24
KATALOG PROIZVODA

KATALOG PROIZVODA - geocentar.com · Topcon nudi proizvode za pozicioniranje koji čine spoj odličnih performansi i inovativnog dizajna. Povijest Topconovih tehnoloških dostignu

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KATALOG PROIZVODA - geocentar.com · Topcon nudi proizvode za pozicioniranje koji čine spoj odličnih performansi i inovativnog dizajna. Povijest Topconovih tehnoloških dostignu

KATALOG PROIZVODA

Page 2: KATALOG PROIZVODA - geocentar.com · Topcon nudi proizvode za pozicioniranje koji čine spoj odličnih performansi i inovativnog dizajna. Povijest Topconovih tehnoloških dostignu

SADRŽAJ

1. Mjerne stanice 2. GPS uređaji 3. Automatski i digitalni niveliri 4. Laserski niveliri 5. Registratori i GIS uređaji 6. Software

Vodeći u tehnologiji pozicioniranja... Topcon nudi proizvode za pozicioniranje koji čine spoj odličnih performansi i inovativnog dizajna. Povi jest Topconovih tehnoloških dostignuća i reputaci ja izuzetne pouzdanosti govori da ta tvrtka proizvodi vodeća “rješenja totalnog pozicioniranja“.

Od izmjere do nadzora, Topcon, preko svoje mreže distributera, nudi geodetima, građevinarima te ostalim korisnicima i operaterima opremu inovativne tehnologi je na konkurentnoj razini , koja rješava pitanja kao što su povećanje zarade, poboljšanje produktivnosti , smanjenje radnih troškova i povećanje sigurnosti na radi lištu.

Cjelokupno rješenje – od terena do ureda - to je Topconov ci lj. Ako ste se odluči li na prelazak na vi ši tehnološki nivo, vri jeme je za Topcon. Prioritet je zadovoljstvo kupaca... Da bi maksimalno iskoristi li funkcije Topcon sustava, na raspolaganju su Vam osposobljeni stručnjaci lokalnog Topcon partnera.

Page 3: KATALOG PROIZVODA - geocentar.com · Topcon nudi proizvode za pozicioniranje koji čine spoj odličnih performansi i inovativnog dizajna. Povijest Topconovih tehnoloških dostignu

Mjerne stanice

Nova GTS-100N seri ja mjernih stanica kombinaci ja je tradicionalne Topconove kvalitete i točnosti , ekonomičnog i kompaktnog dizajna. Idealan je za svakodnevno mjerenje. Povoljni ja ci jena rezultat je smanjenih karakteristika mjerne stanice u odnosu na seri ju GTS-230N.

Karakteristike: mjerenje do 2000 m s jednom prizmom točnost mjerenja kuteva 2" i 5" točnost mjerenja dužina 2mm + 2ppm obostrana, kompletna numerička tipkovnica interna memorija ( za 24 000 točaka) softver za snimanje, iskolčenje, presjecanje, ofset mjerenja,

svođenje točke na lini ju, kodiranje, računanje površina i dr. čvrst, izdržljiv, vodootporan di zajn nema mogućnost mjerenja dužine bez prizme

Serijom GTS-230N Topcon postavlja novi standard za mjerne stanice. Ova seri ja instrumenata je nasljednik jedne od najprodavanije seri je mjernih stanica GTS-220. U novoj seri ji GTS-230N dodana je numerička tipkovnica, interna memorija je proširena na 24,000 točaka, a dodan je i jednostavan modul za prometnice. Zbog svojih mjernih karakteristika i jednostavnog softvera koji je pri lagođen svakodnevnim geodetskim potrebama (snimanje, iskolčenje, određi vanje nove točke, REM, MLM, referentna lini ja, računanje površina, ofsetovi i dr.) privući će pažnju mnogih korisnika.

Karakteristike: čvrsta vodootporna konstrukcija (IP66 standard) točnost mjerenja kuteva 2“, 3", 5" i 7“ točnost mjerenja dužina 2mm + 2ppm kompletna numerička tipkovnica interna memorija (za 24 000 točaka) softver na hrvatskom jeziku doseg mjerenja s jednom prizmom 3000 m nema mogućnost mjerenja dužine bez prizme

MJERNA STANICA GTS-100N

TOPCON GTS-230N SERIJA MJERNE STANICE

Page 4: KATALOG PROIZVODA - geocentar.com · Topcon nudi proizvode za pozicioniranje koji čine spoj odličnih performansi i inovativnog dizajna. Povijest Topconovih tehnoloških dostignu

Dokazana robustnost i postojanost Topcon-ovih mjernih stanica, jasno je vidljiva u ovim seri jama. Upotrebom pulsnog daljinomjera, seri ja GPT-3000LN udružuje specijalne metode kako bi omogući la točnost, pouzdanost i sigurno mjerenje udaljenosti bez prizme do 1200 metara. Jednostavna za rukovanje s numeričkom tipkovnicom i softverom koji je pri lagođen svakodnevnim geodetskim potrebama (snimanje, iskolčenje, određi vanje nove točke, REM, MLM, referentna lini ja, računanje površina, ofsetovi i dr.), dvoosnim kompenzatorom, povećanjem 30x, velikom internom memorijom (24,000 točaka), sustavom Point Guide koji pomaže kod iskolčenja i dosegom mjerenja do 1200 m bez prizme, spada u red instrumenata za posebne aploikaci je gdje je potreban dugi rang mjerenja dužine bez mjerenja bez prizme.

