32
1 1 1 1 Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punk- ty Punkty Punkty PUNKTY Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty PUNKTY Punkty Punkty Punkty Punkty PUNKTY Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty PUNKTY Punkty Punkty Punkty Punkty Punk- ty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty PUNKTY Punkty Punkty Punkty Punkty PUNKTY Punkty PUNKTY Punkty PUNKTY Punkty PUNKTY PUNKTY Punkty Punkty Punkty Punkty Punk- ty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punk- ty Punkty Punkty Punk- ty PUNKTY Punkty Punkty Punkty Punk- ty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punk- ty Punkty Punkty Punkty Punkty Punk- t y 2010 Na- gro- d y Na- grody Nagro- dy NA- GRODY Nagrody Nagrody Na- grody Nagro- dy Nagrody Na- grody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagro- d y Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Na- grody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody NAGRODY Nagrody NAGRODY Nagrody NAGRODY Nagrody NAGRODY NAGRODY Nagrody NAGRODY Na- grody NAGRODY Nagrody NAGRODY NAGRODY Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagro- dy Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagro- dy Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagro- dy Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Katalog Promocyjny III EDYCJA

KATALOG 2010 GOTOWY

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Katalog hurtowni SYSTEM Sp. z o.o. na rok 2010.

Citation preview

Page 1: KATALOG 2010 GOTOWY

1111Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punk-

ty Punkty Punkty PUNKTY Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty PUNKTY Punkty Punkty

Punkty Punkty PUNKTY Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty

Punkty Punkty Punkty Punkty PUNKTY Punkty Punkty Punkty Punkty Punk-

ty Punkty Punkty Punkty Punkty Punkty PUNKTY Punkty Punkty Punkty

Punkty PUNKTY Punkty PUNKTY Punkty PUNKTY Punkty PUNKTY

PUNKTY Punkty Punkty Punkty Punkty Punk-

ty Punkty Punkty Punkty Punkty

Punkty Punkty Punkty Punkty

Punkty Punkty Punkty Punk-

ty Punkty Punk ty Punk-

ty PUNKTY Punkty

Punkty Punkty Punk-

ty Punkty Punkty

Punkty Punkty

Punkty Punkty

Punkty Punk-

ty Punkty

P u n k t y

P u n k t y

Punkty

Punk-

t y

2010

Na-

gro-

d y

N a -

g r o d y

Nagro-

dy NA-

G R O D Y

N a g r o d y

Nagrody Na-

grody Nagro-

dy Nagrody Na-

grody Nagrody

Nagrody Nagrody

Nagrody Nag r o -

d y Nagrody Nagrody

Nagrody Nagrody Na-

grody Nagrody Nagrody

Nagrody Nagrody Nagrody

Nagrody Nagrody Nagrody

Nagrody Nagrody NAGRODY

Nagrody NAGRODY Nagrody

NAGRODY Nagrody NAGRODY

NAGRODY Nagrody NAGRODY Na-

grody NAGRODY Nagrody NAGRODY

NAGRODY Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagro-

dy Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody

Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagro-

dy Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody

Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagro-

dy Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody

Katalog

Promocyjny

III EDYCJA

Page 2: KATALOG 2010 GOTOWY

22

REGULAMIN PROMOCJIKATALOG SYSTEM 2010

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Organizatorem programu Katalog Promocyjny System 2010 jest System Sp. z o.o. ul. Świerczewskiego 34,

73-130 Dobrzany, zwany dalej Organizatorem 2. Czas trwania programu od 11.01.2010 do 17.04.2010 r.3. Program skierowany jest do klientów Organizatora / firmy System Sp. z o.o./ prowadzących działalność go-

spodarczą na własny rachunek.4. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie wszelkich dokumentów oraz zezwoleń pozwalających na dokony-

wanie zakupów u organizatora.5. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest akceptacja pisemna Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie

