Karapınar Güneş Enerjisi Fizibilite

 • View
  235

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of Karapınar Güneş Enerjisi Fizibilite

 • Karapnar lesinde Gne Enerjisine Dayal Elektrik retim Tesisi Yatrmlar iin Enerji htisas Endstri Blgesi Kurulmasna Ynelik Fizibilite almas Raporu

  i

  Bu fizibilite almas, Mevlana Kalknma Ajans (MEVKA) Teknik Destek Program erevesinde Karar Destek Eitim hizmetleri Danmanlk Mhendislik Limited irketi tarafndan hazrlanmtr.

 • Karapnar lesinde Gne Enerjisine Dayal Elektrik retim Tesisi Yatrmlar iin Enerji htisas Endstri Blgesi Kurulmasna Ynelik Fizibilite almas Raporu

  ii

  NDEKLER

  NDEKLER ........................................................................................................................... ii TABLO LSTES ........................................................................................................................ v EKL LSTES ........................................................................................................................ vii YNETC ZET .................................................................................................................... ix 1. GR ................................................................................................................................... 1

  1.1. Konyann Gne Enerjisi Vizyonu ............................................................................... 1 1.2. Ke Talar ................................................................................................................. 3 1.3. Karapnar Enerji htisas Endstri Blgesi .................................................................... 3 1.4. Mevcut Sanayi Blgesi ................................................................................................ 5 1.5. Mkemmeliyet Merkezi .............................................................................................. 5 1.6. almann Organizasyonu .......................................................................................... 6

  2. GNE ENERJSNDEN ELEKTRK RETM TEKNOLOJLER .............................................. 7

  2.1. Gne Pili (FotovoltaikPV) Sistemleri ........................................................................ 7 2.1.1. Fotovoltaik (PV) paneller ..................................................................................... 7 2.1.2. PV sistemlerinin dier ekipmanlar ...................................................................... 9 2.1.3. ebekeden bamsz (off-grid) ve ebekeye bal (on-grid) PV sistemleri ......... 11 2.1.4. rnek Bir PV Santrali .......................................................................................... 12

  2.2. Isl Gne G (CSP) Sistemleri ................................................................................. 13 2.2.1. anak sistemler (Dish) ...................................................................................... 13 2.2.2. Merkez alc sistemler (Power Tower) .............................................................. 13 2.2.3. Gne bacalar (Solar Chimney) ........................................................................ 14 2.2.4. Gne havuzlar (Solar Pool) ............................................................................. 15 2.2.5. Parabolik sistemler (Parabolic Trough) ............................................................. 15 2.2.6 rnek Bir CSP Santrali ......................................................................................... 19

  3. DNYADA FOTOVOLTAK (PV) YATIRIMLARI VE TEVK MODELLER ........................... 22

  3.1. Dnyada PV Yatrmlar ............................................................................................ 22 3.1.1. Avrupa Birlii lkeleri ......................................................................................... 24 3.1.2. Dier lkeler ...................................................................................................... 31

  3.2. Dnyada PV Tevik Modelleri .................................................................................. 33 3.2.1. Yatrm tabanl tevikler ................................................................................... 34 3.2.2. retim tabanl tevikler ................................................................................... 34 3.2.3. Yasal ereveler (Robust Legal Framework): .................................................. 34 3.2.4. ABde FiT Uygulamalar .................................................................................... 35

  3.3. Almanya Tevik Modeli ............................................................................................. 36 4. KARAPINARIN PV YATIRIMLARINA UYGUNLUUNUN DEERLENDRLMES .............. 38

  4.1. Karapnar lesine Genel Bir Bak............................................................................. 38 4.2. Yatrm Kararlarnn Temel Amalarna Gre Deerlendirilmesi .............................. 41 4.3. Gne Enerjisi Yatrmclar Asndan Blge Seimine Etki Eden Kriterler ............... 42 4.4. Karapnarn Blge Seimine Etki Eden Kriterler Asndan Deerlendirilmesi ......... 46

