Kasuta või kaotad! Vivika Halapuu, PIAAC programmi analüütik

  • View
    74

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kasuta või kaotad! Vivika Halapuu, PIAAC programmi analüütik. Vivika Halapuu, PIAAC programmi analüütik. XVII täiskasvanuhariduse foorum, 18.10.2013 Tallinnas. Kasuta oma oskusi või kaotad need . „ The best way to develop and maintain skills is to use them “ - S. Reder - - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kasuta või kaotad! Vivika Halapuu, PIAAC programmi analüütik

PowerPoint Presentation

Kasuta vi kaotad!Vivika Halapuu, PIAAC programmi analtikXVII tiskasvanuhariduse foorum, 18.10.2013 Tallinnas

Vivika Halapuu, PIAAC programmi analtikKasuta oma oskusi vi kaotad need The best way to develop and maintain skills is to use them - S. Reder -

Oskuste kasutamine on oskuste silitamise ja arendamise seisukohalt vga oluline. Oskuste kasutamine vljaspool td oskuste omandamise seisukohalt isegi olulisem.Oluline siiski ka tkoha roll.

Kasuta vi kaotad majanduslikus konkurentsivimesIndiviidEesti tturg hindab formaalharidust krgemalt kui oskusiKa oskustel siiski iseseisev vrtusTturul palgaga oskuste tasemest tugevamalt seotud nende kasutussagedus tlEttevtja/riikOskuste suurem kasutusintensiivsus seostub krgema tootlikkusega

Korrelatsioon tju tootlikkuse ja lugemisoskuse kasutussageduse (tl) vahel

Oskuste kasutamine on oluline, kuid milline on oskuste kasutus Eesti tturul?IKT oskuste, matemaatilise kirjaoskuse ja probleemilahendusoskuse keskmine kasutussagedus tkohtadel riigiti

NB! Eestis kasutab arvutit oma ts 64% hivatutest. Uuringus osalenud riikides keskmiselt 69%, Phjamaades enam kui 80%.Lugemis- ja kirjutamisoskuse keskmine kasutussagedus tkohtadel riigiti

Funktsionaalse lugemisoskus keskmine kasutussagedus tl vrdluses selle oskuse keskmise tulemusega hivatute hulgas

Miks see nii on?Kultuurilised iserasused vastamisel?Tturg vajab mingeid muid oskusi?Oskusi ei rakendata tl piisavalt intensiivselt? Teemegi liiga lihtsat td?

Millise kvalifikatsiooniga inimesi tturul vaja on?Anals phineb PIAAC uuringus osalenute subjektiivsetel hinnangutel.

Kas Eesti krgharidusega tjud peab krgharidust oma t saamiseks oluliseks?27% krgharitutest ei vaja tle saamiseks enda hinnangul krgharidust 10% Soomes23% keskmiseltVaid 1% krgharitutest vajab doktorikraadi 5% Soomes2% keskmiselt

Infottlusoskuste kasutussagedus ametialade likes (valik ISCO pearhmadest) (1)

Infottlusoskuste kasutussagedus ametialade likes (valik ISCO pearhmadest) (2)

Infottlusoskuste kasutussagedus ametialade likes (valik ISCO pearhmadest) (3)

Infottlusoskuste kasutussagedus ametialade likes (valik ISCO pearhmadest) (4)

Probleemilahendusoskuse kasutamine ja kirjutamine Soome ja keskmisega vrreldes sna lbivalt madalam; lugemine, IKT madalamad vhem oskusi nudvatel ametikohtadelKokkuvtvad jreldused, snumid (1)Selleks, et saavutada kasvu, on oluline, et inimeste oskused oleks heal tasemel ja et need heal tasemel oskusel leiaks tturul rakendust Krgem sissetulek Oskuste taseme silitamine, arendamineKrgem produktiivsusKokkuvtvad jreldused, snumid (2)Oskuste keskmine kasutussagedus Eestis jb alla keskmise.Tippu kuulume vaid IKT kasutussageduse poolest nende hulgas, kelle t IKT kasutamist nuab. Enam kui kolmandik Eesti hivatutest aga tl IKTd kasutama ei pea.Oskuste taseme ja nende kasutussageduse vaheline ebakla on uuringus osalenud riikides laialt levinud: sellega puutub kokku ca iga seitsmes hivatu (RV aruanne)Teemaga tuleb tegeleda: oskuste kasutamata jtmine viib inimkapitali raiskamiseni; vajaminevatest madalamate oskustega inimeste puhul tootlikkus madalam.Aith!

Vivika Halapuuvivika.halapuu@hm.ee