55
KABE´s unikke fordele KABE en UNIK camping- vogn #1 CAMPINGVOGN | 2013-1 Altid et skridt foran… De efterfølgende sider refererer primært til vores Ædelsten-, Royal og Hacienda-vogne. Classic-serien har et standard- og udstyrsniveau, der kan afvige fra beskrivelsen på disse sider. Spørg venligst med din forhandler.

KABE Faktablad 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KABE Faktablad 2013

Citation preview

Page 1: KABE Faktablad 2013

KABE´s unikke fordele

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#1 cAmpingvogn | 2013-1

Altid et skridt foran…

De efterfølgende sider refererer primært til vores Ædelsten-, Royal og Hacienda-vogne. Classic-serien haret standard- og udstyrsniveau, der kan afvige fra beskrivelsen på disse sider. Spørg venligst med din forhandler.

Page 2: KABE Faktablad 2013

KABE er størst i SkandinavienMarkedsandele i Norden på skandinaviske mærker (%)

0

10

20

30

40

50

60

1992 1997 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kabe

Polar

Cabby

Solifer

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#2 cAmpingvogn | 2013-1

Altid et skridt foran…

Page 3: KABE Faktablad 2013

Karosseri

Page 4: KABE Faktablad 2013

ventilerende tapet og gulv• KABEharsomenestefabrikantetvægtapet,som ikke lukker kondens inde•Kondensvedgulvetopfangesafdenventilerende tapet, som tørrer, når du tænder for varmen

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#6 cAmpingvogn | 2013-1

Altid et skridt foran…

Page 5: KABE Faktablad 2013

Unikke energivinduer med polyuren•KABE´segenkonstruktionaftypeogdesign•Polyuretanforbedstmuligeisolering•Tonederudermedplaneydersider• Isoleretkarmmedindbyggetventilation• Indbyggetmyggenet/mørklægningsgardiner

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#7 cAmpingvogn | 2013-1

Altid et skridt foran…

Page 6: KABE Faktablad 2013

Fugtsikker isolering•Karosserieftersandwich- princippet•36mmEcoprimisolering•41mmvægtykkelse•43mmloftstykkelse•49mmgulvtykkelse•HøjK-værdi (isoleringsegenskab)

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#8 cAmpingvogn | 2013-1

Altid et skridt foran…

Page 7: KABE Faktablad 2013

Bjælker i plast (patentanmeldte) •Bjælkeriplastmedluftkanaler for bedre isolering•Karosseriheltisandwich- elementer•Ekstraplastbjælkerivæggeog tag for bedre montage af møbler og anden indretning

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#9 cAmpingvogn | 2013-1

Altid et skridt foran…

Page 8: KABE Faktablad 2013

Tagplade foldes over væg• Mellemvægogtagplade tætnes med butylmasse•Tagpladenlapperindover vægpladen

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#10 cAmpingvogn | 2013-1

Altid et skridt foran…

Page 9: KABE Faktablad 2013

Aluminiumsprofil• Ekstrabredprofiliegetdesign tilsammenføjningenmellemtagogvæg•Profilenharenluftsprække,somventilerer sammenføjningenmellemvægogtag•Profilenmonteresmeddobbeltetætningsbånd• Indbyggetskinnetilforteltetpåbeggesider af vognen•Profilenerskruetpåbeggesider

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#11 cAmpingvogn | 2013-1

Altid et skridt foran…

Page 10: KABE Faktablad 2013

Butyltætninger• Butylbåndpåalle sammenføjninger,hvor pladerne overlapper•Ekstrabutylbåndvedalle skruegennemføringer•Ca.20kgtætningsmasse til hver vogn

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#12 cAmpingvogn | 2013-1

Altid et skridt foran…

Page 11: KABE Faktablad 2013

Blødt (lyddæmpende) indvendigt loft•KABEharsomenestefabrikant et blødt indvendigt loft, hvilket giver en bedre akustik•Detbløde,indvendige loft forbedrer loftets isolerende egenskaber og dæmpe lyde udefra

