of 19 /19
Knjiga Mudrosti Mudrost Salomonova na grčkom Najmlađi SZ-spis Prvi za čitanje Izbor iz Mudrosnih spisa Staroga zavjeta amdg.eu/tfmvi

Knjiga Mudrosti - amdg.ffrz.hramdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosni07_mudr.pdf · Knjiga Mudrosti Mudrost Salomonova na grčkom Najmlađi SZ-spis Prvi za čitanje Izbor iz Mudrosnih spisa

Embed Size (px)

Text of Knjiga Mudrosti - amdg.ffrz.hramdg.ffrz.hr/tfmvi/tfmvi_mudrosni07_mudr.pdf · Knjiga Mudrosti...

 • Knjiga Mudrosti

  Mudrost Salomonova na grčkom

  Najmlađi SZ-spis

  Prvi za čitanje

  Izbor iz Mudrosnih spisa Staroga zavjeta

  amdg.eu/tfmvi

 • Mudrost Salomonova

  najmlađi spis u Septuaginti tekst iz rukopisa, citata, prijevoda

  pjesnički tekst paralelizam

  poticajni spis

  Pouka za život koju mudrac prenosi

  ne prorok, nego

  pismoznanac

 • Struktura Knjige Mudrosti

  Prvi dio: 1,1-6,21 A. pravednost i traženje Boga (1,1-15)

  + Božji sud (6,1-21) B. zlotvori (1,16-2,24; 5,1-23)

  C. pravednici su u Božjoj ruci (c3s)

  Drugi dio: Pohvala mudrosti 6,22-11,1 hvalospjev (6,22-8,21)

  molitva (9,1-18)

  plodovi mudrosti (c10)

  Treći dio: hvalospjev o Izlasku 11,2-19,22

 • Prvi dio knjige (1,1-6,21)

  3. 1,1-15: ljubav prema pravednosti6,1-21: upozorenje na Božji sud

  2. 1,16-2,24; 5,1-23 Misli zlotvora

  1. c3s Pravednost – filozofija života

 • Drevni ateizam i nihilizam Antropologija u Mudr 2,2.5?

  Čovjek “slučajnik” (2,2)

  Smrt je kraj (2,1.5) Smisao života prema 2,6-9?

  Uživanje sadašnjih dobara Pogled na pravednika u 2,10.19:

  Potlačimo (KS), zlostavljajmo! (v10)

  Iskušajmo! (v19) Optužba u 2,13.16.18:

  Tvrdi da je Sin Božji

  Dozivatelji smrti (1,16) usp. 2,20

  Pravednika osuditi na smrt (2,20)

 • Pouka Kome upućena? Mudr 1,1; 6,1.9.21

  Suci (1,1); kraljevi (6,1); vladari (6,9.21)

  “Moje riječi” (6,9.11.25) – čije: 7,1

  Smrtnik (7,1), poznat po 7,7; 8,21

  Molitva za mudrost (7,7; 8,21 usp. c9 ) rezultati u 7,11:

  Dobio i sve ostalo (usp. 1 Kr 3,12s) Pristup Bogu? (1,1)

  “Promišljajte, tražite” (1,1)

  Uloga Duha (1,5.7; 7,7)?

  Duh pouke παιδεία~ Tora (1,5) prijevara, ludost,

  nepravda (1,5)

  Duh Gospodnji drži sve (1,7)

  Duh mudrosti (7,7)

 • Život ili smrt Što je važno kod čovjeka (Mudr 1,6-11)?

  Riječi, govor

  Svrha stvorenja u 1,12-16:

  Život

  Odakle smrt (2,24)?

  sotonska zavist (2,24) usp. Post 3s

  zmija i Kajin

  Besmrtni objekt ljubavi prema 1,1.15?

  Pravednost

  Susret sa suprotnim stavom 2,1-20

  Nihilistička zajednica (dijaloški navod, usp. uvod)

 • Ateisti, nihilisti na sudu Novi susret s pravednikom, u strahu (Mudr 5,2):

  raskajana, tjeskobna zajednica (5,3) Njihova obilježja u (5,4-13) v4-6.8?

  uvid u vlastitu ludost (5,4)

  pravednik zaista Sin Božji (5,5) Nije im sunce ogranulo (5,6)

  (usp. Post 28,11; 32,32)

  “kakva nam korist?” (5,8) Prolaznost zloće u Mudr 5,10-12:

  trag lađe (v10)

  …ptičjega leta (v11)

  …strijele (v12)

 • Salomonrazgovara s Bogom

  Velika molitva u Knjizi Mudrosti

  Izbor iz Mudrosnih spisa Staroga zavjeta

  amdg.eu/tfmvi

 • Molitva za mudrost Smisao čovjekova života u Mudr 9,2s?

  Upravljati u svetosti i pravednosti (9,3) Čija molitva (9,7s)?

  Kralj i sudac (7) usp. poziv “sucima zemaljskim” (1,1)

  Graditelj Hrama (8) Sveto znanje prema 9,9.10.18:

  Što je milo u Božjim očima (9,9) Bogu milo (9,10.18) – ἀρεστόν

  Kome upućena molitva (14,3)?

