of 38 /38
1

Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Katona Mihály Alapiskola Évkönyv 2013

Text of Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

Page 1: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

1

Page 2: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

2

Felső

sor b

alró

l: Gra

jszky Béla

, Csá

kvái Z

oltá

n, G

rajczki Istvá

n, P

elle István, O

llé István

Közép

ső so

r: Ďurčiš Á

gnes, C

zúth

Lívia

,Vörö

s Tím

ea,B

óna A

ngelika

,Tóth

Mónika

,Bóna Irén

,Csekes Ilo

na, M

arcsa

Marg

it,

Czú

th Ilo

na

, Olb

ertol É

va

Alsó

sor: C

sörg

ő M

ária

, Kiss E

mília

, Bru

szi Ren

áta

,Sándor A

nna,K

ajtá

r Kata

lin, H

enzel G

yörg

y,Győ

ző A

ndrea

,Kerekes Z

suzsa

nna,

Bern

áth

Edit

,

Page 3: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

3

Tovább a megkezdett úton

Ismét eltelt egy év. Egy évvel öregebbek, bölcsebbek lettünk. S hogy bölcsességünk miben

mutatkozik meg? Nagyon jól tükrözi azt az idei évkönyvünk.

Ha valaki belelapoz, és elolvassa a benne található írásokat, beszámolókat, érzékelheti, hogy

a diákok és a tanítók számára egyaránt fontos mindaz, ami egy iskola életében zajlik egy-egy tanév

alatt.

Ha az olvasó is jól megfigyeli, észreveheti ugyanazt, ami nekem is feltűnt, hogy szinte va-

lamennyi írás a tanórákon kívüli tevékenységek élményeit, eredményeit méltatja. Vajon miért van

ez így? Nos, sajnos a 21. században a felelőtlen politizálásnak köszönhetően még mindig ott tar-

tunk, hogy kénytelenek vagyunk a kor kihívásainak megfelelő, használható tankönyvek, segéd-

anyagok nélkül, „hagyományos” keretek közt megtartani a tanítási órákat. Nagyon kevés mozgáste-

re van annak a pedagógusnak, aki a számos képzésen elsajátított különféle technikákat, módszereket

alkalmazni szeretné a tudás minél hatékonyabb átadására. Az időkeret és a rosszul felállított kon-

cepció nagyban gátolja ezt a munkánkat. Marad tehát a tanórán kívüli tevékenységek minél okosab-

ban történő megszervezése, együttműködve a szülőkkel, szakemberekkel, a közösségünkben műkö-

dő szervezetekkel és intézményekkel.

A tehetséggondozás, a felzárkóztatás, a különféle tantárgyi versenyekre való felkészítés, ki-

rándulások szervezése mellett nem véletlenül fektetünk hangsúlyt az egyéb iskolai rendezvényekre

is.

Fáradhatatlanul pályázunk azért, hogy lehetőséget biztosítsunk tanulóinknak arra, hogy átél-

hessék a minőségi élő zene hallgatásának élményét (Korpás Éva valamint Zsapka Attila és Mada-

rász András koncertje), az esztétikai érzékükre jó hatással lévő képekben gyönyörködhessenek az

egyes kiállításokon, a különféle előadásokon pedig olyan dolgokat hallhassanak, amelyek nagyban

meghatározhatják gondolkodásmódjukat.

Sajnálatos tényként könyveltük el a kollégákkal, hogy a valódi értéket képviselő, nagy tu-

dással rendelkező „tévésztár” - Reisz András meteorológus - előadására csaknem erővel kellett bent

tartanunk az iskolában a diákokat (kivéve a madárlesen résztvevő tanulókat), míg az emberek elbu-

títása céljából létrehozott tévéműsor szereplői, akik sajnos falunkban töltöttek néhány napot, a leg-

kisebbek körében is nagy népszerűségnek örvendtek. Véleményem szerint a szülőknek jobban oda

kellene figyelniük arra, hogy csemetéik mit néznek a televízióban, vagy éppen milyen oldalakon

töltenek el órákat az internet fogságában.

A mi meggyőződésünk az, hogy a gyermekeknek értékes dolgokat kell felkínálnunk, hogy

ebben a szétzilált világban legyen mibe kapaszkodniuk, ha bajba jutnak. Jó lenne, ha a szülők part-

nereink lennének azoknak a programoknak a megvalósításában, amit az iskola falain belül kínálunk.

Ha többen eljönnének gyerekeikkel együtt a kiállítás-megnyitókra, az előadásokra, a koncertekre,

láthatnák, hogy ezeket is tudják élvezni a fiatalok és idősek egyaránt. Olyan élményeket nyújtanak

rendezvényeink, amelyek egy életre meghatározóak lehetnek. Ha csak egyet említek meg a sok kö-

zül, ami ebben az iskolaévben történt, a gyereknapi táncházat, már ennek alapján is elmondhatjuk,

hogy megérte a fáradozást, hiszen olyan diákunk is önfeledten táncolt a népzene dallamaira, akit

eddig még semmi közös foglalkozásba nem tudtunk bevonni.

Ezért érezzük úgy, hogy tovább kell haladnunk azon az úton, a felé a cél felé, amit kitűztünk

magunk elé. Nagy hangsúlyt kell fordítanunk az értékek megtartására, amit elődeinktől örököltünk.

Ezt bizonyítják a regionális és országos szintű történelmi és műveltségi versenyeken elért eredmé-

Page 4: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

4

nyeink, a mesevetélkedők és szavalóversenyek öröme, a közösségerősítő Katona Mihály Napok, a

felolvasónap, a honismereti kirándulásaink sikere. Ezúton köszönöm meg valamennyi kollégámnak

időt, fáradtságot nem kímélő fáradozását, valamint a sok segítséget, amit támogatóinktól kaptunk.

Győző Andrea igazgató

Eseménynaptár

dátum esemény

szeptem

ber

3. tanévnyitó

4. német nagycsalád látogatóban

5. karate-órák

13. sztrájk

19. Kállai Jolán pszichológus látogatóban

20. KEGA Nyitra

21. igazgatói gyűlés - Komárom

21. Alsóbodoki, Szombathelyi diákok tanulmányi kirándulása

21. Miniatlétika

26. Bozsaki Veronika gyógypedagógus előadása

28. Izsai Atlétikai Nap

30. Szüreti ünnepély

októ

ber

4. Szülői értekezlet

5. Tóparti futás

5.,6.,7. zámolyi 7-esek a vendégeink

8.

Turčeková Linda pszichológus foglalkozása a lelki egészség

megőrzéséről

19. Katona Mihály Kupa

19. Humor a családban - Dr. Pap János előadása

23. Tűzoltó bemutató

25. Iskolatanács alakuló ülés

november

novem

ber

6. papírgyűjtés

7.8.9.10.11. Katona Mihály Napok

7. Sidó Emese kiállításának megnyitója

7. Gyimóthy Gábor-előadás

8. iskola-börze Komárom

8. Kincskereső konferencia

8. színházlátogatás Komáromba 5-9

8. Gál Sándor-est

9. Megemlékezés a templomban

9. Korpás Éva koncert

10. Műveltségi vetélkedő

Page 5: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

5

11. Ünnepi istentisztelet

15. Rákóczi Szövetség ösztöndíjának átadása Bátorkeszin

16. roadshow Komárom

19. negyedévi konferencia

24. Bibliaismereti vetélkedő (Martos)

24. Baróti szavalóverseny, Dunaradvány

23.-25 Móricz Napok, Rozsnyó

26.-28. Pedagógus-sztrájk

22. Virágkötő verseny, Karva

decem

ber

1. Kincseket keresünk, Perbete

Nyilas Misi karácsonya

11. Pitagorasz isk. forduló

12. Pitagorasz isk. forduló

12. Feszty Árpád műveltségi vetélkedő, Ógyalla

12. Ádventi Kupa

12.-14. Ablakcsere

14. Játszóház

Nyugdíjas nap

21. Karácsonyi műsor

21. Mikulás focikupa

jan

uár

16. színházlátogatás Komáromban

21. FTT öszejövetele Galántán

23. Matematikai olimpia

28. Félévi konferencia

29. Nehéz Ferenc Emléknap Dunamocs

30. Szövegértési felmérés

febru

ár

1. félévi szünet

4. óvodások iskolaérettségi szintjének felmérése

5. beíratás

7. Földrajzi olimpiász

7. Cúth Emese grafikáinak kiállítása

8. Jelmezbál

9. Szántai Lajos előadása

11.-16. Sítúra, Krahule

12. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny

15. KidobócskaBátorkeszin

19. Gárdonyi felolvasó nap

19. Körzeti szavalóverseny Marcelházán

26-28 Influenza szünet

már-

cius

4. Önértékelés tréning

12. Mesevetélkedő Ipolyvisken

13. Tesztelés 9

14. Színházlátogatás Komáromban

Page 6: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

6

15. Igazgtói szabad a rendkívüli időjárás miatt

18. Megemlékezés a szabadságharcról

19. Pitagorasz verseny

20. Pitagorasz verseny

20. Tompa Mihály szavalóverseny, Komárom

20. Megemlékezés Esterházy és Petőfi szobránál

21. Népdalverseny Kisújfalun

22. Kossányi József Emléknap Szentpéter

22. Szőnyi József előadása

25. Kenguru verseny

25. Poznajslov. Rec

26. Mesevetélkedő Ógyallán

26. Színházlátogatás Komáromban

26. Színházlátogatás Bátorkeszin

Húsvéti szünet

április

3. kispályás foci Bátorkeszi

8. kispályás foci Marcelháza

9. mesevetélkedő Ipolyvisk

10. Tanítónap

11. Tábori előkészület KEON

12. Édes Gergely emléknap Madar

12. Gál Sándor est

16. Sajó verseny, Gúta

16. kispályás foci Bátorkeszi

17. Kispályás foci Komárom

17. Madarász András és Zsapka Attila koncertje

22. Háromnegyedévi konferencia

22. Szemétszedés a faluban

22. Madárles megnyitó

23. Madárles - kirándulás a Burda-hegyre, Gúgh János előadása

23. Kispályás labdarúgó torna fiúk részére, Bátorkeszi

24. Madárles - Reisz András, Kovács Károly előadása

25.

Madárles - Katona Mihály, Sándor Csaba, Bucz Veronika, Nagy

János előadása, Csillagles

26. Madárles - Vetélkedő Lukács Ágnessel, zárás

26. Tavaszi hadjárat

máju

s

2. Kirándulás a FUTURA élményközpontba

6.-7. Énekverseny Budaőrsön

7. Járási foci döntő Komárom

13. Felvételik a középiskolákba 1.kör

16. Felvételik a középiskolákba 2.kör

19. Anyák napi műsor

Page 7: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

7

20. Regionális Atlétikai Nap Búcs

21. Mesevetélkedő, Ógyalla

21.- 22. Iskolavezetők találkozója Búcs

24. Katedra verseny - országos döntő, Dunaszerdahely

24. Tudománynap Komárom

26.-28. Hortobágyi tanulmányi kirándulás

31.

