of 20 /20
Innovative løsninger til optimering av internlogistikk Dynamiske lagrings- og gjenfinningssystemer Product Overview Vertical Carousel Family Vertical Lift Family Vertical Buffer Family Horizontal Carousel Family

Kardex Remstar | Kardex Remstar - Dynamiske lagrings- og … · 2017-11-09 · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family omfatter automa-tiserte, horisontale karusellsystemer som

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Dynamiske lagrings- og … · 2017-11-09 · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family omfatter automa-tiserte, horisontale karusellsystemer som

Innovative løsninger til optimering av internlogistikk

Dynamiske lagrings- og gjenfi nningssystemer

Product Overview

Vertical Carousel Family

Vertical Lift Family Vertical Buffer Family

Horizontal Carousel Family

Page 2: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Dynamiske lagrings- og … · 2017-11-09 · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family omfatter automa-tiserte, horisontale karusellsystemer som

2

Løsninger fra Kardex Remstar:Dynamisk, effektiv, økonomisk – ideell utnyttelse av selskapets kapasitet

Hvorfor velge automatiserte lagrings- og gjenfi nningssystemer?

Kardex Remstar LR og LT – Vertical Buffer Family

Kardex Remstar XP – Vertical Lift Family

Kardex Remstar RS – Vertical Carousel Family

Kardex Remstar Horizontal – Horizontal Carousel Family

Kardex Remstar Lektriever SYS – Vertical Carousel Family

Spesialløsninger – for klima, tørking og rentrom

Programvareløsninger for krevende logistikkoppgaver

Kardex Remstar Drive og JMIF – kobling til eksterne systemer

Maskinstyringssenter

Vi holder orden på logistikken – Life Cycle Service

Kardex Group – Din pålitelige partner

3

4 – 5

6 – 7

8 – 9

10 – 11

12 – 13

14

15

16

17

18

19

Innholdsfortegnelse

Page 3: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Dynamiske lagrings- og … · 2017-11-09 · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family omfatter automa-tiserte, horisontale karusellsystemer som

3

Uansett hva du lagrer – et pålitelig og effektivt lagrings- og gjenfi nningssystem reduserer personalbehovet og lagerkost-nadene betraktelig.

Fra effektiv maskinvare til fullt integrerte systemer: Vi utvikler og installerer individuelle løsninger for lagrings- og gjenfi nningssystemer i henhold til dine behov. Alle våre produkter kjennetegnes av høy produktivitet, ytelse og sikkerhet.

I tillegg har vi som mål at systemene våre skal bidra til bedre ergonomi og effektivitet samt optimal romutnyttelse.Fordeler som bidrar til god økonomi og suksess på lang sikt.

–– O til %Opptil 99 % Opptil 999 % bedre tilgangbedre tilgang

– Opptil 99 % oversikt Opptil 99 % oversikt over beholdningenover beholdningen

Maksimal effektivitet og høy produktivitet ved hjelp av dynamiske lagrings- og gjenfi nningssystemer

En rask oversikt over fordelene:

– Opptil 400 % større produktivitet

– Opptil 80 % bedre romutnyttelse

– Opptil 99 % bedre tilgang

– Opptil 99 % oversikt over beholdningen

Kundereferanserfra ulike bransjer

Kardex Remstar Solutions

Page 4: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Dynamiske lagrings- og … · 2017-11-09 · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family omfatter automa-tiserte, horisontale karusellsystemer som

