Jo van den Hauwe Bart van der Leeuw

  • Published on
    25-Feb-2016

  • View
    51

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zullen we het over opleidingsdidactiek hebben? bijvoorBeeld over exemplarische opleidingsdidactiek?. Jo van den Hauwe Bart van der Leeuw. HSN 25 Den Haag, 25 november 2011. Doel en opzet van de presentatie. Waarover willen wij het hebben? we presenteren een product - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<p>Zullen we het over opleidingsdidactiek hebben?bijvoorBeeldover exemplarische opleidingsdidactiek?Jo van den HauweBart van der Leeuw</p> <p>HSN 25Den Haag, 25 november 20112Iets minder frivool: gewoon de titel van de presentatie.</p> <p>Doel en opzet van de presentatie</p> <p>Waarover willen wij het hebben? we presenteren een product met een onderliggende opleidingsdidactiek</p> <p>Hoe presenteren we product en opleidingsdidactiek? waarom een presentatie over opleidingsdidactiek? het ontstaan van bijVoorbeeld de rol van de Kennisbasis Nederlands voor de pabo exemplarische opleidingsdidactiek:kansen en beperkingenHet belang van opleidingsdidactiek</p> <p>Belangrijk thema</p> <p> veel over de inhoud van ons vak, weinig over het hoe</p> <p> belang van congruent opleiden (verborgen curriculum) </p> <p> opleidingsdidactiek is een aandachtsgebied in Nederlandse beroepsstandaard voor lerarenopleiders Vlaams ontwikkelingsprofiel voor lerarenopleidersHier de dia's over de handboeken (nr 18.) en over de tweekoppigheid van het curriculum Nederlands (nr. 16) integreren. Die betreffen immers ook aspecten van de opleidingsdidactiekProfessionele taalvaardigheid</p> <p>Referentiekader 4F</p> <p>Dertien doelen NTU</p> <p>Vakdidactische bekwaamheid</p> <p>Kennisbasis Nederlands voor de pabo</p> <p>Opleidingsdidactiek: de uitdaging voor Nederlands</p> <p>5Het belang van opleidingsdidactiek</p> <p>Handboeken taaldidactiek:Taaldidactiek (ThiemeMeulenhoff)Portaal (Coutinho)Wat een taal! (HB Uitgevers)Taalonderwijs ontwerpen (Noordhoff)</p> <p>KenmerkenTekstboekenUitgewerkte theorieEventueel gellustreerd met concrete voorbeeldenSoms aangevuld met verwerkingsopdrachtenHet belang van opleidingsdidactiek</p> <p> ontstaansgeschiedenisbijVoorbeeld</p> <p>HSN 17 (Utrecht, 2003) Taaldidactiek exemplarisch aanleren, kan dat? In deze bijdrage wil ik ingaan op de warme oproep van Mieke Smits (Smits, 2002:26) om "Veel meer dan nu het geval [is] [...] als opleiders inzicht [te] geven in onze eigen praktijk door erover te publiceren en er met elkaar openlijk over te discussiren. taalactiviteit op niveau van studenten reflectie over onderliggende didactiek sterktes: authentiek en inductief knelpunten: aandacht voor theorievorming en transfer</p> <p> ontstaansgeschiedenisbijVoorbeeld</p> <p>HSN 22 (Brussel, 2008) De voorbeeldige opleider. Exemplarisch werken als opleidingsdidactiek</p> <p> verschillende exemplarische werkvormen</p> <p> opleidingsdidactiek in drie stappen een werkvorm doen reflectie op de werkvorm duiding en transfer</p> <p> ontstaansgeschiedenisbijVoorbeeld</p> <p>Kennisbasis Nederlands voor de pabo (2009) 2009: ontwikkeling en vaststelling van het document 2010: pabo's vertrouwd maken (knippen+plakken?) 2011-2012: implementatie in het curriculum 2012-2013: invoering van de kennistoets</p> <p>Kansen voor opleidingsdidactiek? Klassiek: Portaal (2010) is een boek waarin alle inhouden op het gebied van taal en taaldidactiek aan de orde komen Er is aangesloten bij de kennisbasis Nederlandse taal. bijVoorbeeld: kansen om duiding en transfer uit te werken in de vorm van (begeleid) zelfstandig werk</p> <p>Iets over de ontstaansreden toevoegen, zie dia 15.Exemplarisch werken in zes stappenBegeleid door taaldocent</p> <p>VoorbeeldlesNadenken over didactiek</p> <p>6. FeedbackZelfstandig</p> <p>3. Theoretische verdieping4. Transfer naar praktijk5. Taalvaardigheid van de student</p> <p>11voorbeeldlestaalles op niveau van de studentDocent introduceert nieuw woord: semantiek.Hij legt de betekenis uit,organiseert taalactiviteiten waarin het woord gebruikt wordten vraagt of studenten het woord nu kennen.</p> <p>Stap 1Voorbeeldles</p> <p>12</p> <p>13voorbeeldlestaalles op niveau van de studentover betrokkenheid</p> <p>over didactische aanpak-&gt; voorbewerken-&gt; semantiseren-&gt; consolideren-&gt; controleren</p> <p>over opbrengst</p> <p>Stap 2 Nadenken over de voorbeeldles</p> <p>14voorbeeldlestaalles op niveau van de studentGebruik van de kennisbasis</p> <p>Op welke gronden selecteert de leraar het woord in de voorbeeldles? Licht je antwoord toe.</p> <p>Leg uit hoe de fase van consolideren in het didactisch model van de viertakt samenhangt met woordleerstrategien.</p> <p>Digitaal beschikbare kennisbasis</p> <p>Stap 3: Theoretische verdieping</p> <p>15voorbeeldlestaalles op niveau van de student bekijken en vergelijken</p> <p> onderdelen onder de loep</p> <p> je eigen les ontwerpen</p> <p>Stap 4 Transfer naar praktijk en herontwerp</p> <p>Opdracht om zelfstandig te verwerken: n setje theorievragen met bijbehorende kenniselementen uit de kennisbasis. 10 minuten (45)16voorbeeldlestaalles op niveau van de studentGebruik van de stagepraktijk</p> <p>Selecteer voor jouw stageklas vijf woorden die in deze periode actueel zijn en die voor de leerlingen onbekend zijn.</p> <p>Bedenk bij elk van de vijf woorden een waaier van mogelijkheden om te semantiseren.</p> <p>Stap 4 Transfer naar praktijk en herontwerp</p> <p>Opdracht om zelfstandig te verwerken: n setje theorievragen met bijbehorende kenniselementen uit de kennisbasis. 10 minuten (45)17voorbeeldlestaalles op niveau van de studentGebruik van de voorbeeldles</p> <p>Wat verwacht de samenleving?</p> <p>Hoe staat het met mijn woordenschat?</p> <p>Hoe kan ik mezelf verbeteren?</p> <p>Stap 5Taalvaardigheid student</p> <p>18</p> <p>Stap 6Feedback</p> <p>overslaan verboden !19Concreet vormgegeven in bijVoorbeeldbijVoorbeeld bestaat uit:</p> <p>31 voorbeeldlessen (docentenhandleiding, website)Kennisbasis Nederlands voor de pabo (website)Leerplandocumenten taalonderwijs (website)Werkboek voor studenten</p> <p>20</p> <p> kansen en beperkingen</p> <p>hoe praktijk in de opleiding brengen</p> <p>hoe de kennisbasis ontsluiten</p> <p>voorbeelden die er toe doen</p> <p>internationale dimensie</p> <p>dekt niet het hele curriculumbijVoorbeeld</p> <p>22</p>