Kertas Kerja Lawatan

  • View
    50

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kertas Kerja Lawatan Pendidikan Seni Visual dan Pendidikan Jasmani.

Text of Kertas Kerja Lawatan

Kertas Cadangan Lawatan Kajian Ilmiah PISMP PSV Ambilan Januari 2013_____________________________________________________________________________________

Cadangan Kertas Kerja

Lawatan Kajian IlmiahPISMP Pendidikan Seni Visual

Pulau Pinang, Kedah dan Perlis

1 5 MAC 2013

PISMPPendidikan Seni VisualAmbilan Januari 2011Semester 5

LAWATAN KAJIAN ILMIAH PENDIDIKAN SENI VISUAL BERSAMA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATANKE PULAU PINANG, KEDAH DAN PERLIS.

1.0 TUJUANUntuk mendapatkan kelulusan daripada M3P yang diketuai oleh Pengarah IPG KBA selaku Pengerusi Mesyuarat untuk mengadakan lawatan kajian ilmiah tersebut.

2.0PENDAHULUAN

Bagi guru pelatih PISMP Pendidikan Seni Visual Semester Lima, subjek Sejarah dan Apresiasi Seni (PSV 3110) memberi tumpuan kepada kesedaran dan pendedahan tentang peranan dan kepentingan asas seni reka dalam karya seni visual secara perbandingan. Penekanan diberi kepada aspek pemerhatian, penerokaan dan penghayatan dalam karya seni. Tumpuan diberi kepada analisis asas seni reka dalam karya seni visual. Kajian ini juga meliputi penerokaan unsur seni, prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. Kajian Ilmiah ini dianjurkan sebagai suatu kaedah untuk meningkatkan minat, persepsi dan pengetahuan guru pelatih mengenai kajian perbezaan budaya dalam seni bina bangunan tempat-tempat bersejarah di negara kita.

Pengurusan dan pentadbiran sukan merupakan gabungan kemahiran-kemahiran berkaitan dengan pentadbiran, perancangan, pengelolaan, pengarahan, pengawalan, pengurusan bajet, kepimpinan dan penilaian yang berkaitan dengan Pendidikan Jasmani dan Sukan. Sehubungan itu, kami mengambil inisiatif mengadakan lawatan ke Majlis Sukan Negeri Kedah, Jabatan Belia dan Sukan Perlis dan SMK Syed Hassan bagi melihat urus tadbir sesuatu hal mengenai sukan dan perkembangan sukan di Malaysia bertepatan dengan subjek yang dipelajari iaitu Pengurusan dan Pentadbiran Sukan (PJM 3112). 3.0RASIONALLawatan yang dijalankan ke Pulau Pinang ini adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar PISMP PSV opsyen Pendidikan Seni Visual tentang sejarah dan apresiasi seni. Jadi, kaedah terbaik ialah menerusi pemerhatian dan penerokaan seni bina dan prinsip rekaan secara perbandingan dan menghubungkaitkan pengalaman kendiri dengan konsep kaedah inkuiri penemuan. Melalui lawatan ini, hal ini dapat membantu guru pelatih menghasilkan karya dengan pertimbangan estetik melalui proses kreativiti dan artistik.Manakala, lawatan ke Kedah dan Perlis dijalankan adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar PISMP PSV yang mengambil minor subjek Pendidikan Jasmani tentang pentadbiran dan pengurusan dalam bidang sukan di Malaysia di samping melihat sendiri bagaimana proses pembangunan atlet dan bakal atlet di Majlis Sukan Negeri dilaksanakan.

4.0MATLAMATLawatan ini diadakan untuk memenuhi sukatan kurikulum opsyen Pendidikan Seni Visual dan minor Pendidikan Jasmani sebagai inisiatif untuk menambahkan ilmu yang berkaitan dengan tugasan.

