of 38 /38
CRITICAL PATH METHODS (CPM) IR. ALWI OTHMAN 26 – 27 OKTOBER 2009

Kursus Cpm Part 1 & 2

Embed Size (px)

Text of Kursus Cpm Part 1 & 2

Page 1: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHODS (CPM)

IR. ALWI OTHMAN

26 – 27 OKTOBER 2009

Page 2: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHODS (CPM)

1. PENGENALAN

1. KONSEP PENGURUSAN PROJEK

2. CRITICAL PATH METHOD

1. KONSEP

2. DEMO – SECARA MANUAL

3. MICROSOFT PROJECT 2003

1. PERANCANGAN (PLANNING)

2. PEMANTAUAN (TRACKING)

KANDUNGAN KURSUS

Page 3: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

PENGENALANPENGURUSAN PROJEK (PP):

SATU PROSES:

MERANCANG

MENYUSUN (ORGANIZE)

MENGURUS TUGAS

OBJEKTIF (MENYIAPKAN

PROJEK)

Page 4: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

PENGENALANPENGURUSAN PROJEK (PP):

SATU PROSES:

MERANCANG

MENYUSUN (ORGANIZE)

MENGURUS TUGAS

OBJEKTIF (MENYIAPKAN

PROJEK)

KEKANGAN

MASA

SUMBER

KEHENDAK PELANGGAN

Page 5: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

PENGENALANBAGAIMANA MELAKSANAKAN P.PROJEK?

KENALPASTI MASAALAH

SEDIAKAN PILIHAN PENYELESAIAN

SEDIAKAN PERANCANGAN

AMBIL TINDAKAN

PANTAU & KAWAL

PROJEK SIAP

Page 6: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

PENGENALANBGAIMANA MELAKSANAKAN PP?

KENALPASTI MASAALAH

SEDIAKAN PILIHAN PENYELESAIAN

SEDIAKAN PERANCANGAN

AMBIL TINDAKAN

PANTAU & KAWAL

PROJEK SIAP

“WBS & PROJECT TIMELINE”

PERANCANGAN SAINTIFIK

Page 7: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

“WBS & PROJECT TIMELINE”

CONTOH “WORK BREAKDOWN STRUCTURE”

Page 8: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

“WBS & PROJECT TIMELINE”

CONTOH “WORK BREAKDOWN STRUCTURE”

Page 9: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

“WBS & PROJECT TIMELINE”

MENGAPA PERLU “WBS”?

• MUDAH DIBACA SECARA GRAFIK – MEMBOLEHKAN MEMAHAMI DENGAN PANTAS

• MEMPAMIRKAN BEBAN KERJA YANG SEBENAR

• MEMUDAHKAN DENGAN CARA YANG LOJIK UNTUK MENGANGGARKAN TEMPUH DAN KOS SETIAP AKTIVITI DAN UNTUK PEMBAHAGIAN SUMBER DAN TANGGUNGJAWAB

•MEMBANTU UNTUK KAJIAN RISIKO PROJEK

Page 10: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

“WBS & PROJECT TIMELINE”

CONTOH TIMELINE

Page 11: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

“WBS & PROJECT TIMELINE”

MENGAPA PERLU “PROJECT TIMELINE”?

• MUDAH DIBACA SECARA GRAFIK – MEMBOLEHKAN MEMAHAMI DENGAN PANTAS

• MEMPAMIRKAN TEMPOH KERJA YANG SEBENAR SETIAP AKTIVITI DAN TEMPOK PROJEK

• MENUNJUKKAN HUBUNGAN ANTARA

AKTIVITI-AKTIVITI

CONTOH: GANTT’S CHART

Page 12: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

THE PROJECT TRIANGLE

TIGA FAKTOR YANG MENENTUKAN SETIAP PROJEK:1. MASA: MASA UNTUK MENYIAPKAN PROJEK PERLU

TUNJUKKAN DALAM JADUAL PROJEK

2. KOS: BAJET PROJEK – BERGANTUNG KEPADA KOS SUMBER (PEKERJA, BAHAN) DAN PERALATAN

3. SKOP: TUJUAN PROJEK DAN TUGASAN YANG PERLU

Page 13: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

THE PROJECT TRIANGLE

MASA KOS

SKOP

Page 14: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

MENGAPA PROJEK LEWAT??

