of 24 /24
NAZIV PROCESA Šifra procesa Vođenje knjigovodstva K4 Korisnik procesa Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i financije Vlasnik procesa Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i financije CILJ PROCESA Pravodobno i točno evidentiranje poslovnih događaja. GLAVNI RIZICI Krivo knjiženje (pogrešan konto, pogrešan iznos), neažurnost u knjiženju. KRATKI OPIS PROCESA ULAZ: Knjigovodstvene isprave. AKTIVNOSTI: Zaprimanje dokumentacije, kontrola, kontiranje poslovnih događaja, knjiženje u poslovnim knjigama, usklađivanje knjigovodstvenih stanja, odlaganje dokumentacije . IZLAZ Knjigovodstvene evidencije s financijskim podacima o poslovanja institucije. VEZE S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA Proces planiranja, Proces fakturiranja, Proces blagajničkog poslovanja, Proces likvidacije i plaćanja računa, Proces obračuna plaća i naknada, Proces izvještavanja, Proces nabave, Proces zaprimanja pošte, Proces utuživanja nenaplaćenih potraživanja. RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA Zaposlenici potrebni za provođenje aktivnosti procesa, programska i informatička podrška potrebna za obračun, informatička oprema, radni prostor.

K4-FINAL.docx - Web viewStručni suradnik za računovodstvo i financije je ovlašten knjižiti i usklađivati stanja dugovanja prema dobavljačima i odgovara za točnost i pravovremenost

Embed Size (px)

Text of K4-FINAL.docx - Web viewStručni suradnik za računovodstvo i financije je ovlašten knjižiti...

Page 1: K4-FINAL.docx - Web viewStručni suradnik za računovodstvo i financije je ovlašten knjižiti i usklađivati stanja dugovanja prema dobavljačima i odgovara za točnost i pravovremenost

NAZIV PROCESA Šifra procesa

Vođenje knjigovodstva K4

Korisnik procesa Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i financije

Vlasnik procesa Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i financije

CILJ PROCESA

Pravodobno i točno evidentiranje poslovnih događaja.

GLAVNI RIZICI

Krivo knjiženje (pogrešan konto, pogrešan iznos), neažurnost u knjiženju.

KRATKI OPIS PROCESA

ULAZ: Knjigovodstvene isprave.

AKTIVNOSTI: Zaprimanje dokumentacije, kontrola, kontiranje poslovnih događaja, knjiženje u poslovnim knjigama, usklađivanje knjigovodstvenih stanja, odlaganje dokumentacije .

IZLAZ Knjigovodstvene evidencije s financijskim podacima o poslovanja institucije.

VEZE S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA

Proces planiranja, Proces fakturiranja, Proces blagajničkog poslovanja, Proces likvidacije i plaćanja računa, Proces obračuna plaća i naknada, Proces izvještavanja, Proces nabave, Proces zaprimanja pošte, Proces utuživanja nenaplaćenih potraživanja.

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA

Zaposlenici potrebni za provođenje aktivnosti procesa, programska i informatička podrška potrebna za obračun, informatička oprema, radni prostor.

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPKA

K4.1. Postupak knjiženja izlaznih računa

K4.2. Postupak knjiženja ulaznih računa

K4.3. Postupak knjiženja dugotrajne imovine i sitnog inventara

K4.4. Postupak knjiženja ostalih poslovnih događaja i izrada bilance stanja

Page 2: K4-FINAL.docx - Web viewStručni suradnik za računovodstvo i financije je ovlašten knjižiti i usklađivati stanja dugovanja prema dobavljačima i odgovara za točnost i pravovremenost

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka

Pročelnik UO za GSKF = Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i financije

Ime i prezime Funkcija Datum Potpis

Izradio: Anto Marijanović Stručni suradnik za računovodstvo

i financije

30.09.2012.

Kontrolirao: Miroslav Gerstner Pročelnik UO za GSKF

30.09.2012.

Odobrio: Velimir Žunac Gradonačelnik 30.09.2012.

