of 37 /37
Indira Đapo, R. Šiljegović Peti dani BHAAAS Sestrinski simpozij iz zdravstvene njege “Zdravstvena njega kritično oboljelih” Mostar, april 2013. godine Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za dječije bolesti

KRIZNO KOMUNICIRANJE

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KRIZNO KOMUNICIRANJE

Text of KRIZNO KOMUNICIRANJE

 • Indira apo, R. iljegovi

  Peti dani BHAAAS Sestrinski simpozij iz zdravstvene njege

  Zdravstvena njega kritino oboljelih

  Mostar, april 2013. godine

  Javna zdravstvena ustanova

  Univerzitetski kliniki centar Tuzla

  Klinika za djeije bolesti

 • Komunikacija predstavlja razmjenu znakova

  izmeu dva ili vie uesnika u njoj.

  Communicare - uraditi neto zajedniko,

  povezati sa.

  Relatio - oznaava predmet koji je u vezi s

  drugim.

  UVOD

 • UVOD

  Zdravstveni radnik mora razumjeti roditelje ivotno

  ugroenog djeteta, a oni moraju razumjeti objanjenja i

  poruke koje im upuuje zdravstveni radnik, a to je jedini

  nain kvalitetnog, profesionalnog djelovanja bez

  nesporazuma i na obostrano zadovoljstvo.

  U procesu sluanja, potrebno je prepoznati i uvaiti

  komunikacijske prepreke jer mogu dovesti do niza

  nesporazuma.

 • UVOD

  Profesionalni izvoai ili oni koji pruaju zdravstvene usluge imaju krae vrijeme da uspostave kontakt i stvore cjelovitu sliku o pacijentovom stanju koja je neophodna da bi se pravilno izabrala i sprovela terapija.

 • Zadaci komunikacije se dijele na tri nivoa:

  1. dogaaj/bolesti i fizike posljedice ukljuujui lijeenje i usputna dejstva,

  2. osjeanja i psiholoke reakcije koje deavanja/bolest aktuelizira u samoj osobi, ukljuujui egzistencijalna pitanja,

  3. relacije prema okolini rodbini.

 • Postoje dvije vrste komunikacija:

  Verbalna

  Neverbalna

  Verbalna podrazumijeva sadraj koji je iznijet

  rijeima, usmeno ili pismeno,

  Neverbalna sadri znakove i simbole kao npr.

  dranje tijela, pokret, izraz lica i sl.

 • Struktura razgovora, ini laku kontrolu cilja

  razgovora sa roditeljima ivotno ugroenog djeteta.

  Roditelji djeteta imaju odreena prava:

  da se s njima razgovara sa potovanjem i utivou,

  da budu sasluani,

  da dobiju jasne upute i potpune informacije o

  bolesnom djetetu.

 • Uloga medicinske sestre je pomo pojedincu,

  bolesnom ili zdravom, u obavljanju aktivnosti koje

  doprinose zdravlju ili oporavku (ili mirnoj smrti), a

  koje bi on obavljao samostalno kada bi imao potrebnu

  snagu, volju ili znanje. Pomo treba pruiti na nain

  koji e pridonijeti to brem postizanju njegove

  samostalnosti."

  Virginia Henderson

 • Specijalni izazovi sa kojima se susree zdravstveni

  radnik u razliitim oblicima komunikacije sa

  roditeljima ivotno ugroenog djeteta su:

  saoptavanje loe vijesti roditeljima,

  rjeavanje konfliktnih situacija,

  suoavanje sa nasiljem i agresivnim osobama,

  komuniciranje sa osobama koje imaju redukovane

  sposobnosti za jeziku komunikaciju (afazija,

  motorina afazija, staraka demencija),

 • komunikacija meu razliitim kulturama

  (kulturoloke razlike, jezik i mo, neverbalni signali),

  kako saznati da je poruka stigla napravo mjesto i da

  je ispravno shvaena.

