KATOWICE 27.04.2011

 • View
  27

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Agencje Rozwoju Regionalnego oraz Agencje Energetyczne wsparciem dla gmin i miast w stawaniu się aktywnymi działaczami w sektorze energetyki a także w budowaniu społeczności zorientowanej na zrównoważoną energię. KATOWICE 27.04.2011. Joanna Cendrzak. - PowerPoint PPT Presentation

Text of KATOWICE 27.04.2011

 • KATOWICE 27.04.2011Agencje Rozwoju Regionalnego oraz Agencje Energetyczne wsparciem dla gmin i miast w stawaniu si aktywnymi dziaaczami w sektorze energetyki a take w budowaniu spoecznoci zorientowanej na zrwnowaon energi.

  Joanna Cendrzak

 • Pena nazwa projektu: Agencje Rozwoju Regionalnego i Agencje Energetyczne wsparciem dla gmin i miast w stawaniu si aktywnymi dziaaczami w sektorze energetyki w take w budowaniu spoecznoci zorientowanej na zrwnowaon energi.

  Akronim: CITY_SEC

  Nr Kontraktu: IEE/09/891/SI2.558311

  Czas trwania: 30 miesicy

  Rozpoczcie: 1 Maja 2010Zakoczenie: 30 Padziernika 2012

 • Projekt City_Sec skupia si na poczeniu dziaa Porozumienia Burmistrzw, zwikszeniu liczby lokalnych spoecznoci zorientowanych na niskoemisyjne technologie.

  City_SEC powierza w rce Agencji Rozwoju Regionalnego i Regionalnych Agencji Energetycznych zadanie, aby wzmocni akceptacj zrwnowaonych rde energii wrd lokalnych politykw, kluczowych podmiotw i obywateli. Agencje bd usprawniay proces komunikacji midzy lokalnymi podmiotami energetycznymi w celu uwiadomienia i umoliwienia im wzicia udziau w europejskich inicjatywach, takich jak Porozumienie Burmistrzw.

 • Konsorcjum City_Sec skada si z omiu partnerw:

  Koordynator: Sviluppo Marche S.p.A.,

  Partnerzy: UNIVPM Politechnika MarcheIDA Agencja Rozwoju Istrii REACM, ANATOLIKI SA- Regionalna Agencja Energetyczna Centralnej Macedonii NORDA Agencja Rozwoju Regionalnego Pnocnych WgierARR SA Agencja Rozwoju Regionalnego Bielsko-Biaa ESS Agencja Energetyczna poudniowo-wschodniej SzwecjiGmina Turyn

 • Pocztkowo Agencje Rozwoju Regionalnego i Regionalne Agencje Energetyczne wybray gminy/miasta, ktre zdecydoway, poprzez podpisanie listu intencyjnego, by sta si czonkami Porozumienia Burmistrzw, zobowizujc si do wsppracy w ramach projektu City_Sec.

 • Wszystkie gminy stawiaj czoa podobnym problemom:

  Brak informacji na temat korzyci spoecznych i ekonomicznych wynikajcych ze stosowania zrwnowaonych rde energiiTrudnoci w podejmowaniu skutecznych i zdecydowanych dziaa dot. oszczdzania energiiBrak dobrze rozwinitych umiejtnoci technicznych i wiedzy na temat problemw energetycznychSabe rozprzestrzenianie si informacji na temat odnawialnych rde energii

 • Cele:

  Gwnym celem projektu City_Sec jest zwikszenie liczby spoeczestw zorientowanych na zrwnowaon energi aby znaczco i wyranie zwikszy ich wiadomo dotyczc bilansu energetycznego i zredukowa emisj dwutlenku wgla, osigajc samowystarczalno. Drugim celem jest wyjcie poza zaoenia polityki energetycznej UE, a take poparcie inicjatywy Porozumienie Burmistrzw. Projekt zakada wywoanie zmian zwizanych z zachowaniem energetycznym i osignicie celw UE zwizanych ze zrwnowaonym wykorzystaniem energii.