1 2 3Effektiv plukking – Tilnærmet null feil som følge av

kontrollert tilgang til en beholder– Nøyaktig og rask plukking ved hjelp

av Pick-to-Light-systemer– Ikke nødvendig å søke etter

lagerplassering– Kostnadsreduksjon som følge av

automatisk varepåfylling

Lynrask tilgang– Rask tilgang – hele lagerbeholdningen

via en betjeningsåpning– Svært høy tilgangshastighet uansett

apparatstørrelse

Energieffektiv design– Bruker en tredel av energiforbruket

sammenlignet med sammenlignbare systemer

– Ikke behov for energigjenvinning

Vertical Buffer Family

Kardex Remstar LR og LT:Rask plukking på beholderbasis

Lynrask tilgang– Rask tilgang – hele lagerbeholdningen

via en betjeningsåpningrbruket nlignbare

Kardex Remstar Vertical Buffer Family er løsningen for sterkt voksende vareutvalg med begrenset lagringsfl ate. Det er et ska-lerbart hyllesystem med en enhet som transporterer beholderne. Det tilpasses sømløst prosessene og bygningens beskaffenhet.

4

Page 5: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Dynamiske lagrings- og … · 2017-11-09 · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family omfatter automa-tiserte, horisontale karusellsystemer som

5 64Fleksible lagermuligheter– Brett og beholdere kan lagres blandet– Stort artikkelmangfold, høy lagerka-

pasitet, korte plukketider og lite lagervolum per artikkel

Enkel integrering– Fleksibel modularitet og stor skaler-

barhet gjør Vertical Buffer Family perfekt uansett prosesser og bygningens utforming

– Kort prosjekterings- / leveringstid

Enkel plukking– Ergonomiske arbeidsforhold– Plukkestasjoner med ulik ergonomisk

utforming

Kardex Remstar Vertical Buffer Family

Fleksible lagermuligheter– Brett og beholdere kan lagres blandet– Stort artikkelmangfold høy lagerka-

Enkel inte– Fleksibe

barhet g

Enkel plukking– Ergonomiske arbeidsforhold– Plukkestasjoner med ulik ergonomisk

KardexVertica

5

Vertical Buffer Module – LR 35

Effektiv oppdragspluk-king av små og lette lagervarer.

Vertical Buffer Module – LT 35

Løsning til vertikal transport med høy hastighet og ekstra bufferfunksjonalitet.

AppWeb

Page 6: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Dynamiske lagrings- og … · 2017-11-09 · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family omfatter automa-tiserte, horisontale karusellsystemer som

6

Kardex Remstar XP:Det dynamiske heissystemet for kompakte lagre i høyden på liten fl ate

Vertical Lift Family

1 2 3Spar plass ved å utnytte høyden– Tilnærmet trinnløs lagring av brett– Mulig å lagre med en avstand på

bare 25 millimeter– Spar inntil 85 % gulvfl ate

Nøyaktighet– Høy grad av nøyaktighet garanteres

av integrerte Pick-to-Light systemer, strekkodeleser og programvaregren-sesnitt

– Sikrer maksimal komfort på arbeids-plassen ved å koble transportør-systemer, robotarmer eller løfteinn-retninger

Redusert personalbehov– Redusert gang- og søketid– Optimal integrerte Pick-to-Light

systemer (LED) som viser lagrings-plass og antall som skal tas ut

Kardex Remstar Vertical Lift Family omfatter automatiserte, høye hyllelagre bygget i moduler som arbeider etter prinsippet „vare til person“ – ideelt til en optimal lagerutnyttelse og fl eksible, effektive lagerstrategier.

Page 7: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Dynamiske lagrings- og … · 2017-11-09 · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family omfatter automa-tiserte, horisontale karusellsystemer som

7

Vertical Lift Module – XP 250/500/ 700/1000

Ideell til lagring av både lette og tunge produkter.

Vertical Lift Module – XPlusIdeelt til større lagre som består av inntil fi re transportmoduler koblet til en løftebjelke.

Vertical Lift Module – XPmultiple

En ideell løsning til bygninger der det ikke er mulig å plassere to enkeltsystemer.

Kardex Remstar Vertical Lift Family

AppWeb

5 64Ergonomi– Prinsippet er „vare til person“– Ønskede deler leveres automatisk i

den ergonomiske betjeningsåpningen– Brett kan plasseres i individuell valgt

arbeidshøyde

Pålitelighet – Med stor installasjonsbasis oppnås

uovertrufne driftstider– Uansett design, produksjon, oppbyg-

ning, funksjonalitet eller service er Shuttle XP et ledende produkt.