Mjerenje dužina do 1200 m bez prizme!

Mjerenje dužina do 350 m bez prizme!

Nova, bolja, točnija. Najnovi ja seri ja GPT-3100N je zamijeni la GPT-3000N seri ju mjernih stanica.

Mjerne stanice

Karakteristike: Doseg mjerenjas prizmom 3000 m 1200m bez prizme Točnost mjerenja kutova 2“, 3" i 5" Numerička tipkovnica Dvoosni kompenzator Povećanje durbina 30x Velika interna memorija do 24,000 točaka Softver za snimanje, iskolčenje,

presjecanje, offset mjerenja, referentna lini ja, kodiranje, računanje površina i dr.

Softver na hrvatskom jeziku

MJERNA STANICA GPT-3000LN

TOPCON GPT-3100N MJERNA STANICA

Karakteristike: Doseg mjerenja s prizmom 3000 m 350m bez prizme Točnost mjerenja kutova 2“, 3", 5" i 7“ Numerička tipkovnica Dvoosni kompenzator Povećanje durbina 30x Velika interna memorija do 24,000 točaka Softver za snimanje, iskolčenje,

presjecanje, offset mjerenja, referentna lini ja, kodiranje, računanje površina i dr.

Softver na hrvatskom jeziku

Page 5: KATALOG PROIZVODA - geocentar.com · Topcon nudi proizvode za pozicioniranje koji čine spoj odličnih performansi i inovativnog dizajna. Povijest Topconovih tehnoloških dostignu

Karakteristike: mjerenje bez prizme do 2000 metara; 350 m doseg do

bi lo koje površine mjerni doseg s jednom prizmom do 3000 metara točnost mjerenja s prizmom ±2mm + 2ppm Windows CE.NET operativni sustav s Topcon TopSURV on

board softverom uključen softver za prometnice grafički ekran u boji pri jenos podataka: CF kartica, mini USB i USB memorija 128 MB veliki kapacitet bateri je (5000 mAh) i dugo vri jeme rada moguće spremanje podataka u slojeve (izlaz dxf) mogućnost uči tavanja slika pozadine

Mjerne stanice

MJERNA STANICA GPT-7500

Povezanost povećajte memoriju na instrumentu i li razmjenjujte

datoteke koristeći Compact Flash memorijske kartice uploadajte i li downloadajte podatke izravno na PC na

terenu i li uredu koristeći USB stickove koristite USB mini port za povezivanje s activesync-om

Dvostrana osvjetljena tipkovnica

obostrana tipkovnica modeli GPT-7501 i GPT-7503 jednostrana tipkovnica model GPT-7505

Mogućnost unosa PIN kao osiguranja od neželjenih korisnika

poznato Windows sučelje e-mai l / Internet pristup

Jednostavan, snažan softver

veliki broj poslova mogućnost uči tavanja pozadinske slike (ortofoto i dr.) Import/Export DXF/DWG datoteka AutoCad Layering kompatibi lan brzo iskolčenje s karte

Page 6: KATALOG PROIZVODA - geocentar.com · Topcon nudi proizvode za pozicioniranje koji čine spoj odličnih performansi i inovativnog dizajna. Povijest Topconovih tehnoloških dostignu

Mjerne stanice

Karakteristike: servo-motor tehnologi ja za brže iskolčenje točnost mjerenja kuta 3" mjerenje bez prizme do 2000 m velike tipke i pozadinsko svi jetlo tipkovnice kompletan softver za geodeziju i prometnice "Point guide" opci ja pohrana podataka na USB

USB A i mini priključak

Mjerenje duljine bez prizme s najdužim rangom na tržištu, do 2000 m

Zamjenjiva drška

GPT-9003M motorizirana pulsna mjerna stanica

Compact Flash kartica

Ekran osjetljiv na dodir s Windows CE® sučeljem

Laserski pointer

„Point-Guide“

Vijci za rad s motorima i vijak za fino podešavanje

Ultra brza tehnologija motora

Page 7: KATALOG PROIZVODA - geocentar.com · Topcon nudi proizvode za pozicioniranje koji čine spoj odličnih performansi i inovativnog dizajna. Povijest Topconovih tehnoloških dostignu

Mjerne stanice

Robotski sustav čine: GPT - 9000A/GTS - 900A seri ja FC - 200 grafički registrator podataka RC - 3 uređaj za brzo traženje prizme (doseg 400 m) Integriran radio (doseg 1000 m)