 • Proces wspierania wadz lokalnych w przekroczeniu celw zawartych w Strategii Klimatyczno-Energetycznej UE i osigniciu samowystarczalnoci energetycznej odbywa si poprzez:

  Podpisanie 6 dokumentw strategicznych City_Sec (WP2)

  4 Lokalne sesje treningowe dotyczce Planu Dziaa na Rzecz Zrwnowaonej Energii (WP4)

  Przygotowanie planw SEAP i ich formalna akceptacja przez burmistrzw (WP4)

 • Proces wspierania gmin w przystpieniu do Porozumienia Burmistrzw odbywa si poprzez: Opracowanie inwentaryzacji energii dla kadej zaangaowanej gminy (wp3)Przygotowanie Dokumentu SEC zawierajcego scenariusze energetyczne dla kadej gminy (wp3)Wsplne przystpienie 44 gmin do Porozumienia Burmistrzw (wp3)

  Proces zwikszania wiedzy i usprawniania kompetencji czonkw City_Sec, w szczeglnoci decydentw i spoeczestwa, na temat zrwnowaonej energii odbywa si poprzez: 4 sesje treningowe (wp2) 1 midzynarodowa wizyta studyjna w Szwecji (wp2) Lokalne wizyty studyjne (wp2)

 • Zwikszenie wiadomoci na temat zrwnowaonej energii i szerzenie wynikw projektu wrd czonkw CITY_SEC, spoeczestwa i gwnych lokalnych aktorw poprzez:

  Konkurs fotograficzny (wp5)

  2 Dni Zerowej Emisji w kadym SEC (wp5)

  6 imprez zamykajcych (wp5)

  Ulotki projektowe, strona internetowa, raporty Dzie Zerowej Emisji, finalna publikacja z konkursu fotograficznego, raport finalny (wp5)

 • Aby osign te cele plan dziaa przewiduje 4 fazy:

  Budowanie kompetencji wadz lokalnych(WP2)

  Cel:Zwikszenie kompetencji i wiedzy decydentw politycznych, lokalnych administratorw i zainteresowanych stron na temat kwestii energetycznych, jako etap przygotowawczy do przystpienia do Porozumienia Burmistrzw.Dziaania Powoanie City_SEC poprzez podpisanie Dokumentu Strategicznego w kadym zaangaowanym regionieOrganizacja midzynarodowej wizyty studyjnejOrganizacji lokalnych wizyt studyjnych Sesje treningowe

 • Analiza Energetyczna (WP3)

  CEL:Wsparcie gmin w przygotowaniu Planw Dziaa na Rzecz Zrwnowaonej Energii i zwikszenie wiadomoci na temat odnawialnych rde energii, zaczynajc od caociowej inwentaryzacji, na podstawie ktrej partnerzy przygotuj trzy rodzaje scenariuszy.

  DZIAANIA Inwentaryzacja Energii Opracowanie trzech scenariuszy dla kadej gminyOpracowanie Dokumentw SEC

 • Zdefiniowanie Planu Dziaa na Rzecz Zrwnowaonej Energii (WP4)

  CEL:Branie udziau w dziaaniach dotyczcych wdraania SEAP, zidentyfikowanie najwaniejszych akcji, ktre powinny by podjte przez spoeczestwo i opracowanie planu SEAP.

  DZIAANIA:4 sesje szkoleniowe angaujce wszystkie sektory spoeczne (prywatny, publiczny, organizacje, mieszkacw)Opracowanie planu SEAP i przyjcie go przez burmistrzw Spotkanie w Brukseli i prezentacja SEAP

 • Komunikacja i szerzenie wynikw (WP5)

  CEL:Przedstawianie i szerzenie rezultatw projektu;

  DZIAANIAOrganizacja Konkursu Fotograficznego2 Dni Zerowej EmisjiMateriay promocyjne: ulotka, artykuy w prasie, strona internetowa

 • Oczekiwane rezultaty:

  44 Inwentaryzacje Energii, 44 plany SEAP;44 nowych czonkw Porozumienia Burmistrzw 6 Dokumentw Strategicznych City_SEC 1 wyjazd studyjny do Szwecji oraz lokalne wizyty studyjne 4 sesje treningowe 2 Dni Zerowej Emisji 1 spotkanie w Brukseli i prezentacja planw SEAP1 konkurs fotograficzny

 • Zadania wykonane w ramach projektu przez Agencj Rozwoju Regionalnego:

  Powoane Spoeczestwo Zorientowane na Zrwnowaon Energi, skadajce si z 10 gminPodpisane 10 Dokumentw Strategicznych Wizyta w Szwecji oraz 1 lokalna wizyta studyjna w Niepoomicach1 Dzie Zerowej Emisji Przeprowadzona inwentaryzacja energii w 10 gminachDostpna polska wersja strony internetowej projektu City_Sec

 • DZIKUJ ZA UWAG

  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Biaej ul. Cieszyska 365, 43-382 Bielsko-Biaa, tel. (33) 816 91 82

  Joanna Cendrzak jcendrzak@arrsa.plOSOBA KONTAKTOWA PROJEKTU CITY_SEC

  *****************