostorije.

  Njezin suprug, s pogledom isprike upuenim Mariji, promrmljao je neto o ai crnog vina i poao za njom.

  No, izjavi Maria, kojoj su na obrazima izbile dvije svijetle mrlje boje. No! No, doista, Maria. Alasdair se odgurnuo od polica za knjige. to se prije vi i

  Emma nastanite negdje drugdje, tim bolje po sve, rekao bih. Nasmijeio se eni, i prilino grub izraz njegovih crta lica odmah se omekao. Oi su mu izgubile sarkastian sjaj i postale tople; tanka linija njegovih usana izvila se manje nekompromisno. Potapao ju je po ramenu. Nema potrebe da primate naredbe od grofice. Ako eli ispitati domaicu, pustite je neka je sama pozove.

  Da... da, mislim da u ba to i uiniti. Maria je odluno kimnula glavom. Gospodine Critchley, sigurna sam da biste rado popili au vina prije nego to poete. Ako biste voljeli doi sa mnom... Pola je prema vratima. Odvjetnik je sakupio svoje papire, naklonio se lordu Alasdairu te poao za svojom domaicom revnim korakom.

  Alasdair se zavalio u stolicu sa zaslonima za ruke i zatvorio oi, ekajui. Pretpostavljao je, Beethovena. Nije trebao dugo ekati. Prve klavirske note bile su tihe, gotovo nesigurne, dok Emma nije pronala ugoaj. Tada su ojaale i on se naao kako slua Kreutzerovu sonatu.

  Kimanjem je potvrdio svoje zadovoljstvo. Jo uvijek ju je poznavao jednako dobro. Ustao je i uao u sobu za muziciranje. Ako ga je sviraica i opazila, nije tome dala znaka. Alasdair je izvadio violinu iz lakiranog ormaria s intarzijama te stao iza nje. Slatki zvuci violine pridruili su se klaviru, no Emma nije pokazala da ga primjeuje sve dok se skladba nije privela kraju.

  Ruke su joj se i dalje nalazile na tipkama dok su zvukovi sonate polako iezavali. Oh, kako elim da ne sviramo tako dobro zajedno. Bio je to usklik iz dna due.

  Alasdair je promislio o odgovoru i odluio da ga nee pruiti. Poloio je violinu na stoli mramorne povrine, s pozlaenim nogama. Ima li pojma koliki ti je imetak, Emma?

  Okrenula se na stolcu. Ba i ne. Znatan, znam. Zar je bitno o kojoj se svoti radi? Ja mislim da jest, ree on suho. A ako ti ne misli da je bitno, onda moram rei da

  sasvim sigurno nisi najbolja osoba za upravljanje takvim bogatstvom. Emma se zarumenila, ali bila je prisiljena priznati pravednost u tome. Meutim, ona

  ree: Ned nije zbog toga tako uredio stvari, i ti to zna. Imetak ti sad vrijedi neto vie od dvjesto tisua funti, mirno ree Alasdair,

  zanemarivi njezinu izjavu. Izrazito si imuna ena. A ti e me uiniti jo imunijom, shvaam. Ustala je sa stolca. Ali Ned nije zato

  ovako uredio stvari. Zar ne?

 • 10

  Ne znam zato se Ned odluio za ovo, ree on, ne uvaivi njezine rijei. Sve to znam je da je to injenica. Pa onda preimo na stvar, hoemo li? Gdje namjerava ivjeti?

  U Londonu za vrijeme sezone. Gdje drugdje? Gdje drugdje, doista?, sloi se on. eli li da ti pronaem prikladnu kuu za

  unajmljivanje? eljela bih je kupiti, obrecne se ona. Ne vjerujem da bi to bilo razborito, ree on smireno. A zato ne, molim te? Podignula je bradu; oi su joj dobacile izazov. Jer e se udati, ustvrdi on izravno. Ne za tebe!, dobaci Emma prije nego to se mogla zaustaviti. Ne... kao to se sjeam, to si mi jednom ranije bolno jasno dala na znanje, odvrati

  Alasdair, hladno kimnuvi glavom. Sluajno nisam dao napraviti novo odijelo. Emma se tekom mukom kontrolirala. Bilo je tipino za Alasdaira da preokrene

  situaciju u svoju korist... da je dovede u nepovoljan poloaj. Suoila se s njim. Vjerujem da je to bila Nedova namjera s ovim dijabolinim aranmanom.

  Da, tako si ve natuknula. Ali Ned mi se nije povjerio. Posegnuo je za uzicom zvonca. eri ili madera?

  Emma se krzmala, a zatim je prihvatila da Alasdair nee priznati ono to su oboje znali da je istina. A zar je to uope bilo vano? Otrog uboda ljutnje sada je nestalo, a razboritost joj je govorila da nekako moraju pronai izlaz iz svog neprijateljstva, pomou prolosti koju su dijelili, kako bi uspjeli razrijeiti ovu situaciju. Bez obzira na to koji su bili Nedovi motivi.

  eri, odgovori ona i nagne se da zagrije ruke nad plamenom dok je Alasdair davao upute lakaju koji se javio na zvono. Tiina u sobi za muziciranje se produila. Emma je ostala uz vatru. Alasdair se proetao do prozora. Zavjese jo nisu bile navuene i slabo su mogli uti zvuk valova kako se lome o plau ispod litice na kojoj je stajala kua.

  Lakaj se vratio s posluavnikom. Stavio ga je na stol s mramornom povrinom i povukao se.

  Alasdair je natoio vino i donio au Emmi. Morat e se drati pravila korote... ili namjerava prkositi obiajima?

  Ned nije imao vremena za obiaje, ree ona. Istina. Pijuckao je eri, paljivo je promatrajui. Plesat e? Emma se odjednom osmjehnula. Neu plesati valcer, ree. Ned je prezirao valcer.

  U oima joj se pojave suze i ona ih odagna potezom ruke. Takoer je prezirao plakanje. Glas joj je prepukao i spustila je au. Dovraga, Alasdaire. Zato je morao umrijeti?

  Priao joj je i ruke su mu kliznule oko nje, a dah mu je zaumio kroz njenu kosu. Na trenutak je bilo kao i toliko puta u davnoj prolosti. Tjeio ju je... zbog oguljenog koljena, pada s konja, kolske kazne. Ali i Alasdair je tugovao, i u ovom trenutku sloge ona je zauzvrat tjeila njega.

  Pripili su se jedno uz drugo. I sada vie nije bila davna, ve nedavna prolost. Prolost koju se zaklela da nikad nee oivjeti. No mogla je osjetiti kucanje njegova srca, miris njegove koe, njegove kose. Podatna duina njegova tijela utisnula se u njezinu. Ruke su mu skliznule niz njezina lea, privivi je uz sebe.

  Svijet se zarotirao oko svoje osi. Um i osjetila zavrtjeli su se u pomutnji. Izvukla se iz njegova zagrljaja, osuenih suza. Uzmi mi onda kuu u najam. Glas joj je bio grub i ponovno je podignula au i otpila. Bit u u gradu za Novu godinu.

  Kako zapovijedate, gospo. Alasdair se naklonio, a ironija je isijavala iz svake crte njegova vitkog tijela. Raspravit emo detalje tvog financijskog aranmana kad se smjesti u gradu. Osmijeh mu je zatitrao preko usana. Uvjeravam te da neu drati kesu prevrsto vezanu.

 • 11

  Emma se drala vrlo mirno, a zatim se okrenula i brzo izala iz sobe. Za njom su se tiho zatvorila vrata.

  Alasdair je sjeo za klavir i zasvirao niz akorda, svaki od njih prodorniji i neskladniji od prethodnog.

 • 12

  Drugo poglavlje

  Ovo je doista jako kvalitetna kua, Emma. Maria je odvezala vrpce svog eiria i kimnula izraavajui svoje zadovoljstvo dok se ogledavala po velikom salonu na prvom katu. Sobe su ba dobre veliine, a namjetaj prilino iznad prosjeka. Tako sam se bojala, draga moja, da bi mogla zapasti u melankoliju ako se zatekne u oskudnom smjetaju, nakon onoga na to si bila naviknuta. Grantley House je tako otmjena kua, a Trg Grosvenor upravo savrena adresa.

  Malo je uzdahnula, pa smjestila svoj eiri na stolicu. Ali ovo je uistinu veoma ugodna kua. A Ulica Mount je najzgodnije mjesto boravka.

  ivjela bih i u kokoinjcu da je to jedini nain da pobjegnem od strine Hester. Emma je skinula svoje rukavice od tavljene koe. Ta je ena isti otrov.

  Moram rei kako ne nalazim da je jako dobroudna, sloi se Maria prilino umjerenije.

  Emma joj se nasmijeila. S druge strane, ti si svetica, Maria. Kako ti je polo za rukom pregristi jezik kad se okomila na tebe, stvarno ne znam. Da sam barem mogla jednako postupiti, doda ona malice sa aljenjem. Bilo bi puno dostojanstvenije odravati hladnu utnju, umjesto neprekidnih neugodnih zadjevica s njom. A to je jako nespokojno za sirotog strica Grantleyja.

  No, draga moja, doista si uvijek imala nagao temperament, ugodno ree Maria. A i dragi Ned. Nikad ne bi utio ako bi smatrao da je posrijedi nepravda.

  Ne. Emmin osmijeh sada je proela melankolija. U potrazi za neim to bi joj rastreslo misli, prila je visokom prozoru koji je gledao na ulicu. Kakva strka! Potanska koija jo uvijek prijei prolaz ulicom dok iskrcavaju nau prtljagu, a iza nje su pivarska kola s vrlo ljutim vozaem. Grohotom se nasmijala. Ne znam to to vie, ali sigurna sam da ni priblino nije pristojno. Koija izgleda spremno da ga opali akom.

  Oh, Boe. Kako vulgaran prizor. Maria odmahne glavom. London je tako buno, prljavo mjesto.

  Emma se nasmijuljila, ali nije nita rekla. Unato svim takvim protestima, Maria je oboavala biti u gradu za vrijeme sezone. Bila je izuzetno drutveno stvorenje za koje su beskrajne izmjene posjetitelja i odlazaka u posjete, kupnje i zabave, ak i suhoparnosti u Almackovu klubu, predstavljale velik uitak.

