of 52/52
Kanak-Kanak Kerencatan Akal (Mentally Retarded) Lewat Perkembangan (Late Development)

Kuliah 7 Kanak-Kanak Kerencatan Akal (Mentally Retarded)

 • View
  249

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EDU

Text of Kuliah 7 Kanak-Kanak Kerencatan Akal (Mentally Retarded)

 • Kanak-Kanak Kerencatan Akal (Mentally Retarded) Lewat Perkembangan (Late Development)

 • Darjah Kecerdasan (Intelligent Quotient, IQ) di antara 35 hingga 85. Kanak-kanak dalam kategori ini biasanya menghadapi kerosakan sistem saraf akibat masalah kelahiran, kecederaan, warisan baka keluarga, kekurangan zat makanan atau gangguan hormon dan sebagainya.

 • Kanak-kanak yang mempunyai IQ antara 5070 merupakan kadar kecacatannya ringan atau sederhana. Mereka boleh dididik dan dilatih di sekolah. Kanak-kanak cacat ini adalah digolongkan dalam kumpulan murid yang belajar lambat. (slow learners).

 • Kanak-kanak yang mempunyai IQ antara 35-49 biasanya menghadapi masalah menjaga diri sendiri. Mereka hanya boleh dilatih mengurus hal peribadi seperti memakai pakaian, memakan, membuang air dan sebagainya. Mereka sukar dididik kerana kekurangan kemahiran untuk belajar apa mata pelajaran pun di sekolah.

 • Kanak-kanak yang mempunyai IQ di bawah 35 merupakan kecacatan mental yang amat buruk. Mereka kurang keupayaan untuk berdikari dan memerlukan penjagaan yang rapi.

 • Mengenal Pasti Kanak-Kanak Kerencatan Akal

  Untuk mengenal pasti kanak-kanak kerencatan akal, kita boleh gunakan Ujian Mengukur Darjah Kecerdasan yang oleh Binat dan Terman, dengan mengaitkan umur akal kanak-kanak kepada umur masanya.

 • Boleh dikenal pasti melalui pemerhatian atau ujian saringanCiri-ciri mereka seperti berikut: Kanak-kanak ini boleh mengikuti pelajaran hingga Darjah 4, sehingga mereka mencapai umur 16 tahun. Taraf pencapaian akademik bagi kanak-kanak ini adalah di antara setengah hingga tiga-perempat daripada taraf pencapaian muridmurid biasa. Kanak-kanak ini hanya boleh membaca atau memahami konsep matematik secara formal apabila umur mereka mencapai di antara 9 hingga 12 tahun.

 • Sukar bagi mereka belajar konsep yang abstrak. Ingatan mereka tidak kekal, dan cepat lupa apa yang baru dipelajari. Mereka belajar lambat, dan perlukan banyak aktiviti pengukuhan untuk mengekalkan kemahiran. Mereka hanya boleh belajar satu kemahiran asas dalam satu tempoh masa sahaja, dan tidak berupaya belajar lebih dari satu kemahiran secara serentak ataupun konsep yang abstrak.

 • Kanak-kanak yang mempunyai Darjah Kecerdasan di antara 35-49 hanya boleh dilatih mengurus hal peribadi sahaja. Ciri-ciri kanak-kanak ini boleh diperhatikan seperti berikut: Kanak-kanak golongan ini boleh dilatih untuk mengurus hal peribadi diri sendiri. Kanak-kanak ini tidak berupaya belajar kecuali dengan cara menghafal. Mereka tidak boleh mengikuti pelajaran di sekolah biasa.

 • Lewat Perkembangan Sebab murid lewat perkembangan lazimnya adalah murid yang berkaitan dengan kurang keupayaan intelek (intellectual disabilities). Manakala, punca utama murid kurang keupayaan intelek adalah murid yang kerencatan akal. Mereka adalah digolongkan dalam kategori murid-murid belajar lambat (slow learners). Di antara ciri-ciri murid belajar lambat ini ialah: Pemusatan perhatiannya adalah singkat dan mudah dialihkan dengan fokus yang lain. Kadar belajar, kuasa memori, dan kemahiran pemprosesan maklumat adalah rendah. Kekurangan motivasi instrinsik dalam pembelajaran. Tidak boleh membaca kiu sosial dengan betul.

 • Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran (Learning Diabilities)Disleksia (Dyslexia)

 • Kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah kanak-kanak yang tidak berupaya mengikuti pelajaran dalam kelas biasa.

  Punca kanak-kanak sering menghadapi masalah pembelajaran biasanya disebabkan masalah keluarga atau peribadi atau kedua-duanya. Golongan kanak-kanak bermasalah pembelajaran ini biasanya mempunyai konsep kendiri negatif, motivasi rendah, sifat introvert, tabiat malas berusaha, kekurangan minat dan kecederungan dalam kanak-kanak ataupun sering sakit.

  Mengikut Jawatankuasa Penasihat Kebangsaan bagi Kanak-kanak cacat, keadaan gangguan tatatertib tersebut dapat diperlihatkan daripada proses mengingat semula peristiwa lama, pemikiran, pertuturan, membaca, mengeja ataupun mengira. Ini juga termasuk keadaan-keadaan yang dirujuk sebagai handikap persepsi, dyslexia, asphyxia, dan kecederaan ringan otaknya.

 • Definisi untuk kanak-kanak bermasalah pembelajaran yang diterima umum adalah definisi digariskan oleh Jawatankuasa Penasihat Kebangsaan Bagi Kanak-Kanak Cacat pada tahun 1986. Definisi ini adalah diturunkan seperti berikut : "Kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah dimanifestikan daripada salah satu atau beberapa proses psikologikal yang melibatkan gangguan tatatertib dalam kefahaman dan penggunaan bahasa lisan atau tulisan. "

 • Bagaimanapun, kanak-kanak bermasalah pembelajaran tidak melibatkan kanak-kanak cacat yang menghadapi masalah pembelajaran kerana kecacatan mental (kerencatan akal), penglihatan, pendengaran, emosi dan fizikal. Kanak-kanak cacat ini memangnya pula mempunyai masalah pembelajaran, tetapi mereka memerlukan perkhidmatan yang berganda serta pendidikan khas yang lebih canggih daripada kanak kanak bermasalah pembelajaran.

 • Berdasarkan definisi dan huraian di atas, keadaan kanak-kanak bermasalah pembelajaran khusus dirujuk sebagai halangan psikologikal atau neurologikal terhadap gerakbalas bahasa, sama ada lisan atau tulisan, persepsi kognitif, atau aktiviti psikomotor.

  Halangan ini dapat dihuraikan daripada kriteria-kriteria berikut : (a) Percanggahan di antara tingkah laku yang spesifik dengan kebolehan atau pencapaian kanak-kanak bermasalah pembelajaran. (b) Mereka tidak berupaya mengikuti pelajaran dalam kelas biasa, tetapi memerlukan kaedah mengajar khas untuk membantu mereka belajar. (c) Kaedah mengajar khas ini bukan digunakan terutamanya untuk mengajar kanak-kanak yang tidak berpeluang belajar.

 • Mengenal Pasti Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran : Satu RumusanBerdasarkan huraian-huraian di atas, kanak-kanak bermasalah pembelajaran dapat dikenal pasti dengan ciri-ciri yang dirumuskan berikut: (a) Pencapaian akademik keseluruhannya tidak sampai tahap memuaskan. (b) Lemah pencapaian dalam mata pelajaran Matematik dan Bahasa. (c) Sering mengantuk dalam kelas. (d) Tidak menunjuk minat dalam pelajaran. (e) Sentiasa menjauhkan diri daripada rakan-rakan sedarjah atau guru. (f) Hanya berupaya memberi perhatian atau tumpuan singkat terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. (g) Sering meniru atau menyalin kerja rumah rakan sedarjah, atau tidak membuat kerja rumah langsung. (h) Ingatan lemah, mudah lupa. (i) Bersifat pemalu dan introvert.

