of 64 /64
ЈКП ТОПЛОВОД”- ОБРЕНОВАЦ, ул. Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац телефон/факс: 011/8728-237; 011/8728-238 интернет страница: www.toplovodobrenovac.org.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР.1 19.03.2018. За јавну набавку добара у отвореном поступку (ради закључења оквирног споразума) ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Предизоловане челичне цеви и фитинзи ЈАВНА НАБАВКА бр. 10/18 Рок за достављање понуда: 11.04.2018.године, до 11 00 часова Датум отварања понуда: 11.04.2018.године, у 11 30 часова РАНИЈЕ ОБЈАВЉЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВИШЕ НЕ ВАЖИ! Укупан број страна документације: 64 Обреновац, 2018. година

KONKURSNA DOKUMENTACIJA PIC IZMENA BR

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KONKURSNA DOKUMENTACIJA PIC IZMENA BR

Microsoft Word - KONKURSNA DOKUMENTACIJA PIC IZMENA BR.1/: 011/8728-237; 011/8728-238
: www.toplovodobrenovac.org.rs

( )
. 10/18


: 64
, 2018.
2 64
32. 61. („. “ . 124/12, 14/15 68/15) – : , 2. („. “ . 86/2015), 2018-1868/2 07.03.2018. , 2018-1868/3 07.03.2018. ,
:
: 10/18
I

IV
, ( . 1)
5
V 75. 76.
16
VII 22
VIII ( . 2) 33
IX ( . 3) 38
X ( . 4) 43
IX ( . 5) 44
XII 75.
2. ( . 6) 45
XIII 75. 1. 1) 4)
( . 7) 46
XIV
( .8) 47
XVI ( .10)
51
52
IX ( .13) 63
: 63
3 64
1. :
: 3/1,11500
: www.toplovodobrenovac.org.rs
2. :
,
( : )

3. :
. 10/18 –

44163120 –
5. :
. . , , . .
6. :
:
, ( ), : 011/8728-
237
4 64
:
10/18 –

44163120 –

5 64
,
, ,
.1
1. :
1.
: : 7, 36m, 8, 9, 10, 11, 12 14, 60m.

1. 406.4/560 m 1
2. 355.6/500 m 1
3. 323.9/450 m 1
4. 273/400 m 1
5. 219.1/315 m 1
6. 168.3/250 m 1
7. 139.7/225 m 1
8. 114.3/200 m 1
9. 88.9/160 m 1
10. 76.1/140 m 1
11. 60.3/125 m 1
12. 48.3/110 m 1
13. 42.4/110 m 1
14. 33.7/90 m 1
6 64
2. :
2.
2.1. 1.5 (90°) , 1000mm
: : 8, 9, 10, 11, 12 13, 10 , 14, 20 .
2.2. - - 45° , 3.

1. 406.4/500 1
2. 355.6/500 1
3. 323.9/450 1
4. 273/400 1
5. 219/315 1
6. 168/250 1
7. 139.7/225 1
8. 114.3/200 1
9. 88.9/160 1
12. 48.3/110 1
13. 42.4/110 1
14. 33.7/90 1

1. 33,7/90-33,7/90 1
2. 42,4/110-42,4/110 1
3. 42,4/110-33,7/90 1
4. 48,3/110-48,3/110 1
5. 48,3/110-33,7/90 1
6. 88,9/160-33,7/90 1
7. 48,3/110-42,4/110 1
8. 88,9/160-42,4/110 1
10. 88,9/160-76,1/140 1
11. 88,9/160-88,9/160 1
12. 88,9/160-48,3/110 1
7 64
: 50, 10 .
65 100, , 4 .
13. 76,1/140-48,3/110 1
14. 139,7/225-60,3/125 1
15. 60.3/125-33,7/90 1
16. 76,1/140-33,7/90 1
17. 76,1/140-42,4/110 1
18. 76,1/140-60,3/125 1
19. 76,1/140-76,1/140 1
20. 60.3/125-42,4/110 1
21. 60.3/125-60,3/125 1
22. 60.3/125-48,3/110 1
25. 114,3/200-48,3/110 1
26. 114,3/200-76,1/140 1
27. 114,3/200-88,9/160 1
28. 114,3/200-60,3/125 1
29. 139/225-139/225 1
32. 168,3/250-48,3/110 1
33. 168,3/250-88,9/160 1
34. 168.3/250-60.3/125 1
35. 114,3/200-114.3/200 1
38. 139,7/225-76,1/140 1
39. 139,7/225-114,3/200 1
40. 139,7/225-139,7/225 1
41. 139,7/225-33,7/90 1
42. 219/315-76,1/140 1
45. 219.1/315-114,3/200 1
46. 219.1/315-139.7/225 1
47. 219.1/315-168.3/251 1
48. 273/400-139,7/225 1
8 64
2.3. - 180° ,
4.