  Bila je daleka rodica Emminu ocu, iji je suprug umro i ostavio je s oskudnim prihodima za ivot, nedovoljnima da odri ivotni stil na koji se bila naviknula. Emmina vlastita majka umrla je kad je njezinoj keri bilo etrnaest godina, a Emmin otac pozvao je Mariju Witherspoon da nastupa kao domaica i bude njegovoj keri gardedama kada ue u londonsko drutvo s osamnaest godina. Maria se oduevila tom velikodunom ponudom i prilikom da se jo jednom vrati u dinamian drutveni ivot bogatih i plemenitih rodom, a kad je Emmin otac umro, postala je Emmina stalna drubenica.

  To je bio dogovor koji im je objema odgovarao. Premda Maria nije bila otroumna, sve je poznavala, imala je besprijekorne veze i idealno je odgovarala zadatku praenja mlade i bogate nasljednice u drutvu. Bila je dobroudna i mirne naravi, a budui da joj nikad ne bi palo na pamet pokuati utjecati na Emmina miljenja i postupke, jako su se dobro slagale.

  Idem se pobrinuti da se kutije i kovezi stave u prave sobe, sada ree Maria. Imat e onu lijepu veliku spavau sobu straga, Emma draga, a ja u uzeti onu sprijeda.

  Besmislica. Zna da si lakog sna. Nee ni oka sklopiti ako ti soba gleda na ulicu, ree Emma. Ja bih spavala kao klada, pa ti uzmi onu stranju.

  Maria je oklijevala samo na tren, a zatim je promrmljala: Tako lijepo od tebe, Emma draga. Tako obzirno, te pourila van.

  Emma je ostala na prozoru. Prepirka izmeu njezina koijaa i vozaa tekih pivarskih

 • 13

  kola jo se vie zahuktavala, i okupljala se poprilina gomila. Koija je bio kran mukarac, ali voza pivarskih kola izgledao je poput profesionalnog boksaa i Emma je upravo poela razmiljati kako bi trebala pozvati batlera Harrisa da zalije hladnom vodom tinjajuu vatru prije nego to netko bude ozlijeen, kadli se iza ugla, iz Ulice Audley, dokotrljala laka dvokolica.

  Voza je zaustavio svoju zapregu riana nekoliko centimetara prije nego to se mogao zaletjeti u prepreku. Manevar je izgledao gotovo leeran, ali je Emma, koja i sama nije loe upravljala konjima, znala kako je to zahtijevalo hladnu glavu, mirne ruke i posvemanju preciznost. No ona ne bi oekivala nita manje od Alasdaira Chasea, koji je sada predao uzde svom livriranom sluzi i skoio s dvokolice.

  Bio je odjeven u prugasti plavo-uti prsluk Kluba etiri konja na kojem bi mu svatko pozavidio. Nekoliko rezervnih vraka bia bilo mu je zataknuto u dep kaputia. Obratio se zaraenim stranama i, premda Emma nije mogla uti to govori, rezultat je bio trenutaan. Koija se uzverao natrag na svoje sjedalo, voza pivarskih kola posvetio se voenju svojih konja cestom, a Alasdair se, uputivi poneku rije svome sluzi, okrenuo prema ulaznim vratima.

  Na trenutak je zastao i podignuo pogled na kuu. Ugledao je Emmu na prozoru i podignuo svoj eir od dabrovine krivudavog oboda u znak pozdrava. Zatim joj se izgubio iz vida dok se uspinjao stubama pod njenim prozorom.

  Emma je ekala. Zaula je njegove hitre, lake korake po stubama i vrsto si obeala da se nee dati isprovocirati niti da e u ovom razgovoru sama provocirati.

  Alasdair je uao u salon, donosei sa sobom svje, hladan zrak u rumenilu obraza i vedrini oka. Dobri Boe, Emma, jedva da mogu povjerovati u koliinu prtljage koju ima. Kako dvije ene mogu trebati toliko mnogo? Mora da ima na desetke kutija za eire i kovega. Umalo sam slomio vrat sapliXi se preko kutije s toaletnim priborom u hodniku. Bacio je eir i bi na stoli od atlasnog drva i skinuo rukavice. Svaka mu je kretnja bila laka, gipka, ekonomina.

  Onda, kako ti se svia kua? Hoe li ti odgovarati? Maria je jako zadovoljna njome, ree Emma. Ja jo nisam imala vremena da je

  propisno razgledam. Ako se Alasdair razoarao ovim rezerviranim odgovorom, nije to odao. Ima sobu za

  muziciranje, ree on. Sa stranje strane kue u prizemlju. Mislim da e ti klavir biti po volji. Jedan je od Pleyelovih iz Pariza i ton mu je prekrasan.

  Hvala, ree Emma. Ako je Alasdair odabrao instrument, znala je da nee imati pritubi, ali nije kanila dati oduka osjeajima. Isprobat u ga kasnije. Kad budemo imale vremena da se smjestimo, doda ona znaajno, ne mogavi si pomoi, svim odlukama usprkos. A tada emo, usuujem se rei, drage volje primiti posjetioce.

  Ako je to bio pokuaj da me se rijei, draga moja Emma, moram ti rei da si posve na krivom putu, ugodno ustvrdi Alasdair. Sjeo je u nisku sofu pred kaminom i prekriio noge, drei se kao da se sprema raskomotiti. Tvoj sam skrbnik, ako se sjea. Kao takav imam povlastice koje se ne pruaju obinom posjetitelju. Uputio joj je osmijeh dok je nepomino stajala kraj prozora. A da i ne spominjem povlastice starog... jako starog... obi-teljskog prijatelja.

  To je bilo u prolosti, ree Emma. Jedva da sam ti se nasamo obratila s dvije rijei u zadnje tri godine. Zbog ega ovo i jest tako mrsko!, doda ona strastveno, premda je bila kazala sebi da e biti smirena, uljudna i hladna. Borila se da prihvati neizbjeno, ali to se inilo nemoguim. Svaki put kad bi pomislila da se pomirila s Nedovom dijabolinom oporukom, sama pomisao na ono to oporuka povlai za sobom razorila bi joj teko steeni mir.

  Meni ovo uope nije mrsko, vedro ree Alasdair. I vie sam nego sretan odbaciti

 • 14

  nau otuenost. Kako moe oekivati da zaboravim... Uutjela je i ponovno se okrenula prema

  prozoru, ukoenih ramena i lea. Mislio sam da sam ja oteena strana, primijeti Alasdair, glasom sada protkanim

  jetkou. Ja sam bio onaj ostavljeni pred oltarom. Bilo je beskorisno. Nije to mogla trpjeti. Ako ti nee otii, onda ja hou. Emma

  odjuri prema vratima. Harris e te ispratiti. Gotovo leernom kretnjom, Alasdair podigne ruku i uhvati je za zapee dok je urila

  pored njegove sofe. Drei je, ustao je. Bila je visoka gotovo kao i on, ali Emma je znala da se ne moe mjeriti sa ilavom snagom u njegovu vitkom tijelu. Prsti koji su je stezali oko zapea nisu se silom mogli rastvoriti, pa nije niti pokuala to uiniti.

  Mislio sam da smo se dogovorili kako e prihvatiti ovu situaciju dobrohotno, ree Alasdair. Jednostavno e sebe prikazati smijenom ako tako ne uini.

  Stvarno te veseli to me moe kuditi zbog toga, zar ne?, ree ona ogoreno. Zaboravlja, moja draga Emma, da time to sam jednom sam ispao smijean, imam

  struno znanje o tim neugodnostima. Samo te elim na njih upozoriti, to je sve. Njegove su Ri zadrale njezin pogled, i bile su ogorene i ljute, a mii mu se trznuo pokraj stisnutih usana.

  Kako se usuuje okrivljavati mene za to!, usklikne Emma. Nakon onoga to si Xinio... oekivao bi od mene da trpim... da se pretvaram... Rijei su joj zapele u grlu i sada je povukla svoje zarobljeno zapee.

  Na njezino veliko iznenaenje, ono je odmah bilo puteno. Alasdair se okrenuo od nje te podi-gnuo svoj eir, rukavice i bi. Kad je progovorio, glas mu je bio hladan i odmjeren.

  to god mislila o ovoj situaciji, ona postoji. Imam stanovite odgovornosti za tvoju dobrobit, i morat e prihvatiti da u biti vana prisutnost u tvome ivotu. Doao sam ovog popodneva da doznam odgovara li ti kua... jesi li dobro nakon svog putovanja... da se uvjerim kako nisi imala neugodnih pustolovina s drumskim razbojnicima i njima slinima - gospoda pustolovi ovih su dana bili jako zauzeti na Finchley Commonu - i da vidim ima li kakvih zadataka da ih obavim za tebe. Doao sam, ukratko, uljudno te i prijateljski posjetiti. Naklonio se s ironinom formalnou, iroko zamahnuvi svojim eirom.

  Emma je stajala nesvjesno si pridravajui zapee na kojem je jo uvijek mogla osjetiti topli otisak njegovih prstiju. Alasdair ju je promatrao u tiini, suzivi zelene oi, ali zadravi nepokolebljiv pogled. Emma je znala to radi. Pokuavao ju je smesti svojim prigovorima o uljudnosti i prijateljstvu; pokuavao ju je nagnati da se osjeti neotesano i djetinjasto jer nije mogla ili nije htjela zrelo odgovoriti na nemoguu situaciju.

  Ne zanima me tvoje prijateljstvo, hladno ree ona. Ali odgovorit u uljudno na uljudnost. A sada, ako bi me ispriao, moram poi pomoi Mariji u nadgledanju raspakiravanja. Ponudila mu je naklon jednako ironino formalan kao to je bio i njegov.

  Alasdair je slegnuo ramenima, kao da ga ta stvar vie ne zanima. Kako eli. Navukao je rukavice, poravnavajui finu kou preko prstiju. Budui da si sada oigledno zaokupljena, posjetit u te ujutro da raspravimo kako eli da ti isplaujem novac. Da li tromjeseno ili mjeseno. Ti odlui.

  Jo nismo niti porazgovarali o mojim potrebama, ukoeno ree Emma. To bi zacijelo trebalo prvo doi na red.