Kuponu zgłoszeniowego i przekazanie go Przedstawicielowi Organizatora.6. Punkty przyznawane i naliczane są od wartości netto za zakup u Organizatora towarów Producentów bio-

rących udział w programie.7. Ilość punktów przyznawanych i naliczanych za zakup o wartości netto 100 PLN jest podana na stronie Pro-

ducenta w Katalogu.8. Punkty naliczane są w momencie wystawienia faktury VAT przez Organizatora przy dokonywaniu zaku-

pów.9. Zwrot towaru podlegającego promocji powoduje odjęcie punktów z konta kupującego10. Nagrody w promocji Katalog System 2010 nabywane są przez uczestników w ramach prowadzonej przez

nich działalności gospodarczej i wynikają z wielkości uzyskanych w tym okresie obrotów fakturowych z Or-ganizatorem.

II. NAGRODY1. Nagrody w programie umieszczone są w Katalogu na stronach 28, 29, 30.2. Każda nagroda w Katalogu ma podaną wartość punktową3. Wymiana uzbieranych przez Uczestników punktów na nagrody zgodne z Katalogiem odbywać się będzie 4. w trakcie trwania Katalogu na życzenie Uczestnika z zachowaniem postanowień i warunków regulaminu

do 10 dni od zgłoszenia Przedstawicielowi Organizatora, lub do 30.05.2010 roku.5. W przypadku, gdy Uczestnik programu odbiera nagrodę w trakcie trwania programu, jego konto zostaje

wyzerowane a punkty za kolejne zakupy promocyjne naliczane będą od stanu zero.6. Warunkiem otrzymania nagrody jest terminowa zapłata za zakupiony przez Uczestnika u Organizatora

towar w terminie płatności wynikającym z faktury VAT.7. Organizator zastrzega sobie prawo wymiany nagrody na inną niż umieszczona w Katalogu, o podobnej

wartości rynkowej i zbliżonych parametrach, z zachowaniem charakteru i przeznaczenia danej nagrody.8. Dodatkowo 20 Uczestników o najwyższej liczbie uzbieranych punktów nagrodzonych zostanie przez Orga-

nizatora „Nagrodą Niespodzianką”

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Niniejszy regulamin jest wewnętrznym dokumentem Organizatora i jedynym dokumentem określającym

zasady programu Katalog Promocyjny System 2010.2. Uczestnik programu nie może przekazywać zgromadzonych punktów na rzecz innych Uczestników i na

rzecz osób trzecich.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie, zmiana taka nie może wpłynąć na pogorszenie

warunków Uczestników.

Udanych zakupów życzy Zarząd Firmy SYSTEM Sp. z o.o. Dyrektor Handlowy

Piotr Grzelczyk

punkty

Page 3: KATALOG 2010 GOTOWY

33

Dyrektor Handlowy:

Piotr Grzelczyk

516-018-710

e-mail: [email protected]

Koordynator ds. Zakupu:

Daniel Formella

tel. 508-275-595,

e-mail: [email protected]

Nasi przedstawicieleOddział Dobrzany: e-mail: [email protected]

Ryszard Jacewicz - 505-076-997

(Choszczno, Recz, Marianowo, Dolice)

Radosław Kardasiewicz - 502-431-094

(Chociwel, Dobra, Maszewo, Bierzwnik, Drawno,

Dobiegniew, Kalisz Pomorski, Mirosławiec, Złocieniec)

Paweł Szydłowski - 505-109-877

(Dobrzany, Ińsko, Drawsko Pom., Świdwin,

Łobez, Węgorzyno, Połczyn Zdrój)

Radosław Groński - 507 058 109

(Wałcz, Mirosławiec, Tuczno i okolice)

Oddział Goleniów: e-mail: [email protected]

Cezary Futyma - 508-275-577

(Szczecin, Police)

Andrzej Zieliński - 502-431-093

(Szczecin PSS)

Sławomir Jagieński - 509-592-307

(Goleniów, Nowagard, Stepnica, Przybiernów)

Robert Trajkowski - 501-715-259

(Pas Nadmorski)

Oddział Stargard: e-mail: [email protected]

Michał Kania - 509-592-306

(Dolice, Obryta, Kołbacz, Kobylanka,

Stare Czarnowo, Gryfi no, Stara Dąbrowa)

Piotr Król - 508-275-593

(Stargard)

Piotr Dobrowć - 508-275-583

(Stargard, Pyrzyce, Banie, Myślibórz, Lipiany, Chojna)

Koordynator

ds. Sprzedaży i Rozwoju Rynku:

Tomasz Bałaszewski

tel. 501-715-241,

e-mail: [email protected]

Page 4: KATALOG 2010 GOTOWY

44444

NOWOŚĆ

EUROPA DOCENIŁA HARNASIA!