Modularitet– Modulær konstruksjon– Apparathøyden kan tilpasses

raskt og individuelt

Page 8: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Dynamiske lagrings- og … · 2017-11-09 · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family omfatter automa-tiserte, horisontale karusellsystemer som

1 2 3

8

Kardex Remstar RS:raskere og mer effektiv

Hurtighet og produktivitet– Svært høy plukkeytelse– Høy sirkulasjon– Optimering og fortetting

av lagerfl aten– Færre plukkefeil– Posisjonsvisning

Individualitet og fl eksibilitet– Modulær oppbygning – Fleksibelt bærekonsept– Enkel utvidelse og mange

alternativer– Leveres som alenestående system

eller mekanisk kobling

Plassoptimering og strukturering– Inntil 60 % større lagerkapasitet– Oversiktlig lagring av smådeler– Kort vei – rask tilgang– Egnet til alle vanlige lagerbeholdere

og lageresker

Kardex Remstar Vertical Carousel Family omfatter automatiserte karuseller som er basert på funksjonen til en paternosterheis og etter prinsippet „vare til person“ – perfekt til lagervarer med høy omsetning.

Vertical Carousel Family

Page 9: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Dynamiske lagrings- og … · 2017-11-09 · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family omfatter automa-tiserte, horisontale karusellsystemer som

5 64

9

AppWeb

Kvalitet og effektivitet– Merkbart lave livssykluskostnader

(TCO) – mindre energibruk i stedet for gjenvinning

– Produsert i Tyskland – Servicenettverk i hele verden:

Kardex Remstar Life Cycle Service– Sertifi serte kvalitets- og

miljøhåndteringssystemer

Ergonomi– Prinsipp „vare til person“– Kjører på sikt– Optimal brukervennlighet– Lettkjørende skyvedør– Kvitteringsfunksjoner (taster og linjer)

Teknologi – Moderne design– Lite slitasje som følge av

automatisk kjedejustering– Moderne og gjennomtestede

materialer

Vertical Carousel Module – RS 180

Til lett last (inntil 180 kg per bærer), som f.eks. tekstiler og smådeler i beholdere. Bransjer: Hotell- og medisin-sektoren, bil- og maskintek-nikk, elektroindustri.

Vertical Carousel Module – RS 350Til middels tung last (inntil 350 kg per bærer). Til levering av komponenter, verktøy og reservedeler.

Vertical Carousel Module – RS 650

Til tung last (inntil 650 kg per bærer). Til prosessinte-grert innsats i produksjon, f.eks. som mellomlager for halvferdige produkter eller som lagerbuffer, slik at du aldri går tom.

Kardex Remstar Vertical Carousel Family

Page 10: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Dynamiske lagrings- og … · 2017-11-09 · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family omfatter automa-tiserte, horisontale karusellsystemer som

10

Kardex Remstar Horizontal:Utnytt horisontal plass til lagring

1 2 3Produktivitet– Varen leveres raskt, direkte og

pålitelig til operatøren– Tar alltid den raskeste veien til

betjeningsåpningen– Displayverktøy støtter operatøren

under plukkingen – Ikke-produktive gå- og søketider

bortfaller

Batch-/samleplukking– Papirløs plukking mulig– Felles plukking av fl ere

oppdrag samtidig– Betydelig lavere kjøretid

Plukkeytelse– Rask plukking når karusellene kjører

samtidig, men uavhengig av hverandre

– Over 99 % nøyaktighet som følge av optiske visninger

Kardex Remstar Horizontal Carousel Family omfatter automa-tiserte, horisontale karusellsystemer som lagrer og gjenfi nner varer på en rask, pålitelig og kostnadseffektiv måte.

