Kratka Povijest Hrvatske

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  1/48

  Kratka povijestHrvatske

  Petra Novinak, prof. povijesti i dipl. arheolog

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  2/48

  GEOGRAFSKE UVJETOVANOSTIHRVATSKEPOVRINA:56 542 km2

  STANOVNITVO:4 468 760

  KOPNENA GRANICA:2197 km

  MORSKA GRANICA:5 835 km

  (kopnena 1777 km, otona 4058 km)TERITORIJALNO-ADMINISTARTIVNA

  PODJELA:20 upanije + glavni grad Zagreb

  KLIMA:umjerena kontinentalna

  sredozemna

  USTROJ VLASTI:viestranaki,polupredsjedniki, republika s jednimzakonodavnim tijelom

  REGIJE:

  Nizinska ili panonska prirodna regija(55% teritorija i 66% stan.)

  Primorska ili jadranska prirodna regija (31%

  teritorija i 31% stan.)

  Gorska prirodna regija(14% teritorija i 3% stan)

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  3/48

  KRONOLOGIJA POVIJESNOG RAZVOJA HRVATSKE

  P

  RA

  P

  O

  V

  I

  J

  ES

  T

  PALEOLITIK gornji: 2 500 000200 000 godina

  pilje andalja kod Pule, Punikve kod Ivanca

  (litiki materijal)

  PALEOLITIK srednji: 200 00040 000

  Krapinaostaci Homo sapiens nenderthalensisa

  pilje Vindija kraj Varadina, Veternica kraj Zagreba, andalja II ostaci Homo sapienssapiensa

  NEOLITIK: 6000.4000 g.pr.Kr.

  Kulture kontinentalne Hrvatske: STAREVAKA K., VINANSKA K., SOPOTSKA K.

  Kulture primorske Hrvatske: IMPRESSO KULTUREDANILSKA K., HVARSKA K.

  BAKRENO DOBA: 40003000 g.pr.Kr.

  VUEDOLSKA KULTURA

  BRONANO DOBA: 3000 800 g.pr.Kr.

  VINKOVAKA K., LICENSKA K., BJELOBRDSKO-DALJSKA K., KULTURE POLJA SAARAMA

  ELJEZNO DOBA: 8. st.pr.Kr. sredina 1. st. posl. Kr.

  STARIJE: 8.-4.st.pr.Kr.

  ILIRSKA I PANONSKA PLEMENA

  MLAE: 4.st.pr.Kr. sredina 1.st.posl.Kr.

  DOLAZAK KELTA

  GRKA KOLONIZACIJA

  RIMSKA OSVAJANJA

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  4/48

  ANTIKA

  1.- 6. st. posl. Kr.

  RIMSKA PROVINCIJA ILIRIK:PANONIJA

  DALMACIJA

  romanizacija: SALONA, JADER, SISCIA, MURSA, POLA...

  od 3.st. irenje kranstva

  5.-6.st. provale barbarskih narodaVELIKA SEOBA

  SREDNJI VIJEK

  7.16. st.

  7.st. doseljenje HRVATA

  prve kneevine od 8.-10. st: PANONSKA HRVATSKA

  PRIMORSKA HRVATSKA (DALMACIJA)

  od sredine 10.st: KRALJEVINA HRVATSKA I DALMACIJA

  1102.personalna unija s Ugarskom: UGARSKO-HRVATSKO

  KRALJEVSTVO

  NOVI VIJEK

  16. st.1918. g.

  1527.priznavanje Ferdinanda Habsburkog za Ugarsko-hrvatskog kraljaulazak u HABSBURKU MONARHIJU

  ratovi s Osmanskim cartsvom (Hrvatska je antemurale Christianitatis)

  17. st. Ostaci ostataka

  18. st. osloboena osmanske vlasti

  1809. ILIRSKE POKRAJINE(Napoleonova vlast)

  1868. HRVATSKO-UGARSKA NAGODBA (AUSTRO-UGARSKA)

  1881. obnovljen teritorij TROJEDNE KRALJEVINE HRVATSKE,

  SLAVONIJE I DALMACIJE unutar Habsburke monarhije

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  5/48

  SUVREMENO

  DOBA

  od 1918. godine

  1918. raspad AUSTRO-UGARSKE

  29. 10 1918. DRAVA SLOVENACA, HRVATA I SRBA

  1. 12. 1918. KRALJEVSTVO SRBA, HRVATA I SLOVENACA

  1929. KRALJEVSTVO JUGOSLAVIJA(prva Jugoslavija)

  DRUGI SVJETSKI RAT: NEZAVISNA DRAVA HRVATSKA1945. SOCIJALISTIKA FEDERATIVNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA

  (druga Jugoslavija)

  R H

  E R

  P V

  U A

  B T

  L S

  I K

  K A

  A

  1990. prvi viestranaki izbori u Hrvatskoj; Ustav republike Hrvatske

  25. 6. 1991. proglaenje SAMOSTALNE I SUVERENE REPUBLIKE

  HRVATSKE8. 10. 1991. prekid svih dravno-pravnih veza Hrvatske i SFRJ

  18.11.1991. pad VUKOVARA

  sijeanj 1992. meunarodno priznanje Republike Hrvatske; primanje upunopravno lanstvo UN-a

  1991.-1995. DOMOVINSKI RAT

  1995. svibanj: BLJESAK

  kolovoz: OLUJA

  1997 -1998. mirna reintegracija Podunavlja

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  6/48

  PRAPOVIJEST paleolitikpilja andalja kod Pule

  najbogatije gornjopaleolitiko nalaziteu Hrvatskoj

  Hunjakovo brdo kod Krapine

  najbogatije svjetsko nalaziteHomosapiens neanderthalens isa

  otkrio 1899. Dragutin GorjanoviKramberger

  ukupno 876 pojedinanih fosilnihostataka ljudi (oko 80 osoba)

  starost: o. 130 000 godina

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  7/48

  LUBANJA CHunjakovo brdo, Krapina

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  8/48

  NEOLITIKSTAREVAKA KULTURA (5500. 4500. g. pr. Kr.):

  sjeverna Hrvatska - uz obale rijeka (Dunav), na padinamabreuljaka ili prirodnim uzvienjama

  poetak stalnog naseljavanja stanovnitva i sjedilakognaina ivota (uzgoj itarica i stoke) ive u sojenicama izemunicama

  najvanija nalazita: Starevo (Srbija), Pepelane(Hrvatska)

  SOPOTSKA KULTURA (4500-3500 g.pr. Kr.):

  na prostoru Slavonije

  grade nadzemne kolibe od blata i iblja

  Najvanije nalazite : Sopot kod Vinkovaca

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  9/48

  DANILSKA KULTURA (4500.3900.g.pr.Kr.):

  impresso cardum kulturaotisci prstiju ikoljaka

  uz obale Jadranskog moranajvaniji lokalitet: Danilo kraj ibenika

  HVARSKA KULTURA ( 39002500 g.pr. Kr.):

  impresso cardum kulturaotisci prstiju i koljaka

  na srednjim i junim dalmatinskim otocima

  najvanija nalazita: Grapeva i Markova pilja na Hvaru

  http://images.google.hr/imgres?imgurl=http://www.vela-spila.hr/frag/frag-luka.jpg&imgrefurl=http://www.vela-spila.hr/srednji-neolitik.html&h=100&w=140&sz=4&hl=hr&start=12&um=1&tbnid=dge4TGqrAyqmyM:&tbnh=66&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3DHvarska%2Bkultura%26um%3D1%26hl%3Dhrhttp://images.google.hr/imgres?imgurl=http://www.vela-spila.hr/frag/frag-bronca.jpg&imgrefurl=http://www.vela-spila.hr/broncano-doba-gallery.htm&h=100&w=140&sz=6&hl=hr&start=11&um=1&tbnid=iIO-niNUaEB8CM:&tbnh=66&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3DHvarska%2Bkultura%26um%3D1%26hl%3Dhr
 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  10/48

  VUEDOLSKA KULTURA ( 3000. - 2300.g. pr. Kr.)

  - bakreno doba

  nalazite Vuedol kraj Vukovara

  rasprostranjena je na podruju Srijema, Slavonije do okolice Bjelovara uHrvatskoj te u Austriji, Maarskoj, junoj Slovakoj i Rumunjskoj

  keramika najee ukraena bijelom inkrustracijom

  kamene sjekireprvi ratnici

  najstariji kalendar u Europi

  VUEDOLSK GOLUBICA

  VUEDOLSKI KALENDAR

  VUEDOLSKA IZMICA

  http://images.google.hr/imgres?imgurl=http://www.net.hr/2007/09/18/0613007.17.jpg&imgrefurl=http://www.net.hr/kultura/page/2007/09/18/0518006.html&h=226&w=310&sz=36&hl=hr&start=19&um=1&tbnid=TaU-gKdyIRD0RM:&tbnh=85&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3DVu%25C4%258Dedolska%2Bkultura%2Bkalendar%26um%3D1%26hl%3Dhr%26sa%3DN
 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  11/48

  KULTURA POLJA SA ARAMA (1300. 700. g.pr. Kr.)