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#13 cAmpingvogn | 2013-1

Altid et skridt foran…

Page 12: KABE Faktablad 2013

chassi

Page 13: KABE Faktablad 2013

mellemliggere til gulv• Ekstravangermellemlangsgåendechassi- svanger giver et mere stabilt gulv i vognen og gør chassiset mere vridningsstabilt

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#15 cAmpingvogn | 2013-1

Altid et skridt foran…

Page 14: KABE Faktablad 2013

KABE Safety Driving Sysystem• Friktionskopling•Længereogstabiltræktriangel•Elektroniskanti-udskridningssystem somgørvognenekstrasikkerpåvejen

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#16 cAmpingvogn | 2013-1

Altid et skridt foran…

Page 15: KABE Faktablad 2013

Aksler• Chassismedvarmegalvaniseredestålprofiler•Mellemvangerforoptimalstabilitet•Aksleraftypenståltorsiongiverenbehagelig og stabil kørsel

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#17 cAmpingvogn | 2013-1

Altid et skridt foran…

Page 16: KABE Faktablad 2013

Udliggere i væg• Chassisetharspecielle”udliggere” fra den langsgående sidesektion for at aflaste tyngden der, hvor gulv og væg støder sammen, derved stabileres taget mod f.eks. store mængder sne

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#18 cAmpingvogn | 2013-1

Altid et skridt foran…

Page 17: KABE Faktablad 2013

Dækkene og koblingen• Dækkenepåenkeltakslede vogne er 8-lags dæk•Boggievognehar14” lavprofildæk•Allevognehar friktionskobling

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#19 cAmpingvogn | 2013-1

Altid et skridt foran…

Page 18: KABE Faktablad 2013

ventilation

Page 19: KABE Faktablad 2013

Frie luftstrømme fra gulv til loft• KABEskonstruktiongør,atluft- strømmene har fri passage fra gulv, under senge og sofaer, op mod loftet, gennem de ventilerede overskabe•KABEhardenbedsteogjævnestevarmefordeling i beboelsesdelen og i de øvrige rum•KABEsisoleringivæggeogvinduergiverenkølig sommervogn og en varm vintervogn

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#21 cAmpingvogn | 2013-1

Altid et skridt foran…

Page 20: KABE Faktablad 2013

ventilerede sofaer og senge•Sofaerogsengestårpåafstandsstykker•Sofarygogkabelkanalerervinkledefor at accelerere luftstrømmen forbi vinduerne•Sofarygogluftsprækkevedsengenebliver opvarmet, når varm luft passerer langs væggen•Ekstrabredekonvektorerunderallevinduer ventilerer eventuel kondens bort

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#22 cAmpingvogn | 2013-1

Altid et skridt foran…

Page 21: KABE Faktablad 2013

variovent ventilation – optimal ventilationssystem• Patentanmeldtventilations- system muliggør regulering af mængden af frisk luft efter behov. Reguleres let via en skydekontrol

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#23 cAmpingvogn | 2013-1

Altid et skridt foran…

Page 22: KABE Faktablad 2013

isolerede friskluftsindtag• KABEsisoleredefriskluftsindtagog ekstra tætpakkede varmekonvektorer ved friskluftsindtagene giver optimal varmeveksling• Isoleringvedfriskluftsindtaggør,at tab af varme i vognen elimineres

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#24 cAmpingvogn | 2013-1

Altid et skridt foran…

Page 23: KABE Faktablad 2013

varme

Page 24: KABE Faktablad 2013

centralvarmesystem ALDE compact 3010•Touchscreen-displayogel-patron3kW• Isoleringrundtomgasenhedengiverdenbedste varmtvandseffekt• El-patronsdriftmuligvedentemperaturforskelpå 4graderude/inde•Tagskorstenformaksimaldriftssikkerhed•”Vintertilkobling”•Varmesystemetharbåde12Vog230Vcirkulationspumpe•Varmeanlæggetstyrerselv,omdererbehovformere flaskegasforenhøjereeffekt•Elpatronogcirkulaitonspumpestarterdunemtvedvintertid ved at tilslutte vinterkoblingen og det udvendige strømindtag