  Alasdair je zastao na putu prema vratima. O tome sam sam donio odluku. Priopit u ti je sutra. Ugodan dan elim, gospo.

  Vrata su se zatvorila za njim. Emma, pocrvenjevi od ljutnje, pola je do prozora. Promatrala ga je kako izlazi iz kue, penje se u dvokolicu i preuzima uzde od svog sluge. Ulica je sad bila prohodna i dao je konjima znak da krenu, spustivi ruke pokretom koji je bio gotovo uran i koji je njegovu zapregu potjerao hitajui naprijed, prebrzo za usku ulicu.

 • 15

  Odmah ih je obuzdao, ali Emmi je bilo jasno kako je Alasdair jednako ljut kao i ona. Vie nisu mogli biti zajedno u istoj sobi bez tog ogorenog neprijateljstva. Previe su

  povrijedili jedno drugo u prolosti da ikada obnove ak i privid neusiljenosti u meusobnom drutvu. Ned je to znao. Pa zato je donio takvu odluku? Volio je svoju sestru i volio je svog prijatelja. Zato bi odluio oboje ih uiniti nesretnima?

  Postojao je samo jedan odgovor. Ned je vjerovao da e se njihovim neoekivanim spajanjem na ovako odvratan nain kemija, koja je uvijek postojala, meu njima obnoviti. Ushitile su ga njihove zaruke, a njihov ga je raskid slomio. Otvoreno nije predbacio niti jednome od njih, i ostao im je oboma blizak, obzirno odbijajui stati na iiju stranu, ali nije mogao sakriti svoje aljenje i razoaranost.

  Emma je otila iz salona i uputila se u prednju spavau sobu na gornjem katu. Njezina se sluavka nalazila usred raspakiravanja. Haljine su leale na krevetu, prebaene preko naslona stolica i lealjke ispod prozora. Cipele, lepeze i alovi u neredu su pokrivali sve povrine.

  Bog nam bio na pomoi, ledi Emma, ali nisam shvatila da smo sa sobom ponijele toliko toga, ree Mathilda, poloivi pune ruke rublja u ladicu ormara. I kladim se da neete nosit' nita od ovih stvari kad jednom odete u skladita svile i kod kitniarki i izmara.

  Vjerojatno si u pravu, Tilda, ree Emma. Mora da je sve beznadno izalo iz mode. Novosti o Nedovoj smrti prispjele su do njih tek u studenom. Poti iz Portugala trebalo je dugo da stigne. Bila je u Hampshireu itavo ljeto i ostala je ondje za poetka londonske sezone dok su se odvjetnici bavili oporukom i neotuivim nasljedstvom. U njezinoj tuzi, nisu je zanimali modni asopisi, koje je Maria gutala, niti drutvena naklapanja, i bila je zadovoljna ivotom u haljini za jahanje i korotom koju je morala prihvatiti za primanje posjetitelja koji su dolazili izraziti svoju suut.

  No sada se umorila od crne, blijedoljubiaste i golubinje sive boje. Bilo je vrijeme za povratak u pomodni svijet. Ljudi bi mogli reagirati podizanjem obrva na tako brzo skidanje crnine, ali Emma, poput njezina brata, nikad nije nimalo drala do javnog mnijenja, i pronicljivo je slutila da e javno mnijenje zanemariti bilo kakvu nedolinost kad ona dolazi uz tako golemo bogatstvo. Na prkoenje obiajima gledat e se kao na zanimljivu ekscentrinost.

  Prepustila je Tildu njezinu raspakiravanju i otila u budoar u susjednoj sobi. Njezina mapa za pisanje bila je izloena na pisaem stoliu, a lakaj je palio svijee na okviru kamina. U kaminu je vedro gorjela vatra i soba se inila utoitem tiine i reda u usporedbi s ostatkom kue.

  Sjela je za stoli i otvorila mapu. Prsti su joj krenuli, kao i uvijek ovih dana, u koni preklop gdje je uvala svoju privatnu korespondenciju. Izvukla je zamotuljak omotan masnim papirom i sjela s njim u rukama, gledajui mrlje Nedove krvi boje re.

  Zatim je iz omota izvukla list papira i paljivo ga otvorila. Nije bio nalik niemu to je prije dobila od Neda. Radilo se o nekakvoj pjesmi, oito jednoj koju je sam napisao, a Ned nije bio pjesnik, ak bi i najpristranija sestra to morala priznati. Bila je to doista jako loa pjesma. Je li mu namjera bila naaliti se? I zato nije bilo popratnog pisamca?

  Emma je preletjela rukom preko oiju. Ponovno je presavila list papira, vratila ga u omot i spremila natrag u svoju mapu za pisanje. to god da je njome mislio, ona to nikad nee doznati. No ovo je bilo sve to joj je preostalo od njega - posljednja konkretna stvar koju je posjedovala od svoga brata. Na njoj je bilo Nedove krvi. I ona e je brino uvati.

  Moda e Alasdair shvatiti svrhu pjesme. Razumio je Neda na naine razliite od Emminih. I Alasdair je uvijek imao odgovore na sve. To je bila jo jedna od njegovih iritantnih karakteristika. Nije uvijek bio u pravu, ali uvijek je bio silno uvjeren kako jest. Toliko da su ljudi bili skloni sloiti se s njim. Ona i Ned bili su rijetke iznimke. No oni su poznavali Alasdaira bolje od bilo koga.

  Ili barem, ispravila se Emma, moda ga je Ned poznavao bolje od bilo koga. Ona se

 • 16

  bila zavaravala da ga poznaje... da mu moe u potpunosti vjerovati. Emma je ustala od pisaeg stolia i pola do vatre u kaminu. Naslonila je ruku na

  okvir kamina te stajala gledajui plamen, prisjeajui se kako je upoznala Alasdaira Chaisea. Bilo joj je osam godina tog ljeta kad je Ned s Etona doveo svog prijatelja kui na praznike. A ona se odmah zaljubila u etrnaestogodinjeg Alasdaira, slijedei ga itavo ljeto poput privrenog teneta. ak je i tada imao svoj stil. Drsku nehajnost koja ga je i dalje obiljeavala, koja ga je jo uvijek inila tako privlanim... tako opasnim.

  Ohrabrivao je Neda na sve vrste vragolija. Nou su tumarali umom, promatrajui jazavce i lisice; izlazili bi jedrilicama na kanal Solent po svakojakom vremenu, nou i danju. Jahali su grofove neuvje-bane lovake konje i uzimali puke iz oruarnice gubei se po vie sati na lovake izlete, izazivajui paniku u kuanstvu. No nekako je Alasdairov arm otklanjao najgore posljedice. Njegov arm i njegova nesumnjiva sposobnost. Neuvjebanim lovakim konjem njegove su ruke lako upravljale; bio je izvanredan strijelac i nikad se nije vraao u kuu bez pune torbe za divlja; plivao je poput ribe i plovio poput mornara. I inilo se da se niega ne boji.

  Opinio je grofa, kao i sve druge. Alasdairova leerna razuzdanost prolazila je nekanjeno, a Ned je postajao ak i odvaniji povodei se za svojim prijateljem. Nakon tog ljeta, Alasdair je postao stalni posjetilac Grantleyja Manora. Njegov vlastiti otac nije pokazivao zanimanje za njega. Majka mu je bila slomljena ena koja vjerojatno nije opaala dolazi li joj najmlai sin kui na kolske praznike ili ne. Tko je tono odluio da e Alasdair zasnovati dom s Nedovom obitelji, nitko tono nije znao. Ali Emma je pretpostavljala da se radilo o samom Alasdairu.

  Emma se vezala za svog brata i njegova prijatelja s odlunou priljepka. Veinom su je prihvaali s oholom ravnodunou mladaca koji uivaju u tome da ih mlai od njih oboavaju poput junaka.

  Cjepanica je pala u kaminu, prekinuvi Emmino sanjarenje. Sagnula se da je eprkanjem vrati na mjesto, dok joj je vrelina grijala lice. Glazba je bila ono to je izazvalo promjenu u njihovu odnosu. Glazba koja je potaknula Alasdaira da se prema njoj pone odnositi kao prema sebi ravnoj. Oh, nastavio ju je zadirkivati, nastavio se ponaati prema njoj s leernom lakoom to proizlazi iz dugog prijateljstva, ali u nekom trenutku, prije nego to se ak i poela eljati kao odrasla ena, poeo ju je shvaati ozbiljno.

  Jednog ju je popodneva uo kako svira, onda kad je ve bila shvatila da joj glazba vie nije muka sastavljena od vjebanja i ljestvica, ve izvor veselja. Do tada je Alasdair svirao samo za sebe, nou kad bi kua utihnula. Nikad nije otkrio svoj dar. Samo je Ned znao za njega, znao je da njegov prijatelj koristi glazbu ne bi li si olakao crna raspoloenja, valove usamljenosti koji su ga ponekad preplavljivali. A ak niti Ned nije shvaao kako je temeljito Alasdair koristio glazbu da izrazi sve svoje emocije.

  Emma je to otkrila dovoljno brzo. Ona i Alasdair dijelili su i strast i potrebu. I dobro su si odgovarali. itavu sezonu njihovih zaruka svirali su zajedno, ponekad iskljuivo zbog vlastitog uitka, ali esto zbog uitka drugih. Postali su redovni zabavljai na veernjim primanjima i zabavama u ljetnikovcima. Sve dok sve nije polo po zlu...

  Tko je ovaj put bila Alasdairova ljubavnica? Ovo je pitanje ponovno uzdignulo svoju ogavnu glavu i Emma je odvratila lice od

  vatre. Sigurno je imao ljubavnicu. Alasdair je uvijek imao enu u svom ivotu. Zapravo, vie od jedne, pomislila je ogoreno. Zadnje to je ula, posrijedi je bila ledi Melrose. ena stanovite dobi i jo i te kakve reputacije. O ljubavnim vezama lorda Alasdaira esto se govorkalo. On je trebao biti bez funte u depu, ali ivio je kao ovjek blagoslovljen znatnim bogatstvom. Bio je razvratnik. Nehajan, poduzetan, krajnje armantan i nepopravljiv razvratnik. A drutvo ga je zbog toga voljelo.