GPT-9000A /GTS-900A serija, s novim i modernijim dizajnom i poboljšanom shemom boja, privlači pažnju kao nešto drugači je iz Topcona. Servo motori kombinirani s novom tehnologi jom praćenja (X-TRAC tehnologi ja) čine ovu seri ju mjernih stanica bržom i robusnijom u praćenju nego prethodni modeli . Stanica prati signal novog RC-3 uređaja za daljinsko upravljanje i automatski se okreće prema prizmi . Radio od 2.4 GHz omogućava komunikaci ju između stanice i registratora podataka do 1000 m. Rang mjerenja bez prizme povećan je za 70%. U modu bez prizme moguće je mjeriti do 2000 m sa zadovoljavajućim točnošću. Nekoliko ulazno/izlaznih portova olakšava pri jenos podataka. Bluetooth bežična tehnologi ja (doseg ~ 50 m), CF kartica, USB A port, mini USB B port, RS-232C. Kući šte otporno na vremenske (ne)pri like svojim dizajnom poboljšava rad na najzahtjevni jim terenima. Instrumenti dolaze u vi še modela ovisno o točnosti mjerenja kuta (1", 3" i 5"). Seri ja GTS-900A nema pulsni daljinomjer - nema opciju mjerenja bez prizme.

Malen i lagan, stavlja se na 360° prizmu i osnovna mu je svrha da ubrza vri jeme potrebno da instrument pronađe prizmu.Novi dizajn i obi lježja RC-3 uređaja za praćenje prizme korisniku ostavljaju dojam sastavnog di jela robotskog sustava. 6 kanalni RC-3 uređaj pokazuje veliku prednost na terenu jer ni je potrebna optička vidljivost prizme da bi je instrument pronašao. RC-3 prati samo instrument s kojim je u vezi (rang 400 m od instrumenta).

GPT-9000A/GTS-900A SERIJA ROBOTIZIRANIH MJERNIH STANICA

RC

Page 8: KATALOG PROIZVODA - geocentar.com · Topcon nudi proizvode za pozicioniranje koji čine spoj odličnih performansi i inovativnog dizajna. Povijest Topconovih tehnoloških dostignu

Mjerna stanica s Windows CE OS i ugrađenom kamerom!

TOPCON je predstavio novu seri ju mjernih stanica s Windows CE operativnim sustavom koja u sebi sadrži digitalnu kameru. Na ekranu instrumenta vidite sliku onoga što vizirate. Na slici su označene točke koje ste izmjeri li , pa tu sliku i mjerene podatke možete spremiti u memoriju instrumenta i li na CF karticu. Svrha i prednost ovakvog instrumenta je napraviti terenski rad što pristupačnijim i lakšim (otpada potreba za klasičnim viziranjem kroz durbin). Ujedno, kori štenje instrumenta može omogući ti i proširenje kruga korisnika geodetskih aplikaci ja, jer se u pozadini izmjrenog podatka nalazi fotografi ja. Prednost koju daje ovakav instrument je i kod iskolčenja jer je vizualizaci ja i verifikaci ja već i skolčenih točaka laka, a digitalna fotografi ja u pozadini omogućava kontrolu iskolčenih točaka. Digitalna tehnologi ja je iskorištena za tzv. "Auto-edge extraction" kako bi se što bolje definirao (time i izmjerio) ugao kuće kada se mjerenje izvodi u modu bez prizme.

Obrada terenskih podataka je uvelike olakšana ako imate fotografi ju terena koji je izmjeren, a snimanje i prikaz fasada pri lagođen zahtjevima onih struka koji imaju potrebu za realnim prikazom. Tehničke karakteristike i modeli instrumenata su isti kao kod seri je GPT-7000.

Mjerne stanice

GPT-7000I (IMAGING) SERIJA

Page 9: KATALOG PROIZVODA - geocentar.com · Topcon nudi proizvode za pozicioniranje koji čine spoj odličnih performansi i inovativnog dizajna. Povijest Topconovih tehnoloških dostignu

Robotska mjerna stanica, skener i digitalna kamera!

Karakteristike: bazirana na Windows operativnom sustavu mjerenje bez prizme do 2000 metara brzina mjerenja do 20 točaka u sekundi integrirana dvostruka digitalna kamera 30x optički zoom osigurava bolju preciznost kreiranje 3D modela iz slike, mjerenje volumena

pomoću programa ImageMaster TopoTrace®- automatsko pronalaženje

karakterističnih točaka (inteligentno prepoznavanje obi lježja)

Mjerne stanice

iSCAN tehnologija automatsko detektiranje, praćenje i mjerenje –

štedi vri jeme na terenu skeniranje mreže do 20 točaka u sekundi –

prihvatljiv pristup aplikaci jama za skeniranje laserom

iDRIVE upravljanje dodirom

jednostavno upravljanje uređajem pomoću zaslona osjetljivog na dodir

kombinaci ja mjerenja s prizmom i bez nje iCONTROL

upravljanje uređajem bez kablova daljinska veza uz WIFI idealan za daljinsko praćenje opasnih i teško

dostupnih područja opcije za vezu

2.4 GHz Spread Spectrum radio

Wifi veza IR bez interferencija Bluetooth® FC-200 registrator podataka

FC-200 registrator podataka

unutarnji WLAN ugrađena Bluetooth® bežična tehnologi ja 520 MHz Intel XScale® procesor RS-1 radio modul jasno vidljivo Windows sučelje u boji

