1
KAMENCHECK: UČNI PRIPOMOČEK ZA DOLOČEVANJE TIPIČNIH SLOVENSKIH KAMNIN KAMENCHECK: LEARNING TOOL FOR DETERMINING TYPICAL SLOVENIAN ROCKS Nina Valand 1 , Dominik Božič 1 , Katarina Kadivec 1 , Anja Škerjanc 2 , Tadej Abram 2 , Aja Knific Košir 2 , Klemen Babuder 3 , Sašo Vozlič 3 , Rok Brajković 4 , Helena Gabrielčič Tomc 2 , Jože Guna 3 , Žiga Fon 5 , Petra Žvab Rožič 1 1 Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenija; [email protected] 2 Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Snežniška 5, 1000 Ljubljana, Slovenija; [email protected] 3 Fakulteta za elektrotehniko, Tržaške cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija; joze. [email protected] 4 Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, Slovenija: rok. [email protected] 5 Digied, multimedijske in izobraževalne storitve, d.o.o., Smokuč 70, 4274 Žirovnica, Slovenija: [email protected] Slika 5: Grafični prikaz kamninskega kroga. Slika 6: Shematski prikaz geološkega pojma iz Male šole. Slika 7: Fotografija izbrane kamnine. Slika 8: Približana fotografija. Slika 9: Preverjanje topnosti z uporabo HCl. Slika 10: Določanje trdote s stekleno ploščico. Cilj projekta StoneKey je bil ustvariti učni pripomoček, ki spodbuja aktivno vključevanje učencev in dijakov v učni proces. Izdelali smo aplikacijo KamenCheck, s pomočjo katere lahko po principu določevalnega ključa določamo in poučujemo tipične slovenske kamnine. S tem želimo povečati zanimanje učencev in dijakov za temo in preko izkustvenega učenja povišati trajnost podanega znanja. Zasnova aplikacije je bila narejena na podlagi obširnih analiz nacionalnih učnih načrtov in lastnih izkušenj v okviru formalnega in neformalnega izobraževanja. Uporaba je zaradi Aplikacija je bila narejena v okviru študentskega projekta StoneKey (Ključ za določevanje kamnin kot učni pripomoček v formalnem in neformalnem izobraževanju), ki je bil izveden v okviru javnega razpisa »Po kreativni poti do znanja 2017-2020«. Projektno skupino StoneKey predstavljamo študenti in mentorji treh študijskih smeri (Geologija, Grafične in interaktivne komunikacije ter Elektrotehnika in Multimedija), pri razvoju pa smo sodelovali s podjetjem DigiEd, d.o.o. Več o nas si lahko preberete na spletni strani projekta (http://kamencheck.digied.si/), spremljate pa nas lahko tudi na Facebook in Instagram profilu KamenCheck ali nam pišete na e-mail: [email protected]. Projekt je bil sofinanciran s strani Javnega štipendijskega razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje znanost in šport ter Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. »Projekte sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.« Aplikacija KamenCheck obsega tri glavna vsebinska poglavja: Kamninski ključ, Enciklopedija in Mala šola. V Kamninskem ključu se z opazovanjem in odgovori na vprašanje z DA/NE določi ime izbrani kamnini. Za pomoč so v vprašanju oranžno obarvane povezave do razlage pojmov in postopkov. V Enciklopediji so podrobneje opisane slovenske kamnine; njihove glavne lastnosti, videz, nastanek, zanimivosti in uporabnost. V Mali šoli so predstavljeni geološki pojmi in postopki, ki so pomembni za pravilno razumevanje vprašanj, izvajanje postopkov in določevanje kamnin. Aplikacija je opremljena tudi z grafikami, shemami, fotografijami in posnetki, ki pomembno nadgrajujejo oz. dopolnjujejo učni pripomoček. Omogočajo slikovno predstavitev besedila in so nepogrešljivi pri razlagi marsikaterega geološkega pojma. Shematski in grafični prikazi Fotografije Posnetki poskusov Fotografirane so tipične slovenske kamnine, vključene v določevalni ključ. Za pomoč v Kamninskem ključu nekatere fotografije prikazujejo detajle, makroskopsko približevanje pa omogoča natančen ogled vseh lastnosti od blizu. Posnetki ponujajo točno predstavitev izvedbe poskusa. Za boljšo predstavitev in vizualizacijo elementov aplikacije so bili izdelani tudi identifikacijski znakci. mobilnosti možna tako v učilnici, kot tudi v naravi in se kot taka lahko vključuje tudi v obšolske dejavnosti. Aplikacija je namenjena: učiteljem, kot učni pripomoček pri poučevanju vsebin o kamninah v osnovni in srednji šoli, učencem in dijakom, ki z aplikacijo na aktiven in zabaven način spoznavajo učno snov, inštitucijam, ki tovrstne vsebine vključujejo v svoje neprofitne izobraževalne programe (geoparki, muzeji, krajinski parki idr.) in širši zainteresirani javnosti. ENCIKLOPEDIJA MALA ŠOLA o aplikaciji DA NE 5 ENCIKLOPEDIJA ROŽENEC SEDIMENTNA KAMNINA OPIS NASTANEK ZANIMIVOSTI MALA ŠOLA ZRNATA STRUKTURA POVIŠANA TEMPERATURA IN PRITISK POVIŠANA TEMPERATURA IN PRITISK PREPAREVANJE IN TRANSPORT PREPAREVANJE IN TRANSPORT PREPAREVANJE IN EROZIJA OHLAJANJE KOMPAKCIJA IN CEMENTACIJA TALJENJE TALJENJE SEDIMENT ODMRLE RASTLINE IN ŽIVALI MAGMATSKE KAMNINE GLOBOČNINE METAMORFNE KAMNINE SEDIMENTNE KAMNINE MAGMA PREDORNINE ODLAGANJE IN POKOP Aplikacija je brezplačno dostopna v Googlovi aplikaciji Play Store in prilagojena za uporabo na pametnih android napravah. Povezavo do strani, kjer si lahko aplikacijo prenesete, najdete tudi na spletni strani projekta. MAGMATSKA KAMNINA METAMORFNA KAMNINA SEDIMENTNA KAMNINA KAMNINSKI KLJUČ ENCIKLOPEDIJA MALA ŠOLA POSKUSI GEOLOŠKI POJMI Slika 1: Slika začetnega zaslona aplikacije KamenCheck. Slika 2: Primer zaslona v Kamninskem ključu. Slika 3: Primer zaslona v Enciklopediji. Slika 4: Primer zaslona v Mali šoli. Ali je celotna kamnina sestavljena iz približno enako velikih mine r alnih zrn ?