 • 17

  * * *

  Kua u Polumjeseevoj ulici sastojala se od vijugave zbrke uskih hodnika i diskretnih sobica. U malom salonu na katu dimila se vatra, a sa svijea je kapalo dok se sijeanjski vjetar silom probijao ispod vrata i oko prozorskih stakala.

  Dva mukarca u sobi stajala su umotana u velike ogrtae oko vatre. Otrom kalju jednoga od njih dim nije pomagao.

  Ovdje je paklena klima!, ree on. Ne znam kako moe ivjeti u njoj, Paolo. Govorio je engleski, ali s tekim naglaskom i obraao se mnogo mlaem mukarcu, pomodno odjevenom u blijedosive uske hlae, kvalitetni plavi ogrta i sivi svileni prsluk. izme ukraene pozlaenim resama sjale su mu se na svjetlosti vatre.

  ovjek se navikne na nju, Luiz. Mlai je mukarac slegnuo ramenima, zvuHi kao da se dosauje. Njegov glas nije imao ni traga naglasku, ali neto u njegovim crtama lica, maslinastoj koi i tamnim oima, davalo je egzotian izraz njegovu izgledu.

  Naravno, ti si roen ovdje, ree Luiz. Pretpostavljam da to mijenja stvari. Nije zvuao uvjereno. Podignuo je monokl i prouio svog sugovornika. Svakako izgleda kao to to uloga zahtijeva. Fino kao bilo tko od ove londonske gospode. Misli da je moe odigrati?

  Mogu je odigrati, ree Paolo, uz isti onaj izraz dosade. Mogu odglumiti kicoa jednako dobro kao bilo tko od njih. Nasmijao se, a usna mu se podrugljivo izvila. Sa sigurnou mogu obeati da nitko nikada nee posumnjati u istinu mog porijekla.

  Iza njih su se otvorila vrata i oba su se mukarca okrenula od vatre. Ula je visoka, impozantna pojava, zalupivi vratima za sobom. Obavio se svojim velikim zimskim kaputom. Ovdje je dovoljno hladno da se mjedenom majmunu smrznu jaja, izjavi on odrjeito, sa samo najsitnijim trakom naglaska. Potakni vatru, Luiz.

  Luiz se pourio posluati, bacajui cjepanice na plamenove. Naalost, drvo je bilo svjee i prokuljali su pramenovi dima, izazvavi u Luiza grevit napadaj kalja.

  Pridolica je to preuo. Bacio je svoj eir na stolac i odlunim koracima priao stolu gdje su stajali boca vina i ae. Podignuo je au i pregledao je na svjetlosti svijee, a zatim je pedantno obrisao rupLem prije nego to ju je napunio vinom iz boce. Kao da je njegova radnja udijelila ope doputenje, ortaci su se pourili slijediti njegov primjer.

  Pili su u tiini, a zatim je pridolica podignuo vlastiti monokl i pomno promotrio Paola. Da, odgovarat e, ree on. Posegnuo je u prednji dio svog kaputa i izvadio hrpu papira. Ovo su tvoji osnovni podaci. Ne bi ti ih trebalo biti teko upamtiti.

  Paolo je uzeo papire. Lake, vjerujem, od talijanskog diplomata, ree, listajui dokumente. Zamrenostima talijanske politike nije bilo lako ovladati, guverneru.

  Mukarac tako oslovljen tek je kimnuo glavom i otpio svoje vino. ena se kree u najboljim krugovima. Tvoje porijeklo francuskog emigranta besprijekornih preporuka omoguit e ti ulaz u gornje slojeve ovoga drutva. Princeza Esterhazy sredit e ti jamce za Almackov klub. Obavijetena je o tvom dolasku i vjeruje da si potomak stare porodice u dalekom srodstvu s onom njezina mua. Posjetit e je im temeljito naui svoje osnovne podatke. Bilo bi dobro da nabaci trunicu francuskog naglaska. Tvoj teni engleski dade se objasniti, naravno, tvojim emigrantskim statusom. Odrastao si na engleskom selu, ali sada eli zauzeti svoje mjesto u engleskom visokom drutvu.

  Guverner je slegnuo ramenima i poloio au na stol. Nai e se u dobrom drutvu. A potraga za bogatom suprugom - tako vulgaran izraz, rekao je uz grimasu odbojnosti, smatra se savreno osnovanim zanimanjem, doista pohvalnim, za mladie ijim e se redovima pridruiti.

  Jo mi niste rekli moj zadatak, ree Paolo, promatrajui svog nadreenog preko ruba ae. to trebam uiniti s tom bogatom mladom enom?

  Guverner je priao kaminu. Sagnuo se kako bi ugrijao ruke na slabom plamenu.

 • 18

  Imamo razloga vjerovati da ona posjeduje neto to bi nam bilo od interesa. Wellingtonove planove za proljetnu vojnu koji su poslani njegovim gospodarima u London. Brat joj je bio jedan od Wellingtonovih kurira. Znamo da je nosio detalje u Lisabon kako bi ih otpremio brodom. Kad nam je pao u ruke, dokument nije bio uz njega i umro je prije nego to nam je mogao dati ita korisno. No znamo odreene stvari o njemu. Znamo da je bio veoma blizak sa svojom sestrom. I znamo da je umro s njezinim imenom na usnama.

  Uspravio se pa se odmaknuo od vatre, grijui si lea. Od naih izvora znamo da dokument nikad nije stigao do vojnog zapovjednitva u konjikoj gardi. Nitko ne zna to se s njim dogodilo. Ako ga ta ena ima, dosad ga je mogla unititi, ne znajui o emu je rije. Ne znamo da li joj se brat povjeravao. Znamo jako malo, dragi moj Paolo, osim da je ovo stvar od najvee vanosti. Na tebi je da otkrije to ledi Emma zna, ima li ono to traimo, a ako je tako, da joj to uzme. Tvoja je odluka kako e to odabrati uiniti.

  Nakratko je zastao, zagledavi se u daljinu. Ako bude nuno urediti nezgodu, ili ako doe do neke nesretne pogreke, tada e se, naravno, pobrinuti da to bude diskretno.

  Naravno, guverneru. Paolo se naklonio. Spojio je prste u oblik piramide, prislonivi ih uz usta. Imam poneto ugleda, vjerujem.

  Zbog ega te i upoljavamo za tako delikatnu stvar, ree guverner, a glas mu je ponovno postao odrjeit. Luiz e ti posluiti kao veza... i kao izvidnica ili za bilo koji drugi zadatak. Kimnuo je starijem mukarcu, koji je utio tijekom itavog razgovora. Luiz e ostati u ovoj kui za vrijeme itave operacije i bit e ti dostupan u svako doba.

  Luiz je nesretno zakaljao kad je jo jedan pramen dima prokuljao u sobu. Zadrhtao je u svom zimskom kaputu i bacio pogled prema prozorLu gdje je gola grana grebala staklo. To nije bio vedar zvuk.

  Uzet e stan u Albermarleovoj ulici. Guverner je izvadio jo jedan papir iz depa. Ovdje je najam. Stan nije grandiozan, ve dostatan, a sobe ispod tebe iznajmljuje plemi besprijekornog rodoslovlja, ako i poneto sumnjivog financijskog statusa. Sluajno je blisko povezan s dotinom mladom damom, i bio je drag prijatelj i pouzdanik njezina brata. Sprijateljit e se s njime.

  Razumijem. Paolo je kimnuo, letimino pogledavi ugovor o najmu. ini se da e mi biti ugodnije nego sirotom Luizu ovdje.

  Nesumnjivo. Bio je to neosjetljiv sporazum. Guverner je ponovno podignuo svoj eir, izgledajui spremno za odlazak.

  Moda bi mi bilo od pomoi ako znam to traim?, ree Paolo podigavi jednu obrvu.

  Ne znamo tono. Edward Beaumont bio je umjean kurir. Znao je kako prikriti svoju robu. Slegnuo je ramenima. Prijeko nam je potrebno da se dokopamo toga ako jo uvijek postoji. itav ishod vojne na poluotoku ovisi o tome. Moe biti siguran da e car nagraditi takvu informaciju... to me podsjea. Zavukao je ruku duboko u dep i izvukao konu kesu. Bacio ju je na stol. Pala je uz teak zveket. Ako bude trebao dodatna sredstva, bit e ti osigurana.

  Uz te rijei, guverner je kimnuo obojici mukaraca i otiao. Luiz je ponovno zadrhtao. A zna tko e dobiti nagradu, promrmljao je. Ne oni

  poput nas, prijatelju moj. Paolo je podignuo kesu. Procjenjivao joj je teinu na dlanu. ini se da je ovaj

  zadatak skup, ree on mrko. Sasvim u sigurno dobiti svoj udio, Luiz, bez straha. Crne su mu oi bile tvrde poput ahata, i preao je rukom preko usta gestom koja je

  nekako bila i zloslutna i grabeljiva. Luiz je svrnuo pogled. Nije bio dorastao Paolu, a kamoli guverneru. A nije bio siguran

  niti da to eli biti. Hladne sobe s propuhom i uloga posrednika dovoljno je odgovarala njegovim sposobnostima i sklonostima. Nije mu bilo ugodno razgovarati o nezgodama.

 • 19

  Tree poglavlje

  Emma, najdraa, lord Alasdair je na donjem katu. Sljedeeg je jutra Maria ula u Emminu spavau sobu, obzirno tihog glasa, mekog koraka.

  Emma je neto neujno promrmljala i zaronila dublje u svoje jastuke. Bila je nona ptica koja na sate prije deset ujutro ba i nije gledala s oduevljenjem.

  Evo Mathilde s tvojom toplom okoladom, mamila ju je Maria, poavi do prozora kako bi razgrnula zastore. Sobu je preplavila zimska sunana svjetlost, a ulini zvui odozdo neznatno su zastrujali uvis.

  Izvolite, ledi Emma. Mathilda je poloila posluavnik na noni ormari i izlupala jastuke dok se Emma uspravljala u sjedei poloaj, krmeljavo trepXi. Sluavka je zatim namjestila posluavnik na njezina koljena, napravila kniks i izala iz sobe.

  to si ono rekla, Maria? Emma je uzela srebrni vr i nalila tamni, mirisni mlaz okolade u plitku porculansku alicu irokog ruba.