 • (j) Bersifat pendiam dan tidak berani bertanya. (k) Sering ponteng sekolah. (l) Masalahnya tidak dipedulikan atau tidak dapat dibantu mengatasinya oleh anggota keluarga.(m) Mempunyai konsep kendiri rendah. (n) Tidak menghargai sahsiah diri sendiri. (o) Mereka bukan kanak-kanak lembam yang gagal semua sekali di sekolah. Mereka mungkin menghadapi masalah dalam matematik, tetapi boleh mencapai peringkat lulus dalam Bahasa, dan dapat prestasi baik dalam Senilukis, Kemahiran Manipulatif atau mata pelajaran yang lain.

 • Disleksia (Dyslexia)Sebenarnya, dyslexia berasal daripada perkataan Yunani yang membawa maksud sukar membaca.

 • Kini, di bawah konteks pendidikan, sebutan dyslexia mempunyai pengertian yang lebih luas, iaitu kekurangan keupayaan pembelajaran yang melibatkan kesukaran membaca, ejaan gramatis (huruf besar dan noktah) menulis, dan memori dalam bahasa tertentu, termasuk kanak-kanak yang normal dan berpeluang diberi pendidikan yang sempuma.

 • Intervensi : Cara Membantu Murid DisleksiaMemberi arahan dengan perlahan-lahan, jelas dan ringkas. atau memberi handouts secara ringkas tetapi Menulis arahan, nota lengkap. tugasan, atau bilangan soalan dalam latihan, atau ujian Kurangkan formatif. Gunakan warna yang berlainan untuk mewakili setiap mata pelajaran dan buku latihan.Tempatkan murid disleksia di depan kelas supaya murid dapat dibimbing oleh guru secara dekat

 • Kanak-Kanak Cacat Pendengaran dan

  Bermasalah Komunikasi : Autistik (Autism)

 • Cacat Pendengaran Kanak-kanak cacat pendengaran sering menghadapi masalah komunikasi dan sukar mempelajari sebutan perkataan-perkataan dengan jelas dan tepat digolongkan dalam dua kumpulan, iaitukanak-kanak cacat pendengaran pretutur (prelingual) dan kanak-kanak cacat pendengaran postutur (postlingual).

 • Kanak-kanak cacat pendengaran pretutur adalah kanak-kanak pekak dari sejak lahir, Kanak-kanak cacat pendengaran postutur adalah cacat pendengaran separa atau sepenuhnya, yang biasanya berlaku selepas telah mempunyai pengalaman bercakap. Memangnya, kanak-kanak cacat pendengaran dalam peringkat pretutur menghadapi masalah pembelajaran dan masalah komunikasi lebih teruk daripada kanak-kanak cacat pendengaran dalam peringkat postutur. Punca-punca cacat pendengaran biasanya disebabkan kerosakan gegendang telinga, saraf pendengaran ataupun warisan baka.

 • Kanak-kanak cacat pendengaran ciri-ciri berikut:

  Bersifat pendiam, pemalu dan tidak suka bertanya. Terlalu pasif dan tidak suka bergaul dengan rakan-rakan sebaya. Pertuturan mereka kurang lancar, sering tersekat-sekat atau berulangulang. Menghadapi masalah memahami kata orang lain. Kurang berupaya menggunakan perkataan-perkataan tepat untuk menerangkan atau menyatakan sesuatu perkara atau idea. Persepsinya kurang tepat kerana tidak boleh mendengar sesuatu dengan jelas dan tepat.