Aromatyczny chmiel, złocisty jęczmień i krystalicznie

czysta, górska woda tworzą piwo o wyrazistym,

szlachetnym smaku, warzone z pasją i dbałością przez

doświadczonych góralskich piwowarów. Wyjątkowe

walory smakowe Harnasia zostały uhonorowane

złotym medalem na jednym z najbardziej prestiżowych

konkursów piwnych świata - MONDE SELECTION 2009!

HARNAŚ - ZDOBYWCĄ I MIEJSCA W KONSUMENCKIM

KONKURSIE PIW - CHMIELAKI KRASNOSTAWSKIE 2008!

Chmielaki Krasnostawskie to Ogólnopolskie Święto

Chmielarzy i Piwowarów, na którym odbywa się

największy w Polsce i drugi w Europie Konsumencki

Konkurs Piw. Harnaś zdobył tam złoty medal w

kategorii Piwo Jasne Pełne!

1,0 pkt.

1,0 pkt.

1,3 pkt.1,3 pkt.

1,3 pkt.

1,5 pkt.

1,5 pkt.

.

Oferta handlowa dla odbiorców posiadających aktualne zezwolenia detaliczne (koncesja)1/2 litra piwa zawiera 25 gramów czystego alkoholu etylowego

Sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem

Page 5: KATALOG 2010 GOTOWY

5

Piwa

Kompani Piwowarskiej

w asortymencie

55

skiej

e

0,5 pkt.

Oferta handlowa dla odbiorców posiadających aktualne zezwolenia detaliczne (koncesja) 1/2 litra piwa zawiera 25 gramów czystego alkoholu etylowego

Sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem

Page 6: KATALOG 2010 GOTOWY

66

Piwa Browaru Van Pur

w asortymencie

0,8 pkt.

Oferta handlowa dla odbiorców posiadających aktualne zezwolenia detaliczne (koncesja) 1/2 litra piwa zawiera 25 gramów czystego alkoholu etylowego

Sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem

Page 7: KATALOG 2010 GOTOWY

777777

0,8 pkt.

Oferta handlowa dla odbiorców posiadających aktualne zezwolenia detaliczne (koncesja)1/2 litra piwa zawiera 25 gramów czystego alkoholu etylowego

Sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem

Page 8: KATALOG 2010 GOTOWY

8

0,25

pkt.

0,5 pkt.

1,5 pkt.

1/2 litra piwa zawiera 25 gramów czystego alkoholu etylowego

Sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem

8

Page 9: KATALOG 2010 GOTOWY

99

0,5 pkt.

1,5 pkt.

Oferta handlowa dla odbiorców posiadających aktualne zezwolenia detaliczne (koncesja)

Page 10: KATALOG 2010 GOTOWY

1010

Alkohole Wytwórni Wódek

„Wratislavia”

w asortymencie

1,0 pkt.

Oferta handlowa dla odbiorców posiadających aktualne zezwolenia detaliczne (koncesja)1/2 litra piwa zawiera 25 gramów czystego alkoholu etylowego

Sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem

Page 11: KATALOG 2010 GOTOWY

111

3,0 pkt.

111111111111111

BRANDY

GIN

WERMUTY

WINA DESEROWE

WINA MUSUJĄCE

LIKIRY

ĄCE

Grupa Henkell & Co.

Oferta handlowa dla odbiorców posiadających aktualne zezwolenia detaliczne (koncesja) 1/2 litra piwa zawiera 25 gramów czystego alkoholu etylowego

Sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem

Page 12: KATALOG 2010 GOTOWY

12

1,5 pkt.

