of 22 /22
Journal beskrivelse Basis uddannelse i ultralydsscanning

Journal beskrivelse - Ultralydsscanning.comultralydsscanning.com/.../04/Journal-beskrivelse.pdf · Ultralydsfund 19 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen Medial, longitudinal projektion

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Journal beskrivelse - Ultralydsscanning.comultralydsscanning.com/.../04/Journal-beskrivelse.pdf · Ultralydsfund 19 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen Medial, longitudinal projektion

Journal beskrivelse

Basis uddannelse i ultralydsscanning

Page 2: Journal beskrivelse - Ultralydsscanning.comultralydsscanning.com/.../04/Journal-beskrivelse.pdf · Ultralydsfund 19 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen Medial, longitudinal projektion

Hvorfor?

Dokumentation

Ydelse

Samarbejdspartnere

Faglighed

Diagnosticere, gøre status, se ændringer

Systematik nedsætter fejl og måleusikkerheder

Kvalitet

Høj kvalitet Anerkendelse

Fra patient

Fra samarbejdspartnere

Fra politikere

Mads Hyldgaard og Marianne Christensen2

Page 3: Journal beskrivelse - Ultralydsscanning.comultralydsscanning.com/.../04/Journal-beskrivelse.pdf · Ultralydsfund 19 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen Medial, longitudinal projektion

Opbygning af ultralydsjournal

Kort beskrivelse af patientcase

Køn, alder, problematik, traume, belastning

Relevante kliniske undersøgelsesfund

Hævelse, smerter, positive test

Indikation for ultralydsundersøgelse

Ultralydsfund (beskriv præcist)

Beskriv strukturerne med relevante nøgleord, angiv landmarks,

hvad ses/ses ikke, normal fund

Konklusion (vær ydmyg, ikke skråsikker)

Fundene er forenelige med, tyder på ….

Sammenholdt med kliniske fund …..

Mads Hyldgaard og Marianne Christensen3

Page 4: Journal beskrivelse - Ultralydsscanning.comultralydsscanning.com/.../04/Journal-beskrivelse.pdf · Ultralydsfund 19 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen Medial, longitudinal projektion

Typiske nøgleord - oversigt

Homogen/Uhomogen: bruges ofte om sene- og muskelvæv

Uregelmæssig struktur: bruges om knogle, ligamenter, sener og

muskler

Ensartet fibre/struktur: knogle, ligamenter, sene og muskler

Tab af kontinuitet: bruges ofte om knogleoverflader eller senevæv

Ekkofattig/hypoekkoisk: bruges ofte om væske

Ekkorig/hyperekkogen: bruges ved forkalkninger og

knogleoverflader

Fortykket / evt. tenformet: bruges ofte om senevæv

Tab af substans: bruges ofte ved rupturer

Slagskygge – ses ofte som skygge forkalkning

Mads Hyldgaard og Marianne Christensen4

Page 5: Journal beskrivelse - Ultralydsscanning.comultralydsscanning.com/.../04/Journal-beskrivelse.pdf · Ultralydsfund 19 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen Medial, longitudinal projektion

Husk at bruge basale ord som:

Longitudinel, transversel

Proksimal, distal

Superficiel, profund

ALTID

hvilken anatomisk struktur

sideangivelse

Mads Hyldgaard og Marianne Christensen5

Page 6: Journal beskrivelse - Ultralydsscanning.comultralydsscanning.com/.../04/Journal-beskrivelse.pdf · Ultralydsfund 19 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen Medial, longitudinal projektion

M. gastrocnemius

Mads Hyldgaard og Marianne Christensen6

Ekkorig struktur

Slagskygge

Uhomogenitet i muskel

Page 7: Journal beskrivelse - Ultralydsscanning.comultralydsscanning.com/.../04/Journal-beskrivelse.pdf · Ultralydsfund 19 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen Medial, longitudinal projektion

M.

gastrocnemius

Ekkofattigt område

Uhomogenitet i

muskel

Mads Hyldgaard – Basisuddannelse i ultralydsscanning

7 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen

Page 8: Journal beskrivelse - Ultralydsscanning.comultralydsscanning.com/.../04/Journal-beskrivelse.pdf · Ultralydsfund 19 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen Medial, longitudinal projektion

3. metatars

Tab af/brud på kontinuitet

Uregelmæssighed i knogle

8 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen

Page 9: Journal beskrivelse - Ultralydsscanning.comultralydsscanning.com/.../04/Journal-beskrivelse.pdf · Ultralydsfund 19 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen Medial, longitudinal projektion

Akillessene

Ekkofattige

områder

Uhomogen sene

Senefortykkelse

Tenformet sene

9 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen

Page 10: Journal beskrivelse - Ultralydsscanning.comultralydsscanning.com/.../04/Journal-beskrivelse.pdf · Ultralydsfund 19 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen Medial, longitudinal projektion

Akillessene

• Tenformet

• Fortykket

• Senen er

ekkofattig i sine

superficielle

strukturer

10 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen

Page 11: Journal beskrivelse - Ultralydsscanning.comultralydsscanning.com/.../04/Journal-beskrivelse.pdf · Ultralydsfund 19 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen Medial, longitudinal projektion

Facia plantaris

• Fortykket, angiv

evt. tykkelsen

• Ekkofattig ved

hæftet på

calcaneus

11 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen

Page 12: Journal beskrivelse - Ultralydsscanning.comultralydsscanning.com/.../04/Journal-beskrivelse.pdf · Ultralydsfund 19 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen Medial, longitudinal projektion

