Click here to load reader

Kabanata IV

  • View
    85

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Kabanata IV

Kabanata IVPansinin ang mga sumusunod na dayalog dahil ang mga sumusunod ay ang mismong mga resulta ng mga impormasyon na nakuha mula sa mga respondente. Sa pag-aaral na ito. Natuklasan ang mga sumusunod na datos at impormasyon: GRAP 1 Ang distribusyon ng mga respondante ayon kursong kanilang kinukuha

Sa grap na ito makikita na 15 sa mga respondante ay kumukuha ng MARE (Marine Engineering). Pumapangalawa ay ang COE(College Of Education) na merong 9 na respondente. Pangatlo ay ang kursong CPE na merong 7 respondante. 6 sa BSA, 5 sa FMA, 4 sa CE, Tatlong respondante sa ME at ang huli ay ang ECE na meron lamang iisang Respondante. Ang iba sa mga respondante na aming pinasagutan ng surbey ay aming mga kakilala at kaibigan. Gusto man sana naming na pasagutan ito sa ibang estudyante ngunit hindi nila kami pinansin at ang iba naman ay tumanggi itong sagutan.

GRAP 2 Ang distribusyon ng mga respondante ayon kanilang mga edad

Edad Sa Grap makikita na ang pinaka-madami na aming pinagtanungan ay may Edad na 17. Ang Sumusunod dito ay 10 na respondante na may edad na 18 anyos. Sumusunod naman ang edad na 21 na merong 6 na respondante. Sa Edad na 16, 19 at 20 naman merong 5 respondante bawat isa. Ang huli ay nga edad na 22 anyos na merong 4. Wala naman kaming natanungan na respondante na nasa 23 anyos pataas. Ang naging problema sa pag-aalam naming sa kanilang edad ay napakalaki, dahil ang iba sa mga respondante ay hindi sinasabi ang tunay nilang mga edad. Ang iba naman dito ay madalas na sinasabi na Hulaan mo?. Dahil dito, Ang iba sa mga respondante na hindi sinabi ang kanilang edad ay amin na lamang itinanong sa aming kaibigan na impormante.

GRAP 3 Ang distribusyon ng mga respondante ayon Kasarian

Sa Grap na ito makikita na 29 ng mga respondante ay lalaki habang 21 naman dito ay mga babae. Ang iba sa aming pinasagutan n gaming surbey ay Homoseksuwal o ang tinatawag nating mga Tomboy at Bakla dito naming pinagpasyahan na ilagay na lamang sila sa tunay nilang mga kasarian. Ang Tomboy sa babae at ang bakla naman sa lalake Sa unang kita, makikita na talgang madami ang Lalake na aming napagtanungan kaysa sa babae na meron lamang 21 na respondante. Ito ay dahil, kung babalikan mo ang GRAP 1, Makikita mo dito na 15 sa mga respondante ay kumukuha ng kursong MARE (Marine Engineering). Dahil halos 97% nang mga MARE students na nag-aaral sa TIP ay mga lalake. Kaya 15 sa mga respondanteng aming pinag-tanungan ay mga lalake.

Ang Resulta ng aming Surbey Teybol 1. Nagbabasa sa lugar na maraming tao at magulo OO Hindi 16 34 Sa mga respondante, 16 sa kanila ang nagsasabing nagbabasa sila sa lugar na maraming tao at magulo habang 34 naman dito ang nagsasabing nagbabasa sila sa mga lugar na tahimik at kakaonti lamang ang tao. Teybol 2. Nagbabasa sa umaandar na sasakyan OO Hindi 29 21 Sa mga respondante, 29 sa kanila ang nagsasabi na nagbabasa sila sa umaandar sa sasakyan. Ang iba sa aming respondante ay nagsabi na kaya sila nagbabasa sa sasakyan ay para makapagreview sa kanilang pagsusulit. Ang 21 naman sa mga respondante ay sumagot ng hindi. Sa kadahilanan na hindi sila makapagbasa ng mabuti dahil sa tugtog at ingay sa kanilang paligid. Ang iba naman ay nagsabi na lalabo ang iyong mata kung itoy iyong gagawin. Teybol 3. Pumipili ng pwesto kung saan ay kumportable OO 50 Hindi 0

Lahat ng mga respondante ay sumagot ng OO. Alam naman natin na dapat tayong magbasa kung saan tayo kumportable, Nakaupo man o Nakatayo. Pero sa mga respondante sa amin ang nagsabi na, Kung minsan siya ay nagbabasang nakatayo sa kadahilanan na ang kaniyang lugar na pinagbabasahan ay walang mauupuan. Teybol 4. Bumabasa sa pamamagitan ng mata lamang OO Hindi 40 10 40 sa aming mga respondante ay nagsagot ng OO, habang 10 naman dito ang Hindi. Sinasabi ng iba sa mga respondante na sumagot ng OO na masmaganda kung magbabasa ka lamang gamit ang mata, Dahil daw kung kasama pati bibig sa pagbabasa, Madidisturbo mo ang iyong mga katabi. Ang Banat naman ng mga nagsagot ng Hindi ay masmaiitindihan mo daw ang iyong binabasa kung itoy iyong sinasalita habang nagbabasa.

