KERTAS KERJA KARNIVAL KEUSAHAWANAN SISWA ( .KARNIVAL KEUSAHAWANAN SISWA (KKS) 26 MAC 2014 3 PENCETUS

 • View
  283

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of KERTAS KERJA KARNIVAL KEUSAHAWANAN SISWA ( .KARNIVAL KEUSAHAWANAN SISWA (KKS) 26 MAC 2014 3 PENCETUS

 • KERTAS KERJA

  KARNIVAL KEUSAHAWANAN SISWA ( KKS )

  TEMA

  BERKONGSI KECERIAAN BERSAMA KOMUNITI

  PENCETUS EVOLUSI KEUSAHAWANAN

  TARIKH

  26 MAC 2014

  LOKASI

  DATARAN 3B 301, FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN (FSSK),

  UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

  ANJURAN

  PERSATUAN MAHASISWA

  FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN (PMFSSK)

  UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

 • KARNIVAL KEUSAHAWANAN SISWA (KKS)

  26 MAC 2014

  2

  PENCETUS EVOLUSI KEUSAHAWANAN

  KERTAS KERJA PROJEK

  KARNIVAL KEUSAHAWANAN SISWA (KKS)

  UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

  1.0 PENDAHULUAN

  Sebagai satu badan kepimpinan mahasiswa/i yang tertinggi dalam Fakulti Sains Sosial

  & Kemanusiaan (FSSK) , Universiti Kebangsaan Malaysia, Persatuan Mahasiswa Fakulti

  Sains Sosial & Kemanusiaan atau PMFSSK sesi 2013/2014 berbesar hati ingin

  menganjurkan program KARNIVAL KEUSAHAWANAN SISWA (KKS). Projek ini

  diadakan adalah bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar UKM terutamanya

  pelajar gugusan Sains Sosial tentang kepentingan nilai-nilai keusahawanan disamping tidak

  melupakan isu sosial. Projek ini dilihat selaras dengan inisiatif pihak fakulti dan universiti

  untuk mengantarabangsakan pelajarnya di samping memberi gambaran dan cabaran sebenar

  mengenai dunia luar dan tidak hanya menumpukan kepada kerjaya makan gaji selepas tamat

  pengajian kelak. Projek ini turut berfungsi menyuntik semangat pelajar untuk mencabar diri

  agar lebih maju ke hadapan seterusnya memperkasakan kemampuan diri sedia ada agar lebih

  berketrampilan, berdisiplin dan berwawasan, seiring dengan usaha melahirkan pelajar minda

  kelas pertama. Dengan adanya peluang program seperti ini, segala nilai yang bermanfaat

  dapat diterap dan diaplikasi dalam diri pelajar.

  Tujuan utama kertas kerja ini adalah untuk memohon pertimbangan dan kelulusan

  serta bantuan kewangan bagi merealisasikan projek KARNIVAL KEUSAHAWANAN

  SISWA (KKS) yang ingin dianjurkan oleh Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains Sosial dan

  Kemanusiaan (PMFSSK) .

  2.0 PENGENALAN / LATAR BELAKANG

  2.1 Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan atau ringkasnya

  PMFSSK merupakan badan kepimpinan pelajar tertinggi dalam Fakulti Sains Sosial

  dan Kemanusiaan, UKM. Dahulunya, PMFSSK dikenali sebagai PRISSMA dan ia

  telah ditukar ke PMFSSK pada sesi kepimpinan 2008/2009, bertujuan membentuk

  imej baru kepada persatuan tersebut.

  2.2 Menyedari betapa pentingnya program berteraskan ikatan siraturrahim dan mahu

  mewujudkan pelajar minda kelas pertama, maka PMFSSK ingin mengambil inisiatif

  untuk mengadakan satu program bentuk keusahawanan iaitu projek KARNIVAL

  KEUSAHAWANAN SISWA (KKS). Program ini diadakan buat pertama kalinya,

  bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar FSSK mengenai pengurusan berkesan

  dan mengasah bakat kepimpinan dalam diri peserta melalui penganjuran program

 • KARNIVAL KEUSAHAWANAN SISWA (KKS)

  26 MAC 2014

  3

  PENCETUS EVOLUSI KEUSAHAWANAN

  keusahawanan. Di samping itu, program ini turut membuka peluang kepada peserta

  untuk berinteraksi dengan pelajar Fakulti lain agar ilmu dan pengalaman dapat

  dikongsi bersama di peringkat antarabangsa dan global kelak.

  2.3 Projek KARNIVAL KEUSAHAWANAN SISWA (KKS) merupakan projek jangka

  panjang yang dicadangkan pelaksanaan secara bersiri setiap tahun. Promosi jualan

  dan slot bimbingan usahawan akan diadakan kepada warga Fakulti dan pelajar

  warga universiti secara keseluruhannya. Selain itu, sub-sub projek KKS akan

  diteruskan untuk jangka masa panjang.

  3.0 MISI

  Misi utama KKS adalah untuk menangani isu sosial dengan menggunakan pendekatan bisnes

  dan menjadikan golongan muda sebagai sukarelawan utama supaya mereka dapat menjadi

  orang yang membantu dalam meningkatkan ekonomi gologan yang kurang berupaya.

  4.0 OBJEKTIF

  a. Memberi latihan, kemahiran yang diperlukan oleh mahasiswa dan membantu mereka

  meningkatkan taraf kehidupan mereka melalui perniagaan dan mereka akan berkongsi ilmu dalam

  perniagaan dan pengalaman sebagai usahawan asli.

  b. Memberi pendedahan kepada mahasiswa FSSK mengenai pengurusan berkesan dan mengasah

  bakat kepimpinan dalam diri peserta melalui penganjuran program keusahawanan.

  c. Memberi gambaran dan cabaran sebenar kepada pelajar mengenai dunia luar dan tidak hanya

  menumpukan kepada kerjaya makan gaji selepas tamat pengajian kelak.

  d. Melatih minda pelajar agar berfikiran kreatif, kritis dan profesional dalam meneroka

  bidang keusahawanan global.