  Alasdair je svratio u posjet, ree Maria. U ovaj rani sat! usklikne Emma. Moe mu rei da... Moe mu to sama rei, vedro progovori Alasdair vrata. Otvorio ih je tako tiho da

  ga niti jedna ena nije ula. to bih trebao napraviti? Otii k vragu, ree Emma, spustivi alicu na posluavnik i srdito se zapiljivi u

  svog neeljenog posjetioca. Izgledao je odvratno elegantno za tako rani sat, uskih ukasto-bijelih hlaa istaknutih kvalitetnim, smaragdno zelenim kaputiem od kojeg su mu oi naprosto blistale. Kravata od utirkanog muslina bila mu je zavezana u kompliciran vor, a sjajne su mu kovre bile poeljane u moderno neurednom stilu. eir, kaput, rukavice i tap mora da je ostavio u prizemlju.

  Maria je tiho i oajno kriknula. Zaboga, lorde Alasdair, ne moete biti ovdje... u Emminoj spavaoj sobi... ta ona je jo u postelji.

  Primijetio sam, prokomentira Alasdair hladnokrvno, uavi u sobu. Trebao sam to Rekivati. Nikada nisi bila ranoranilica, Emma.

  Ali lorde Alasdaire... ne... ne... doista, ovo nee biti dobro. Maria se rastrala po sobi, divlje gestikulirajui, kao da tjera jato gusaka.

  Nema potrebe za takvim uzrujavanjem, Maria, smireno ree Alasdair. Ulazio sam i izlazio iz Emmine spavae sobe jo otkako joj je bilo osam godina. Bacio je pogled prema krevetu, a oi su mu ironino zasjale, dok su mu se usta blago podrugljivo iskrivila. Imao sam sve privilegije jednog brata, zar nisam, Emma?

  I jo mnoge povrh toga, pomislila je Emma ogoreno. No nije mu kanila dati to zadovoljstvo da primijeti njezinu reakciju na implicitan podsjetnik na sve to su nekada dijelili. Samo je slegnula ramenima i nalila jo okolade u alicu.

  Znam kako mora da imate obaviti mnogo stvari, Maria, ree Alasdair, razoruavi je osmijehom. A ja moram raspraviti odreene stvari s Emmom... skrbnike stvari, kao to sam siguran da ete shvatiti... Ovdje je znaajno zastao, podignuvi obrvu.

  Maria je shvaala kako takve stvari moraju biti povjerljive. Ako Emma odlui povjeriti joj detalje, to je bila jedna stvar. No njezin ostavinski skrbnik nije mogao naruiti povjerljivost svoga poloaja. Svejedno, hrabro je pokuala ispuniti vlastitu obavezu gardedame. Zar to ne moe priekati, Alasdaire, dok Emma ne ustane i odjene se?

  Alastair je letimino pogledao mali pozlaeni sat na okviru kamina. Pokazivao je devet i pol sati. Naalost, moram smjesta krenuti u Lincolnshire, ree on uz onaj isti razoruavajui osmijeh. A ne mogu poi a da se ne pobrinem da za vrijeme moga izbivanja Emma ima dostatna sredstva.

  Zato tako naglo mora otii u Lincolnshire?, upita ga Emma, odavi znatielju.

 • 20

  Prethodnog dana Alasdair nije ostavio takav dojam. Alasdairov izraz lica izgubio je svoj arm. Ironini bljesak vratio mu se u oi. Moj je

  cijenjeni brat naao zgodnim sazvati sastanak klana, ree on. A kao to zna, kad Francis pucne prstima, svi moramo dojuriti da mu se pokorimo.

  Otkada odgovara na bratove pozive?, upita Emma s otvorenom nevjericom. Od trenutka kad je postao punoljetan, Alasdair je potpuno prekinuo sve kontakte sa svojom obitelji, a naroito sa svojim bahatim bratom, trenutnim grofom od Chasea.

  ini se da mi se mama razboljela, blago e Alasdair. Teko mogu odbiti zahtjev da posjetim njezinu bolesniku postelju.

  Emma je odmah osjetila kao da se prikazala u runom svjetlu, to je, naravno, i bila Alasdairova namjera. Imao je jezik koji je mogao ujesti poput ljutice i nije se ustruavao upotrijebiti ga kad bi netko bio pretjerano radoznao. Meutim, bila je prava majstorica u noenju s ponienjima Alasdaira Chasea. Prijazno je rekla: ao mi je to to ujem.

  Maria je i dalje izgledala nesigurno, ali znala je da je ne tako davno ova neformalnost izmeu Emme i Alasdaira bila uobiajena. Ned u tome nije vidio nita loe, a ona nije imala naviku nametati vlastita miljenja Emmi, za koju je bila sigurna da je savreno sposobna sama istjerati neeljenog posjetioca. Pa je tako, kad se Alasdair primaknuo vratima i pridrao joj ih otvorenima, rekla tek: Oh, Boe, i prola kroz njih, mrmljajui dok je prolazila pored Alasdaira: Pozdravite ledi Chase u moje ime.

  Sa zadovoljstvom, Maria. Alasdair se naklonio i vrsto zatvorio vrata za njom. Hajde, Emma, ne gledaj me tako mrko. Odluio sam da se danas neu svaati s tobom. Dohvatio je stolicu ravnog naslona za lea i bez naslona za ruke koja je stajala uz kamin, zakrenuo je, opkoraio i sjeo, obgrlivi naslon. Poloio je bradu na ruke i upitno promotrio Emmu.

  Izgledala je slasno raskutrano, prugaste kose to joj je padala niz lea, zlaanih oiju pod sputenim kapcima jo uvijek punim sna. Put joj je imala ruiast sjaj, usne su joj bile vlane i meke, izraz otvoren i ranjiv, kao da joj lice jo nije prihvatilo stvarnost novog dana. Nezvano, vratilo mu se sjeanje na to kako je duboko spavala, kako je nou leala veoma spokojno nakon to bi se nemirno izokretala po postelji sve dok se ne bi nala u pravom poloaju.

  Nezvano se pojavilo sjeanje na njezine duge, rairene udove, isprepletene s njegovima. Nita je ne bi probudilo. Ujutro se obiavao zabavljati dodirujui je, milujui je po itavoj duini vitkih lea, trbuhu, prelazei vrcima prstiju po satinastoj koi s unutarnje strane njezinih bedara, pokuavajui vidjeti moe li u njoj potaknuti najsitniju reakciju. No ona bi nastavila spavati, duboko i pravilno diui, ali povremeno... samo povremeno, izvukao bi iz nje tihi mrmor, neznatno komeanje poziva...

  Emma je osjetila trnce na koi. Osjetila je kako joj se bradavice stvrdnjuju pod njegovim netreminim pogledom. Mogla mu je proitati misli jasno kao da su ispisane na finom pergamentu. Alasdair se polako osmjehnuo, osmijehom koji mu je zapoeo u oima prije nego to mu je stigao na usne. To je bio osmijeh koji je pozivao na odgovor - osmijeh ija je rtva postala vie puta nego to se eljela prisjetiti. Hotimice, Emma je okrenula glavu, podignuvi posluavnik koji joj je jo uvijek leao na koljenima te se nagnula ustranu kako bi ga poloila na noni ormari.

  Dakle, ree Alasdair kao da se onaj nabijeni trenutak nikad nije ni dogodio. Dok me ne bude bilo, pretpostavljam da e kupovati... da e se openito pripremati za upad u grad u najboljem izdanju. Ustao je sa stolice i uetao u Emminu sobu za presvlaenje dok je govorio. Moda se promijenila otkad si zadnji put bila u gradu. Kao i stil eljanja kose.

  Izgubivi se tako Emmi iz vida, nastavio je beznaajno avrljati, blago ironinog glasa, ali cijelo to vrijeme oi su mu skakale po sobi, zapaajui sve. Dugim je koracima priao pisaem stoliu, na kojemu je leala njezina mapa za pisanje. Prsti su mu hitro preli po

 • 21

  finoj koi. U stoliu je bilo ladica, dvanaest malenih za mjesene raune i izvjea, te dvije dublje ladice.

  to radi ovdje? Okrenuo se, naizgled leerno, na Emmin glas s vrata. Stajala je ondje u spavaici, kose

  koja joj je neuredno padala niz lea, fiksirajui ga ozlojeenim i ispitivakim pogledom. Samo razgledavam, ree on bezbrino. Zanimalo me vidjeti raspored soba. Emma se namrtila. Jo nisi vidio kuu? Ne. Odmahnuo je glavom. Nisam vidio potrebe za tim. Specifikacije kue inile su

  se ba prikladne, pa sam jednostavno potpisao najam. Pustio je da mu ruka padne s mape za pisanje i odetao do ormara. Trebat e ti posve nova garderoba, pretpostavljam.

  Promijenio je temu odmahnuvi rukom dok je otvarao ormar pa poeo prekapati po odjei koja je ondje visjela. Kao to sam i mislio, svi dekoltei ovdje preduboki su za dananje vrijeme. Sada se nose zatvoreniji, s ipkastim ovratnikom. I rukavi su dui. Oh, i u veini sluajeva moe proi i bez skuta koji se vuku po podu.

  Emma je bila razapeta izmeu zlovolje zbog ovog nehajnog prekapanja po njezinu ormaru i zanimanja za njegove komentare. Alasdair je bio priznati modni sudac, i njegov ukus za odijevanje, i muko i ensko, bio je nepogreiv. Meutim, zlovolja je odnijela prevagu. Kad mi zavri s prekapanjem po ormaru, moda bismo mogli nastaviti raspravljati o mojim financijama?, ree ona ledeno.

  Alasdair se okrenuo prema njoj. Ah, da. Podignuo je monokl to mu je visio na crnoj svilenoj vrpci oko vrata i promatrao je kroz njega neko vrijeme. Izgleda kao da ti je hladno, slatko moje. Moda bi trebala staviti kuni ogrta ili se vratiti u krevet.