Teybol 5. Gumagamit ng darili bilang pantulong sa pagbasa. OO Hindi 18 32 18 sa aming respondante ay ginagamit ang kanilang darili upang tulungan silang magbasa. Habang 32 naman ang Hindi. Ang sinabi ng 3 sa aming respondante ay masmaganda daw ang pagbabasa na ginagabayan ng iyong darili dahil masmadali mong malalaman ang pagkasunod-sunod ng mga pangungusap na iyong binabasa. Ang iba naman sa nagsagot ng Hindi ay sinasabing dahil masmabilis kang makakabasa kung hindi ka gagamit ng darili sa pagbabasa. Teybol 6. Sumusunod ang ulo sa bawat binabasa (pakaliwa, pakanan) OO Hindi 17 33 Sa mga respondante, 17 sa kanila ang nagsabi na sumusunod ang kanilang ulo tuwing sila ay nagbabasa. Ito daw ay kung malaki man ang librong iyong binabasa, Halimbawa ay kung nagbabasa ka ng Diksyonaryong makapal. 33 naman sa dito ang nagsagot ng Hindi, sa kadahilanan na panget daw sa paningin kung ikaw ay magbabasa habang sumusunod ang iyong ulo. Teybol 7. Inuunawa ng mabuti ang binabasa OO Hindi 42 8 42 sa aming respondante ang nagsagot ng OO, habang 8 naman dito ang nagsagot ng Hindi. Ang ibang nagsagot ng OO ay nagsasabi na bale wala ang iyong pagbabasa kung hindi mo naman iintindihin ang sabi naman ng isa sa aming kagrupo ay nagsabing diba itoy parang Reading without comprehension, Is like Eating without Digestion. Tama ba?. At tama ang kanilang mga sinabi dahil bale wala naman talga kung itoy hindi mo iintindihin. Teybol 8. Pumipili ng babasahin sa wikang alam at mauunawaan. OO Hindi 40 10 40 sa aming mga respondante ang nagnagsagot ng OO habang 10 naman ang sumagot ng Hindi. Teybol 9. Bumabasa ng matulin ngunit may pag-uunawa OO Hindi 37 13 37 sa aming mga respondante ay nagsagot ng OO habang 13 naman ang nagsagot ng Hindi Teybol 10. Nagkakaroon ng positibong pananaw kahit ito ay di ganoong interisado. OO Hindi 44 5 44 sa mga respondante ang sumagot ng OO habang 5 naman sa hindi.

Bibliyograpiya *Mga Aklat* Alcaraz, Cid, V. et-al. Komunikasyon sa larangang Akademiko. Quezon City Lorimar Publishing Inc. 2005. Buss, Kathleen & Lee Karnowski, Reading and Writing Nonfiction Genres. Chicago; The university of chicago Press, 2002. Campbell, William G. Form and styles in Thesis Writing, Boston; Houston Mifflin Co, Inc, 1969. Constantino, Pamela C. at Monico M. Atienza, eds. Mga Piling Diskurso sa Wika at Lipunan. Quezon City; University of the Philippines Press, 1996. Pamantasang Normal ng Pilipinas (PNU) at Pambansang komisyon sa kultura at mga sining (NCAA). Humanidades I-mga Modyul para sa Edukasyong pang-guro. Manila; PNU Press, Septyenbre 2002. Benales, Rolando A. 2002. Bukal 4: Pagbasa sa San Mateo, Rizal: Vicente Publishing House Rakandupil C. Garcia, Norma R. Obesamis, Joey M. Villanueva, Almorato I. Cabrera Jr. Regina G. Jara at Petra S. Armos, 2002. Komunikasyon sa makabagong pilipino. Francisca G. Ril, Patrocinio V. Villafuerte, Dr. Lydia P. Lalunio : Hiyas sa Pagbasa : Nov. 19 2007. FreakyRap

Rationale Pinili namin ang paksang pagbabasa upang malamanang mga pamamaraan o istilo ng mga mag-aaral sa Technological Institute of the Philippines (Quezon City Campus) tungo sa wasto at maayos na pagbabasa. Layunin Ang Layunin ng aming sinasaliksik ay maihatid sa mga mag-aaral ang mga paraan sa pagbabasa at kung paano madaling maunawaan ang kanilang mga binabasa nang sa ganon ay makuha nila ang tamang impormasyon o datos na kanilang hinahanap. Pamamaraan Ang mga paraan na aming gagamitin sa pangangalap ng impormasyon ay pagsusurbey na kung saan ay mamimigay kami ng mga katanungan na nakasulat sa isang papel. Upang malaman ang mga pamamaraan ng mga estudyante sa TIP. Isa pa sa aming ginamit sa pangangalap ng impormasyon ay ang pagkuha ng mga datos mula sa mga aklat.