KAMENCHECK: UČNI PRIPOMOČEK ZA DOLOČEVANJE TIPIČNIH

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KAMENCHECK: UČNI PRIPOMOČEK ZA DOLOČEVANJE TIPIČNIH

KAMENCHECK: UČNI PRIPOMOČEK ZA DOLOČEVANJE TIPIČNIH SLOVENSKIH KAMNIN

KAMENCHECK: LEARNING TOOL FOR DETERMINING TYPICAL SLOVENIAN ROCKS

Nina Valand1, Dominik Božič1, Katarina Kadivec1, Anja Škerjanc2, Tadej Abram2, Aja Knific Košir2, Klemen Babuder3, Sašo Vozlič3, Rok Brajković4, Helena Gabrielčič Tomc2, Jože Guna3, Žiga Fon5, Petra Žvab Rožič1

1Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenija; [email protected]ška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Snežniška 5, 1000 Ljubljana, Slovenija; [email protected] za elektrotehniko, Tržaške cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija; [email protected]ški zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, Slovenija: [email protected], multimedijske in izobraževalne storitve, d.o.o., Smokuč 70, 4274 Žirovnica, Slovenija: [email protected]

Slika 5: Grafični prikaz kamninskega kroga.

Slika 6: Shematski prikaz geološkega pojma iz Male šole.

Slika 7: Fotografija izbrane kamnine.

Slika 8: Približana fotografija.

Slika 9: Preverjanje topnosti z uporabo HCl. Slika 10: Določanje trdote s stekleno ploščico.

Cilj projekta StoneKey je bil ustvariti učni pripomoček, ki spodbuja aktivno vključevanje učencev in dijakov v učni proces. Izdelali smo aplikacijo KamenCheck, s pomočjo katere lahko po principu določevalnega ključa določamo in poučujemo tipične slovenske kamnine. S tem želimo povečati zanimanje učencev in dijakov za temo in preko izkustvenega učenja povišati trajnost podanega znanja.