  -bronano doba

  Indoeuropljaniobred incineracije (spaljivanje mrtvih)

  pokapanje ostataka u arama s prilozima nakita, oruja i orua

  grobovi tvore velike nekropole

  ostave

  http://www.answers.com/main/Record2?a=NR&url=http%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FImage%3ABronze%2520age%2520weapons%2520Romania.jpghttp://images.google.hr/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Sword_bronze_age_(2nd_version).jpg/600px-Sword_bronze_age_(2nd_version).jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Sword_bronze_age_(2nd_version).jpg&h=600&w=600&sz=66&hl=hr&start=2&um=1&tbnid=DOE8CKcCIjy01M:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dbronz%2Bage%2Bswords%26um%3D1%26hl%3Dhr
 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  12/48

  ILIRI:

  Histri - Istra

  Liburni - Primorje

  Japodi - Lika

  DelmatiDalmacija

  PANONSK I ILIRI:

  Jasi, Breuci, Sereti,

  Serapili, Kolapijani

  gradinenaselja na uzvisinama

  nekropolenakit od bronce i jantara, oruje, keramika

  sukobi s Grcima (grka kolonizacija) i Rimljanima (tri ilirsko-rimskarata)

  KELTI:

  Skordisci - Slavonija

  TaurisciSZ Hrvatska

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  13/48

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  14/48

  GRKA KOLONIZACIJA (od 4. st.pr.Kr.)

  KOLONIJE na jadran. obali:

  ISSAVisPHAROSHvar

  KORKIRA MELAINAKorula

  TRAGURIONTrogir

  EPIDAURCavtat

  LUMBARDSKA PSEFIZMA

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  15/48

  RIMSKA OSVAJANJA (3. st.pr. Kr.1. st. posl. Kr.)

  ILIRSKI RATOVI

  ratovi Rimljana s kraljicom Teutom (I. i II. ilirski rat: 229.-219.g.pr.Kr.)

  kraljem Gencijem (III. ilirski rat168.g.pr. Kr.)

  - ratovi s Histrima, Delmatima, Japodimau 1. st.pr. Kr. za Oktavijana

  zavrilo rimsko osvajanje primorskih Ilira

  -BATONOV USTANAK (6-9.g. poslije Krista)- ustanak Ilira- uguen- kraj rimskog osvajanja panonskih Ilira - granica na Dunavu

  http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Kunsthistorisches_Museum_Vienna_June_2006_031.jpg
 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  16/48

  SALONA S li k j S lit

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  17/48

  SALONASolin kraj Splita

  POLA - Pula

  BRIJUNI-uvala Verige

  Z d

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  18/48

  Varadinske topliceZadar

  Narona- Vid kod Metkovia

  - nalaz 16 statua cara Augusta i

  njegove obitelji

  Mozaik iz Pule

  Bazilika Eufrazijana

  u Poreu, 6.st.

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  19/48

  DIOKLECIJANOVA PALAA - Split

  irenje kranstva od 3. st.

  -Dioklecijanovi progonistradaosv. Dujme, biskup Salone

  -sv. Anastazije, sv. Kvirin

  -crkvena sredita: Salona i Sirmij

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  20/48

  - 475. g. rimski car Julije Nepotpobjegao u Dalmaciju, posljednji zakonitirimski car476. Pad Zapadnog Rimskog Carstva

  - Preko hrvatskih krajeva prolaze i kratkotrajno se naseljuju: Ostrogoti,Vizigoti, Gepidi, Langobardi...

  - U krajeve rimskih provincija Dalmacije i Panonije Hrvati su se doselili u

  drugoj polovici VI. i prvoj polovici VII. stoljeazajedno s vojnimosvajanjima Avara, osobito nakon pada Sirmiuma (582.) i Salone (614.).

  Od 9 st prve hrvatske dravne tvorevine:

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  21/48

  KNEEVINE (8. sr. 10. st.)