Gyereknap - Nádas tánccsoport bemutatója, táncház a Pengő ze-

nekarral

jún

ius

1. Szent István Lovagjai vetélkedő Esztergom

4. Szavalóverseny Neszmély

6. Tehetségnap a TANDEM csoporttal

10. Hétpróba Madar

12. Pro patria verseny Hetény

15. Kaszás Attila szavalóverseny Komárom

15. Falunap

18. Osztálykirándulás 1-4., 7-8. Bajmóc

10. - 14. Papírgyűjtés

19. Osztálykirándulás 5. Budapest

20. Osztálykirándulás 6. Tata

24. Év végi konferencia

25. Tűzvédelmi gyakorlat

26. Történelmi előadás

27. Projektnap

28. Ballagás, tanévzáró, bizonyítványosztás

Katona Mihály Galéria

A 2012-2013-as tanévben is-

kolánk galériája egyfajta kulturális

központtá alakult, mert a képzőművé-

szeti kiállítások mellett nagyon sok

előadás és különféle szakmai találko-

zó is otthonra talált benne.

Október 6-án az aradi vérta-

núkra emlékeztünk egy rendhagyó

történelmi előadás keretében, melyet

Pelle István tanító bácsi tartott. Nem-

csak szóban, hanem képekben is meg-

emlékeztünk a vértanúkról, a kiállítást

Csekes Ica tanító néni állította össze.

Ezen a rendhagyó történelemórán vendégül láttuk a zámolyi Csanádi Imre Általános Iskola tanulóit,

akik a Határtalanul program keretében látogatták meg iskolánkat.

Page 8: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

8

A XIII. Katona Mihály Napok nyitórendezvényére 2012. október 19-én került sor, amelyen

dr. Pap János zenei akusztikus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docensének előadásán

„Humor a családban” címmel vehettek részt az érdeklődők.

A Katona Mihály Napok rendezvénysorozatán belül került sor Sidó Emese, iskolánk volt di-

ákja, első önálló kiállítására, melyet Kocsis Ernő festőművész méltatott. A megnyitó után az érdek-

lődők meghallgatták Gyimóthy Gábor költőt a magyar nyelv szépségéről. Az előadás végén dr. Sidó

Szilveszter és zenekara emelte az est fényét nagyszerű műsorával.

Galériánk otthont adott a Komáromi Ipari Szakközépiskola tanulóinak, akik „Megújuló

energia” címmel tartottak előadást valamint bemutatót a munkáikból.

Február 7-én került sor Cúth Emese képeinek kiállítására, melyet a búcsi születésű Kanadá-

ban élő édesapja, Cúth János nyitott meg.

Február 9-én a búcsi Katona Mihály Alapiskola Katona Mihály Galériája és annak baráti kö-

re invitálta az érdeklődőket Szántai Lajos előadására. Szántai Lajos művelődéstörténész, aki nem a

hagyományos történelemszemlélet alapján közelíti meg a magyarság korai történetét. Előadása

„Szent István és kora” címet viselte, aki meghallgatta, megerősítést nyerhetett magyarságtudatában.

Február 19-én iskolánk is bekapcsolódott a maratoni felolvasónapba „Olvasónap Gárdonyi-

val”címmel, melyre az író születésének 150. évfordulója alkalmából került sor. Ezen a felolvasó

maratonon nemcsak iskolánk diákjai, hanem a község érdeklődő lakossága, valamint Csenger Fe-

renc, iskolánk volt diákja, a Pátria rádió munkatársa, is részt vett.

Március 18-án megemlékeztünk az 1848-49–es forradalom eseményeiről egy előadás kere-

tében, melyet Pelle István tanító bácsi tartott.

Március 22-én került sor Szőnyi József Pilisszántó örökös polgármesterének előadására „Pi-

lis titkai” címmel.

Áprilisban újra megrendezésre került a már hagyományosnak mondható Madárles tábor. A

tábor keretében a tanulók valamint az érdeklődők a következő előadásokat hallgathatták meg:

Április 22-én volt a Madárles megnyitója valamint a gyerekek által készített munkák kiállí-

tása. Vendégül láttuk Reisz András meteorológust, aki felejthetetlen előadást tartott az időjárás

megfigyeléséről. Április 26-án került sor Kovács Károly csillagász, Nagy László „Betlehemi csil-

lag”, Sándor Csaba tanár úr „Ragadozó madaraink” valamint Bucz Veronika „2013 a fecskék éve”

című előadására.

Bízunk benne, hogy mindenki talált saját érdeklődésének megfelelő, tartalmas kikap-

csolódást, és köszönjük, hogy jelenlétével megtisztelte a Katona Mihály Galériát. Reméljük, hogy

az elkövetkező tanévben is megtelik galériánk művészettel, tudománnyal és az azt kedvelő közön-

séggel.

Bruszi Renáta

Jutalomkirándulás Budapestre

2012. szeptember 21-én jutalomkiránduláson vehettem részt, mert az előző évi ,,A Duna,

ami összeköt” című versenyen Gútán, 5. helyezést értem el Csákvári tanító bácsi felkészítésével.

Reggel nyolc órakor indultunk Komáromból. Először Kisbérre mentünk, ott megnéztük a

Mini-Magyarország Makettparkot, itt láthattuk Magyarország nevezetes épületeinek kicsinyített

mását, többek között a Hősök terét, az Országházat, a Lánchidat, a tihanyi apátságot, a

SzegediDómot, Eger várát, a tatabányai Turul emlékművet és még sok más nevezetességet. A

Makettpark megtekintése után Budapestre indultunk hajózni. A Lágymányosi híd és a Margit híd

Page 9: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

9

között hajókáztunk, láthattuk az Országházat, a Nemzeti Galériát és a budai várat is. A hajóút után a

Természettudományi Múzeum aktuális kiállítását néztük meg. Hazaindulás előtt bementünk egy

pesti plázába, hisz vásárlás nélkül nincs kirándulás, s utána fáradtan indultunk haza.

Örülök, hogy részt vehettem a kiránduláson, és köszönöm Csákvári tanító bácsinak, hogy

felkészített a versenyre és elkísért a kirándulásra is.

Gál Csilla, 9. osztály

Az erdei futás

Az idén is, mint minden évben, iskolánk megrendezte az erdei futást. A gyerekek számára

más volt, mivel ebben a tanévben nemcsak a búcsi iskola versenyzett, hanem távolabbról is jöttek

vendégeink: Magyarországról, a zámolyi iskolából. Ezek a gyerekek munkát készítettek egy

pályázatra, ezt megnyerve jöttek Búcsra.

Mielőtt még az erdei futás elkezdődött volna, az iskolaudvaron gyülekeztünk. Már mindenki

nagyon izgatott volt, és vártuk, mikor futhatunk a tóparton. A tóhoz érve különféle csapatokra

oszlottunk szét, és elkezdődött a verseny. Minden osztályból – elsőtől kilencedikig – hat tanuló

alkotta a csapatot. A versenyszámok különbözőek voltak, pl.: korongra dobás, krikettlabda-dobás,

elsősegélynyújtás, gránátdobás. Miután a csapatok teljesítették a feladatokat, megpihentünk. Ez idő

alatt a pedagógusaink felmérték, hogy melyik csapatok futották a legjobb időt.

A kiértékelés után visszamentünk az iskolába, majd hazamentünk, hogy kipihenjük

magunkat.

Mészáros Klaudia, 7. osztály

Középpontban a tudománytörténet

Műveltségi vetélkedő, Katona Mihály Napok, 2012. november 9.

A XIII. Katona Mihály

Napok keretében ezúttal is sor

került a hagyományos műveltségi

vetélkedőre, melyen a régió isko-

láinak diákjai mérik össze rend-

szeresen tudásukat. Ezúttal a fel-

találók és a találmányok színes

világába kalauzolták el a ver-

senyzőket a feladatok összeállí-

tói. Rendkívül izgalmas verseny

kerekedett ki belőle.

A korábbi gyakorlattól el-

térően, amikor egy-egy történel-

mi korszak történeti és kulturális

(olykor földrajzi) vonatkozásai

képezték a vetélkedő témáját, ezúttal Elek József, a komáromi Selye János Gimnázium történelem-

tanára és Kemenczky Krisztina, a matematika-zene szakos pedagógus egy kis nemzetközi és a

magyar tudománytörténeti kalandozásra hívta a műveltségi vetélkedőre bejelentkezett nyolc iskola

négy-négy tag alkotta csapatát. Az ötletes feladatok megoldásához a versenyző diákoknak nem el-

Page 10: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

10

sősorban a lexikális tudásra volt szükségük, sokkal inkább arra: hogyan tudják alkalmazni a felké-

szülés során megszerzett ismereteket.

A verseny nagyon szoros küzdelmet hozott. Az élen azonos pontszámmal a Bruszi Tamara,

Henzel Sára, Kara Mátyás, Záborský János alkotta búcsi, illetve a madari csapat végzett. Mö-

göttük egyetlen ponttal lemaradva a perbeteiek lettek a másodikok, míg a harmadik helyet a

bátorkesziek szerezték meg.

A verseny végeredménye:

1. Édes Gergely MTNYAI, Madar 72, 5

Katona Mihály AI, Búcs 72, 5

2. Perbetei MTNYAI 71, 5

3. Kováts József MTNYAI, Bátorkeszi 67

4. Feszty Árpád MTNYAI, Ógyalla 65

5. Dunamocsi MTNYAI 64, 5

6. II. Rákóczi Ferenc MTNYAI, Gúta 58, 5

7. Nagykéri Alapiskola 55

Pelle István

Földrajz olimpia

A földrajzi olimpiára készülve hétről hétre gyakoroltunk, feladatokat oldottunk meg felké-

szítőnkkel Csákvári tanító bácsival. Bruszi Tamara (7. o) és én, Henzel Dániel (6. o) is részt vettem

a versenyen. Egy hóeséses napon, 2013. február 7-én busszal mentünk Komáromba a Határőr utcai

alapiskolába. Tamarával egy osztályba kerültem, ahol hatodikosok és hetedikesek voltak. Először az

elméleti kérdéseket kellett megoldani, ahol nem lehetett mást használni, csak a eszünket. A második

részben már a térképet is használhattuk. Sajnos az atlasz hiányossága miatt 1-2 feladatot nem tud-

tam megoldani. A kategóriámban 21-ből a 9. lettem, csak 3 pont hiányzott, hogy az eredményesek

közé kerüljek, de Tamara sem vallott szégyent.

Szép élményekkel értünk haza.

Henzel Dániel, 6. osztály

Sítúra 2013

Ebben a tanévben is részt vettünk a sítúrán, amelyre Csákvári tanító bácsi vitt el minket.

Nagyon vártuk az indulás napját. Ismét Kékellőre (Krahule) mentünk. Az út odafelé nagyon jó

volt, hamar el is repült. Mikor megérkeztünk, a csomagjainkat bevittük a szállodába. Ott rögtön

felvettük a síruhát és kimentünk síelni, és mivel mindenkinek nagyon tetszett a síelés,

ezért elég hamar megtanultuk. Volt pár nagy esés, de becsületesen tűrtük. Egyik nap elmentünk

megnézni a falut, amely nagyon szép volt. Sajnos a sítúra vége hamar elérkezett, még senki sem

akart igazából hazamenni, de muszáj volt.

Az iskola előtt szüleink nagy örömmel fogadtak minket. Otthon alig győztük elmesélni, mi-

lyen sok élményben volt részünk.