Horizontal Carousel Family

Page 11: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Dynamiske lagrings- og … · 2017-11-09 · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family omfatter automa-tiserte, horisontale karusellsystemer som

11

Høy stasjon med hevebord

Stasjon med fl ere etasjer

Stasjon med 4

Stasjon med 3

Kardex Remstar Horizontal Carousel FamilyEn plukkestasjon kan bestå av minst to og maksimalt fi re horisontale karu-seller. Alt etter anleggets størrelse og utforming, er ulike varianter mulig (eksempler):

AppWeb

5 64Variabilitet– Høy gjennomstrømning i travle tider

og i sesongmessige svingninger ved plukking i fl ere stasjoner

– Et system kan betjenes av fl ere personer samtidig – ikke bare av en

Fleksibilitet– Mange ulike bruksområder og egnet

til ulike varer– Individuelle gitterenheter i bærerne– Effektiv lagring og store artikler

Sikkerhet– Oppfyller strenge sikkerhetskrav– Hindrer ulykker og uberettiget

tilgang via beskyttelsesgjerde rundt apparatet

– Sikkerhetsdører som åpnes og lukkes automatisk

Page 12: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Dynamiske lagrings- og … · 2017-11-09 · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family omfatter automa-tiserte, horisontale karusellsystemer som

12

1 2 3Ergonomi– Automatisert distribusjon (forespurt

artikkel bringes til bruker)– Ingen kroppslig belastning som lange

veier eller bøying eller strekking for å hente dokumenter

– Ingen diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne eller fysiske begrensninger

Maksimal lagerytelse– Mindre behov for gulvplass– Apparatene kan monteres helt

opp til taket– Kan gå over fl ere etasjer– Nesten dobbelt så effektivt

som skuffe- eller horisontale skapsystemer

Økt produktivitet– Arbeidet kan gjøres stående eller

sittende– Produktiviteten er nesten dobbelt

så høy ved bruk av Kardex Remstar Lektriever sammenlignet med manuelle systemer (f. eks. skuffe- eller skapsystemer)

Kardex Remstar Lektriever SYS:Plassbesparende, sikker og kontrollert tilgang til sensitive medier

Vertical Carousel Family

Kardex Remstar Lektriever er et automatisert medielager som lagrer dokumenter, kartoteker og informasjonsbærere på en svært plassbesparende måte og som gir en enklere adminis-trasjon av dokumenter.

Page 13: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Dynamiske lagrings- og … · 2017-11-09 · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family omfatter automa-tiserte, horisontale karusellsystemer som

13

654Individualitet– Farge kan velges fritt for å skape

individuelle løsninger– Utførelse av panel og bord kan

tilpasses individuelt

Ytterligere fordeler– Fleksibilitet– Investeringssikkerhet – Perfekt integrasjon i

kontoromgivelsene

Sikkerhet– Fortrolige dokumenter lagres trygt – Lovbestemte forskrifter om å beskytte

enkeltpersoners rettigheter oppfylles– Tilgangskoder eller pinkoder for at

kun utvalgte personer kan åpne systemet

Web

Page 14: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Dynamiske lagrings- og … · 2017-11-09 · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family omfatter automa-tiserte, horisontale karusellsystemer som

14

Kardex Remstar spesialløsninger:Lagre og plukke under kontrollerte forhold

Kompetanse og tekniske og kvalitative standarder på høyeste nivå – lagersystemer fra Kardex Remstar for klima, tørking og renrom.

Tørt, luftig, rent – eller alt på en gang? Rom i rom eller frittstående? Det spiller ingen rolle. For med systemene til Kardex Remstar kan du lagre produk-tene dine under kontrollerte forhold. De lar seg bygge inn uten byggemessige innskrenkninger og etter ønske og kan for eksempel også dokkes til eksis-terende renrom – da er det bare betje-ningsåpningen som befi nner seg i renrommet.