1. 48,3/110-33,7/90 1
2. 48,3/110-42,4/110 1
3. 42,4/110-33,7/90 1
4. 60,3/125-42,4/110 1
5. 60,3/125-48,3/100 1
6. 60,3/125-33,7/90 1
7. 76,1/140-33,7/90 1
8. 76,1/140-48,3/110 1
9. 76,1/140-42,4/110 1
10. 76,1/140-76,1/140 1
11. 76.1/140-60.3/125 1
12. 88,9/160-33,7/90 1
13. 88.9/160-48,3/110 1
14. 88.9/160-42.4/110 1
15. 88.9/160-60,3/125 1
16. 88.9/160-76.1/140 1
17. 114.3/200-33.7/90 1
18. 114.3/200-42.4/110 1
19. 114.3/200-60,3/125 1
20. 114,3/200-114,3/200 1
21. 114.3/200-76,1/140 1
24. 139.7/225-42,4/110 1
25. 139.7/225-48,3/110 1
26. 139.7/225-60,3/125 1
27. 139.7/225-76,1/140 1
30. 168.3/250-48.3/110 1
31. 168.3/250-60,3/125 1
32. 168.3/250-76.1/140 1
33. 168.3/250-88.9/160 1
34. 219.1/315-60,3/125 1
37. 219.1/315-114.3/200 1
9 64
: 50, 10 .
65 100, , 4 .
2.4. 5.
: : 1, 10
.

1. 42,4/110-/33,7/90 1
2. 48,3/110-33.7/90 1
3. 48,3/110-42,4/110 1
6. 76,1/140-48.3/110 1
7. 88,9/160-60,3/125 1
8. 88,9/160-48.3/110 1
9. 88,9/160-76,1/140 1
12. 139/225-88.9/160 1
13. 139/225-114,3/198 1
14. 168.3/250-76.1/140 1
15. 168.3/250-88.9/160 1
16. 168.3/250-114.3/200 1

( -):
10 64
:
1. 33,7/90 1
4. 60.3/125 1
5. 76,1/140 1
6. 88,9/160 1
7. 114,3/200 1
8. 139.7/225 1
11. 273/400 1
12. 323.9/450 1
13. 355.6/500 1
14. 406.4/560 1

.
:
( 1.)
3. ( 3.)
( -):
:
11 64
:
ISO 9001, ISO 14001 ( ) OHSAS 18001 ( ). , ISO/IEC 17020/ ENR/001. 5 . , . , . , ISO/IEC 17020/ ENR/001. 12 . , . SRPS EN ISO3834 . , . .

, , . SRPS EN 13941, : SRPS EN 253 – , SRPS EN 448 – :
• – p= 16 bar
• – t= 115 oC
.
12 64
1. 1.1. 1.1. 1.2. SRPS EN 10217-2 SRPS EN 10217-5 ( Ø114.3 – Ø406.4) – 6m 1.3. SRPS EN 10216-2 ( ( Ø33.7-Ø88.9) 6m. 1.4. P235GH 1.5. SRPS EN 10204 – 3.1 1.6.
1. 2 ( )
SRPS EN 253
2. Ds 2 (
Ds ) SRPS EN 253
3. T 4 (
) SRPS EN 253
4. ,
, , , , ,
5. , B
C EN ISO 8501-1
1.2. 1. 4.3.1. 5.2 SRPS EN 253 2. – 3.
1.3. (PUR)
1. , , ( ) 5.4.4 SRPS EN 253 2. , 5.3.3 (ISO 845) 60
/3, (ISO 844) 4.4.3 4.4.2 5.3 SRPS EN 253
13 64
1.4. 1. 150 (±5) mm. SRPS ISO 6761 ( ≥DN 65) 2. 2% 3. 7 SRPS EN 253 4. , 5.4. 8 SRPS EN 253 5. (λ50 5.4.4 0.029
W/mK EN ISO 8497 F SRPS EN 253 (80-10)C 6. 5.4.6 SRPS EN 253 7.
1.
SRPS EN 10216-2, SRPS EN 10217-2, SRPS EN 10217-5
2. :
• PE
• MFR3. :
1.6.
• EN 10220 ( 6 EN 10216-2)
• P235GH ( EN 10216-2)
• TC1 EN 10216-2 ( 13)