1. PERANCANGAN LEMAH / TIADA PERANCANGAN

2. LAMBAT MEMULAKAN KERJA / MENAWARKAN KEPADA SUB. KONTRAKTOR

3. CUACA

4. KEKURANGAN BAHAN

5. PUSINGAN MODAL (CASH FLOW)

6. BANYARAN KEMAJUAN LAMBAT

7. PERUBAHAN REKA BENTUK

Page 15: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

MENGAPA PROJEK LEWAT??

8. KELULUSAN LUKISAN LAMBAT

9. KEADAAN TAPAK YANG TIDAK TERANCANG

10.MASAALAH MEMASUKI TAPAK – LOJISTIK

8. BAHAN LAMBAT DIBEKALKAN

9. JENTERA ROSAK

10.PENGAWASAN TAPAK YANG LEMAH

Page 16: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

MENGAPA PROJEK LEWAT??

11.BILANGAN PEKERJA TIDAK MENENTU

12.LAMBAT MENGALIHKAN PERKHIDMATAN (AIR, TNB, TALIPON)

13.LAMBAT MEMBUAT KEPUTUSAN

Page 17: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

KAEDAH PERANCANGAN SAINTIFIK• PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE (PERT)

•MENGGUNAKAN KAEDAH ANGGARAN KEMUNGKINAN (PROBABILISTIC ESTIMATES) TEMPOH AKTIVITI BAGI MENDAPATKAN TEMPOH PENYIAPAN PROJEK

•CRITICL PATAH METHOD (CPM)

•MENGGUNAKAN KAEDAH TEMPOH YANG PASTI TETAPI MENGGAMBIL KIRA MASA DAN KOS BAGI TEMPOH PENYIAPAN PROJEK

•GANTT CHART

CARTA PALANG (BAR CHART) YANG

MENUNJUKKAN AKTIVITI SABAGAI

PALANG DAN TEMPOH.

Page 18: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

KAEDAH PERANCANGAN SAINTIFIK• PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE (PERT)

Page 19: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

KAEDAH PERANCANGAN SAINTIFIK•CRITICL PATAH METHOD (CPM)

Page 20: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

KAEDAH PERANCANGAN SAINTIFIK• GANTT CHART

Page 21: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

ALAT PERANCANGAN SAINTIFIKDARI KAJIAN MAJALAH “MANAGEMENT JOURNAL” EDISI

SEPTEMBER 1998, 10 ALAT PERANCANGAN SAINTIFIK ADALAH:

1. MICROSOFT PROJECT (CPM)

2. PRIMAVERA PROJECT PLANNER

3. MICROSOFT EXEL

4. PROJECT WORKBENCH

5. TIME LINE

6. PRIMAVERA SURETANK

7. CA-SUPERPROJECT

8. PROJECT SCHEDULER

9. ARTEMIS PRESTIGE

10.FASTRACKS

Page 22: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

END OF PART 1

Page 23: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

KAEDAH LALUAN KRITIKAL

SATU KAEDAH/CARA MENGIRA TEMPOH SIAP KESELURUHAN PROJEK BERDASARKAN KEPADA:

# TARIKH MULA/AKHIR PROJEK YANG TELAH DITENTUKAN

DAN

# TEMPOH SETIAP TUGASAN

DAN

# HUBUNGKAIT DIANTARA SETIAP TUGASAN

Page 24: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

CRITICAL PATH METHOD (CPM)

1. THERE MUST BE 3 MAJOR COMPONENTS MILESTONE ACTIVITIES RELATIONSHIP

4 MAJOR RULES

ACTIVITY A

ACTIVITY BMILESTONE

RELATIONSHIP

Page 25: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

CRITICAL PATH METHOD (CPM)

2. A MILESTONE CAN EITHER HAS A PREDECESSOR OR SUCCESSOR

4 MAJOR RULES

ACTIVITY A

ACTIVITY BMILESTONE

RELATIONSHIP

Page 26: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

CRITICAL PATH METHOD (CPM)

3. ALL ACTIVITIES MUST HAVE PREDECESSOR AND SUCCESSOR

4 MAJOR RULES

ACTIVITY A

ACTIVITY BMILESTONE

RELATIONSHIP

ACTIVITY C

Page 27: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

CRITICAL PATH METHOD (CPM)