 • Karapnar lesinde Gne Enerjisine Dayal Elektrik retim Tesisi Yatrmlar iin Enerji htisas Endstri Blgesi Kurulmasna Ynelik Fizibilite almas Raporu

  iii

  4.5. Gne Enerjisi Yatrmlar Bakmndan Karapnar Blgesinin Sahip Olduu Parametre Deerleri ........................................................................................................ 50

  5. KARAPINAR VE BAVYERA BLGELERNN PARAMETRE DEERLERNN KARILATIRILMASI ............................................................................................................. 53

  5.1. Bavyera Blgesinin nemi ........................................................................................ 53 5.2. Parametre Deerlerinin Karlatrlmas .................................................................. 55

  6. KARAPINARDA YAPILACAK PV YATIRIMLARININ FNANSAL DEERLENDRMES ........ 59

  6.1. Genel Kabuller ........................................................................................................... 59 6.2. Yatrmn Bykl ve Kullanlan PV Teknolojisi ..................................................... 59 6.3. PV Yatrm ve letim Maliyetleri ............................................................................... 60 6.4. Seviyelendirilmi Enerji Maliyeti ............................................................................... 61 6.5. Finansman Alternatifleri ........................................................................................... 62 6.6. Sat Fiyat ................................................................................................................. 63 6.7. Sistem mr ............................................................................................................. 63 6.8. Deerlendirme ltleri ........................................................................................... 63 6.9. Finansal Deerlendirme Sonular ............................................................................ 64

  6.9.1. lk yatrm maliyeti ve retilecek elektrik enerjisi (3 MW Kurulu G) .............. 64 6.9.2. Karapnar iin hesaplanan seviyelendirilmi enerji maliyetleri (SEM) ............... 65 6.9.3. Karapnar iin hesaplanan geri deme sreleri (GS) ....................................... 65 6.9.4. Karapnar iin hesaplanan net bugnk deerler (NBD) ................................... 66 6.9.5. Karapnar iin hesaplanan i karllk oranlar (KO) ............................................ 67 6.9.6. Karapnar iin hesaplanan karllk oranlar (KO) ................................................ 68 6.9.7. Sistem mr Boyunca Nakit Aklar ................................................................. 69

  7. KARAPINAR ENERJ HTSAS ENDSTR BLGES: BRNC KE TAI ........................... 79

  7.1. Organize Sanayi Blgeleri ......................................................................................... 79 7.2. Endstri Blgeleri ...................................................................................................... 80 7.3. Belirlenen Araziler ve Eik Analizi ............................................................................. 82 7.4. Belirlenen Araziler iin Alternatif Parselasyon Planlar ............................................ 85

  7.4.1. Birinci Arazi iin Alternatif Parselasyon Planlar ve Kurulu G Kapasiteleri ..... 85 7.4.2. Arazilerin Alan Dalmlar ve Toplam Kurulu G Kapasitesi ............................ 89

  8. MEVCUT SANAY BLGES: KNC KE TAI ................................................................ 92

  8.1. Konya li Ekonomik Gstergeleri ............................................................................... 92 8.2. Konya Sanayisinin Genel Durumu ............................................................................. 94 8.3. Konyada Gne Enerjisi Sektr ve likili Sektrler ................................................ 97

  9. MKEMMELYET MERKEZ: NC KE NOKTASI .................................................. 101

  9.1. Konyann Gne Enerjisi Vizyonu ile likisi ........................................................... 101 9.2. Aratrma ve Raporlama Faaliyetleri ...................................................................... 102 9.3. Test ve lm Faaliyetleri ....................................................................................... 102 9.4. lgili Taraflara Geri Bildirim Faaliyetleri................................................................... 102 9.5. niversitelerle birlii Faaliyetleri ......................................................................... 102 9.6. Eitim Faaliyetleri ................................................................................................... 103 9.7. Toplant ve Organizasyon Faaliyetleri ..................................................................... 103

 • Karapnar lesinde Gne Enerjisine Dayal Elektrik retim Tesisi