56
1

kerja kursus sejarah form 3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sejarah form 1,2,3

Citation preview

Page 1: kerja kursus sejarah form 3

1

Page 2: kerja kursus sejarah form 3

http://tokohadiguru.blogspot.com/2012/04/komitmen-yang-tinggi-dalam_4967.html

2

Page 3: kerja kursus sejarah form 3

3

Page 4: kerja kursus sejarah form 3

4

Page 5: kerja kursus sejarah form 3

Tarikh : 13 Februari 2013

Hari : Rabu

Alamat tempat lawatan : Km 4, Lororng 4, Kampung Bukit Piatu, Daerah Melaka

Tengah, Melaka.

Tujuan lawatan : Mempelajari cara-cara pembuatan kraf rotan En. Ishak.

Bukti :

5

Page 6: kerja kursus sejarah form 3

6

Page 7: kerja kursus sejarah form 3

7

Page 8: kerja kursus sejarah form 3

Nama ; En Ishak b. Kassim

No k/p ; 591006-04-5673

Umur : 52 tahun.

Alamat lengkap : Km 4, Lorong 4, Kampung Bukit Piatu, Daerah Melaka Tengah, Melaka

TAJUK KAJIAN ;

8

Page 9: kerja kursus sejarah form 3

SENARAI KANDUNGAN

BIL TAJUK M/S

1 TAJUK KAJIAN

2 SENARAI KANDUNGAN

3 PENGHARGAAN

4 OBJEKTIF KAJIAN

5 KAEDAH KAJIAN

9

Page 10: kerja kursus sejarah form 3

6 HASIL KAJIAN

Maklumat asas.

Latar belakang.

Sumbangan/Pengaruh kepada keluarga atau masyarakat

Prospek

7 RUMUSAN

8 LAMPIRAN

9 RUJUKAN

PENGHARGAAN

Setitistinta, penaberbicara…

Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah s.w.t kerana saya akhirnya Berjaya menyiapkan

tugasan Kerja Kursus Sejarah PMR 2013 dengan lancar.

Penghargaan yang tidak terhingga saya ucapkan kepada kedua-dua ibu dan bapa saya

iaitu En. Ab Hamid b Kamat dan Pn Rahmah bt Tasrip kerana telah mengorbankan masa

serta wang ringgit untuk saya menyiapakan folio ini

Rakaman ucapan terima kasih juga buat guru Sejarah 3 Beta iaitu Cik Rohani bt Saud

kerana telah member dorongan serta bimbingan sepanjang proses folio ini disiapkan.

10

Page 11: kerja kursus sejarah form 3

Sudah pastinya folio ini tidak akan terhasil tanpa kerjasama dan info penting daripada

En. Ishak b. Kassim dan warga kerja yang telah memberikan kerjasama yang baik

sepangjang proses temubual yang telah dilakukan pada bulan Februari yang lepas.

Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan iaitu Nur Arifah Najihah bt.

Ibrahim serta Nur Syahirah bt. Ahmad yang telah banyak berkongsi idea dan pendapat

kepada saya.

Semoga kita Berjaya membanggakan MOZAC tercinta. E-Fusion 100% straight A’s

in PMR 2013!

OBJEKTIF KAJIAN

Berpandukan tugasan Kerja Kursus Sejarah PMR 2013, tajuk yang telah ditetapkan

oleh Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia adalah Kegiatan Ekonomi

Tradisional, Saya telah memilih untuk membuat tajuk berkaitan kraf rotan.

Berikut adalah antara objektif kajian yang saya perolehi:

Mengetahui cara pembuatan kraf rotan.

11

Page 12: kerja kursus sejarah form 3

- Dengan berlakunya kajian ini, saya dapat mengetahui cara-cara pembuatan kraf

rotan dengan lebih mendalam lagi.

Dapat mengeratkan hubungan silahturahim

- Hal ini disebabkan, semasa saya menjalankan kajian ini saya memerlukan

maklumat daripada semua pihak. Secara yidak langsung, saya dapat mengeratkan

hubungan dikalangan masyarakat setempat.

Memupuk nilai patriotisme dalam diri.

- Hal ini adalah untuk memastikan generasi yang akan datang tidak akan melupakan

bidang ekonomi tradisional yang sebegini rupa.

KAEDAH KAJIAN

Saya telah menggunakan beberapa kaedah kajian dalam melaksanakan tugasan ini bagi

Mendapatkan maklumat yang tepat dan lengkap.

1. TEMU RAMAH

Saya telah menemuramah En. Ishak b. Kassim serta beberapa orang

pekerjanya di bengkelnya yang terletak di Bukit Piatu, Melaka pada hari Rabu

bersamaan dengan 13 Februari 2013 yang lalu.

12

Page 13: kerja kursus sejarah form 3

2. LAWATAN DAN PEMERHATIAN

Saya telah pun mengadakan lawatan ke bengkel pembuatan kraf rotan ini.

Sepanjang lawatan tersebut, saya telah memperolehi banyak maklumat asas seperti

asa usul bidang ini ditubuhkan, sumbangan kegiatan ini terhadap keluarga dan

masyarakat serta prospek kajian ini.

3. MELAYARI INTERNET

Saya telah menggunakan laman web tersebut sebagai rujukan bagi saya

menyiapkan kerja kursus ini http://tokohadiguru.blogspot.com/2012/04/biodata-ishak-

bin-kassim.html

13

Page 14: kerja kursus sejarah form 3

14

Page 15: kerja kursus sejarah form 3

Nama/ Jenis Kegiatan Ekonomi

Nama diberi, En Ishak b. Kassim. Bidang yang diceburi ialah bidang kraf anyaman

rotan. Bidang ini dilakukan di Bukit Piatu, Melaka. En. Ishak melakukan kerja-kerja

pembuatan bakul rotan di bengkelnya yang terletak berhampiran dengan rumahnya.

Bidang ini memerlukan kecekapan mata dan kesabaran yang tinggi untuk memastikan

hasil kerja yang dihasilkan kemas dan menarik minat si pelanggan untuk membelinya.

Sejarah / Asal Usul Kegiatan Ekonomi

Kraf tradisional adalah merupakan warisan bangsa, pusaka peninggalan nenek

moyang kita satu masa dahulu. Hasil ciptaan kraf tradisional, kaya dengan unsur-unsur

budaya dan ini jelas tercermin melalui bentuk, gaya, sifat, garis,gerak, dan warnanya. Barang-

15

Page 16: kerja kursus sejarah form 3

barang kraf ini dihasilkan mengikut kaedah reka bentuk dan hiasan tertentu. Bahan yang

digunakan tidak terhad. Kebanyakan barang-barang kraf ini pada asalnya dihasilkan adalah

untuk kegunaan harian atau untuk sesuatu kerohanian. Tukang pandai Melayu terus berusaha

mencipta bukan sahaja untuk menghasilkan barang untuk tujuan kegunaan tetapi juga

penghasilan bahan yang indah untuk berbagai-bagai tujuan.

Bagi En Ishak, bidang inilah yang mampu menyara keluarganya. Beliau mula bergiat

aktif dalm bidang ini pada tahun 1986 ketika En Ishak berumur 25 tahun. Bidang ini

merupakan bidang turun temurun yang diwarisi oleh keluarganya.

Lokasi / Tempat Kajian

Beliau melakukan bidang ini di bengkelnya sendiri yang terletak Lorong 4 Km 4,

Bukit Piatu 75150, Melaka.

Pihak yang mengusahakan / Individu / Kelompokmasyarakat yang mengusahakan

Beliau mengusahakan bidang ini secara individu dan dibantu oleh isterinya. Lalu,

bidang ini dikembangkan melalui cara demo yang dilakukan oleh beliau.

16

Page 17: kerja kursus sejarah form 3

17

Page 18: kerja kursus sejarah form 3

Tujuan dijalankan

Tujuan bidang ini dilakukan adalah untuk menyara pendapatan keluarga. Selain itu,

En. Ishak berharap jika beliau meneruskan bidang ini, bidang ini tidak akan dilupakan oleh

masyarakat madani yang akan datang. Bidang ini juga merupakan aktiviti yang dilakukan

oleh beliau sebagai aktiviti untuk mengisi masa lapang.