3. THERE ARE ONLY 4 TYPES OF RELATIONSHIP

START TO START

START TO FINISH

FINISH TO FINISH

FINISH TO START

4 MAJOR RULES

A

BA

B

A

B

BA

Page 28: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

CRITICAL PATH METHOD (CPM)

COMPONENTS OF AN ACTIVITY

EARLY EARLY STARTSTART

(ES)(ES)

ACTIVITY ACTIVITY CODECODE

EARLY EARLY FINISHFINISH

(EF)(EF)LATE LATE

START START (LS)(LS)

DURATIONDURATION(123)(123)

LATE LATE FINISHFINISH

(LF)(LF)

Page 29: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

CRITICAL PATH METHOD (CPM)SCHEDULING1. FORWARD PASS

1. ACCUMULATIVE DURATION FROM START TO FINISH

2. TAKING THE HIGHEST VALUES

AA55

BB

77

CC33

DD1010

EF = ES + D

Page 30: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

CRITICAL PATH METHOD (CPM)SCHEDULING1. FORWARD PASS

1. ACCUMULATIVE DURATION FROM START TO FINISH

2. TAKING THE HIGHEST VALUES

00 AA 5555

55 BB 1212

77

55 CC 8833

1212 DD 22221010

EF = ES + D

Page 31: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

CRITICAL PATH METHOD (CPM)SCHEDULING

00 AA 5500 55 55

55 BB 1212

55 77 1212

55 CC 8899 33 1212

1212 DD 22221212 1010 2222

LS = LF - D

2. BACKWARD PASS

1. DEMINISHING DURATION FROM FINISH TO START

2. TAKING THE LOWEST VALUES

Page 32: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

CRITICAL PATH METHOD (CPM)SCHEDULING

00 AA 5500 55 55

55 BB 1212

55 77 1212

55 CC 8899 33 1212

1212 DD 22221212 1010 2222

F = LF – EF = LS - ES

2. FLOAT / SLACK

1. THE DIFFERENCE BETWEEN LATE DATE/S AND EARLY DATE/S

F=0

F=0

F=4

F=0

Page 33: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

CRITICAL PATH METHOD (CPM)

00 AA 5500 55 55

55 BB 1212

55 77 1212

55 CC 8899 33 1212

1212 DD 22221212 1010 2222

F = LF – EF = LS - ES

CRITICAL ACTIVITY IS WHEN THE FLOAT IS ZERO

F=0

F=0

F=4

F=0

CRITICAL PATH IS A SERIES OF ACTIVIES HAVING ZERO FLOAT

Page 34: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

CRITICAL PATH METHOD (CPM)

00 AA 5500 55 55

55 BB 1212

55 77 1212

55 CC 8899 33 1212

1212 DD 22221212 1010 2222

F = LF – EF = LS - ES

F=0

F=0

F=4

F=0

THE METHOD OF DETERMINING THE SERIES OF ACTIVIES HAVING ZERO FLOAT IS CALLED THE CRITICAL PATH METHOD (CPM)

Page 35: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

BENGKEL 1

MENYEDIAKAN CPM SECARA MANUAL

PROJEK: -

MEMBINA GARAJ KERETA

Page 36: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

BENGKEL 1

MEMBINA GARAJ KERETA

TUGAS ANDA

1. SEDIAKAN NETWORK MENGGUNAKAN AKTIVITI YANG DIBERIKAN

2. DAPATKAN ES. LS, EF, LF DAN FLOAT

3. DAPATKAN AKTIVITI YANG KRITIKAL

4. DAPATKAN CRITICAL PATH

TARIKH MULA : 4/8/03HARI TAK BEKERJA: JUMAAT DAN SABTU

Page 37: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD BENGKEL 1MEMBINA GARAJ KERETA

ID AKTIVITI TEMPOH HARIA BELI BARANG 1B SETTING OUT 1C SEDIA LUBANG TIANG 1D PASANG TIANG 1E PASANG RASUK 1F PASANG KASAU 1G PASANG ATAP 2H GALI LONGKANG 1I PASANG LONGKANG 3J PASANG GRATING 1K KERJA LANTAI 4

Page 38: Kursus Cpm Part 1 & 2

CRITICAL PATH METHOD

END OF PART 2