IS- IMAGING STATION

Page 10: KATALOG PROIZVODA - geocentar.com · Topcon nudi proizvode za pozicioniranje koji čine spoj odličnih performansi i inovativnog dizajna. Povijest Topconovih tehnoloških dostignu

Karakteristike: dvofrekvencijski GPS/GLONASS uređaj 72 kanala RTK točnost H: 10 mm + 1.0 ppm, V: 15 mm + 1.0 ppm interni GSM/GPRS modem brzi 806 MHz XScale procesor Windows Mobi le 6.1 2.0 MPix kamera či tač barkoda interni magnetni kompas Bluetooth i WiFi kao standard TopSURV softver za snimanje i i skolčenje Google Map softver za navigaci ju interna GPS/GLONASS L1 antena eksterna GPS/GLONASS L1 + L2 antena težina ci jelog RTK sustava 2,3 kg

Ugrađena 2.0 megapikselna kamera GRS-1 ima ugrađenu 2.0 megapikselnu kameru s autofokusom za snimanje referentnih fotografi ja. Pohranite fotografi je u 1 GB interneFlash memorijske kartice i li u eksternu SD karticu. Digitalna kamera također može služiti i kao či tač barkoda. Podaci skena se mogu automatski pohraniti u Topconov softver za geodeziju i li druge slične aplikaci je. Interni magnetni kompas Korištenje smjera određenog kompasom sa GNSS poziocioniranjem omogućava pohranu georeferenciranih fotografi ja. Brojne mogućnosti GRS-1 pruža univerzalno rješenje - s internom memorijom od 1 GB proširivom pomoću SD kartice i internim GSM/GPRS modemom omogućeno je povezivanje na mrežu, pri jenos podataka, internet i e-mai l. RH-1 radio Dodajte RH-1 radio kako bi koristili GRS-1 kao baza – rover sustav na područjima gdje nemate GPRS signal.

GPS uređaji

GRS-1

DVOFREKVENCIJSKI GPS/GLONASS ROVER ZA CROPOS

Page 11: KATALOG PROIZVODA - geocentar.com · Topcon nudi proizvode za pozicioniranje koji čine spoj odličnih performansi i inovativnog dizajna. Povijest Topconovih tehnoloških dostignu

GPS uređaji

Predstavlja novu generaciju GPS/GLONASS/GALILEO uređaja. Postavlja nove standarde točnosti i inovativnog dizajna. 72 univerzalna kanala omogućuju primanje svih trenutno dostupnih i planiranih signala satelita. Radio i GSM antena smještena je u faznom centru GPS antene (zaštićeni patent). Korištenjem internog GSM/GPRS modema, preko lako dostupnog ulaza mobi lne SIM kartice, povećava se mjerni doseg obzirom na mjerni doseg radija. Može se koristiti kao RTK baza i li rover. Dvi je punjive Li -ION i li 4 alkalne bateri je omogućuju do 14 sati rada na terenu. Kući šte pri jamnika je vodootporno, ali i otporno na udarce i padove sa štapa (cca 2 m visine). Spajanje pri jamnika s bi lo kojim Topconovim registratorom podataka ostvaruje se preko Bluetooth veze.

Karakteristike:

napredni dizajn sustava dvostruka interna komunikaci ja- digitalni radio i

GSM/GPRS 72 univerzalna kanala bežična Bluetooth tehnologi ja praćenje svih raspoloživih i planiranih satelita

Karakteristike: geodetsko snimanje i i skolčenje u

realnom vremenu svaki uređaj može biti i baza i rover integrirana Bluetooth tehnologi ja ugrađen UHF radio i li GSM/GPRS

modem mogućnost rada na bazne stanice 1 GB interne memorije 14 sati rada kod RTK mjerenja

GR-3

HiPer+

DVOFREKVENCIJSKI GPS/GLONASS/GALILEO ROVER ZA CROPOS

DVOFREKVENCIJSKI GPS/GLONASS ROVER ZA CROPOS

Page 12: KATALOG PROIZVODA - geocentar.com · Topcon nudi proizvode za pozicioniranje koji čine spoj odličnih performansi i inovativnog dizajna. Povijest Topconovih tehnoloških dostignu

Karakteristike: geodetsko snimanje i i skolčenje u realnom

vremenu 40 kanalni dvofrekventni GPS uređaj mjerni doseg RTK opcije do 2,5 km sustav je potpuno bez kablova (Bluetooth) –

lako postavljanje baznog uređaja integrirani 1 W radio integrirane bateri je za cjelodnevni rad standardna opci ja GPS L1+L2– moguća

nadogradnja na opci ju GLONASS moguća nadogradnja (uči tavanjem softvera)

na sustav bez ograničenog RTK dosega (VRS)