Bruszi Tamara, 7.osztály

Page 11: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

11

Sajó Károly Természet- és

Környezetvédelmi Verseny

Mivel a márciusi rendkívüli időjárás „beleszólt” még a verseny megrendezésébe is,

így a szervezőknek el kellett halasztaniuk egy hónappal későbbre. Végül 2013. április 16-án került

megrendezésre Gútán, a II. Rákóczi Ferenc Alapiskolában. Iskolánkat Kerekes András (9. o), Virág

Cyntia (9. o) és Remes Sándor Mátyás (6. o) képviselték ezen a rangos versenyen, amely három

részből tevődött össze: környezetvédelemből - írásbeli teszt, a plakát bemutatásából, melynek témá-

ja 2012. a Világörökség Éve Magyarországon, majd a szóbeli kiselőadás prezentálásából. Bemuta-

tónk témájául a Búcson fészkelő partifecskéket választottuk, ismertettük élőhelyüket, védelmüket,

megjelenésüket, szaporodásukat és legfőbb ellenségeiket. A rangos versenyen a 14 csapatból az

eredményes 9. helyen végeztünk.

Jövőre új csapat kiépítésére kerül sor, mivel ballagó kilencedikeseink helyére a fiata-

labb generációból kell beneveznünk új csapattagokat.

Csákvári Zoltán

Madárles és csillagászati tábor Búcson

Idén – 2013. április 22-től április 26-ig – hatodik alkalommal rendezte meg a búcsi Katona

Mihály Alapiskola a madárles tábort, melynek jelentősége abban rejlik, hogy iskolánk tanulói neves

madarászok és ornitológusok segítségével feltérképezik falunk madárvilágát. A programban részt

venni kívánó tanulóknak pályamunkát kell készíteniük. Ebben a tanévben 38 tanuló készített plaká-

tot vagy írt verset, novellát a következő témakörökben:

1. Az év madara 2013-ban Magyarországon a gyurgyalag

2. Az év madara 2013-ban Szlovákiában a molnárfecske

3. Barna ásóbéka – az év kétéltűje 2013-ban

4. Kedvenc madaram – szabad téma

5. A világűr az én szememmel

6. Saját vers, elbeszélés, novella madarakról vagy csillagászatról

A tanulók munkája itt azonban még nem ért véget, hiszen a tábor folyamán – úgy kint a te-

repen, mint az előadások alatt – jegyzeteket, feljegyzéseket írtak, melyekből később beszámolót

készítettek.

Az eltelt egy hét alatt a diákok sok mindent megtanultak, sok mindennel megismerkedtek.

Megtanulták, hogy a természetet, az erdőt, a madarakat óvni, védeni kell. Megtapasztalták, hogy

nem minden madár veréb, hanem vannak gyönyörű színes tollazatú madaraink, mint pl. a citrom-

sármány, a kenderike, a tengelic, vannak ragadozó madaraink – a barna rétihéja, az egerészölyv, a

karvaly, vízi madaraink – a szárcsa, a bütykös hattyú, a szürke gém, és néha igen ritka és ezen a

területen egyáltalán nem honos madárfajok is, mint az idei tábor kuriózuma, érdekessége: a rétisas.

Akik már ötödik, hatodik alkalommal vettek részt a táborban, izgatottan kerestek fel – az előző

évekből ismert – egy-egy fészket bokrok alján, fák tetején. Így fedezték fel az egerészölyv fészkét

az Oláh erdőben, és örömmel állapították meg, hogy madarunk idén is ott költ.

Az egyhetes tábor első napja – április 22. – egybeesett a Föld napjával, így délelőtt szemetet

gyűjtöttünk a faluban és az iskola környékén. Délután Győző Andrea igazgatónő hivatalosan is

megnyitotta a VI. Madárles és csillagászati tábort. A résztvevők az iskola galériájában megtekint-

hették a tanulók kiállított pályamunkáit. Köszöntöttük magyarországi vendégeinket is, akik egész

Page 12: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

12

héten velünk voltak: Katona Mihályt, kunszentmártoni madármegfigyelőt, madártudóst, Magyaror-

szági Madártani Intézet munkatársát, Lukács Ágnes földrajztanárt Budapestről és Kovács Károly

kunszentmártoni amatőr csillagászt.

A tábor alkalmával szinte minden évben teszünk egy nagyobb túrát környékünkön. Voltunk

Köbölkúton a Párizsi mocsaraknál, amely a vízimadarak nemzetközileg is jelentős fészkelőhelye,

tanulmányoztuk a Zsitva és a Duna-part madárvilágát, az idei cél pedig a Kovácspataki-hegyek volt,

melynek jellemző és domináns hegytetője a 388 m magas Burda. A tanösvény madár- és állatvilágát

Gúgh János ornitológus, a Szlovák Ornitológiai Intézet munkatársa mutatta be, aki szintén állandó

vendége rendezvényünknek. Az érdekesnél érdekesebb madarakon kívül - darázsölyv, parlagi sas,

csilpcsalpfüzike, fekete gólya - láttunk zöld gyíkot, pocsolyában úszkáló vöröshasú unkát és ritka

növényeket - kökörcsint, fehérvirágú csalánt, törpe liliomot. Mire visszaértünk a kiindulóhelyhez,

az oda-vissza 6 km-es út után kellemesen elfáradtunk, de a csodálatos madárdaltól zengő erdő min-

denért kárpótolt bennünket. Rengeteg madárfajt sikerült megfigyelnünk, köszönhető ez a gyerekek

érdeklődésének és viselkedésének, ugyanis olyan csöndben voltak, hogy az erdő nyugalmát egyálta-

lán nem zavarták meg.

A délutáni előadáson, amely már az iskola galériájában zajlott, János barátunk a gólyák uta-

zásáról tartott érdekes előadást. A magyar és a szlovák madártani intézet munkatársai egy közös

projekt kapcsán három gólya vonulási útját követték nyomon. Ezáltal rengeteg új információra de-

rült fény repülési szokásait illetően. Íme, egy érdekes tény: a gólya naponta képes több mint 400

km-t repülni. Ornitológus szak-

emberünk után az esti előadó

Katona Mihály madártudós volt,

aki már hatodik éve figyeli és

jegyzi a Búcson előforduló fész-

kelő és visszatérő madarakat. Két

estét betöltő előadását Búcs ma-

dárvilága és érdekes madarai

címmel, szájtátva hallgatták ki-

csik és nagyok, hiszen azokról a

madarakról, madárfajokról be-

szélt, amelyeket közösen figyelt

meg az elmúlt évek résztvevői-

vel, és amely gyűjtésből Misi

bácsi könyvet készül kiadni.

Szerdán korán kezdtünk.

Hét órakor, távcsövekkel felszerelkezve, Misi bácsi és a tábor főszervezője Csákvári Zoltán bioló-

giatanár vezetésével indultunk a faluba, hogy megfigyelhessük házunk, kertünk, udvarunk tájékán

élő, fészkelő madarainkat. Mindenki időben ott volt a gyülekezőhelyen, hiszen a madárles résztve-

vői tudják, hogy ha sokfajta madarat akarnak látni és hallani, akkor korán reggel vagy késő délután

kell útnak indulni. Másrészt viszont 10 órára vissza kellett érnünk az iskolába, ugyanis kezdődött

Bucz Veronika, a Duna Menti Múzeum ornitológusa fecskékről tartott előadása 2013 a fecskék éve

– Fecskék gyűrűzése és vonulásuk címmel.

Megfigyelni nemcsak a madarakat lehet, hanem az időjárást is, melynek szakértője Reisz

András meteorológus a madárles hetében tudott eljönni Búcsra, így ő lett a hét „sztárvendége”. A

Page 13: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

13

megfigyeléstől az előrejelzésig mutatta be a meteorológus munkáját. Egy kellemes, széles látókörű,

tájékozott és igen közvetlen fiatalembert ismerhettünk meg benne, aki „teljesen másképpen néz ki,

mint a tévében”. Megtudhattuk tőle – az időjáráson kívül – azt is, hogy nagy szerelmese a mozdo-

nyoknak, a vonatoknak, imádja hallgatni a kerekek zakatolását.

Meteorológus ide vagy oda, az ég sajnos estére beborult, így Kovács Károly csak az előadá-

sát tarthatta meg Égi vándorok címmel üstökösökről, csillagokról, bolygókról, az égbolt vizsgálata

elmaradt. Nem úgy csütörtökön, amikor a búcsi Pinceúton helyi amatőr csillagászokkal – és

Karesszal együtt – megláthattuk az ég csodáit: a Holdat, a Vénuszt, a Marsot, a Jupitert, a Szatur-

nuszt. És ha már csütörtöknél vagyunk, hát, megint korán indult a nap. A falu szélén lévő Oláh er-

dőbe mentünk, ami egy igazi madárparadicsom, rengeteg madárfaj található itt: stiglinc, sárgarigó,

barátposzáta, vadgerle, tövisszúró gébics, erdei pinty. A túrát ismét Katona Mihály és Csákvári Zol-

tán vezette.

Kora délután az iskolában Sándor Csaba erdészmérnök a ragadozó madarak viselkedéséről

beszélt, majd előadása után kimentünk a Hárommétereshez és a Kerekfüzesbe. Itt láttunk rétisast.

Valószínűleg csak átvonulóban volt errefelé, és megpihent a tó mellett.

Az esti előadás újra a csillagászaté volt. Nagy László esztergomi fizikatanár arról beszélt,

hogy vajon vezethette-e a napkeleti bölcseket fényes csillag - Betlehemi csillag - Jézushoz? A vá-

lasz: igen, ugyanis egy olyan csodálatos és ritka égi jelenségről volt szó, amikor a Halak csillagkép-

ében – a születés jelében – együttállt a Jupiter és a Szaturnusz.

A madárles és csillagászati tábor hivatalos befejezésére csütörtökön este a tóparton került

sor, ahol szülőkkel, gyerekekkel közösen tábortüzet gyújtottunk. Mivel az időjárás kegyes volt hoz-

zánk, a szalonnasütés mellett ki-ki kedvére vizsgálgathatta Kovács Karesz amatőr csillagászbarátai-

val együtt a tisztán ragyogó éjszakai égboltot.

Pénteken kora reggel a madármegfigyelők lelkes kis csapatával még szemügyre vettük a tó-

part vízimadarait: bütykös hattyút, szürke gémet, kárókatonát, szárcsát, tőkés récét, majd siettünk

vissza az iskolába, ahol Lukács Ágnes már várta a vetélkedni kívánó tanulókat természetvédelmi,

földrajzi és madártani kérdésekkel. A játékos és szórakoztató versenyen a tanulók jól érezték magu-

kat, és örömmel fogadták Ági néni ajándékait: kulcstartót, kitűzőket, tollakat, matricákat, sapkákat

– természetesen mindegyik madarakkal díszítve.