  “Oče” (14,3)

 • Velika molitva Dokle seže? Mudr 10,20; 11,4.26; 14,5.6; 15,1;

  16,12; 17,2; 18,15; 19,9.22

  Tvoje sveto ime (10,20)

  Tebe prizvali (11,4)

  Sve je tvoje, ljubitelju života (11,26)

  Tvoja mudrost (14,5); tvoja ruka (6)

  Svime milostivo upravljaš (15,1)

  Tvoja riječ liječi sve (16,12)

  Tvoji sudovi (17,2)

  Tvoja svemoguća riječ (18,15)

  Slaviti tebe, izbavitelja (19,9)

  Ti si uzvisio i pomogao (19,22) – kraj

  Nije individualistička:

  Bog otaca naših (9,1)

  Upravljaš nama (12,18)

  Nas koriš (12,22)

  Bože naš (15,1) tvoji smo (2)

  Proslavio si nas (18,8)

 • Pravednici – suradnici mudrosti Stvoren sâm (Mudr 10,1): Adam (1s)

  Bratoubojica (3): Kajin (3)

  Potop (4), splav (14,6): Noa (4; 14,6)

  Pomućeni narodi (5): Kula babilonska (5)

  Jači od ljubavi prema djetetu (5):

  Abraham i Izak (5) Spašen od ognja s neba (6): Lot i Sodoma (6-8)

  Stup od soli (7)

  Bijeg pred bratom (10):

  Jakov (9-12) “Božje kraljevstvo” – san? (10)

  Lakomac: Laban (11)

  “Žestoki boj” – s Bogom? (12)

  Prodani pravednik (13):

  Josip (13s)

  Sveti prorok (11,2):

  Izloženi spašen (18,5):

  Mojsije

 • Krivoboštvo = Blud (Mudr 14,12)

  Lažni bogovi u Mudr 13,2:

  Oganj, vjetar, zrak, sazviježđa, voda, zvijezde

  1. Nastanak kumira 13,11-19: Neobradivo drvo (13) → objekt molitve (17)

  Od izrade predmeta (11), Ostaci za vatru (12) Drvo od lađe (14,1)

  2. kumiri (14,15.17) (v. 15-21) Lik umrloga djeteta (15) Lik vladara (17)

  U kamenu i drvu (21)

 • Krivoboštvo = Blud (Mudr 14,12)

  Lažni bogovi u Mudr 13,2:

  A) Oganj, vjetar, zrak, sazviježđa, voda, zvijezde

  B) 1. Nastanak kumira 13,11-19:

  Neobradivo drvo (13) → objekt molitve (17) Od izrade predmeta (11),

  Ostaci za vatru (12)

  Drvo od lađe (14,1)

  2. kumiri (14,15.17) (v. 15-21)

  Lik umrloga djeteta (15)

  Lik vladara (17) U kamenu i drvu (21)

 • Plodovi krivoboštva 3. kumiri (Mudr 15,7s)

  Lončar umjesto glinene posude (7)

  “isprazni, ništavni bog” (8) Motivacija prema 15,12:

  zarada

  Plodovi u 14,22.25s.27

  Krivoboštvo zovu mir (14,22)

  Ubojstvo, krađa, prijevara… Koliko zlodjela ukupno u 25s?

  14? Sažetak (27):

  Zlo – krivoboštvo mu je uzrok i svršetak (27)

 • Narod Božji neprijatelji

  Sveti puk, rod besprijekorni (10,15)

  Djeca Božja (12,7) Tvoji sinovi (12,19.21; 16,10)

  Tvoja djeca (12,20; 19,6)

  Tvoji sveti (18,1.9)

  Djeca svetaca (18,5)

  Djeca pravednika (18,9)

  Tvoj narod (18,7 19,5)

  “Izraelci” = oni (19,2.16)

  Bezbožnici (10,6; 11,9; 17,2)

  Neprijatelji (11,3.5.8; 16,4 18,7)

  “Egipćani” = oni (18,1.4)

  Dušmani (16,8)

  Tlačitelji (16,4)

  Grešnici (19,1)

 • Plodna kazna 1. Kazna protivnicima poziv Izraelcima (18,8)

  “Kazna” “proslava” (18,8) Kako Bog postupa (11,10; 11,5; 16,2)?

  Blago kao otac strahovit kralj (11,10)

  “Kazna” “dobročinstvo”(11,5.13; 16,2) 2. Kušnja, odgoj (11,7s; 16,5s):

  Žeđ → obilje vode (11,7s)

  Zmije (16,5)→ spasonosni znak (6) Ozdravljenje daje Bog (7)

  Božja riječ liječi (12)

  Ruka Gospodnja za koga (11,13)?

  Tko se divi (11,14) i spoznaje Boga (12,27b)?

  Obraćenje bezbožnika: Egipat (11,13s)

  Kanaan (12,27)

  Žeđ za Bogom (11,14b)

 • Čudesa i znaci (8,8; 10,16)

  Mudrost ih provela preko Mora (10,18) Od mora nastaje put (19,7)

  1. Božji sud – spas propast:

  Voda iz pećine (11,4) rijeka postala krv (6)

  Od otrovnica spašeni (16,7.10) skakavci i muhe (16,9)

  2. Božji sud – pedagogija:

  Egiptu životinje (11,15; 16,1) koje su štovali (11,16; 16,1)

  Kanaancima sud malo-pomalo (12,10)

 • Kazna dobročinstvo Egiptu životinje, kukci (16,1) komarci,

  žabe (19,10) Izraelu u 16,2; 19,12?

  prepelice (16,2; 19,12)

  tuča (16,16) Izraelu u 16,20?

  kruh s neba koji ima svaku slast (16,20)

  tama (17,2; 18,4) Izraelu u 18,3?

  ognjen stup (18,3)

  Tama – sud nad zločincem

  Noć iz dubine Podzemlja (17,13)teška (20)

  Strah (17,6-14); užas (18)

  Pogubitelji pogubljeni (18,5) – rat Gospodnji