Hiper Pro nudi cjelovit RTK GPS sustav, koji otklanja potrebu za bi lo kakvim kablovima, kako na baznom uređaju tako i na roveru. Nema vi še dodatnih bateri ja na bazi , antena je integrirana s uređajem, pomoću opci je Bluetooth komunikaci ja s grafičkim registratorom podataka je laka i potpuno pri lagođena zahtjevnom terenskom radu. Jednostavnost rada bez potrebe da pamtimo gdje koji kabel treba prikopčati , bez straha da ćemo poneki kabel oštetiti pri likom provlačenja kroz grmlje i li možda zaboraviti poni jeti , čine ovakve uređaje jedinstvenim i vrlo upotrebljivim. Topconov HiPer Pro pridružio se vodećoj Topconovoj GPS+GLONASS tehnologi ji praćenja satelita. Praćenjem dvostruke konstelaci je satelita točnost samog sustava je povećana.

GPS uređaji

DVOFREKVENCIJSKI GPS/GLONASS SUSTAV BAZA - ROVER

DVOFREKVENCIJSKI GPS SUSTAV BAZA - ROVER

Karakteristike: geodetsko snimanje i i skolčenje u realnom vremenu 40 kanalni dvofrekventni GPS/GLONASS uređaj dodavanjem eksternog GPRS modema i li mobilnog telefona

i baza i rover se mogu spajati na CROPOS sustav je potpuno bez kablova (Bluetooth) – lako

postavljanje baznog uređaja integrirani 1 W radio integrirane bateri je za cjelodnevni rad

HiPer Pro

HiPer Pro GREEN LABEL

Page 13: KATALOG PROIZVODA - geocentar.com · Topcon nudi proizvode za pozicioniranje koji čine spoj odličnih performansi i inovativnog dizajna. Povijest Topconovih tehnoloških dostignu

Autom

atski i digitalni niveliri

Topcon nudi široki rang automatskih nivelira namjenjenih geodetima i građevinarima. Svi niveliri AT-G seri je imaju kvalitetne kompenzatore i vodootporni su.

Automatski niveliri po povoljnoj ci jeni za građevinarstvo i geodeziju: AT-G6 - spada u rang građevinskih nivelira za upotrebu u svakodnevnim poslovima na gradi lištu. Točnost 2 mm/ 1km, povećanje durbina 24x. AT-G4 - je univerzalan nivelir kojeg možete iskoristiti za svakodnevne građevinske i geodetske poslove. Točnost 2 mm/ 1km, povećanje durbina 26x.

Precizni digitalni niveliri (DL-101C ima točnost 0.4mm, dok DL-102C ima točnost 1.0mm.) koji ubrzavaju rad i produktivnost na terenu. Oba nivelira pohranjuju mjerene podatke u unutrašnju memoriju i li na memorijsku karticu (standard PCMCIA slot). 8,000 točaka može biti registrirano u memoriju. Moguće je priključi ti i registrator podataka putem RS232 porta.

Automatski niveliri visoke točnosti Karakteristike:

6 modela – povećanje od 24x do 32x vodootporni durbin kutno či tanje do 10' beskonačni vi jak za fino horizontalno podešenje brzo postavljanje na stativ s libelom brz, točan i stabi lan sustav za niveliranje

ATG SERIJA AUTOMATSKIH NIVELIRA

AT-G4/AT-G6

DL-101 & DL-102 DIGITALNI NIVELIRI

Page 14: KATALOG PROIZVODA - geocentar.com · Topcon nudi proizvode za pozicioniranje koji čine spoj odličnih performansi i inovativnog dizajna. Povijest Topconovih tehnoloških dostignu

Laserski niveliri

Karakteristike: seri ja laserskih nivelira za interi jere automatsko skeniranje zrake pomoću markice na zidu uspostavljanje vertikalnosti samohorizontiranje daljinski upravljač dugotrajne punjive bateri je doseg 300 m točnost 2 mm/20 m 2 modela: RL-VH4DR - crvena zraka

RL-VH4G2 - zelena zraka u kompletu je zvučni detektor LS-80A

Autoscan® Pomoću automatskog uspostavljanja pravca možete iscrtati lasersku lini ju na bi lo kojoj površini na potrebnoj dužini. Lini ja se zadržava tako dugo dok vam je potrebna, odnosno dok držite markicu.

Samohorizontiranje Namjestite uređaj približno horizontalno (unutar 5 stupnjeva ) i pritisnite tipku „Power“. RL-VH4DR/G2 ima mogućnost brzog samohorizontiranja (ispod 5 sekundi ) te je brzo spreman za rad.

Vertikalno poravnanje Korištenjem opcionalne vertikalne podne markice, postavljanje zidne rešetkaste konstrukcije je jednostavno. Jednostavno namjestite opcionalnu vertikalnu markicu na vašu lini ju, stavite RL-VH4DR/G2 na drugi kraj i koristite tipke za namještanje nagiba, i li pomoću daljinskog upravljača RC-40 centrirajte zraku na markicu.

Daljinski upravljač RC-40 Daljinski upravljač RC-40 upravlja vašim uređajem korištenjem radio veze na udaljenosti do 100 m.