Page 3: K4-FINAL.docx - Web viewStručni suradnik za računovodstvo i financije je ovlašten knjižiti i usklađivati stanja dugovanja prema dobavljačima i odgovara za točnost i pravovremenost

NAZIV POSTUPKA Šifra postupka

Knjiženje izlaznih računa K4.1

Vlasnik postupka Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i financije

SVRHA I CILJ POSTUPKA

Točna evidencija potraživanja od korisnika usluga radi njihove pravovremene naplate.

PODRUČJE PRIMJENE

Postupak se primjenjuje u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i financije.

DRUGA DOKUMENTACIJA

Račun za usluge, Račun – uplatnica za usluge, Nalog za knjiženje izlaznih računa, Nalog za knjiženje prometa blagajne, Izvod žiro-računa, Izvod otvorenih stavaka kupca, Opomena za neplaćene račune kupca.

ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA

Stručni suradnik za računovodstvo i financije je ovlašten knjižiti i usklađivati stanja potraživanja od kupaca i odgovara za točnost i pravovremenost knjiženja. Stručni suradnik za računovodstvo i financije ovlašten je za kontrolu ispravnosti knjiženja i odgovoran za ažurnost knjigovodstvenih evidencija.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR

Pravilnik o proračunskom knjigovodstvu i računskom planu, Zakon o proračunu.

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka

Pročelnik UO za GSKF = Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i financije

Računovodstveni referent za kom. naknadu = Računovodstveni referent za komunalnu naknadu

Ime i prezime Funkcija Datum Potpis

Izradio: Anto Marijanović Stručni suradnik za računovodstvo

i financije

30.09.2012.

Kontrolirao: Miroslav Gerstner Pročelnik UO za GSKF

30.09.2012.

Page 4: K4-FINAL.docx - Web viewStručni suradnik za računovodstvo i financije je ovlašten knjižiti i usklađivati stanja dugovanja prema dobavljačima i odgovara za točnost i pravovremenost

Odobrio: Velimir Žunac Gradonačelnik 30.09.2012.

Page 5: K4-FINAL.docx - Web viewStručni suradnik za računovodstvo i financije je ovlašten knjižiti i usklađivati stanja dugovanja prema dobavljačima i odgovara za točnost i pravovremenost

Dijagram tijeka Opis aktivnosti Izvršenje Popratni

dokumenti

Odgovornost Rok

Zaprimanje podataka – izlaznih računa u papirnatom obliku ili programski prijenos iz programa za fakturiranje.

Stručni suradnik za računovodstvo i

financije

i

Računovodstveni referent za kom.

naknadu

Nakon zaprimanja računa

Račun za usluge,

Račun za usluge pravnim i fizičkim

osobama

Kontrola potpunosti

podataka. Provjerava se usklađenost sa odredbama Zakona o PDV-u

Sve računovodstvene evidencije omogućavaju praćenje sredstava prema izvorima financiranja i programima.

Stručni suradnik za računovodstvo i

financije

i

Računovodstveni referent za kom.

naknadu

Račun za usluge,

Račun za usluge pravnim i fizičkim

osobama

Kontiranje izlaznih računa na konta potraživanja i obračunatih prihoda.

Stručni suradnik za računovodstvo i

financije

Račun

Ručno knjiženje računa ili formiranje naloga za knjiženje iz izlaznih računa preuzetih iz programa za fakturiranje.

Stručni suradnik za računovodstvo i

financije

Nalog za knjiženje izlaznih računa

Page 6: K4-FINAL.docx - Web viewStručni suradnik za računovodstvo i financije je ovlašten knjižiti i usklađivati stanja dugovanja prema dobavljačima i odgovara za točnost i pravovremenost

Knjiženje uplata primljenih na žiro račun ili kroz blagajnu.

Stručni suradnik za računovodstvo i

financije

i

Referent za računovodstvene

poslove

Svaki dan

Izvod žiro računa

Nalog za knjiženje prometa blagajne

Kontrola knjiženja uplata. Stručni suradnik za računovodstvo i

financije

Usklađivanje stanja potraživanja sa kupcima.

