47
SLOM KRALJEVINE JUGOSLAVIJE, USPOSTAVA NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE I KARAKTER NJEZINA REŽIMA

KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

  • Upload
    others

  • View
    26

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

SLOM KRALJEVINE

JUGOSLAVIJE,

USPOSTAVA NEZAVISNE

DRŽAVE HRVATSKE I

KARAKTER NJEZINA

REŽIMA

Page 2: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

Travanjski rat

o na početku rata Kraljevina Jugoslavija

neutralna

o pritisak Njemačke i Italije –

25. ožujka 1941. tajno pristupa

Trojnom paktu

Pristupanje Jugoslavije

Trojnom paktu –

Dragiša Cvetković i

Joachim von Ribbentrop

Page 3: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o nezadovoljstvo u zemlji - državni udar i

smjena vlade Cvetković – Maček

o ukinuto Namjesništvo

o kralj Petar proglašen punoljetnim

o nova vlada – general Dušan Simović

o potpredsjednik – Vladko Maček

Page 4: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o 25. ožujka 1941.

Page 5: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o nova vlada podržala pristupanje Trojnom

paktu

o Hitler i Musollini Jugoslaviju više nisu

smatrali saveznicom

o 6. travnja 1941. napad na Kraljevinu

Jugoslaviju

Talijansko bombardiranje Splita

Page 6: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o Posljedice bombardiranja početkom Travanjskog rata

Beograd

Zagreb – Tkalčićeva ulica

Page 7: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o 6. travanj

1941.

Page 8: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o Kraljevina Jugoslavija

o neriješeni nacionalni i društveni sukobi

o gospodarski slaba

o slabo naoružana

o nesposobni zapovjednici

kapitulirala nakon 11 dana

Page 9: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o kralj Petar Karađorđević i vlada pobjegli u

London – „izbjeglička vlada”

o zemlja okupirana, podijeljena između

Nijemaca, Talijana, Bugara i Mađara

o uspostavljena Nezavisna Država

Hrvatska

Page 10: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o Podjela Jugoslavije i stvaranje Nezavisne Države Hrvatske

Page 11: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o Njemački tenkovi u Zagrebu

Page 12: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

Nastanak Nezavisne Države Hrvatske

o Hitler i Musollini bili svjesni želje Hrvata

da, nestankom Kraljevine Jugoslavije,

stvore hrvatsku državu

o Nijemci vlast u Hrvatskoj ponudili

Vladku Mačeku - odbio

o vodeću ulogu u Hrvatskoj preuzeli

ustaše na čelu s Antom Pavelićem

Page 13: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o 10. travnja 1941. Slavko Kvaternik u

ime Pavelića (u to vrijeme u Italiji)

proglasio Nezavisnu Državu Hrvatsku

(preko radija)

Slavko Kvaternik

Page 14: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o Ustaški pokret tada imao malo pristaša,

ali nastanak države, koja je bila dugo

čekana kao samostalna i neovisna

hrvatska država, podržali mnogi Hrvati.

o Ubrzo je postalo jasno da to nije bila

„neovisna” hrvatska država.

Page 15: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

Ustroj vlasti

o teritorij NDH - Banovina

Hrvatska, dijelovi Bosne i

Hercegovine, Srijema i

Dalmacije

o 22 velike župe – na čelu

veliki župani

Page 16: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima
Page 17: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o jednostranačka diktatura

o jedina dopuštena politička organizacija:

Ustaša – hrvatski oslobodilački pokret

(Ustaški pokret)

o zabranjen rad ostalim političkim strankama

(i HSS-u)

o vrhovnu vlast imao poglavnik Ante Pavelić

o totalitarna država

Page 18: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o Ante Pavelić

o Rimskim je ugovorima bio prisiljen prepustiti najveći dio hrvatske obale i otoka Italiji.

o Uspostavio je totalitarnu vlast po uzoru na režime u Njemačkoj i Italiji.

o Pobjegao je 1945. godine iz Hrvatske u inozemstvo.

o Zbog odgovornosti za ratne zločine jugoslavenske su ga vlasti osudile na smrt.

o U inozemstvu je nekoliko puta na njega pokušan atentat. Od posljedica jednog takvog pokušaja umro je u Madridu.

Page 19: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o veljača 1942. - bez provedbe izbora sazvan

Hrvatski državni sabor

o bez političkog utjecaja

o od kraja 1942. više nije sazivan

Page 20: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o oružane snage NDH:

o Ustaška vojnica - oružane snage, dobrovoljci

o Hrvatsko domobranstvo –

o na temelju opće vojne obveze

o kopnena vojska, zračne snage i mornarica

Page 21: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o „Dom likovnih umjetnosti” na današnjem

Trgu žrtava fašizma u Zagrebu izgrađen je

1934. – 1938. prema ideji Ivana Meštrovića.

Page 22: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o Dom je tijekom Drugoga svjetskog rata, kao

znak dobre volje prema Muslimanima,

pretvoren u džamiju, a poslije rata u muzej.

Unutrašnjost novouređene

zagrebačke džamije, 1943.

Page 23: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

Susret Hitlera i Pavelića

Page 24: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

Podređenost NDH Njemačkoj i Italiji

o područje NDH podijeljeno na interesna

područja Italije i Njemačke –

o jug talijansko

o sjever njemačkointeresno područje

Page 25: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o Musollini prisilio Pavelića na sklapanje tzv.