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#26 cAmpingvogn | 2013-1

Altid et skridt foran…

Page 25: KABE Faktablad 2013

Belastningssensor• Effektudtagetfrafyret mindskesautomatiskved hårdbelastningf.eks.når flereeldrevneapparaterer igangpåsammetid

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#27 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran…

Page 26: KABE Faktablad 2013

centralvarme med indbygget effektføler• Fyretssensorfølerautomatisk,nårflaskegas ernødvendigforathøjneeffekten.• Radiatorsystemeterdesudenudstyretmed både12Vog230Vcirkulationspumpe

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#28 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran…

Page 27: KABE Faktablad 2013

Dobbelte temperaturfølere• Meddobbelttemperaturfølere–en isoveafdelingenogenifront–kan duvælgeatjusterevarmenidendel afvogneneduopholderdigi

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#29 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran…

Page 28: KABE Faktablad 2013

gulvvarme• Heltnyudviklet,patentanmeldt,automatisk gulvvarmesystem,AGSII,medfirespiralergiver enendnumerejævnvarmefordeling•Varmerørenegårviayderdør,beboelsesdelogtoilet

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#30 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran…

Page 29: KABE Faktablad 2013

agS ii pro• MedAGSIIPro(standardiRoyal) kangulvvarmenværeigang separat,enshuntventilregulerer temperaturenpåvandet,der cirkulererigulvet

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#31 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran…

Page 30: KABE Faktablad 2013

integreret varmesystem•Vandbårengulvvarmesystemkobletsammenmedradiatorvandsystemetvirkerbådemed flaskegas-ogel-patronsdrift.

• Detintegreredegulvvarmesystemcirkulerer luftenrundtihelevognenviakonvektor- systemet,nårvarmenslåstil,hvilketeliminerer kondens

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#32 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran…

Page 31: KABE Faktablad 2013

ingen risiko for frosne rør• El-kabler,vand-ogafløbs- slangerliggersamletien kabelkanalsomerplaceret overvarmekonvektorerne•Ensmartløsning,dergørat evt.restvandislagernehurtig tørop,nårvognenvarmesop omvinteren

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#33 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran…

Page 32: KABE Faktablad 2013

Komfort

Page 33: KABE Faktablad 2013

Ergonomiske siddegruppe• Hynderneharmarkedets bedstesiddekomfortogdesign•Slidstærkthyndestofogholdbart polyetermaterialesomdesudenkan genbrugesfuldstændigt

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#35 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran…

Page 34: KABE Faktablad 2013

Højeste sengekomfort•Sengemedleddeltelamellerfølgerkroppen,nårmanhvilersig

• Indbyggetgasdæmper•Springmadrassermedstålfjedre•Sengemedindstilleligehoved- gærder(ikkeietagesenge,B8, DGDL,U-TDL)• 6cmtykketopmadrasser (ikkeietagesenge)•Fleremodellerkanudstyresmed kombineretkøje/overskab

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#36 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran…

Page 35: KABE Faktablad 2013

praktisk rengøring• Opklappeligesofa-ogsengegiveren mereeffektivrengøringimagasinerne

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#37 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran…

Page 36: KABE Faktablad 2013

Udstyr

Page 37: KABE Faktablad 2013

Badeværelsesmiljø med brusebad• Bruseforhæng,brusebund, vådrumstapetpåvæggeneog enpraktisk,udtrækkelig håndbruserellerbrusebads- kabine–fåsivoresforskellige modeller•Udvendigbrusermedbåde varmt-ogkoldtvander standardiRoyal-modellerne

