Kırım Kongo Kanamalı Ateşi - ?rım-Kongo... · KKKA-Epidemiyoloji-Türkiye KKKA hastalarının

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Kırım Kongo Kanamalı Ateşi - ?rım-Kongo... · KKKA-Epidemiyoloji-Türkiye KKKA hastalarının

Krm Kongo Kanamal Atei

Prof.Dr. ebnem Eren Gk Bozok niversitesi Tp Fakltesi Enfeksiyon Hastalklar ve Klinik

Mikrobiyoloji ABD

Mays 2002 Sabah Viziti

B.B.

35 yanda, erkek

ifti, Tokattan geliyor

3 gnlk ate,

Ba ars, miyalji

Yaygn kanama (Burun, GIS

kanamas,ciltalt yaygn ekimoz)

kter

Bbrek yetmezlii

Laboratuvar Testleri

Lkopeni, trombositopeni

AST, ALT, CPK, LDH yksek

re, kreatinin yksek

Ne olabilir ?

Sepsis

Leptospiroz

Salmonelloz

Bruselloz

Coxiella

Riketsiyoz

Erlihyoz

Toksikoz

Baka ne olabilir ?

Viral kanamal ate olabilir mi?

Ayrc Tan

Ne yaptk?

Ne yaptk?

Tokattan doktor arkadalarla grtk

Benzer hastalar var m diye sorduk,

Tokat yannda Sivasta da bahar ve yaz

aylarnda zellikle krsal kesimde

yaayanlarda benzer hastalk tablolar

olduunu rendik

Ne olabilecei konusunda literatr

taramaya baladk

Ne yaptk?

Acil dahiliye servisi, hematoloji servisinde

benzer hastalar var m aratrdk

Benzer hastalar nakil aldk

Konsltasyonlar Tokat Hastal, Bisitopeni

olarak istenmeye baland

Serumlarn ayrdk

Pasteur Enstitsne gnderdik

llere gre Olgularn Dalm 2002-2003

T.C.Salk Bakanl, Temel Salk Hizmetleri Genel Mdrl Zoonotik Hastalklar Daire Bakanl

Salk Bakanl

Bakanln yapt almalar sonucunda

austos 2003te hastaln ad konuldu

Konunun uzmanlarndan oluan Zoonotik

Hastalklar (Krm-Kongo Kanamal Atei)

Danma Kurulu oluturuldu

Klinik tanmlama, vaka tanmlar ve vakalara

yaklam nerileri ile tedavi standardizasyonu

yapld Vet. Hekim Ahmet SAFRAN Temel Salk Hizmetleri Genel Mdrl Zoonoz ve Paraziter Hastalklar ube Mdrl 02 Haziran 2005, Sivas

Hastaln lkemizdeki durumunun

belirlenmesi ve hastalarn takiplerinin

rahat yaplabilmesi iin bir srveyans

sistemi kuruldu

KKKAda vaka ynetimi ve izolasyon nlemlerine ilikin bilgiler hazrland

Vet. Hekim Ahmet SAFRAN Temel Salk Hizmetleri

Genel Mdrl Zoonoz ve Paraziter Hastalklar ube Mdrl 02 Haziran 2005, Sivas

Salk Bakanl

lkemizde KKKAnin tans iin gerekli

laboratuvar alt yapsnn oluturulmas

amacyla giriimlerde bulunuldu

Yurt d eitim

Kit temini gibi

Salk Bakanl

Vet. Hekim Ahmet SAFRAN Temel Salk Hizmetleri Genel Mdrl Zoonoz ve Paraziter Hastalklar ube Mdrl 02 Haziran 2005, Sivas

Salk Bakanl

2004 ve 2005 yllarnda halka ve salk al- anlarna ynelik brorler hazrland, basm ve datm saland

Vet. Hekim Ahmet SAFRAN

Temel Salk Hizmetleri Genel Mdrl

Zoonoz ve Paraziter Hastalklar ube Mdrl

02 Haziran 2005, Sivas

Kanamal Ate Virsleri

Filoviridae

Marburg Kanamal Atei

Ebola Kanamal Atei

Arenaviridae Lassa atei

Arjantin Kanamal Atei

Bolivya Kanamal Atei

Venezuela Kanamal Atei

Brezilya Kanamal Atei

Flaviviridae

Sar humma

Dang Kanamal Atei

Kyasanur Orman hastal

Bunyaviridae

Hanta virs Renal Send

Hanta virs Pulmober Send

Rift vadisi atei

Krm Kongo Kanamal Atei

Krm Kongo Kanamal Atei Etken

RNA virs Dayanksz

Konak dnda yaamaz

Ultraviyole ile hzla lr

56Cde 30 da inaktive olur

%1 hipoklorit ve %2 glutaral-

dehite duyarldr

Dr. ebnem Eren, ANEAH

Krm Kongo Kanamal Atei Vektr

Hyalomma cinsi keneler Hyalomma marginatum marginatum

3 ktada 56 lkede gsterildi

Krm-Kongo Kanamal Ateinin Corafik Dalm

50 kuzey Hyalomma cinsi kenelerin corafik dalm iin snr

Hoogstraal H. J Med Entomol 1979;15(4):307-417. Ergonul O. Lancet Infect Dis 2006;6(4):203-14. Maltezon HC et al. Euro Surveill 2010;15(10):19504.) Erbay A. Manual of Security Sensitive Microbes and Toxins Chapter5, pages 37-52.

KKKA-Epidemiyoloji-Trkiye

Engin A. Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2014;7(2):9-13.

