kob 3431 - modul 1

  • View
    89

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of kob 3431 - modul 1

Pengenalan kepada penulis dan penulisan skrip dan hubungannya dengan media elektronik

MODUL 1

Pengenalan Latar belakang mengenai penulisan skrip. 1. Pemahaman tentang subjek 2. Media yang digunakan untuk menyiarkan

skrip 3. Khalayak yang diajukan hasil siaran skrip 4. Jenis-jenis rancangan melalui skrip yang disiarkan Membincangan tugasan yang akan dilakukan oleh pelajar yang mengikuti kursus ini. Seterusnya, mengadakan penilaian berdasarkan tugasan yang telah dilakukan.

Keperluan pembelajaran dan pengajaran penulisan skrip Melibatkan pelajar secara aktif dalam proses

pengajaran dan pembelajaran Mendedahkan pelajar kepada latihan teori dan amali dalam kelas dan tugasan Menggalakkan pelajar untuk berfikiran kreatif dan berbentuk abstrak Memberikan pelajar peluang untuk menghayati dan memberi tumpuan sepenuhnya sepanjang kursus.

Jenis tugas dan perlaksanaan Pelajar diminta untuk menghasilkan Skrip

Rancangan Dokumentari atau Majalah beserta fail Melakukan penyelidikan secara berkumpulan. Mendedahkan pelajar untuk menghasilkan Skrip Drama atau Filem secara berkumpulan.

Contoh tugasan Pertengahan semester : a. Hasilkan sebuah sinopsis dokumentari serta

kendalikan cerita mengikut kreativiti karya anda. b. Tulis skrip sebuah dokumentari mengikut format yang betul. Skrip dokumentari Tidak melebihi 30 minit Bahasa : Bahasa Melayu atau Inggeris Bentuk bebas : siri, rantaian, tunggal

Sambungan Tugasan semester : a. Hasilkan sebuah sinopsis filem pendek serta

kendalikan cerita mengikut kreativiti karya anda. b. Tulis skrip sebuah dokumentari mengikut format yang betul diikuti dengan watak dan penceritaan. Skrip filem pendek Tidak melebihi 40 minit Bahasa : Bahasa Melayu atau Inggeris Bentuk bebas : siri, rantaian, tunggal

Sistem penilaian kursusPenilaian untuk kursus ini adalah seperti berikut : 1. Tugasan dan Pesembahan Tugasan 1 : Skrip Rancangan Dokumentari/Majalah beserta fail penyelidikan (berkumpulan) Tarikh akhir : Kelas terakhir minggu sebelum cuti pertengahan semester 25% Tugasan 2 : Skrip Drama/Filem (berkumpulan) Tarikh akhir : Kelas terakhir minggu sebelum peperiksaan 25%

Kedatangan dan Penyertaan 10% Peperiksaan akhir 40% JUMLAH 100% Tugasan berkumpulan : Tidak melebihi 5 orang satu kumpulan Setiap kumpulan dikehendaki menghantar tugasan pada tarikh yang ditetapkan sekiranya lewat markah akan dipotong mengikut jumlah hari kelewatan.

2. 3.

Takrif skrip, penulis dan penulisan skrip Pengenalan Menjelaskan latar belakang untuk

menghasilkan skrip media elektronik dan filem. Memperkenalkan kepada dunia penulisan skrip dan penulis skrip. Menerangkan secara terperinci mengenai skrip, penulis dan penulisan skrip

Takrif skrip Menurut Asiah Sarji, Faridah Ibrahim dan Mazni

Buyong (1996:1) Skrip bagi sesebuah filem cereka adalah satu daripada unsur-unsur yang membantu mewujudkan bentuk kepada sebuah filem. Ini kerana skrip mewakili kandungan sebuah filem cereka. Rumusan umum, skrip ialah idea yang dikembangkan menjadi isu dan persoalan atau sirisiri kejadian yang saling berkaitan dan menyumbang. Isu dan siri kejadian ini disusun secara sistematik bersama unsur seni dan teknikal yang lain bagi memenuhi matlamat satu-satu keperluan atau acara yang dicetus, dirangka dan diputuskan dari idea.

Jenis dan sifat umum skrip 1. Skrip dari segi struktur Idea mengenai sesuatu yang ingin ditulis ,

disusun secara strategik dan sistematis mengikut susunan. 2. Skrip dari segi fungsi Pembetukan sebuah skrip disasarkan kepada usaha memenuhkan satu-satu tujuan dengan menggunakan satu jenis media.

Takrif penulis skrip dan sumber idea Penulis skrip boleh terdiri daripada orang

yang mendapatkan idea, memproses idea, dan memindahkan idea ke atas kertas sambil mengadunnya menjadi satu yang diterima dan dipersembahkan. Juga terdiri daripada orang yang menterjemah, memproses idea orang lain dan memindahkannya ke atas kertas untuk menjadi satu persembahan bagi satu cerita atau rancangan.

Takrif Penulis Skrip Penulis skrip ialah orang yang mendapatkan

idea, memproses idea dan memindahlkan idea ke atas kertas sambil mengadunknya menjadi satu kesatuan yang diterima untuk dipersembahkan. Boleh juga terdiri daripada orang yang menterjemah memproses idea orang lain dan memindahkannya ke atas kertas untuk menjadi satu persembahan bagi satu cerita atau rancangan.

Sumber Idea Pelbagai punca kisah benar, cerita kejadian,

peristiwa, imiginasi, dongeng, khayalan dll.