5.0OBJEKTIF5.1PENDIDIKAN SENI VISUAL 5.1.1Mengenal pasti prinsip, konsep, pengetahuan serta kemahiran membuat apresiasi seni.5.1.2Mengenali dan mengetahui dengan lebih dekat tentang kehalusan, falsafah dan keunikan seni pelbagai budaya yang terdapat di Malaysia.5.1.3Meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai estetika dan etika.5.1.4Melaksanakan sesi apresiasi seni visual berkenaan tugasan.5.1.5Membanding beza bahasa visual universal dengan tempatan.5.1.6Menjalankan aktiviti penerokaan dengan menghubungkait pengalaman kendiri dengan konsep kaedah inkuiri penemuan.5.1.7Melihat pengaruh-pengaruh unsur seni daripada negara lain yang terdapat pada seni bina tempatan.5.1.8Rujuk lampiran 6 untuk rujukan proforma PSV 3110.

5.2PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

5.2.1Mempelajari struktur, pentadbiran sekolah sukan yang merangkumi Perlembagaan dan Pentadbiran organisasi, Pengendalian Mesyuarat, dan Pengurusan Kewangan.5.2.2Mendalami ilmu Pengurusan Pendidikan Jasmani dan Sukan yang merangkumi Kepimpinan, Sumber Kewangan, Membuat Keputusan, Penyelesaian Masalah, Penilaian, Pengurusan Stor dan perkara berkaitan. 5.2.3Memberi pendedahan kepada guru pelatih tentang program pembangunan sukan yang telah diadakan antaranya program Pembangunan Jurulatih dan Atlit. 5.2.4Mengenalpasti perkaitan antara undang-undang dan sukan dan pengaplikasian liabiliti dalam sukan.5.2.5Melahirkan guru pelatih yang sentiasa peka tentang isu-isu dalam sukan seperti wanita dan sukan, politik dan sukan dan cabaran sukan kepada negara membangun. 5.2.6Menanamkan semangat kesukanan dalam diri guru pelatih dan memenuhi keperluan sukatan mata pelajaran Pengurusan dan Pentadbiran.5.2.7Rujuk lampiran 7 untuk rujukan proforma PJM 3112.

6.0TARIKH Kajian Ilmiah dan lawatan sambil belajar ke Pulau Pinang, Kedah dan Perlis Indera Kayangan akan dilaksanakan pada 1 5 Mac 2013.

7.0TEMPAT LAWATANa)PUSAT PENGAJIAN SENI / School of the ArtsUniversiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang.Tel: 04 - 653 3888 ext 3621 / 3415Faks: 04 - 657 6296Emel:dean_arts@usm.myzairani@usm.my(Assistant Registrar)

b)Penang Street ArtSesi fotografic)Taman Rama-rama

d)Majlis Sukan Negeri KedahStadium Sultan Abdul Halim, Jalan Suka Menanti, 05150 Alor Setar, Kedah Darul Aman.Tel : 04 7303362 ext 3363 Faks :04 -7342622Emel : msnk@kedah.gov.my

e) Jabatan Belia dan Sukan Negeri PerlisJalan Hospital, 01000 Kangar, Perlis Indera Kayangan.Tel : 04 - 9793505Faks : 04 9762555

f)SMK Syed Hassan (Sekolah Sukan Perlis)Jalan Sekolah Derma, 01000 Kangar, Perlis Indera Kayangan.Tel : 04 9766217Faks : 04 - 9776641

6.0ORGANISASITerdiri daripada guru pelatih dari PISMP PSV Semester Lima Ambilan Januari 2011 (Rujuk Lampiran 1)

8.0PENYERTAAN8.121 orang guru pelatih dari kelas PISMP Pendidikan Seni Visual Semester Lima.8.2Dua orang pensyarah pengiring iaitu Puan Mazlina Binti Johari dan Encik Mohd Hamzah Bin Sarimun.

9.0 TENTATIF PROGRAM Rujuk Lampiran 2

10.0BELANJAWANRujuk Lampiran 3

11.0PENGANGKUTANTanggungan oleh pihak IPG Kampus Bahasa Antarabangsa.

