kompleksni brojevi

 • View
  75

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kompleksni brojevi ludilio sta se arai diaida matematika srednja skola i to ,nien oaskghalhsl

Text of kompleksni brojevi

 • 1

  Zadatak 081 (Mario, Ana, Mirjana, Mateo, srednja kola) Kompleksan broj z = 2 2 i napiite u trigonometrijskom obliku.

  Rjeenje 081 Ponovimo! Kompleksan broj z = x + y i napisan u trigonometrijskom obliku glasi

  ( )co sin ,sz r i = +

  gdje je r apsolutna vrijednost ili modul kompleksnog broja (udaljenost kompleksnog broja od ishodita kompleksne ravnine), argument kompleksnog broja.

  2 2r x y= +

  y ytg arctg

  x x = = ili 1tg y ytg

  x x = =

  Argument iznosi:

  . pi = +

  Ovaj kompleksan broj nalazi se u III. kvadrantu kompleksne ravnine, Gaussove ravnine, (x < 0, y < 0). Da bismo odredili njegov trigonometrijski oblik treba nai apsolutnu vrijednost r i argument :

  ( ) ( )2 2 , 2 , 2 2 22 22 222

  z i x yr

  r x ytgy

  tgx

  pi pi

  = = = = +

  = + =

  == +

  = +

  2 24 4 4 2 2 2 2 21 1 .54

  4 4

  rr r r r

  tg arctg pi pi pi pi pi pi pi

  = = + = = = = = =

  = + = = + = +

  = +

  Trigonometrijski oblik kompleksnog broja glasi:

  5 52 2 cos sin .4 4

  z ipi pi = +

  Vjeba 081 Kompleksan broj z = 3 3 i napiite u trigonometrijskom obliku.

  Rezultat: 5 53 2 cos sin .4 4

  z ipi pi = +

  Zadatak 082 (Mario, Ana, Mirjana, Mateo, srednja kola) Kompleksan broj z = 2 2 i napiite u trigonometrijskom obliku.

  Rjeenje 082 Ponovimo! Kompleksan broj z = x + y i napisan u trigonometrijskom obliku glasi

  ( )co sin ,sz r i = +

  gdje je r apsolutna vrijednost ili modul kompleksnog broja (udaljenost kompleksnog broja od ishodita kompleksne ravnine), argument kompleksnog broja.

  y

  x

  y i

  x

  r

  O

  - 2

  - 2

  y i

  x

  r

  O

 • 2

  2 2r x y= +

  y ytg arctg

  x x = = ili 1tg y ytg

  x x

  = =

  Argument iznosi:

  2 . pi =

  Ovaj kompleksan broj nalazi se u IV. kvadrantu kompleksne ravnine, Gaussove ravnine, (x > 0, y < 0). Da bismo odredili njegov trigonometrijski oblik treba nai apsolutnu vrijednost r i argument :

  ( )2 2 , 2 , 2 222 22 222

  22

  z i x yr

  r x ytgy

  tgx

  pi pi

  = = = = +

  = + =

  ==

  =

  2 24 4 4 2 2 2 2 21 1 .74 22 2 4 42

  rr r r r

  tg arctg pi pi pi pi pi pi pi

  = = + = = = = = =

  = = = =

  =

  Trigonometrijski oblik kompleksnog broja glasi:

  7 72 2 cos sin .4 4

  z ipi pi = +

  Vjeba 082 Kompleksan broj z = 3 3 i napiite u trigonometrijskom obliku.

  Rezultat: 7 73 2 cos sin .4 4

  z ipi pi = +

  Zadatak 083 (Martina, studentica)

  Odredi sve kompleksne brojeve za koje vrijedi: ( )( ) ( )1 2 22 0.1 1 1

  i iz

  i i+

  + = + +

  Rjeenje 083 Ponovimo! Neka je z = x + y i bilo koji kompleksan broj. Sa z oznaavamo broj

  z x y i= koji nazivamo kompleksno konjugiranim broju z. Mnoei z i z dobit emo:

  ( ) ( ) .2 2x y i x y i x y+ = +

  Nai n ti korijen kompleksnog broja

  ( )cos sin ,z r i = +

  gdje je n N i r modul kompleksnog broja, r = z, znai nai kompleksan broj

  2 2cos sin , 0, 1, 2, ...., 1k kn nz r i k n

  n n

  pi pi+ + = + =

  y

  x

  y i

  x

  r

  O

  2

  - 2

  y i

  x

  r

  O

 • 3

  ( )( ) ( )

  ( )( ) ( ) ( ) ( )

  1 2 2 1 2 2 1 2 2 12 2 2 20 0 0 02 21 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

  i i i i i i iz z z z

  i ii i+ + + + +

  + = + = + = + = + +

  + + +

  12 2 20 1 0 1 1 .1

  /iz z i z i z i + + = + = = + = +

  Da bismo nali 1 i + moramo odrediti argument i modul r kompleksnog broja 1 .z i= +

  1 1 1 .1 4

  ytg tg tg arctg

  x

  pi = = = = =

  Argument iznosi:

  3.

  4 4pi pi pi pi = = =

  Modul r iznosi:

  ( ) 22 2 21 1 1 1 2.r x y r r r= + = + = + =

  Zadatak ima dva rjeenja:

  k = 0

  ( )3 32 0 2 0 2

  4 42 cos sin3 1 2 22 ,4

  n

  z ir

  pi pipi pi

  pi

  = + +

  = + = =

  ( ) ( )3 3

  3 34 44 42 cos sin 2 cos sin .1 12 2 8 8z i z i

  pi pipi pi

  = + = +

  k = 1

  ( )3 32 1 2 1 2

  4 42 cos sin3 2 2 22 ,4

  n

  z ir

  pi pipi pi

  pi

  = + +

  = + = =

  ( ) ( )3 3 11 112 24 44 4 4 42 cos sin 2 cos sin2 22 2 2 2

  z i z i

  pi pi pi pipi pi

  + +

  = + = +

  ( ) 11 114 2 cos sin .2 8 8z ipi pi = + Vjeba 083 Odredi sve kompleksne brojeve za koje vrijedi: ( )( ) ( )

  2 3 3 22 0.1 1 1

  i iz

  i i+

  + =

  Rezultat: ( ) ( )3 3 11 114 42 cos sin , 2 cos sin .1 28 8 8 8z i z ipi pi pi pi = + = +

  Zadatak 084 (2A, TUP) Odredi realne brojeva x i y tako da vrijedi zadana jednakost:

  x + y i 2 = 4 x i + 3 y + 3 i. Rjeenje 084

  r

  z = - 1 + ii

  -1

  y

  x

 • 4

  Ponovimo! Dva kompleksna broja z1 = a + b i i z2 = c + d i jednaki su ako su im jednaki realni dijelovi, a = c, i jednaki imaginarni dijelovi, b = d. Piemo:

  11 2

  2.

  z a b i a cz z

  z c d i b d

  = + = =

  = + =

  1.inaica ( ) ( )2 4 3 3 2 3 4 3 .x y i x i y i x y i y x i+ = + + + = + +

  ( )2x y i + ( )3 4 3y x i + + Realni dio je:

  x 2 (uz njega ne stoji i)

  Imaginarni dio je: y

  (uz njega stoji i)

  Realni dio je: 3 y

  (uz njega ne stoji i)

  Imaginarni dio je: 4 x + 3

  (uz njega stoji i)

  Uporabom definicije jednakosti kompleksnih brojeva dobije se sustav od dvije linearne jednadbe sa dvije nepoznanice:

  metoda suprotnihkoefici

  2 3 3 2 3 2 3 24 3 4 3 4 3 12 3jen 9ata / 3

  x y x y x y x yy x x y x y x y

  = = = =

  = + + = + = + =

  ( ) ( )/: 11 111 11 1 4 1 3 4 3 3 44 3

  xx x y y y

  x y=

  = = + = + = =

  + =

  11 .

  1x

  yy

  = =

  =

  2.inaica (rjeenje uenice Martine, 2A)

  ( ) ( )2 4 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3x y i x i y i x y i x i y i x y y x i i+ = + + + = + + = +

  metoda suprotnihkoefici

  3 2 3 2 3 2 3 24 3 4 3 4 3 12 3jen 9ata / 3

  x y x y x y x yy x x y x y x y

  = = = =

  = + = + = + =

  ( ) ( )/: 11 111 11 1 4 1 3 4 3 3 44 3

  xx x y y y

  x y=

  = = + = + = =

  + =

  11 .

