KUALITI HIDUP

  • View
    14.912

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

qOL (Quality of Life)

Text of KUALITI HIDUP

SKPW 2093-Proses dan Pengurusan Kerja Sosial (ms 1)

KUALITI HIDUP Pengenalan Secara umumnya, kualiti hidup melibatkan perubahan dalam masyarakat dan sistem hidup atau sistem sosial daripada satu keadaan yang yang dianggap tidak memuaskan kepada satu keadaan yang lebih baik. Dengan demikian, kualiti hidup merangkumi bukan sahaja pembangunan ekonomi malahan juga melibatkan pelbagai aspek tertentu yang tidak dapat dipisahkan seperti aspek sosial, psikologi, kebudayaan, politik dan alam sekitar. Namun begitu, aspek yang paling utama dalam memberi kehidupan yang berkualiti kepada manusia secara khasnya mengandungi empat perkara iaitu politik, ekonomi, sosial dan pendidikan (Szalai & Andrews. 1980). Menurut Schmandt dan Bloomberg (1969) maksud kehidupan dari sudut yang lain ialah melibatkan aktiviti seluruh negara termasuk tabiat individu, pembangunan, sumber suka atau tidak suka dan pelbagai lagi. Ringkasnya, kehidupan mengubah setiap perkara dan setiap perwatakan sama ada melibatkan kematian atau kehidupan. Kehidupan juga menunjukkan kepada setiap perkara yang hidup dan juga proses kehidupan serta sifat dalam persekitaran. Namun begitu terdapat beberapa masalah dan kesilapan yang timbul dalam pendefinisian maksud kualiti hidup. Perkara yang lebih penting apabila berbicara mengenai kualiti hidup ialah adakah kita bercakap mengenai kualiti hidup seseorang atau kualiti sesebuah negara. Terdapat juga dilema lain iaitu apakah peringkat kualiti hidup yang tertinggi? Siapa yang bertanggungjawab dalam meningkatkan kualiti hidup itu sendiri? Apakah yang terkandung dalam perkataan kualiti itu sendiri? Adakah ia perlu merangkumi kesihatan yang baik, kekayaan yang melimpah ruah, kekuasaan yang tinggi, kecantikan atau kepandaian?

SKPW 2093-Proses dan Pengurusan Kerja Sosial (ms 2)

Definisi Kualiti Hidup Penilaian kualiti hidup adalah sesuatu yang sukar dan tidak ada definisi yang umum diterima mengenai kualiti hidup. Pada masa lalu, kebanyakan pengkaji hanya mengira kualiti hidup manusia berdasarkan satu dimensi sahaja seperti kefungsian fizikal, ekonomi atau kefungsian seksual. Tetapi, kebanyakan pengkaji kini cuba untuk menambahkan lagi definisi kualiti hidup (King & Hinds: 2003). Kualiti hidup atau Quality of life (QOL) merupakan jangka waktu deskriptif yang merujuk kepada emosi manusia, sosial dan fizikal yang sihat dan keupayaan mereka untuk berfungsi dengan tugas biasa dalam kehidupan (Leplege & Hunt: 1997). Kualiti hidup di Malaysia ditakrifkan sebagai merangkumi kemajuan diri, gaya hidup yang sihat, kecapaian dan kebebasan untuk memperolehi pengetahuan dan menikmati taraf hidup yang melebihi keperluan asas dan psikologi individu, untuk mencapai tahap kesejahteraan sosial yang seiring dengan hasrat negara. Apabila sesebuah masyarakat beralih kepada suasana kehidupan yang pada amnya lebih baik, maka kualiti hidupnya dianggap telah meningkat (Unit Perancang Ekonomi: 2002). Memahami kualiti hidup pada hari ini adalah penting dalam penjagaan kesihatan di mana sukatan kewangan tidak di ambil kira. Kualiti hidup ialah darjah kesejahteraan hidup yang dirasai oleh seseorang individu atau kumpulan manusia. Kualiti hidup bukanlah konsep yang nyata dan tidak boleh disukat secara terus. Selain itu, kualiti hidup mengandungi dua komponen. Pertama ialah dari aspek fizikal termasuklah kesihatan, diet, perlindungan daripada penyakit dan kesakitan. Komponen kedua ialah psikologi secara semulajadi. Aspek ini termasuklah tekanan, kebimbangan, kepuasan dan keadaan emosi yang negatif atau positif. Ini adalah mustahil untuk meramalkan kualiti hidup khususnya bagi seseorang individu. Gabungan sifat yang ada pada seseorang individu jarang mendorong seseorang individu untuk berpuas hati terhadap orang lain (Eiser & Morse: 2001).

SKPW 2093-Proses dan Pengurusan Kerja Sosial (ms 3)