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#39 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran…

Page 38: KABE Faktablad 2013

TV

12V 220V

220V anslutn

Elboksen• Elboksenmed230V-indtagog16Aautomat- sikringmedHFI-relæ,kontrollampetilel, 230V/12V-udtag,tv-udtagtilkabel-tvogtv iforteltet•Batteriopladerpåhele25A

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#40 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran…

Page 39: KABE Faktablad 2013

Skiboks • Udtrækkeligogopvarmet skiboksmedbelysning• Indvendigstrømafbryder forbelysningigaskassen ogskiboksmeddiodesom viseromlysetertændt ellerslukket

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#41 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran…

Page 40: KABE Faktablad 2013

Soverummet• Tidskriftlommevedsengekanten,flytbarmedvelcrobånd•Isoveafdelingenerderenventilationslugetilekstraudluftning• Sengekassemedbelysning

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#42 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran…

Page 41: KABE Faktablad 2013

Sikkerhed •Brandalarmenbefindersigisoveafdelingen•Bevægelsessensorenreagerermedethøjtlydende alarmsignal,hvisubudnegæsterforsøgeratkomme indivognen

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#43 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran…

Page 42: KABE Faktablad 2013

Køkken• Emhættemedudtageligtfedtfilterfor nemrengøring•Emhættenharbelysningogtohastigheder ogerindbyggetikøkkenskabet• Elektrisktændingpåkomfuret• Kabeharmarkedsbedstekøleskabsventilation, somudledesviatagventilen

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#44 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran…

Page 43: KABE Faktablad 2013

Køkken• Ekstraaflastningsbordintegreretibordplade (ikkefastvægbord)•Praktiskudtræksskabikøkkenafdelingen•Sammenklappeligforlængerpladeved køkkenbordetmednøgleskabbagtil• Stortkøle/fryseskabfraDometic,kunhos KABE(ialleRoyal-modeller,tilvalgiEdelsten- serien)

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#45 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran…

Page 44: KABE Faktablad 2013

Belysning•Lysskinnermedindbyggede spotlights,•Natbelysningmedafbrydervedsengen• IRoyal-vognenefindesogsålysdæmperpålyslister ivinduer(frontgruppe)• Indvendigstrømafbryderforbelysningigaskassen ogskiboksen•Elegantindvendigstrømafbrydertilyderbelysning•Belysningigarderobeskabogsengekasser• IRoyal-modelleneogsåbelysningielboksen

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#46 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran…

Page 45: KABE Faktablad 2013

El / Tv / DvD•Letbetjentbartel-panel•ForberedttilDVD-afspiller•Lyd/mediacenter• Indbyggedehøjtalerifront

#47 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran… KABE en

UNIKcamping-

vogn

Page 46: KABE Faktablad 2013

gaskassen•Gaskassenerintegreretifronten•Gaslækageindikatorformanuelkontrolaf gassystemet•Udvendiggasudtag•Gaskassenerbelyst•Pladstiltoflaskegasbeholderesamtdiv.bagage•Gaskassenharen”faldkant”,såintetfalderud, nårlågetåbnes

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#48 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran…

Page 47: KABE Faktablad 2013

Tv-antenne•Elektronisktv-antennefordigitalmodtagelse•Antenneudtag3stederivognen:itv-hylde, soverumogelboksen

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#49 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran…

Page 48: KABE Faktablad 2013

Tørreskab • Tørreskabmeden specielkonvektorogen drypbakkeafegetdesign tiltørringafsko• Indstilleligventil,som givermaksimalvarme- cirkulationiskabet

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#50 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran…

Page 49: KABE Faktablad 2013

Øvrigt

Page 50: KABE Faktablad 2013

KaBE-kvalitet i indretning og snekkerarbejde•Møbelkonstruktionog indretningfraKABEsegetsnedkerværksted•Garderobevedindgangenmedpladstilovertøj•TV-holderiflereafvoremodeller•Overskabemedindbyggedeluftkanalersomholdes åbne,selvnårskabeneerfyldt•Overskabeifrontmedtophængtelågermedgasdæmpere•Krydderihyldeogvinreolifleremodeller