 • KARNIVAL KEUSAHAWANAN SISWA (KKS)

  26 MAC 2014

  4

  PENCETUS EVOLUSI KEUSAHAWANAN

  5.0 RANCANGAN PEMASARAN

  5.1 Pelanggan

  Lokasi dan sasaran pasaran

  Kawasan pasaran yang dikenalpasti berpotensi untuk dipasarkan meliputi kawasan Universiti

  Kebangsaan Malaysia seperti di FEP,FSSK,FUU,FPI,FST dan lain-lain. Kawasan pasaran ini

  dipilih kerana ramai pelanggan (pelajar) atau sasaran pelanggan berkunjung untuk

  mendapatkan alatan keperluan atau barang kehendak bagi yang berkemampuan. Selain itu,

  kemudahan fasiliti antara sebab kami memasarkan produk kami di kawasan ini.

  Selain itu, kami juga mempunyai pelan untuk memberi peluang kepada usahawan siswa

  memasarkan produk mereka di universiti lain dalam Malaysia dalam jangka masa panjang.

  Anggaran bilangan pelanggan

  Kami mensasarkan jualan kami kepada semua pelajar yang sering berkunjung ke FSSK sama

  ada dengan tujuan pengkuliahan, perbincangan kumpulan dan lain-lain. Anggaran bilangan

  pelajar pula adalah sekitar 300 hingga 400 orang sepanjang program berlangsung.

  Ciri-ciri pelanggan :

  1. PENGGUNA AKHIR

  - Individu yang membeli dan menggunakan produk kami untuk kegunaan

  peribadi atau ahli keluarga.

  - Individu yang mempunyai lebihan pendapatan untuk mendapatkan produk

  ini.

  2. PENGGUNA FAKULTI

  - Organisasi yang menggunakan atau membeli untuk tujuan operasi syarikat

  atau dihadiahkan kepada pengguna akhir.

  - Pihak Kedekanan Fakulti dan orang persendirian mendapatkan produk

  KKS bagi tujuan cenderamata kepada pengguna lain.

  5.2 Strategi Penetapan Harga

  SPiNE mengenalpasti harga yang berpatutan berdasarkan kemampuan pengguna iaitu para

  pelajar kami dan memastikan nilai yang dibayar oleh pembeli sebagai petukaran untuk

  mendapatkan keberkesanan penggunaannya. Oleh itu, KKS memilih penetapan harga

  berdasarkan harga produk baru iaitu harga penembusan. Harga penembusan ialah strategi

  meletakkan harga permulaan pada tingkat harga yang rendah untuk menembusi pasaran yang

  lebih luas. Melalui harga penembusan syarikat kami meletakan harga yang rendah iaitu

  RM2.00. Dengan harga ini, kami berharap untuk mendapatkan kesetiaan pengguna terhadap

  produk kami.

 • KARNIVAL KEUSAHAWANAN SISWA (KKS)

  26 MAC 2014

  5

  PENCETUS EVOLUSI KEUSAHAWANAN

  Strategi harga penembusan ini dapat menggalakkan pembelian dengan lebih meluas

  lagi untuk menembusi pasaran di Universiti. Ini boleh membantu KKS meningkatkan syer

  pasaran dengan lebih besar kelak.

  5.4 Konsep Promosi

  KKS menggunakan promosi sebagai satu medium untuk mempromosi, menggalakkan, dan

  meyakinkan pengguna supaya mencuba dan membeli produk KKS. Objektif utama promosi

  KKS ialah untuk memyampaikan maklumat mengenai produk kami iaitu jenis produk, harga,

  fungsi dan manfaat. Selain itu,promosi diharap dapat menstabilkan dan meningkatkan jualan,

  memposisikan, serta membina imej KKS. KKS memilih promosi dari segi pengiklanan,

  jualan peribadi dan promosi jualan yang akan diperkembangkan kepada Facebook, Twitter,

  Vlog dan juga Youtube.

  6.0 PRODUK JUALAN KKS

 • KARNIVAL KEUSAHAWANAN SISWA (KKS)

  26 MAC 2014

  6

  PENCETUS EVOLUSI KEUSAHAWANAN

  7.0 STRUKTUR ORGANISASI

  Rujuk Lampiran A

  8.0 PERANCANGAN PROGRAM KARNIVAL KEUSAHAWANAN SISWA

  Rujuk Lampiran B

 • KARNIVAL KEUSAHAWANAN SISWA (KKS)

  26 MAC 2014

  7

  PENCETUS EVOLUSI KEUSAHAWANAN

  9.0 ANGGARAN BELANJAWAN

  Rujuk Lampiran C

  10.0 PEJABAT URUSAN

  Sebarang maklumat lanjut, penerangan, pertanyaan, dan urusan serta surat-menyurat, sila

  hubungi:

  Urusetia KKS,

  Persatuan Mahasiswa FSSK,

  Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,

  Universiti Kebangsaan Malaysia,

  43600 UKM Bangi, Selangor.

  (u/p : Nur Hazwani Bt Mohd Nadzir )

  Tel. : +6017-4065764

  Faks. : +603-89252836

  Emel : mizwani@ymail.com

  11.0 PENUTUP

  .

  Projek perintis keusahawan sosial seperti KKS yang berbentuk satu organisasi diurus dan

  ditadbir oleh pelajar gugusan sains sosial dibawah bimbingan dan pemerhatian dari HEJIM,