SRPS EN 10204 - 3.1
• ISO :
1.
2. SRPS EN 10216-2
3.
4.
(. )
14 64
1.7.
• SRPS EN 253 ( 6 SRPS EN 10217-2)
• P235GH ( SRPS EN 10217-2)
• TC1 EN 10217-2 ( 13)

SRPS EN 10204 -3.1
• :
1.
2. SRPS EN 10217-2
3.
4.
(. )
2.
2.1. , ugao 90
0 ,
1. 2. 3. 4.
• – 1000 mm
• ≤60.3/125
• –
• , SRPS EN 448. / 3.1 EN 10204, .
2.3. T-p - 45 0 ,

1. 2. 3.
4. ≤60.3 5. 6. 1000mm, 500mm.

15 64
2.4. - 180 0 ,

1. 2. 3.
4. ≤60.3 5. 6. 1000mm,
500mm.
2.5.
1. 2. 3.

• 1000mm
2.6.
1. 2. 3.

• 33,7/110-273,0/400 2000 mm
• 323,9/450-406,4/560 3000 mm
:
***
.
. .10/18.
,
.
:
*** .
, .
:
.
:
*** ,
SRPS EN 10204-3.1, .
( ) .. ____________________________
16 64
V
75. 76.

1. 75. 76.
: 75. , :
1) , ( 75. 1. 1) );
2) , , , , ;
( 75. 1. 2) ); 3) ,
; ( 75. 1. 4) );
4) , , ,
( 75. 2. ).
, ( 76. ):
1) : - 3 ( 01.03.2016. 01.03.2018.) 12.000.000,00 -. - () , () .
2) :
- 6 () ;
3) : - ISO 9001; - ISO 14001 ( ); - OHSAS 18001 ( ); - SRPS EN 13941 ; - , 2012. . SRPS EN 253, SRPS EN 448, , ISO/IEC 17020 / /001; - , SRPS 2012. . SRPS EN 253, SRPS EN 448, , ISO/ 17020 / /001;
17 64
- ( ) SRPS EN ISO3834:2008 .
, 80. , 75. 1. . 1) 4) , . , , 75. 1. . 1) 4) , .
2. 75. 76.
:
2.1. 75. 1. 1) : :
1) ,
2) ; :
1) ,
2) o ;
: /
:
*** ,
75. 1. 1) .
*** ,
75. 1. 1) .
2.2. 75. 1. 2) : :
1) , , , , , , ;
2) , ;
3) , -, , , , ( ). .
18 64
: 1) , -,
, , , , ( ).
:
*** .
*** , 75. 1. 2) .
*** ,
75. 1. 2) .
2.3. 75. 1. 4) : : , :
1)
2) , , .
:
*** .
*** , .
*** ,
( ).
*** ,

2.4. 75. 2. : , :
1) ( . 5). .
:
*** , .
2.5. , , :
: , :
1) , . . .
3) ( ) , .
19 64
:
***
( 1 ).
,
.
2.6. , , :
: , :
1) . 2.7. ,
, : : , :
1) . .
1) :
***
( 1 ).
,
.
3. : , , , , . 5 () , , .
4. : , ,
, , , .
, .
5. :
:
20 64
- . 23. 25. ; - ; -
, ; - .

