Kilo Kayb± Olan Hastaya Yakla±m

 • View
  88

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kilo Kaybı Olan Hastaya Yaklaşım. Prof. Dr. Fikret Sipahioğlu Cerahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıklar ABD. Ciddi istemsiz kilo kaybı altta yatan ciddi hastalığı gösterir Son 6 ay içinde vücut ağırlığının >%10 kaybı - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kilo Kayb± Olan Hastaya Yakla±m

 • Kilo Kayb Olan Hastaya YaklamProf. Dr. Fikret SipahioluCerahpaa Tp Fakltesi Hastalklar ABD

 • Ciddi istemsiz kilo kayb altta yatan ciddi hastal gsterirSon 6 ay iinde vcut arlnn >%10 kayblk deerlendirmede altta yatan bir hastalk bulunamasa bile kilo kayb idiyopatik olarak deerlendirilmemeliBu durumda altta yatan oklt hastalk ortaya kana kadar hasta belli aralarla izlenmeli

 • Kilo kaybnn mekanizmalarEnerji tketiminin artmasEnerji kaybnn artmasAzalm gda alm

  Ayn hastada bu mekanizmadan biri veya birden fazlas bir arada bulunabilir

 • Kilo kaybnn sk nedenleriEnerji tketiminin artmas: Hipertiroidi Feokromositoma Ar egzersiz

 • Kilo kaybnn sk nedenleri

  Enerji kaybnn artmas: Diabetes mellitus Malabsorbsiyon sendromlar

 • Kilo kaybnn sk nedenleriAzalm gda alm: Konjestif kalp yetmezlii Kronik obstrktif AC hastal Kronik karacier hastal Nrolojik hastalklar nflamatuvar/otoimmn hastalklar

 • Kilo kaybnn sk nedenleriAzalm gda alm (devam): Kanser nfeksiyon (HIV, tberkloz, endokardit) Hiperkalsemi (malignite, hiperparatiroidi, sarkoidoz) remi GS obstrksiyonu Anoreksiya nervoza

 • Kilo kaybnn sk nedenleriAzalm gda alm (devam): Adrenal yetmezlik (primer veya sekonder) Pernisiyz anemi Alzheimer hastal Depresyon

 • Kilo kaybn en sk nedeni genelde gda almnn azalmasna balGda almnn azalmas genelde itah kaybna balAncak zofagus veya midenin striktr, dtan bas yapan kitle veya infiltratif bir kitle ile obstrksiyonuna da bal olabilir

 • Enerji kaybnn artmasGlikozriyle beraber diabetes mellitusSteatoreyle beraber malabsorbsiyona bal olabilirSteatorenin en sk nedenleri: Alkoliklerde kronik pankreatit ntestinal lenfoma lyak hast, nflamatuvar barsak hast Adack hcre tm Safra yolu obstrksiyonu

 • Kilo kayb genelde artm gda almna ramen oluyorsa

  Diabetes mellitusHipertiroidiMalabsorbsiyonNadiren lsemi ve lenfomalar anoreksi olmadan, hatta gda almnn artmasna ramen kilo kaybna neden olur

 • Genlerde:Diabetes mellitusHipertiroidiAnoreksiya nervozanfeksiyonlar (HIV, vb)

 • Yallarda:

  En sk neden kanserPsikiyatrik hastalklar: Alzheimer hastal Depresyon

 • Asemptomatik hastalarda yalnzca kilo kayb gizli bir hastalk habercisi olabilirKanser (z. gastrointestinal, pankreatik, hepatik maligniteler erken dnemde kilo kayb yapar)nfeksiyon hastalklar (bazen srf kilo kayb ile): Tberkloz, HIV infeksiyonu, fungal hast, bakteriyel endokardit, hepatitErken dnemde Alzheimer hast, depresyon, yeme bozukluklar

 • Asemptomatik hastalarda yalnzca kilo kayb gizli bir hastalk habercisi olabilirPernisiyz anemi: Hematolojik deiiklikler ortaya kmadan nce anoreksiye neden olabilirAdrenal yetmezlik: Erken dnemde; elektrolit bozukluklar, bulant, kusma ve hipotansiyon ortaya kmadan nce kilo kayb ile prezante olabilirParazit inf.lar: Yabanc lkeden gelenlerde

 • stemsiz kilo kaybnn deerlendirilmesi

  AnamnezFizik muayeneLaboratuvar testleri

 • Laboratuvar testleri:lk yaplacak laboratuvar testleri: Tam kan saym, sedimentasyon drar tahlili Kan biyokimyas TSH Riskli bireylerde HIV testi Gs radyografisi Dkda gizli kan

 • Laboratuvar testleri:kinci etap tarama: Abdominal BT Hiperkalsemi varlnda: Mammografi, serum protein elektroforezi, PTH-related peptid, ACE, 1,25 dihidroksivitamin D. Demir eksiklii anemisi veya melena varsa ya da inflamatuvar barsak hastalndan pheleniliyorsa kolonoskopi st GS kanama veya disfaji varlnda st GS endoskopi

 • Laboratuvar testleri:kinci etap tarama (devam): Gszlk, pigmentasyon, hiponatremi /hiperkalemi varlnda: ksa ACTH test Nedeni bilinmeyen atele beraber kilo kayb varlnda kan kltr Kan kltrleri (-) isekemik ilii biyopsisi Kronik diyarede72 saatlik dkda ya Baars, nrolojik semptomlar, endokrin yetm.de kraniyal BT veya MRI B12 vitamini

 • lk etapda yaplan laboratuvar testleri kilo kayb ile gelen her hastayaKan biyokimyas ile diabetes mellitus, hiperkalsemi, bbrek yetmezlii, karacier hastal, adrenal yetmezlii veya GS hast dndren elektrolit anormallikleri tespit edilirTSH hipertiroidinin dlanmasndaGs radyografisi her zaman yaplmalDk gizli kan asndan incelenmeliRiskli kiilerde HIV

 • Kilo kaybnn nedeni bu tetkiklerden sonra bulunamazsa, ikinci etap testlere geilirGenelde ilk yaplacak abdominal BTDier yaplacak ilemler hiperkalsemi, elektrolit bozukluu varl, ate varl, demir eksiklii varlna gre deiir.Diyarenin varlnda 72 saatlik dkda ya incelemesi veya gastrin, somatostatin veya glukagon gibi hormonlarn lm

 • Aklanamayan kilo kaybnda anemi veya makrositoz mevcut olmasa bile B12 vitamin dzeyi tayin edilmelidirYeni balayan veya ciddi baars varlnda nrolojik semptomlar olsun veya olmasn kraniyal BT endikasyonu vardrAte veya nrolojik defisitin elik ettii srt ars paraspinal veya epidural abseyi iaret edebilir (tbcye bal, z. IV ila kullananlarda stafilokoka bal)

 • ZETKilo kayb genelde altta yatan ciddi bir hastala iaret ederNedenin bulunamad durumlarda hasta srarla takip edilmeli ve testlere devam etmelidirHala neden aa kmazsa, aylk kontrollerle hasta fizik muayene ve laboratuvar tetkikleri ile takip edilmelidir6 aylk bir srede halen neden bulunamazsa, takip sresinin aras alabilir