Kertas Kerja Kejohanan Merentas Desa Peringkat Bahagian 2015

  • Published on
    16-Aug-2015

  • View
    243

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sukan

Transcript

KERTAS KERJA KERTAS KERJAKEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKATKEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT MSSB SANDAKAN MSSB SANDAKAN2015 2015UNIT KOKURIKULUM UNIT KOKURIKULUMSMK BELURAN II SMK BELURAN II1.0 PendahuluanKejohanan Merentas Desa Peringkat Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Bahagian Sandakanmerupakan kesinambungan daripada Kejohanan Merentas Desa peringkat MSSD.Kejohanan ini bertujuan meneruskan lagi pencarian atlet untuk mewakili MSSBSandakan ke peringkat MSS Sabah. Selain itu juga, penyertaan para pelajar dalam aktiitimerentas desa ini dapat merealisasikan kehendak !PK yang ingin melahirkan insan yangseimbangdanharmonisdari segi intelek, rohani, emosi danjasmani sertamerapatkanlagi hubungan silaturrahim sesama atlet dan warga sukan dalam MSSB Sandakan.2.0 Ra!"nal "ntuk menggalakkan pelajar menyertai kegiatan yang sihat dan cergas "ntuk memenuhi keperluan aspek #i$ikal dan jasmani "ntuk menyerapkan minat bersukan dan nilai patriotisme dalam diri pelajar.#.0 O$%e&'!(%. Melahirkan bakat-bakat baru dalam sukan merentas desa.&. Melahirkan pelajar-pelajar yang cergas dan cerdas melalui aktiiti bersukan '. Melahirkan atlet yang mampu mencapai kejayaan tertinggi dalam bidang sukan. (. Memilih atlet sukan merentas desa untukmewakili MSSB Sandakan keke peringkat MSS Sabah.).0 Pene*el"laPPD )elupid5.0 Te+,a')elupid-.0 Ta.!&h &( *anuari &+%,/.0 Sena.a! ,ee.'a dan *u.u ,en*!.!n*Rujuk Lampiran I0.0 An**a.an Belan%a1an-ujuk Lampiran II2.0 Penu'u,.dalah diharapkan kejohanan ini dapat memberi kejayaan kepada peserta dan seterusnyamewakili MSSB Sandakan peringkat yang lebih tinggi.SMKBIILampiran ISENARAI GURU PENGIRING%. /n .nuar 0asis 1Penolong Kanan Kokurikulum2&. /n 3a$iman 3arun 1Pengurus Pasukan2SENARAI PESERTABIL NAMA PESERTA KAD PENGENALAN TINGKATAN KAUM% -.*M.4 B54 .BD B.35M +&+%&6%&+%78 % B"M5P")/-.& M.9 B-0.4 5-:.4 +%+'&%%&%,7' & B"M5P")/-.' K54;// -.5D5 ++%+%+%&&',< ' B"M5P")/-.( *.9K;04 .S93/-P5).;."4= +%+7&+%&+6'+& B"M5P")/-., S.;M.4 B54 .>.4= ++%&+(%&%6&< ' B"M5P")/-.6 3.?5?// D// @.S50.?54/4 87+