Katalog Maszyny Luna

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Katalog Maszyny Luna

Text of Katalog Maszyny Luna

 • CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1))

  1

  Noyce gilotynoweZ napdem rcznym

  ze stojakiem

  Luna. Wykonane z odlewu. Sprynujcy ogranicznik szerokoci materiau, z mechanizmem blokady, jest nastawiany w zakresie 5-500 mm zapomoc korbki. St posiada podziak, przesuwan szyn prowadnicy oraz prowadnic ktow. Noyce wyposaone s w oson ochronnpalcw, zgodnie z zaleceniami szwedzkiego urzdu ochrony pracy (oddzielna osona do starszych modeli noyc dostarczana jest na indywidualnezamwienie). Jeden koniec osony jest przymocowany na stae do stou a drugi za pomoc wyjmowanego koka, dziki czemu moliwe jest cicieblach duszych ni st.Jako wyposaenie dodatkowe wystpuje stojak oraz zamek blokujcy rami robocze w dolnym pooeniu. (przydatny np. w warsztatach szkolnychitp.)

  Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4086 -0306 -0355Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr MGH 1020 MGH 1270Stojak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . brak jest Dugo cicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1020 1270Maks. cita grubo blachy stalowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1.5 1.5Szeroko stou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 580 560Dugo stou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1130 1380Masa netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 350 400

  Akcesoria do rozmiarw MGH 1020 MGH 1270Nr art. Nr art.4086 4086

  Stojak -0603 -N grny (-0900) (-0959)N dolny (-1007) (-1056)Blokada ramienia roboczego (-1106) -Dociskacz blachy (-1205) (-1304)Osona ochrony palcw (-1403) (-1502)

 • CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 2))

  2

  Noyce gilotynowe z napdem mechanicznym

  Luna. Noyce gilotynowe z napdem mechanicznym, o mocnej, cakowicie spawanej, konstrukcji. Napd z silnika standardowego z hamulcemelektromagnetycznym przekazywany jest poprzez przekadni acuchow na wa gwny. Wa pociga belk noow w kierunku materiaupoprzez dwa mocne mechanizmy mimorodowe. Doskonaa jako cicia jest zapewniona dziki dokadnemu ustawieniu paszczyzn noy,wysokiej jakoci noy, oraz automatycznie dziaajcemu dociskaczowi blachy z pokryciem gumowym. S to doskonae noyce przeznaczone dowarunkw produkcyjnych, o wygodnej w obsudze konstrukcji stoowej, duej szybkoci cicia, optymalnej wartoci kta cicia i cichej pracy.Dostarczane z silnikiem o jednej prdkoci i klasie szczelnoci IP 54, wycznikiem ochronnym wyzwalanym przy zaniku napicia, ogranicznikiemtylnym arkusza - nastawianym pokrtem - z licznikiem podajcym wymiar w mm, owietleniem linii cicia, przenonym wycznikiem nonym 24 V,przedueniem stou 600 mm, regulowanymi nkami, prowadnic ktow oraz sterowan elektrycznie oson bezpieczestwa.

  Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20833 -0100 (-0209)Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr MSM 1250/3 MSM 2000/2Wersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silnik el. Silnik el.Dugo cicia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1275 2025Maks. grubo blachy (400 N/mm2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 3.0 2.0Kt cicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.0 1.75Liczba ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na min 35 38Dugo stou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 930 930Szeroko stou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 330 330Wysoko stou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 860 870Dugo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1500 2250Szeroko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 550 560Wysoko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1100 1130Ogranicznik tylny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 635 640Prowadnica ktowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 270 270Poziom haasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dB (A) 77 77Napicie sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 24 24Napicie zasil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 230/400

  3-faz 50 Hz230/400

  3-faz 50 HzMoc silnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kW 2.2 2.2Prd znamionowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 8 8Owietlenie robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 220 220Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 760 990

 • CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 3))

  3

  Gitarki krawdzioweZ napdem rcznym

  20837-0106

  Luna. atwe w obsudze, lekkie maszyny z napdem rcznym do gicia cienkich blach. Wystpuj z trzema rodzajami pryzmy grnej, dla rnychprofili:Typ MFH-S: Z szyn segmentowan, do wykonywania skrzynek i profili specjalnych. Podstaw mona bez trudnoci odczy dla uatwieniatransportu, a take do montau stoowego. Szyna zaokrglona nie moe by wykorzystywana w tym typie maszyny.Typ MFH-H: Do wykonywania gbokich kanaw oraz wskich profili.

  Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20837 -0106 -0205 -0304 -0403 -0502Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr MFH 700S MFH 700H MFH 700L MFH 1000S MFH 1000HWersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z nap. rczn. Z nap. rczn. Z nap. rczn. Z nap. rczn. Z nap. rczn.Dugo robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 650 650 650 1050 1050Maks. grubo blachy (400 N/mm2) . . . . . . . mm 1.5 1.8 2.0 1.25 1.25Kt gicia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 93 135 93 93Rozwarcie pryzm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 42 35 38 35 42Dugo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 860 860 860 1260 1260Szeroko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 5 10 510 510 510 510Wysoko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1070 1040 1000 1070 1040Spryna odciajca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - -Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 78 69 65 111 98Noyce rolkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - -

  Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20837 -0601 -0700 (-0809) -0908Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr MFH 1000L MFH 1300S MFH 1300H MFH 1300LWersja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z nap. rczn. Z nap. rczn. Z nap. rczn. Z nap. rczn.Dugo robocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1050 1350 1350 1350Maks. grubo blachy (400 N/mm2) . . . . . . . mm 1.25 1.20 1.20 1.20Kt gicia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 93 93 135Rozwarcie pryzm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 40 35 35 28Dugo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1260 1560 1560 1560Szeroko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 510 510 510 510Wysoko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1000 1070 1040 1000Spryna odciajca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - jestMasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 89 135 115 108Noyce rolkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11155-3004) - - (20837-1005)

 • CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 4))

  4

  Gitarki krawdzioweZ obsug non

  Luna. Mocne maszyny, specjalnie skonstruowane do uytku profesjonalnego. Kompaktowa, cakowicie spawana konstrukcja o bardzo wysokiejjakoci, wyrnia si przede wszystkim ergonomiczn obsug i minimalnym zakresem czynnoci konserwacyjnych. Posiadaj obsugiwannonie belk dociskow, dziki czemu praca jest bardzo prosta i szybka, poniewa obie rce s wolne do wkadania materiau. Po bokach belekdolnej, dociskowej i zaginajcej znajduj si 25 mm przewity, umoliwiajce gicie profili z zagitymi do gry bokami.Maszyny wyposaone s standardowo w spryny odciajce belk zaginajc, co zapewnia doskonae i bezproblemowe gicie.Posiadaj segmentowy wzornik ostry, do gicia profili skrzynkowych o maksymalnej wysokoci krawdzi 26 mm.Standardowo dostarczane z wzornikiem wkadanym 15 mm.

  Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .