of 5 /5
[MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU] i-Perolehan 1 Unit Aplikasi Bahagian Teknologi Maklumat 01-Jan-16 DAFTAR SYARIKAT / KONTRAKTOR DI IPEROLEHAN Sistem ini merupakan satu pendekatan Kontraktor/Pembekal kepada Pengurusan Sebutharga dan Tender MBJB di atas talian. Setiap Syarikat Digalakan Mendaftar Pada Sistem Ini Untuk Memudahkan Urusan Hadir Taklimat, Pembelian Dokumen dan Sebagainya. Bermula tahun 2016 ini, pelaksanaan fasa 2 sistem iPerolehan adalah memudah cara kontraktor dan jabatan pelaksana di MBJB untuk menguruskan kehadiran taklimat dan melancarkan membelian dokumen sebutharga atau tender di MBJB. Terdapat dua(2) jenis paparan yang boleh dicapai oleh kontraktor untuk mendaftar pada sistem iPerolehan ini. Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran maklumat kontraktor di sistem : 1. Pilih mana-mana browser dan masukan alamat url : http://apl.mbjb.gov.my/iperolehan 2. Klik pada untuk ke paparan pendaftaran. Klik pada Daftar Kontraktor untuk Melakukan pendaftaran Klik pada Daftar Kontraktor untuk Melakukan pendaftaran Versi Komputer Versi Mobile

Klik pada Daftar Kontraktor untuk Melakukan pendaftaran PENGGUNA SISTEM... · Klik pada Daftar Kontraktor untuk Melakukan pendaftaran Klik pada Daftar Kontraktor untuk Melakukan pendaftaran

  • Upload
    lyhuong

  • View
    248

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

[MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU] i-Perolehan

1 Unit Aplikasi Bahagian Teknologi Maklumat 01-Jan-16

DAFTAR SYARIKAT / KONTRAKTOR DI IPEROLEHAN

Sistem ini merupakan satu pendekatan Kontraktor/Pembekal kepada Pengurusan Sebutharga dan Tender MBJB di atas talian.

Setiap Syarikat Digalakan Mendaftar Pada Sistem Ini Untuk Memudahkan Urusan Hadir Taklimat, Pembelian Dokumen dan

Sebagainya. Bermula tahun 2016 ini, pelaksanaan fasa 2 sistem iPerolehan adalah memudah cara kontraktor dan jabatan

pelaksana di MBJB untuk menguruskan kehadiran taklimat dan melancarkan membelian dokumen sebutharga atau tender di

MBJB.

Terdapat dua(2) jenis paparan yang boleh dicapai oleh kontraktor untuk mendaftar pada sistem iPerolehan ini. Berikut adalah

langkah-langkah pendaftaran maklumat kontraktor di sistem :

1. Pilih mana-mana browser dan masukan alamat url : http://apl.mbjb.gov.my/iperolehan

2. Klik pada untuk ke paparan pendaftaran.

Klik pada Daftar Kontraktor untuk Melakukan pendaftaran

Klik pada Daftar Kontraktor untuk Melakukan pendaftaran

Versi Komputer

Versi Mobile

[MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU] i-Perolehan

2 Unit Aplikasi Bahagian Teknologi Maklumat 01-Jan-16

3. Taip No Syarikat (SSM) untuk meneruskan pendaftaran

Ruang Taip No Syarikat (SSM) Tanpa symbol (- / * & @ () {} ?)

Ruang Taip No Syarikat (SSM) Tanpa symbol (- / * & @ () {} ?)

Versi Mobile

Paparan ruangan syarikat untuk diisi

Versi Komputer

[MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU] i-Perolehan

3 Unit Aplikasi Bahagian Teknologi Maklumat 01-Jan-16

4. Tambah Maklumat Penama Lesen CIDB / KKM. Klik

5. Dan Klik untuk mengesahkan dan menamatkan mendaftaran.

6. Pendaftaran SELESAI.

Versi Mobile Versi Komputer

Klik untuk Tambah Maklumat Penama Lesen CIDB / KKM

[MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU] i-Perolehan

4 Unit Aplikasi Bahagian Teknologi Maklumat 01-Jan-16

KEMASKINI MAKLUMAT SYARIKAT / KONTRAKTOR

Panduan log masuk untuk kemaskini maklumat syarikat dan lesen setiap syarikat.

Jika berdaftar dalam sistem iperolehan ini, bermakna rekod maklumat syarikat anda akan berada dalam simpanan MBJB

Setiap pengurus syarikat boleh mengemaskini beberapa maklumat syarikat masing-masing. Data-data yang berada di dalam

sistem iPerolehan adalah hak milik MBJB secara mutlak.

MBJB berhak membatalkan pendaftaran anda pada bila masa sekiranya didapati maklumat yang diberikan adalah tidak benar

atau palsu.

Panduan log masuk dan capaian syarikat:

1. Klik untuk paparan log masuk

2. Isi No Syarikat(SSM) untuk ID Pengguna & No K/Pengenalan untun Katalaluan

Klik pada Daftar Kontraktor untuk Melakukan pendaftaran

Versi Komputer

Versi Mobile

Versi Komputer

Versi Mobile

[MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU] i-Perolehan

5 Unit Aplikasi Bahagian Teknologi Maklumat 01-Jan-16

3. Paparan maklumat individu syarikat dan maklumat syarikat. Klik icon untuk paparan dan

kemaskini maklumat individu.

4. Klik icon untuk paparan maklumat syarikat dan untuk kemaskini.

Sebarang Pertanyaan, Hubungi:

Jabatan Perbenderahaan, Bahagian Ukur Bahan, MBJB 07-2198 098

Versi Komputer

Versi Mobile

Versi Mobile Versi Komputer

Klik Untuk Kemaskini Maklumat Syarikat dan individu