Case 1, beskrivelse

Mads Hyldgaard og Marianne Christensen12

Kvinde 42 år, har tidligere haft smerter ved akillessenerne,

men nu smerter bagpå venstre hæl i 1 år, forværring i 2

mdr, kan ikke tåle tryk fra hælkappe

Kliniske undersøgelsesfund:

5 kr stor udbuling ved akillessenens hæfte på calcaneus, blød

fluktuation subcutant og hårdhed i dybden, smerter ved hele

udbulingen, Fortykket akillessene men ingen palpationssmerter

Page 13: Journal beskrivelse - Ultralydsscanning.comultralydsscanning.com/.../04/Journal-beskrivelse.pdf · Ultralydsfund 19 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen Medial, longitudinal projektion

Indikation for ultralydsscanning

Mads Hyldgaard og Marianne Christensen13

Ultralydsundersøgelse foretages mhp afklaring af hvilken

struktur der er påvirket.

Obs akillessene-entesopati, bursit, eksostose

Page 14: Journal beskrivelse - Ultralydsscanning.comultralydsscanning.com/.../04/Journal-beskrivelse.pdf · Ultralydsfund 19 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen Medial, longitudinal projektion

Ultralyds fund

14

Fortykket akillessene tilhæftning med hypoekkoisksignal

Distalt ses hyperekkoisk linje ved superficielle del af akillessenen.

Der ses sucutanhyperekkoisk fortykkelse med bursa

Der er doppler signal helt distalt ved akillessenens hæfte, lige over eksostosen

Ingen tegn på forstørret retrocalcaneal bursa

Page 15: Journal beskrivelse - Ultralydsscanning.comultralydsscanning.com/.../04/Journal-beskrivelse.pdf · Ultralydsfund 19 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen Medial, longitudinal projektion

Konklusion

Mads Hyldgaard og Marianne Christensen15

Fundene er forenelige med akillessene entesopati,

eksostose helt distalt ved akillessenetilhæftning på

calcaneus og subcutan bursa

Page 16: Journal beskrivelse - Ultralydsscanning.comultralydsscanning.com/.../04/Journal-beskrivelse.pdf · Ultralydsfund 19 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen Medial, longitudinal projektion

Case 2, beskrivelse

74-årig kvinde, kendt med artrose bilateralt knæ,

adipøs. I marts 2013 faldet på trappe og landet på

venstre knæ.

Ved undersøgelse i marts 2013 mente egen læge, at

den pludseligt opståede smerte skyldtes slaget efter

faldet..

Page 17: Journal beskrivelse - Ultralydsscanning.comultralydsscanning.com/.../04/Journal-beskrivelse.pdf · Ultralydsfund 19 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen Medial, longitudinal projektion

Henvender sig med forsat diffuse smerter i knæet,

har oplevet låsningstilfælde og er palpationsøm

svarende til ledlinjen.

Positivt fund ved McMurray’s samt Apley’s test.

Kliniske undersøgelsesfund

Page 18: Journal beskrivelse - Ultralydsscanning.comultralydsscanning.com/.../04/Journal-beskrivelse.pdf · Ultralydsfund 19 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen Medial, longitudinal projektion

Indikation for ultralydsundersøgelse

Ultralydsundersøgelse foretages med henblik på en

forklaring på patientens vedvarende smerter med

en hypotese om påvirkning af den mediale menisk

Page 19: Journal beskrivelse - Ultralydsscanning.comultralydsscanning.com/.../04/Journal-beskrivelse.pdf · Ultralydsfund 19 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen Medial, longitudinal projektion

Ultralydsfund

Mads Hyldgaard og Marianne Christensen19

Medial, longitudinal projektion af venstre knæ, 30° fleksion

i knæet.

På billedet ses femur til venstre, til højre tibia og centralt

menisken. Der ses tab af kontinuitet af knogleoverflade

med osteofytdannelse samt afsmalnet ledspalte. Mediale

menisk fremstår uhomogen og hypoekkoisk uden klar

afgrænsning af meniskens overkant. Desuden er der ved

scanningen fundet hypoekkoisk område svarende til

væske i den anteriore recess.

Page 20: Journal beskrivelse - Ultralydsscanning.comultralydsscanning.com/.../04/Journal-beskrivelse.pdf · Ultralydsfund 19 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen Medial, longitudinal projektion

Mads Hyldgaard og Marianne Christensen20

Page 21: Journal beskrivelse - Ultralydsscanning.comultralydsscanning.com/.../04/Journal-beskrivelse.pdf · Ultralydsfund 19 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen Medial, longitudinal projektion

Konklusion

Mads Hyldgaard og Marianne Christensen21

Fundene ved ultralydsscanningen kunne sammen med

fundene fra de kliniske test være forenelige degenerative

forandringer og skade i den mediale menisk.

Page 22: Journal beskrivelse - Ultralydsscanning.comultralydsscanning.com/.../04/Journal-beskrivelse.pdf · Ultralydsfund 19 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen Medial, longitudinal projektion

Øv dig på……

• at sætte den struktur du vil vise i centrum af billedet

• at placere fokus udfor det du gerne vil stille skarpt på

• at tilpasse dybden

• at indstille gain

• at finde et landmark

God fornøjelse

22 Mads Hyldgaard og Marianne Christensen