Kertas 2.docx

  • View
    20

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Kertas 2.docx

Bahagian A[ 75 markah ]

Jawab mana-mana tiga soalan daripada bahagian ini.

1.(a)Perbualan di bawah berkaitan mesyuarat pengurusan jualan di sebuah syarikat telekomunikasi.

Saya berpendapat kita patut memilih Model S4 berbanding Model S2 kerana ia lebih mesra pengguna. Namun kita menghadapi beberapa masalah yang perlu diselesaikan.Pada pandangan ahli mesyuarat, antara model telefon pintar Model S2 dengan Model S4, yang manakah perlu ditingkatkan jumlah jualannya?

Berdasarkan maklumat di atas, terangkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh syarikat tersebut?

[5 markah]

(b)Maklumat di bawah ini berkaitan dengan ciri ekonomi Negara Y.

Firma bebas bersaing berlandaskan syariat islamUntuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat

(i)Apa yang hendak dikeluarkan[3 markah]

(ii)Bagaimana hendak dikeluarkan[3 markah]

(iii)Untuk siapa dikeluarkan.[3 markah]

(c)Gambar yang berikut berkaitan dengan proses pembelajaran dan pengajaran dalam sebuah kelas.

Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil supaya individu dapat mengelak dari berhutang. [5 markah]

(d)Perbualan berikut adalah antara guru dan pelajar tentang pelaburan.

CikguAzri :

Azwan :

CikguAzri :Dari sudut ekonomi, ada pelbagai cara pelaburan yang boleh dipilih oleh individu untuk menambah pendapatan masa depan.Melalui tabungan juga kita boleh mendapat pulangan, kan cikgu!Ya Azwan, tetapi pulangan untuk pelaburan adalah lebih tinggi

Terangkan cara-cara pelaburan yang dimaksudkan oleh Cikgu Azri.

[6 markah]

2.(a)Berikut adalah perbualan antara dua orang rakan.

Ani : Ana, jom kita pergi ke kedai X? Mesin basuh kita tu dah lama, kita beli yang automatik 12kg? Baru boleh banyak membasuh.Ana : Ani, kau tak ingat ke? Bil elektrik bulan ini belum bayar lagi. Duit kita hanya cukup untuk membayar bil sahaja. Tunggu la bonus bulan hadapan, baru kita beli mesin basuh yang baru.

Terangkan peranan unit ekonomi yang terdapat dalam perbualan ini.

[4 markah]

(b)Rajah 1 dan Rajah 2 menunjukkan keluk permintaan bagi barang Z

Bezakan perubahan kuantiti barang tersebut bagi kedua-kedua rajah di atas

[6 markah]

(c)Jadual di bawah ini menunjukkan fungsi pengeluaran jangka pendek bagi sebuah firma.

Bilangan Buruh ( Orang )Jumlah Keluaran ( Unit )Keluaran Purata ( Unit )Keluaran Sut ( Unit )

00--

1100100100

2220110120

3360120140

4P122.5R

554010850

6580Q40

758082.80

856067.5- 20

(i)Kira nilai P, Q, dan R.[3 markah]

(ii)Jelaskan hubungan antara output dengan keluaran purata dan keluaran sut pada bilangan buruh yang berikut:

Bilangan buruh 0 3 orang[3 markah]

Bilangan buruh 3 6 orang[3 markah]

(d)Jadual di bawah menunjukkan penawaran Firma Bexton

Harga (RM)Kuantiti ditawar (unit)

4060

3040

(i)Hitung nilai keanjalan harga penawaran bagi barang yang dikeluarkan oleh Firma Bexton jika harga menurun daripada RM40 kepada RM30.Gunakan rumus:

[2 markah]

(ii)Adakah anda bersetuju Firma Bexton menawarkan barang pertanian? Beri tiga alasan.

[4 markah]

3.(a)Jadual menunjukkan kuantiti biskut yang ditawarkan bagi 2 buah firma dan permintaan pasaran bagi biskut tersebut.

Harga (RM)Kuantiti ditawarkan (kg)Permintaan pasaran (kg)

Firma AFirma B

5203580

10P4575

15405555

(i)Hitungkan nilai P jika harga keseimbangan ialah RM10[2 markah]

(ii)Huraikan keadaan pasaran pada tingkat harga RM15[4 markah]

(b)Berikut merupakan perbualan di antara En. Kassim ,pengarah di Syarikat Perabot Bagus Sdn. Bhd. dan Nadia seorang kerani di syarikat perabot tersebut.

En. Kassim:Nadia, saya harap kenaikan gaji baru yang diberi dapat meringankan kos sara hidup keluarga awak

Nadia:Ya, En. Kassim , syukurlah dengan gaji RM 2000 itu , saya ingat hendak membeli meja makan yang baru dari syarikat ini.

En. Kassim :Elok juga tu, beli la meja makan yang baru sampai semalam , harga hanya RM600 tetapi berkualiti.

Nadia:Saya pun hendak pilih yang itu.

Lakarkan rajah aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor tersebut.

[7 markah]

(c)Gambar 1 dan 2 menunjukkan logo bagi dua buah bank yang terkenal di Malaysia.

Gambar 1

Gambar 2

(i)Apakah sistem perbankan yang diamalkan oleh kedua-dua bank tersebut ?

[2 markah]

(ii)Bandingkan ciri-ciri sistem perbankan yang dinyatakan di 3 (c)(i).

[5 markah]

4.(a)

Pada penghujung tahun 2014, negara kita dikejutkan dengan sebuah bencana alam yang sungguh dasyat. Banyak kediaman, premis perniagaan dan harta benda yang musnah dan akan menyebabkan berlakunya banyak kerugian dan seterusnya akan menyebabkan kegiatan ekonomi yang tidak kukuh.

Berdasarkan kepada pengetahuan ilmu ekonomi anda, jelaskan tiga sumbangan institusi kewangan bukan bank kepada pembangunan ekonomi negara selepas tragedi bencana alam tersebut.

[6 markah]

(b)Perubahan struktur ekonomi negara daripada sektor utama kepada sektor kedua dan seterusnya kepada sektor ketiga memberikan beberapa kesan yang positf terhadap negara kita.

Huraikan tiga kesan akibat perubahan struktur ekonomi negara.

[6 markah]

(c)Jadual dibawah menunjukkan sumber hasil Kerajaan Persekutuan pada tahun 2013.

Hasil KerajaanPeratus (%)

Hasil bukan cukai26.9

Hasil cukai langsung56.5

X16.6

Apakah X. Terangkan tiga jenis hasil kerajaan yang diperolehi daripada sumber X [6 markah]

(d)Jadual dibawah menunjukkan sumber pinjaman kerajaan.

Sumber PinjamanRM juta

Bil Perbendaharaan4 320

Sijil Pelaburan88 711

Pinjaman Pasaran10 096

Kredit Pembekal-

Sekuriti Kerajaan260 993

Pinjaman Projek7 357

(i)Hitung pinjaman kerajaan daripada sumber luar negara.(1 markah)

(ii)Bagaimanakah cara Kerajaan Persekutuan mendapat pinjaman dari luar negara.(6 markah)

5.(a)Gambar di bawah menunjukkan hubungan dagangan yang baik antara Malaysia dengan sebuah negara.

EksportImport

Terangkan kepentingan hubungan dagangan tersebut kepada Malaysia.

[8 markah]

(b)Jadual di bawah menunjukkan nilai eksport nampak dan import nampak Malaysia dengan rakan dagangan utama bagi tahun 2014.

Rakan DaganganDaganganRM/jutaJumlahRM/Juta

ChinaEksport52,601116,989

Import64,388

SingapuraEksport62,752113,500

Import50,748

JepunEksport48,12180,254

Import32,133

USAEksport36,17666,776

Import30,600

JermanEksport10,68823,610

Import12,922

Jumlah401,129

Sumber: Ubah suai daripada Bank Negara Malaysia Laporan Ekonomi 2013/2014

Hitung imbangan dagangan dalam RM juta[ 4 markah]

(c)Kota Bharu - Sebuah lori kontena yang membawa masuk 10 000 guni beras daripada negara Thailand telah ditahan oleh pihak UPP di Rantau Panjang kerana membawa muatan beras siam melebihi had yang dibenarkan.

(i)Apakah sekatan perdagangan yang terlibat dalam maklumat di atas

[1 markah]

(ii)Jelaskan tiga keburukan sekatan di atas.

[6 markah]

(d)Berikut adalah perbualan antara ibu dan anaknya yang menuntut di Amerika Syarikat.

Anak : Ibu, saya akan pulang ke Malaysia pada hujung bulan ini. Ada apakah yang ibu ingin saya belikan.Ibu : Boleh belikan ibu sebuah beg tangan jenama Coach yang berharga RM1 500. Anak : Baik ibu. Saya akan carikan.

(i)Sekiranya kadar pertukaran antara USD dan Ringgit Malaysia adalah seperti berikut : USD 1 = RM3.65Berapakah nilai beg tangan tersebut di sana?

[2 markah]

(ii)Kerajaan Malaysia telah mengurangkan penghantaran pelajarnya ke luar negara. Sebaliknya usaha giat dilakukan untuk menarik lebih ramai pelajar luar menyambung pelajaran di Malaysia.

Berdasarkan situasi ini sahaja apakah kesan tindakan ini kepada kadar pertukaran ringgit Malaysia

[4 markah]

Bahagian B[25 markah]Soalan ini wajib dijawab.

Encik Ali Redha ialah seorang usahawan bumiputera yang mengeluarkan output pakaian sukan untuk pasaran tempatan dan sebanyak 20 peratus keluarannya adalah dieksport ke negara-negara ASEAN. Kini beliau mempunyai dua buah kilang yang mengkhusus dalam pengeluaran pakaian sukan di Batu Berendam dan Johor Bahru. Berikut ialah maklumat kos pengeluaran kilang Encik Ali Redha di Batu Berendam pada bulan Januari 2015.Output (helai)Kos tetap (RM)Kos berubah (RM)

15 00030 00050 00090 000150 00010 00010 00010 00010 00010 0008 00018 00040 00080 000100 000

Pada bulan April 2015, syarikat Encik Ali Redha bercadang untuk mengeluarkan kasut sukan berjenama munshi yang akan menelan perbelanjaan sebanyak RM500 000. Encik Ali Redha telah mengemukakan kertas cadangan beliau kepada ahli lembaga yang lain agar syarikat dapat menguasai 15 peratus daripada pasaran kasut sukan tempatan dalam tempoh 3 tahun yang akan datang. Namun, hasrat Encik Ali Redha tidak tercapai akibat daripada masalah ekonomi yang dihadapi oleh syarikat.

Pada bulan Jun 2015, bersempena dengan temasya Sukan SEA yang berlangsung di negara Singapura, Encik Ali Redha telah mengambil tindakan untuk menaikkan harga pakaian sukan syarikatnya sebanyak 10 peratus dengan pekali keanjalan harga permintaan ialah 2.5. Selain itu, syarikat Encik Ali Red