Kardex Remstar Dry Solution (tørking): – 10 % relativ luftfuktighet med

nitrogenspyling– Adsorpsjonstørking (bruk: lagring

av SMD-komponenter)– ESD-kompatibel utforming

Kardex Remstar Clima Solution (klima):– lagring ved inntil -35 °C dypfryst

(kjølelager)– lagring ved inntil +60 °C– +/- 1 K temperaturstabilitet– Avhengig av apparattype

Kardex Remstar Clean Solution (renrom):– Renromklasser fra EN-ISO-

klasse 5 til 8 (5 på forespørsel)– +/- 1 K Temperaturstabilitet– Overtrykk/undertrykk– Glatte overfl ater– Hygieneutførelse

En rask oversikt over fordelene:

– Lave driftskostnader

– Topp sikkerhet ved lagring av ømfi ntlige deler

– Lavere investeringskostnader sammenlignet med konvensjo-nelle løsninger

– Rom-i-rom-løsning, uavhengig celle kan stå i gråsone

– Fleksibilitet som følge av fri plassering, ingen byggemessige innskrenkninger

sammenlignet med konvensjo-sammenlignet med konvensjo-nelle løsningernenellllee løløsnsniningegerr

– – Rom-i-rom-løsning, uavhengig Rom-i-rom-løsning, uavhengig celle kan stå i gråsonec ll akann å i rgråå

– Fleksibilitet som følge av fri Fleksibilitet som følge av fri plassering, ingen byggemessige plassering, ingen byggemessige innskrenkningerinnskrenkninger

Customised Solution

Page 15: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Dynamiske lagrings- og … · 2017-11-09 · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family omfatter automa-tiserte, horisontale karusellsystemer som

15

Kardex Remstar Power Pick Global:Fleksible og brukervennlige løsninger sikrer maksimal effektivitet

Tids- og veioptimert plukking, merkbart kortere plukketider, utnytt lagerressursene optimalt og øk produktiviteten med Power Pick Global.

Skreddersydde programvarepakker og kvalifi sert rådgivning:

Keytec:Utgjør basispakken til Power Pick Global og dekker grunnfunksjonene til et fl ek-sibelt lagerforvaltningssystem. Tilleggsmodul(er):kan velges fritt fra listen over tilleggs-moduler og øker ytelsen og funksjonali-teten til Power Pick Global.

Spesialprogrammeringer:Individuelle krav kan programmeres etter behov.

– Brukerstyrt (brukerkonti og tilgang ved innlogging)

– Forvaltning av materialer og deres egenskaper

– Lagerforvaltning– Beholderforvaltning (beholdertyper

og deres mål)– Lagerplassforvaltning– Ikke planlagt lagring (enkelte, manuelle

innlegging og gjenfi nning)– Rapportering – grunnleggende (for-

håndsdefi nert lagerstatistikk og lister)– Loggføring av bestillinger og andre

programvarehendelser

Grunnfunksjonene til basisversjonen av Keytec:

En rask oversikt over fordelene:

– Programvarestøttede prosesser og kontroller (f. eks. strekkode-kontroller)

– Effektiv bruk av dynamiske og statiske lagersystemer

– Funksjonell skalerbarhet som følge av modulær oppbygging

– Moderne utviklingsmiljø sikrer investerings- og fremtidssikkerhet

– Tidsriktig IT-arkitektur (kunde/server)

15følge av modulær oppbyggingfølge av modulær oppbygging

– Moderne utviklingsmiljø Modernr e utvikllini gsmiljøøsikrer investerings- ogsikrer investerings- ogfremtidssikkerhetf mm id i kkkee h

– Tidsriktig IT-arkitekturTidsriktig IT-arkitektur(kunde/server)(kunde/server)

Software & Controls Family

Page 16: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Dynamiske lagrings- og … · 2017-11-09 · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family omfatter automa-tiserte, horisontale karusellsystemer som

JMIF(Java Machine Interface)

16

Kardex Remstar Drive og JMIF:Innovative kommunikasjonsløsninger som kan kobles til eksterne systemer

Løsninger til tilkobling til eksterne forvaltningssystemer med dynamisk lagerteknikk

Alle dynamiske lagersystemer fra Kardex Remstar samt mange systemer fra andre produsenter kan styres direkte med Kardex Remstar Drive fra SAP®. Forvaltningen av lagringsplassen overtas da fullstendig av det førende SAP®-systemet.