, .
82. 3. 1) .
6. :
, , , . :
**** , .
, 77. 4. ,
,
– ,
. 7.
77. 4. ,

,
.
, , 5 ()

,
.
,
, ,
.
21 64
1)
, :
, .
2)
, . , . , .
22 64

, .
, .
1)
( )
, / () . , , , .
2)

. . (
) „ –
, . 10/18 “, , „“ - , 241, 11500 .
, , .
, .
: 11.04.2018. 11
00 . 11.04.2018. 11
00 , „“ - , 241, 11500 . , , , . , . . , 11.04.2018. 11
00 , , .
.
. ,
.
23 64
, „“ , , , . :
,
ISO .
,
.
(
):
- , ( . 7);
- , ( . 2); - , ( . 3); - , ( . 5); - , 75.
2. ( . 6); - , ,
( . 8); - , - ,
( .10 ); - ,
( .11 ); - - , ( .
12); - ,
.
: 75 1. 1) , , . ,
,
.
( . 4).
3)
11.04.2018. 113 (. 241, 11500 ).
.
, .
, - (. , .).
24 64
5)
.
6) , , , ,
– .
, .
, : „“ , . 241, 11500 , :
„ “
,
. 10/18 -
„ “
,
.10/18 -
,
. 10/18 -
„ “
,
. 10/18 -
, , .
, . ( 11.04.2018. 11
00 ) , .
7)
.
25 64
, . .
, , .
8)
. ,
, :
1) ,
2) . .
, . . , , . . .
9)
, , 50% .
, .
, , . , . , 5 .
10) ,

: 45 , . . .
: 12 , 14 .
26 64
: „“ , . 3/1. 24 . .
: 30 , . , . .
:
*** , .
11)

. -
.
, . . , .
, . , , , .
, 92. .
12)
I) :
, ( ) 10% -. . ,, , 60 () . , , , . :
1) , , 2) , 3) .
, .
27 64
II) (
.10).
,
15 () :
5% -, .
. , ,
, 13 () . , , .
: 1) 2) 3)
,
.
III)
( .11).
) ( , . ) , . , – , 10%
-. ,
.
- 100.000,00 , : , 10 () . , .
) , . , – , 10%
-. ,
.
28 64
, , , . , , , .
: 1) .
,
.
13)

,,” , 14. -. ,
. je
ISO .
. ,
.
14)


15)

, , .
8 () , .
, .
16)

, , 5 () . ( 63. ).
29 64
3 () , . 20. -, , (. 3/1, 11500 ), ([email protected] [email protected]) : 011/8728-237 ( 07-15 , , ). , .
17)

, , () , ( 93. ).
() , , , () , .
.
, . ,
.
18) 75.
2. :
75. 2. , , , . , --10/18 , 75. 2. ( . 6).
19)

,
, .
20)
, „ ”, .
30 64
, , . .3 - I II, , . : ( I)
( II).
.

.

( .2).
156.
138.-167. („. “ . 124/12, 14/15 68/15), : . , , , ( : ), , . , . , , . , , . , 7 () , 63. 2. , . , 149. 3. , . , , 10 () . 149. 3. 4. , . , . , .
31 64
150. . , 156. , :
1. 120.000,00 120.000,00 ;
2. 250.000,00 120.000,00 ;
3. 120.000,00 120.000,00 ;
4. 120.000,00 120.000,00 , ;
5. 0,1% , , 120.000,00 ;
6. 0,1% , , 120.000,00 .
, 151. 1. 6) ,
:
1. 156.
:
(1) ; (2) , , . *

.
(3) 156. ; (4) : 840-30678845-06; (5) : 153 253; (6) : ; (7) : ; ; ; (8) : ; (9) , ; (10) . 2. , , ISO , 1. 3. , , , , 1, (1) (10), , ( , ); 4. ,
1, (
32 64
) ISO. 138. – 167. .
22)
. , 112. 2. 5) .
23)
, . ,
, , .
, .
33 64
. 2
VIII


. 10/18
. 10/18 :
1) :
( ):
( ):
( ):
( )
( ):
( ):
( )
:
2) ( ):
)
)
: ( „“, „“
„“ .
3) :


:
2) :


:
:
„ “
, ,
,
.
,
50%, ,
, (
), 50 %.
4) :
1) /:
/
/ :
35 64
/
/ :
3) /:
/
/ :
:
„ “
, ( )
,
, ( ).
, .
36 64
( -) ________________________________________________________________________
( -)
6) : 45 , . . .
: _________ , _________ .
: 12
, 14
.
.
7) : „“ , . 3/1.
8) : _________ () , . :
24 . .
9) : __________________ ( 30 )
10) .
11) , ( ). .
12) : .
13) , , ,
37 64
, . . .
14) ( .2)
15) , 115. , , , 5% , 39. 1. . , 115. 5. .
( ): _____________________ .. ___________________________
:
, .
,