  Panonska Hrvatska

  Knez LJUDEVIT POSAVSKI(810.-823.)

  Primorska Hrvatska

  knezovi: 9. st.

  VIESLAVBORNA

  TRPIMIR

  DOMAGOJ

  BRANIMIR

  KRALJEVINA (925.-1102.)

  Kraljevi:

  TOMISLAV (925.-928.)

  STJEPAN DRISLAV (969.-997.)

  PETAR KREIMIR IV. (1058.-1074.)

  DMITAR ZVONIMIR (1075.-1089.)

  PETAR SVAI (1091.-1097.)

  - Od 9. st prve hrvatske dravne tvorevine:

  1102. g. PACTA CONVENTAugovor hrvatskog plemstva i ugarskogkralja Kolomananastala personalna unija UGARSKO-HRVATSKO

  KRALJEVSTVO

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  22/48

  Trpimirov natpis- prvi

  spomen hrvatskog kneza

  Vieslavova krstionica 8. st.

  Tomislav - prvi hrvatski kralj

  Crkva sv. Donata, 9.st., Zadar Baanska ploa, 11. st.

  Sv. Kri, 6.st. Nin

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  23/48

  ARPADOVII

  (1102.-1301.)

  igmundLuksemburki Matija Korvin15.st. (1548.-1490.)

  UGARSKO-HRVATSKO KRALJEVSTVO (1102. -1527.)

  BELA IV.provalaTatara

  -slobodni kraljevski

  gradovi (Zagreb)

  -jaaju hrvatske

  velikake obitelji:Zrinski, Frankopani

  ANUVINCI

  (1301.-1400.)

  -Ratovi s

  Venecijom

  -Razvoj

  DubrovakeRepublike

  -ratovi s

  Osmanlijama-Organizira obranu

  protiv OC

  -1493. bitka na

  Krbavskom polju

  -1526. bitka na

  Mohakom polju

  JAGELOVII

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  24/48

  HABSBURKA MONARHIJA (1527. -1868.)

  1.1. 1527. izbor Ferdinanda Habsburgaza hrvatskog kralja

  osmanska osvajanja do sredine 16. st.obranu organizira hrvatsko plemstvo

  (Nikola ubi Zrinski, Petra Krui- predzie kranstva)

  Hrvatsko kraljevstvo je svedeno na ostatke ostatakaustroj Vojne Krajine

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  25/48

  SELJAKA BUNA, 1573.-najvei seljaki ustanak na hrvatskom prostoru

  -arite na susedgradsko-stubikom veleposjedu Franje Tahija

  -Vodea osoba AMBROZ (MATIJA) GUBEC

  -Buna krvavo uguena Gubec pogubljen u Zagrebu

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  26/48

  - 1593. bitka kod Siskaporaz osmanske vojske

  -Obranu vodio Toma Erdody

  -17. st. ratovi za osloboenjeod osmanske vlasti

  -1699. mir u Srijemskim

  Karlovcimaveina hrvatskogteritorija osloboena osmanskevlasti

  -prekretnica u ratovanju s Osmanlijama

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  27/48

  ZRINSKO-FRANKOPANSKA UROTA, 1671.Otpor habsburkom apsolutizmu

  Nikola Zrinski Petar Zrinski Fran Krsto Frankopan

  -pogubljeni su 30. travnja 1671. g. uBekom Novom Mjestu

  -oduzeti su im svi posjedi

  18 st PROSVIJEENI APSOLUTIZAM

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  28/48

  18. st. - PROSVIJEENI APSOLUTIZAM

  Marija Terezija (1740.-1780.) i JOSIP II (1780.-1790.)

  -URBARureeni feudalni odnosi

  -osnovano Hrvatsko Kraljevsko vijee(prva modernija vlada)

  -Obavezno osnovno kolovanje

  -Centralizacija i germanizacija

  -Glavni gradVaradin(1776. stradao u poaru)-modernizacija i industrijalizacija

  -Razvoj gradova i prometa

  -Veina stanovnitva bavi poljoprivredom

  19.st. - NAPOLEONOVA OSVAJANJA

  -1808. ukidanje Dubrovake Republike

  -Ilirske pokrajine (1809.-1815.)

  -Prve novine na hrvatskom jezikuKRAGLSKI DALMATIN(Zadar)

  -Modernizacija kolstva, zdrastva, prometa i pote

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  29/48

  HRVATSKI NARODNI PREPOROD - ilirski pokret

  ( 1930. -1948.)