Tanárnak, tanulónak egyaránt sűrű és fárasztó volt a madárles tábor hete, mégis mindenki

örömmel gondolt vissza az eltelt napokra, eseményekre. Egyetlen negatív visszajelzést sem kap-

tunk, s egyetlen méltatlankodást sem hallottunk. A gyerekek munkája, teljesítménye igazán dicsérni

való: a madárlesen részt vevő 38 tanuló – hatévestől tizenöt évesig – minden egyes előadáson kivé-

tel nélkül jelen volt. Figyeltek, írtak, rajzoltak és rengeteget kérdeztek. Ők azok, akik megtanulták,

hogyan kell viselkedni egy előadáson, jegyzetet készíteni, kérdéseket feltenni, hogyan kell az erdő

neszeire odafigyelni, életre szóló élményeket szerezni, szórakozva tanulni, hogyan kell a természe-

tet – minden egyes élőlényével együtt – védeni és tisztelni. Ezért bátran kijelenthetjük, hogy ez az

egy hét „nem tanulás” biológiából, földrajzból, honismeretből, regionális nevelésből többet adott a

gyerekeknek, mint a heti 1 vagy 2 tanítási óra ugyanezen tantárgyakból. És nem utolsósorban fontos

annak tudata, hogy hozzájárultak falunk madárvilágának feltérképezéséhez, melyet köszönhet-

nek/köszönhetünk kedves vendégeinknek, előadóinknak, barátainknak, akik önzetlenül, időt és fá-

radságot nem kímélve egy hétre Búcsra költöznek, hogy megismertessenek bennünket saját ottho-

nunk, környezetünk madárvilágával, természeti és égi csodáival. Köszönet ezért Misi bácsinak,

Karesznak és Áginak.

Page 14: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

14

Köszönet jár a tábor sikeréhez hozzájáruló tantestületnek és az iskola valamennyi al-

kalmazottjának, akik hol előadót fogadtak, hol vacsorát készítettek, hol a madárles tanulóira, hol

pedig az iskolában maradt nebulókra vigyáztak, hogy minden zökkenőmentesen, az előzetes meg-

beszélések, tervek alapján történjen. Ezt a közös munkát és együttműködést tükrözi az idei, VI.

Madárles és csillagászati tábor eredményessége.

Csekes Ilona

A résztvevő diákok néhány köszönőlevele Misi bácsinak:

„Köszönjük, hogy sok szép

tartalmas előadást megosztott ve-

lünk, és hogy a maga tudását szintén

megosztotta velünk, és sok olyan

dolgot tanultunk meg a madarakról,

amit eddig még nem tudtunk. Kö-

szönjük, hogy itt volt velünk, és na-

gyon várjuk vissza.” (Mészáros Kla-

udia)

„Az elmúlt egy hétben én na-

gyon jól éreztem magam. Az ismeret-

len madarak számomra már ismertté

váltak. Sok madárfajt ismertem meg,

s ezen belül gyönyörű hangjukat is

hallottam. Misi bácsi segítsége nélkül soha nem ment volna. Ő volt az, aki segített felismerni a ma-

darakat. Nagyon köszönjük.” (Puskás Viktória)

„Nagyon tetszett a madárles. Szerettem az előadásokat. Amikor terepen vagyunk, szeretem a

madarak hangját hallgatni, és távcsővel figyelni azokat. Szeretnék jövőre is bekerülni, hogy gazda-

gíthassam az elmémet további információkkal a madarakról, jövőre is munkálkodni a plakátommal,

hogy újra eljöhessek madarakat lesni.” (Marcsa Dóra)

„Köszönöm, hogy új élményekkel gazdagodhattunk, és hogy magával tölthettük ezt a hetet.

Már várom, hogy megvehessem és elolvashassam a könyvét. Köszönjük, hogy itt volt velünk!”

(Medza Réka)

„Katona Mihálynak! Nekem tetszettek az előadások, azok közül is a Búcs madárvilága és

érdekes madarai, és Reisz András előadása. Köszönöm, hogy részt vehettem ezen az örömteli

madárlesen!” (Henzel Dani)

Tavaszi Hadjárat útján

Április 19-én „tavaszi hadjáraton” vettünk részt, nem csoda hát, ha nagyon vártuk ezt a na-

pot. Először elmentünk Bátorkeszin álltunk meg a forradalom és szabadságharc emlékművénél,

ahol Pelle István tanító bácsi mesélt az 1848/49-es szabadságharc dicsőséges tavaszi hadjáratról.

Keszi után Szőgyénbe mentünk, itt részt vettünk a Kicsi Hang koncertjén. Szőgyén után egy hosz-

szabb út következett Nagysallóba. Útközben Kossuth-nótákat énekeltünk. Mikor megérkez-

tünk, Tóth Gábor, az alapiskola igazgatója fogadott bennünket, mesélt a hadjáratról és Sallóról is.

Elmentünk a református temetőbe is, ahová az ütközetben meghalt honvédeket temették.

Page 15: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

15

A hazafelé tartó út gyorsan eltelt, mivel nagyon jól éreztük magunkat. Otthon elmeséltük

az élményeinket a kirándulásról.

Henzel Sára, 7. o

Hétmérföldes csizmában, hetedhét határon át

A Vásárúti Alapiskola novemberben hirdette meg immáron hatodik alkalommal a Hétmér-

földes csizmában… elnevezésű mesevetélkedőt. Az idén Gárdonyi Géza meséit dolgoztuk fel a ta-

nulókkal. TÁTIKA néven ismerhették meg csapatunkat a versenyzők, melynek tagjai a 4. osztályos

Bajkai Flóra, Bóna Szabina, Bruszi Dávid, Szendi Emese és nem utolsósorban a póttag, Bárczy

Szabolcs István.

Az iskolai fordulóra négy mesét kaptunk feladatokkal együtt. Ezek sikeres megoldását kö-

vette a körzeti forduló, melynek Ipolyvisk adott otthont. Itt 14 csapat mérte össze tudását, felké-

szültségét. A TÁTIKA a második hellyel továbbjutott a területi fordulóra. Három hét múlva ismét

Ipolyvisken versenyeztek gyerekeink. Ide már 12 Gárdonyi mese ismeretében érkeztek. A szoros

mezőnyben két ponttal lemaradva a továbbjutástól a TÁTIKÁnak véget ért a verseny. Nagyon sok

munka, kitartás és akarat van a felkészülések mögött.

Az élmények mellett a gyerekek talán nem is tudatosították, hogy elsősorban olvasásuk, az

értő olvasásuk fejlődött a mesék feldolgozása során.

Remélem, hogy lelkesedésük a meseolvasás iránt megmarad, és az elkövetkező években sem

fogják kihagyni a lehetőséget, hogy bekapcsolódjanak a versenyekbe.

4. osztály tanulói

Osztályfőnök: Bóna Angelika

A Katona Mihály Alapiskola diákjai a

FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpontban

Az SZMPSZ és a Richter Gede-

on Gyógyszergyár által kiírt pályázatunk

sikerességének köszönhetően 42 tanu-

lónk és tanári kísérete rész vehetett

a mosonmagyaróvári FUTURA Interak-

tív Természettudományi Élményköz-

pontban egy tanulmányi kiránduláson.

Egyedülálló környezetben, inte-

raktív módon fedezhettük fel a világ

természeti jelenségeinek működését.

Csupán átélnünk, kutatnunk és játsza-

nunk kellett a 3 600 m2-es épület 2 000

m2-es kiállítóterében, 300 éves falak

között. Sok izgalom, számos kérdés és

válasz, rengeteg tudnivaló, közel 50 bemutatóeszköz várt ránk az egykori gabonaraktárban. A

Page 16: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

16

gabonamagvak helyett azonban a négy kosárlabda-pályányi területen fantasztikusnál fantasztiku-

sabb játékok sorakoztak.

A VÍZ SZINTJÉN olyan természeti jelenségekkel találkozhattunk, amelyekért valójában a

Földet kellene körbekerülnünk. Hegyek, folyóvölgyek, tavak, hajózható csatornák és az óceán is

elénk tárult, de nemcsak szép tájképként, hanem élő, lüktető, öntörvényű, nemritkán kérlelhetetlen

természeti erőként.

A FÖLD SZINTJÉN a kiállítási elemek látványosan szemléltették az energia-

megmaradásra, a gravitációra és a tehetetlenségi erőre vonatkozó legfontosabb fizikai törvényeket.

A levegő birodalmában a szél természetformáló munkáját a homoksivatag mutatta be, a

szélkerék teszt segítségével a szélerőművek működését figyelhettük meg. Nagyfeszültségű távveze-

ték kisülése, villámok, egyensúlyérzék, Hold-leszállóegység, madárfal várt még a LEVEGŐ

SZINTJÉN.

A TŰZ SZINTJÉN a Napunkhoz, a látható fényhez kapcsolódóan érhettek meglepetések:

sötétszoba, foszforeszkáló fal, tükörrel kapcsolatos játékok, lézerfegyver... Amit csak lehetett, ki-

próbáltunk.

A tetőtérben voltak hozzánk legközelebb a csillagok és az égbolt. Ott voltak a csillagászattal

kapcsolatos eszközök. A FUTURA kiállításának egyik különleges eleme is ott volt megtalálható, az

összesen 40 m2-en elterülő Mini Space World, amely az űrkutatást modellezte.

Egy rendkívüli kémia órán is részt vettünk. Látványos kísérletekkel kápráztattak el bennün-

ket a Futura Science Show keretén belül az auditóriumban. Az egyes kísérletekben diákjaink is részt

vehettek, és saját bőrükön megtapasztalhatták, hogy a kémia is lehet látványos, élvezhető és szóra-

koztató tantárgy.

A négy őselem felfedése közben az ebédről is majdnem megfeledkeztünk. De mivel az éte-

leket „házhoz” hozták, a rövid (de nem túl finom) ebéd után folytattuk a kutatást a következő szin-

teken.

Ha a Víz, a Föld, a Levegő és a Tűz összes titkát nem is sikerült megfejtenünk, mégis el-

mondhatjuk, hogy Átéltünk, Kutattunk, Játszottunk, és nem utolsósorban élményszerűen tanultunk

a négy őselemről.

Az Élményközpont honlapja nyomán: http://www.futuramoson.hu

Henzel György

Katedra Történelemverseny

Győzelem – tizenegy év után

Az 1. helyezést elért csapat Grajczki Márta, Kiss Bálint, Vanya Péter már rég felnőtt

emberek. Hogy mégis minek kapcsán emlegetjük őket a Katona Mihály Alapiskola 2012/2013-as

tanévről készült évkönyvében? Nos, azért, mert ők voltak (egészen idáig) az utolsók, akiknek isko-

lánk színeiben sikerült országos történelemversenyt nyerni. Mindez a 2001/2002-es tanévben tör-

tént. Az ezt követő tíz évben csapataink számos kiváló eredményt produkáltak a Katedra folyóirat

által megrendezett történelemversenyeken, hisz tízből hatszor kerültek be az első három közé (öt-

ször másodikok, egyszer harmadikok voltak), ám a képzeletbeli dobogó legfelső fokára mindig más

iskola csapata ért oda. Többször tényleg csak hajszálon múlt a győzelem; tavaly például a tizenegy

fordulós döntőben tíz és fél körön át a búcsi csapat állt az élen, a végén azonban a nádszegiek örül-

hettek…

Page 17: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

17

Az idei verseny lényegé-

ben a már több mint egy évtizede

megszokott keretek között zaj-

lott. Néhány változás azért mégis

akadt. Ezek közül a legjelentő-

sebb személyi jellegű volt. A

feladatok összeállítását nyolc

évig végző Földes József kolléga

szerepkörét Presinszky Ágnes, a

hidaskürti alapiskola történelem-

tanára vette át. A vetélkedő té-

mája ezúttal a középkori magyar

állam fénykora, Az Anjouk és

Luxemburgi Zsigmond kora

(1301-1437) volt. Öt hónapon át

(szeptember-január) tartott a levelezős rész, melybe iskolánk 3 háromtagú csapatot nevezett be (a

triók szokás szerint fantázianeveken szerepeltek): Zuluk (Kara Mátyás, Kerekes András, Záborský

János), Oligarchák (Bruszi Tamara, Henzel Sára, Medza Réka), Nápolyiak (Hollósi Viktória, Kiss

Lilla, Puskás Viktória). Az öt feladatlap kitöltését valamennyi trojka kiválóan oldotta meg. A Zuluk

az első, az Oligarchák a negyedik, a Nápolyiak a hetedik helyen zártak a több mint 50 csapatot

felvonultató mezőnyben. A versenykiírás szerint azonban minden iskolát csupán egy, a legelőke-

lőbb helyen végző trió képviselhette az országos döntőben. Így a Zuluk kaptak meghívást a 2013.

május 24-én Dunaszerdahelyen megrendezett végső megmérettetésre. A fiúk nagyon fogadkoztak,

hogy ezúttal nem engedik át senkinek az első helyet. És ez nem is maradt meg a szavak szintjén; a

Kara Mátyás, Kerekes András, Záborský János alkotta trió a 20 csapat részvételével megrende-

zett döntő mindkét fordulójában (ahogy korábban a levelező részben is) a legjobb eredményt érte el,

s mindössze egyetlen pontot elhullajtva megérdemelten szerezte meg a győzelmet. Ezzel visszavá-

gott a tavalyi győztes nádszegi Menyhártoknak, akik ezúttal a második helyen végeztek.