Skrip dari segi fungsi Pembentukkanya berdasar usaha

memenuhkan satu-satu tujuan dengan mnggunakan satu-satu jenis media. Sbg contoh; skrip majlis rasmi, skrip ucapan skrip radio dll.

Sifat-sifat penulis yang berjaya Tidak pernah puas dengan prestasinya Sentiasa ingin melahirkan karya-karya besar dari karyakarya yang lalu. Sentiasa ingin meneroka isu-isu yang lebih sukar dan abstrak Terus berusaha meningkatkan ilmunya samada ilmu yang berkaitan degan kemahiran menulis mahupun ilmuilmu lain sperti falsafah agama . Lebih mementingkan kualaiti dari kuantiti.

Accuracy and Research A Writer must: Well educated Curios and with the ability to ask pertinent questions and sound

convincing even when they know nothing about the subject. A good listener with the ability to precise accurately & take good notes An excellent memory Hard working Fit healthy, independent, reliable and responsible Excellent organisational and administrative skills Able to get on with and like people Meticulous and give attention to details Good computer skills A facility with language as they often write script, narration A bit sense of humor Adele Emme (2002)

Penulisan skrip Satu proses aktiviti yang perlu dilalui oleh

seseorang penulis skrip sehingga sebuah skrip itu siap di persembahkan atau diserahkan kepada mana-mana pihak.

MENGENALI MEDIA ELEKTRONIK DAN FILEM Radio samada menggunakan sistem digital

atau analog, dan TV menggunakan sistem digital atau analog, video dalam sistem filem termasuk semua jenis format. Format utama adalah 16mm. 35mm. 75 Media elektronik digunakan untuk menyebarkan maklumat dalam segala bentuk tanpa melanggar undang-undang dan peraturan negara yang ditetapkan dalam sistem media.

Mengenali Media Elektronik dan FilemRadio Kekuatan radio terletak pada keanjalan penggunaan bunyi dan keanjalan ruang. Media paling intimate dan personal Paling mudah dan murah. Penggunaa kata kata puitis Manipulasi perasaan Manipulasi muzik

Televisyen Media audio visual yang menggunakan gelombang elektromegnatik dan juga sistem satelit untuk memancar dan membawa mesej dalam bentuk gelombang bunyi dan visual dari stesen TV ke penerima Ciri-ciri TV 1. Ruang lingkup liputan 2. Daya penerimaan dari alat pemancar 3. Televisyen sebagai media keluarga di rumah

Filem Untuk menghasilkan cerita yang kukuh

terdapat 3 aspek utama budaya perlu diberi perhatian oleh penulis skrip. 1. Aspek sistem dan dasar filem 2. Aspek kepercayaan, nilai dan adat masyarakat di mana ia wujud 3. Penulis skrip sendiri yang menjadi ahli dalam sesuatu budaya

Filem Sistem/peraturan dan dasar filem a. Mengawal masyarakat daripada berhadapan dengan masalah b. Menetapkan dan meneruskan sistem yang sedia ada c. Terdapat sekatan yang dijalankan oleh Lembaga Penapis Filem di bawah Bahagian Penerbitan Kementerian Dalam Negeri Malaysia Industri filem berfungsi sebagai mengawasi perkembangan kandungan filem agar sejajar dengan sistem nilai dan budaya sedia ada.

Video Peralatan mudah alih, murah dan mudah

meneliti hasilnya Merakam bahan-bahan yang sukar dilakukan oleh peralatan lain

Video Production Process Pre-production - Research, shooting script,

story board, gathering crew/casts, gathering equipments etc. Production - location shooting, directing Post-Production offline/online editing,audio post production (voice over, music audio effects)

Khalayak Media Elektronik dan Filem Sifat umum khalayak media : 1. Kesemua bersifat audio visual kecuali radio. Khalayak hanya perlu menonton dan mendengar 2. Media popular berorentasikan hiburan keperluan semua orang a. media tidak ada batas usia b. tidak ada batas status / kedudukan c. media tidak mengenal batas geografi dan ideologi d. kemudahan alih bahasa e. tidak ada batas jantina

Khalayak Media Elektronik dan Filem Filem 1. Sebahagian khalayak terdapat di bandar 2. Terdapat khalayak di kalangan bangsa Cina dan India juga 3. Khalayak berumur 39 tahun ke bawah lebih ramai 4. Jumlah penonton lelaki lebih tinggi daripada wanita Oleh itu, sesebuah filem perlu : a. Memenuhi citarasa khalayak muda terutama yang bersifat aksi b. tidak berdasarkan keuntungan semata-mata. Perlu ada unsur hiburan dan tidak terlalu berat

Jenis-jenis Rancangan Media Elektronik Sifar rancangan media elektronik; 1. Faktor-faktor fungsi 2.

Bentuk rancangan

Faktor-faktor fungsi ; Memberi hiburan, memberi maklumat dan mendidik.

Bentuk rancangan; Kandungan dan bentuk rancangan Menghiburkan, mempunyai lagu, komedi dan unsur hiburan untuk

rancangan hiburan Sifat rancangan : Tuturan laporan rancangan yang dirakam dan disiarkan secara

langsung Tuturan langsung rancangan yang dibuat secara langsung seperti

di studio

Konsep genre filem Menurut Braudy (1992) filem genre adalah bentuk atau konversi

yang kerap dikaitkan dengan watak-watak yang sterotaip, latar belakang yang biasa digunakan, dan penyudah yang melegakan. Genre filem ; 1.

Mempunyai stuktur naratifnya sendiri cth, genre western, musikal, seram, filem pelarian, filem penyiasatan dengan mengadunkan struktur naraftif yang bersifat conventions dengan olahan kandungan b