Alkohole BROWN-FORMAN

w asortymencie

12

Oferta handlowa dla odbiorców posiadających aktualne zezwolenia detaliczne (koncesja)1/2 litra piwa zawiera 25 gramów czystego alkoholu etylowego

Sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem

Page 13: KATALOG 2010 GOTOWY

131111111133333333

Wina importowane Vinorama

w asortymencie

Włochy

Grecja

Bułgaria

RPA

USA

Mołdawia

Węgry

0,75

pkt.

3,0 pkt.

Wina JANTOŃ

w asortymencie

Nalewki

w asortymencie

hy

w e

Oferta handlowa dla odbiorców posiadających aktualne zezwolenia detaliczne (koncesja) 1/2 litra piwa zawiera 25 gramów czystego alkoholu etylowego

Sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem

Page 14: KATALOG 2010 GOTOWY

14

5,0 pkt.

1/2 litra piwa zawiera 25 gramów czystego alkoholu etylowego

Sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem

Page 15: KATALOG 2010 GOTOWY

15

5,0 pkt.

Oferta handlowa dla odbiorców posiadających aktualne zezwolenia detaliczne (koncesja)

Page 16: KATALOG 2010 GOTOWY

16

1,0 pkt.

1,0 pkt.

Wina i nalewki Mix

w asortymencie

Soki i nektary Dzień i Noc

w asortymencie

111666666666

Oferta handlowa dla odbiorców posiadających aktualne zezwolenia detaliczne (koncesja)Sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem

Page 17: KATALOG 2010 GOTOWY

1717

3,0 pkt.

Oferta handlowa dla odbiorców posiadających aktualne zezwolenia detaliczne (koncesja) 1/2 litra piwa zawiera 25 gramów czystego alkoholu etylowego

Sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem

Page 18: KATALOG 2010 GOTOWY

1818 Napoje Złoty Potok

w asortymencie

Nektary Siódme Niebo

w asortymencie

1,5 pkt.

18

Page 19: KATALOG 2010 GOTOWY

19

Napoje Costa 2,0 l

w asortymencie

Soki Hortex 1,0 l

w asortymencie

3,0 pkt.

19

Page 20: KATALOG 2010 GOTOWY

20

Wody czyste

w asortymencie

5,0 pkt.

Wody smakowe

w asortymencie

2,5 pkt.

Woda Czantoria

w asortymencie

2,5 pkt.

a

e

20

Page 21: KATALOG 2010 GOTOWY

21

Napoje Grappa 1,5 l

i Grapcio

w asortymencie

2,5 pkt.

Napoje Grappa 2,0 l

w asortymencie

3,5 pkt.

Riders

w asortymencie

6,0 pkt.

21

Page 22: KATALOG 2010 GOTOWY

22222222222

Tiger Energy Shot to pierwszy

produkt z kategorii „Shot” w portfolio

marki numer 1 na rynku napojów

energetyzujących

w Polsce.

2,5 pkt.

Page 23: KATALOG 2010 GOTOWY

23

Wody smakowe i napoje Hoop

w asortymencie

2,5 pkt.

Page 24: KATALOG 2010 GOTOWY

24

Wody Żywiec Zdrój

w asortymencie

Wody smakowe Żywiec Zdrój

w asortymencie

0,5 pkt.

1,0 pkt.

Wody Żywiec Zdrój

w asortymencie

0,5 pkt.

24

Page 25: KATALOG 2010 GOTOWY

2525

2,5 pkt.

Kinga Pienińskaniegazowana 5 l

Kinga Pienińskagazowana 1,5 l

Kinga Pienińskaniegazowana 1,5 l

Kinga Pienińskasportiva

niegazowana 0,7 l

Kinga Pienińskaniegazowana 0,5 l

Kinga Pienińskagazowana 0,5 l

Page 26: KATALOG 2010 GOTOWY

262222666

1,5 pkt.

Napoje, wody i syrop

Victoria CYMES

w asortymencie

2266

Page 27: KATALOG 2010 GOTOWY

27

6,0 pkt.