A harmadik helyet az ipolysági Fegyverneki Ferenc Összevont Katolikus Iskola triója szerezte meg.

Mivel Kara Mátyás és Záborský János továbbra is iskolánk tanulója marad (Kerekes András

a következő tanévet már középiskolásként kezdi meg), a Zuluk csapata egy új taggal kiegészülve

jövőre ismét bevethető lesz, bizakodva várhatjuk a Katedra Történelemverseny újabb kiírását.

Pelle István

Meseládikó

Az idei tanévben az Ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda hirdette meg a „MESELÁ-

DIKÓ” című vetélkedőt. A játék novemberben indult. Első alkalommal került megrendezésre a több

mint 70 gyermeket megmozgató verseny, amely az általános iskolák második, harmadik és negye-

dik osztályos tanulói 5 fős csapatai számára került kiírásra. Lényege, hogy a szervezők által kivá-

lasztott 20 meséből kellett a csapatoknak felkészülniük. A vetélkedőn emlékezetből, hét kérdéscso-

portra válaszolva, szövegfeldolgozási feladatokat oldottak meg. A mesék többnyire a magyar nép-

mesék széles és színes világából kerültek ki. A feladatok megoldása komoly felkészülést igényelt,

Page 18: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

18

tanulóim mégis nagy lelkesedéssel dolgoz-

tak, megmutatták, hogyan lehet együtt dol-

gozni, szép eredményt elérni. Ez volt az a

verseny, amelyen a részvétel sokkal fonto-

sabb volt, mint a győzelem.

Az elődöntőre hideg, fagyos, jeges

úton indultunk, ami a hangulatunkra kiha-

tott. A vetélkedőn nagyon hamar ez a han-

gulat feloldódott, s egyre forróbb lett. A 15

csapatból álló mesevetélkedőt végig a Ka-

tona Mihály Alapiskola 3. osztályos tanulói

vezették, akik a versenyt is megnyerték.

Újabb kemény munka várt ránk: a DÖNTŐ,

melyet a szintén az ógyallai alapiskola szervezett. Ide 6 csapat jutott tovább. Végigizgulva a vetél-

kedőt, iskolánk „KÖVECSKÉK” csapata megnyerte a döntőt is, s a velejáró „ARANYKULCSOT”,

amely egy évig iskolánk tulajdona lesz. A csapat tagjai: Bajkai Enikő, Lestár Nikolett, Pór Enikő,

Velmovszky Ádám, Kičko Dávid. Felkészítő pedagógus Bóna Irén.

A közös nyerés, a közös élmény – a mesék olvasása, a játék öröme, a mese szeretete, az ol-

vasásra ösztönzés – összetartóbbá tette a harmadikosokat, akik jövőre azért fognak harcolni, hogy a

ládika „ARANYKULCSA” nálunk maradhasson.

PaedDr. Bóna Irén

3. osztály

Kirándulás a Hortobágyi Nemzeti Parkban

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szervezésében 2013. május 26-28. között is-

kolánk három tanulója, Gál Csilla, Kerekes András és Virág Cyntia a 9. osztályból, a Sajó Károly

környezetvédelmi verseny, a Kárpát-medencei Földrajzverseny és a Kincskeresők versenyen elért

eredményeik alapján háromnapos tanulmányi kiránduláson vehettek részt a Hortobágyi Nemzeti

Parkban, melynek társszervezője voltam én is, Katona Mihállyal együtt.

Az indulás vasárnap reggel 8:15-kor volt Komáromból. Először Martfűre mentünk, ahol fel-

vettük csoportunk idegenvezetőjét, Katona Mihály bácsit. Első

állomásunk Karcagon, a Kunmúzeum megtekintése volt. Útban a

Hortobágy felé megálltunk Nagyiván településen, amelynek fő

utcája egyedülálló Európában, ugyanis minden egyes villanyosz-

lop tetején gólyafészek található. Mivel az út nagyon hosszú

volt, ezért a szálláshelyre, Mátára, csak az esti órákban érkez-

tünk, ahol az elszállásolás után vacsora, majd Misi bácsi előadá-

sa következett az érdekes madarakról és népies elnevezéseikről.

Másnap korán reggel indultunk madármegfigyelésre a

hortobágyi halastavakhoz. Kisvasúttal egészen a végállomásig, a

Kondás-tóig mentünk, mivel ennek a tónak a leggazdagabb a

madárvilága. Nem messze tőlünk egy szigeten dankasirályok

fészkelő telepében gyönyörködtünk, amelyek kedvünkért még a

Page 19: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

19

vízre is kivezették kicsinyeiket. A nádasok felett barna rétihéják, szürke gémek, nagy kócsagok és

molnárfecskék repkedtek, a vízen pedig szárcsák és búbos vöcskök úszkáltak békésen.

Délutáni programunk a Malomházi Vadasparkba vezetett. Szafari busszal vittek ki bennün-

ket, ahol végre élőben láthattuk az ázsiai vadlovat (Przewalsky ló), őstulkot, nádi farkast, eurázsiai

vadmacskát, pelikánok csapatát, stb. Visszatérve a Hortobágyra a Csárdamúzeumot sem hagyhattuk

ki, és végre a híres Kilenclyukú hídnál is lefényképezkedtünk, amely Magyarország leghosszabb

kőhídja. Este a szálláson ismét Misi bácsi előadását hallgattuk az érdekes tengerentúli madarakról.

Utolsó hortobágyi napunkat a Pásztormúzeum megtekintésével kezdtük, majd a Körszín és a

Hortobágy élővilága kiállítások következtek. Sajnos, az esős időjárás miatt nem tudtuk a csikósbe-

mutatót és a mátai ménest megtekinteni, de a hazafele vezető úton a Tisza-tavi Ökocentrum megte-

kintése Poroszlón mindenért kárpótolt bennünket. Fő attrakciója a 600.000 l össztérfogatú édesvízi

akvárium, amely Európában a legnagyobb.

Misi bácsitól való búcsúzásunk Martfűn a kirándulásunk végét jelezte, de kellemesen elfá-

radva és rengeteg élménnyel gazdagodva már alig vártuk, hogy ismét otthon legyünk. Ez a három

nap a Hortobágyi Nemzeti Parkban egy igazi jutalomkirándulás volt Csillának, Andrásnak és

Cyntinek, tudatosítva azt, hogy a versenyekbe fektetett rengeteg felkészülési idő egyszer meghozza

gyümölcsét.

Csákvári Zoltán

Szent István Lovagjai

Esztergom, 2013. június 1.

A történelemversenyek közül a diákok körében az egyik legkedveltebb az Esztergomban ha-

gyományosan megrendezett Szent István Lovagjai elnevezésű. Az oka ennek főleg az, hogy ez a

vetélkedő nem annyira eredmény-centrikus, mint más versenyek. No meg persze a „körítés” is eltér

a többitől. Nem olyan „asztalnál ülős”, ellenben nagy szerepe van a mozgásnak, a különböző tevé-

kenységi formáknak. A versenyzők a Bazilika környékén, különböző állomáshelyeken oldanak meg

különböző elméleti és gyakorlati feladatokat: templomokban és múzeumokban kutatnak műkincsek

után, vaktérképen tájékozódnak, kipróbálják az íjazás, a lándzsavetés tudományát, történelmileg

hibás szöveget javítanak ki, időrendbe állítanak összekevert történelmi eseményeket, fegyvereket

ismernek fel, otthon begyakorolt jelenetet adnak elő, stb.

Ami mindig állandó a vetélkedőben, az a téma: az Árpád-házi királyok kora. Ezen belül

van egy-egy rész, amire külön összpontosítani kell. Idén a kiemelt témakör Szent István és kora,

illetve a Szent Korona volt. Iskolánkat egy olyan csapat képviselte június 1-jén, melynek tagjai ko-

rábban még sohasem vettek részt ezen a versenyen. Ennek ellenére a Bruszi Tamara, Henzel Sára,

Medza Réka, Sántha Ákos hetedikes tanulók alkotta négyes nem okozott csalódást. A jó hangulatú

vetélkedőn a nyolccsapatos mezőnyben a 6. helyen végeztek, elnyerve a legügyesebb csapatnak

járó különdíjat. Meg kell még említeni, hogy nagy tetszést aratott a búcsi kvartett jelenete. A feladat

az volt, hogy a csapatok mutassanak be egy dramatizált történetet a településük históriájából. Vá-

lasztásunk Farkas Julcsa balladájára esett, mely Bruszi Tamara nagyon szép énekére épült. A bal-

lada „színpadra vitelében” nyújtott segítségéért ezúton is köszönetet mondunk Csekes Ilona kollé-

ganőnek.

Pelle István

Page 20: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

20

Szavalóversenyek

A 2012/13-as tanév szavalóversenyeinek sorát a Baróti Szabó Dávid Napok keretén belül

megrendezett szavalóverseny nyitotta meg 2012. november 25-én Dunaradványon. Iskolánkat az

alsó tagozatról Soós Péter (2. o.) és Lestár Nikolett (3. o.), a felső tagozatról Molnár Orsolya (5. o.)

és Medza Réka (7. o.) képviselte. A versenyre két verssel neveztünk be – egy kötelező és egy sza-

badon választott költeménnyel. A zsűri döntése alapján kategóriájának legjobbja Medza Réka lett.

A felkészítő tanárok Bruszi Renáta, Bóna Irén és jómagam.