LS-80A i držač zvučnog senzora 6

RL-VH4DR I RL-VH4G2 – VIŠENAMJENSKI LASERI ZA INTERIJERE

Page 15: KATALOG PROIZVODA - geocentar.com · Topcon nudi proizvode za pozicioniranje koji čine spoj odličnih performansi i inovativnog dizajna. Povijest Topconovih tehnoloških dostignu

Dostupan kao jednoosni (RL -100S1) i li dvoosni (RL-100S2) model, oba instrumenta karakterizira mogućnost postavljanja do 25% nagiba i doseg do 770 m – te je tako idealan za kontrolu strojeva. Njegovo elektroničko djelovanje omogućava olakšano postavljanje, a visok kontrast prikaza na ekranu čini unos brži i jednostavni ji. Punjiva bateri ja osigurava do 50 sati rada; također prihvaća i alkalne bateri je.

Karakteristike: namještanje nagiba u smjeru X-osi

model RL -100S1 namještanje nagiba u smjeru X i Y –osi

model RL -100S2 zvučni senzor daljinski upravljač (opci ja) jamstvo 5 godina

Po standardu RL-100 2S dolazi s potpuno funkcionalnim daljinskim upravljačem RC-400. Bez direktnog kontakta s laserom, možete mijenjati nagibe, birati postavke u izborniku, provjeravati radni status, te kontrolirati status bateri je, i sve to bez potrebe da dodirujete laser.

Topconov novi kompaktan LS-80B senzor sadrži pet kanala informacija o nagibu, pokazuje HI i trajnost bateri je i to sve na ekranu s visokim kontrastom. Svojstva ovog senzora su prihvat dosega do 770 metara, podesivi zvučni znak, 120 sata rada dvi ju AA bateri ja, držač ( za nošenje letve) za brzo, sigurno namještanje na bi lo koju veličinu i li oblik letve. Topconova RL-100 seri ja je jedini laser za nagibe koji Vam je dostupan po povoljnoj ci jeni.

Laserski niveliri

NAGIBNI LASERI RL-100 1S/2S

LS-80B i držač senzora 6

Daljinski upravljač RC-400

Page 16: KATALOG PROIZVODA - geocentar.com · Topcon nudi proizvode za pozicioniranje koji čine spoj odličnih performansi i inovativnog dizajna. Povijest Topconovih tehnoloških dostignu

Laserski niveliri

Visoko profesionalni horizontalni laserski niveliri za građevinarstvo

Karakteristike: jedna tipka za operacije brzo auto-horizontiranje mjerni rang polumjera 150 m LS-80C zvučni senzor jamstvo 5 godina

Karakteristike:

brzo auto-horizontiranje mogućnost nagiba do ± 5% mjerni rang polumjera 150 m brzina rotaci je 600 rpm LS-80C zvučni senzor

RL-H3C/CS seri ja građevinskih lasera koristi se za sve poslove, od izravnanja do indikaci je nagiba – i sve to po povoljnoj ci jeni. Ima samo horiziontalnu vidljivu crvenu zraku. Kompatibi lna sa sustavom za kontrolu strojeva. Ima senzor LS-80C sa držačem za brži i lakši rad.

Karakteristike: horizontalna crvena vidljiva zraka jedna operacijska tipka velika brzina samoniveliranja 350 m radijusa radnog dosega 600 rpm rotaci jska brzina punjive ili alkalne bateri je

RL-H3 SERIJA

RL-H3C

RL-H3CS

RL-H3A- Fleksibilnost u građenju

Page 17: KATALOG PROIZVODA - geocentar.com · Topcon nudi proizvode za pozicioniranje koji čine spoj odličnih performansi i inovativnog dizajna. Povijest Topconovih tehnoloških dostignu

Laserski niveliri

Karakteristike:

ultra-vidljiva zelena i li crvena zraka (ovisno o modelu) točno određi vanje nagiba i niveliranje SmartLine® sustav za auto-uspostavljanje pravca RC-200 daljinski s infracrvenom vezom dometa 150 m jasno vidljiv ekran čvrsto i vodootporno kući šte

Karakteristike:

300% točniji auto-usmjeravanje prvi na svi jetu SmartRemote® laser za velike nagibe

LASERI ZA CIJEVI TP-L4 SERIJA

RT-5SW BEŽIČNI SMART LASER ZA NAGIBE

Page 18: KATALOG PROIZVODA - geocentar.com · Topcon nudi proizvode za pozicioniranje koji čine spoj odličnih performansi i inovativnog dizajna. Povijest Topconovih tehnoloških dostignu

Registratori i GIS uređaji

Topconovi terenski registratori imaju ugrađen Windows CE operacijski sustav. Grafički ekran u boji osjetljiv na dodir (touch screen) omogućava jednostavan pristup i jasan pregled podataka na terenu. Kori štenje dvi ju bateri ja omogućava do 42 sati rada. Windows CE OS uključuje sva obi lježja Microsofta kao što je Microsoft Wordpad, Microsoft Explorer, Microsoft Media Player i Internet Explorer. Sa Topcon terenskim računalima imamo direktni pristup na Internet putem Internet Explorera koji se ostvaruje spajanjem s vašim mobitelom. Podaci su lako dostupni pomoću CF kartice. Uz pri jenos podataka preko kartice s podacima, direktno seri jski i USB portovima, te Bluetooth opci jom, omogućena je komunikaci ja sa svim drugim uređajima. Novi registrator podataka FC-2500 ima ugrađen či tač barkoda, kameru od 5,17 megapixela...