  CILJEVI:- ujedinjenje svih hrvatskih krajeva

  -jedinstven hrvatski knjievni jezik

  PREPORODITELJI:

  LJUDEVIT GAJ1830.Kratka osnova prvi hrvatski pravopis, stvorenstandardni, knjievni hrvatski jezik (tokavtina)

  - 1835. Novine horvatzke + kulturni prilog Danicza

  Grof JANKO DRAKOVI1932. Disertatia prvi hrvatski politiki program

  VATROSLAV LISINSKIprva hrvatska opera Ljubav ili zloba

  IVAN KUKULJEVI SAKCINSKIprvo kazalino djelo Juran ili Sofija

  IVAN MAURANIep Smrt Smail age engia

  - Hrvatska himna, muzeji, Matica hrvatska, itaonice, tedionice

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  30/48

  LJUDEVIT GAJ

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  31/48

  HRVATSKI POKRET 1848.Djelovanje bana JOSIPA JELAIA

  (1848.-1851.)

  -1848. za bana Hrvatske postavljen JOSIP JELAI

  -sukob s Ugarskom zbog maarizacije i centralizacije:

  A) prekid dravopravnih veza Hravtske s Ugarskom

  B) imenovanje BANSKOG VIJEA kao samostalnu vladu

  C) ukidanje feudal izma

  D) zasjedanje prvog nestalekog Hrvatskog sabora

  1848/49. rat s Maarskom

  uguio revoluciju u Beu

  HRVATSKA U DRUGOJ POLOVICI 19 ST

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  32/48

  HRVATSKA U DRUGOJ POLOVICI 19. ST

  -Teritorijalno razjedinjena unutar Habsburke Monarhije:

  Aus tr i jsk i dio: Istra, Dalmacija, Vojna krajina

  Ugarski d io:Banska Hrvatska (SZ i Slavonija), Meimurje

  - centralizacija, germanizacija, maarizacija

  -Razvoj stranakog ivota Narodna stranka(biskup Josip Juraj Strossmayer,

  Ivan Maurani ban puanin)

  - Stranka prava(Ante Starevi otac Hrvatske)

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  33/48

  1867. AUSTRO-UGARSKA NAGODBAdvojna monarhija

  1868. HRVATSKO-UGARSKA NAGODBApodjela poslova

  izmeu hrvatske i ugarske uprave

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  34/48

  HRVATSKA U 20. ST.

  PRVI SVJETSKI RAT, 1914.-1918.

  -Hrvatska kao dio Austro-Ugarske ulazi u rat na strani Trojnog saveza-javlja se jugoslavenska ideja (Krfska deklaracija)

  -1918. raspad Austro-Ugarskenastaju nove drave

  29.10.1918. DRAVA SLOVENACA, HRVATA I SRBA

  1.12. 1918. KRALJEVSTVO SRBA, HRVATA I SLOVENACA

  Kraj 19./po. 20.st ban Khuen Hedervary(maarizacija i otpor hrvatskog

  stanovnitva)- velika iseljavanja u prekooceanske drave

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  35/48

  HRVATSKA U PRVOJ JUGOSLAVIJI

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  36/48

  HRVATSKA U PRVOJ JUGOSLAVIJI(1918.-1945.)

  -Kraljevina pod dinastijom Karaorevia

  -centralizam, unitarizam, srpski hegemonizam, gospodarsko

  iskoritavanje Hrvatske i Slovenije

  -Istra i Dalmacija pod talijanskom upravom (talijanizacija)

  -hrvatski pokret za poboljanje stanja Hrvatske i hrvatskoh seljaka Antun i Stjepan Radi

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  37/48

  DRUGI SVJETSKI RAT, 1939.-1945.

  6. 4. 1941. ulazak Jugoslavije u rat17.4. kapitulacija

  10. 4. 1941. NEZAVISNA DRAVA HRVATSKA

  - pod upravom Ustaa poglavnikANTE PAVELI

  - marionetska njemaka drava

  - rasni zakoni, koncentracijski logori (Jasenovac)- TOTALITARNA DRAVA

  - slom: 8. svibnja 1945; 15. svibnja 1945. Bleiburki krini put

  22. 6. 1941. organiziran prvi partizanski odredu Siskupoetak antifaistike borbe u Hrvatskoj predvodi KPJ i J.B. Tito

  -Komunisti osnivaju nove dravne institucije (parlament-AVNOJ; vlada- NKOJ)

  -1945. (1963.) SOCIJALISTIKA FEDERATIVNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  38/48

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  39/48

  SFRJ (1945.-1991.)