A legtöbb iskolát és a legtöbb tanulót megmozgató szavalóverseny a CSEMADOK által

szervezett Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny, melynek körzeti fordulójára,

Marcelházára, iskolánkból továbbjutottak:

2. osztály: Soós Péter (Bruszi Renáta)

3. osztály: Kičko Dávid, Lestár Nikolett (Bóna Irén)

4. osztály: Szendi Emese, Szűcs Liza (Bóna Angelika)

5. osztály: Molnár Orsolya, Tóth Zsófia (Csekes Ilona)

7. osztály: Bruszi Tamara, Medza Réka, Mészáros Klaudia (Csekes Ilona)

A szavalóversenyeken a tanulók arany-, ezüst- vagy bronzsávos besorolást kapnak, a követ-

kező fordulóba pedig mindig az aranysávosok jutnak tovább. A marcelházi körzeti verseny bronz-

sávosai Soós Péter, Lestár Nikolett és Bruszi Tamara, ezüstsávosai Kičko Dávid, Szűcs Liza, Mol-

nár Orsolya, Tóth Zsófia, Mészáros Klaudia, aranysávosai Szendi Emese és Medza Réka, akik Ko-

máromban, a verseny járási fordulóján képviselték iskolánkat. Itt Szendi Emesét ezüst-, Medza Ré-

kát pedig bronzsávos minősítésbe sorolta a zsűri.

2013 márciusában a szentpéteriKossányi József Alapiskola szavalóversenyt is rendezett,

ahol Zsidek Réka (3. o.) 3. helyezést ért el, Szűcs Liza (4. o.) pedig különdíjat kapott. Felkészítőik

Bóna Irén és Bóna Angelika.

Június 4-re emlékezve a neszmélyiLaunai Miklós Református Általános Iskola szavalóver-

senyre hívta a Hídverő települések iskoláit, egy-egy tanulót az alsó és felső tagozatról. A Katona

Mihály Alapiskolából Szendi Emesével és Mészáros Klaudiával voltunk ott az ünnepi szavalóver-

senyen, ahol Emese 3. helyezést ért el.

Szavalóink utolsó megmérettetése ebben a tanévben a Jókai Mór Alapiskola és a Szlovákiai

Magyar Pedagógusok Szövetsége által – a színész emlékére – szervezett VI. Kaszás Attila Vers-

mondó Fesztivál volt. A versenyre két verssel kellett benevezni, egy kötelező és egy választható

költeménnyel. A zsűri tagjai, neves budapesti színészek és drámapedagógusok, a versmondás igazi

szakértői, Medza Rékát ezüstsávos minősítésbe sorolták, ami kiváló eredménynek számít.

Tanulóink természetesen nemcsak a szavalóversenyeken vesznek részt, hanem az iskola, a

falu, a helyi CSEMADOK által szervezett különféle ünnepségeken, rendezvényeken is.

A versenyek rengeteg felkészülést, gyakorlást igényeltek, de rengeteg élményt is nyújtottak:

a siker élményét és a vers, a versmondás élményét egyaránt. A kiválasztott versig hosszú út vezet.

Sok-sok költeményt kell elolvasni, megbeszélni, megérteni ahhoz, hogy az „passzoljon” úgy az

alkalomhoz, mint az életkorhoz vagy magához a versmondó személyiségéhez. Ezek a tanulók min-

den bizonnyal közelebb kerülnek a költészethez, az irodalomhoz, a versolvasáshoz, verskedvelőkké

válnak maguk is. S ha ez így van, így lesz, büszkén mondhatjuk, hogy elértük az igazi sikert, és

mindenki aranysávos minősítés kapott.

Csekes Ilona

Page 21: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

21

Matematika

„A matematika a kulcs és az ajtó a tudományokhoz.“

Galileo Galilei

Diákjaink a napi tanítási órákon kívül a matematikai szakkörön is csillapíthatják a számok, a

geometria és a logika után érzett szomjukat. A szakkörök elsősorban a versenyekre való felkészü-

léssel telnek. Iskolánk tanulói három elismert versenyben mérhették össze tudásukat más diákokkal:

1. Matematika Olimpia

Úgy hiszem, az olimpia a legrangosabb matematika-verseny, amely az alapiskola 5. osztá-

lyától egészen a középiskola 4. osztályáig, a házi fordulótól kezdve a nemzetközi versenyig terjed.

Az 5.-8. osztályos tanulóknak a verseny házi, ill. járási fordulóból áll. Iskolánkból a következő ta-

nulók vették sikeresen a házi forduló akadályát, s kaptak meghívást a járási fordulóba:

Molnár Orsolya és Bajkai Bence (5. osztály)

Kiss Lilla és Marcsa Dóra (6. osztály)

Bruszi Tamara és Szegi Dávid (7. osztály)

Tanulóink dicsérettel helyt álltak, a járási forduló eredményes megoldói közé bekerült Baj-

kai Bence, aki a 11. helyet szerezte meg. (Az eredmények megtekinthetők a

http://www.minv.sk/?vysledkove-listiny-ok-mo-2013 weboldalon).

2. Pitagorasz verseny

A Matematika Olimpiához hasonlóan szintén az Oktatásügyi Minisztérium által szervezett

versenyek közé tartozó megmérettetés az alapiskolák 3.-8. osztályos tanulói számára. A diákok kö-

rében nagyobb kedveltségnek örvend, ezt mutatja a házi fordulóba jelentkezők száma is. Az isko-

lánkban lebonyolított fordulóba 25 diákunk jelentkezett, akik közül a járási fordulóba a következő

tanulók kaptak meghívást:

Pór Enikő (3. osztály)

Czúth Dávid (4. osztály)

Bajkai Bence (5. osztály)

Kiss Lilla (6. osztály)

Záborský János (7. osztály)

Mindannyian méltóan képviselték iskolánkat. Eredményes megoldók lettek Kiss Lilla (16.

hely) valamint Záborský János (16. hely). (Az eredmények megtekinthetők a

http://www.minv.sk/?vysledkove-listiny-ok-pytagoriada-2013 weboldalon).

3. Kenguru

Nemzetközi matematika-verseny, amely az alapiskolák elsős tanulóitól kezdve mindenkinek

kínál érdekes feladatokat. A verseny egyfordulós, melybe iskolánk 29 tanulója kapcsolódott be.

Eredményes megoldók:

Tóth Gergely (1. osztály) – 100% teljesítménnyel

Pór Enikő (3. osztály)

Kiss Andor (5. osztály)

Záborský János (7. osztály)

Page 22: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

22

Szeretném megköszönni alsó tagozatos kolléganőim felkészítő munkáját, és nem utolsósor-

ban a Szülői Szövetség anyagi támogatását a versenyeken való részvételhez.

Kega project

Iskolánk már negyedik éve bekapcsolódik a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem országos

kutatásába, mely KEGA project néven ismert. A kutatást az Oktatási Minisztérium támogatja. Célja

az ún. kompetencia alapú oktatás előtérbe helyezése. A projectbe nyolcadik osztályos diákjaink

kapcsolódnak be, akik a matematika órákon a „hagyományos” példákon kívül szövegértelmezési

feladatokat is megoldanak, és minden iskolaév végén felmérik, ill. összehasonlítják tudásukat más

kiválasztott iskolák diákjaival.

Grajczki István

Saját sportteljesítményünk felülmúlása

Az évkönyv lapjaira azok az események, rendezvények, versenyek kerülnek, melyek sikere-

sek voltak, melyekben diákjaink jó eredményeket értek el. Az én beszámolóm is természetesen a

sikerekről szól. Előtte azonban engedjétek meg, engedjék meg, hogy pár sorban kifejtsem, mi is a

siker.

Egy alapiskolás tanuló életében

(is), úgy gondolom, hogy a sikerek

elsősorban nem arról kellene, hogy

szóljanak, hogy legyőztük az ellenfelet.

Az igaz, hogy az ellenfél legyőzésének

sikere „papírra” kerül (évkönyvbe,

oklevélre, serlegre…), de vannak olyan

sikerek is, amelyeket a „rozsda és a

moly nem emészt, melyeket tolvajok

sem lophatnak el”.

Sokszor előfordulhat versenye-

ken, hogy mások megelőzése jelentheti

azt is, hogy az ellenfelek alulteljesítet-

tek, gyengék voltak. Előfordulhat az is,

hogy a „nagy” ellenfél nem jelent meg, mert a körülmények nem engedték, hogy ott lehessen (sérü-

lés, más verseny, családi okok…). Ilyenkor a győzelemnek, a sikernek nem tudunk igazán örülni.

Az igazi örömet adó sikert akkor élhetjük meg, ha a saját korábbi eredményünket felülmúljuk. Első-

sorban ne a társakhoz viszonyított eredmények alapján tartsuk sikeresnek magunkat, hanem önma-

gunkhoz viszonyítva.

És hogy örülni tudjunk a 2012/13-as iskolaév sportversenyein elért diákjaink sikerének,

alább felsorolásra kerülnek az egyes eseményeken részt vett tanulók eredményei:

Az izsai atlétikai verseny győztes csapata: Czúth Dávid, Sánta Dominik, Bajkai Enikő,

Bajkai Flóra. A vándorserleg már 2. éve „élvezi vendégszeretetünket”.

Idén első ízben került sor – a Katona MihályNapok keretén belül – a kispályás labdarúgó

barátság kupára. A környező baráti iskolák közül a bátorkeszi, a dunamocsi, a hetényi iskolák csa-

Page 23: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

23

patai és két búcsi csapat közül a bátorkesziek kerültek ki győztesen, a búcsi „A” csapat és a

dunamocsi csapat előtt. A revansra tavaszig kellet várnunk, amikor elkezdődtek a járási bajnoksá-

gok az iskolák között. Kispályás futballcsapataink régiónkon belül nem találtak legyőzőre: mind a

három csapatunk veretlenül került az elődöntőben. A járási kispályás labdarúgótorna - Dôvera -

futballcsapatunk az elődöntőből a döntőbe menetelt, és ott a dicsőséges 2. helyen végeztek.

Május 20-án megrendezésre került a IX. Regionális Atlétikai Nap. Eredményei a követke-

zők:

Papp Lajos Madar 28 győztes, legjobb madari

Kočkovič Barbara Bátorkeszi 23 összesített 2., legjobb bátorkeszi

Takács Bálint Dunamocs 23 összesített 3., legjobb dunamocsi

legjobbbúcsi versenyző Hollósi Viktória

Henzel György

Tehetségnap a búcsi Katona Mihály Alapiskolában

Iskolánk a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által bejegyzett akkreditált kiváló Tehetségpont-

ként működik 2009 óta. Ezt a címet a Tanácstól úgy kaphattuk meg, hogy felvállaltuk elsősorban

iskolánk diákjainak tehetséggondozását, és mellette vállaltunk olyan szerepet is, amellyel lehetősé-

get biztosítunk a szűkebb régiónk tehetséges diákjainak felkutatására és fejlesztésére is.

Mindennapi munkánkban is megmutatkozik ez a szerepvállalás, de nagyon fontosnak tartjuk

az olyan rendezvények megszervezését, ahol a diákok kibontakoztathatják tehetségüket. Évente

szervezünk regionális szintű műveltségi vetélkedőt és atlétikai napot, valamint a természettudo-

mányok iránt érdeklődő diákoknak is teret biztosítunk a madárles táborunkban.

Valamennyi rendezvényen fontosnak tartjuk a szakemberek segítségét, a tehetség diagnosz-

tizálásában pszichológus és gyógypedagógus segíti munkánkat.