Peralatan / Kaedah yang digunakan

18

Page 19: kerja kursus sejarah form 3

Pembaris Paku Tukul Playar muncung tirus Penebuk pusat Gam Air Pisau Pewarna Pemotong sisi

Produk yang dihasilkan

19

Page 20: kerja kursus sejarah form 3

Kos Pengendalian

Bagi memulakan bidang kraf rotan ini, En Ishak telah menggunakan wang yang

berjumlah RM 500 lagi sebagai modal pendahuluan. Bidang ini tidak memerlukan modal

yang banyak kerana ia hanya menggunakan rotan sebagai bahan utama.

20

Page 21: kerja kursus sejarah form 3

SUMBANGAN / PENGARUH KEPADA

KELUARGA ATAU MASYARAKAT

21

Page 22: kerja kursus sejarah form 3

Penerusan Tradisi Keluarga

Encik Ishak Kassim tidak pernah mengenal erti jemu untuk menurunkan kemahiran

Anyaman Rotan kepada golongan muda yang berminat untuk mempelajari kemahiran ini .

Sesiapa sahaja yang berminat mendekati Encik Ishak Kassim terutama pekerja-

pekerja Kraf Rotan Ishak akan sedikit sebanyak menimba ilmu pembuatan dan menjadi

harapan beliau agar kemahiran ini akan diwarisi oleh seseorang. Buktinya, beliau mempunyai

empat (4) orang pekerja tetap yang berkemahiran.

Beliau turut menerima pelatih-pelatih Sijil dan Diploma dari Institut Kraf Negara

(IKN) untuk program praktikal dan latihan Industri bermula sekitar tahun 2004 hingga kini.

Selain itu beliau turut menerima pelatih dari MARA dan Politeknik untuk program praktikal.

Beliau juga menerima pelatih Latihan Jangka Pendek yang dijalankan oleh

Kraftangan Malaysia Cawangan Melaka untuk menimba lebih ilmu pembuatan anyaman

bakul rotan .

22

Page 23: kerja kursus sejarah form 3

Prasarana / Rangkaian Perniagaan

Sesuai dengan strategi perniagaan Kraf Rotan Ishak, Encik Ishak Kassim telah

menghasilkan produk mengikut segmen pasaran yang ingin diterokai samada untuk golongan

biasa, pertengahan atau eksklusif. Susun atur bilik pameran dan jualan produk Kraf Rotan

Ishak di bengkel pembuatan beliau disusun mengikut rekabentuk produk anyaman rotan

untuk pelbagai variasi pelanggan yang datang.

Pada tahun 2009, karya seni beliau telah dipilih oleh Kerajaan Malaysia untuk

dipasarkan di Gedung Membeli Belah Harrods, London.

Peluang Pekerjaan

Bagi pendapat En Ishak, peluang pekerjaan terbuka luas lebih-lebih lagi bagi remaja

yang tidak mempunyai pekerjaan tetap disebabkan tidak mempunyai kelulusan yang tinggi,

tetapi yang menyedihkan remaja zaman sekarang langsung tidak berminat untuk melakukan

kerja-kerja sebegini rupa. Bagi mereka, kerja-kerja sebegini tidak menguntungkan malahan

membosankan.

SumberPendapatan

23

Page 24: kerja kursus sejarah form 3

Sumber pendapatan beliau bergantung kepada permintaan pelanggan berdasarkan

ukuran saiz dan bentuk. Kebiasaannya, beliau akan mendapat sejumlah wang di antara RM

6000 hingga RM 300 000.

24

Page 25: kerja kursus sejarah form 3

Cabaran / Kekangan yang dihadapi

Sepanajang En Ishak mengendalikan bidang ini, beliau telah pun menghadapi beberapa cabaran. Antaranya ialah persaingan harga. Perkara ini berlaku apabila beliau terpaksa bersaiang dengan pembuatan kraf tangan yang lain dari segi harga dan kualiti yang dihasilkan.

Selain itu, beliau juga terpaksa menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja disebabkan kebanyakkan remaja sekarang tidak mempunyai minat untuk menceburui bidang ini.

Di samping itu, kekurangan bahan mentah seperti rotan turut ditempuhi oleh beliau sewaktu beliau sedang cuba berjinak-jinak dengan bidang ini.

Akhir sekali, masalah dari segi kewangan juga perlu beliau tempuh sewaktu beliau mula menceburui bidang ini.