27

Page 28: KATALOG 2010 GOTOWY

28

Pendrive 8 MB

Pendrive 16 MB

Kamera internetowa

Wieża

Drukarka atramentowa

Drukarka laserowa

Urządzenie wielofunkcyjne

Urządzenie wielofunkcyjne

Odtwarzacz MP4

Telefon komórkowy

Telefon komórkowy

dla dzieci

Dysk USB

320 GB

Dysk USB

500 GB

Telefon komórkowy

Telefon komórkowy

Telefon komórkowy

Ramka cyfrowa 7 cali

na zdjęcia HP

Ramka cyfrowa 7 cali

na zdjęcia Agfa

CB radio

Radio samochodowe

Monitor - 22 cale

110pkt. 110

pkt. 170pkt. 170

pkt.

350 pkt.

370 pkt.

400 pkt.

650 pkt.

350 pkt.

350 pkt.

250 pkt.

350 pkt.

270 pkt.

640 pkt.

450 pkt.

CB radio

Monitor 22 caleMonitor - 22 cale

470 pkt.

350 pkt.

600 pkt.

670 pkt.

600 pkt.

350 pkt.

Page 29: KATALOG 2010 GOTOWY

29

Garnki tefal

Czajnik elektryczny

Kuchenka mikrofalowa

Odkurzacz

Robot

kuchenny

270 pkt.

alal

Żelazko

230 pkt.

Suszarkarkaszar

130 pkt.

230 pkt.

230 pkt.

Golarka

230 pkt.

370 pkt.

Express do kawy

370 pkt.

470 pkt.

Maszynka

do mięsa

390 pkt.

SandwiczczwicSandw

170 pkt.

Aparat cyfrowy

Telefon komórkowy

950 pkt.

Konsola Sony PS3

1700 pkt.

17001700

Komputer VOBIS

+ Windows 7

1800 pkt.

9

1700 pkt.

wy

000

Aparat cyfrowyAparat Aparat

600 pkt.

Page 30: KATALOG 2010 GOTOWY

30

Nagroda niespodziankaPlazma 42 cale

Telewizor 32 cale

Plazma 37 cali

Notebook ACER Notebook SAMSUNG

Głośniki Dolby DigitalKino domowe 950

pkt.

1800 pkt.

2300 pkt. 2100

pkt.

2500 pkt.

2000 pkt.

3100 pkt.

Page 31: KATALOG 2010 GOTOWY

Kupuj, baw się, wygrywaj KUPUJ, BAW SIĘ, WYGRYWAJ Kupuj, baw się, wygrywaj Kupuj, baw się, wygrywaj Kupuj, baw się, wygrywaj Kupuj, baw się, wygrywaj Kupuj, baw się, wygrywaj Kupuj, baw się, wygrywaj Kupuj, baw się, wygrywaj Kupuj, baw się, wygrywaj Kupuj, baw się, wygrywaj Kupuj, baw się, wygrywaj Kupuj, baw się, wy-grywaj Kupuj, baw się, wygrywaj Kupuj, baw się, wygrywaj Kupuj, baw się, wygrywaj Kupuj, baw się, wygrywaj Kupuj, baw się, wygrywaj Kupuj, baw się, wygrywaj Kupuj, baw się, wygrywaj Kupuj, baw się, wygrywaj Kupuj, baw się, wygrywaj

Nagroda niespodzianka

Nagroda niespodziankaNagroda niespodzianka

Page 32: KATALOG 2010 GOTOWY

32

Punkty • Nagrody • 2010

Goleniów

ul. Maszewska 10

tel./fax 91 418 40 88

tel./fax 91 418 51 86

tel. kom. 509 592 301

Dobrzany

ul. Świerczewskiego 34

tel./fax 91 562 02 85

tel./fax 91 562 04 25

tel. kom. 501 715 253

Stargard Szczeciński

ul. Usługowa 2

tel./fax 91 573 14 10

tel./fax 91 573 51 23

tel. kom. 501 715 244