Zasnova aplikacije je bila narejena na podlagi obširnih analiz nacionalnih učnih načrtov in lastnih izkušenj v okviru formalnega in neformalnega izobraževanja. Uporaba je zaradi

Aplikacija je bila narejena v okviru študentskega projekta StoneKey (Ključ za določevanje kamnin kot učni pripomoček v formalnem in neformalnem izobraževanju), ki je bil izveden v okviru javnega razpisa »Po kreativni poti do znanja 2017-2020«. Projektno skupino StoneKey predstavljamo študenti in mentorji treh študijskih smeri (Geologija, Grafične in interaktivne komunikacije ter Elektrotehnika in Multimedija), pri razvoju pa smo sodelovali s podjetjem DigiEd, d.o.o. Več o nas si lahko preberete na spletni strani projekta (http://kamencheck.digied.si/), spremljate pa nas lahko tudi na Facebook in Instagram profilu KamenCheck ali nam pišete na e-mail: [email protected].

Projekt je bil sofinanciran s strani Javnega štipendijskega razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje znanost in šport ter Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.

»Projekte sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

Aplikacija KamenCheck obsega tri glavna vsebinska poglavja: Kamninski ključ, Enciklopedija in Mala šola.

V Kamninskem ključu se z opazovanjem in odgovori na vprašanje z DA/NE določi ime izbrani kamnini. Za pomoč so v vprašanju oranžno obarvane povezave do razlage pojmov in postopkov.

V Enciklopediji so podrobneje opisane slovenske kamnine; njihove glavne lastnosti, videz, nastanek, zanimivosti in uporabnost.

V Mali šoli so predstavljeni geološki pojmi in postopki, ki so pomembni za pravilno razumevanje vprašanj, izvajanje postopkov in določevanje kamnin.

Aplikacija je opremljena tudi z grafikami, shemami, fotografijami in posnetki, ki pomembno nadgrajujejo oz. dopolnjujejo učni pripomoček.

Omogočajo slikovno predstavitev besedila in so nepogrešljivi pri razlagi marsikaterega geološkega pojma.

Shematski in grafični prikazi Fotografije

Posnetki poskusov

Fotografirane so tipične slovenske kamnine, vključene v določevalni ključ. Za pomoč v Kamninskem ključu nekatere fotografije prikazujejo detajle, makroskopsko približevanje pa omogoča natančen ogled vseh lastnosti od blizu.

Posnetki ponujajo točno predstavitev izvedbe poskusa.

Za boljšo predstavitev in vizualizacijo elementov aplikacije so bili izdelani tudi identifikacijski znakci.

mobilnosti možna tako v učilnici, kot tudi v naravi in se kot taka lahko vključuje tudi v obšolske dejavnosti.

Aplikacija je namenjena:• učiteljem, kot učni pripomoček pri

poučevanju vsebin o kamninah v osnovni in srednji šoli,

• učencem in dijakom, ki z aplikacijo na aktiven in zabaven način spoznavajo učno snov,

• inštitucijam, ki tovrstne vsebine vključujejo v svoje neprofitne izobraževalne programe (geoparki, muzeji, krajinski parki idr.) in

• širši zainteresirani javnosti.

ENCIKLOPEDIJA

MALA ŠOLA

o aplikaciji DA NE

5

ENCIKLOPEDIJA

ROŽENECSEDIMENTNA KAMNINA

OPIS

NASTANEK

ZANIMIVOSTI

MALA ŠOLA

ZRNATA STRUKTURA

POVIŠANA TEMPERATURA

IN PRITISK

POVIŠANA TEMPERATURA

IN PRITISK

PREPAREVANJEIN TRANSPORT

PREPAREVANJEIN TRANSPORT

PREPAREVANJEIN EROZIJA

OHLA JANJEKOMPAKCIJA IN CEMENTACIJA

TALJENJE

TALJENJE

SEDIMENT

ODMRLE RASTLINEIN ŽIVALI

MAGMATSKEKAMNINE

GLOBOČNINE

METAMORFNE KAMNINE

SEDIMENTNE KAMNINE MAGMA

PREDORNINE

ODLAGANJEIN POKOP

Aplikacija je brezplačno dostopna v Googlovi aplikaciji Play Store in prilagojena za uporabo na pametnih android napravah. Povezavo do strani, kjer si lahko aplikacijo prenesete, najdete tudi na spletni strani projekta.

MAGMATSKA KAMNINA METAMORFNA KAMNINA SEDIMENTNA KAMNINA KAMNINSKI KLJUČ ENCIKLOPEDIJA MALA ŠOLA POSKUSI GEOLOŠKI POJMI

Slika 1: Slika začetnega zaslona aplikacije KamenCheck.

Slika 2: Primer zaslona v Kamninskem ključu.

Slika 3: Primer zaslona v Enciklopediji.

Slika 4: Primer zaslona v Mali šoli.

Ali je celotna kamnina sestavljena iz približno enako velikih mineralnih zrn?