Penglibatan pihak luar / Galakan kerajaan atau swasta

Bermula pada tahun 1980an beliau banyak menyumbangkan bakti mengembangkan

kemahiran seni pembuatan kraf anyaman rotan melalui beberapa agensi dan pertubuhan

antaranya:

- RISDA Negeri Sembilan

- Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia

- KEMAS Kuala Lumpur

- Pusat Serenti Tampin

- Maktab Perguruan Melayu Melaka

- Kolej Komuniti Pahang

25

Page 26: kerja kursus sejarah form 3

Beliau turut membantu mempromosikan barangan kraf anyaman rotan dengan

menyertai beberapa siri pameran dan demonstrasi di dalam dan luar negara termasuklah yang

dianjurkan oleh Kraftangan Malaysia.

Beliau juga sering melibatkan diri dalam kursus dan bengkel yang dianjurkan oleh

pihak FELDA, RISDA, FELCRA, MEDEC, BIKS, SIRIM, MECD, ITM, Pusat

Pembangunan Usahawan Malaysia serta pihak Kraftangan Malaysia khususnya.

Bermula pada tahun 1990, beliau sering menerima jemputan jualan, demonstrasi dan

pameran dalam program promosi sepanjang tahun anjuran Kraftangan Malaysia terutama

Hari Kraf Kebangsaan.

Reaksi / Penerimaan Masyarakat

Penerimaan masyarakat dalam kampung terhadap bidang ini tidak begitu

memberangsangkan kerana kurangnya minat dalam diri masing-masing. Tetapi, bidang yang

dilakukan ini mendapat sambutan yang hangat di kalangan masyarakat yang lain sehingga

berjaya membawa bidang ini ke persada antarabangsa.

Saranan dan Harapan

Beliau berharap agar bidang ini tidak ditelan arus zaman dengan harapan generasi muda yang akan datang dapat mendalami dan mengetahui apa itu kraftangan dan apa itu rotan.

Selain itu, beliau juga berharap agar dapat mengadakan promosi dan demo agar beliau dapat menarik minat remaja sedikit demi sedikit untuk menceburui bidang ini.

26

Page 27: kerja kursus sejarah form 3

27

Page 28: kerja kursus sejarah form 3

Sepanjang kerja kursus ini disiapkan, saya telah mempelajari ilmu baru mengenai

bidang kraf rotan ini. Berdasarkan maklumat yang telah saya perolehi bidang yang dilakukan

oleh En. Ishak ini telah pun berjaya sehingga ke peringat dalam dan luar negeri. Wujudnya

perasaan bangga kerana masih ada lagi bidang sebegini berjaya sebegitu rupa.

Selain itu, pihak-pihak tersebut begitu gigih berusaha bagi memajukan indrusti ini

biarpun banyak halangan yang menimpa dari segi persaingan, tenaga kerja, keperluan bahan

mentah malahan dari segi kewangan.

Berkat daripda kesungguhan beliau, beliau telah pun dianugerahi tokoh adiguru

anyaman rotan pada tahun 2011 dan tukang ulong pada tahun 2012. Disebabkan itu, beliau

telah pun meerunkan tradisi ini kepada anak-anak muda supaya tradisi ini dapat dikekalkan.

Kita sebagai penyambung tradisi bertanggungjawab untuk mengekalkan tradisi ini

di tanah air supaya tidak ditelan arus kemodenan. Jangan anggap kerja semudah ini hanya

untuk orang-orang yang tidak berkemampuan tetapi jadikan ia sebagai satu permulaan ke

arah kejayaan.

Akhir sekali, sama-samalah kita menjaga tradisi ini supaya tidak dilupakan.

28

Page 29: kerja kursus sejarah form 3

29

Page 30: kerja kursus sejarah form 3

Lampiran 1

GAMBAR

30

Page 31: kerja kursus sejarah form 3

Biodata En. Ishak b. Kassim

31

Page 32: kerja kursus sejarah form 3

Sijil ini dianugerahkan kepada En. Ishak b. Kassim oleh pihak UNESCO.

32

Page 33: kerja kursus sejarah form 3

Kraf rotan ini mengambil masa lebih kurang 3 minggu untuk disiapkan.

33

Page 34: kerja kursus sejarah form 3

Saya (di tengah) bersama dua orang rakan lain sedang mempelajari membuat tapak

sesebuah bakul.