  Emma je sa zakanjenjem shvatila kako joj je spavaica od vrlo finog batista dovoljno tanka da bude gotovo prozirna. Spustila je pogled i vidjela da joj na podlozi od bijelog materijala bradavice tvore tamne mrlje. Alasdairov pogled preao joj je po cijelom tijelu i ona je znala da se prisjea onoga to se tako slabo krilo pod haljinom. Nehajan izraz njenosti, izravan pogled, oboje ju je razjarilo. Osjeala se poput kurtizane koju ocjenjuju u bordelu... kao da ju je u svojoj glavi postrojio u gusto nanizani red svojih nebrojenih veza.

  Povrijeenost je jo uvijek bila svjea i jaka. Emma je odmarirala natrag u svoju spavau sobu, zgrabivi barunasti kuni ogrta iz

  krinje pri dnu kreveta. Sigurna u njegovim naborima, okrenula se u napad. Pretpostavljam da sve dame koje uivaju tvoju naklonost imaju koristi od tvojih

  savjeta po pitanju odjee i mode, ree ona sa zvunim sarkazmom. Moda i plaaju za njih? Ne bi me trebalo zauditi ako su ledi Melrose i njoj sline i vie nego voljne drati te pri ruci u zamjenu za sve one male usluge koje im ini. Ljutnja i bol sada su joj bile nerazdvojive i nastavila je s ubojitim uvredama. Doista, esto sam se pitala kako ti polazi za rukom tako lagodno ivjeti bez vidljivih sredstava za uzdravanje. Sada, naravno, uviam, kako to mora biti. Ima li cjenik, dragi moj Alasdaire?

  Alasdair je preao prostoriju u tri duga koraka. Ona je s mranim zadovoljstvom opazila da se probila kroz njegov oklop nonalantnog nehaja. to sada vrijede njegove miroljubive namjere? Problijedio je od gnjeva, oi su mu bile tek procjepi zelenog leda. Oko usta mu se pojavila bijela sjena, a u sljepoonici mu je tuklo bilo.

  Tako ti Boga, Emma! Ide predaleko. Ruke su mu se ovile oko njezina vrata i mogla je osjetiti vlastiti puls kako udara o njegove prste. Doekala je njegov jarostan pogled s trijumfalnim sjajem u oima.

  Pod nesavladivim porivom, izjavi ona. Ali zar mi nee zadovoljiti znatielju? Pouzdano znam da ima prihod od pet tisua funti godinje od mog bogatstva. Ali to jedva da dostaje mukarcu s tako skupim ukusima.

  Alasdairovi palci utisnuli su se uvis u meku kou ispod njezine brade. Nije joj nanosio bol, no mogla je osjetiti snagu volje koja ga je u tome spreavala. Doista ima opak jezik,

 • 22

  ree on. Od majstora, to je doista kompliment, uzvrati mu ona. Neodreeno je shvatila da su

  sada oboje krenuli putem istog bijesa, i u tome je bilo neega gotovo opojnog. Gotovo olakanje. Bilo je kao da je konano slobodna dati oduka uasnoj boli koju joj je nanio. Ostavila ga je prije tri godine bez ijedne rijei oprotaja, i otada jedva da su izmijenili koju rije. Sada je ekstremno bujanje bijesa bilo poput vatre to proiuje.

  Nastupio je trenutak tiine, a zatim se Alasdair odjednom pokrenuo. Jednu je ruku zabacio oko njezina struka, privivi je vrsto uza se. Drugom joj je rukom obujmio glavu. Prinio je svoja usta njezinima, zanemarujui njezino opiranje. U poljupcu je bilo strasti, ali nije bio od onih mekih, njenih. Bio je vrst, pun kanjavanja i osvete i kad ju je konano pustio, opalila mu je zvunu pljusku po obrazu otvorenim dlanom.

  Ti gade!, izjavi ona, guei se od ogorenja. Mislio sam da si to traila, odgovori on naru-gavi joj se jetko, lagano si dodirujui

  obraz gdje su se isticali tragovi njezinih prstiju. inilo se jasnim da me provocira na nekakvu akciju. Prema mom iskustvu, kad ena zapone svau, obino trai drugi, sasvim proturjean odgovor. Osmijeh mu je bio ista uvreda. Zar si tako dugo bila bez strasti, slatko moje, da mora zadovoljavati svoju potrebu na tako perverzan nain? Samo treba zatraiti i bit u i vie nego sretan da ti izaem u susret, zna.

  Ovaj je put Emma zadrala ruke uz tijelo, aka stisnutih uz nabore svoje kune haljine. On bi je pustio da ga ponovno udari bez tjelesnog uzvraanja, takva okrutnost nije bila njegov nain, ali da sama izgubi kontrolu bio bi svojevrstan poraz. Alasdair je bio pravi majstor u verbalnom okraju, a kada je bio ljut kao sada, ne bi kontrolirao jezik. Mogao bi zaaliti na svojim rijeima kasnije, ali zasad e biti onoliko grub koliko je htio. A jednako tako i ona.

  Ne bih te dotaknula ni da si posljednji mukarac na zemlji, ree ona tiho. Gadi mi se. Ti si razvratnik sa svim nagonima pastuha koji se tjera.

  Alasdairu je dah proitao kroz zube, ali glas mu je bio leden i smrtonosan poput zmijskog otrova. Onda mi mora oprostiti na pretpostavci. Mora postojati neki razlog zato bi strastvena mlada ena odabrala provesti tri kreposne godine. Ne mogu povjerovati da nisi imala ponuda od nae zlosretne pustolovinice. Zar me moe kriviti to sam mislio da ti je moda teko... ili ak mrsko... pronai zamjenskog para?

  Ti arogantni, umiljeni, drski, odvratni... Emma nije mogla pronai dovoljno snane rijei. Nosi se odavde. Vie te nikad ne elim vidjeti!

  Ah, dakle imamo problem. Alasdair se smjestio visoko na rubu komode, prekriivi dugake noge u glenjevima. Dokle god upravljam tvojim bogatstvom, draga moja Emma, morat e podnositi da me via esto i redovito. Smrknuti osmijeh zatitrao mu je preko vrsto stisnutih usana.

  Oh, budi siguran da e tvoje upravljanje biti jako kratkotrajno!, usklikne Emma. Radije nego da ga trpim i minutu due no to moram, prihvatit u prvu ponudu koju dobijem, Alasdaire Chaseu. I bit u zaruena do... do sredine veljae. iroko je zamahnula rukama u sveobuhvatnoj gesti.

  Alasdairov je smijeh bio prezriv. Ne budi smijena, Emma. Salijetat e te lovci na miraz...

  Ne prvi put, prekine ga ona. I ne bi bilo prvi put da podlegnem takvome, zar ne? Premda je znala kako njezino bogatstvo nikad nije bilo Alasdairov motiv da je zaprosi, nije si mogla pomoi a da mu ne dobaci tu optubu, i ponovno je sa zadovoljstvom opazila da ga je pogodila u ivac.

  Vjeruj mi, ree on tmurno, bilo koji mukarac, spreman da se zbog tvog bogatstva ne obazire na tvoj goropadni jezik, mora biti u krajnje ozbiljnim neprilikama. Bolje naui ublaiti svoj karakter, Emma, ako namjerava pridobiti mua u krevet.

  Do sredine veljae, ponovi Emma, imat u zarunika... i... Zastala je, suzivi oi.

 • 23

  Bilo je krajnje vrijeme da netko naui Alasdaira Chasea da ne donosi tate i bezobrazne pretpostavke. Hladnokrvno je izloila: Zarunika i, gospodine, ljubavnika u svojoj postelji. Do etrnaestog veljae, svetkovine svetog Valentina, izjavi ona u naletu inspiracije. Svetog Valentina, sveca zatitnika nesretnih ljubavnika! Ispustila je kratak, ljutit smijeh. Kako jako prigodno.

  Jednog te istog? Ili namjerava prevariti tog mitskog i nesretnog zarunika prije vjenanja? Podignuo je podrugljivo obrvu.

  Emma se tako zapiljila u njega da ga je natjerala da obori pogled. Promie mi vidjeti to se to tebe tie.

  Napeta se tiina meu njima otegnula. Vatra u kaminu otro je prasnula i zapitala. Zatim je Alasdair slegnuo ramenima kao da ga ta tema vie ne zanima. Posegnuo je u dep svog prsluka i izvukao bankovnu mjenicu. S ovim bi deparcem trebala izgurati dok se ne vratim. Pruio joj ju je. Moe mi izravno slati svoje raune na naplatu. Takoer i prikaz trokova svog kuanstva.

  Emma je uzela bankovnu mjenicu u mlitave prste. Vie bih voljela sama plaati svoje raune, izjavi ona. To e omoguiti tromjesena isplata na moj vlastiti raun.

  Mislim da se na ovaj nain najbolje mogu pobrinuti za tvoje bogatstvo. Razdvojio je glenjeve i odgurnuo se od komode. Glas mu je sada bio hladno injenian. Moram biti u mogunosti prebacivati tvoja ulaganja kako bih osigurao najpovoljniji rast, a nema smisla ograniavati veliku svotu svaka tri mjeseca.

  Poao je prema vratima. Ne treba strahovati da u preispitivati tvoje izdatke... osim, naravno, ako ne pone gomilati ogromne kockarske dugove. elim ti ugodno jutro, gospo. Naklonio se na vratima i otiao.

  Emma je preneraeno zurila u zatvorena vrata. Uskraivao joj je ak i neovisnost tromjesenog deparca! Bilo je nesnosno to e svi njezini rauni biti podvrgnuti njegovu pregledu. Je li uvijek to namjeravao, ili se radilo o reakciji na ovu gadnu i ogorenu svau? Bila je gora od bilo koje prijanje, i odvela ju je do objave izazova... ili prijetnje... ili o emu god da je ve bila rije.

  No uinit e to. Brzo e stati nakraj monom poloaju koji je Ned dodijelio Alasdairu u njezinu ivotu. Nije bilo vano za koga e se udati. Vano je bilo samo to da e Alasdair konano i zauvijek izai iz njezina ivota.

  Meutim, iskrenost ju je prisiljavala da prizna kako joj je vanije koga uzima za ljubavnika. To je bila stvar i tatine i ukusa. To bi morao biti netko tko je privlai. Nakratko je zurila u vatru, pitajui se je li potpuno poludjela. Je li doista namjeravala izai i pronai si ljubavnika samo kako bi napakostila Alasdairu?