Ezen a héten csütörtökön iskolánkban egy rendkívüli tehetségnapot tartottunk a Felvidéki

Tehetségsegítő Tanács által meghirdetett sikeres pályázatunk jóvoltából. A TANDEM nonprofit

szervezet 3 munkatársa, Hodossy Katalin, Horváth Molnár Andrea és Rabec István látogatott el

iskolánkba, akik tanulóknak és tanítóknak egyaránt segítettek rávilágítani a személyiségfejlesztés és

tehetséggondozás legfontosabb momentumaira.

A gyerekeknek élményen alapuló foglalkozást tartottak, amely során a tanulóink megélhet-

ték, hogyan ismerhetik meg leginkább önmagukat, a bennük rejlő tehetséget, megtapasztalhatták,

mások mit gondolnak róluk, mi a szerepük a közösségben. A foglalkozás során a trénerek a gyere-

kek figyelmét igyekezte arra irányítani, hogy az életben nem kapunk ingyen semmit. Mindannyian

tehetségesek vagyunk valamiben, de ezt a tehetséget mi magunknak kell kemény munkával fejlesz-

tenünk, ha el akarjuk érni a céljainkat. Ehhez kellő önismeretre is szükség van, amelynek elsajátítá-

sát sajnos a mai iskolarendszer nem biztosítja kellőképpen. Ezért a legnagyobb szerepe a családnak

van, ott kell megkapnia a gyereknek minden lehetőséget a fejlődéséhez.

Erről a pedagógusok vitáztak szintén tréner vezetésével, miközben a gyerekek foglalkozása

zajlott. Megbeszéltük azt is, hogy az iskola szerepe abban rejlik, hogy kellőképpen szükséges az

intézmény, mint szervezet fejlesztése. A pedagógusoknak a tehetséggondozáshoz megfelelő moti-

Page 24: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

24

vációra és feladatokra van szükségük, hiszen csak így tudják elvégezni felelősségteljesen a munká-

jukat.

Örömünkre szolgált, hogy diákjaink jól érezték magukat a foglalkozáson, és elmondásuk

szerint sok tapasztalatot szereztek. A pedagógusok munkájukhoz egy kis fogódzót kaptak, az egy-

öntetű vélemény az volt, hogy gyakrabban lenne szükség ilyenfajta eszmecserére, minél konkrétabb

példákat, mintákat kapva segítségül mindennapi tevékenységünkhöz.

Fájó pontunk, hogy a tehetségnapot meghirdettük egész régiónkban, valamennyi iskola szá-

mára, akikkel együtt működünk, és csak a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola lelkes csapata fogad-

ta el a meghívást, és vett részt velünk ezen a hasznos találkozón. Bízunk benne, hogy legközelebb

mások is kíváncsiak lesznek arra, hogyan lehet hatékonyabban felkelteni diákjaink és pedagógusa-

ink érdeklődését az ismeret, a készség és az attitűd szintjén egyaránt.

Győző Andrea

Az írás a felvidek.ma Internetes portálon is megjelent

A trénerek a csoportmunka végén visszajelzést kértek a diákoktól, milyennek látták ezt

a fajta munkát. Néhány visszajelzést ide is felsorolunk:

• Lehessen rajzolni is azt, amiben tehetségesek vagyunk!

• Nagyon tetszett, sokat tanultam belőle.

• Több játék, majd a szabad téren is lehetnénk.

• Még akarok találkozni veletek.

• Köszönöm az egész napot, nagyon jó volt és még gyertek sokszor!

• Jöjjetek/gyertek el máskor is.

• Köszönöm, hogy itt voltatok és bátrabbá tettetek.

• Köszönjük, hogy veletek le-

hettünk, remélem máskor is eljöttök.

• Nagyon jól szórakoztam, so-

kat tanultam, játszottam, és nevettem!

Szuper volt! :)

• Andinak és Pistinek köszön-

hetően nagyon jó volt ez a mai nap.

Page 25: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

25

Eredményes diákjaink

Bajkai Bence Matematikai Olimpia - járási 11.hely

Bóna Angelika Kossányi József műveltségi vetélkedő 3. hely

Bruszi Dávid PoznajSlovenskúReč-járási

- kerületi

3. hely

6. hely

Bruszi Tamara Katona Mihály vetélkedő

Nehéz Ferenc műveltségi vetélkedő

Szent István Lovagjai

Tompa Mihály szavalóverseny- körzeti

Virágok vetélkedője, Budaörs

1.hely

1.hely

legügyesebb csapat

bronz

Búcs csapata:

Czúth Dávid

Bajkai Flóra

Sánta Dominik

Döme Károly Alapiskola Izsa Atlétikai

verseny

1.hely

Csapattagok:

Virág Cyntia

Kerekes András

Remes Sándor Mátyás

Sajó Károly környezetvédelmi országos

szintű csapatverseny

9.hely

Csipetcsapat tagjai:

Bielokosztolszky Anna

Kétyi Emma

Jókai I. Abigél

Szép Bence

Soós Péter

Mesevetélkedő - elődöntő 7. hely

Gál Csilla Kossányi József műveltségi vetélkedő

Édes Gergely műveltségi vetélkedő

Feszty Árpád műveltségi vetélkedő

3. hely

eredményes

3.hely

Halász Bianka Kossányi József műveltségi vetélkedő 3. hely

Henzel Dániel Nehéz Ferenc műveltségi vetélkedő

Földrajz olimpiász

1. hely

9. hely

Henzel Sára Katona Mihály vetélkedő

Nehéz Ferenc műveltségi vetélkedő

Feszty Árpád műveltségi vetélkedő

Édes Gergely műveltségi vetélkedő

Szent István Lovagjai

1.hely

1.hely

3.hely

Eredményes

Legügyesebb csapat

Hollósi Nikolett Pro patrieatliberte - Hetényi hétpróba 3.hely

Kara Mátyás Katona Mihály vetélkedő

Katedra országos döntő

1.hely

1.hely

Kerekes András Katedra országos döntő

Feszty Árpád műveltségi vetélkedő

1.hely

3.hely

Kičko Dávid Tompa Mihály szavalóverseny körzeti ezüstsáv

Kispályás labdarúgás csapata:

Sánta Dominik

Sántha Ákos

Kispályás labdarúgás - járási 2.hely

Page 26: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

26

Kiss Máté

Záborský János

Szegi Dávid

Gábor Áron Gábor

Bircsák Krisztián

Bajkai Bence

Kiss Andor Kenguru matematikai verseny eredményes

Kiss Lilla Pitagorasz verseny - járási forduló 16. hely

Kövecskék csapata:

Bajkai Enikő

Lestár Nikolett

Pór Enikő

Velmovszky Ádám

Kičko Dávid

Mesevetélkedő – elődöntő

Mesevetélkedő – döntő

1.hely

1.hely

Lestár Nikolett Baróti Szabó Dávid Napok

Tompa Mihály szavalóverseny - körzeti

eredményes

bronzsáv

Medza Réka Tompa Mihály szavalóverseny-

járási

Baróti Szabó Dávid Napok

Kaszás Attila versmondó fesztivál

Szent István Lovagjai

Ezüstsáv

1. Hely

Ezüstsáv

Legügyesebb csapat

Molnár Orsolya Tompa Mihály szavalóverseny - körzeti ezüstsáv

Mészáros Klaudia Tompa Mihály szavalóverseny - körzeti ezüstsáv

Tóth Zsófia Tompa Mihály szavalóverseny - körzeti ezüstsáv

Pór Enikő Kenguru matematikai verseny

Művészeti Alapiskola Győr

eredményes

Puskás Viktória Nehéz Ferenc műveltségi vetélkedő 1. hely

Sántha Ákos Szent István Lovagjai Legügyesebb csapat

Soós Péter Tompa Mihály szavalóverseny - körzeti

Baróti Szabó Dávid Napok

Bronz

eredményes

Szendi Emese Tompa Mihály szavalóverseny-

Járási

Neszmélyi szavalóverseny

Ezüstsáv

3.hely

Szűcs Liza Virágok vetélkedője – Budaörs

Kossányi József Napok – szavalóverseny

Tompa Mihály szavalóverseny-körzeti

eredményes

különdíj

ezüstsáv

Tárnok Emese Virágkötészeti verseny, Karva 1.hely

Tátika csapata:

Bajkai Flóra

Bóna Szabina

Bruszi Dávid

Szendi Emese

Mesevetélkedő – területi

Mesevetélkedő - elődöntő

2.hely

5.hely

Tóth Gergely Kenguru matematikai verseny eredményes

Vasas Dóra Kossányi József műveltségi vetélkedő 3. hely

Page 27: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

27

Édes Gergely műveltségi vetélkedő

Feszty Árpád műveltségi vetélkedő

eredményes

3.hely

Virág Cyntia Édes Gergely énekverseny

Énekverseny Kisújfalu

Virágok vetélkedése Budaörs

eredményes

különdíj

eredményes

Záborský János Katona Mihály műveltségi vetélkedő

Nehéz Ferenc műveltségi vetélkedő

Katedra országos döntő

Pitagorasz verseny – járási forduló

Kenguru matematikai verseny

1. hely

1. hely

1. hely

16.hely

eredményes

Zsidek Réka Kossányi József Napok - szavalóverseny 3.hely

Pályaválasztás

A pályaválasztás a tanulók életében egy fontos és mozgalmas időszak, amely során lezárul

egy bizonyos tanulási szakasz, amely a középiskolában egy másfajta tanulási időszak kezdetét je-

lenti. A pályaválasztásnál fontos, hogy a diákok tudatosítsák: szakmát válasszanak, nem pedig isko-

lát. A jó döntés meghozatala mindig nehéz, és sokszor később derül ki, hogy megalapozott volt-e.

Az idei tanévben 20 kilencedikes állt eme döntés előtt, akik az alábbi iskolákra nyertek fel-

vételt:

Iskola neve Szak Tanuló neve

Selye János Gimnázium,

Komárom

Bóna Angelika

Gál Csilla

Halász Bianka

Kerekes András

Kiss Szilveszter

Vasas Dóra

Párkányi Gimnázium Tárnok Szabina

Virág Cintia

Építőipari Szakközépiskola,

Ógyalla

építészet Hollósi Nikolett

Kajtár Dóra

Spojenáškola -

IvankapriDunaji

(Pozsonyivánka)

mezőgazdasági vállalkozó – lóte-

nyésztés és lovaglás

Balogh Piroska

Jedlik Ányos Elektrotechni-

kai Szakközépiskola és Ke-

reskedelmi Akadémia

elektrotechnika Geleta Bence

Magán Szakközépiskola -

Bátorkeszi

autószerelő Sánta Denis

Tanóczky Tibor

cukrász Sánta Evelin

Marusinecz Réka

szakács Sánta Attila

Page 28: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

28

Hajógyári Szakközépiskola,

Komárom

elektrotechnika Kis Sándor Máté

Szakközépiskola, Ógyalla agromechanizátor Gábor Krisztián

Szakközépiskola, Ógyalla autószerelő Marcsa Norman

Búcsúzó kilencedikeseinknek sok sikert kívánok középiskolai tanulmányaikhoz!

Sándor Anna

pályaválasztácsi tanácsadó

A 9. osztályosok búcsúbeszéde

Kedves Tanáraink, Diáktársaink és Vendégeink!