Stručni suradnik za računovodstvo i

financije

KvartalnoIzvod otvorenih stavaka

Slanje opomena za neplaćena potraživanja.

Pročelnik UO za GSKF Kvartalno

Opomena za neplaćene račune kupca

Kontrola knjigovodstvene evidencije potraživanja od kupaca i davanje uputa za potrebne ispravke.

Stručni suradnik za računovodstvo i

financije

MjesečnoKnjigovodstvene

evidencije

Page 7: K4-FINAL.docx - Web viewStručni suradnik za računovodstvo i financije je ovlašten knjižiti i usklađivati stanja dugovanja prema dobavljačima i odgovara za točnost i pravovremenost

NAZIV POSTUPKA Šifra postupka

Knjiženje ulaznih računa K4.2

Vlasnik postupka Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i financije

SVRHA I CILJ POSTUPKA

Točna evidencija dugovanja dobavljačima.

PODRUČJE PRIMJENE

Postupak se primjenjuje u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i financije

DRUGA DOKUMENTACIJA

K4.2.1. Ulazni računi dobavljača s priloženom dokumentacijom,

K4.2.2. Obavijesti o knjiženju (odobrenja, terećenja),

K4.2.3. Obračuni kamata,

K4.2.4. Nalog za knjiženje ulaznih računa,

K4.2.6. Nalog za knjiženje prometa blagajne, Izvod žiro-računa,

K4.2.5. Izvod otvorenih stavaka dobavljača

ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA

Stručni suradnik za računovodstvo i financije je ovlašten knjižiti i usklađivati stanja dugovanja prema dobavljačima i odgovara za točnost i pravovremenost knjiženja, za kontrolu ispravnosti knjiženja i odgovoran za ažurnost knjigovodstvenih evidencija. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i financije u suradnji s Stručnim suradnikom za računovodstvo i financije vrši kontrole.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR

Pravilnik o proračunskom knjigovodstvu i računskom planu, Zakon o proračunu

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka

Pročelnik UO za GSKF = Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i financije

Ime i prezime Funkcija Datum Potpis

Page 8: K4-FINAL.docx - Web viewStručni suradnik za računovodstvo i financije je ovlašten knjižiti i usklađivati stanja dugovanja prema dobavljačima i odgovara za točnost i pravovremenost

Izradio: Anto Marijanović Stručni suradnik za računovodstvo

i financije

30.09.2012.

Kontrolirao: Miroslav Gerstner Pročelnik UO za GSKF

30.09.2012.

Odobrio: Velimir Žunac Gradonačelnik 30.09.2012.

Page 9: K4-FINAL.docx - Web viewStručni suradnik za računovodstvo i financije je ovlašten knjižiti i usklađivati stanja dugovanja prema dobavljačima i odgovara za točnost i pravovremenost

Dijagram tijeka Opis aktivnosti Izvršenje Popratni dokumenti

Odgovornost Rok

Zaprimanje podataka – ulaznih računa, obavijesti o knjiženju, obračun kamata.

Stručni suradnik za računovodstvo i

financije

DnevnoRačun dobavljača

Obavijest o knjiženju

Obračun kamata

Kontrola potpunosti

podataka. Provjerava se usklađenost sa odredbama Zakona o PDV-u

Sve računovodstvene evidencije omogućavaju praćenje sredstava prema izvorima financiranja i programima.

Stručni suradnik za računovodstvo i

financije

Mjesečno

Kontiranje ulaznih računa na konta obveza i troškova.

Stručni suradnik za računovodstvo i

financije

Nakon zaprimanja Računi

Ručno knjiženje računa.