  1x

  yy

  = =

  =

  Vjeba 084 Odredi realne brojeva x i y tako da vrijedi zadana jednakost:

  x + 3 + 2 y i = 8 + 4 i. Rezultat: x = 5, y = 2.

  Zadatak 085 (Iva, srednja kola) ( ) 223 96Koliko je ?i i + Rjeenje 085 Ponovimo!

  ( ) 10, , , ,2 3 11 , 1mn n m na a i i i i i i a na

  = = = = = =

  ( )2 2 22 .a b a a b b+ = + +

 • 5

  Izraunamo posebno svaku potenciju. Eksponent potencije dijelimo brojem 4 i gledamo ostatak (koji moe biti 0, 1, 2 ili 3).

  ( ) ( ) ( )323 2323 1 23 .i i i i i i i = = = = = = 23 : 43 5=

  96 1.0i i= = 96 : 40

  24=

  Sada je:

  ( ) ( ) ( ) ( )2 1 1 1 1 12 223 96 1 1 2 2 2 2 21 21 1 1

  i i i ii i ii i ii

  i

  + = + = + = = = = = =+ +

  + +

  ( )1 0.5 .2 2 1 2 22

  i i i i ii

  = = = = =

  Vjeba 085 ( ) 223 80Koliko je ?i i + Rezultat: 0.5 .i

  Zadatak 086 (Tajanstvena, gimnazija) Nai skup svih toaka kompleksne ravnine za koje je 1 .z z i= Rjeenje 086 Ponovimo!

  ( )22 2 2 2.2,z x y i z x y a b a a b b= + = + = +

  Napiimo kompleksan broj z u standardnom ili algebarskom obliku: z = x + y i. Tada slijedi:

  ( ) ( )1 1 1 1z z i x y i x y i i x y i x y iz x y i

  = + = + + = +

  = +

  ( ) ( ) ( ) ( )22 2 2 22 2 2 21 1 1/ 1x y x y x y x y + = + + = +

  2 2 2 22 1 2 2 2 21 2 1 2 12x y x x yy yx y x yx + = + + + = + + ++

  eksplicitni oblik jednadbe pravca10 2 2 2 0 1 .

  1/: 2

  implicit0 ni oblik jednadbe pravcay x

  x y x yx y

  = + = + = +

  + =

  Vjeba 086 Nai skup svih toaka kompleksne ravnine za koje je 1 .z z= Rezultat: 1 .

  2x =

  Zadatak 087 (2A, TUP)

  Koliki je imaginarni dio broja ( )( )

  19971?19961

  iz

  i

  +=

  Rjeenje 087 Ponovimo!

  ( ) ( ) 20 2 21 , 1, , ,m nn m n m n n m na a a a a i i a a+ = = = = =

 • 6

  ( )2 2 22 I, .m,n n

  a aa b a a b b z x y i z ynb b

  + = + + = = + =

  1.inaica

  ( )( )

  ( ) ( )( )

  ( )( )

  ( ) ( ) ( )1997 1996 1996 1996 19961 1 1 1 1 11 1 11996 1996 1996 1 11 1 1

  11

  i i i i i iz i i i

  i ii i i

  ii

  + + + + + + = = = + = + = + =

  +

  +

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1996 19962 1996 199621 1 2 21 1 1 12 2 1 1 2

  1 1 2

  1 1 2i i i i ii i i i

  + + + + = + = + = + = + = +

  +

  ( ) ( ) ( )1996:4 499 00

  1996 1 1 1 1 1 Im 1.i i i i i i z=

  = + = = + = + = + =

  2.inaica

  ( )( )

  ( ) ( )( )

  ( ) ( )

  ( )( ) ( )

  ( )( ) ( )

  ( )

  998 9982 21997 1996 9981 1 1 2 11 1 1 2 11996 1996 998 998 99822

  1 1

  11 1 21 2 11

  i i i i ii i i