Fordeler med Kardex Remstar Drive:– Komplett integrasjon av Kardex Remstar Drive i SAP®

– Ingen innarbeidingstid og enkel installasjon– Enkel integrasjon i kundespesifi kke prosesser og redusert

behov for opplæring– Implementering uten fare eller påvirkning på eksisterende

prosesser– Tilgjengelige språk: Tysk, engelsk, fransk og nederlandsk

(et verktøy for oversettelse til andre språk er integrert)

JMIF er et verktøy for kommunikasjon mellom dynamisk lagerteknikk og eksterne systemer (f.eks. lagerforvaltnings-systemer, håndteringsutstyr, robotikk, materialhåndtering, signallamper, WMS)

Fordelene med Kardex Remstar JMIF:– Plattformuavhengighet som følge av Java®-teknologi– Basert på utbredte og godt testede åpne

kildekodekomponenter– Kjører som en tjeneste eller i en konsoll uten

brukergrensesnitt– Høy parallellisering (multi threaded)– Styring av fl ere maskiner uten tap av ytelse– Svært konfi gurerbar med omfattende muligheter

Kardex Remstar Drive Kardex Remstar JMIF (Java Machine Interface)

Software & Controls Family

Page 17: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Dynamiske lagrings- og … · 2017-11-09 · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family omfatter automa-tiserte, horisontale karusellsystemer som

17

Maskinstyringssenteret består av maskinvare, programvare og en be-tjeningsenhet med berøringsskjerm og er en høyeffektiv løsning for rask pluk-king og gjenfi nning. En artikkel går inn eller ut av lageret med bare få klikk. Logicontrol samler ulike funksjoner i et panel og er – alt etter krav – tilgjenge-lig i to varianter:

Logicontrol 100 – “Pen & Paper” Standardfunksjonen til Kardex Remstar styringssenter, Logicontrol 100, erstat-ter det klassiske papirkaoset.Via en en-kel artikkelliste er det enkelt for bruker å legge inn og hente artikler uten å gjø-re feil.Det eneste som kreves er at ar-tikkelen må få angitt en lagringsplass.Et komplett alfanumerisk tastatur er tilgjengelig som ekstrautstyr.

Logicontrol 200 – Lager- og inventarstyringLogicontrol 200 baserer seg på funksjo-nene til Logicontrol 100, men har i til-legg en enklere lagerplassforvaltning som tildeler artiklene en fast eller variabel plass.

Slik har brukeren til enhver tid overblikk over materialfl yt og lagerbeholdning. I alt kan inntil 8.000 ulike artikler forval-tes på 8.000 ulike lagerplasser samt syv beholderstørrelser og en kombinasjon med inntil tre maskiner. Et eksternt ethernet-grensesnitt for kobling til pc er inkludert i denne styringsversjonen.

Logitools – administrasjonsverktøy for Logicontrol 200Nettapplikasjonen Logitools for sys-temadministrasjon brukes via en nettle-ser og lar deg redigere databasen.

Følgende funksjoner står til disposisjon:– Sikring og gjenoppretting av

databasen– Import, eksport, migrasjon av data– Administrere, redigere, slette data

Den integrerte journal- og listefunksjo-nen hjelper brukeren med å spore aktiviteter, fi nne data eller skrive ut.

Software & Controls Family

Kardex Remstar Logicontrol 100/200:Maskinstyringssenter for Kardex Remstar lagersystemer

Innovasjon til fi ngerspissene: Den intelligente styringsgenerasjonen for automatiserte lagrings- og gjenfi nningssystemer fra Kardex Remstar.