Menurut Varni et. al. (2006) kualiti hidup (QOL) boleh ditakrifkan sebagai as a multidimensional construct that reflects ones self-perceptions of enjoyment and satisfaction with life. Mengikut World Health Organization (1993), kualiti hidup didefinisikan sebagai tanggapan individu mengenai posisi kehidupan mereka dalam konteks budaya dan sistem di mana ia berhubung rapat dengan matlamat, jangkaan, tahap dan beban. Lehman (1983) melihat kualiti hidup sebagai deria terhadap pengalaman terbaik yang dialami oleh individu di bawah pengaruh kehidupan masing-masing. Menurut Bigelow et al. (1982), kualiti hidup ialah titik pemisahan di mana ia menyatukan semua faktor dalam kehidupan di mana kita akan mendapati bahawa terdapat kekurangan dan kelebihan dalam keinginan dan kepuasan. Renwick (2006) mengatakan kesejahteraan hidup merupakan sesuatu perkara yang menyebabkan seseorang merasa seronok, bahagia dan merasakan hidupnya amat bermakna. Muhamad Fadhil (2003) dalam bukunya pula menghuraikan kesejahteraan hidup pada hakikatnya adalah usaha untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kualiti hidup manusia sehingga berada dalam keadaan hidup yang selamat, sihat dan selesa baik secara fizikal, sosial mahupun psikologi. Berdasarkan satu laporan yang dikeluarkan oleh U. S Deparment of Health and Human Services (1992), kualiti hidup merupakan nilai yang didasarkan kepada jangka masa kehidupan yang dimodifikasikan atau diubah oleh kerosakan, keadaan berfungsi, persepsi dan peluang sosial yang dipengaruhi oleh penyakit, kecederaan, rawatan dan polisi. Mereka juga mencadangkan bahawa penilaian umumnya menyumbang ke arah kualiti hidup. Contohnya kefungsian fizikal, kefungsian emosi atau psikologikal, kefungsian sosial, rungutan fisiologi dan somatik serta laporan global tentang kualiti hidup.

SKPW 2093-Proses dan Pengurusan Kerja Sosial (ms 4)

Ferrans (1990) memberi pandangan bahawa kualiti hidup mempunyai beberapa konsep atau isu yang boleh dikenalpasti dan dibahagikan kepada lima kategori. Kategori-kategori ini memfokuskan kepada (i) keupayaan untuk hidup dalam kehidupan yang biasa, (ii) kegembiraan atau kepuasan, (iii) pencapaian ke arah matlamat, (iv) keupayaan untuk mendorong ke arah kehidupan sosial yang lebih berguna dan (v) kemampuan fizikal dan mental. Kajian yang dilakukan oleh Grant et al. (1994) menekankan keperluan kepada definisi pelbagai dimensi untuk kualiti hidup. Kajian ini talah mengenalpasti kualiti hidup terdiri daripada empat dimensi atau domain iaitu (i) kesejahteraan fizikal, (ii) kesejahteraan psikologi, (iii) kesejahteraan sosial dan (iv) kesejahteraan agama. Menurut satu sumber yang dipetik daripada sebuah laman web, kualiti hidup ialah a term used to measure well-being. Well-being describes how well people feel about their environment, and collectively these feelings can be thought of as quality of life. To assess quality of life, indicators are used to represent the most important aspects of a persons life (called domains), which include, for example, housing, education, employment and household finances. Indicators are used to measure complex phenomena (such as quality of life) and can only provide us with an indication of the actual quality of life. The individual indicators (and their domains) were categorized into three broad groups called the social environment, economic environment and physical environment. The indicator data were compiled, transformed and analyzed to generate three quality of life maps for each environment, and then combined in a fourth map to show the overall quality of life. (anon: 2004) Siti Fatimah (2005) pula menjelaskan konsep kesejahteraan hidup atau kualiti hidup ini bukan semata-mata diukur dengan nilaian material sahaja seperti pemilikan rumah, kenderaan, taraf pendidikan yang tinggi tetapi ianya juga merangkumi aspekaspek yang tidak berbentuk material seperti perasaan kasih sayang, kemesraan, rasa belas kasihan antara individu dan sentiasa berlapang dada.

SKPW 2093-Proses dan Pengurusan Kerja Sosial (ms 5)

Kualiti Hidup dalam Konteks Kerja Sosial Kualiti hidup dalam konteks kerja sosial turut menekankan tentang kesihatan remaja yang menjadi fokus yang utama dalam Kementerian Kesihatan dan analisis polisi sosial dan pengkaji tingkahlaku. Salah satu sebabnya ialah kesedaran tentang perbezaan antara kumpulan umur, mortaliti, dan kadar morbiditi untuk meraka yang berumur 10-25 tahun di negara barat (Rapheal: 1996). Terdapat empat perspektif dalam kesihatan remaja iaitu transisi ke alam dewasa , coping dan kesejahteraan, ketiadaan mortaliti dan morbiditi dan cara hidup yang sihat untuk mengelakkan daripada tingkahlaku yang berisiko. Empat perspektif ini menunjukkan fokus penyelidikan terhadap remaja (Rapheal: 1996). 1) Kesihatan remaja sebagai transisi kejayaan

Havighurst (1953) menyatakan The developmental task approach identifies task that allow advancement to higher level of development terdapat sembilan garis kasar dapat dinyatakan di mana setiap satu memerlukan perolehan tentang beberapa kemahiran, pengetahuan, fungsi dan tingkahlaku. Tugas perkembangan mungkin berbeza di antara tempat dan masa bersejarah, mencapai tahap berdikari, menyesuaikan diri kepada kematangan seksual, membina hubungan kerjasama dengan rakan-rakan, menyediakan perkerjaan yang bermakna dan mencapai dan mencapai set kepercayaan asas yang kuat dan nilai asas yang muncul. The development task approach ini mempengaruhi remaja. 2) Kesihatan remaja sebagai keadaan untk menangani (coping) dan kesejahteraan.

Ia juga penting untuk memfokuskan kepada remaja sebagai sesuatu yang penting dalam diri remaja. Pengkaji telah menyatakan cara remaja menangani masalah dan sebelumnya ini termasuklah praktis pemerihalan kanak-kanak, ibu bapa dan rakan-rakan, yang berkerja dan tidak bekerja dan juga kegagalan bersekolah (Conger: 1991) coping adalah penting semasa remaja kerana masa tersebut berlakunya perubahan yang cepat pada keadaan personaliti yang melibatkan bermulanya akil baligh dan keupayaan kognitif

SKPW 2093-Proses dan Pengurusan Kerja Sosial (ms 6)

Recommended

View more >