 • Hildegrand Peplan je prva sestra koja je opisala

  psihodinamske aspekte u odnosu sestra-

  pacijent/roditelj iz sestrinske perspektive,

  identifikuje i raspravlja o fazama razvoja u odnosu

  sestra- pacijent/roditelj i razliitim funkcijama sestre,

 • sestra Peplan vidi sestrinstvo kao terapeutski

  meuljudski proces iji je cilj unapreenje i razvoj

  linog zdravlja i linog socijalnog ivota,

  u sklopu toga je i sposobnost sestre da se adekvatno

  ponaa u razliitim situacijama kroz razliite faze ovog procesa.

 • TUZLA GRAD NA ZRNU

  SOLI

 • Pojasniti komunikaciju na relaciji zdravstveni radnik roditelj teko oboljelog djeteta.

 • Zdravstveni radnik mora razumjeti bolesnika

  (roditelje), a bolesnik (roditelj) mora razumjeti

  objanjenja i poruke koje mu/im upuuje zdravstveni

  radnik. To je jedini nain kvalitetnog profesionalnog

  djelovanja bez nesporazuma i na obostrano

  zadovoljstvo.

  U procesu aktivnog sluanja potrebno je prepoznati

  i uvaiti komunikacijske prepreke jer mogu dovesti

  do niza nesporazuma.

 • Komunikacija nije jednosmjerna ulica uzroci

  komunikacijskih prepreka mogu biti vezani uz

  bolesnika (roditelja) ali i uz zdravstvenog radnika.

  Kvalitetnim profesionalnim znanjem kao i

  uenjem i uvaanjem komunikacijskih vjetina svi

  zdravstveni radnici mogu savladati ovaj problem.

 • Neke komunikacijske prepreke je vano

  prepoznati odmah, poetkom razgovora, dok je

  druge potrebno prepoznavati i rjeavati tokom razgovora.

 • U ozbiljnoj situaciji nekad je teko ostvariti dobru

  komunikaciju.

  Zdravstveni radnici u ovakvim razgovorima imaju

  veliki znaaj.

  Vano je biti iskren u ozbiljnim situacijama i dati

  direktne odgovore, posebno kod prenoenja loih

  vijesti.

 • Fiziko okruenje u prostoriji gdje obavljamo

  razgovor s roditeljima (kao npr. buka, previsoka

  temperatura, neudoban i neprimjeren prostor, neudobne

  stolice, neprimjerena rasvjeta), to je potrebno u

  okvirima mogunosti, rjeavati ve prije zapoinjanja

  razgovora.

 • Percepcijske prepreke (oslabljen sluh, vid)

  ako bolesnik (roditelj) ima oslabljen sluh

  preporuuje se govoriti glasnije,

  koristiti krae reenice, jednostavno strukturirane,

  i sl.

  u sluaju oslabljenog vida dobro je opirnije

  opisivati odreene okolnosti kako bi se bolesniku

  (roditelju) stvorila jasnija slika nekih

  dijagnostikih i terapijskih postupaka i okolnosti u

  kojima se one odvijaju.

 • u svim ovim i slinim sluajevima, na kraju razgovora

  neophodno je provjeriti dali je bolesnik (roditelj) dobro

  razumio poslanu poruku.

 • Od zdravstvenog radnika se u ogranienom

  vremenskom razdoblju ne oekuje detaljna procjena

  karakteristika linosti.

  Vrijedno je obratiti panju na one elemente koji mogu

  poremetiti uspostavljanje i razvijanje kvalitetnog

  komunikacijskog odnosa na relaciji zdravstveni radnik

  bolesnik/lan porodice nezavisno radi li se o

  kratkotrajnoj ili dugotrajnoj komunikaciji.

 • Korisno je prepoznati je li osoba strpljiva, tolerantna ili

  je sklona impulsivnom, naglom reagiranju, je li

  nepovjerljiva, nesigurna, itd. jer se prilagodbom u

  komunikaciji mogu izbjei sukobi i neugodnosti

  openito.

 • Komunikacija je osnova

  humanistiki orijentisanog

  sestrinstva!!

 • Aktuelno psihiko stanje osobe s kojom se komunicira

  moe takoer usmjeriti nain komuniciranja ili

  poduzimanje neke druge, mogue i hitne intervencije.