Rimskih ugovora 18. svibnja 1941.

Italiji ustupljen

velik dio obale i

priobalnog područja

Page 26: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima
Page 27: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o gospodarstvo NDH – određeno ratnim uvjetima

o vlada financirala poduzeća važna za

vođenja rata

o nacionalna valuta - kuna

Page 28: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o NDH morala plaćati uzdržavanje njemačkih i

talijanskih vojnih postrojbi na svojem

području

o više od 100 000 radnika iz NDH bilo na radu

u Njemačkoj (mnogi prisilno)

o velik dio izvoza u Njemačku i Italiju nikad

nije bio plaćen

o pljačke talijanskih vojnika

Page 29: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

Kulturni život u NDH

o vlasti NDH – kulturu i medije nastojale

iskoristiti u svrhu propagande

o nadzor nad kulturnim ustanovama i

nakladnicima

o cenzura

o zabranjena djela brojnih pisaca (posebno

židovskih)

Page 30: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o „Hrvatska

enciklopedija” - do

propasti NDH

objavljeno 5 svezaka

o brojne knjige iz

hrvatske povijesti i

književnosti

o kazališna djelatnost

Page 31: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o prvi svezak „Hrvatske

enciklopedije”

objavljen prije

proglašenja NDH

o do kraja rata objavljena

još četiri sveska

o pokretač i glavni urednik

hrvatski leksikograf i

književnik Mate Ujević

Page 32: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o Hrvatski narod – Glasilo hrvatskog

ustaškog pokreta

o glavni list u NDH

o Hrvatski krugoval

o državni radio

o Hrvatski slikopis

o državno poduzeće za film

Page 33: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o prvi hrvatski cjelovečernji zvučni film

– „Lisinski” - redatelj Oktavijan Miletić

Page 34: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o Propagandni plakat

iz NDH o

ugroženosti

kulturne baštine

Hrvata od strane

komunista

Page 35: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o ustaški plakati

Page 36: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

Ustaški teror

o ideja o etnički čistoj hrvatskoj državi -

progoni Srba, Židova i Roma

o progoni Hrvata - protivnika režima

o zakoni o nacionalnoj i rasnoj isključivosti

o Ustaško redarstvo i prijeki sudovi –

provođenje zakona i represije

Page 37: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o Rušenje

zagrebačke

sinagoge

o listopad 1941. -

travanj 1942.

Page 38: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o ljeto 1941. početak masovnih uhićenja

Židova i deportacije u logore

o osnovani koncentracijski logori -

najveći Jasenovac i Stara Gradiška

Koncentracijski logor Stara Gradiška

Page 39: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o Kameni cvijet

o spomenik žrtvama u

Jasenovcu

o djelo kipara Bogdana

Bogdanovića

Page 40: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o posljednja istraživanja:

o broj žrtava u Jasenovcu oko 83 000 ljudi

o istraživanja i dalje traju, moguće promjene

broja

o stradali Srbi, Židovi, Hrvati, bosansko-

hercegovački muslimani i Romi

Page 41: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o u Jasenovcu jedno vrijeme zatočen i

Vladko Maček

Page 42: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o velik broj hrvatskih građana osuđivao

nasilja ustaškog režima

o zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac -

oštro osuđivao ustaške zločine i teror

Page 43: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o 109 hrvatskih građana od jeruzalemskog

memorijalnog centra Yad Vashema dobilo

priznanje Pravednik među narodima –

zbog spašavanja hrvatskih Židova

Page 44: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

SLOM KRALJEVINE

JUGOSLAVIJE, NASTANAK

NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE

ZAPIŠIMO

Page 45: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

o 25. ožujka 1941. Jugoslavija pristupila Trojnom

paktu

o 27. ožujka 1941. demonstracije, državni udar

o 6. travnja 1941. fašističke sile napale

Kraljevinu Jugoslaviju koja je nakon 11 dana

kapitulirala

o 10. travnja 1941. proglašena Nezavisna Država

Hrvatska (Slavko Kvaternik)

Page 46: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

USTROJ VLASTI, PODREĐENOST NJEMAČKOJ I ITALIJI

Teritorij i ustroj vlasti:

o Banovina Hrvatska, dijelovi BiH, Srijema i Dalmacije;

22 župe

o po uzoru na Njemačku i Italiju vrhovnu vlast imao

poglavnik Ante Pavelić

o oružane snage - ustaška vojnica, domobranstvo

Podređenost Njemačkoj i Italiji:

o gospodarsko iskorištavanje i pljačka

o potpisivanje Rimskih sporazuma (svibanj, 1941.)

Page 47: KARAKTER NJEZINA - andragog.hr · slom kraljevine jugoslavije, uspostava nezavisne drŽave hrvatske i karakter njezina reŽima

KULTURNI ŽIVOT U NDH,USTAŠKI REŽIM

Ustaški režim:

o diktatura i teror

o provođenje rasnih zakona

o koncentracijski logori, Jasenovac

Kulturni život u NDH:

o Hrvatska enciklopedija

o Hrvatski slikopis

o prvi hrvatski cjelovečernji zvučni film („Lisinski“,

Oktavijan Miletić)

o Nezavisna Država Hrvatska - TOTALITARNA DRŽAVA