  -jednostranaka komunistika drava-socijalistiko ureenje

  -doivotni predsjednik JOSIP BROZ TITO (1945.-1980.)kult linosti

  -nacionalizacija, plansko gospodarstvo, urbanizacija, razvoj turizma

  -dio Istonog bloka, ali nije u Varavskom paktu; suosniva Pokreta nesvrstanih

  -1971. Hrvatsko proljee pokret za demokratskije i pravednije drutvo

  Josip Broz Tito

  Pokret nesvrstanih, Beograd 1961.

  http://images.google.hr/imgres?imgurl=http://psych-www.colorado.edu/~tito/tito.jpg&imgrefurl=http://psych-www.colorado.edu/~tito/tito_vs_tito.html&h=319&w=295&sz=62&hl=hr&start=1&um=1&tbnid=GVeIM9LS5p6kKM:&tbnh=118&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3DTito%26um%3D1%26hl%3Dhr%26sa%3DN
 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  40/48

  SLOM KOMUNIZMA:

  -1980. umro Titogospodarska i politika kriza

  (centralizamkonfederalizam)

  -1986. Memorandum SANUvelika Srbija- SLOBODAN MILOEVI

  -ukinuta autonomija Kosova i Vojvodine

  -1990. raspad Saveza komunista Jugoslavije

  1990. prvi viestranaki izbori u Hrvatskoj; Ustav republike Hrvatske25. 6. 1991.proglaenje SAMOSTALNE I SUVERENE REPUBLIKEHRVATSKE

  8. 10. 1991. prekid svih dravno-pravnih veza Hrvatske i SFRJ18.11.1991.pad VUKOVARA

  sijeanj 1992.meunarodno priznanje Republike Hrvatske; primanje

  u punopravno lanstvo UN-a1991.-1995.DOMOVINSKI RAT

  1995.svibanj: BLJESAK

  kolovoz: OLUJA

  1997 -1998.mirna reintegracija Podunavlja

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  41/48

  22.12.1990. Proglaenje novog UstavaRepublike Hrvatske

  Franjo Tuman i Stjepan Mesi

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  42/48

  DOMOVINSKI RAT

  (1991.-1995.)

  700,000 prognanih iizbjeglih

  12 131 poginulih, 2251nestalih

  Vukovar, Dubrovnik

  pokolj na Ovari

  od 1992. snage UN-a uHrvatskoj

  osloboenje 1995. Bljesak i Oluja

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  43/48

  ISTAKNUTI HRVATI (znanstvenici, umjetnici, sportai):

  sveti MARIN (4. st.)osniva republike San Marino

  MARKO POLO (13./14. st.) - putopisacMARKO MARULI (15.st.) renesansni knjievnik, otac hrvatske knjievnosti

  IVAN VITEZ OD SREDNE (15.st)odgajatelj kralja Matije Korvina, astronom

  JULIJE KLOVI (16.st) minijaturist

  MATIJA VLAI ILIRIK (16.st) knjievnik i znanstvenik, iri protestantizam

  FAUST VRANI (16/17. st.) izumitelj padobrana, jezikoslovac

  RUER BOKOVI (18.st) fiziar, astronom, fiziar

  IVAN LUPIS VUI (19.st.) izumitelj torpeda

  SLAVOLJUB PENKALA (19./20.st.)inenjer i izumitelj penkale

  braa SELJAN (20.st.) istraivai Afrike i June Amerike

  DRAGUTIN LERMAN (19./20. st.)istraiva Afrike, putopisac

  NIKOLA TESLA (20 st:) izumitelj

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  44/48

  KREIMIR OSI koarka, Basketbal lHall of Fame

  DRAEN PETROVI - koarka, Basketbal lHall of Fame

  MIRKO FILIPOVI - boksa, kickboksa, K-1 borac

  MATE PARLOVolimpijski i svjetski prvak u boksanju

  GORAN IVANIEVI tenisa, pobjednik Wimbeldona

  JANICA KOSTELI skijaica, viestruka svjetska prvakinja i olimpijska pobjednica

  DAVOR UKER - nogometa

  BLANKA VLAI svjetska prvakinja u skuku u vis

  NIKOLA TESLA (20.st:)izumitelj

  VLADIMIR PRELOG (20. st) - dobitnik Nobelove nagrade za kemiju

  LAVOSLAV RUIKA (20.st.) - dobitnik Nobelove nagrade za kemiju

  IVAN GENERALI (20. st) zaetnik hrvatske naivne umjetnosti

  IVAN RABUZIN (20. st)naivna umjetnost

  IVAN METROVI (20.st.) kipar

  RUDOLF STEINER (19./20.st.) - antropozof, znanstvenik i utemeljiteljbiolokodinamike zdrave hrane