  Osoba koja se nalazi u emocionalno stresnoj situaciji

  moe krivo interpretirati odreene poruke, obino se

  tada ne uje" na odgovarajui nain upuena poruka.

  Paljivim promatranjem neverbalne komunikacije

  moe se prepoznati i mogue agresivno reagovanje, itd.

 • Vano je poznavati osnovne elemente vezane uz

  odreene kulturalne i tradicionalne razliitosti s

  obzirom da iste stvari mogu imati razliito znaenje

  i vrijednosti u razliitim kulturama (npr. kontakt

  oima tokom razgovora, taktilna komunikacija,

  rukovanje, i niz drugih neverbalnih ali i verbalnih

  naina komuniciranja).

 • Postoje brojni neverbalni nesporazumi koji mogu

  ugroziti ili oteati komunikacijski proces, te su i u tom

  smislu vana objanjenja ve poetkom razgovora ili u

  odreenom trenutku tokom razgovora:

  nemirno sjedenje moe znaiti odreene smetnje u

  predjelu lumbalne kime ili neudobnu stolicu, ne mora

  biti znak neije nervoze, nezainteresovanosti, slanje

  poruke da se razgovor mora zavriti", netko moe imati

  neki facijalni tik, i sl.).

 • Postoje odreene situacije ili naini govora,

  objanjavanja i sl. koje se svrstavaju pod

  komunikacijske greke i treba ih prepoznavati i

  maksimalno izbjegavati. To je:

  koritenje visoko tehnolokih izraza i termina u

  medicinskom argonu,

 • zanemarivanje i izbjegavanje razgovora o

  problemima o kojima roditelj eli razgovarati,

  prekidanje i izbjegavanje sluanja ,

  sigurnost bez provjere je li roditelj ispravno

  razumio pruenu informaciju,

  nedostupnost za bolesnika i lanove porodice,

  izbjegavanje individualnog pristupa u komunikaciji

  s lanovima porodice, nego bezlino, generalizirano

  davanje informacija.

 • tuzla

 • Specijalni izazovi sa kojima se susreu zdravstveni radnici kao to su: saoptavanje loe vijesti, rjeavanje konfliktnih situacija, suoavanje sa nasiljem i komunikacija meu razliitim kulturama se mogu najlake izbjei ako u komunikaciji postoji jasnoa i respekt prema drugima.

  Aktivno sluanje je odgovorno sluanje jer ukljuuje: razumijevanje poslanih poruka, interpretiranje i komentarisanje, pamenje onoga to je bolesnik rekao te provjeravanje dali je bolesnik dobro shvatio poruku te prevladavanje komunikacijskih prepreka.

 • Aktivno sluanje ne ukljuuje samo sluanje nego i

  govor odnosno verbalnu komunikaciju. Takvim se

  djelovanjem takoer ostvaruje ono to komunikacija u

  osnovi znai a to je postizanje profesionalnog

  zajednitva u odnosu zdravstveni radnik roditelj-bolesnik.

 • Zdravstveni radnik mora razumjeti bolesnika, a

  bolesnik mora razumjeti objanjenja i poruke koje mu

  upuuje zdravstveni radnik, jer je to jedini nain

  kvalitetnog profesionalnog djelovanja bez nesporazuma

  i na obostrano zadovoljstvo.

  Sve navedeno se uglavnom dogaa u ogranienom

  vremenskom razdoblju, to dodatno usloava

  cjelokupnu situaciju i zahtijeva kompetentnost svih

  zdravstvenih radnika za ovo podruje komunikacijskih

  vjetina.

 • Dobra komunikacija je jedna vrsta osiguravanja

  kvaliteta u zdravstvu. Praktina osnova je jaanje

  saradnje, rjeavanje konflikata i mnogih pitanja.

  Razvoj sposobnosti za komunikaciju moe da

  doprinese poboljanju kontakta sa pacijentom,

  redukuje stres sestara i da doprinese poboljanju

  kontakta sa pacijentom i njegovom porodicom.

 • ,,Nauila sam da ljudi zaboravljaju ono to si rekao,

  zaboravljaju ono to si uradio, ali nikad nee zaboraviti

  kako su se osjeali kad si to inio .

  Nepoznati autor