Page 18: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Dynamiske lagrings- og … · 2017-11-09 · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family omfatter automa-tiserte, horisontale karusellsystemer som

18

Kardex Remstar serviceavtaler: skalerbar etter kundens ønsker

Jeg trenger garantert rask hjelp

dersom det oppstår problemer.

Jeg trenger maksimal tilgjengelighet og planlagte kostnader.

Jeg trenger pålitelige og

driftssikre anlegg.

Vedlikehold & sikkerhetskontroll

Vedlikehold & sikkerhetskontroll

Vedlikehold & sikkerhetskontroll

Kundeservice og brukerstøtte

Kundeservice og brukerstøtte

Reaksjonstid Reaksjonstid

Fjernstøtte

Reparasjon og reservedeler

Life Cycle Service

Flex CareBase Care Full Care

Alternativer AlternativerAlternativer

Kortere reaksjonstid

Maksimal tilgjengelighet

Flere intervaller

Fjernstøtte

Kortere reaksjonstid

Maksimal tilgjengelighet

Flere intervallerFlere intervaller

Ytterligere informasjon: www.kardex-remstar.no

Ønsker du mer service? Det er ikke noe problem: Vår serviceledelse fi nner helt

sikkert en løsning sammen med deg. Ta kontakt!

Page 19: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Dynamiske lagrings- og … · 2017-11-09 · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family omfatter automa-tiserte, horisontale karusellsystemer som

19

Kardex Group:Din pålitelige partner for automatiserte lagrings- og gjenfi nningssystemer

Kardex Mlog med kontor i Neuenstadt am Kocher er en ledende produsent av automatiske lagrings- og material-fl ytsystemer. Bedriften har vært en del av Kardex Group siden 2010 og har over 40 års erfaring innen planlegging, realisering og vedlikehold av helautomatiske logistikkløs-ninger.

Enten det gjelder modernisering av eksisterende anlegg eller installering av nøkkelferdige, nye anlegg: Kardex Group har et optimalt logistikkonsept for ditt høylager.

Kardex Remstar er en av verdens ledende produsent av automatiserte lagrings- og gjenfi nningssystemer. Sidene 1873 har vi med stor suksess installert over 140.000 systemer innen handel, lager og kontor.

Hvert enkelt produkt utvikles med det mål at kundens produktivitet skal øke og arbeidsprosessene bli mer effektive. Våre skreddersydde løsninger legger til rette for optimal utnyttelse av lagerplassen.

Kardex Group er en global, ledende produsent av skreddersydde, dynamiske lagrings- og gjenfi nningssystemer.

Bedriften vår har spesialisert seg på utvikling av innovative produkter og tjenester. I tett samarbeid med deg arbeider vi for å styrke konkurranseevnen din idet vi overgår dine forventninger og behov. Ved å jobbe målrettet mot våre forretningsmessige mål, kan vi tilby våre ansatte muligheter for en utfordrende og interessant karriere.

Kardex Group

Page 20: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Dynamiske lagrings- og … · 2017-11-09 · Kardex Remstar Horizontal Carousel Family omfatter automa-tiserte, horisontale karusellsystemer som

Alltid i nærheten – i hele verdenKardex Remstar:

AustraliaBelgiaBrasilChileColumbiaDanmarkFinland

FrankrikeIndiaItaliaKinaKyprosMalaysiaNederland

NorgePolenRusslandSpaniaStorbritanniaSveitsSverige

Sør-AfrikaTsjekkiaTyrkiaTysklandUngarnUSAØsterrike

Ytterligere informasjon: www.kardex-remstar.no

Standardutførelse omfatter ikke alle alternativer og utstyrsvarianter som er nevnt i brosjyren. Med forbehold om konstruksjons- og formendringer, feil og trykkfeil i leveringsperioden.

1102D

-0617-NO-131-M

DS