34

Page 35: kerja kursus sejarah form 3

Lampiran 2

LAKARAN

35

Page 36: kerja kursus sejarah form 3

Contoh lakaran bakul yang telah dihasilkan oleh En. Ishak b. Kassim.

36

Page 37: kerja kursus sejarah form 3

Lampiran 3

LAIN-LAIN

LAMPIRAN

37

Page 38: kerja kursus sejarah form 3

38

Page 39: kerja kursus sejarah form 3

Bahan utama bagi menghasilkan kraf rotan.

39

Page 40: kerja kursus sejarah form 3

RUJUKAN

Melawat tempat kajian

Kraf tangan Ishak

Lorong 4, KM 4, Bukit Piatu 75150, Melaka

Orang sumber

En Ishak b. Kassim

52 tahun

Lorong 4, KM 4, Bukit Piatu 75150, Melaka

Internet

http://tokohadiguru.blogspot.com/2012/04/biodata-ishak-bin-kassim.html

http://tokohadiguru.blogspot.com/2012/04/sumbangan-dalam-pembangunan-

industri_19.html

40

Page 41: kerja kursus sejarah form 3

TUGASAN 2

Tulis satu esei tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang mengandungi pengamalan

unsur patriotism berdasarkan soalan di bawah.

Soalan :

Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuh semangat nasionalisme bangsa

Malaysia berikan pendapat anda.

Ekonomi tradisional membawa maksud ekonomi sara diri. Kegiatan ini kebiasaannya

berlaku di kawasan luar Bandar. Selalunya, aktiviti ini dilakukan oleh masyarakat melayu

yang terkenal dengan anyaman dan kuih-muih tradisional yang digemari oleh ramai pihak.

Ekonomi ini bermula semasa pemerintahan British lagi apabila mereka mewujudkan ekonomi

moden. Tetapi, masyarakat melayu berdegil dan terus-terusan melakukan kegiatan mereka

seterusnya mewujudkan sistem dwiekonomi yang terdiri daripada ekonomi moden dan

ekonomi tradisional. Kita patut berbangga sebagai rakyat Malaysia (UP 1) kerana budaya

yang sedemikian masih diamalkan di negara kita.

Perkukuhan semangat nasionalisme bangsa Malaysia dalam kegiatan ekonomi

tradisional sangat penting supaya ekonomi tradisional tidak dilupakan. Kita bersyukur

sebagai warganegara (UP 2) kerana masyarakat zaman sekarang tidaklah hanya mengenali

41

Page 42: kerja kursus sejarah form 3

apa itu McDonald, KFC dan PizzaHut sekurangnya mereka masih mengenali kuih muih

tradisi nenek moyang mereka. Zaman para ibu berharap agar berlakunya kesinambungan

yang akan dilakukan dalam tradisi ini oleh anak-anak mereka.

Selain itu kita hendaklah bersatu padu dan harmoni (UP 3). Pihak kerajaan

bertanggungjawab untuk memajukan ekonomi ini ke persada antarabangsa dengan cara

mempromosikan di media-media massa, lawab web sosial dan akhbar-akhbar di negara kita.

Perkara ini sepadan dengan slogan ‘CUTI-CUTI MALAYSIA’ apabila para pelancong

datang ke Malaysia dan mengenali budaya di sini. Ditambahkan lagi dengan peluang

pekerjaan terhadap golongan imigran mampu meningkatkan ekonomi negara.

Pengusaha kegiatan ekonomi tradisional perlu berkelakuan sopan, bertatasusila

dan berhemah tinggi (UP 4) ketika berurusan dengan pelanggan.Sikap ini dapat menarik

pelanggan lebih-lebih lagi pelanggan dari luar negara membeli barangan atau mendapatkan

bentuk perkhidmatan yang ditawarkannya. Hubungan baik dengan pelanggan dapat

mempamerkan kepada pelanggan bahawa bangsa Malaysia mempunyai tatatertib yang baik.

Oleh itu, sama-samalah kita tabah menghadapi cabaran (UP 5) untuk memelihara

ekonomi di Malaysia, tidak kiralah dari segi moden mahupun tradisional supaya tidak ditelan

dek arus kemodenan.

42

Page 43: kerja kursus sejarah form 3

43

Page 44: kerja kursus sejarah form 3

44

Page 45: kerja kursus sejarah form 3

45

Page 46: kerja kursus sejarah form 3

46