13
KUKCI Elena Kljaić 7.b

KUKCI

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bube

Citation preview

KUKCI

KUKCIElena Kljai 7.b

KUKCINaini kretanja: plivanje, hodanje, tranje, skakanje i letenjeHrane se biljkama ili drugim ivotinjamaMogu biti korisni ovjeku ili nametniciVelik broj se hrani uginulim organizmimaPoseban znaaj kukci koji se hrane nektarom i peludom (pele, bumbari, leptiri) i tako oprauju mnoge biljkeUsni organi prilagoeni razliitim nainima prehrane

GRAA TIJELA PELETijelo pele : glava, prsa, zadak. Pokriveno hitinom i dlaicamaGlava par sloenih oiju i ticala. Oi se sastoje od nekoliko tisua malih okaaca. Svako okace prima dio slike, a cijela se slika slae poput mozaika. Pela ima dobar vid i razlikuje boje.Dio treeg para nogu irok je i dlakav. To je etkica kojom pela skuplja pelud i stavlja ga u kotaricu udubljenje na vanjskoj strani noge.S lene strane 2. i 3. prsnog kolutia nalaze se opnasta i prozirna krilaNa zatku s donje strane stane nalaze se votane lijezde pomou kojih pela lui vosak. Zadak zavrava alcem koji je u vezi s otrovnom lijezdom. Kada pela ubode, ona ugiba jer ubodom gubi alac i oteuje dio zatka.

RAZMNOAVANJEPele ubrajamo u zadrune kukce. U konici ivi jedna matica (enka koja lee jaja), nekoliko stotina trutova (od kojih jedan oplouje maticu) i nekoliko tisua radilica kojima su spolni organi zakrljali. Radilice obavljaju razliite poslove: skupljaju hranu, prave med, hrane maticu, liinke i trutove, od voska rade sae.Trut oplodi maticu za vrijeme svadbenog leta. Poslije oplodnje trut ugine. Jaja to ih matica lee dvovrsna su: oploena i neoploena. Iz oploenih jaja legu se matice i radilice, a iz neoploenih trutovi. Ako matica ugine, radilice ponu obilnije hraniti jednu tek izlegnutu liinku koja e postati maticaIz jaja razvije se liinka bez nogu i oiju, koja se zakukulji, pa kaemo da je u stanju kukuljice. Iz kukuljice e se razviti pela. Takav razvoj nazivamo potpuna preobrazba . Neki kukci nemaju stadiji kukuljice pa kaemo da se razvijaju nepotpunom preobrazbom

IVOTNI CIKLUS PELEJAJELIINKAKUKULJICAODRASLI STADIJZADRUNI KUKCIOsim pela i drugi kukci ive u zadrugama.To su npr. Mravi, termiti, ose, bumbari i dr.Jedinke unutar zadruge nisu sposobne za samostalni ivot jer je meu njima u zadruzi izvrena podjela rada.

PODRIJETLO LANKONOACADananji lankonoci kao i kolutiavci nastali su od davnih kolutiavaca koji su ivjeli prije vie stotina milijuna godina. Na to nas upuuje kolutiava graa tijela lankonoaca i kolutiavaca.U Junoj i Sjevernoj Americi, Junoj Africi i na Novom Zelandu ivi vrlo zanimljiva vrsta, peripatus, koja ima obiljeja kolutiavca i lankonoaca, pa se smatra prijelaznim oblikom izmeu te dvije skupine.

RAZNOLIKOST KUKACA

KORNJAIImaju 2 para krila, ali samo im donji par slui za letenje. Kada ne lete, taj je par uredno spremljen i pokriven gornjim parom tvrdih krila koji ih titi i naziva se pokrije.

RAVNOKRILCIZadnji par nogu im je dui od ostalih, pa slui za skakanje. Glasaju se zrikanjem, tj. struganjem nogu ili nogu i krila. U tu skupinu ubrajamo skakavce, ohare, bogomoljke i dr.

OPNOKRILCISu naziv dobili po dva para opnastih krila. U tu skupinu ubrajamo mrave, ose, bumbare, pele i dr. Mnogi opnokrilci ive u zadrugama

DVOKRILCISamo jedan par slui za letenje. Drugi par je vrlo malen (zakrljali ostatci) i slui za odravanje ravnotee. To je vrlo rasprostranjena skupina. Mnoge vrste prenose bolest

LEPTIRIImaju dva para krila pokrivena sitnim ljuskama koje izgledaju kao sitna praina. Ljuske se poklapaju kao crjepovi na krovu

Hvala na pozornosti!