Karakteristike: zaslon u boji osjetljiv na dodir (320x240) velika tastatura, 56 tipki - odvojene brojke i slova 624 MHz procesor 256 MB RAM-a Windows CE.NET 5.0 OS Dvije bateri je koje omogućavaju do 42 sati rada novi USB konektor ( tip Mini-B) vodootporan Bluetooth Barkod či tač Kamera 5,17 MP

Alfanumerička tipkovnica, robustan dizajn FC-2500 ima ekran osjetljjiv na dodir u boji s potpunom kontrolom pomoću tipkovnice.

5MP kamera „Capture Reality“ u još jednom Topconovom uređaju. Fotografi ja vri jedi više od tisuću ri ječi. Kamera velike rezoluci je se koristi za povezivanje slika s mjerenim točkama kao foto bi lješka.

FC-2500 je na razini otpornosti IP-67, što znači da ga možete uroniti u vodu, otporan je na udarce, može pasti s visine od 1,2 metara.

REGISTRATOR PODATAKA FC-2500

Page 19: KATALOG PROIZVODA - geocentar.com · Topcon nudi proizvode za pozicioniranje koji čine spoj odličnih performansi i inovativnog dizajna. Povijest Topconovih tehnoloških dostignu

Koristi se uz GPS uređaj kao registrator podataka i li uz robotske mjerne stanice. Također ga možete koristiti uz bi lo koju mjernu stanicu ako nemate unutarnju memoriju instrumenta i li želite nadograditi postojeći instrument na grafički prikaz mjerenja. Karakteristike:

opcionalno ugrađen RS-12.4 GHz radio modul (za robotske mjerne stanice)

WiFi spojivost memorija: 512 MB 520 MHz Intel XScale procesor utori za SD i CF kartice USB, USB2 i seri jski port interna Bluetooth tehnologi ja uklonjiva, punjiva li ti j-ion bateri ja veliki ekran u boji , jasno vidljiv na suncu,

osjetljiv na dodir (touch-screen)

GIS uređaji koji se mogu koristiti i kao registratori podataka.

Registratori i GIS uređaji

TOPCON FC-200

RUČNI UREĐAJ GRS-1

GRS-1 je GPS ručni sustav za praćenje GPS/GLONASS satelita, s ugrađenom digitalnom kamerom, elektroničkim kompasom i barkod či tačem. Karakteristike:

interna GPS/GLONASS L1 antena interni GPRS modem 72 kanala DGPS točnost 30 cm mogućnost vezivanja na CROPOS ugrađena 2.0 MP digitalna kamera koja može služiti i kao barkod

či tač interni magnetni kompas brzi 806 MHz Xscale procesor interna memorija 1 GB proširiva pomoću SD kartice Bluetooth i WiFi kao standard WAAS/EGNOS korekcija u realnom vremenu virtualna tipkovnica konektor za povezivanje externe PG-A5 antene zamjenjive bateri je TopSURV i li eTop (ekstenzija za ArcPad) softver za prikupljanje i

editiranje podataka Google Map softver za navigaci ju

RUČNI DGPS UREĐAJI

Page 20: KATALOG PROIZVODA - geocentar.com · Topcon nudi proizvode za pozicioniranje koji čine spoj odličnih performansi i inovativnog dizajna. Povijest Topconovih tehnoloških dostignu

GMS-2 PRO je GPS ručni sustav za praćenje GPS/GLONASS satelita, s ugrađenom digitalnom kamerom i laserskim mjeračem udaljenosti.

Karakteristike: ugrađena 2.0 MP digitalna kamera s auto-fokusom za povezivanje slika kao

atributa ugrađeni laserski mjerač udaljenosti (doseg 50m) i elektronički kompas za

offset točaka ugrađeni barkod či tač ugrađen Bluetooth za bežičnu komunikaci ju s mobitelom (mogućnost spajanja na

CROPOS) WAAS/EGNOS korekcija u realnom vremenu virtualna tipkovnica konektor za povezivanje externe PG-A5 antene zamjenjive bateri je 50 kanalno praćenje satelitskog sustava (GPS+ GLONASS)

GMS-2 Pro se može koristiti s GIS softverom: eTop (ekstenzija za ArcPad), eTop+ (proširena ekstenzija za ArcPad), i li GIS softver TopSURV. Podaci se kasni je mogu obraditi u softveru Topcon Tools i li , za dinamičan rad, pošaljite „shapefi le“ direktno u vaš GIS softver za obradu.