  Da, jest. Nisko, moda. Ludo, moda. Ali previe ju je iskuavao. Poela je koraati po svojoj spavaoj sobi, upkajui si puknuti nokat. Kako se

  usuuje pretpostaviti da je od raskida njihovih zaruka ostala sama i slobodna zato to je alovala za njim? Od svih tatih razmetljivaca!

  Ali, je li to bila istina? Je li odbila sve druge udvarate jer se niti jedan od njih nije mogao mjeriti s Alasdairom, niti kao ljubavnik niti kao verbalni protivnik? Zar je samo Alasdair mogao potaknuti svaku vrstu strastvene reakcije u njoj? Zar ju je samo Alasdair mogao nagnati u smijeh i bijes i pla, sve odjednom?

  Naravno da nije bilo tako, rekla je sebi s ustrajnom odlunou. A to e mu i dokazati... i, cjepidlaio je sitni glasi u pozadini njenog uma, dokazat e to i sebi.

  * * *

  Alasdair je ustro hodao vraajui se u svoj stan u Albermarleovoj ulici. Nitko tko bi ga pogledao ne bi naslutio kako ispod njegova smirena izraza lica kljua gnjev. Jedan

 • 24

  dentlmen u prugastom prsluku boje trenje zaustavio je svoju koiju na uglu Trga Grosvenor i veselo ga zazvao.

  Nisam znao da si u gradu, Chase. Upravo se spremam ponovno otii iz grada, Darcy, ree Alasdair, naizgled

  nenaetog dobrog raspoloenja. Oslonio je ruku na stepenicu koije. Ali vratit u se za dva dana.

  uo sam da je Emma Beaumont u gradu, leerno ree Darcy, gledajui negdje u daljinu preko Alasdairove glave.

  Da, nastanila se u Ulici Mount. Alasdair je promotrio svog prijatelja otro procjenjivackim okom. Bez tekoa je mogao naslutiti smjer Darcyjevih misli. I da, njezino ve veliko bogatstvo znatno je poveano bratovom oporukom.

  Tako sam i uo, ree Darcy. Koliko shvaam, ti si joj skrbnik. Vijesti se brzo ire, odvrati Alasdair staloeno. Ali ako razmilja o tome da se

  pone motati oko Emme, ne treba traiti moje doputenje. Ona je vlastita gospodarica u svemu osim u upravljanju svojim bogatstvom.

  Ah. Darcy kimne i ree s oklijevanjem: Onda ti to nije neugodno? Ni najmanje, odgovori Alasdair uz spokojan osmijeh. Zato bi mi trebalo biti? Bez razloga... sasvim bez razloga, ree Darcy Na kraju krajeva, tri godine..., glas

  mu se postupno gubio. Tri su godine jako mnogo vremena, sloi se Alasdair. Bilo pa prolo. Uvjeravam te

  da smo Emma Beaumont i ja savreno sposobni kretati se u istim krugovima, a da se jedno drugome ne bacimo na grkljan. Tu je la izgovorio sa savrenim samopouzdanjem i odmaknuo se od koije, mirno predloivi: Moda bi htio proiriti vijest, Darcy. Bilo bi mi mrsko da drutvo suspree dah oekujui ponovni skandal.

  Da... da, naravno. Darcy je izgledao kao da mu je neugodno. Nadam se da se nisi uvrijedio.

  Bez ikakve uvrede. Alasdair je s otmjenom gestom podignuo eir i njegov se prijatelj odvezao dalje.

  Alasdairov izraz lica otvrdne. Mogao je oekivati da e se stari skandal s oduevljenjem prevakavati tjedan ili dva. Njihova e situacija zaintrigirati govorkanja i pobrinuti se za nagaanja u klubovima, gdje je znao da e za koji dan poeti padati oklade o tome tko e odvesti imunu ledi Emmu pred oltar. Bit e podmuklih komentara o njegovoj vlastitoj situaciji nekadanjeg odbaenog udvaraa, i ako kani zadrati netaknut ponos i dostojanstvo, morat e se ponaati kao da ga prolost ni najmanje ne mui. Izmeu njega i Emme ne smije biti nikakve vidljive napetosti - a to, nakon jutranjeg jada, nee biti lak zadatak.

  Srdba mu je nahrupila novom snagom, a korak mu se ubrzao dok je skretao u Ulicu Brook. Prezirao je upotrebu nasilja, ali tog joj se jutra jako pribliio, a ak je i sada bio u velikom iskuenju da se vrati u Ulicu Mount i ispljuska je - ili to ili da joj zavrne vratom! Od svih besmislenosti! Prijetiti udajom za prvog mukarca koji je zaprosi! A zatim ona budalatina o uzimanju ljubavnika! Emma je uvijek bila tvrdoglavo, estoko stvorenje, ali nije dala da od nje rade budalu. Zacijelo nije oekivala od njega da povjeruje kako namjerava Xiniti neto tako suludo.

  Ali ak i dok je tako razmiljao, Alasdair je ponovno mogao vidjeti pogled u njezinim Rima dok je dobacivala svoj izazov. A od toga se osjetio jako nelagodno. Na trenutak je oklijevao, razmiljajui da se moda vrati i pokua izgladiti stvari medu njima. Oboje su izgovorili stvari koje nisu trebali, a on je nije smio poljubiti onako kako je to uinio, ak i uzevi u obzir oitu provokaciju. No znao je da je i dalje preljut za pokuaj pomirbe. Kad bi se vratio u Ulicu Mount u sadanjem raspoloenju, to bi samo pogoralo stvari. Nekoliko ga dana nee biti u gradu. To e im oboma dati potreban odmak i vrijeme da se ohlade.

 • 25

  A i trebala mu je hladna glava da se pozabavi ovim drugim poslom. Licem mu prijee namrteni izraz. Bilo je kao da trai poslovinu iglu u plastu sijena. Bi li Ned poslao tako delikatan dokument Emmi?

  Uspeo se stubama do kue gdje je unajmljivao stan, i vrata su se otvorila prije nego to je mogao posegnuti za alkom. Koveg vam je spakiran, lorde Alasdaire. Potanska koija trebala bi stii svakog trena. Njegov sluga stao je ustranu kako bi omoguio svome gospodaru da ue u hodnik.

  Dobro. Hvala ti, Cranhame. Odlazim za manje od pola sata. Alasdairov apartman nalazio se u prizemlju, i dok se pribliavao vlastitim ulaznim vratima, zauli su se koraci po stubama. Bacio je pogled preko ramena i uljudno kimnuo mukarcu koji je silazio stubama. Nije ga poznavao, ali pretpostavio je kako mora da je uzeo apartman iznad njegova koji je nekoliko tjedana bio prazan.

  Dobro jutro. Obraam li se lordu Alasdairu Chaseu? Mukarac je govorio ugodno i priao mu je sa irokim osmijehom i s ispruenom rukom. Kako shvaam, bit emo susjedi. Uzeo sam sobe iznad vaih. Rukovali su se. Dopustite da se predstavim. Paul Denis vama na usluzi. Izgovorio je prezime na francuski nain, ne izgovarajui krajnje s.

  Gospodine Denis. Alasdair nakloni glavu, uzvrativi pozdrav. elim vam dobrodolicu. Jeste li tek pristigli u grad?

  Da, dosad sam ivio na selu. Obitelj mi je dola iz Francuske '91. U to sam vrijeme bio djearac. Podcjenjivaki je odmahnuo rukom. Nismo uspjeli nita donijeti sa sobom iz Francuske, i roditelji su mi se smjestili u Kentu na imanju starog oeva prijatelja.

  Shvaam. To je bila dovoljno uobiajena pripovijest. Revolucija je iz Francuske u Englesku donijela obilje osiromaenih emigranata. Bilo je mnogo aristokratskih emigranata koji su ivjeli u neimatini na selu, i znatan broj njih u Londonu, neki od njih na rubovima drutva, ali mnogi su se kretali u najboljim krugovima. Monsieur Denis drao se poput nekoga tko se kani kretati u najboljim krugovima.

  Naalost, moram otputovati iz grada na nekoliko dana, ree Alasdair. Ali po povratku, vjerujem da ete sa mnom jednom izai na veeru.

  Bit e mi ast. Francuz se naklonio, a Alasdair je s jo jednim uljudnim osmijehom uao u svoj stan. Bio je sasvim voljan predstaviti monsieur Denisa vlastitom krugu prijatelja ako mu se bude uinio ugodnim. Sudei po besprijekornom kroju njegova kaputa i elegantnom padu njegove kravate, susjed mu je ve usavrio neke od neophodnosti za isticanje u Londonu. Nipoto nije ostavljao dojam provincijalca.

  U roku od pola sata Alasdair se udobno smjestio u potanskoj koiji, odvozei se iz Londona du Stainesove ceste, to bi silno zaintrigiralo Emmu, budui da ga je ona vodila u suprotnom smjeru od njegova obiteljskog doma u Lincolnshireu.

  Stigao je na svoje odredite triput promijenivi konje na cesti, upravo kad su se lord i ledi Grantley poeli spremati za odlazak na veeru u neotmjeno ranih pet sati. Ledi Grantley ba i nije bilo po volji kad im je najavljen posjetilac.

  Kakvog bi posla Alasdair mogao imati u Grantleyju Manoru?, upita ona supruga, ije su oi zasjale na mogunost sudruga pri ispijanju porta nakon veere.

  Drutveni posjet, draga moja, predloi grof. Nagradilo ga je nezadovoljno otpuhivanje. Ne budi lud, Grantley. to emo s njim? Ne moemo ga zadravati da stoji u hodniku, draga moja. Suprug joj se duboko

  zgranuo. Njezino je gospodstvo uzdahnulo. Otprati lorda Alasdaira u knjinicu, Gossette. I

  radije reci kuharici da odgodi veeru za pola sata. Da, vae gospodstvo. Batler se naklonio i beumno izaao. Idi vidjeti to eli, naloi grofica nervozno mahnuvi rukama u smjeru supruga,

  dodavi s patnikim uzdahom: Pretpostavljam da ga moramo pozvati na veeru.

 • 26

  Samo uljudno, draga gospo, ree grof, odgurnuvi se na noge, te s poneto ustrosti poe prema vratima.