 • Sering bergantung membaca pergerakan bibir orang untuk memahami maksud kata. Sering cuba mengelakkan daripada menjawab soalan lisan orang lain kerana kurang pasti tepat apa yang disoal. Mencondong mukanya ke depan untuk mendengar jelas kata orang

 • Autistik (Autism Spectrum Disorders) ASD

 • Austitik (ASD) ialah orang yang menghadapi masalah kekurangan kematangan interaksi sosial, komunikasi, dan kekurangan fleksibiliti dalam pemikiran dan bertingkah laku. Murid austitik mungkin menunjukkan diri tanda kekurangan dalam penggunaan bukan-verbal dan tingkah laku sosial, dan gagal dengan secara spontan berkongsi kemesraan atau manfaat individu lain, serta menghadapi kekurangan kemahiran berkomunikasi.

 • Ciri-ciri Murid Autistik (ASD)Kekurangan kefahaman bagaimana berinteraksi dengan kanak-kanak lain.

  Menarik diri bermain bersama-sama dengan kanak-kanak lain.

  Kurang sedar konvensi sosial, kod etika, dan sering memberi komen yang kurang munasabah

 • Kekurangan kawalan emosi dengan tepat. Mempunyai suara yang aneh. Selalu menumpukan percakapan diri daripada percakapan kanak-kanak lain. Menunjukkan kebimbangan yang terlalu terhadap perubahan rutin. Kemahiran motornya lemah. Lambat menguasai kemahiran berucap. Lambat memproses maklumat, hanya memberi fokus kepada sesetengah perkataan tertentu.

 • Strategi Membantu Murid Autistik (ASD)

 • Tulis arahan dalam bentuk nota dan susunnya mengikut sekuen yang sesuai Mengajar murid autistik dengan pertuturan sosial dalam bilik darjah, di samping merancang main peranan yang berkaitan dengan situasi sosial. Tempatkan murid autistik di depan kelas supaya mereka boleh membaca perkataan ditulis pada papan tulis. Ajarkan murid autistik supaya menggunakan senarai semak untuk kerja tugasan harian.

 • Kecelaruan Tingkah laku (Behavorial Disorders) : Hiperaktif (ADD, ADHD

 • Diklasifikasikan kepada empat kategori seperti berikut : (a) Tingkah laku terbias : Mempunyai tingkah laku yang menentang autoriti, tidak mematuhi peraturan atau undang-undang, kurang bertimbang rasa dan suka menyerang orang. Kanak-kanak golongan ini adalah hiperaktif atau hiperkinetik. (b) Sifat pengongkongan dalaman : Kanak-kanak yang bersifat pemalu, pendiam, sensitif, pasif, tidak suka berkawan, dan mudah tersinggung. Mereka sering rnelakukan tindakan di luar dugaan. (c) Tingkah laku ketidakmatangan : Kanak-kanak yang kurang berupaya menumpukan perhatian dalarn pelajaran. Mereka tidak berminat belajar, sering berkhayal dan tidak rnengendahkan nilai kendiri sendiri. (d) Tingkah laku antisosial : Kanak-kanak sering bertindak liar dan kerap menimbulkan masalah disiplin sekolah seperti memeras, mengugut, rnencuri, ponteng kelas dan ponteng sekolah.

 • Dikenal pasti dengan ciri-ciri berikut :

  (a) Bersifat hiperaktif, hiperkinetik dan hiperagresif. (b) Menunjukkan sifat penarik diri dan sering memencilkan diri daripada kumpulan sebaya. (c) Bersifat pernalu dan pendiarn. (d) Suka membohong dan sentiasa berkhayal. (e) Suka mencuri barang orang lain. (f) Mudah kehilangan aka I dan perasaannya amat sensitif.(g) Mempunyai nilai kendiri yang amat negatif.(h) Suka menentang autoriti dan sering melanggar peraturan sekolah.(i) Tidak berminat belajar dan sering ponteng sekolah.

 • Hiperaktif (ADD, ADHD)Murid hiperaktif juga menghadapi masalah ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), iaitu masalah kekurangan penumpuan perhatian. Punca ialah kerana warisan baka, dan perbezaan struktur atau biokimia terdapat dalam otak mereka.