Stručni suradnik za računovodstvo i

financije

Svaki danNalog za knjiženje

ulaznih računa

Knjiženje plaćanja prema dobavljačima preko žiro račun ili

Stručni suradnik za računovodstvo i

financije

Prema potrebi Izvod žiro računa

Nalog za knjiženje

Page 10: K4-FINAL.docx - Web viewStručni suradnik za računovodstvo i financije je ovlašten knjižiti i usklađivati stanja dugovanja prema dobavljačima i odgovara za točnost i pravovremenost

kroz blagajnu. prometa blagajne

Kontrola knjiženja. Pročelnik UO za GSKF

u suradnji s

Stručnim suradnikom za računovodstvo i

financije

Mjesečno

Usklađivanje stanje dugovanja sa dobavljačima.

Stručni suradnik za računovodstvo i

financije

MjesečnoIzvod otvorenih

stavaka

Kontrola knjigovodstvene evidencije dugovanja prema dobavljačima i davanje uputa za potrebne ispravke.

Pročelnik UO za GSKF

u suradnji s

Stručnim suradnikom za računovodstvo i

financije

Mjesečno

NAZIV POSTUPKA Šifra postupka

Knjiženje nefinancijske imovine (dugotrajne imovine i sitnog inventara)

K4.3

Vlasnik postupka Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalne

Page 11: K4-FINAL.docx - Web viewStručni suradnik za računovodstvo i financije je ovlašten knjižiti i usklađivati stanja dugovanja prema dobavljačima i odgovara za točnost i pravovremenost

djelatnosti i financije

SVRHA I CILJ POSTUPKA

Točna evidencija stanja nefinancijske imovine u upotrebi

PODRUČJE PRIMJENE

Postupak se primjenjuje u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i financije

DRUGA DOKUMENTACIJA

K4.3.- 1. Ulazni računi dobavljača s priloženom dokumentacijom,

K4.3.- 1. Odluke o rashodu,

K4.3.- 2. Obavijesti prijenosu dugotrajne imovine,

K4.3.- 3. Nalog za knjiženje dugotrajne imovine,

K4.3.- 4. Inventurne liste,

K4.3.- 5. Zapisnici o inventuri

ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA

Stručni suradnik za računovodstvo i financije zaprima podatke i kontrolira potpunost podataka, vrši kontiranje i knjiženje, ispisuje i dostavlja inventurne liste, knjiži ispravak vrijednosti. ovlašten je za kontrolu ispravnosti knjiženja i odgovoran za ažurnost knjigovodstvenih evidencija, ovlašten knjižiti i odgovara za točnost uknjiženih podataka o dugotrajnoj imovini i sitnom inventaru u upotrebi. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i financije u suradnji s Stručnim suradnikom za računovodstvo i financije vrši kontrole.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR

Pravilnik o proračunskom knjigovodstvu i računskom planu, Zakon o proračunu

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka

Ime i prezime Funkcija Datum Potpis

Izradio: Anto Marijanović Stručni suradnik za računovodstvo

i financije

30.09.2012.

Kontrolirao: Miroslav Gerstner Pročelnik UO za GSKF

30.09.2012.

Page 12: K4-FINAL.docx - Web viewStručni suradnik za računovodstvo i financije je ovlašten knjižiti i usklađivati stanja dugovanja prema dobavljačima i odgovara za točnost i pravovremenost

Odobrio: Velimir Žunac Gradonačelnik 30.09.2012.

Page 13: K4-FINAL.docx - Web viewStručni suradnik za računovodstvo i financije je ovlašten knjižiti i usklađivati stanja dugovanja prema dobavljačima i odgovara za točnost i pravovremenost

Dijagram tijeka Opis aktivnosti Izvršenje Popratni dokumenti

Odgovornost Rok

Zaprimanje podataka o dugotrajnoj imovini.

Stručni suradnik za računovodstvo i

financije

DnevnoRačun dobavljača

sa izdatnicom na Odjel,

Odluke o rashodu,

Obavijesti o prijenosu

Kontrola potpunosti

podataka. Provjerava se usklađenost sa odredbama Zakona o PDV-u

Sve računovodstvene evidencije omogućavaju praćenje sredstava prema izvorima financiranja i programima.

