Click here to load reader

Kochasz zwierzęta? Zastanawiasz się co dolega Twojemu czworonogowi ?

 • View
  29

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kochasz zwierzęta? Zastanawiasz się co dolega Twojemu czworonogowi ? Chcesz nauczyć się mu pomagać, gdy jest chory? Zamierzasz rozwijać swoje zainteresowania, zdobyć nowe umiejętności i dostać się na wymarzone studia? TO JEST KIERUNEK DLA CIEBIE !. TECHNIK WETERYNARII. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kochasz zwierzęta? Zastanawiasz się co dolega Twojemu czworonogowi ?

 • Kochasz zwierzta?

  Zastanawiasz si co dolega Twojemu czworonogowi ?

  Chcesz nauczy si mu pomaga, gdy jest chory?

  Zamierzasz rozwija swoje zainteresowania, zdoby nowe umiejtnoci i dosta si na wymarzone studia?

  TO JEST KIERUNEK DLA CIEBIE !

 • W zwizku z wejciem Polski w struktury Unii Europejskiej nowe perspektywy pojawiy si przed zawodem technika weterynarii, ktry moe pracowa zarwno w miecie i na wsi, jako pomoc lekarza weterynarii oraz samodzielnie prowadzi dziaalno gospodarcz.Dlaczego technik weterynarii?

 • Cierpliwo i odporno psychiczna Umiejtno wytworzenia waciwego kontaktu ze zwierztami Zainteresowania biologiczne Dobry stan zdrowia Sprawno ruchowa i manualna Dobry wzrok i such Odporno na zmienne warunki pracy

  Wskazane cechy psychofizyczne kandydata

 • Pomoc lekarzowi weterynarii w zwalczaniu chorb zwierzt Kontrolowanie stanu zdrowotnego i higienicznego zwierzt Wykonywanie zabiegw sanitarno-weterynaryjnych Penienie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego

  Do zada technika weterynarii naley:

 • DiagnostykiProfilaktykiLecznictwa weterynaryjnegoWykonywanie czynnoci technicznych z zakresu:

 • Sprawowanie opieki nad zwierztami, zwaszcza w chowie fermowym

 • Wykonywanie czynnoci materialno-technicznych z zakresu urzdowej dziaalnoci weterynaryjnej

 • Wykonywanie czynnoci technicznych w ramach bada laboratoryjnych

 • Kurs inseminacji

  Zabiegi pielgnacyjne i kosmetyczne u psw i kotw kurs groomerskiDodatkowe umiejtnoci:

 • Wykonywanie zabiegw unasieniania zwierzt gospodarskich

 • Pielgnacja i zabiegi kosmetyczne u psw i kotw

 • W obrbie zainteresowa technika weterynarii s te:

  Zwierzta towarzyszce

 • gospodarstwach rolnych, zakadach leczniczych dla zwierzt, rzeniach i zakadach przetwrstwa rodkw spoywczych pochodzenia zwierzcego,zakadach rozrodu i inseminacji zwierzt,ogrodach zoologicznych, gospodarstwach hodowlanych.

  W ramach ksztacenia praktycznego uczniowie odbywaj praktyki w:

 • Wyksztacenie rednie oglne umoliwiajce uzyskanie:

  wiadectwa maturalnego

  Absolwenci po czterech latach otrzymuj

 • po zdaniu egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe

 • zakadach leczniczych dla zwierzt; inspektoratach weterynaryjnych; laboratoriach weterynaryjnych; stacjach hodowli i unasieniania zwierzt; zakadach przetwrstwa rodkw spoywczych pochodzenia zwierzcego; jednostkach organizacyjnych utrzymujcych zwierzta; zakadach wytwarzania pasz dla zwierzt.

 • medycyna, weterynaria, zootechnika, rolnictwo, prawo, historia, dziennikarstwo, wychowanie fizyczne, ekonomia, technologia ywnoci i inne.

  Podjcie nauki na rnych kierunkach studiw:

 • Szkoa Gwna Gospodarstwa WiejskiegoUniwersytet Warmisko-MazurskiWysza Szkoa Agrobiznesu w omyPowiatowy Lekarz WeterynariiPolskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych,Pnocno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna,Polskie Stowarzyszenie Bujatryczne,Orodek Hodowli i Unasieniania Zwierzt w Pitnicy Zakad Higieny Weterynaryjnej w omy

  Wsppracujemy :

 • Dostosowywaniu treci programowych zgodnie z rozwojem i postpem nauki

  Ksztacenie modziey w kierunku odnalezienia si na rynku pracy UE

  Jest to szansa dla uczniw i motywacja do zdobywania wiedzy weterynaryjnej.

  Opieka naukowo-dydaktyczna SGGW umoliwia szkole pomoc w:

 • Olimpiada Wiedzy i Umiejtnoci RolniczychEtap szkolnyEtap okrgowyEtap centralny Laureaci uzyskuj indeksy na wydziay uczelni rolniczych

  Olimpiady i konkursy

 • Indeks na I rok Wydziau Medycyny Weterynaryjnej SGGW w WarszawieLaureatami nagrody s:Teranowicz MarcinRutkowski MarcinMierzejewski MariuszMieczkowski PaweFalkowski Wojciech

  Konkurs ,, Nagroda im. dr nauk weterynaryjnych Jana Stypuy Senatora Ziemi omyskiej

 • Pupile WetyWeta ratuje konia Umiech pupila Doroczna impreza o zasigu regionalnym

 • Jeli chcesz uczyni co dobrego, masz wraliwe serce i kochasz zwierzta - koniecznie przyjd tak na wito wszystkich czworonogw zaprasza omyska weta. To jednoczenie fina prowadzonej od kilku miesicy akcji "Uratujmy konia z rzeni.

 • Duo innych atrakcji Przejadka kucykiemPokazy freesbee i agility

 • *

Search related