12.0PENGINAPANRujuk Lampiran 4

13.0KAEDAH PEMEROLEHAN MAKLUMAT

i.Pembahagian tugasan mengikut kumpulanGuru pelatih telah dibahagikan kepada 7 kumpulan. Tugasan dan kumpulan dinyatakan dalam lampiran 5.ii.Temubual Guru pelatih menjalankan sesi temubual berkenaan Pentadbiran dan pengurusan program pembangunan Sukan bersama guru penasihat .iii.Sesi CeramahPihak yang terlibat mengadakan sesi ceramah bersama guru pelatih.iv.PemerhatianMelihat dan membuat apresiasi tentang kepentingan asas seni reka dalam karya seni visual secara perbandingan.

14.0PENUTUP

Kajian Ilmiah ini, diharap dapat memenuhi sukatan pelajaran PISMP PSV Semester 5 iaitu Sejarah dan Apresiasi Seni serta Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan. Selain itu, diharapkan juga dapat mencapai Objektif Pembelajaran Program PISMP PSV bagi meningkat dan memperkayakan visual tampak terhadap bidang seni. Kajian ini dirancang bukan sekadar untuk melihat dan mengapresiasi perbandingan bahasa visual dan kajian bidang kegiatan di Pusat Pengajian Seni USM dan Penang Street Art tetapi turut merangkap sebagai satu inisiatif lain untuk memperolehi dan memantapkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan bidang seni di Malaysia.

Justeru itu, melihat kepada impak yang besar terhadap jiwa dan positif guru-guru pelatih hasil daripada kajian ilmiah ini, kami mohon pertimbangan dan sokongan pihak pengurusan IPG Kampus Bahasa Antarabangsa agar program ini dapat dijayakan. Semoga kajian ilmiah yang bakal dilaksanakan ini dapat memberi ilmu pengetahuan kepada para pelajar serta dapat diaplikasikan menerusi proses Pengajaran dan Pembelajaran agar mutu Pendidikan Seni Visual itu sendiri sentiasa maju ke hadapan, terkini dan sentiasa selari dengan kemajuan industri seni tampak tanah air khasnya.Program lawatan sambil belajar ini diadakan untuk memberi peluang kepada guru pelatih untuk menimba pengetahuan bersama komuniti sukan, membina dan meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan interaksi sesama guru pelatih dan juga masyarakat setempat serta dapat menimba ilmu dalam cara menguruskan sesebuah organisasi. Selain itu guru pelatih juga dapat mengaplikasikan pengetahuan dalam pendidikan luar dari teori ke aplikasi bagi menepati sukatan pelajaran Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Aktiviti yang dirancang adalah bertepatan dengan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia dalam melahirkan guru yang berdisiplin, tabah menghadapi cabaran dan beriltizam dalam apa jua bidang. Diharap agar permohonan ini diluluskan dengan segera supaya aktiviti yang dirancangkan dapat dijalankan.

Disediakan oleh,.(Nurul Ashikin Binti Samsudin)Setiausaha,PISMP Pend. Seni Visual,IPG Kampus Bahasa Antarabangsa.

Disahkan oleh,.(Mazlina Binti Johari)Pensyarah Pend. Seni Visual,IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Disahkan oleh,.(Mohd Hamzah Bin Sarimun)Pensyarah Pend. Jasmani,IPG Kampus Bahasa Antarabangsa.

Disemak oleh,.(Dr. Azita Bin Amrin)Ketua Jabatan Sains Kognitif,IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Disemak oleh,.(Nor Hafizah Binti Md. Tamaji)Ketua Jabatan Kajian Sosial,IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Disemak oleh,.(Nor Hafizah Binti Md. Tamaji)Ketua Jabatan Kajian Sosial,IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Disemak oleh,.(Nor Hafizah Binti Md. Tamaji)Ketua Jabatan Kajian Sosial,IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Disemak oleh,.(Nor Hafizah Binti Md. Tamaji)Ketua Jabatan Kajian Sosial,IPG Kampus Bahasa Antarabangsa.

Diluluskan oleh,.(Raja Azizah Hanim bt. Raja Abdul Aziz)Pengarah,IPG Kampus Bahasa Antarabangsa.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1JAWATANKUASA PELAKSANALAWATAN KAJIAN ILMIAH PEND. SENI VISUAL DAN PEND. JASMANIPISMP PENDIDIKA