Stručni suradnik za računovodstvo i

financije

Po prijemuRačun dobavljača

sa izdatnicom na Odjel,

Odluke o rashodu,

Obavijesti o prijenosu

Kontiranje dokumenata na konta dugotrajne imovine i sitnog inventara u upotrebi.

Stručni suradnik za računovodstvo i

financije

Kontinuirano

Ručno knjiženje. Stručni suradnik za računovodstvo i

financije

KontinuiranoNalog za knjiženje

Kontrola knjigovodstvene evidencije dugotrajne

Pročelnik UO za GSKF Mjesečno

Knjigovodstvene evidencije

Page 14: K4-FINAL.docx - Web viewStručni suradnik za računovodstvo i financije je ovlašten knjižiti i usklađivati stanja dugovanja prema dobavljačima i odgovara za točnost i pravovremenost

imovine i davanje uputa za potrebne ispravke.

u suradnji s

Stručnim suradnikom za računovodstvo i

financije

Ispis i dostava inventurnih lista povjerenstvima za inventuru.

Stručni suradnik za računovodstvo i

financije

Tijekom

1. mjeseca

Zapisnici o inventuri

Knjiženje po zapisnicima o inventuri.

Stručni suradnik za računovodstvo i

financije

Tijekom

1. mjeseca

Zapisnici o inventuri

Knjiženje ispravka vrijednosti dugotrajne imovine.

Stručni suradnik za računovodstvo i

financije

Pojedinačno tijekom godine kod

rashodovanja ili prijenosa, te za sve u

1.mjesecu

Nalog za knjiženje

NAZIV POSTUPKA Šifra postupka

Knjiženje ostalih poslovnih događaja i izrada bilance stanja

K4.4

Page 15: K4-FINAL.docx - Web viewStručni suradnik za računovodstvo i financije je ovlašten knjižiti i usklađivati stanja dugovanja prema dobavljačima i odgovara za točnost i pravovremenost

Vlasnik postupka Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i financije

SVRHA I CILJ POSTUPKA

Točna evidencija stanja sredstava, obveza i potraživanja

PODRUČJE PRIMJENE

Postupak se primjenjuje u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i financije

DRUGA DOKUMENTACIJA

Nalog za knjiženje,

Izvodi žiro računa,

Rekapitulacije plaća,

Rekapitulacije isplata drugog dohotka,

Zahtjevi za refundacije (od Ministarstva,

Županije, pravnih i fizičkih osoba),

Sudske presude, Bilanca stanja.

ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA

Stručni suradnik za knjigovodstvo i financije je ovlašten knjižiti i odgovara za točnost uknjiženih podataka, ovlašten je za kontrolu ispravnosti knjiženja i odgovoran za točnost i ažurnost knjigovodstvenih evidencija. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i financije u suradnji s Stručnim suradnikom za računovodstvo i financije vrši kontrole.

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR

Pravilnik o proračunskom knjigovodstvu i računskom planu, Zakon o proračunu

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka

Ime i prezime Funkcija Datum Potpis

Izradio: Anto Marijanović Stručni suradnik za računovodstvo

i financije

30.09.2012.

Page 16: K4-FINAL.docx - Web viewStručni suradnik za računovodstvo i financije je ovlašten knjižiti i usklađivati stanja dugovanja prema dobavljačima i odgovara za točnost i pravovremenost

Kontrolirao: Miroslav Gerstner Pročelnik UO za GSKF

30.09.2012.

Odobrio: Velimir Žunac Gradonačelnik 30.09.2012.

Page 17: K4-FINAL.docx - Web viewStručni suradnik za računovodstvo i financije je ovlašten knjižiti i usklađivati stanja dugovanja prema dobavljačima i odgovara za točnost i pravovremenost

Dijagram tijeka Opis aktivnosti Izvršenje Popratni dokumenti

Odgovornost Rok

Zaprimanje dokumenata s podacima o poslovnim događajima.