Úgy tartják az idős emberek, hogy mindennek eljön a maga ideje. Március körül még na-

gyon vártuk, hogy legyen már vége az alapiskolás éveinknek. S most az utolsó napokban elbizony-

talanodtunk, ezerféle érzés kavarog bennünk.

Kilenc évvel ezelőtt, amikor először jöttünk az évnyitóra, még egyikünknek sem jutott eszé-

be, hogy egy nap itt állunk majd, és becsukni készülünk magunk mögött egy ajtót. Lezárult életünk-

nek egy meghatározó szakasza.

Félénk óvodásként léptünk be az iskola kapuin, és most céltudatos kamaszként fogunk to-

vább menni.

Furcsa érzés lesz, hogy a nyári szünet után nem térünk vissza a jól megszokott környezetbe

mint eddig, minden szeptemberben. Itt hagyunk titeket… Nemsokára kilépünk az iskola kapuján,

Page 29: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

29

egyenesen a nagybetűs ÉLETBE! Félünk, hiszen olyan kihívásokkal fogunk szembenézni, amiknek

vagy meg tudunk felelni, vagy nem. Biztos vagyok abban, hogy amikor elhagyjuk az iskolát vegyes

érzelmeket vált ki belőletek, de abban is, hogy valahol belül mindenkiben van egy könnycsepp, hisz

véget ért valami.

Elhagyjuk tanárainkat, akik fáradhatatlanul, áldozatos munkával és nagy odaadással próbál-

ták átadni nekünk a tudást. Tudjuk, hogy sokszor bosszankodtak miattunk. Reméljük, bármennyire

is rosszak voltunk, azért hagyunk kedves emlékeket magunk után. Számos versenyen vettünk rész,

igyekeztünk bekapcsolódni az órai munkába. Minden tanárral megtaláltuk a közös hangot, és ha

jobb napjaink voltak, jókat nevettünk együtt. Köszönjük, hogy ízelítőt adtak a különböző tudomá-

nyok titkaiból, és igyekeztek bevezetni minket a tudás birodalmába.

Nem maradhatnak ki a sorból szüleink sem. A mai nap számotokra is egy mérföldkő, hiszen

gyermeketek életében lezárul egy szakasz. A félénk, csetlő-botló kisgyermekből középiskolás lesz,

s még nagyobb feladatok állnak előtte. Már nem foghatjátok a kezünket, de tudjuk, hogy szeretete-

tek, türelmetek, aggódásotok mindig elkísér bennünket. Köszönettel tartozunk Nektek, hogy mellet-

tünk álltatok. Igyekszünk szorgalmunkkal és becsületes életünkkel meghálálni mindazt, amit értünk

tettetek és tesztek ezután is.

Kedves nyolcadikosok! Most, amikor átveszitek iskolánk zászlóját, bizonyára arra gondol-

tok, hogy végre, milyen jó, hiszen ti lesztek a nagyok. A nagyok, akikre mindenki felnéz, de higy-

gyétek el, ez az egy év gyorsan elrepül. Reméljük, jó példa voltunk számotokra, és az együtt töltött

élményeket nem felejtitek el.

Nagyon fáj a búcsúzás, hiszen úgy megszerettük és megismertük egymást, mintha testvérek

lennénk. Csendes lesz az iskola nélkülünk, de soha nem feledjük, hogy a búcsi Katona Mihály

Alapiskola tanulói voltunk 9 éven át. Szomorúan gondolunk arra, hogy vége szakadt az együtt eltöl-

tött időnek. Többet már nem követünk el együtt diákcsínyeket, nem mesélhetünk egymásnak mulat-

ságos, vagy éppen tanulságos történeteket.

Hosszú évek óta vagyok részese a ballagásoknak itt az iskolában, és soha nem értettem, mi-

ért sír egy-egy ember, vagy éppen sok mindenki, és miért olyan fájó a búcsúzás. Most, ahogy itt

állok és olvasom ezt a kis beszédet, nekem is összeszorul a szívem. Már értem a könnyeket és a

búcsú fájdalmát.

Mindent megköszönve búcsúzik Önöktől/ Tőletek a Katona Mihály Alapiskola 9. osztálya:

Piroska, Angi, Krisztián, Csilla, Bence, Bius, Niki, Dóri, András, Máté, Szili, Norman, Réka, Attila,

Denis, Evcsi, Tibi, Szabina, Dóra, Cynti

A beszédet felolvasta Gál Csilla

Támogatóink a 2012-2013-as tanévben

Bajkai János

Balassi Intézet

Bethlen Gábor Alap

BIC Slovakias.r.o.

Bruszi József

Bruszi Nikoletta

Bucz Veronika

Búcs Község Önkormányzata

búcsiJednota

Búcsi Öregfiúk

Búcsi Szövetkezet

Comenius PI

Page 30: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

30

Cúth János

CSEMADOK Búcsi Alapszervezete

Csenger Árpád

Csenger Ferenc

Csenger Géza

Dobai Sándor

Emkes.r.o.

Felvidéki Tehetségsegítő Tanács

Gál Sándor író

Grajszky Béla

Gravax Pizzéria

Gúgh János

Gyimóthy Gábor

Hatyina Tihamér

ifj. Kara Gábor és családja

III. osztályos diákok szülei

Jednota

Juhász család Bátorkeszi

Karkó János

Karkó Zoltán

Katona Mihály

Kis Angelika

Kocsis Ernő

Korpás Éva

Korrekt s.r.oBátorkeszi

Kovács Károly

Lukács Ágnes

Medza Arnold, Hajnalka

Nádas Tánccsoport

Nagy László

Nitra megye

Önkéntes Tűzoltószervezet

Pálinkás Nagy Csilla

Pap János

Petráš Veronika

Református Asszonyok Egyesülete

Reisz András

Retkes Géza és családja

Retkes Lajos és családja

Richter Gedeon zrt.

Sándor Csaba

Slovnaft

Sóki Gábor

Szénási Lilla és Szilárd

Szigeti Sándor

SZMPSZ

Szobi Eszter

Szűcs Medza Márta

Tóth Gyula

Tóth Veronika

Várady Nóra

Varga Lajos

VIA NOVA Búcsi Alapszervezete

Virág Róbert

A 2012-es Evangelizációs Tábor támogatói:

Búcsi Szivárvány Óvoda óvónői

Egyházi gondnokok

Fodor János és Tünde

Községi Hivatal

Page 31: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

31

Page 32: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

32

Page 33: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

33

Page 34: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

34

Page 35: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

35

Page 36: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

36

Az iskola alkalmazottai a 2012/2013-as tanévben

Tantestület:

Bernáth Edit – nevelőnő

Bóna Angelika – tanítónő

Bóna Irén - tanítónő

Bruszi Renáta – tanítónő

Csákvári Zoltán – tanító

Csekes Ilona - tanítónő

Grajczki István – tanító

Grajczki Marianna - tanítónő

Győző Andrea – igazgatónő

Henzel György – igazgatóhelyettes

Kajtár Katalin – tanítónő

Kerekes Zsuzsanna - tanítónő

Ollé István – tanító

Pelle István – tanító

Sándor Anna – tanítónő

Tóth Mónika – nevelőnő

Vörös Tímea – tanítónő

Hitoktatók:

Csörgő Mária Nt. Molnár László

Technikai alkalmazottak:

Czúth Ilona – titkárnő, konyhavezetőnő

Czúth Lívia – takarítónő

Ďurčiš Ágnes – szakácsnő

Grajszky Béla – gondnok

Kiss Emília – takarítónő

Marcsa Margit – könyvelőnő

Olbertol Éva - szakácsnő

külső óraadók:

Almási Anita – aerobik,

Sidó Emese – rajzszakkör

Bozsaki Veronika – speciális pedagógus

A Katona Mihály Alapiskola Évkönyve, Búcs 2013

Összeállította: Sándor Anna

A kiadásért felelt: Győző Andrea

A borítói rajzot készítette: Marusinecz Réka

Nyelvi ellenőrzés: Csekes Ilona, Kerekes Zsuzsanna, Pelle István

Az osztályképeket készítette: Csákvári Ágnes

A további felhasznált képek az iskola tulajdonát képezik.

Aranyköpéseket gyűjtötte: Csákvári Zoltán, Bóna Szabina, Ďurkovič Enikő, Kiss Lilla, Vasas

Dóra

Készült 2013. júniusában

A szerkesztés, a nyomdai előkészítés és a nyomtatás az iskola berendezésein készült.

Page 37: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

37

- Mi volt a legnagyobb csalódás, ami történt veled? -Anyukám beíratott az iskolába.

- Mi érdekeset olvastatok ma az újszóban? - Katalin hercegnő félmeztelen képei.

Kukoricza János angolul: Popcorn Johnny

A gombának nincs lába.

Az emlősök a víznél fészkelnek.

A biológiai egyensúly az, amikor a bagoly elpusztul, fű nől belőle, amit a növényevő állatok megesz-

nek.

Az épület szó azért nem főnév, mert ha lebontjuk már tégla.

A lepke repülő állatok közé tartozik.

Milyen állatok porozzák be a növényeket? – varacskosdisznó

Tanár: A romák főleg teknőkészítéssel foglalkoztak.

diák: Akkor, ha a cigányok nem találták volna fel a teknőt, most nem lenne kád?!

- Magyarországon voltatok lagziban? - Nem, Budapesten.

- Bajmócra kell vinni útlevelet?

- Mert szerinted hol van?

- Pozsony felett.

Diák: Tanító bácsi, mikor lesz itt?

Tanár: Hát itt vagyok!

Diák: De bővebben?

Szlovák órán:

kŕmidlo-torokgyulladás

hodinky kúpit'-megyek mosakodni

prarodičom-paradicsom

generácia-garancia

krk-vakond

dáždník kabát – esőkabát

vreckovky - zsebpénz

tanár: Itt nincs semmi oxigén. diák: Csak szén-dioxid. Na meg egyéb gázok.

Ha nincs meg a házink, és nem jelentjük be, akkor ötöst kapunk. Ha megvan és észreveszi, akkor

miért nem kapunk egyest?!

tanár: Kezdjük elölről. Van itt egy kifejezésünk. diák: Nem értem.

(jövő hét csütörtökön nem lesz tanítás, a tanár a arról beszél, hogy mit fogunk csinálni) diák: De

tanbá, jövő héten nem is lesz csütörtök.

Felelés közben: - Ha valaki kiizélte, akkor micsodát kapott.

Page 38: Katona Mihály Alapiskola - Évkönyv 2013

38

diák: Tanbááá! Még meg sem értettük, de már mást akar?!

diák: Tanbá, én tényleg tanultam! tanár: Akkor ne titkold!

tanár: Van itt egy példa. Mihez kezdünk vele? diák: Sírunk felette.

diák: De tanító bácsi! Én egész évben készültem az órákra. tanár: Húú de rossz éved lehetett.

diák: Csak a röpdolgozatokat rontottam el. tanár: Főleg, hogy előtte mindig szóltam, hogy írtok.

- Ki volt Noszty Feri, és mi volt a célja? - Noszti Feri Szent Péter fia házasságon kívül született.

- Mivel táplálkozik a földi poszméh? Növényi gennyekkel.

- A fejében olyan sötétség van, hogy még a baktériumok is zseblámpával közlekednek!

- Na, rajzolni már szépen tud, tanbá, de az írása még olyan férfias.