  MIROSLAV RADMAN (21.st.)molekularni biolog

  IVAN IKI (21. st.)- znanstvenik, genetiar

  HRVATSKA DANAS

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  45/48

  Hrvatska je smjetena na jugoistoku Europe, na dodiru Sredozemlja, Srednje Europe i JugoistoneEurope (Balkana).

  Nalazi se izmeu 42 23 i 46 33 sjeverne zemljopisne irine, te 13 30 i 19 27 istone zemljopisneduine.

  Vanost geografskog poloaja Republike poveava Jadransko more kao dio Sredozemnog mora kojiprodire najdublje i najsjevernije prema srednjem dijelu europskog kontinenta.

  Hrvatska granii sa Slovenijom na zapadu, Maarskom na sjeveru, Srbijom te Bosnom i Hercegovinomna istoku, s Crnom Gorom na jugu te morskom granicom s Italijom.

  Od prometnih pravaca najvaniji su posavski i jadranski, zatim podravski i vie poprenih od austrijske

  i maarske granice prema Jadranu (Rijeci i Splitu).

  HRVATSKA DANAS

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  46/48

  Prema podijeli po funkcionalnom smislu dobivamo etiri makroregije:

  Zagrebaka makroregija - obuhvaa Sredinju HrvatskuOsjeka makroregija - obuhvaa Istonu Hrvatsku

  Rijeka makroregija - obuhvaa Sjeverno hrvatsko primorjeSplitska makroregija - obuhvaa Juno hrvatsko primorje

  Dravni simboli

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  47/48

  Dravni simboli

  Zastava

  Zastava Republike Hrvatske sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave s grbom

  Republike Hrvatske u sredini. Omjer irine i duine zastave je 1: 2. Boje zastavesu poloene vodoravno i to ovim redom s gornje strane: crvena, bijela i plava.Svaka boja ini jednu treinu irine zastave. Grb Republike Hrvatske jesmjeten u sredini zastave.

  GrbRepublike Hrvatske je povijesni hrvatski grb u obliku

  tita dvostruko podijeljen vodoravno i okomito u 25crvenih i bijelih (srebrnih) polja, tako da je prvo polje u

  gornjem lijevom kutu tita crvene boje. Iznad tita se

  nalazi kruna sa pet iljaka koja se u blagom luku spajasa lijevim i desnim gornjim dijelom tita. U krunu jesmjeteno pet manjih titova s povijesnim hrvatskimgrbovima koji su poredani od lijeve na desnu stranu

  tita u ovom redu: najstariji poznati grb Hrvatske,grbovi Dubrovake Republike, Dalmacije, Istre iSlavonije.

 • 7/22/2019 Kratka Povijest Hrvatske

  48/48

  Himna

  Himna Republike Hrvatske je

  "Lijepa naa domovino".

  Autor teksta je Antun pl.

  Mihanovi.Pjesma je prvi put tiskana u

  Danici 1835. godine pod

  naslovom "Horvatska

  domovina".

  Uglazbio je Josip Runjanin.

  Prvi put je pjevana kao

  hrvatska himna pod naslovom

  "Lijepa naa" prigodomizlobe Hrvatsko-slavonskoggospodarskog drutva 1891.godine.

  Lijepa naa domovinoLijepa naa domovino,Oj junaka zemljo mila,

  Stare slave djedovino,da bi vazda sretna bila!

  Mila, kano si nam slavna,

  Mila si nam ti jedina.

  Mila, kuda si nam ravna,

  Mila, kuda si planina!

  Teci Dravo, Savo teci,

  Nit' ti Dunav silu gubi,

  Sinje more svijetu reci,

  Da svoj narod Hrvat ljubi.

  Dok mu njive sunce grije,

  Dok mu hrae bura vije,Dok mu mrtve grobak krije,

  Dok mu ivo srce bije!