Stručni suradnik za računovodstvo i

financije

DnevnoIzvodi žiro računa,

Rekapitulacije plaća, Rekapitulacije isplata

drugog dohotka,

Zahtjevi za refundacije,

Sudske presude.

Kontrola potpunosti

podataka. Provjerava se usklađenost sa odredbama Zakona o PDV-u

Sve računovodstvene evidencije omogućavaju praćenje sredstava prema izvorima financiranja i programima.

Stručni suradnik za računovodstvo i

financije

Po prijemuIzvodi žiro računa,

Rekapitulacije plaća, Rekapitulacije isplata

drugog dohotka,

Zahtjevi za refundacije,

Sudske presude.

Kontiranje dokumenata na konta.

Stručni suradnik za računovodstvo i

financije

Dnevno

Ručno knjiženje. Stručni suradnik za računovodstvo i

financije

DnevnoNalog za knjiženje

Page 18: K4-FINAL.docx - Web viewStručni suradnik za računovodstvo i financije je ovlašten knjižiti i usklađivati stanja dugovanja prema dobavljačima i odgovara za točnost i pravovremenost

Kontrola knjigovodstvene evidencije ostalih poslovnih događaja i davanje uputa za potrebne ispravke.

Pročelnik UO za GSKF

u suradnji s

Stručnim suradnikom za računovodstvo i

financije

MjesečnoKnjigovodstvene

evidencije

Usklađivanje stanja konta glavne knjige i analitičkih evidencija.

Stručni suradnik za računovodstvo i

financije

MjesečnoGlavna knjiga i

knjigovodstvene evidencije

Izrada bilance stanja. Stručni suradnik za računovodstvo i

financije

KvartalnoBilanca stanja

Kontrola bilance stanja i davanje uputa za potrebne ispravke.

Pročelnik UO za GSKF

u suradnji s

Stručnim suradnikom za računovodstvo i

financije

MjesečnoNalog za knjiženje

POČETAK

Zaprimanje podataka

Page 19: K4-FINAL.docx - Web viewStručni suradnik za računovodstvo i financije je ovlašten knjižiti i usklađivati stanja dugovanja prema dobavljačima i odgovara za točnost i pravovremenost

Kontrola

DA

NE

Kontiranje

Knjiženje

Knjiženje uplata

Kontrola

DA

NE

Usklađivanje

Slanje opomena

Kontrola

DA

NE

Page 20: K4-FINAL.docx - Web viewStručni suradnik za računovodstvo i financije je ovlašten knjižiti i usklađivati stanja dugovanja prema dobavljačima i odgovara za točnost i pravovremenost

KRAJ

POČETAK

Zaprimanje podataka

Kontrola

DA

NE

Kontiranje

Knjiženje

Knjiženje plaćanja

Kontrola

DA

NE

Usklađivanje

Kontrola

DA

Page 21: K4-FINAL.docx - Web viewStručni suradnik za računovodstvo i financije je ovlašten knjižiti i usklađivati stanja dugovanja prema dobavljačima i odgovara za točnost i pravovremenost

NE

KRAJ

POČETAK

Zaprimanje podataka

Kontrola

DA

NE

Kontiranje

Knjiženje

Kontrola

DA

NE

Inventurne liste

Page 22: K4-FINAL.docx - Web viewStručni suradnik za računovodstvo i financije je ovlašten knjižiti i usklađivati stanja dugovanja prema dobavljačima i odgovara za točnost i pravovremenost

Knjiženje

Ispravak vrijednosti

KRAJ

POČETAK

Zaprimanje podataka

Kontrola

DA

NE

Kontiranje

Knjiženje

Kontrola

DA

NE

Usklađivanje stanja konta

Page 23: K4-FINAL.docx - Web viewStručni suradnik za računovodstvo i financije je ovlašten knjižiti i usklađivati stanja dugovanja prema dobavljačima i odgovara za točnost i pravovremenost

Bilanca stanja

Kontrola

DA

NE

KRAJ