,
.. 10/18
1 33,7/90 m 1
2 42,4/110 m 1
3 48,3/110 m 1
4 60.3/125 m 1
5 76,1/140 m 1
6 88,9/160 m 1
7 114,3/200 m 1
8 139.7/225 m 1
9 168.3/250 m 1
10 219.1/315 m 1
11 273/400 m 1
12 323.9/450 m 1
13 355.6/500 m 1
14 406.4/560 m 1
15 1000mm, 1.5D 90o 33,7/90
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
47 139 /225-139/225 1
48 , 45, 33,7/90-33,7/90 1
49 , 45, 42,4/110-42,4/110 1
50 , 45, 42,4/110-33,7/90 1
51 , 45, 48,3/110-48,3/110 1
52 , 45, 48,3/110-33,7/90 1
53 , 45, 88,9/160-33,7/90 1
54 , 45, 48,3/110-42,4/110 1
55 , 45, 88,9/160-42,4/110 1
56 , 45, 88,9/160- 60.3/125 1
57 , 45, 88,9/160-76,1/140 1
58 , 45, 88,9/160-88,9/160 1
59 , 45, 88,9/160-48,3/110 1
40 64
80 Trava, 45, 168.3/250-60.3/125 1
81 , 45,114,3/200-114.3/200 1
82 , 45, 139,7/225-42,4/110 1
83 , 45, 139,7/225-88,9/160 1
84 , 45, 139,7/225-76,1/140 1
85 , 45, 139,7/225-114,3/200 1
86 , 45, 139,7/225-139,7/225 1
87 , 45, 139,7/225-33,7/90 1
88 , 45, 219/315-76,1/140 1
89 , 45, 219/315-88,9/160 1
90 , 45, 219.1/315-60.3/125 1
91 , 45, 219.1/315-114,3/200 1
92 , 45, 219.1/315-139.7/225 1
93 , 45, 219.1/315-168.3/251 1
94 , 45, 273/400-139,7/225 1
95 , 180, 48,3/110-33,7/90 1
96 , 180, 48,3/110-42,4/110 1
97 , 180, 42,4/110-33,7/90 1
98 , 180, 60,3/125-42,4/110 1
99 , 180, 60,3/125-48,3/100 1
100 , 180, 60,3/125-33,7/90 1
101 , 180, 76,1/140-33,7/90 1
102 , 180, 76,1/140-48,3/110 1
41 64
132 33,7/90 1
133 42,4/110 1
134 48,3/110 1
135 60.3/125 1
136 76,1/140 1
137 88,9/160 1
138 114,3/200 1
139 139.7/225 1
140 168.3/250 1
141 219.1/315 1
142 273/400 1
143 323.9/450 1
144 355.6/500 1
145 406.4/560 1
42 64
- ( ) :
:
2100%
1: , :
1) 5. - ; 2) „ -“
5; 3) „“ -,
- -; 4) „ -“
- -.
2:
, , . „“ , . 100%.
: **** .
.
43 64
. 4

88. 1. („. “ .
124/12, 14/15 68/15), _____________________________________ (
), – - 10/18, :

:
:
( 88. 2. ).
,
,
,
( 88. 3.
).
, , ,
/ ,
, , . ,
.
44 64
. 5

26. („. “ . 124/12, 14/15 68/15), _______________________________________________________ (
) :

- - 10/18, , .
_____________, __.___._____.
.. ______________________ : ,
.
,
, ,
,
. .
, 82. 1. 2. .
( ) –
,
, ,
.
45 64
. 6
XII
75. 2.

75. 2. („. “ . 124/12, 14/15
68/15) _________, _____________ ( ),

___________________( ), ________, , - - 10/18, , , , . _________________, __.___. _____. .. _____________________________

:
**** ( ) - ,
, ,
.
46 64
. 7
XIII
75. 1.
1) 4)
77. 4. („. “ . 124/12, 14/15
68/15) _____________ ( ),

75. 1. 1) 4) („. “ . 124/12, 14/15 68/15), – – . 10/18.
______________, ___. ____.____.
:
*** , 77. 4. ,
,
.
,
75. 1. 1) 4),
, ,
, .
77. 4. ,

,
.
, , 5 ()

,
.
,
, ,
.
47 64
. 8

:

.