Registratori i GIS uređaji

RUČNI UREĐAJ GMS-2 PRO

Page 21: KATALOG PROIZVODA - geocentar.com · Topcon nudi proizvode za pozicioniranje koji čine spoj odličnih performansi i inovativnog dizajna. Povijest Topconovih tehnoloških dostignu

GMS-2 ručni jednofrekvencijski GIS-GPS uređaj je prvi instrument na svi jetu koji ima višestruku funkciju – GIS uređaj i registrator podataka za mjerne stanice i li precizne GPS uređaje

Registratori i GIS uređaji

Karakteristike: ugrađena 1.3 MP digitalna kamera s auto-fokusom za

povezivanje slika kao atributa ugrađeni elektronički kompas za offset točaka ugrađen Bluetooth za bežičnu komunikaci ju s mobitelom

(mogućnost spajanja na CROPOS) WAAS/EGNOS korekcija u realnom vremenu virtualna tipkovnica konektor za povezivanje externe PG-A5 antene zamjenjive bateri je 50 kanalno praćenje satelitskog sustava (GPS+ GLONASS)

GMS-2 se može koristiti s GIS softverom: eTop (ekstenzija za ArcPad), eTop+ (proširena ekstenzija za ArcPad), i li GIS softver TopSURV. Podaci se kasni je mogu obraditi u softveru Topcon Tools i li , za dinamičan rad, pošaljite „shapefi le“ direktno u vaš GIS softver za obradu.

TOPCON GMS-2

Page 22: KATALOG PROIZVODA - geocentar.com · Topcon nudi proizvode za pozicioniranje koji čine spoj odličnih performansi i inovativnog dizajna. Povijest Topconovih tehnoloških dostignu

Software

Novi Windows CE softver kojeg možete lako instalirati na registrator podataka FC-200, FC-2500, GMS-2 i li druge registratore npr. At-Work Ranger, Compaq IPaq i li Panasonic Toughbook. Moduli:

modul za mjerne stanice modul za GPS modul za prometnice modul za GIS modul za mmGPS modul za SCAN modul za design

Automatska registraci ja podataka, Import, eksport: ASCII, DXF, DWG, ... Referentna lini ja, kodiranje, layeri ...

Softverski paket za obradu post-processing mjerenja koji omogućava brzu i jednostavnu obradu podataka, lako se uči i koristi. Ovaj softverski paket obuhvaća izjednačenja GPS baznih lini ja, izjednačenja GPS RTK mjerenja, izjednačenja mreža, te uči tavanje i transfer mjerenih podataka iz GPS uređaja, mjernih stanica i li terenskih registratora. Obuhvaća sljedeće module:

Topcon Tools za GPS post-processing Topcon Tools za RTK Topcon Tools za mjerne stanice Topcon Tools GIS Topcon Tools Design Topcon Tools napredni modul za PP

TopSURV

TOPCON FC-200

Page 23: KATALOG PROIZVODA - geocentar.com · Topcon nudi proizvode za pozicioniranje koji čine spoj odličnih performansi i inovativnog dizajna. Povijest Topconovih tehnoloških dostignu

Software eTop je ekstenzija za programski paket ArcPad koja omogućuje punu funkcionalnost

tog programskog paketa na mobi lnim GNSS uređajima GMS-2 i GMS-2 Pro.

SOFTWARE ZA GIS

Proširena ekstenzija za ArcPad, ori jentirana za ured.

jednostavno korištenje slojeva i predložaka navigator na ekranu princip semafora za lakšu kontrolu kvalitete jednostavna integraci ja fotografi ja bolji prikaz satelita

Page 24: KATALOG PROIZVODA - geocentar.com · Topcon nudi proizvode za pozicioniranje koji čine spoj odličnih performansi i inovativnog dizajna. Povijest Topconovih tehnoloških dostignu

Topcon distributer:

Jurja IV. Zrinskog 12/B 40000 Čakovec www.geocentar.com, [email protected] tel ++385(0)40 363 299 fax ++385(0)40 363 288

GEO CENTAR d.o.o osnovan je 1991. godine. Osnovna djelatnost firme je zastupanje i prodaja geodetske opreme, GPS uređaja i pribora. Firma je generalni zastupnik japanske firme Topcon za područje Hrvatske i Slovenije. Topcon je jedna od vodećih svjetskih kompanija koja u svom prizvodnom programu obuhvaća geodetske i građevinske instrumente, nivelire, precizne GPS uređaje, laserske uređaje, te kompletan geodetski pribor. U sklopu cjelokupne ponude, jedna od glavnih djelatnosti je i servis instrumentarija. Naši stručnjaci će vam pružiti potpunu podršku prilikom kupovine opreme kao i edukaciju u daljnjem korištenju. Geo Centar d.o.o. je ovlašteni distributer za:

za mjerne vrpce i pribor za mjerenje

za geodetski i građevinski pribor

za geodetske oznake (bolcne) i ostali specijalizirani geodetski pribor

Također je i autorizirani dealer za firmu (za područje sjeverozapadne Hrvatske) koja ima široki proizvodni program ručnih GPS uređaja za navigaciju.