  Alasdair se okrenuo od francuskih vrata i svog promatranja zimski ogoljelog vrta kada je njegov domain uao u knjinicu. Milorde. Naklonio se. Oprostite mi na ovom nenajavljenom posjetu, ali na zadatku sam za Emmu. Nee mi trebati jako dugo da ga izvrim.

  Oh, ali morate poveerati s nama, drago mome, ree grof, zazvuavi vie kao da ga moli nego kao da ga poziva. Upravo se spremamo na veeru i moja vas supruga moli da nam se pridruite.

  Alasdair je mogao pronicljivo zakljuiti kako bi njegov dolazak doekala strana ledi Grantley, i podrugljiv mu je osmijeh zatitrao na usnama. Ipak, on ree: To je veoma ljubazno od vas, milorde. Meutim, uzeo sam sobe u Brodu u Lymingtonu i ondje naruio veeru. Trebam samo nekoliko minuta u Emminoj spavaoj sobi i garderobi. Uvjerena je kako je ostavila knjigu poezije bez koje kae da ne moe. Vjerujem da joj ju je dao Ned, i vrlo je alosna to ju je zagubila.

  Oh, doista ne moemo dopustiti da veerate u gostionici, izjavi grof s neuobiajenom vrstinom. Openito uasne kuharice... ne... ne... proi ete mnogo bolje ako objedujete s nama, drago mome. Kuharica ledi Grantley prilino je podnoljiva -doista prilino podnoljiva. Najprije ete veerati, a onda poi po Emminu knjigu. Doite, milorde. Doite samo. Nukao je gosta prema vratima.

  Alasdair se uglaeno dao nagovoriti te se psihiki pripremio na pozdravljanje svoje nesklone domaice.

  Pogledajte, gospo, nagovorio sam lorda Alasdaira da objeduje s nama, razigrano e grof dok je ponovno ulazio u salon, gdje je njegova supruga sjedila sa svojim vezom. Doao je po Emminu nalogu. Zametnula je neku knjigu koju joj je dao Ned... misli da je moda jo uvijek ovdje u njezinoj spavaoj sobi... erija, Alasdaire?

  Hvala, milorde. Alasdair se nakloni ledi Grantley. Putujem prijateljima u Dorset, gospo, i Emma me zamolila da putem stanem ovdje. Nadam se da vam neu biti na nepriliku.

  Teko, ree ledi Grantley. Ja u mali eri, Grantley. Prodorno je pogledala Alasdaira. Mislim da ete doivjeti razoaranje u pogledu svog zadatka, lorde Alasdaire. Domaica je temeljito ispraznila Emminu spavau sobu, i ne vjerujem da je ondje pronala ikakve stvari u Emminu vlasnitvu.

  Emma je spavala u toj spavaoj sobi otkad je otila iz djeje sobe, gospo, i vjerujem da ima nekoliko skrovitih mjesta koja moda domaici nisu poznata. Alasdair primi au od svog domaina. Dala mi je precizne upute gdje da traim. I ondje i u njezinoj sobi za odijevanje. Polako je otpio eri i uputio dami dobroduan osmijeh.

  Ledi Grantley malo je otpuhnula, ali nije mogla pronai opravdanu primjedbu. Pretpostavljam da se draga Emma smjeta u Londonu, ree lord Grantley. Pretpostavljam da se laa posla pronalaenja mua, jetko ustvrdi ledi Grantley.

  Djevojka od dvadeset i dva ljeta! Tek to nije za staro eljezo. Povratak batlera radi najave veere spasio je Alasdaira nunosti da nae odgovor na

  ovu izjavu. Svojoj je domaici ponudio nadlakticu i otpratio je u blagovaonicu. Za itavo vrijeme tog beskonanog i osrednjeg objeda, trudio se biti armantan, iako

  su ga progonila sjeanja na toliko mnogo drugih objeda koje je pojeo za ovim stolom, gdje se skoro dvanaest godina osjeao kod kue, kao i Ned i Emma. Objedi ispunjeni smijehom i dosjetkama. Objedi za kojih je Emma sjedila na svom mjestu njemu nasuprot, blistavih oiju, kose koja je poprimala bezbroj boja pod granatim svijenjakom. A Ned... Ned je sjedio zdesna ocu sve dok nije zauzeo oevo mjesto na elu stola. Ned je uvijek imao ispripovijedati kakvu priu, neku iskriavu alu. A njih se troje meusobno zadirkivalo, rugalo se... i

 • 27

  voljelo... Dvanaest je godina nosilo mnogo uspomena... a sada su sve imale primjesu tuge

  gubitka, uz gorinu ljutnje i izdaje. Podignuo je au i duboko otpio. Usprkos obeanjima lorda Grantleyja, hrana je bila

  osrednja, ali je zato burgundac bio prvoklasan. Nedov je otac imao izvrstan podrum i Ned ga je odravao. Pristae slobodne trgovine redovito su plovili uz obalu Hampshirea i Dorsetshirea, i nisu opskrbljivali kuanstva tek rijetkih dentlmena. Gledajui rumeno lice lorda Grantleyja, Alasdair je procijenio da e sadanji grof Grantley ii stopama svojih prethodnika barem u pogledu potreba svojeg podruma.

  S velikim je olakanjem primijetio kako je ledi Grantley krenula ustajati od stola. Ustao je i naklonio se dok se ona povlaila, preputajui gospodu njihovu portu, uz strogu opomenu kako Grantley treba uzeti u obzir svoj giht pa neka ne uzima vie od dvije ae.

  Alasdair je proveo s grofom pola sata, a zatim se ispriao kako bi ispunio svoj nalog. Grof je bio vidljivo razoaran to nee dugo sjediti za stolom, no njegov je gost bio nepopustljiv pa je grof s tekim uzdahom vratio stakleni ep u bruenu bocu za vino i ustao.

  Pa, znate put, drago mome. Pokazao je rukom prema stubama dok su ulazili u predsoblje. Rei u Gossettu da vam upali lampe u Emminoj spavaoj sobi.

  Nema potrebe, milorde. Uzet u svijeu. Alasdair uzme jednu od malenih runih svijea sa stolia u predsoblju te je upali sa svijee u tekom srebrnom svijenjaku. titei plamen slobodnom rukom, uspeo se stubitem u obliku potkove.

  Du hodnika koji su iz glavnog predvorja vodili na gornje katove bili su upaljeni zidni svijenjaci, ali kad je uao u Emminu staru spavau sobu, bilo je mrano i hladno i osjeala se praznina. Pridrao je svijeu visoko i ona je bacila svoje treperavo svjetlo po sobi koja je nekad bila toliko poznata, a sada pak tako samotna i udna, naputena od duha svoje prijanje stanarke. Namjetaj je bio isti; mogao je vidjeti nagorjelo mjesto na vrhu komode gdje je Emma jednom odloila svoja vrua klijeta za kovranje kose bez primjerenog obraanja pozornosti; stara je mrlja jo uvijek bila vidljiva na sagu gdje je prevrnula alicu okolade kad su je on i Ned iznenadili, vrativi se rano jednog ljeta iz Oxforda na praznike.

  Poloio je svijeu na okvir kamina odakle e bacati veinu svjetlosti i smjesta poao do ormara. Bio je prazan i bez tekoa je pronaao malu skrivenu ispunu u stranjem dijelu. Otvorila se na njegov dodir i on je proao prstima po malom prostoru koji se tako razotkrio. Ondje se nalazila samo praina.

  Zapravo nije ni oekivao da e ita pronai, ali prije nego to pone sa znatno kompliciranijim zadatkom pretraivanja Emminih osobnih stvari u njezinu novom boravitu, morao je iskljuiti mogunost da je ostavila neto od svojih povjerljivih papira na jednom od svojih tajnih mjesta u starom domu. Pogledao je iza slika, prisjetivi se kako je u lovu na blago jednom sakrila trag iza podloge za uvrivanje majina portreta. Ondje nije bilo niega. Pregledao je sve prazne ladice u komodi; pogledao je ispod kreveta; zadignuo je sag. Ondje nije bilo niega. Niti jednog jedinog komadia papira.

  A moralo se raditi o komadu papira. Pomoglo bi kad bi tono znao to trai; ali upute su mu bile neodreene; Charles Lester nije imao pojma, nita vie od njega, kojim bi se to sredstvom Ned posluio da prenese svoje podatke. Kada je Nedova obavijest poslana po Hughu Meltonu otvorena u konjikoj gardi, sadravala je samo pismo Nedovoj sestri. Pismo su pregledali razbijai ifri, ali ono im nije otkrilo nita. Jedini zakljuak do kojeg su mogli doi bilo je kako je dolo do pomutnje u onoj krvlju natopljenoj urbi prije njegove smrti, a obavijest predodreena za konjiku gardu umjesto toga je otila ledi Emmi.

  Alasdairu se podmukla tajnovitost ove pretrage inila suluda. Rekao je Lesteru kako bi zacijelo najjednostavnije bilo upitati Emmu je li zadrala bratovu posljednju poruku - onu koju je proslijedio Hugh Melton. No njegov je prijedlog izriito odbijen. Ledi Emma zbog vlastite sigurnosti ne smije znati da u vlasnitvu ima neto tako opasno, toliko presudno za

 • 28

  tijek rata s Bonaparteom. Da zna njegovu vanost, mogla bi mu posvetiti opasnu pozornost, a da ga upamti, na primjer, to bi je znanje pretvorilo u metu za druge koji ga trae.

  A njihove metode izvlaenja informacija bile su i temeljite i neugodne, objasnio je gospodin Lester spojivi vrhove prstiju u oblik piramide, gotovo kao da se ispriava. Nije spomenuo kako bi ona, bez obzira na to je li zapamtila taj dokument ili nije, ipak mogla biti podvrgnuta tim neugodnim metodama ispitivanja. No Alasdairu je bilo jasno da Charlesu Lesteru i njegovim zapovjednicima Emmina dobrobit nije od stvarnog interesa. to manje ljudi zna za vanost tog dokumenta, tim bolje. To je bilo sve do ega im je zapravo bilo stalo.

  Ali ima li ga ona?, pitao se Alasdair dok je nosio svijeu u susjednu sobu za presvlaenje ne bi li ondje nastavio s