1
2
3
4
5
6
48 64
_________________, __.___. _____. .. _____________________________

:
*** e 3 e –
2018. )
:
*** , .
49 64
: ____________________________________________ : _____________________________________________ : _________________________________________ : _____________________ : _________________________________________ :____________________________________________
-
- -
: „” , () : , 3/1 1 () , __________________ „”, , . 3/1, , 600.000,00 -, --10/18, , ___________ _________ ( ), :
1) , , 2) , 3) .
, 60 . „”, , 3/1, , „” „”, „ ” , , . - , . , , . , , . _________________________ .
50 64
, ___________________ 2017.
______________________

, , :
5% - , : „, , “, . -

--10/18- , .
3 ( )
:

, , , , , :
1) , 5% ( -) () , .
2) , 5% ( -) () , .

. --10/18 –

3 ( )
:
- -
( --10/18)
: 20233940, : 104764767, , .. ( : ),
2. _______________________________ ( )
_____________________________________________________________ (
), _______________, : _________________, ______________________ __________________________( ), ______________________________________________________________________________ ( ) ( : ),
: .
1. :
1) „“ . 10/18 (: – – 10/18) 4. 1. ;
2) , ______________________________________________________;
( ) 3)
___________________________________________________; (/ / )
4) : _____________________ _____________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________
_____________________________________________________________ (/ )
___________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________
54 64
( /
/)
2.
, , . -- 10/18 . -- 10/18 – , , . , __________( ) ____________ ( ), . , . . - --10/18. , , , --10/18 .

).

4.
23. 1. , 5. 8. , .
55 64
, , , , 40. 6. 1. . , 1. .

5.
. . . -. . . DDP . – 2. , , , , ________________ (
) , -, . , 115. , , 5% , 5.000.000,00 -. , 115. 5. .
,
6.
, , , , , . 17. 3. , 2 () , 15. 1. . .
56 64
2 , . , .
7.
1 , 6. 1. , () :
- -
-
-

.
8.
-, , 45 () , . .

9.
, ______ / ( : 12 ) _____ ( 14 ) . 1. . , 3/1. 1. , , 14. 1. 15. 1. ( 6. 3. ), 126. 12 () .
57 64
10.
, , . --10/18, , , , . , , , --10/18. , , . . (, .) . , . . --10/18. , ( ), , , , --10/18. 8. , , , , , , --10/18. .
11.
, (. 482. ). , , .
58 64
1. 2. , ( ). 5 () , , , 6. 3. 14. 1. 15. 1. . 15 1 , , .

12.
_____________________ (*
: 24 ), . 10. 9. . 1. . , , , . , . , , , , . --10/18, . , 15. 2. , , ( 6 3 ).

13.
9. 1. , 2 () ( -) , 5% 5. 8. ,
59 64
( 6. 3. ) 14. 1. 15. 1. . . .
-
14.
, ,
15 () , , ,
,
5% -,
13 ()
.
1 , , ( 6. 3. ) 15.
– 15.
( 6.
3. ) , ,
,
5% (
-) 30 ()
9. 1. ,

.
(
),
, ,
,
5%
30 () 13. 1.
60 64
,

.
1. 2.
, .
1. 2. .

16.
, , 6 . 1. , , , . , , . 3. .

17.
, , . 1. , , , , , , , , , , , . 1. 2. ,
61 64
, , ( 6. 3. ) 14. 1. 15. 1. . 30 () , , , ( 6. 3. ) .

18.
, , , , .
19.
.
20.
. . 2. .
21.
: - ( ) (
);
- . (
) ( );
- – V. .--10/18
2 ;
-
15 16 -
62 64
VI-1 VI-2 . --10/18
2 ;
- .( ) ( ) ;
- 1 - . 22.
:
- ; - 14. 1.
. , 14. 1. , .
23.
9 () , 7 () , 2 () .
: :
, .. ( )
.. .. ( , )
:
. ,
, ,
.
, ,
. ,
, .
63 64


: . 10-18 : ________ ________ . _________ _________
:
:
:
.:
-:
: 45 , , . : ____ / , ____ .
64 64
: , 3/1, . : ______ ( 24 ), . : , . : , , , . ___________________
„“
.. ..