Kabanata V LagomAng pag-aaral na ito ay isang pagtatala upang malaman ang teknik, paraan o istilo ng mga mag-aaral ng TIP QC tungo sa mabilis mapanuri at tahimik na pagbabasa. Gamit ang disenyong Deskriptib-Analitik, kami na mga mananaliksik ay nagdisenyo ng surbey kwestyoner na pinasagutan sa limangpung mag-aaral na kumukuha ng ibat-ibang kurso sa paaralan ng TIP QC. Konklusyon Batay sa mga inilahad ng datos ang mga mananalikisik ay humantong sa kongklusyon. a. Nawawalan na ng interest ang marami sa pagbasa ng aklat dahilan sa pagkalat ng modernong Teknolohiya ngayon. b. Sa ngayon ang pagkokompyuter ang libangan ng marami, ito ay isang dahilan upang bumaba ang mga mag-aaral na nagbabasa ng mga aklat. c. Hindi ganoong sapat ang mga nalalaman ng mga mag-aaral sa TIP QC. Dahilan na rin sa mga nakakadistrak na pangangailangan. d. Hingil na mag-aralan nagiging interesado lang sila sa pagbabasa kung ito ay may kaugnay sa kanilang kursong kinukuha. e. Gaya ng pagkakaroon ng syota at pagkahumaling sa barkada. Ito rin ay isa sa mga dahilan upang mawalan ng interest ang mga mag-aaral sa pagbabasa. Rekomendasyon a. Para sa pamahalaan, maglimbag ng mga aklat na may sapat na impormasyon nang saganon ay malaman ng wasto ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagbabasa. b. Para sa mga administrador ng mga paaralan. Magsagawa ng mga seminar sa dadaluhan ng c. kanilang mga guro at bigyan ng higit na pansin ang kanilang kasanayan at kaalaman hinggil sa pagbabasa. c. Para sa professor sa bawat kolehiyo, lalo na sa mga asignaturang may kinalaman sa ibat d. ibang kurso naway maging instrumento sila sa pagpapalaganap ng impromasyon tungo sa maayos na pagbabasa. e. Para sa mga mag-aaral mas palawakin pa ang inyong kaalaman sa pagbabasa nang sa ganun ay hindi tayo mahuli sa mga impormasyon na dapat nating malaman f. Para sa ibang pang mananaliksik, naway pagpatuloy ang pagsisikap ng sa ganun ay malaman ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagbabasa

Apendiks AI. PAGBASA A. Ang pagbasa ay proseso ng pag-unawa sa mga mensaheng nais ibahagi ng may-akda sa babasahing kanyang isinulat. B. Ang pagbasa sa nakararami ay isang paraan upang ikaw ay matuto. At ito rin daw ay isang paraan upang malaman ang ibig ipahiwatig ng tagasulat. C. Dito matututunan ng mga mambabasa ang ibig ipahiwatig ng manunulat. Malaki ang epekto ng pagbabasa sa nakararami dahil dito sila natututo. D. Ang epekto nito sa estudyante ay madali nilang matututunan ang kanilang pinag-aaralan. MGA PAMAMARAAN SA PAGBASA A. Mga gawaing Pisikal 1. Maeenganyo ka magbasa kung ang libro o akda na iyong binabasa ay na-pupukaw nito ang iyong interest. Epekto ng pagkahapo sa isang mag-aaral A. Ang epekto ng pagbabasa sa eskuwelahan ay madali ng maituturo ng guro ang kanyang mga lektur kung nabasa ng mga estudyante. B. Ang epekto naman nito sa pangangatawan ay isa ring abala. Dahil baka sa iyong patuloy na pagbabasa, Ikaw ay na aaliw, dahil dito hindi mo na mapapansin na ikaw pala ay gutom na.

II.

III.

Apendiks BHALIMBAWA NG TALATANUNGANG GINAMIT UPANG MAKAPANGALAP NG DATOS Magandang araw! Kami ay isang grupo ng mga mananaliksik mula sa pangkat ng mga MARE students, Technological Institute of the Philippines na nagsasagawa ng isang sarbey para sa aming pamanahong papel sa paksang Tahimik na Pagbabasa Hinihiling po namin ang inyong kooperasyon at matapat na pagsagot ng talatanungang ito. Maraming salamat po!

Pangalan:__________________________ Kasarian:________

Kurso:_________ Edad:_____

OO 1. Nagbabasa sa lugar na maraming tao at magulo 2. Nagbabasa sa umaandar na sasakyan 3. Pumipili ng pwesto kung saan ay kumportable 4. Bumabasa sa pamamagitan ng mata lamang 5. Gumagamit ng daliri bilang pantulong sa pagbasa 6. Sumusunod ang ulo sa bawat binabasa (pakaliwa, pakanan) 7. Inuunawa ng mabuti ang binabasa. 8. Pumipili ng babasahin sa wikang alam at nauunawaan. 9. Bumabasa ng matulin ngunit may pag-unawa 10. Nag-kakaroon ng positibong pananaw, pagsisikap na maunawaanang Binabasa kahit ito ay di gaanong tumutugon sa iyong interes.

Hindi