of 21 /21
KEPIMPINAN DAN GAYA KEPIMPINAN PJM3112 Tn. Hj Badaruddin b. Yeop

Kepimpinan Dan Gaya Kepimpinan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pjm

Text of Kepimpinan Dan Gaya Kepimpinan

 • KEPIMPINAN

  DAN

  GAYA KEPIMPINAN

  PJM3112

  Tn. Hj Badaruddin b. Yeop

 • KONSEP KEPIMPINAN

  Kebolehan memimpin merupakan satu petanda seseorang itu memiliki

  bakat untuk menjadi pengurus yang berkesan. Pengurus yang berkesan

  ialah pemimpin yang baik tetapi pemimpin yang baik tidak

  semestinya seorang pengurus yang baik.

 • PENGARUHPENERIMAAN

  STAF

  KUASA

  KEPIMPINANBERKESAN

 • KREDIBILITI

  KEMAHIRANKEMANUSIAAN

  LIABILITIDAN

  BERWIBAWA

  MOTIVASITINGGI

  BERPENGETAHUANDAN

  PINTAR

  SIHATFIZIKAL/MENTAL

  SIFATPEMIMPIN

 • 5Definisi Kepimpinan

  Kepimpinan adalah suatu proses menggerakkan sekumpulan manusia menuju kepada suatu yang telah ditetapkan melalui dorongan yang tidak memaksa. Kepimpinan yang baik menggerakkan manusia untuk memenuhi kehendak jangka panjang.

 • 6Definisi Kepimpinan

  Kepimpinan melibatkan kebolehan

  mempengaruhi dan menyakinkan manusia di

  dalam dan di luar organisasi untuk bekerja

  dan membantu ke arah pencapaian

  matlamat organisasi (Lee Ong Kim).

 • 7Definisi Kepimpinan

  Kepimpinan ialah tingkahlaku individuapabila ia sedang mengarahkan aktivitikelompok ke arah matlamat yang dikongsibersama (Hemphill & Coons).

  Kepimpinan adalah pendayautamaan dan penyelenggaraan struktur dalam interaksi.

  (Stogdill).

 • 8Gaya Kepimpinan

  Gaya kepimpinan banyak bergantung kepada kepercayaan dan andaian seorang pemimpin terhadap orangorang yang ada

  di bawah organisasinya.

  Gaya Kepimpinan sebenarnya melibatkan perkara berikut:

 • 9Gaya Kepimpinan

  Berkait rapat dengan proses membuat keputusan

  Keadaan memilih atau memaksa

  Kepatuhan atau penentangan

  Lingkungan kuasa mengikut penerimaan

  Keberkesanan organisasi dan aktiviti

 • 10

  Gaya Kepimpinan

  Membina budaya kerja cemerlang

  Mewujudkan budaya ilmu

  Mewujudkan perancangan strategik

  Pembinaan pasukan / kolegialiti

  Pemimpin merupakan pengurus berkesan

 • 11

  Gaya Kepimpinan

  Demokratik

  Autokratik

  Laissez faire

 • 12

  Demokratik

  Mementingkan keputusan bersama

  Mengambil kira semua pandangan Majoriti

  Kritikan yang objektif

  Paling berkesan

 • Dasar dan keputusan mengenai sesuatu aktiviti adalah hasil daripada perbincangan

  Ketua membantu ahli membentuk matlamat dan alternatif sendiri

  Ketua sebagai pemudah cara

  Ketua bersikap objektif dan adil dalam memberi teguran, pujian dan kritikan.

  Matlamat ketua ialah ahli dapat memberi sumbangan yang optimum.

  Ketua memberi kebebasan kepada ahli

  ketua mementingkan peningkatan prestasi, pencapaian dan kesungguhan

  13

 • Kesan kepimpinan demokratik

  Ahli dapat membina disiplin

  Menggalakkan semangat kerjasama, hormat dan hubungan yang mesra

  Ahli lebih bermotivasi

  Ahli sentiasa bekerja keras walaupun semasa ketiadaan ketua.

  Semangat kekitaan yang tinggi

  Interaksi 2 hala14

 • 15

  Autokratik

  Kurang kepercayaan

  Bersifat kuku besi / tanpa soal

  Bersifat / menunggu arahan

  bergantung pada ganjaran

 • Pemimpin yang menentukan semua matlamat dan dasar mengenai aktiviti termasuk peraturan, prosedur dan teknik

  Melantik jawatankuasa dan menentukan tugas,masa dan tempat bagi sesuatu aktiviti.

  Orang bawahan tidak diberi peluang untuk memberi cadangan

  Hubungan sehala.

  Memberi pujian dan kritikan secara peribadi.

  16

 • Kesan kepimpinan autokratik

  Orang bawahan mempunyai motivasi rendah

  Orang bawahan bekerja sungguh-sungguh semasa ada ketua sahaja

  Interaksi sehala

  Orang bawahan terlalu bergantung kepada ketua

  Suasana tegang

  17

 • 18

  Laissez faire

  Tidak ada keyakinan diri

  Tidak menetapkan matlamat kumpulan

  Interaksi kurang

  Pengurusan lemah

 • Ketua memberi kebebasan sepenuhnya kpd ahli untuk membuat keputusan

  Ketua tidak membuat penilaian, tidak memberi pujian,kritikan, idea dan nasihat kecuali diminta oleh ahli

  Ketua tidak mementukan tugas dan tanggungjawab ahli

  Ketua tidak menekankan prestasi,pencapaian dan kecemerlangan ahli

  Ketua memberi tanggungjawab sepenuhnya kepada ahli dan kadangkala ahli mengambil tugas ketua

  19

 • Kesan kepimpinan laissez-faire

  Wujud masalah disiplin

  Kualiti kerja sangat kurang

  Kadar motivasi kendiri sangat rendah

  Interaksi antara ketua dan ahli bebas atau tidak ada sempadan langsung.

  Semangat kekitaan sangat rendah.

  20

 • 21

  Kesimpulannya

  Kepimpinan suatu kemahiran hidup yang perlu untukmenjayakan sesuatu organisasi mengikut matlamatyang telah dirancangkan dengan mengambil kirafaktor-faktor yang berkaitan. Kecemerlangansesebuah organisasi adalah terletak kepadakeberkesanan kemahiran kepimpinan. Islam melihatkepimpinan adalah suatu amanah tuhan yang perludipertanggungjawabkan sepenuhnya dalam seluruhaktiviti kehidupan manusia.