 • Mengikut kajian, adalah didapati bahawa ADHD merangkumi 3 jenisADHD tanpa hiperaktiviti (Atlentin Deficit Disordier: ADD) yang berpusatkan kepada masalah kekurangan rnemberi perhatian. Murid ini sering kurang berupaya mengekalkan perhatian lama dalam penglibatan diri dengan setiap aktiviti, tidak berdaya mengikuti pelajaran sepenuhnya, serta tidak boleh menyempumakan setiap tugasan yang diberikan.

 • ADHD dengan hiperakiviti-impulsif, iaitu murid rnenunjukkan tanda-tanda seperti kurang senang duduk diam-diam, sering meninggalkan tempat duduk dan berkeliaran sana-sini, selalu aktif seolah-olah digerakan oleh injin, dan sering lafaz kata tanpa berhenti. Selain hiperaktiviti tersebut, rnurid pula menunjukkan impulsiviti, iaitu sering memberi jawapan sebelum soalan habis ditanya, sering ganggu murid lain, dan tidak sabar menunggu gilirannya.

  ADHD Kombinasi, iaitu merangkumi ciri-ciri kedua-dua jenis ADHD tanpa hiperaktiviti, dan dengan hiperaktiviti-impulsif seperti dihuraikan di atas.

 • Modifikasi Modifikasi Environmental dan Behavioral ADHD

 • 1. Modifikasi Environmental Tempatkan duduk murid ADHD dekat guru. Menghadkan ruang terbuka untuk mengurangkan kesempatannya bertingkah laku hiperaktif. Kurangkan rangsangan yang boleh menarik hiperaktiviti. Benarkan murid ADHD bergerak di suatu kawasan yang tertentu.

 • 2. Modifikasi Behavioral Memberi arahan dengan jelas, tepat dan ringkas. Kurangkan kerja tugasan, dan pecahkan setiap kerja tugasan kepada beberapa unit kecil.Jangan memberi kerja atau latihan yang berulang-ulang. Menyediakan kerja tambahan untuk mengisikan masa lapangnya selepas kerja diselesaikan lebih awal. Memberi peneguhan positif daripada negatif. Menyediakan program latihan sosial bagi murid ADHD

 • Kekurangan kawalan emosi dengan tepat. Mempunyai suara yang aneh. Selalu memumpukan percakapan diri daripada percakapan kanak-kanak lain. Menunjukkan kebimbangan yang terlalu terhadap perubahan rutin. Kemahiran motornya lemah. Lambat menguasai kemahiran berucap. Lambat memproses makJumat, hanya memberi fokus kepada sesetengah perkataan tertentu.

 • Strategi Membantu Murid Autistik ASDMemberi arahan atau soalan dengan ringkas dan jelas. Memberitahu apa yang hendak dibuat daripada apa yang dilarang buat. Mengelakkan penggunaan simpulan bahasa atau peribahasa. Memberi peneguhan dengan menggunakan frasa yang jelas. Menggunakan arahan bertulis, kurangkan arahan verbal. Tulis amhan dalam bentuk nota dan susunnya mengikut sekuen yang sesuai. Mengajar murid autistik dengan pertuturan sosial dalam bilik darjah, di samping merancang main peranan yang berkaitan dengan situasi sosial. Tempatkan murid autistik di depan kelas supaya mereka boleh membaca perkataan ditulis pada papan kapur. Ajarkan murid autistik supaya menggunakan senarai semak untuk kerja tugasan harian.

 • Kanak-Kanak Cacat PenglihatanKanak -kanak cacat penglihatan adalah kanak -kanak buta atau mempunyai kadar keeekapan penglihatan di antara 20/200 hingga 20/70 selepas pembetulan, berbanding dengan kanak-kanak penglihatan normal yang mempunyai kadar kecekapan penglihatan 20/20.

 • Cacat penglihatan boleh digolongkan dalam beberapa jeniskanak-kanak rabun dekat, rabun jauh, rabun malam, rabun wama, astigimatisme, katarak, glaukoma dan juling.

 • Puncapuncakesakitan mata, kekurangan zat makanan kerosakan saraf optik atau menghidap penyakit seperti hypermetropia, myopia, dyslexia dan sebagainya.