Serter ve arkadalar

Trkiyede ilk kez

KKKA iin yaplan sero-epidemiyolojik

almada

1970li yllarda Ege Blgesinde

Seropozitiflik orann %9,2 bulmular

KKKA-Epidemiyoloji-Trkiye

lkemizde ilk

olgular 2002de

Tokat, Yozgat,

Sivas,

Gmhane,

Trabzon, Giresun

ve Artvin

illerinde fark

edilmi

Karti SS et al. Emerg Infect Dis 2004;10(8):1379-84.

Bakir M et al.Turkish CCHF Study Group J Med Microbiol 2005;54(Pt 4):385-9.

KKKA-Epidemiyoloji-Trkiye

Daha sonraki yllarda olgu saylar giderek artmtr

Vatansever, Z, et al. In: CCHF. Ergonul & Whitehouse, Springer, 2007

2003, 2004, 2005 ve 2006da hastalk insidans

KKKA-Epidemiyoloji-Trkiye

KKKA hastalarnn en ok grld lkelerden

birisidir

Trkiye Halk Sal Kurumu

2002 ile 2014 arasnda

Kantlanm KKKA olgu saysn 9069

len hasta saysn 440 (%4,85) olarak bildirmitir

Dnya genelinde ortalama %30 olan olgu fatalite

oran ise lkemizde %5-10 oranndadr Midilli K et al. BMC Infect Dis 2009;10;9:90. Engin A Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2014;7(2):9-13. Karti SS et al. Emerg Infect Dis 2004;10(8):1379-84. Bakir M et al Turkish CCHF Study Group. J Med Microbiol. 2005;54(Pt 4):385-9. Ylmaz GR et al. Int J Infect Dis 2009;13(3):380-6. Ertugrul B et al. Int J Infect Dis 2009;13(6):e431-6.

KKKA-Epidemiyoloji-Trkiye

Trkiye Halk Sal Kurumu 2015

Prof.Dr. Zati Vatansever

KKKA Virsnn Dngs

nsan rastlantsal konaktr

Tlek N. Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special 26 Topics 2014;7(2)

Erbay A. Manual of Security Sensitive Microbes and Toxins. Chapter5, pages 37-52.

Engin A Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2014;7(2):9-13.)

Akn L Hacettepe Tp Dergisi 2008; 39:134-143

KKKA Virsnn Dngs

Virs, evcil hayvanlar yannda birok yabani

hayvan ve kemiricilerde viremiye ve antikor

geliimine neden olmaktadr

Trkiyede endemik alanlardaki

Keilerin % 67sinde

Koyunlarn % 86snda antikor saptanmtr

Tlek N. Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special 26 Topics 2014;7(2)

Erbay A. Manual of Security Sensitive Microbes and Toxins. Chapter5, pages 37-52. Engin A Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2014;7(2):9-13.)

KKKA Virsnn Dngs

Hyalomma m.marginatum

Genellikle iki konutlu geliim gsterirler

Prof.Dr. Zati Vatansever

KKKA Virsnn Dngs

Prof.Dr. Zati Vatansever

H.m.marginatumunun gen geli- me dnemleri (larva ve nimf)

ounlukla kk hayvanlar

Tavan, kirpi, kanatllar, fare,

yabani memeliler) ve

Az olarak da byk memeliler ve

insan tercih etmekte

KKKA Virsnn Dngs

H.m.marginatum un erikinleri ise arlkl olarak evcil memeliler

Sr, at, koyun, kei, kpek ve

Az olarak da kk memeliler

(tavan, kirpi) ile insan tercih

etmektedir

G eden kular bu kenenin blgeler arasnda

yaylmndan byk lde sorumludur

Prof.Dr. Zati Vatansever

KKKA Risk Gruplar

Bu dngde son halkay oluturabilecek olan

kiiler risk grubunda yer

almaktadr

Endemik blgede yaayanlar

Endemik blgede tarm ve

hayvanclk yapan iftiler,

obanlar

Kasaplar, mezbaha alanlar

Veteriner hekimler Ergonul O. Lancet Infect Dis 2006;6(4):203-14. Tlek N. Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special 26 Topics 2014;7(2)

Ylmaz GR et al. Int J Infect Dis 2009;13(3):380-6. 14.

KKKA Risk Gruplar

Endemik blgeye seyahat edenler

Krsal alana gezi yapanlar

Kamp kuranlar

Piknikiler

Avclar

Salk alanlar

Laboratuar alanlar

Ergonul O. Lancet Infect Dis 2006;6(4):203-14.

Tlek N. Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special 26 Topics 2014;7(2) Ylmaz GR et al. Int J Infect Dis 2009;13(3):380-6. 14.

KKKA Bula Yollar

nsanlara hastalk bula Enfekte kenelerin tutunmas veya kenelerin

ezilmesi srasnda

Viremik hayvanlarn kan veya dokular ile

direkt temas ile

Enfekte hastann kan veya dokularna korunmasz

temas ile (Nozokomiyal)

Laboratuardan direkt temas ile

Anneden bebeine vertikal yol ile

Tlek N. Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special 26 Topics 2014;7(2)

Erbay A. Manual of Security Sensitive Microbes and Toxins. Chapter5, pages 37-52.

Engin A Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2014;7(2):9-13.)

PATOGENEZ

https://vk.com/wall-26267273?own=1&offset=20

PATOGENEZ

Damar endoteli

Kene srmas sonucu virs konakta ilk bariyer olan epiteli geerek, endotel hcrelerine ular

PATOGENEZ

Endotel hcrelerinde aktivasyon ve hasar

oluturur

Erbay A. Manual of Security Sensitive Microbes and Toxins. Chapter5, pages 37-52. Aknc E, Ve