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#52 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran…

Page 51: KABE Faktablad 2013

B1

E9-TDL

B14

B10B6

B4

Xv1

E2-TDL

B12

B8

B5

Xv2

B13

B9

B3

U-TDL

B15B11

B7

B2

E8-TDL

Flexline – for maksimal frihed!• KABEharmarkedets bredestemodelsortiment

• KABEvarførstmeddet unikkeFlexlinesystem

• Flexlinehar100-visaf grundplanløsningerfor- deltpå49modeller,1-20 Flexline-alternativer, 2bredder(standardeller KingSize)

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#53 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran…

Page 52: KABE Faktablad 2013

Tekstiler af højeste kvalitet•Møbelstofferafmegethøjslidstyrke•Dukanfritvælgeimellem6tekstiler, 2læderkollektionersamttovarianteraf gardiner(kappeellerpanelgardinpå skinnemedbelysning)

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#54 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran…

Page 53: KABE Faktablad 2013

Fra classic til Ædelsten

• ATC• Badeforhæng• Brusebund• Nakkepuder• Myggenetsdør• Højglanslaminatpå

køkkenbordplade• Avishylde• Gaslækageindikator• Udtrækkeligogopvarmet

skiboks• Hjørneoverskabifront• Belysning,strømafbryder• Dobbeltetemperaturfølere• Centralvarmemedindbygget

effektføler• Højttalerifront• Højttalerkabler,bag• Skohylde

• Natbelysning• Garderobebelysning• Sengebelysning• Trådhylderigarderobeskab• Lysbaldakinvedoverskab,

ibag• Lysigaskasse• Træktøjsoverdækning• Lysiskiboks• Ventilationsluge• Udvendiggasudtag• Udtræksskæreplade• Dækpladetilvask• 230V/12V-udtag• Nyelegantbagende(2013)• Nytdesignpåoverskabe• Sengerammemedkantprofil,

ogopklappeligthovedgærde• Soft-closemeddæmpning

• Højkomfortpåhynder(Bultex)• 7tekstildesignog2skinddesign• Gardinmedkappe,standard• Udvendigel-boksmed

automat-sikringer• Mini-Heki• Højglanslaminatpåbordeog

møbeltoppe• VarioVent• Nyforbedretsengegavl• Alu-fælge• 100cmvindueerstatter

70cm,højrebag• 100cmvindueerstatter

70cm,venstrefront

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#55 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran…

Page 54: KABE Faktablad 2013

Royal-udstyr

• Stort190ltr.køleskabmedfrostboks• Gaskomfurmed4blusogovnmedgrill• Cityvandtilslutning• Udvendigtbruserudtag• Storttagluge• Mediacentermedlyd/mediapakke• UniktgulvvarmesystemAGSIIPro• Lysdæmperpålysstribe(frontgruppe)• Lyslisterivindue• Belysningel-boks

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#56 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran…

Page 55: KABE Faktablad 2013

Hacienda-udstyr

• Stor190ltr.køleskabmedfrostboks• Komfur(2gasblus/2el-plade)• Separatindbyggetovn• Cityvandtilslutning• Udvendigtbruserudtag• Storttagluge• Mediacentermedlyd/mediapakke• UniktgulvvarmesystemAGSIIPro• Lysdæmperpålysstribe(frontgruppe)• Lyslisterivindue• Belysningel-boks• Glatteudvendigeplader• KABEPhoneUP• Stort115Abatteri• Yderdørmedvindue• Udvendiglyslistehelesiden• Mikroovn• Centralstøvsuger

KABE en

UNIKcamping-

vogn

#57 campingvogn | 2013-1

altid et skridt foran…