 • Ciri-ciri murid bermasalah penglihatan(a) Kesukaran membaca tulisan dan ilustrasi dalam buku serta di papan kapur. (b) Sering membawa buku dekat matanya untuk membaca. (c) Sering mengesat matanya. (d) Matanya kelihatan kemerah-merahan. (e) Mata juling, terpesong sedikit kedudukan mata hitamnya. (f) Sering merasa pening kepala. (g) Matanya amat sentitif terhadap cahaya. (h) Tidak dapat membaca dalam tempoh lama. (i) Kerap menulis perkataan-perkataan dengan ejaan lama

 • Strategi Membantu Kurangkan cahaya yang kilau.Tempatkan murid cacat penglihatan dekat tempat letak papan kapur. Menyingkirkan bunyi yang menggangu alam belajar. Gunakan banyak alat visual untuk pengajaran dan pembelajaran. Memastikan semua alat dan bahan pembelajaran adalah disusun mengikut tertib yang lazimnya digunakan oleh murid cacat penglihatan.

 • Memastikan tiada rintangan jalan. Gunakan nama murid itu untuk menarik perhatian. Meminta pertolongan rakan sedarjah untuk membantunya dalam aktiviti akademik dan sosial pada bila-bila masa.

 • Kanak-Kanak Cacat Fizikal

  Kanak-kanak cacat fizikal ialah kanak-kanak yang mempunyai kecacatan ortopedik atau anggotanya. Kecacatan ortopedik mempengaruhi fungsi tulang sendi atau otot, menyebabkan pergerakan leher, pinggang, tangan atau kakinya hingga menjadi lemah dan kurang berdaya. Kecacatan fizikal ini akan menjejaskan pencapaian akademik mereka, khasnya dalam pelajaran yang bergantung kepada keeekapan anggota-anggota badan, misalnya mata pelajaran senilukis, kemahiran kemanipulatif, muzik dan pendidikan jasmani. Punea-punea utama kanak-kanak keeaeatan fizikal ialah kekurangan zat makanan atau keeederaan disebabkan kemalangan. Pergerakan anggota-anggota badan yang kurang eekap atau lanear adalah eiri yang jelas diperlihatkan bagi kanak-kanak eacat fizikal

 • Strategi Membantu Murid Cacat FizikalMengurangkan kerja tugasan setakat mininum. Membenarkan masa tambahan dalam peperiksaan dan ujian. Mendapat kerjasama rakan sedarjah untuk membantu aktivitinya. Melengkapkan alatan pendidikan jasmani sesuai dengan kecacatan fizikalnya. Menyediakan tempat duduk sesuai dengan eaeatan fizikalnya. Menyediakan alatan yang boleh membantunya menjalankan akriviti, misalnya: Pemegang alat tulis. Tempat untuk letak tangan. Alat membantu duduk dan bergerak.Kawalan gerakan kaki atau tangan

 • Kanak-Kanak Pintar-Cerdas Dan BerbakatSecara am, kanak-kanak pintar-cerdas atau berbakat merujuk kepada kanak-kanak yang ada Darjah Kecerdasan melebihi 120. Mereka biasa- nya digolongkan dalam tiga kategori, iaitu (a) Kanak-kanak yang mempunyai intelek yang tinggi. (b) Kanak-kanak yang mempunyai bakat mencipta. ( c) Kanak-kanak yang berbakat khas dalam senilukis, penulisan, drama, muzik, kraftangan, sukan, dan sebagainya.

 • Dr. Chua mengenal pasti tujuh ciri pelajar pintar- cerdas(a) Mempunyai keupayaan berfikiran kreatif. (b) Memperolehi kebolehan intelek am. (e) memiliki kebolehan akademik khusus. (d) Berbakat dalam satu atau lebih kesenian. (e) Cekap menyesuaikan diri dari segi sosial dan emosi. (f) Boleh bervisi jauh. (g) Mempunyai bakat memimpin.